CLUSTAL format seed alignment for MF_00053

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

RNH3_STRPN   ---MASITLTPSEKDIQAFLEHYQTSLAPSK-NPYIRYFLKLPQATVSIYTSGKILLQGE
RNH3_STRR6   ---MASITLTPSEKDIQAFLEHYQTSLAPSK-NPYIRYFLKLPQATVSIYTSGKILLQGE
RNH3_STRA3   ---MNTIVMQADKKLQEKIRTDLAQHHISNN-NPYVVFSAKISGTTVLLYTSGKLVFQGS
RNH3_STRA5   ---MNTIVMQADKKLQEKIRTDLAQHHISNN-NPYVVFSAKISGATVLLYTSGKLVFQGS
RNH3_STRP1   ---MNTLVLKIDAILSKHLKKQLAPYTISSQ-NTYVAFAAKKNGVTVLLYKSGKLVLQGN
RNH3_STRP6   ---MNTLVLKIDAILSKHLKKQLAPYTISSQ-NTYVAFAAKKNGVTVLLYKSGKLVLQGN
RNH3_STRP8   ---MNTLVLKIDAILSKHLKKQLAPYTISSQ-NTYVAFAAKKNGVTVLLYKSGKLVLQGN
RNH3_STRP3   ---MNTLVLKIDAILSKHLKKQLAPYTISSQ-NTYVAFAAKKNGVTVLLYKSGKLVLQGN
RNH3_STRT1   ---MGTIVLKMTAEQISVLQKDLASYATATK-NPYAFFSAKVDGTSVIAYTSGKVTFQGA
RNH3_STRT2   ---MGTIVLKMTAEQISVLQKDLASYATATK-NPYAFFSAKVDGTSVIAYTSGKVTFQGA
RNH3_LACLA   ----MNIVLKLETKERQQLAEKYKSYEQVSK-NPYITFFAKVGKTSISVYTSGKVVFQGN
RNH3_BACAN   --MSNSIVIQTNSTVIEDMKQQYKHSLSPKT-PQGGIFMAKVPSCTITAYKSGKVMFQGG
RNH3_BACHK   --MSNSIVIQTNSTVIEDMKQQYKHSLSPKT-PQGGIFMAKVPSCTITAYKSGKVMFQGG
RNH3_BACC1   --MSNSIVIQTSSTVIEDMKQQYKHSLSPKT-PQGGIFMAKVPSCTITAYKSGKVMFQGG
RNH3_BACCR   --MSNSIVIQTNSTVIEDMKQQYKHSLSPKT-PQGGIFMAKVPSCTITAYKSGKVMFQGG
RNH3_BACLD   --MSHS-VLKVPPSVIERMQSHYGPDITSLS-VQGAVFQAKPQGCTITAYRSGKVLFQGK
RNH3_BACSU   --MSHS-VIKVSLSAIDQMKMTYSGSLTASV-PQGAVFQAKPPGCTITAYQSGKVLFQGK
RNH3_LISIN   --MANT-VIIVDQSTLEKMKQTYLPFSSPKL-PPGAVFAAKKPGVSITGYKSRKVMFQGV
RNH3_LISMO   --MANT-VILVDQPTLEKMKQTYLPFSNPKL-PPGAVFAAKKPGVSITGYKSRKVMFQGV
RNH3_CHLAB   --MSTPFVTTLSPSLHGLLKDRLEEKGFIFTQPQHTIFQARSPSVSCTLYNSGKLVVQGK
RNH3_CHLCV   --MSTPFVTTLSPSLHGLLKDRLEEKGFILTQPQYTIFQARSPSVTCVLYSSGKLVVQGK
RNH3_CHLPN   --MPPPFVVTLTTSAQNNLRDQLKEKNFIFSQPQNTVFQARSNTVTCTLYPSGKLVIQGK
RNH3_CHLMU   MIMPTPFVSQLSPSLFTTLREQLEKKGFVISIPPHTVFQGRSSTVSCTVYQSGKIVVQGK
RNH3_CHLTR   --MPSSFVSQLSPSLFSILREQLEKKGFTISIPPHTVFQGRSPTVSCTVYQSGKIVVQGK
RNH3_PARUW   MSSLPPFVTTLDLKLAEKLLKDLQQQGFSITIPAYTRFSASKKGLTCTLYTSGKLVVQGK
RNH3_AQUAE   -----MPSLKISPSEAEKIQNYLVSSGFRKINAPYTLWALEGNGVKVYYYKTGSLLIQGK
RNH3_UREPA   ---MAIVSVKLTSNQVDKFLILWRPYLVHNN-HNYAKYTFKIDGTLIIIYNTNTCTINTH
                 :         :      * : . .: 

RNH3_STRPN   GAEKYASFFGYQA-------------VEQ----------TSGQNLPLIGTDEVGNGSYFG
RNH3_STRR6   GAEKYASFFGYQA-------------VEQ----------TSGQNLPLIGTDEVGNGSYFG
RNH3_STRA3   NASHIAQKYGYIE-------------QKE-------SCSSETQDIPIIGTDEVGNGSYFG
RNH3_STRA5   NASHIAQKYGFIE-------------QKE-------SCSSESQDIPIIGTDEVGNGSYFG
RNH3_STRP1   GANALAQELNLPV-------------AKTV-----FEASNNSQDIPIIGSDEVGNGSYFG
RNH3_STRP6   GANALAQELNLPV-------------AKTV-----FEASNNSQDIPIIGSDEVGNGSYFG
RNH3_STRP8   GANALAQELNLPV-------------AKTV-----FEASNNSQDIPIIGSDEVGNGSYFG
RNH3_STRP3   GANALAQELNLPV-------------AKTV-----FEASNNSQDIPIIGSDEVGNGSYFG
RNH3_STRT1   KPEILASRFGYQA-------------EPK--------QSPDGQNLALIGSDEVGNGSYFG
RNH3_STRT2   KPEILASRFGYQA-------------EPK--------QSPDGQNLALIGSDEVGNGSYFG
RNH3_LACLA   EAEKLASDFGHIA-------------QVV-----------PQKQTNLIGTDEVGNGSYFG
RNH3_BACAN   RAEAEAARWQTVP--QTPKIAVKKSVDSHR-----YAPPASIGTMSIVGSDEVGTGDFFG
RNH3_BACHK   RAEAEAARWQTVS--QTPKTAVKKSVDSHR-----YAPPASIGTMSIVGSDEVGTGDFFG
RNH3_BACC1   RAEAEAARWQTVS--QTPKTAVKKSVDSHR-----YAPPASIGTMSIVGSDEVGTGDFFG
RNH3_BACCR   RAEAEASRWQTVS--QTPKTAVKKSVDSHR-----YAPPASIGTMSIVGSDEVGTGDFFG
RNH3_BACLD   NAEKEAERWTADAETPAPKKPASKKSIPSV-----YQPPEGIGSMSVIGSDEVGTGDYFG
RNH3_BACSU   NAAAESARWGTAE--PQEKKKTAKKPADPR-----YAPPADIAGMSVIGSDEVGTGDYFG
RNH3_LISIN   NGEAEAKKWVATL--PEAK---TKAPSVSK-----GVLPANFAAKNVIGSDEVGTGDFFG
RNH3_LISMO   NGEAEAKKWVATL--PESK---AKAPSVSK-----GILPANFASKNVIGSDEVGTGDFFG
RNH3_CHLAB   GAQEFIDFFLEPE----------ILLTF-------THNRMEKDLRPRLGVDESGKGDFFG
RNH3_CHLCV   GSKEFIKFFLEPE----------ILLTF-------THNRVEEDLRPRLGVDESGKGDFFG
RNH3_CHLPN   GSEEFIEFFLEPE----------ILHTF-------THARVEQDLRPRLGVDESGKGDFFG
RNH3_CHLMU   GTQEFVEFFLEPE----------ILHSF-------SIQNVQQDLRPRIGVDESGKGDFFG
RNH3_CHLTR   GTQEFVEFFLEPE----------ILQTF-------SSQNVQQDLRSRIGVDESGKGDFFG
RNH3_PARUW   EQAHFIEFYLEPE----------ILESFGF-----SHPTTKIDLTPHIGIDESGKGDFFG
RNH3_AQUAE   NSEKVLKEVLNLL-----------------------------EKKKLPGCDESGKGDIFG
RNH3_UREPA   DINSFLNTFLKREDLTLFNVIKQQVNTKKNNQNVMSQSEIYESAQVIIGSDEVGVGDLFG
                                * ** * *. **

RNH3_STRPN   GLAVVAAFVT-PDQHDFLRKLGVGDSKTLTDQKIRQITPILKEKIQHQALLLSPSKYNEV
RNH3_STRR6   GLAVVAAFVT-PDQHDFLRKLGVGDSKTLTDQKIRQIAPILKEKIQHQALLLSPSKYNEV
RNH3_STRA3   GLAVVASFVT-PKDHAYLKKLGVGDSKTLTDQKIKQIAPLLEKAIPHKALLLSPQKYNQV
RNH3_STRA5   GLAVVASFVT-PKDHAYLKKLGVGDSKTLTDQKIKQIAPLLEKAIPHKALLLSPQKYNQV
RNH3_STRP1   GIAVVASFVD-PKDHSFLKKLGVDDSKKLSDKTIQQIAPLLEKQIPHQSLLLSPKKYNEL
RNH3_STRP6   GIAVVASFVD-PKDHSFLKKLGVDDSKKLSDKTIQQIAPLLEKQIPHQSLLLSPKKYNEL
RNH3_STRP8   GIAVVASFVD-PKDHSFLKKLGVDDSKKLSDKTIQQIAPLLEKQIPHQSLLLSPKKYNEL
RNH3_STRP3   GIAVVASFVD-PKDHSFLKKLGVDDSKKLSDKTIQQIAPLLEKQIPHQSLLLSPKKYNEL
RNH3_STRT1   GLAVVASLVT-PADHAFLKSLGVDDSKNLNDSKIRQIAPLLEEKIPHKALLLSPRKYNEV
RNH3_STRT2   GLAVVASLVT-PADHAFLKSLGVDDSKNLNDSKIRQIAPLLEEKIPHKALLLSPRKYNEV
RNH3_LACLA   GLMVTASFVS-EENLNFLKEIGVADSKKLTDEKICQIAPKLIDRIPHVALVVEPAKYNEV
RNH3_BACAN   PMTVVAVYVD-AKQIPLLKELGVKDSKNLNDEQITAIAKQLLHVVPYSSLVLHNEKYNEL
RNH3_BACHK   PMTVVAVYVD-AKQIPLLKELGVKDSKNLNDEQITAIAKQLLHVVPYSSLVLHNEKYNEL
RNH3_BACC1   PMTVVAVYVD-AKQIPLLKELGVKDSKNLNDEQITAIAKQLLHVVPYSSLVLHNEKYNEL
RNH3_BACCR   PMTVVAVYVD-AKQIPLLKELGVKDSKNLNDDQITAIAKQLLHVVPYSSLVLHNEKYNEL
RNH3_BACLD   PITVACVYAD-KAKLPLLKELGVKDSKNLKDPQIVQIARDLIKTVPYSLLVLRNEKYNEM
RNH3_BACSU   PMTVVCAYVD-KTMLPLMKELGVKDSKDLKDPQIIEIARNLIKTIPYSLLVLKNEKYNSM
RNH3_LISIN   PITVCAAYVD-AEMMPLLKELGVKDSKAMKDPEICRIAEKIMPIVPHSVLLCPNPKYNEL
RNH3_LISMO   PITVCAAYVD-AEMMPLLKELGVKDSKAMKDPEICRIAEKIMPLVPHSVLLCPNPKYNEL
RNH3_CHLAB   PLCIAGVYARDAETLKNLYKTKIQDSKMLNDNQILALAKTIRACSTYDVMILYPEKYNEL
RNH3_CHLCV   PLCIAGVYAKDEETLKNLYKTKIQDSKLLNDAQILSLAKTIRASCSCDVMILYPEKYNEL
RNH3_CHLPN   PLCIAAVYASNAEILKKLYENKVQDSKNLKDTKIASLARIIRSLCVCDVIILYPEKYNEL
RNH3_CHLMU   PLCTAGVYAPSIKSIESLYEITICDSKLISDAKIPSLARSIRSLCTCKVITLFPEKYNAL
RNH3_CHLTR   PLCTAGVYASSPQAIEALYKTSICDSKLIPDAKILSLAQNIRSLCACKVITLFPEKYNAL
RNH3_PARUW   PLCIAGVYIQ-ANQFSKLQALGVKDSKTLSDKTIRQLASQIKNLCLYHIVKINPAKYNEI
RNH3_AQUAE   SLVLCCVCIP-EENYLKVSSLNPRDTKRLSDKRVERLYLALKPLVKAYCYEIKPEEYNKL
RNH3_UREPA   GIVVCAVSLK-KSDFKKINHLKIIDSKKLNDQQMQEIYQQIKNQISYTIVSYNPKEYNEL
         :        :   *:* : * : :  :       :** :

RNH3_STRPN   IGD--RYNAVSVKVALHNQAIYLL--LQKGVQPEKIVIDAFTSAKNYDKYLAQEANRFSN
RNH3_STRR6   IGD--RYNAVSVKVALHNQAIYLL--LQKGVQPEKIVIDAFTSAKNYDKYLAQETNRFSN
RNH3_STRA3   VGPNNKHNAVSVKVALHNQAIFLL--LQDGFEPEKIVIDAFTSSKNYQNYLKNEKNQFKQ
RNH3_STRA5   VSPNNKHNAVSVKVALHNQAIFLL--LQDGFEPEKIVIDAFTSSKNYQNYLKNEKNQFKQ
RNH3_STRP1   VGKSKPYNAISIKVALHNQAIFLL--LQKGIQPKQIVIDAFTSQSNYEKHLKKEKNHFPN
RNH3_STRP6   VGKSKPYNAISIKVALHNQAIFLL--LQKGIQPKQIVIDAFTSQSNYEKHLKKEKNHFPN
RNH3_STRP8   VGKSKPYNAISIKVALHNQAIFLL--LQKGIQPKQIVIDAFTSQSNYEKHLKKEKNHFPN
RNH3_STRP3   VGKSKPYNAISIKVALHNQAIFLL--LQKGIQPKQIVIDAFTSQSNYEKHLKKEKNHFPD
RNH3_STRT1   VGDGKAHNAVSVKVALHNQAIFLL--LQSGAKPDKIVIDAFISEKNYQKYLKNERNHFEF
RNH3_STRT2   VGDGKAHNAVSVKVALHNQAIFLL--LQSGAKPDKIVIDAFISEKNYQKYFKNERNHFEF
RNH3_LACLA   IASG--YNAVSIKVALHNQAIYLLE-KQLGHKPENIVIDAFTTEANYKKYVNKEQNHPLT
RNH3_BACAN   FDKG--NNQGKLKALLHNKAITNLLAKIAPTKPEGVLIDQFTQPDTYYKYLAKQKQVQRE
RNH3_BACHK   FDKG--NNQGKLKALLHNKAITNLLTKIAPTKPEGVLIDQFTQPDTYYKYLAKQKQVQRE
RNH3_BACC1   FDKG--NNQGKLKALLHNKAITNLLAKIAPTKPEGVLIDQFTQPDTYYKYLAKQKQVQRE
RNH3_BACCR   FDKG--NNQGKLKALLHNKAITNLLAKMAPTKPEGVLIDQFTQPDTYYKYLAKQKQVQRE
RNH3_BACLD   QEKG--MSQGKMKALLHNQAIGNLLKKLDGTRPEAILIDQFAEPAVYFKHLA-GKTAVKE
RNH3_BACSU   QEKG--MSQGKMKALLHNQAITHLLRKLDGVKPEAILIDQFAEPGVYFNHLK-GRDIVKE
RNH3_LISIN   QKRG--MNQGQMKALLHNRAIENVLKKLAPIKPEAILIDQFAEKNTYYRYLAKEPSIIRE
RNH3_LISMO   QKRG--MNQGQMKALLHNRAIENVLKKLAPIKPEAILIDQFAEKNTYYRYLAKEPSIIRE
RNH3_CHLAB   YAKF--HNLNLLLAWAHATIIDQL--APRPSGEVFAISDQFAS--SESVLLQALRKKSTD
RNH3_CHLCV   YGKF--HNLNILLAWAHATIIDQL--APRPSGEVFAISDQFAS--SESVLLNALRKKNTD
RNH3_CHLPN   YGKF--QNLNTLLAWAHATVINNL--APKPAGDVFAISDQFAA--SEYTLLKALQKKETD
RNH3_CHLMU   YANF--QNLNALLAWTHATIIDDL--APKPTGDVFAISDQFAS--SERVLLQAVRKKRAD
RNH3_CHLTR   YANF--QNLNSLLAWTHATIIDNL--APHPAGAVFAISDQFAS--SERVLLQAVRKKCSD
RNH3_PARUW   YQDF--KNLNHLLAWGHATTIEQL--ILQ-SGCQTVIVDQFA---DEKVVLLALKRKKLD
RNH3_AQUAE   YRKF--RNLNKMMTHFYKLLIERV---KEECGVSEVVVDKYQP------------SNPFG
RNH3_UREPA   IKEY--NNAHILKTILHYKALQSEI-HKHAKYSIFSVVDAFSSLKNWNQYLQKVNFQPYE
            .  : . :  :        : * :          

RNH3_STRPN   PISLEEKAEGKYLSVAVSSVIARDLFLENLENLGRELGYQLPSGAG-TASDKVASQILQA
RNH3_STRR6   PISLEEKAEGKYLAVAVSSVIARDLFLENLENLGRELGYQLPSGAG-TASDKVASQILQA
RNH3_STRA3   TITLEEKAENKYLAVAVSSIIARNLFLENLNKLSDDVGYKLPSGAG-HQSDKVASQLLKA
RNH3_STRA5   TITLEEKAENKYLAVAVSSIIARNLFLENLNKLSDDVGYKLPSGAG-HQSDKVASQLLKA
RNH3_STRP1   PLTFQEKAESHYLAVAVSSIIARNLFLDNLDQLGQDLGYQLPSGAG-SASDKVASQLLAA
RNH3_STRP6   PLTFQEKAESHYLAVAVSSIIARNLFLDNLDQLGQDLGYQLPSGAG-SASDKVASQLLAA
RNH3_STRP8   PLTFQEKAESHYLAVAVSSIIARNLFLDNLDQLGQDLGYQLPSGAG-SASDKVASQLLAA
RNH3_STRP3   PLTFQEKAESHYLAVAVSSIIARNLFLDNLDQLGQDLGYQLPSGAG-SASDKVASQLLAA
RNH3_STRT1   PITLEEKAEGKYLAVAVSSIIARNLFLKNLDKLSQEVGYTLPSGAG-AKSDQVAAKLLQA
RNH3_STRT2   PITLEEKAEGKYLAVAVSSIIARNLFLKNLDKLSQEVGYTLPSGAG-AKSDQVAAKLLQA
RNH3_LACLA   KVTLLTKAEDQFLAVAVSSIISRYLFLENLKKLSKESGFTLPSGAG-NLSDKIAAQIIKS
RNH3_BACAN   NVYFATKGESVHLAVAAASILARYSFVKQFNELSKKAGMPLPKGAG-KQVDIAAAKLIQK
RNH3_BACHK   NVYFATKGESVHLAVAAASILARYSFVKQFNELSKKAGMPLPKGAG-KQVDIAAAKLIQK
RNH3_BACC1   NVYFATKGESVHLAVAAASILARYSFVKQFDELSKKAGMPLPKGAG-KQVDIAAAKLIQK
RNH3_BACCR   NVYFATKGESVHLAVAAASILARYSFVKQFDELSKKAGMPLPKGAG-KQVDIAAAKLIQK
RNH3_BACLD   RTYFSTKAEGIHLSVAAASIIARYSFLMEMDKLSKQAGITLPKGAG-PLVDEAGAKLIKK
RNH3_BACSU   RTYFSTKAEGIHLAVAAASIIARYSFLMEMDKLSRAAGMTLPKGAG-PHVDEAAAKLILK
RNH3_LISIN   DVFFATKAEGLHLSVAAASIIARYKFVQAFDAMSKEVGIPLPKGAG-PHVDVVAAEIIER
RNH3_LISMO   DVFFATKAEGLHLSVAAASIIARYKFVQAFDAMSKEVGIPLPKGAG-PHVDAVAAEIIER
RNH3_CHLAB   ISVIQKVRAEQDIVVAAASILAREAFIHTITKLEQRFSVKLPKGAS-AHVKSAGKTILNT
RNH3_CHLCV   ISVIQKVRAEQDIVVAAASILAREAFITAMTKLEQRFSLKLPKGAS-AQVKSVGKSILNS
RNH3_CHLPN   ITLIQKPRAEQDVVVAAASILARDAFVQSIQKLEEQYQVQLPKGAG-FNVKAAGREIAKQ
RNH3_CHLMU   IELIQRHRAEQDVVVAAASILARDAFLSSMQTLESQYQVRLLKGAS-GKVKQQAKEILRD
RNH3_CHLTR   IELIQRHRAEQDVVVAAASILAREAFLSSIHALESQYQIRLLKGAS-GKVKQRAKEILHN
RNH3_PARUW   VNLTQRHRAEDDLAVAAASILARQAFIDGLEQLSKEIQIPLPKGSS-SATQKAGKEVLRK
RNH3_AQUAE   EDVIFETEAERNLAVAVASIFARYKFLQSLKEVERELGIKIPKGTS-KEVKELAKSLKNP
RNH3_UREPA   PNLLIPKAESIYTSVALASIIARVMFLKMIAIIEEQFNVKIPLGSSNPLVNDVASNIFQK
               ** :*:::* *: : :    : *:.  . . :  

RNH3_STRPN   YGMQGLSFCAKLHFKNTEKAKKRLER---
RNH3_STRR6   YGMQGLNFCAKLHFKNTEKAKNA------
RNH3_STRA3   YGISSLEHCAKLHFANTKKAQALLK----
RNH3_STRA5   YGISSLEHCAKLHFANTKKAQALLK----
RNH3_STRP1   YGMSSLEYSAKLHFANTHKAQALLTK---
RNH3_STRP6   YGMSSLEYSAKLHFANTHKAQALLTK---
RNH3_STRP8   YGMSSLEYSAKLHFANTHKAQALLTK---
RNH3_STRP3   YGMSSLEYSAKLHFANTHKAQALLTK---
RNH3_STRT1   YGDQALQTTAKYHFANTKKAYQRLK----
RNH3_STRT2   YGDQALQTTAKYHFANTKKAYQRLK----
RNH3_LACLA   QGVDALNQLAKLHFANTQKAIKIAQL---
RNH3_BACAN   LGKERLPEFVKLHFANTEKAFRLLK----
RNH3_BACHK   LGKERLPEFVKLHFANTEKAFRLLK----
RNH3_BACC1   LGKERLPEFVKLHFANTEKAFRLLK----
RNH3_BACCR   LGKERLPEFVKLHFANTEKALRLLR----
RNH3_BACLD   HGEDALRVFTKLHFANTQKAKRIASKR--
RNH3_BACSU   KGASALRTFTKLHFANTQKAQRLADKKRS
RNH3_LISIN   FGLETLAKYTKQHFANTEKALKIAKK---
RNH3_LISMO   FGLETLAKYTKQHFANTEKALKMVKK---
RNH3_CHLAB   QGKEILSLVCKTHFKTFYEICDSTDI---
RNH3_CHLCV   RGKEVLSLICKTHFKTFNEICDSASA---
RNH3_CHLPN   RGKELLAKISKTHFKTFDEICSGK-----
RNH3_CHLMU   KGQPVLEKVCKTHFKTFYEVLGSTS----
RNH3_CHLTR   KGQVVLEKVCKTHFKTFNEVLGSGNQ---
RNH3_PARUW   WGEERLRSICKQHFKTLDAILGKVGK---
RNH3_AQUAE   ------ERFIKLNFNV-------------
RNH3_UREPA   FGLKILKQVAKEHFSNFQQIIKNK-----
             * :*