CLUSTAL format seed alignment for MF_00263

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

Y1121_PYRAB   --MGVIINESKSVKWEGKVEIADNFIKRAFGFMLRNP-GHALIFILPF-ETRFNATIHGF
Y1112_PYRHO   ----MIVNESKNLSWEGEVRIADSFIKRALGLMFKKP-RYALVFILPL-ETRINASIHGF
Y1050_PYRFU   -----MLNVTKGKEIRIEVRFADNFIKRFLGLMFRKP-RYVLIFVLPL-ETRINASVHGL
Y1377_METTH   MMKREVINKTRGTSL-GAVRFARTFMSRFRGLMLRRDVETGLVLEIPVGRGRYGSGIHMF
Y1496_METJA   -MQNKKIKKVKVGNLEFEVVLADNFIKRAFGLMLRDIGDKAMLFLYKR----RKIAMHTF
            :: : .  * :* .*:.* *:*::   :::      :* :

Y1121_PYRAB   FMLKSIDVIFLDSEKTVVDVTTLRPWRIYVPKKAAKYVIEGPVGLRKVLKVEVGDKVEWI
Y1112_PYRHO   FMLESIDVIFLDSNFRVVDVTTLKPWRIYIPKARARYIIEGPRGLKESIKPEFGDKIKWF
Y1050_PYRFU   FMREAIDVIFLNSNKEVVDLTVLKPWRFYVPKRPAKYIVEGPRGIIEALSVEVGDRLEWN
Y1377_METTH   FMLVPLDVLFVDGDMRVVDSVTLRPWQIYNPRKPARYVIELREGKIRDSGTRVGDTIEFR
Y1496_METJA   FMLYPIDIIFIDKN-RVVEAVRLKPWKTYKCKNYSTAMLEFKCSDID-LNEIIGEKVEFM
         ** .:*::*:: : **: . *:**: * : : ::*  .    .*: ::: 

Y1121_PYRAB   T---
Y1112_PYRHO   T---
Y1050_PYRFU   RMI-
Y1377_METTH   DLQS
Y1496_METJA   R---