CLUSTAL format seed alignment for MF_00264

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

Y832_PYRAB    ---------MMEGYYIIENPGVVPAERRFRMKDLKAWGYDLHLGTIEGERAYFVSKVGER
Y1314_PYRHO   ------MIKMLEGYYIIENPGVVPAERRFRMKDLKAWGYDLHLGTIEGERAYFISKTGER
Y1488_PYRFU   ---------MLEGYYIIENPGVVPSERRFRMKDLKAWGYDLHLGTIEGERAYFVSRTGER
Y2294_THEKO   ---------MLEGYYIVENTGVVPAERRFKFKDLKAWGYDLHLGTIDGREAYFVSKAGTR
Y756_AQUAE    MDKKELVEKIALNTLVFETLGQPEKEREFTIQDLRRWGFDLILGKKNGVRTFFASQAG-R
Y1463_METJA   -MVVDAKEVEMINTLVFETLGNPEKEREFKLKSLKRWGFDLIFGKVDGKETYFTVELDER
               . :.*. *  **.* ::.*: **:** :*. :* .::* . . *

Y832_PYRAB    REGEKYQVGGKEYYIEETQKDIPGNARLLARIVIERGNPYLEFWLEEEDTK-FPLAKEDP
Y1314_PYRHO   HEGETYIFKGKEYHVSRTQKEIPENARLLARIIIERGNPYLEVWLEEEDVK-FPLTKEDP
Y1488_PYRFU   EEGETYSLQGKTYHIEKTEKEIPENARLLARIVIERGQPYLEFWLEEEDTV-YPLAKEDP
Y2294_THEKO   EEGETYTEGGKEYHISETQKEIPKNARLLARIVIEKGQPYLEFWLDTEDGN-FPLAKEDP
Y756_AQUAE    EVGDKWEEGGATYEIEEILLELPENKKLFAHIETSEGVAYIVAELR-EGKENLEILRTPA
Y1463_METJA   KAGDKFSKDGKEYEVIEVLQELPKNTELYAHIEMEMGKAYIVCQLRDEDGKNTEVLRVPA
         . *:.:  * * : .  ::* * .* *:* . * .*:  * *.   : : .

Y832_PYRAB    RIILKRIWEKEKLNQLLKHVRAIGLTTDFYKDNVFIKSIPLPYEEYPPKVRRVLREVRDI
Y1314_PYRHO   RIILKRIWEKEKLNQLLKHVRAVGLTTDFYKDNVFTQGIPLPYEEYPPKVRRVLREVKDI
Y1488_PYRFU   RIILKRLWEKEKLNQLLKHVRAVGLTTDFYKDTVFIKSIPLPYEEYPPKVRRVLREVRDI
Y2294_THEKO   RLILHRFWTEKKFNQLEKHVGSVGLTTDFFKDRVFVKSIPLPYEEYPPKVRRVLREVRDV
Y756_AQUAE    PTLLMAFFKKHRLHELANNLKSVGVITEFYKQRG-RESLPLPYKKLPLVARDFLERAKKV
Y1463_METJA   ATLLLAFLKKNKLANIIKAIKNVGISLELSMQNG-VGGKPLSYEELPNVARRFIRSARKV
          :* : :.:: :: : : :*: :: :   . **.*:: * .* .:. .:.:

Y832_PYRAB    HRDLTGFGRFVFQYFGEV-EKAHNYRLHWTLPTLHLFDVDIANEVDKILGMLD---
Y1314_PYRHO   HRDLTGFGRFVFQYFGEV-DKMHNYRLYWTLPTLHLFDIDIANEVDKVLGMLD---
Y1488_PYRFU   HRDIMGFGRFVFQYFGEE-NKTHNYRLHWTLPTLHLFDVEIANEIDKVLGMLD---
Y2294_THEKO   HRDLTGFGRFVFQYFGEE-DKTHQYRLWWLLPTIHLFDVEVSNEVDKILAMLD---
Y756_AQUAE    EK-MAGFGRVALAYFGKTREKDNRFRVSWLLPTIALFDIDISEKANTALEEFK---
Y1463_METJA   EK-ETGFGRLSFAYYGETKDGEPRYRFSWLLPTIALFDLDIAKKVEQTLGILKVSE
         .:  ****. : *:*: :  .:*. * ***: ***:::::: : * :.