CLUSTAL format seed alignment for MF_00309

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

VATA2_TREPA    ------MIKDDVVTGRVVRVSGPIVYAEGLSA--------CSVYDVVDVGEA-------S
VATA_NITOC    -------------MGKLLEVNGPLVRAR-LPQ--------VPNGEQVRIGTL-------G
NTPA_ENTHA    -----------MQIGKIIKVSGPLVMAENMSE--------ASIQDMCLVGDL-------G
VATA_ENTFA    -----------MQIGKIVKVSGPLILAENMSD--------ASIQDICHVGDL-------G
VATA_STRGC    -----------MSQGKIIKVSGPLVLASGMQE--------ANIQDICRVGDL-------G
VATA_STRSV    -----------MSQGKIIKVSGPLVLASGMQE--------ANIQDICRVGDL-------G
VATA_STRP6    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPF    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRP1    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRP8    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPG    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPM    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRP3    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPQ    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPD    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPZ    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPB    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPC    -----------MNQGKIITVSGPLVVASGMQE--------ANIQDICRVGHL-------G
VATA_STRPJ    -----------MTQGKIIKVSGPLVIASGMQE--------ANIQDICRVGKL-------G
VATA_STRPN    -----------MTQGKIIKVSGPLVIASGMQE--------ANIQDICRVGKL-------G
VATA_STRZJ    -----------MTQGKIIKVSGPLVIASGMQE--------ANIQDICRVGKL-------G
VATA_STRP4    -----------MTQGKIIKVSGPLVIASGMQE--------ANIQDICRVGKL-------G
VATA_STRPI    -----------MTQGKIIKVSGPLVIASGMQE--------ANIQDICRVGKL-------G
VATA_CLOBL    -----------MKTGRVLKISGPLVVAEGMEE--------ANIYDVVKVGEK-------R
VATA_CLOBM    ---------MNLKTGRVLKISGPLVVAEGMEE--------ANIYDVVKVGEK-------R
VATA_CLOBK    ---------MNLKTGRVLKISGPLVVAEGMEE--------ANIYDVVKVGEK-------R
VATA_CLOB1    -----------MKTGRVLKISGPLVVAEGMEE--------ANIYDVVKVGEK-------R
VATA1_CLOTE    ---------MDLKTGRVVKVSGPLVVAEGMEE--------ANLFDVVRVGDE-------R
VATA_CLONN    -----------MKTGRVIKVSGPLVIAEGMEE--------ANIYDLVKVGEK-------R
VATA_CLOBB    -----------MKTGKIIKVSGPLVVAEGMDE--------ANIYDVCKVGEK-------G
VATA_CLOBA    -----------MKTGKIIKVSGPLVVAEGMDE--------ANIYDVCKVGEK-------G
VATA_CLOP1    -----------MKTGKIIKVSGPLVVAEGMDE--------ANVYDVVKVGEK-------G
VATA_CLOPE    -----------MKTGKIIKVSGPLVVAEGMDE--------ANVYDVVKVGEK-------G
VATA_CLOPS    -----------MKTGKIIKVSGPLVVAEGMDE--------ANVYDVVKVGEK-------G
VATA_CLOD6    -----------MKTGTIVKVSGPLVVAEGMRD--------ANMFDVVRVSDK-------H
VATA_ACET2    -----------MSQGTIVKVSGPLVIAEGMRD--------ANMFDVVRVSEH-------R
VATA_THEP3    -----------MSQGIITKVSGPLVVAEGLPE--------AKMFDVVKVGNQ-------G
VATA_THEPX    -----------MSQGIITKVSGPLVVAEGLPE--------AKMFDVVKVGNQ-------G
VATA_DESSY    -------------MGRIIRVTGPLVVADGMKG--------SKMYEVVRVGEM-------G
VATA_THEGJ    -------------MGRIVRVTGPLVVADGMKG--------AKMYEVVRVGEM-------G
VATA_THEKO    -------------MGRIIRVTGPLVVADGMKG--------AKMYEVVRVGEI-------G
VATA_THESI    -------------MGRIIRVTGPLVVADGMKG--------AKMYEVVRVGEM-------G
VATA_THEON    -------------MGRIIRVTGPLVVADDMKG--------AKMYEVVRVGEM-------G
VATA_THESM    -------------MGKIVRVTGPLVVADEMRG--------SRMYEVVRVGEL-------G
VATA_METKA    --------MSNSVKGEIVKIAGPVVEAVGCEG--------AKMYEVFRVGDE-------G
VATA_METM6    -----------MVVGKIIKISGPVVVAEGMKG--------SQMFEVVKVGNE-------G
VATA_METM7    -----------MVVGKIIKISGPVVVAEGMKG--------SQMFEVVKVGNE-------G
VATA_METMP    -----------MVVGKIIKISGPVVVAEGMKG--------SQMFEVVKVGNE-------G
VATA_METVS    -----------MVVGKIIKISGPVVVAEGMKG--------SQMYEVVKVGNE-------G
VATA_META3    -----------MVSGKIVKIAGPVVVAEGMKG--------AQMYEVVKVGNE-------G
VATA_METJA    ----------MPVVGKIIKIAGPVVVAEGMKG--------AQMYEVVKVGEE-------K
VATA_METS3    ----------MIIEGKIIKIAGPVIIADGMRG--------AQMYEMVRVGEQ-------K
VATA_METTH    ----------MTQEGRIIKIAGPVIIAEGMRG--------SQMYEMVKVGED-------K
VATA_METST    -----------MITGNIIKIAGPVIIGDGMRG--------TQIHEMVRVGDI-------G
VATA3_METHJ    ---------MGEKNGVIIRVTGPVVEAEGMAG--------SRMYESVRVGND-------G
VATA_AERPE    --------MAVK--GSIVRISGPLVVAEGMSG--------AQMYEMVYVGED-------R
VATA_HYPBU    --------MPVK--GRIIRVAGPLVVAEGMEG--------IQMYEMVEVGEE-------R
VATA_SULIL    ---------MNN--GRIVRINGPLVVADNMKN--------AQMYEVVEVGEP-------R
VATA_SULIN    ---------MNN--GRIVRINGPLVVADNMKN--------AQMYEVVEVGEP-------R
VATA_SULIK    ---------MNN--GRIVRINGPLVVADNMKN--------AQMYEVVEVGEP-------R
VATA_SULIY    ---------MNN--GRIVRINGPLVVADNMKN--------AQMYEVVEVGEP-------R
VATA_SACS2    ---------MDN--GRIVRINGPLVVADNMRN--------AQMYEVVEVGEP-------R
VATA_METS5    ---------MAQ--GKVARVNGPLVVAEGMKD--------AQMFEVVEVGEP-------R
VATA_SULAC    --------MAGE--GRVVRVNGPLVVADGMRN--------AQMFEVVEVGEL-------R
VATA_SULTO    --------MVSE--GRVVRVNGPLVIADGMRE--------AQMFEVVYVSDL-------K
VATA_PYRAE    ----------MS--GKIEYISGPVVKAE-LPG--------ARLYELVFVGEI-------K
VATA_PYRAR    ----------MS--GKIEYISGPVVKAD-LPG--------ARLYELVFVGEI-------R
VATA_PYRNV    ----------MS--GRIEYIAGPVVKAD-LPG--------AKLYELVFVGEI-------K
VATA_PYRCJ    ----------MS--GRIEYISGPVVKAE-LPG--------ARLYELVFVGEL-------K
VATA_PYRIL    ----------MS--GKIEYISGPVVKAD-LPG--------ARLYELVFVGEI-------K
VATA_CENSY    --------MTAR--GKIVWVSGPAVKADGMSE--------AKMYETVTVGEA-------R
VATA_NITMS    --------MAAQ--GRIVWVSGPAVRADGMSE--------AKMYETVTVGDS-------K
VATA_THEPD    --------MSGQRKGYIAKVSGPVVIAKGISD--------IKMGEVVYVGNE-------G
VATA_STAMF    --------MSLGITGKIYRVSGPLVIAENMRG--------SKVYEVVEVGSD-------R
VATA_METB6    -MEVKANQAKETKKGVLKRIAGPVVTAVNL-D--------AHMYDVVRVGNE-------A
VATA_METMJ    ----MDKGKENRAQGVLKRISGPVVTAVGL-D--------AHMYDVVKVGNE-------E
VATA1_METHJ    -------MEVKRTKGVLKRIAGPVVTAVNL-D--------AHMYDVVKVGDE-------Q
VATA_METLZ    -------MEVNSKPGILKRIAGPVVTAVDL-D--------AHMYDVVKVGNE-------E
VATA_METAR    ----------MSQQGTIYRVAGPVVTAVGL-N--------ARMYDVVKVGNE-------G
VATA_METAC    ----------MEVKGEIYRVAGPVVTAIGL-D--------AKMYDLCKVGNE-------G
VATA_METMA    ----------MEVKGEIYRVAGPVVTAIGL-D--------AKMYDLCKVGNE-------G
VATA_METBA    ----------MEVKGEIYRVSGPVVTAIGL-Q--------AKMYDLVKVGNE-------G
VATA_METBF    ----------MEVKGEIYRVSGPVVTVTGL-Q--------AKMYDLVKVGDE-------G
VATA_METBU    ----------MEVNGEIYRVAGPVVTVIGI-K--------PRMYDVVKVGHE-------G
VATA_METTP    -----------MEVGRVKRVAGPVVQAVGL-K--------ASMYDLVLVGEE-------G
VATA_ARCFU    -----MEVKEAGYVGEIYRISGPLVVAEGL-K--------ARMYDLCKVGEE-------G
VATA_HALS3    --MSQ--AEAITDTGEIESVSGPVVTATGL-D--------AQMNDVVYVGDE-------G
VATA_HALSA    --MSQ--AEAITDTGEIESVSGPVVTATGL-D--------AQMNDVVYVGDE-------G
VATA_HALMA    --MSQATDTDVREDGIIESVSGPVVTARDL-D--------ARMNDVVYVGSE-------G
VATA_NATPD    --MSQATASEITDEGVIESVSGPVVTAVDL-D--------ARMNDVVYVGEE-------G
VATA_HALVD    --MSQATQDSVREDGVIASVSGPVVTARGL-D--------ARMNDVVYVGDE-------G
VATA_HALWD    --MSQ-TEQAVREDGVIRSVSGPVVTARGL-D--------ARMNDVVYVGDE-------G
VATA_ANAD2    ------------MSGTLMRMAGPTVVAEGLSG--------ASLNEVVRVGEE-------R
VATA_ANASK    ------------MSGTLMRMAGPTVVAEGLSG--------ASLNEVVRVGEE-------R
VATA_ANADE    ------------MSGTLVRMAGPTVVAEGLAG--------ASLNEVVRVGEE-------R
VATA_ANADF    ------------MTARLVRIAGPTVVADGLAG--------AALNEVVWVGEE-------R
VATA_DEIDV    --------MTQNKQGVVQSIAGPAVIADGMYG--------AKMYDIVRVGRE-------R
VATA_DEIRA    --------MTQQKQGVVQSIAGPAVIAKGMYG--------AKMYDIVRVGQE-------R
VATA_DEIGD    --------MTQQQRGVVQSIAGPAVIASGMYG--------AKMYDIVRVGKE-------R
VATA_THET2    -----------MIQGVIQKIAGPAVIAKGMLG--------ARMYDICKVGEE-------G
VATA_THET8    -----------MIQGVIQKIAGPAVIAKGMLG--------ARMYDICKVGEE-------G
VATA2_METHJ    -----------MITGTIARISGPVITARNMTG--------SRMYDVVWVGRA-------A
VATA2_CLOTE    ------MVLLDSLVGTIVGINGPVIKAEGMSK--------FKMREMVMVGKK-------K
VATA_HALOH    ----------MDKKGEIVFVNGPVVKADKMNG--------FIMNELVYVGKE-------R
VATA_NANEQ    -------------MNRIISINGPLVIAKGK----------FSIFEVVRVGEE-------K
VATA1_TREPA    ---------MTQTKGIVSAVNGNMVSVTFEGV------VSLNEVGYVHVGNA-------R
VATA_TREDE    ---------MTKTKGKVVGINGNMISVSFEGL------VTLNEVGYVEVGSK-------K
VATA_BORBU    ----------MNTKGKVVGVNGNLVTIEVEGS------VSMNEVLFVKTAGR-------N
VATA_BORBZ    ----------MNTKGKVVGVNGNLVTIEVEGS------VFMNEVLFVKTAGR-------N
VATA_BORAP    ----------MNTKGKVVGVNGNLVTIEVEGS------VSMNEVLFVKTGGR-------N
VATA_BORGP    ----------MKTKGKVVGVNGNLVTIEVEGS------VSMNEVLFIKTAGR-------N
VATA_BORDL    ----------MEAKGKVVGVIGNLVTIEMVGT------VSMNEIVFIKTGGQ-------S
VATA_BORRA    ----------MEAKGKVVGVIGNLVTIEMVGT------VSMNEIVFIKTGGQ-------S
VATA_BORHD    ----------MEARGKVVGVIGNLVTIEVVGT------VSMNEIVFIKTGGR-------S
VATA_BORT9    ----------MEARGKVVGVIGNLVTIEIVGT------VSMNEIVFIKTGGR-------S
VATA_CHLCV    ----MVATSGQTTQGYVVEAYGNLLRVRFDGH------VRQGEVAYVNVNDT-------W
VATA_CHLAB    ----MVTTSGQTTQGYVIEAYGNLLRVRFDGH------VRQGEVAYVNVNDA-------W
VATA_CHLTA    ----MVATSKQTTQGYVVEAYGNLLRVHVDGH------VRQGEVAYVSVDDT-------W
VATA_CHLTR    ----MVATSKQTTQGYVVEAYGNLLRVHVDGH------VRQGEVAYVSVDDT-------W
VATA_CHLTB    ----MVATSKQTTQGYVVEAYGNLLRVHVDGH------VRQGEVAYVSVDNT-------W
VATA_CHLT2    ----MVATSKQTTQGYVVEAYGNLLRVHVDGH------VRQGEVAYVSVDNT-------W
VATA_CHLMU    ----MVATSKQTTQGYVVEAYGNLLRVHFDGH------VRQGEVAYVSVDDT-------W
VATA_CHLPN    ----MVTVSEQTAQGHVIEAYGNLLRVRFDGY------VRQGEVAYVNVDNT-------W
V8TM40_9CHLA   ----MVAALKQTTQGYVIEAYGNLLRVRFDGH------VRLGEVAYVNVENV-------W
VATA_PARUW    -MKTLETRKEKKAQGKVLKAFGNLLQVTFEGN------IRQGEVAMVHVDNL-------Q
I3YFQ1_THIV6   MTSEPAMPTQPDSPARIVSIQESLATIEAGWKDGARLPLKKNEVAFILPERTGPDGRHEE
E6SQQ2_BACT6   ----------MVTKGTVSGVIANMVTLVVDGP------VAQNEICYISTGGD-------R
Q8A875_BACTN   ----------MATKGTVSGVIANMVTLVVDGP------VAQNEICYISTGGD-------R
B2RLN6_PORG3   ----------MATKGVVKGIVSNLVTVEVDGP------VSQNEICYIDVNGT-------K
A6LA83_PARD8   ----------MATKGIVKGIVSNLVTVEVDGP------VSQNEICYISVGGV-------K
                 :                      

VATA2_TREPA    LIGEIIRLDESKAVVQVYEDDTGMRVGEKVTSLRRPLSVRLGPGLIGTIYDGIQRPLERL
VATA_NITOC    LVGEVIGREGQEALIQVYEGTESVRPGEEVEALGHPLSVELGPGLLGQVFDGIQRPLGRL
NTPA_ENTHA    VIGEIIEMRQDVASIQVYEETSGIGPGEPVRSTGEALSVELGPGIISQMFDGIQRPLDTF
VATA_ENTFA    VIGEIIEMRGDVASIQVYEETTGIGPGEPVISTGEPLSVELAPGLIAEMFDGIQRPLDTF
VATA_STRGC    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVITTGSPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLERF
VATA_STRSV    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVITTGSPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLERF
VATA_STRP6    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPF    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRP1    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRP8    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPG    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPM    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRP3    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPQ    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPD    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPZ    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPB    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPC    LVGEIIEMRRDQASIQVYEETSGIGPGEPVVTTGCPLSVELGPGLISEMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPJ    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVVTTGEPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPN    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVVTTGEPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLDRF
VATA_STRZJ    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVVTTGEPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLDRF
VATA_STRP4    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVVTTGEPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLDRF
VATA_STRPI    LIGEIIEMRRDQASIQVYEETSGLGPGEPVVTTGEPLSVELGPGLISQMFDGIQRPLDRF
VATA_CLOBL    LIGEIIEMREDRASIQVYEETAGLAPGDPVITTGEPLSVELGPGLIEAMFDGIQRPLNA-
VATA_CLOBM    LIGEIIEMREDRASIQVYEETAGLAPGDPVITTGEPLSVELGPGLIEAMFDGIQRPLNA-
VATA_CLOBK    LIGEIIEMREDRASIQVYEETAGLAPGDPVITTGEPLSVELGPGLIEAMFDGIQRPLNA-
VATA_CLOB1    LIGEIIEMREDRASIQVYEETAGLAPGDPVITTGEPLSVELGPGLIEAMFDGIQRPLNA-
VATA1_CLOTE    LIGEIIEMREDKASIQVYEETSGLGPGAPVVTTGAPLSVELGPGLIEAMFDGIQRPLDA-
VATA_CLONN    LIGEIIEMRGDKASIQVYEETTGLGPGAPVETTGEPLSVELGPGLIESMFDGIQRPLEA-
VATA_CLOBB    LIGEIIEMRGDKASIQVYEETSGIGPGDPVVTTGEPLSVELGPGLIESMFDGIQRPLDAF
VATA_CLOBA    LIGEIIEMRGDKASIQVYEETSGIGPGDPVVTTGEPLSVELGPGLIESMFDGIQRPLDAF
VATA_CLOP1    LIGEIIEMRGDKASIQVYEETSGIGPGDPVITTGEPLSVELGPGLIESMFDGIQRPLDAF
VATA_CLOPE    LIGEIIEMRGDKASIQVYEETSGIGPGDPVITTGEPLSVELGPGLIESMFDGIQRPLDAF
VATA_CLOPS    LIGEIIEMRGDKASIQVYEETSGIGPGDPVITTGEPLSVELGPGLIESMFDGIQRPLDAF
VATA_CLOD6    LIGEIIEMHGDKASIQVYEETSGLGPGEEVVSLGMPMSVELGPGLISTIYDGIQRPLEK-
VATA_ACET2    LIGEIIEMHGDRASIQVYEETAGLGPGEPVVSTGAPLSVELGPGLIENIFDGIQRPLVK-
VATA_THEP3    LIGEIIEIRGERVSIQVYEETSGLGPGDPVVSTGEPLSVELGPGMLEGIFDGIQRPLDV-
VATA_THEPX    LIGEIIEIRGERVSIQVYEETSGLGPGDPVVSTGEPLSVELGPGMLEGIFDGIQRPLDV-
VATA_DESSY    LIGEIIRLEGDKAVIQVYEETAGIRPGEPVEGTGSSLSVELGPGLLTSMYDGIQRPLEKL
VATA_THEGJ    LIGEIIRLEGDRAVIQVYEETAGIKPGEPVIGTGSSLSVELGPGLLTSMYDGIQRPLEKL
VATA_THEKO    LIGEIIRLEGDKAVIQVYEETAGIRPGEPVEGTGSSLSVELGPGLLTAMYDGIQRPLEVL
VATA_THESI    LIGEIIRLEGDKAVIQVYEETAGIRPGEPVEGTGSSLSVELGPGLLTSMYDGIQRPLDVL
VATA_THEON    LIGEIIRLEGDKAVIQVYEETAGIRPGEPVEGTGASLSVELGPGLLTAMYDGIQRPLEVL
VATA_THESM    LIGEIIRLEGDKAVIQVYEETAGIKPGEPVMGTGASLSVELGPGLLTSIYDGIQRPLEIL
VATA_METKA    LIGEVINIESDRATIQVYEETTGLQPGEPVKGTGELLSVELGPGLLTQIFDGIQRPLPEI
VATA_METM6    LTGEIIQLTEDEAIIQVYEETAGIKPGEGVTGTGAPLSVELGPGMLKAMYDGIQRPLNEI
VATA_METM7    LTGEIIQLTEDEAIIQVYEETAGIKPGEGVTGTGAPLSVELGPGMLKAMYDGIQRPLNEI
VATA_METMP    LTGEIIQLTEDEAIIQVYEETAGIKPGEGVEGTGAPLSVELGPGMLKAMYDGIQRPLNEI
VATA_METVS    LTGEIIQLTENEAIIQVYEETAGIKPGEGVTGTGAPLSVELGPGMLKAMYDGIQRPLNAI
VATA_META3    LTGEIIQLESDKAVIQVYEETAGIVPGEPVEGTGAPLSAELGPGMLKAMYDGIQRPLTAI
VATA_METJA    LTGEIIQLHDDKAVIQVYEETSGIKPGEPVVGTGAPLSVELGPGMLRAMYDGIQRPLTAI
VATA_METS3    LIGEIIELEGDTATIQVYEETAGIQPGEVVESTGGPLSVELGPGVMGSIFDGIQRPLELI
VATA_METTH    LIGEIIELEGDTATIQVYEETAGIKPGETVERTGGPLSVELGPGILGSIFDGIQRPLENI
VATA_METST    LIGEIIELEGDTATVQVYEETAGIKPGEKIESTGGPLSVELGPGILKSIYDGIQRPLDEI
VATA3_METHJ    LIGEIIILEGDRATIQVYEETIGLTPGEPVVRTYLPLSVELGPGLIGTMYDGIQRPLEEI
VATA_AERPE    LIGEITRIRGDRAFIQVYESTSGLKPGEPVVGTGAPLSVELGPGLLGTIYDGVQRPLPII
VATA_HYPBU    LIGEVNRVVGDKAYIQVYESTTGLKPGEPVYGTGSPLSVELGPGLIGRIYDGIQRPLDVI
VATA_SULIL    LIGEITRIEGDRAFIQVYEDTSGIKPNEPVYRTGAPLSIELGPGLIGKIFDGLQRPLDSI
VATA_SULIN    LIGEITRIEGDRAFIQVYEDTSGIKPNEPVYRTGAPLSIELGPGLIGKIFDGLQRPLDSI
VATA_SULIK    LIGEITRIEGDRAFIQVYEDTSGIKPNEPVYRTGAPLSIELGPGLIGKIFDGLQRPLDSI
VATA_SULIY    LIGEITRIEGDRAFIQVYEDTSGIKPNEPVYRTGAPLSIELGPGLIGKIFDGLQRPLDSI
VATA_SACS2    LIGEITRIEGDRAFIQVYEDTSGIKPNEPVYRTGAPLSIELGPGLIGKIFDGLQRPLDSI
VATA_METS5    LVGEITRIEGDRAYIQVYEDTSGIRPGEPVFGSGAPLSVELGPGLLGQLFDGLLRPLGEI
VATA_SULAC    LVGEITRIEGDRAYIQVYEATDGIKPGEKAYRTGSLLSVELGPGLMGGIFDGLQRPLDRI
VATA_SULTO    LVGEITRIEGDRAFIQVYESTDGVKPGDKVYRSGAPLSVELGPGLIGKIYDGLQRPLDSI
VATA_PYRAE    LFGEVVRIQGEKAFIQVYEDTTGLKPGEPVERTGEPLSAWLGPTIIGKIYDGVQRPLRNI
VATA_PYRAR    LFGEVVRVQGDKAFIQVYEDTTGLKPGEPVERTGEPLSAWLGPTIIGKIYDGVQRPLKDI
VATA_PYRNV    LFGEVVRVQGDKAFIQVYEDTTGLRPGEPVVRSGEPLSAWLGPTIIGKIYDGVQRPLKNI
VATA_PYRCJ    LFGEVVRIQGDKAFIQVYEDTTGLKPGEPVERTGEPLSAWLGPTILGRIYDGVQRPLKDI
VATA_PYRIL    LFGEVVRVQGDKAFIQVYEDTTGLKPGEPVVRTGEPLSAWLGPTIMGKIYDGVQRPLKNI
VATA_CENSY    LIGEVIRLTGDVAFIQVYESTSGLKPGEPVEGTGNPLSVLLGPGIIGQIYDGIQRPLKEL
VATA_NITMS    LVGEVIRLTGDVAFIQVYESTSGLKPGEPVIGTGNPLSVLLGPGIIGQLYDGIQRPLRAL
VATA_THEPD    LLGEVVRVSQDSFAVQVYEDTSGLRPKEPVTATGKLLVAELGPGLMGRVFDGVQRPLKSI
VATA_STAMF    LIGEIIGVEGDKAIIQVYEDTSGLRVGDPVYGTGYPLAAELGPGLVGSIYDGIQRPLPLL
VATA_METB6    LMGEVIKIQGDNVIIQVYEDTTGIKPGEPVSNTGLSLAVELGPGLLTSIYDGIQRPLEVL
VATA_METMJ    LMGEVIKIQGENIIIQVYEDTAGIRPGESVGNTGLSLAVELGPGLLTSIYDGIQRPLEVL
VATA1_METHJ    LMGEVIKIKGEDIIIQVYEDTSGIKPGEPVENTGLSLSVELGPGLLTSIYDGIQRPLEVL
VATA_METLZ    LMGEVIKIDGADTVIQVYESTTGIRPGEPVINTGLSLAVELGPGLLTSIYDGIQRPLEVL
VATA_METAR    LMGEVIEIDNDKAIIQVYEDTSGVRPGEPVENTGMPLSVELGPGLLTSIYDGIQRPLEVL
VATA_METAC    LMGEVIQIVGGKTIIQVYEETGGVKPGEPCVTTGMSLAVELGPGLLSSIYDGVQRPLHVL
VATA_METMA    LMGEVIQIVGDKTIIQVYEETGGVRPGEPCVTTGMSLAVELGPGLLSSIYDGVQRPLHVL
VATA_METBA    LMGEVIQILGPKTIIQVYEETAGIKPGEPCVSTGSSLSVELGPGLLSSIYDGVQRPLHVL
VATA_METBF    LMGEVIQILGPKTIIQVYEETAGIKPGEPCYSTGSSLSVELGPGLLSSIYDGVQRPLHVL
VATA_METBU    LMGEVIRIKGEQATVQVYEDTSGLKPGEPVMNTGLPLSVELGPGLLESIYDGIQRPLPVL
VATA_METTP    LMSEVIGISGDKHIIQVYEDTSGIKPGEPVKETGGPLVAQLGPGILTQIYDGVQRPLPLL
VATA_ARCFU    LMGEVVGLVGQKVLIQVYEDTEGVKPGDKVENTGMPLSVELGPGLIRNIYDGVQRPLPVL
VATA_HALS3    LMGEVIEIEGDVTTIQVYEETSGIGPGQPVDNTGEPLTVDLGPGMLDSIYDGVQRPLDVL
VATA_HALSA    LMGEVIEIEGDVTTIQVYEETSGIGPGQPVDNTGEPLTVDLGPGMLDSIYDGVQRPLDVL
VATA_HALMA    LMGEVIEIEGNITTIQVYEETSGVSPGEPVEGTGSPLSVDLGPGMLDAIYDGVQRPLDVL
VATA_NATPD    LMGEVIEIEGNLTTIQVYEETSDVAPGEPVENTGEPLSVDLGPGMMDSIYDGVQRPLDVL
VATA_HALVD    LMGEVIEIEGDLTTIQVYEETSGVGPGEPVESTGEPLTVDLGPGMMDAIYDGVQRPLDVL
VATA_HALWD    LMGEVIEIEDNVTTVQVYEETSGIGPDEPVRNTGEPLSVDLGPGLLDTIYDGVQRPLDIL
VATA_ANAD2    LLGEIIRIEGDRATIQVYEETAGLALGEPVEASGEPLAVELGPGLLGSVFDGVQRPLSEL
VATA_ANASK    LLGEIIRIEGDRATIQVYEETAGLALGEPVEASGEPLAVELGPGLLGSVFDGVQRPLSEL
VATA_ANADE    LLGEIIRIEGDRATIQVYEETAGLALGEPVEASGEPLAVELGPGLLGSVFDGVQRPLSEL
VATA_ANADF    LLGEVIRLEGDRATIQVYEETAGLALGEPAEPSGEPLAVELGPGLLGSVFDGVQRPLDAL
VATA_DEIDV    LVGEIIRLDGNTAFVQVYEDTSGLTVGEPVETTNLPLSVELGPGMLNGIYDGIQRPLDKI
VATA_DEIRA    LVGEIIRLDGDTAFVQVYEDTAGLTVGEPVETTGLPLSVELGPGMLNGIYDGIQRPLDKI
VATA_DEIGD    LVGEIIRLEGNTAFVQVYEDTSGLTVGEPVETTGLPLSVELGPGMLNGIYDGIQRPLDKI
VATA_THET2    LVGEIIRLDGDTAFVQVYEDTSGLKVGEPVVSTGLPLAVELGPGMLNGIYDGIQRPLERI
VATA_THET8    LVGEIIRLDGDTAFVQVYEDTSGLKVGEPVVSTGLPLAVELGPGMLNGIYDGIQRPLERI
VATA2_METHJ    LPGEIIRLEGDEAVIQVYEDTTGLMIHEPVENTGVPLSVELGPGLLASIYDGVQRPLPAL
VATA2_CLOTE    LIGEIIILENDLATIQVYEETSGLKIGENISSTGMPLSLKLGPGIIGNMFDGIQRPLKKI
VATA_HALOH    LIGEIIELEGDLATIQVYEETTEMQPGEPVFSTGSPLSVELGPGIIGNIFDGIQRPLPVI
VATA_NANEQ    LIGEVIGIENDKAYIQVYEDTNGLKVGEPVFNTGKPLTIELGPGLLANIFDGLGRPLKDI
VATA1_TREPA    LKAEIIRVRGREAQLQVFEITRGVSVGDRVEFTGDLLSVELGPGLLGQVYDGLQNPLPLL
VATA_TREDE    LKSEVIRIRGEVAQLQVFEITKGIKVGDIVEFTGDLLSVELGPGLLGQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORBU    LKAEVIRIRGNEVDAQVFELTKGISVGDLVEFTDKLLTVELGPGLLTQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORBZ    LKAEVIRIRGNEVDAQVFELTKGISVGDLVEFTDKLLTVELGPGLLTQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORAP    LKAEVIRVRGNEVDAQVFELTKGISVGDLVEFTDKLLTVELGPGLLTQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORGP    LKAEIIRVRGNEVDAQVFELTKGISVGDVVEFTDKLLTVELGPGLLTQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORDL    LKAEIIRIRDGEVDAQVFEMTRGIAVGDDVEFTDKLLTVELGPGLLSQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORRA    LKAEIIRIRDGEVDAQVFEMTRGIAVGDDVEFTDKLLTVELGPGLLSQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORHD    LKAEIIRIRDGEVDAQVFEMTRGIAVGDDIEFTNKLLTVELGPGLLSQVYDGLQNPLPEL
VATA_BORT9    LKAEIIRIRDGEVDAQVFEMTKGIAVGDDIEFTDKLLTVELGPGLLSQVYDGLQNPLSEL
VATA_CHLCV    LKAEVIEVVGQEVKIQVFEDTQDVCRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLQVL
VATA_CHLAB    LKAEVIEVVGQEVKIQVFEDTQDVCRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQEIFDGLQNRLQVL
VATA_CHLTA    LKAEIIEVVGDEVKIQVFEETQGISRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLEIL
VATA_CHLTR    LKAEIIEVVGDEVKIQVFEETQGISRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLEIL
VATA_CHLTB    LKAEIIEVVGDEVKIQVFEETQGISRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLEIL
VATA_CHLT2    LKAEIIEVVGDEVKIQVFEETQGISRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLEIL
VATA_CHLMU    LKAEIIEVVGDEVKVQVFEETQGISRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLEVL
VATA_CHLPN    LKAEVIEVADQEVKVQVFEDTQGACRGALVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLEVL
V8TM40_9CHLA   LKAEVIEIVGQEAKIQVFEDTQGVRRDAVVTFSGHLLEAELGPGLLQGIFDGLQNRLQEL
VATA_PARUW    LKSEVIEILGNQAKIQVFEDTKGVRLGSLVSFTGDLLEAELGPGLLSSIFDGLQNPLVDV
I3YFQ1_THIV6   LKSEILRVRGDLADIQVFEDTRGVSIGDPVRQSGELLSVVLGPGLLGEIYDGLQNPLEKL
E6SQQ2_BACT6   LMAEVIKVVGAQVYVQVFESTRGLRVGAEAEFTGHMLEVTLGPGMLSKNYDGLQNDLDKM
Q8A875_BACTN   LMAEVIKVVGSHVYVQVFESTRGLKVGAEAEFTGHMLEVTLGPGMLSKNYDGLQNDLDKM
B2RLN6_PORG3   LMSEVIKVIGKNAYVQVFESTRGMHVGDEAEFTGSMLEVTLGPGMLSKNYDGLQHDLDKM
A6LA83_PARD8   LMSEVIKVIGKNAFVQVFESTRGMRVGDEAEFQGHMLEVTLGPGMLSRNYDGLQNDLDKM
         : .*:     **:*         :  *.* ::  :**: . *  

VATA2_TREPA    FQEDGAF-------LRPGA---RSQPLDGSVRWDFRPHCNERGEALCAGIPIAPGSVLGT
VATA_NITOC    LEASGDR-------ISRGI---QIQGLEQARVWRFQPNPQ-----LAAGMAVTGGVCLGA
NTPA_ENTHA    MEVTQSN------FLGRGV---QLPALDHEKQWWFEATI-------EEGTEVSAGDIIGY
VATA_ENTFA    QEVTHSN------FLGRGV---KIDALDREKKWTFEPTV-------AVGEEVSAGDIVGV
VATA_STRGC    QTITESD------FLVRGV---QLPNLDRETKWNFVPSL-------SVGDAVEAGDILGT
VATA_STRSV    QTITASD------FLVRGV---QLPNLDREAKWDFVPGL-------SVGDAVEAGDVLGT
VATA_STRP6    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPF    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRP1    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRP8    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPG    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPM    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRP3    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPQ    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPD    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPZ    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPB    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPC    QKATDSD------FLIRGV---AIPSLDRKAKWAFIPKL-------SVGQEVVAGDILGT
VATA_STRPJ    KLATHND------FLVRGV---EVPSLDRDIKWHFDSTI-------AIGQKVSTGDILGT
VATA_STRPN    KLATHND------FLVRGV---EVPSLDRDIKWHFDSTI-------AIGQKVSTGDILGT
VATA_STRZJ    KLATHND------FLVRGV---EVPSLDRDIKWHFDSTI-------AIGQKVSTGDILGT
VATA_STRP4    KLATHND------FLVRGV---EVPSLDRDIKWHFDSTI-------AIGQKVSTGDILGT
VATA_STRPI    KLATHND------FLVRGV---EVPSLDRDIKWHFDSTI-------SIGQKVSTGDILGT
VATA_CLOBL    IKAKAGD------FITRGV---EVHSLDRDRKWHFTPVK-------KVGDTVEAGDVIGI
VATA_CLOBM    IKAKAGD------FITRGV---EVHSLDRDRKWHFTPVK-------KVGDTVEAGDVIGI
VATA_CLOBK    IKAKAGD------FITRGV---EVHSLDRDRKWHFTPLK-------KVGDTVEAGDVIGI
VATA_CLOB1    IKAKAGD------FITKGV---EVHSLDRDKKWHFTPVK-------KVGDTVEAGDVIGI
VATA1_CLOTE    IEAKAGD------FITRGI---DVPSLSREKVWHFNPTK-------KAGDKVETGDILGL
VATA_CLONN    IAKKAGS------YLTKGI---EVFSLNRDKKWHFVPKV-------KHSDKVKAGDILGT
VATA_CLOBB    MEAAKSS------FLTRGV---SVPSLNREKKWDFKPTA-------KVGDDVKSGTVIGT
VATA_CLOBA    MEAAKSS------FLTRGV---SVPSLNREKKWDFKPTA-------KVGDEVKSGDVIGT
VATA_CLOP1    MKAANSA------FLSKGV---EVKSLNREKKWPFVPTA-------KVGDKVSAGDVIGT
VATA_CLOPE    MKAANSA------FLSKGV---EVKSLNREKKWPFVPTA-------KVGDKVSAGDVIGT
VATA_CLOPS    MKAANSA------FLSKGV---EVKSLNREKKWPFVPTA-------KVGDKVSAGDVIGT
VATA_CLOD6    MYDISGT------NITKGV---EVSSLDRTTKWEFKPKK-------SVGDKVVAGDIIGG
VATA_ACET2    MREMVGS------NITRGI---DVTALDRSKKWDFQPTV-------KKGDKVTAGDVIGK
VATA_THEP3    IEKKVGS------FITRGI---DVPSLNREKKWKFTPKV-------KSGDKVSGGDIIGT
VATA_THEPX    IEKKVGS------FITRGI---DVPSLNREKKWKFTPKV-------KSGDKVSGGDIIGT
VATA_DESSY    RELSGD-------FIARGL---TAPALPRDKKWHFTPTV-------KVGDKVTGGDILGV
VATA_THEGJ    RELSGD-------FIARGL---TAPALPRDKKWHFTPTV-------KVGDRVTGGDILGV
VATA_THEKO    RQLSGD-------FIARGL---TAPALPRDKKWHFTPKV-------KVGDKVVGGDVLGV
VATA_THESI    RQLSGD-------FIARGL---TAPALPRDKKWHFTPKV-------KVGDKVVGGDILGV
VATA_THEON    RELSGD-------FIARGL---TAPALPRDKKWHFTPKV-------KVGDKVVGGDILGV
VATA_THESM    RSQSGD-------FIGRGL---TAPALSRDKKWHFTPKV-------KVGDKVVGGDIIGV
VATA_METKA    RKEVGD-------FVERGI---LVSALDRKKKWEFTPKV-------KEGEKVEEGDVLGT
VATA_METM6    ENATDSI------YIPRGV---SVPSISREIKWDFEPIA-------AVGDEVITGDVIGT
VATA_METM7    ENATDSI------YIPRGV---SVPSISRVIKWDFEPTA-------AVGDEVITGDVIGT
VATA_METMP    ENATDSI------YIPRGV---SVPSISREIKWDFEPTA-------AAGDEVITGDVIGT
VATA_METVS    EDATNSI------YIPRGV---NVPSLPRDVKWDFVPSV-------NVGDEVLAGDIIGT
VATA_META3    EDATKSI------YIPRGV---SVPSISREAKWDFTPTV-------NVGDKVEAGDIIGT
VATA_METJA    EEKTGSI------FIPRGV---DVPALPRDIKWEFKPVV-------NEGDYVEEGDIIGT
VATA_METS3    REESGD-------FIARGV---DAESISKEKKWTFKPVA-------KVGDKVKGGDVLGE
VATA_METTH    KALTGD-------YIERGV---DVPSLPKDKKWTFKPTA-------REGQMVKGGDIIGE
VATA_METST    KSVSGD-------FIPRGI---DVPALDKVKEWEFKPTA-------SVGDKVNGGDIIGT
VATA3_METHJ    LKNTGD-------MIERGS---SAPALDRTKKYRFYPLA-------KSGDMVREGDRIGC
VATA_AERPE    AEKVAEVDPRRRMFVERGI---QAPPLPRDRKFHFKPEP------LKEGDKVEGGDALGR
VATA_HYPBU    REVTKSI------FVRRGV---KVDALDRSRKWHFKPNTT-----LKPGDKVSGGDVLGE
VATA_SULIL    KELTKSP------FIARGI---KVPSVDRKTKWHFIPKV-------KKGDKIEGGDIIGI
VATA_SULIN    KELTKSP------FIARGI---KVPSVDRKTKWHFIPKV-------KKGDKIEGGDIIGI
VATA_SULIK    KELTKSP------FIARGI---KVPSVDRKTKWHFIPKV-------KKGDKIEGGDIIGI
VATA_SULIY    KELTKSP------FIARGI---KVPSVDRKTKWHFIPKV-------KKGDKIEGGDIIGI
VATA_SACS2    KELTKSP------FIARGI---KVPSIDRKTKWHFVPKV-------KKGDKVEGGSIIGI
VATA_METS5    KEITKSP------FIKRGI---KLPTLNREKEWHFVPKM-------KKGDKVEPGDILGV
VATA_SULAC    AESVKSP------FVTRGV---KVPALERNKKWHVIPVA-------KKGDKVSPGDIIAK
VATA_SULTO    AKVSNSP------FVARGV---SIPALDRQTKWHFVPKV-------KSGDKVGPGDIIGV
VATA_PYRAE    EEISKNP------FIARGIGYDKAPPLDLKAEFDFKPAV-------KPGEEVYPGDVLGS
VATA_PYRAR    EEISKNP------FIARGIGYDKAPPLDLKSEFDFRPAV-------KPGDEVSPGDVLGS
VATA_PYRNV    EEISKSP------FIARGIGYDQAPPLDLKAEFDFKPAV-------KPGEEVSPGDVLGS
VATA_PYRCJ    ESISKSP------FIARGIGYDKAPPLDLNAVFDFKPAV-------KPGDFVQPGDVLGS
VATA_PYRIL    EEISKSP------FIARGVGYDQAPPLDLKAEFDFKPNV-------KPGEEVYPGDVLGS
VATA_CENSY    SKKSGS-------FIGRGI---TTSPVDMTKKYHFVPSV-------SVGDDVIPGTVIGT
VATA_NITMS    SEASGS-------FIGRGI---TTTPVDMAKKYHFVPSV-------SNGDEVAAGNVIGV
VATA_THEPD    EELVGP-------FVKRGV---KVNPLPRNVKWHFKPSV-------KVGDKVSSGDIIGV
VATA_STAMF    QELVGF-------FVKRGV---KAKPLPRNKKWHFKPLV-------KQGEKVGPDDVIGY
VATA_METB6    VNKMG-------NFIERGV---SAPGLSHEKKWTFKPVV-------KAGDKVEPGAILGE
VATA_METMJ    VDKMG-------NFIERGV---SAPGLSHEKKWEFVPTV-------KKGDEVKAGDILGT
VATA1_METHJ    VEKMG-------NFIERGV---TAPGLSHDKKWEFKPIK-------KAGDMVTPGTIIGE
VATA_METLZ    IQKMG-------NFIARGV---TAPGLDHEKKWTFKPVV-------HVGDNVVPGQIVGE
VATA_METAR    KEKMG-------NFITRGV---SAPGLSRTKKWKFVPVV-------KAGDKVKGGIVIGT
VATA_METAC    LEKTG-------GFIQRGV---TADGLDHEKLWEFKPVA-------KKGDFVKGGEVLGV
VATA_METMA    LERTG-------GFIGRGV---TADGLDHKKLWEFKPVV-------KKGDRVIGGDVIGV
VATA_METBA    LEKMG-------SFIQRGV---SADGLDHKKLWDFKPIV-------KKGDSVKGGDVIGV
VATA_METBF    LERTG-------GFIGRGV---TADGLDHKKLWEFKPVA-------KKGDSVKGGDVIGV
VATA_METBU    QEKMG-------NFIQRGV---TANGLDRERVWEFKPTV-------SKGDEVKGGNILGL
VATA_METTP    AEKSG-------DFISRGL---FVDGVDHKKKWEFKPLV-------KKGDTVKPGQPIGE
VATA_ARCFU    KEVSG-------DFIGRGI---EAPGLDRKAKWEFKPLV-------KKGEKVKPGEIIGT
VATA_HALS3    EDEMG-------AFLDRGV---DAPGIDLDTDWEFEPTV-------EAGDEVAAGDVVGT
VATA_HALSA    EDEMG-------AFLDRGV---DAPGIDLDTDWEFEPTV-------EAGDEVAAGDVVGT
VATA_HALMA    EEKMGS------AFLDRGV---DAPGIDLEKTWEFTPEV-------EEGDEVEAGDIVGT
VATA_NATPD    EEKMG-------AFLDRGV---DAPGIDLEKTWEFNPEV-------SEGDEVSPGDVVGI
VATA_HALVD    ESKMDS------AFLDRGV---DAPGIDLDEKWEFEPTV-------SEGDEVAPGDVVGT
VATA_HALWD    EDKMGS------PYLDRGV---DAPGIELDTEWEFEPTV-------SEGDTVESGDEVGI
VATA_ANAD2    AAREG-------DFLGRGA---SLPALDRTRAWEFEPAV-------APGDRVEGGARLGV
VATA_ANASK    AAREG-------DFLGRGA---SLPALDRARAWEFEPAV-------APGDRVEGGARLGV
VATA_ANADE    AAREG-------DFLGRGA---SLPALDRARAWEFEPAV-------APGDRVEGGVRLGV
VATA_ANADF    AAQQG-------DFLGRGA---RLPALDRARRWELEPSV-------RRGDDLVPGACLGV
VATA_DEIDV    REASG-------DFIARGI---EVSSLDRTKKWAFTPSV-------QPGDTVVGSGILGT
VATA_DEIRA    REASG-------NFIARGI---EVSSLNREQKWDFTPSV-------QAGDTVTGSGILGT
VATA_DEIGD    REASG-------DFIARGI---EVSSLDRTKKWAFTPTV-------QAGDTVGGSSILGT
VATA_THET2    REKTG-------IYITRGV---VVHALDREKKWAWTPMV-------KPGDEVRGGMVLGT
VATA_THET8    REKTG-------IYITRGV---VVHALDREKKWAWTPMV-------KPGDEVRGGMVLGT
VATA2_METHJ    YAKSG-------NYISRGI---MVPGLDREKRWAFNPVK-------KAGEMVQTGDVLGT
VATA2_CLOTE    NEISYG-------FIDEGI---GLISIDEEKEWDVNIVV-------KVGDKLKPGDVYAE
VATA_HALOH    AEKTGS-------FIKRGI---EVNPLDRDREWTVSVKV-------KLGDRVKPGQVVAE
VATA_NANEQ    YEKTQSI------YIPKGI---DLPTLDRKKVWEFIPKK-------KKGDTIKGGDIIGT
VATA1_TREPA    AEKVG-------YFLERGV---YLPALSRTSEWMFTPHV-------SVGERVVRGDVLGY
VATA_TREDE    AEQAG-------YFLERGI---YLNALSRTAKWHFTPSA-------KEGDTLKRADLLGT
VATA_BORBU    AIQCG-------FFLERGV---YLRPLNKDKKWNFKKTS-------KVGDIVIAGDFLGF
VATA_BORBZ    AIQCG-------FFLERGV---YLRPLNKDKKWNFKKTS-------KVGDIVIAGDFLGF
VATA_BORAP    AIKCG-------FFLERGV---YLRPLNKDKKWNFKKTS-------KVGDSVIAGDFLGF
VATA_BORGP    AIQCG-------FFLERGV---YLRPLNKDKKWNFKKTA-------KVGDSVIAGDFLGF
VATA_BORDL    ATKCG-------FFLERGL---YLSALDRNKKWSFNATA-------KVGDFVVAGDFLGF
VATA_BORRA    ATKCG-------FFLERGL---YLSALDRNKKWSFNATA-------KVGDFIVAGDFLGF
VATA_BORHD    AAQCG-------FFLERGL---YLSALDRKKKWHFNATA-------KVGDIVVAGDFLGF
VATA_BORT9    AAQCG-------FFLERGL---YLSALDRSKKWSFNATA-------KVGDIVVAGDYLGF
VATA_CHLCV    AESS--------FFLKRGE---YVNALCKNTLWEYTPKA-------VVGDVLVRGDALGF
VATA_CHLAB    AESS--------FFLKRGE---YVNALCKNTLWEYTPKA-------VVGDVLVRGDALGV
VATA_CHLTA    ADTS--------LFLRRGE---YVNAICRETVWAYTQKA-------SVGSVLSRGDVLGT
VATA_CHLTR    ADTS--------LFLRRGE---YVNAICRETVWAYTQKA-------SVGSVLSRGDVLGT
VATA_CHLTB    ADTS--------LFLRRGE---YVNAICRETVWAYTQKA-------SVGSVLSRGDVLGT
VATA_CHLT2    ADTS--------LFLRRGE---YVNAICRETVWAYTQKA-------SVGSVLSRGDVLGT
VATA_CHLMU    ADTS--------LFLKRGE---YVNAICRETVWAYTQKA-------SVGDVLSRGDVLGT
VATA_CHLPN    AEDS--------SFLQRGK---HVNAISDHNLWNYTPVA-------SVGDTLRRGDLLGT
V8TM40_9CHLA   AEDS--------SFLQRGK---YVDPLSDQVLWEYSPKA-------VVGDVLKRGDTLGI
VATA_PARUW    ADQAG-------LFLPKGI---YLSALDRQRKWDFESSA-------KVGDVLFRGDRIGS
I3YFQ1_THIV6   AIQHG-------VFLPRGI---DLDALNMHRKWSFVPSV-------QHGARLRAGGVLGT
E6SQQ2_BACT6   ---DG-------VFLKRGQ---YTYPLDKGSKWHFVPLA-------KVGDRVEAAAWLGQ
Q8A875_BACTN   ---DG-------VFLKRGQ---YTYPLDKERIWHFVPMV-------SAGDKVVASAWLGQ
B2RLN6_PORG3   ---DG-------IFLKRGD---YTPALDDDKLWDFKPLA-------NVNDNVIAGSWLGE
A6LA83_PARD8   ---EG-------VFLKRGD---YTFALDNDKKWDFKPLA-------KAGDTVSAGDWLGE
                : *    :   :        . :   . 

VATA2_TREPA    VQETPSVVHTIMVPP---DIRGSVLSSFKGAGAYTIDEEIGRTDLGE----PLFLSQYWP
VATA_NITOC    VPETPTIEHRILVPP---GLSGELLELAP-EGEYRLSDVIARLDMGDHRSQALTLSHRWP
NTPA_ENTHA    VDETKIIQHKIMVPN---GIKGTVQKIES--GSFTIDDPICVIETEQG-LKELTMMQKWP
VATA_ENTFA    VQETPIIQHKIMVPF---GVSGTIAEIKA--GDFAIDETVYSVETAKG-TESFSMMQKWP
VATA_STRGC    VQETNLVEHRIMVPV---GVSGRLANISA--GSFTVEETVYEIEQAEGSIFKGTLMQKWP
VATA_STRSV    VQETNLVEHRIMVPV---GVSGRLANISA--GSFTVEETVYEIEQADGSVFKGTLMQKWP
VATA_STRP6    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPF    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRP1    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRP8    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPG    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPM    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKKEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRP3    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPQ    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPD    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPZ    VQETAVIEHRVMVPY---KVSGTLVAIHA--GDFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPB    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GNFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPC    VQETAVIEHRIMVPY---KVSGTLVAIHA--GNFTVTDTVYEIKQEDGSIYQGSLMQTWP
VATA_STRPJ    VKETEVVNHKIMVPY---GVSGEVVSIAS--GDFTIDEVVYEIKKLDGSFYKGTLMQKWP
VATA_STRPN    VKETEVVNHKIMVPY---GVSGEVVSIAS--GDFTIDEVVYEIKKLDGSFYKGTLMQKWP
VATA_STRZJ    VKETEVVNHKIMVPY---GVSGEVVSIAS--GDFTIDEVVYEIKKLDGSFYKGTLMQKWP
VATA_STRP4    VKETEVVNHKIMVPY---GVSGXVVSIAS--GDFTIDEVVYEIKKLDGSFYKGTLMQKWP
VATA_STRPI    VKETEVVNHKIMVPY---GISGEVVSIAS--GDFTIDEVVYEIKKLDGSFYKGTLMQKWP
VATA_CLOBL    VQETSIVEHKIMVPY---GIKGTIETIEE--GDFTVVDTVAKVKDKDK-VSDLIMMQKWP
VATA_CLOBM    VQETSIVEHKIMVPY---GIKGTIETIEE--GDFTVVDTVAKVKDKDK-VSDLIMMQKWP
VATA_CLOBK    VQETSIVEHKIMVPY---GIKGTIETIEE--GDFTVVDTVAKVKDKDK-VSDLIMMQKWP
VATA_CLOB1    VQETSIVEHKIMVPY---GIKGTIETIEE--GDFTVVDTVAKVKDKDK-VSDLMMMQKWP
VATA1_CLOTE    VQETSVIEHRIMVPP---GIKGEIISLNE--GDYTVIDKIGEIKTDKG-IEDLTLMQKWP
VATA_CLONN    VQETEVVNHKIMVPY---GIEGEVITIFE--GDYTVEDVVCEIDTKDG-VKKVKLMQKWP
VATA_CLOBB    VQETPVVEQRIMIPI---GIEGKIKEIKA--GSFTVTETIAIVETEKG-DREVQLMQKWP
VATA_CLOBA    VQETPVVEQRIMIPI---GIEGKIKEINA--GSFTVTETIAIVETEKG-DREVQLMQKWP
VATA_CLOP1    VQETAVVLHRIMVPF---GVEGTIKEIKA--GDFNVEEVIAVVETEKG-DKNLTLMQKWP
VATA_CLOPE    VQETAVVLHRIMVPF---GVEGTIKEIKA--GDFNVEEVIAVVETEKG-DKNLTLMQKWP
VATA_CLOPS    VQETAVVLHRIMVPF---GVEGTIKEIKA--GDFNVEEVIAVVETEKG-DKNLTLMQKWP
VATA_CLOD6    VQETAVVECKIMVPY---GVKGTIKEIYS--GEFTVEDTVCVITDEKGNDIPVTMMQKWP
VATA_ACET2    VQETSIVEHRIMVPY---GVQGTIEEIKS--GSFTVEETVAKVRTENNELVDICMMQKWP
VATA_THEP3    VQETVIVEHRIMVPP---AISGIVEDIRE--GEYTVTEPIARIKTDSGQIVEITMMQKWP
VATA_THEPX    VQETVIVEHRIMVPP---AISGIVEDIRE--GEYTVTEPIARIKTDSGQIVEITMMQKWP
VATA_DESSY    VPETSIIEHKILVPP---WVEGEIVEIAE-EGDYTVEEVIAKVKKPDGSIEELKMYHKWP
VATA_THEGJ    VPETSIIEHKILVPP---WVEGEIVEIAE-EGDYTVEEVIAKVKKPDGTIEELKMYHRWP
VATA_THEKO    VPETSIIEHKILVPP---WVEGEIVEIAE-EGDYTVEEVIAKVKKPDGTIEELKMYHRWP
VATA_THESI    VPETSIIEHKILVPP---WVEGEIVEIAE-EGDYTVEEVIVKVKKPDGTIEELKMYHRWP
VATA_THEON    VPETGIIEHRVLVPP---WVEGEIVEIVE-EGDYTIEEVIAKVKKPNGEIEELKMYHRWP
VATA_THESM    VPETSIIEHKIMIPP---EIEGEIIEIVG-EGDYTIEEVIAKVKAPNGEIKEVRMYQRWP
VATA_METKA    VPETEFIEHKIMVPP---GVSGEVIEIAA-DGEYTVEDTIAVIEDEEGEEHEVTMMQEWP
VATA_METM6    VQETASIVHKIMIPF---GVSGKIKEIKA--GSFTVEETIAVVETAEGE-KEIMMMQKWP
VATA_METM7    VQETASIVHKIMIPF---GVSGKIKEIKS--GSFTVEETVAVVETADGE-KEIQMMQKWP
VATA_METMP    VQETASIVHKIMIPF---GVSGKIKEIKA--GSFTVEETVAVVETAEGE-KEIMMMQKWP
VATA_METVS    VQETASIVHKILIPV---GINGKIKEIKS--GSFTVEETVAVVETEKGD-KLVTMMQKWP
VATA_META3    VPETKSIVHKIMIPN---GISGTIKEIKS--GSFTVVEPIAIVETENGEEKEIIMMQKWP
VATA_METJA    VDETPSIVHKILVPI---GVKGKIVEIKE--GKFTVEETVAVVETENGERKEITMMQKWP
VATA_METS3    VQETSAVLQKILVPP---MIEGELTSIAS-EGEYTVLEDIAEVATDKGD-EKIQMLQKWP
VATA_METTH    VEETSSITHRIMIPP---NVEGKLTMIAP-QGEYTVLDDIAEVETESGT-EKIQMLQKWP
VATA_METST    VDETSAIVHKIMIPP---KMSGTIKSIVS-QGKYNVTEDIAEVETENGI-ETVQMMQVWP
VATA3_METHJ    VRESVSVNHYILIPP---GLSGTIHFIAE-QGEYVITDTIVILDTGEE-KKELTMIQRWP
VATA_AERPE    VPETSLIEHVVMVPP---GIRGRLKWLAS-EGDYSVEDTIAVV-ERDGRDVEIRMHQRWP
VATA_HYPBU    VQETSLITHKVLVPP---DVHGRLKWLAS-EGDYTVEDVIAVV-EADGKEIELKMYHRWP
VATA_SULIL    VNETPLVEHRILVPP---YVHGTLKEIVA-EGDYTVEDPIAVV-DMNGDEVPIKLMQRWP
VATA_SULIN    VNETPLVEHRILVPP---YVHGTLKEIVA-EGDYTVEDPIAVV-DMNGDEVPIRLMQRWP
VATA_SULIK    VNETPLVEHRILVPP---YVHGTLKEIVA-EGDYTVEDPIAVV-DMNGDEVPIKLMQRWP
VATA_SULIY    VNETPLVEHRILVPP---YVHGTLKEIVA-EGDYTVEDPIAVV-DMNGDEAPIRLMQRWP
VATA_SACS2    VNETPLVEHRILVPP---YVHGTLKEVVA-EGDYTVEDPIAIV-DMNGDEVPVKLMQKWP
VATA_METS5    VQETGLVEHRILVPP---YVHGKLKEVVA-EGDYKVEDNVAIV-DMNGDEVPVKMMQKWP
VATA_SULAC    VNETDLIEHRIIVPP---NVHGTLKEISP-EGDYTVEDVIARV-DMEGDVKELKLYQRWP
VATA_SULTO    VQETDLIEHRILIPP---NVHGTLKELAR-EGDYTVEDVVAVV-DMNGDEIPVKMYQKWP
VATA_PYRAE    VKETEPMTHYILYPPLPEHAPGVVEWIA--DGKYKVDDVIARV-KTKRGVVEVKMWHKWP
VATA_PYRAR    VKETELMTHYILYPPLPEHAPGVVEWVA--EGKYKVDDVIARI-KTKRGVVEVKMWHKWP
VATA_PYRNV    VKETELMTHYILYPPLPENAPGVVEWVA--DGKYKVDDVIARI-KTKRGIVEVKMWHKWP
VATA_PYRCJ    VKETELITHYITYPPLPENAPGEVEWVA--DGKYKVDDVIARI-KTKRGVVEVKMWHKWP
VATA_PYRIL    VKETELITHYILYPPLPEYVPGTVEWIA--DGKYKVDDVIARI-KTKRGVIEVKMWHKWP
VATA_CENSY    VKETDLIDHSIMVPP--DHAGGKIKSIVS-EGEYDLETEMAGI-EKDGKTIPLKMYHRWP
VATA_NITMS    VQETDLIEHSIMVPP--DHKGGKISNLVS-EGDYDLETVLATT-EGEGETVELKMYHRWP
VATA_THEPD    VQETPLIEHRVMVPI--GVSG-KVKEVVP-EGDYTVEDPVVIL-ESDGRVVELTMKQEWP
VATA_STAMF    VEETPVIKHYIMIPP---DTHGVVEEIVG-EGEYTIVDPIARI-NGK----EIVMLQKWP
VATA_METB6    VQET-NIVHKVMLPP---NVKAGVVKTIK-AGDFTVDEIIVILEDGR----EYPMIQRWP
VATA_METMJ    VQET-NIVHKVMVPP---KAKGGKIKKIS-GGSFTVDETVCVLEDGT----EIAMLQRWP
VATA1_METHJ    VQET-NIVHKIMVPP---YCDAGKIKDIK-SGSFTIDEIICTLDNGA----EIAMMHKWP
VATA_METLZ    VQETRSIVHKIMVPP---LAKGGKVTKIN-AGDFTVDEIVIELDSGE----SFPMMQKWP
VATA_METAR    VQETKTIVHKIMVPP---NVGETTIKDIK-EGEFTVEDVIGHLENGT----ELKLMHKWP
VATA_METAC    VQETVNLEHKVMMPP---DK-SGTVADIK-SGNFTVLETVCTLTDGT----ELQMMHRWP
VATA_METMA    VQETVNIEHKIMVRP---DI-SGTVADIK-SGSFTVVDTICTLTDGT----ELQMMQRWP
VATA_METBA    VQETVNIEHKIMVPP---DI-SGTISDIK-SGNFTVVDTICTLTDGT----ELQMMQRWP
VATA_METBF    VQETVNIEHKIMVPP---DI-SGTISDIK-SGNFTVVDTICTLTDGT----ELQMMQKWP
VATA_METBU    VQETKNIEHKIMVPP---SI-SGTIKEIK-AGSFKVDETICVLTDGT----EISMMQKWP
VATA_METTP    VQEQLLIKHKIMVPP---KHKGGVVKEIY-SGNFTVEETVCVLEDGS----ELTMLQKWP
VATA_ARCFU    VQETEVVEQKILVPP---NVKEGVIAEIY-EGSFTVEDTIAVLEDGT----ELKLYHKWP
VATA_HALS3    VDETVSIEHKVLVPP---RSDGGEVVAVE-SGTFTVDDTVVELDTGE----EIQMHQEWP
VATA_HALSA    VDETVSIEHKVLVPP---RSDGGEVVAVE-SGTFTVDDTVVELDTGE----EIQMHQEWP
VATA_HALMA    VPETPSIDHKVMVPP---DSEGGEVVAIE-SGNFNVEETVVELDNGE----EIQMHQEWP
VATA_NATPD    VPETESIDHKVLVPP---DYEGGEVTAVE-SGNFTVDETVVELDSGE----EIQMRQEWP
VATA_HALVD    VPETVTIEHKVMVPP---DFGGGEVVAVE-EGEFSVTEAVVELDSGE----EITMHQEWP
VATA_HALWD    VEETVTIDHKVLVPP---DYEGGEVTTVK-SGEFTVEETVVELSSGE----SVQMRQEWP
VATA_ANAD2    ARAPGAPDHPVVVPP---GVTGRVAEVR--GGARRVDEPAVLLEGGA----TLALLERWP
VATA_ANASK    ARAPGAPDHLVVVPP---GVTGRVSEVR--GGARRVDEPAVLLDGGA----TLALLERWP
VATA_ANADE    ARAPGAPDHPVVVPP---GVAGRVAEVR--AGARRVEEPAVLLEGGA----TLALLERWP
VATA_ANADF    ARS-GAEAQPLLAPP---HVRGRIAEVR--SGALAVDEPVVRLADGA----EIALLQRWP
VATA_DEIDV    VPE-FSFTHKILTPP---DKGGKLRWVAA-AGEYTIDDTIAELEDGT----KLRLAHYWP
VATA_DEIRA    VPE-FSFTHKILVPP---EVQGRLRSVAP-AGQYTIDDTIAELEDGT----KLRLAHYWP
VATA_DEIGD    VPE-FSFTHKILTPP---DKGGRLTWVAP-AGEYTIDDTIATLEDGT----NLRLAHYWP
VATA_THET2    VPE-FSFTHKILVPP---DVRGRVKEVKP-AGEYTVEEPVVVLEDGT----ELKMYHTWP
VATA_THET8    VPE-FGFTHKILVPP---DVRGRVKEVKP-AGEYTVEEPVVVLEDGT----ELKMYHTWP
VATA2_METHJ    VQE-FHLVHSIMVPP---GVSGEIKTIA--SGEFTVTDVVCTLADGT----EITMLQRWP
VATA2_CLOTE    VQETNIIKHRIMVPQ---DVNGEVTKVKE-SGKYNIEEKIVTVKDG-GNIYELNLYQRWP
VATA_HALOH    VPETSIVTHRVMVPP---HLSGEVVEVVP-NGKYTVDQEIVTVKDDKGNNHQIRLHQKWP
VATA_NANEQ    VNE-NGFEHRIIVPP---NVEGKIEEIYE--GNFTIEETIAIVNGKP-----IKLYHEWP
VATA1_TREPA    TPE-GALKHRIMVPFH--MGDSYEVVFIQTAGTYRVHDVIARVRDAQGHEHELTMAFRWP
VATA_TREDE    VPE-GSFTHRIMIPFN--MYGTYKLKSIKPEGDYTVDDTIAEVTDERGNVIPLTMSFKWP
VATA_BORBU    VIE-GTVHHQIMIPFY--KRDSYKIVEIVSDGDYSIDEQIAVIEDDSGMRHNITMSFHWP
VATA_BORBZ    VIE-GTVHHQIMIPFY--KRDSYKIVEIVSDGDYSIDEQIAVIEDDSGMRHNITMSFHWP
VATA_BORAP    VIE-GTVHHQIMIPFY--KRDSYKIVEIVNDGDYSIDEQIAVIEDDSGMRHSITMSFHWP
VATA_BORGP    VIE-GTVHHQIMIPFY--KRDSYKIVEIVNDGNYSIDEQIAVIEDDSGMKHSITMSFHWP
VATA_BORDL    VIE-GTINHQIMVPFD--RRDSYRIIEIVGDGDYTVDDKIAVIEDDAGGKHIITMSFHWP
VATA_BORRA    VIE-GTINHKIMVPFD--RRDSYRIIEIVGDGDYTVDDRIAVIEDDAGGKHIITMSFHWP
VATA_BORHD    VIE-GTIKHKIMIPFD--RRDSYSIVEIVSDGDYTIDDKIAVVENDAGGKHIITMSFHWP
VATA_BORT9    VVE-GTIKHKIMVPFY--RKDSYKIVEIVSDGNYTVDDKIAVIENDAGGRHVITMSFHWP
VATA_CHLCV    VKE-GYFNHKIMVPFS--CFKEVTITWVISEGSYSVDTVVAKARDAEGKEYSFTMVQKWP
VATA_CHLAB    VKE-GYFNHKIMVPFS--CFKEVTITWVISEGEYSVDTVVAKARDADGQEYSFTMVQKWP
VATA_CHLTA    VKE-GRFDHKIMVPFS--CFEEVTITWVISSGNYTVDTVVAKGRTSTGEELEFTMVQKWP
VATA_CHLTR    VKE-GRFDHKIMVPFS--CFEEVTITWVISSGNYTVDTVVAKGRTSTGEELEFTMVQKWP
VATA_CHLTB    VKE-GRFDHKIMVPFS--CFEEVTITWVISSGNYTVDTVVAKGRTSTGEELEFTMVQKWP
VATA_CHLT2    VKE-GRFDHKIMVPFS--CFEEVTITWVISSGNYTVDTVVAKGRTSTGEELEFTMVQKWP
VATA_CHLMU    VKE-GRFDHKIMVPFS--CFEEVTITWVISSGDYTVDTVIAKGRTASGAELEFTMVQKWP
VATA_CHLPN    VPE-GRFTHKIMVPFS--CFQEVTLTWVISEGTYNAHTVVAKARDAQGKECAFTMVQRWP
V8TM40_9CHLA   VKE-GRFDHRIMVPFA--CFKEVTITWVISAGNYNVNTVVAKARDAQGEEYAFTMVQKWP
VATA_PARUW    TKE-GRFHHFIMVPFS--LYGKYRLTWVINSGSYTVDTVVAKAIDESGQEHSFTMVQKWP
I3YFQ1_THIV6   VQE-GSFTHKIMVPFD--QMGEVEVTWIQ-EGSVTVDTPVARIRDRQGHETSLDLTQRWP
E6SQQ2_BACT6   VDE-NFQPLKIMVPFE--QKGMCTVKSIVEEGDYCIEDVVAVLTDGEGNDVRVNMIQKWP
Q8A875_BACTN   VDE-NFQPLKIMAPFT--MNGTATVKTIMPEGDYKIEDTIAILTDEEGNDIPVTMIQKWP
B2RLN6_PORG3   VTE-NFQPHKIMVPFV--FEGNYKVKSLAKAGSYKVNDVIAVVTDQDGKDHNVTMVQKWP
A6LA83_PARD8   VDE-NFQPHKIMVPFK--FEGSYTVKSVVPAGQYTINDTMAVLTDENGTDVNVTMIQKWP
         .     :          *           :  **

VATA2_TREPA    VRRARPFS-------KKLAVCEPLVTGQRAIDVFFPLSKGGTAAIPGGFGTGKTMTQHAV
VATA_NITOC    VRNPRPYQ-------QREHGVSPLMTGQRILDTFFPLLKGGKAAVPGPFGAGKTMVQQQI
NTPA_ENTHA    VRRGRPIK-------QKLNPDVPMITGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_ENTFA    VRRGRPIL-------EKLSPKVPMVTGQRVIDTFFPITKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRGC    VRRGRPFA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_STRSV    VRRGRPFA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_STRP6    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPF    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRP1    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRP8    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPG    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPM    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRP3    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPQ    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPD    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPZ    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPB    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPC    VRQSRPVA-------QKLIPVEPLVTGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQI
VATA_STRPJ    VRKARPVS-------KRLIPEEPLITGQRVIDAFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_STRPN    VRKARPVS-------KRLIPEEPLITGQRVIDAFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_STRZJ    VRKARPVS-------KRLIPEEPLITGQRVIDAFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_STRP4    VRKARPVS-------KRLIPEEPLITGQRVIDAFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_STRPI    VRKARPVS-------KRLIPEEPLITGQRVIDTFFPVTKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_CLOBL    VRRGRPYG-------RKLNPVEPMITGQRVIDTFFPVTKGGTACVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_CLOBM    VRRGRPYG-------RKLNPVEPMITGQRVIDTFFPVTKGGTACVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_CLOBK    VRRGRPYG-------RKLNPVEPMITGQRVIDTFFPVTKGGTACVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_CLOB1    VRRGRPYG-------RKLNPAQPMITGQRVIDTFFPVTKGGTACVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA1_CLOTE    VRRGRPYK-------RKLNPSAPMVTGQRVVDTFFPVTKGGTACVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_CLONN    VRKGRPYA-------KKLNPEAPLVTGQRIIDTFFPVAKGGAAAVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_CLOBB    VRKGRPYS-------AKINPVEPMLTGQRVIDTFFPVAKGGAAAIPGPFGAGKTVTQHQI
VATA_CLOBA    VRKGRPYS-------AKINPVEPMLTGQRVIDTFFPVAKGGAAAIPGPFGAGKTVTQHQI
VATA_CLOP1    VRKGRPYA-------RKLNPVEPMTTGQRVIDTFFPVAKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_CLOPE    VRKGRPYA-------RKLNPVEPMTTGQRVIDTFFPVAKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_CLOPS    VRKGRPYA-------RKLNPVEPMTTGQRVIDTFFPVAKGGAAAVPGPFGAGKTVVQHQV
VATA_CLOD6    VRKERPYR-------EKKTPDSLLVTGQRVIDTFFPITKGGVAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_ACET2    VRIGRPYR-------EKLPPNAPLVTGQRVIDTLFPLAKGGVAAVPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_THEP3    VRKARPYK-------EKLPPEIPMPTGQRVIDTLFPVTKGGTACIPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_THEPX    VRKARPYK-------EKLPPEIPMPTGQRVIDTLFPVTKGGTACIPGPFGSGKTVVQHQL
VATA_DESSY    VRVKRPYK-------NKLPPEVPLITGQRTIDTFFSIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_THEGJ    VRVKRPYK-------NKLPPEVPLITGQRTIDTFFSIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_THEKO    VRVKRPYK-------QKLPPEVPLITGQRTIDTFFSQAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_THESI    VRVKRPYK-------QKLPPEVPLITGQRTIDTFFSQAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_THEON    VRVKRPYK-------RKLPPEVPLITGQRTIDTFFSQAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_THESM    VRMKRPYK-------QKLPPEVPLVTGQRTIDTFFPQAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_METKA    VRKPRPYK-------RKLDPEEPLITGQRVIDTFFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METM6    VRKPRPSK-------GKQAPVIPLITGQRVEDTFFGLAKGGASAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_METM7    VRKPRPSK-------GKQAPVIPLITGQRVEDTFFGLAKGGASAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_METMP    VRKPRPSK-------GKQAPVIPLITGQRVEDTFFGLAKGGASAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_METVS    VRKPRPSK-------VKLPPVIPLLTGQRVEDTFFGLAKGGASAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_META3    VRNPRPYK-------EKLPPEIPLVTGQRLEDTFFGLAKGGASAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_METJA    VRKPRPYK-------EKLPPEIPLITGQRVEDTFFTLAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_METS3    VRKGRPYV-------DKLDPDVPLVTGQRAQDTFFSVAKGGAAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METTH    VRKGRPYK-------KKLDPDVPLVTGQRAQDTFFSVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METST    VRVGRPYT-------NKLDPDVPLITGQRAQDTFFCVAKGGTSAMPGPFGSGKTVTQQQL
VATA3_METHJ    VRDPRPVR-------ERLDPVEPLLTGQRIIDTLFPLARGGTAAIPGPFGSGKTVVQQQL
VATA_AERPE    VRIPRPFK-------EKLEPQLPLITGVRIIDTFFPMAKGGTGAVPGGFGTGKTVTLHSL
VATA_HYPBU    VRRARPII-------EKLEPVEPLITGMRVIDTMFPMAKGGTGAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SULIL    VRIPRPFR-------EKLEPTEPLLTGTRVLDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SULIN    VRIPRPFR-------EKLEPTEPLLTGTRVLDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SULIK    VRIPRPFK-------EKLEPTEPLLTGTRVLDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SULIY    VRIPRPFR-------EKLEPTEPLLTGTRVLDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SACS2    VRIPRPFK-------EKLEPTEPLLTGTRVLDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_METS5    VRVPRPFK-------EKLDPSQPLLTGVRILDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SULAC    VRIPRPFK-------EKLEPTEPLLTGTRVVDTIFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_SULTO    VRIPRPYK-------EKLEPVEPLLTGIRVLDTVFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTLQSL
VATA_PYRAE    VRRPRPFK-------EKLPPVEPLITGVRTVDTMFPIAKGGTAAVPGPFGSGKTVMIRTL
VATA_PYRAR    VRRPRPFR-------EKLPPVEPLITGVRTVDTMFPIAKGGAAAVPGPFGSGKTVMIRTL
VATA_PYRNV    VRRPRPFR-------EKLPPVEPLITGVRTIDTMFPIAKGGAAAVPGPFGSGKTVTIRTL
VATA_PYRCJ    VRRPRPFR-------EKLPPVEPLITGVRVIDTMFPIAKGGTAAVPGPFGSGKTVMIRTL
VATA_PYRIL    VRRPRPFR-------EKLPPVEPLITGVRTIDTMFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVAIRTL
VATA_CENSY    VRQPRSYH-------TKYDPTVPLITGQRVIDTFFPIAKGGTGSIPGGFGTGKTVTLHQI
VATA_NITMS    VRKPRPYK-------NRYDPTVPLLTGQRVIDTFFPIAKGGTGSIPGAFGTGKTVTLHQI
VATA_THEPD    VRQPRPYK-------ERLPSEVPLLIGQRIIDTFFPIAKGGAGAIPGGFGTGKTVTLHKV
VATA_STAMF    VRKPRPYR-------EKLEHREPVLTGQRVIDFFFPLAKGGKAAIPGGFGTGKTVTLQQL
VATA_METB6    VRVPRPVK-------EKKNPTIPLLTGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METMJ    VRVPRPVT-------QKLNPDIPLITGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA1_METHJ    VRMPRPVT-------EKLNPDIPLITGQRILDGLFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQAL
VATA_METLZ    VRVPRPYV-------EKHSPSIPLLTGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METAR    VRVPRPYV-------EKLRPDIPLITGQRVLDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METAC    VRRPRPVK-------RKLTPEKPLVTGQRILDGLFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METMA    VRKPRPVK-------RKLTPEKPLVTGQRILDGLFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METBA    VRRPRPVK-------AKLTPTRPLVTGMRILDGLFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSL
VATA_METBF    VRRPRPVR-------TKLTPTRPLVTGMRILDGLFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSL
VATA_METBU    VRGPRPVA-------KKLMPTKPLITGQRILDGMFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQQL
VATA_METTP    VRQARPVV-------RKLPPTIPLRTGQRVIDGFFPLAKGGTAAIPGGFGTGKTVMQQTL
VATA_ARCFU    VRIPRPYV-------EKLPPVVPLITGQRILDTFFPVAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_HALS3    VRRQRPTV-------DKQTPTEPLVSGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSL
VATA_HALSA    VRRQRPTV-------DKQTPTEPLVSGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSL
VATA_HALMA    VRQQRPTV-------EKETPTEPLISGQRVLDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_NATPD    VREPRPTV-------EKETPTTPLVSGQRVLDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_HALVD    VRQARPAA-------EKKTPREPLVSGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_HALWD    VREPRPTV-------EKKTPREPLVSGQRILDGLFPIAKGGTAAIPGPFGSGKTVTQHQL
VATA_ANAD2    VRRPRPAR-------RRLPPDVPFLTGQRVLDCFFPVSAGGTAVVPGGFGTGKTVLEQSL
VATA_ANASK    VRRPRPAR-------RRLPPDVPFLTGQRVLDCFFPVSAGGTAVVPGGFGTGKTVLEQSL
VATA_ANADE    VRRPRPAR-------RRLPPDVPFLTGQRVLDCFFPVSAGGTAVVPGGFGTGKTVLEQSL
VATA_ANADF    VRRPRPIR-------RRLAPDVPFLTGQRVLDCFFPVSAGGTAMVPGGFGTGKTVLEQSL
VATA_DEIDV    VRAPRPVQ-------KKLDPSLPFLTGMRILDVLFPLVMGGAAAIPGPFGSGKTVTQQSV
VATA_DEIRA    VRAPRPVQ-------KKLDPSLPFLTGMRILDVMFPLVMGGAAAIPGPFGSGKTVTQQSV
VATA_DEIGD    VRAPRPVA-------QKLDPSQPFLTGMRILDVLFPLVMGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSV
VATA_THET2    VRRARPVQ-------RKLDPNTPFLTGMRILDVLFPVAMGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSL
VATA_THET8    VRRARPVQ-------RKLDPNTPFLTGMRILDVLFPVAMGGTAAIPGPFGSGKTVTQQSL
VATA2_METHJ    VRKGRPFV-------KRLDPEVPLLTGQRVFDTMFPLVKGGTAMIPGGFGTGKTVSEQTL
VATA2_CLOTE    VRTPRPIK-------NRLSLGKPLITGQRILDMFFPIAKGGTVAIPGGFGTGKTMTQHQL
VATA_HALOH    VRRPRPCG-------ERLPIKKPLLTGQRVFDTFFPLGMGGTAAIPGGFGAGKTMTQHQL
VATA_NANEQ    IRKPRPYK-------EKLDYNYPFITGTRVLDIMFPIAKGGSAAVPGPFGSGKTVLNQQI
VATA1_TREPA    VKRPVHCY------AERLKPTEPLVTSIRTIDTFFPVAKGGTYCIPGPFGAGKTVLQHST
VATA_TREDE    VKRAIDCY------AERLKPTETLVTKMRTMDTFFPVAKGGTYCIPGPFGAGKTVLQHAT
VATA_BORBU    VKVPITNY------KERLIPSEPMLTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORBZ    VKVPITNY------KERLIPSEPMLTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORAP    VKIPITNY------KQRLIPSEPMLTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORGP    VKIPITNY------KERLIPSEPMLTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORDL    VKVPVTSY------KKRLIPNETMVTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORRA    VKVPVTSY------KKRLIPNETMVTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORHD    VKIPITNY------KERLIPSEPMVTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_BORT9    VKVPITSY------KDRLIPSEPMVTQTRIIDTFFPVAKGGTFCIPGPFGAGKTVLQQVT
VATA_CHLCV    IKQAFIQ-------GDKVPCHEIMDVGIRILDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLAB    IKQAFIQ-------GDKVPCHEIMDVGVRILDTQVPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLTA    IKQAFLE-------GEKVPSHEIMDVGLRVLDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLTR    IKQAFLE-------GEKVPSHEIMDVGLRVLDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLTB    IKQAFLE-------GEKVPSHEIMDVGLRVLDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLT2    IKQAFLE-------GEKVPSHEIMDVGLRVLDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLMU    IKQAFLE-------GEKVPSHEIMDVGLRVLDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_CHLPN    IKQAFIE-------GEKIPAHKIMDVGLRILDTQIPVLKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
V8TM40_9CHLA   IKQSLIE-------GERIAAHEIMDVGLRILDTQIPILKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
VATA_PARUW    VKNALIH-------GEKIKPTKMMDTGERIIDTQFPLMKGGTFCTPGPFGAGKTVLQHHL
I3YFQ1_THIV6   VRRVLTEHMLRTRTAERLYPDQPLTTTIRLIDTFFPVARGGTGCIPGPFGAGKTVLQHLL
E6SQQ2_BACT6   VKRAMTNY------KEKPRPFKLLETGVRVIDTVNPIVEGGTGFIPGPFGTGKTVLQHAI
Q8A875_BACTN   VKRAMTNY------KEKPRPFKLLETGVRVIDTLNPIVEGGTGFIPGPFGTGKTVLQHAI
B2RLN6_PORG3   VKRAITCY------REKPRPFKLLETGIRIIDTFNPIVEGGTGFIPGPFGTGKTVLQHAI
A6LA83_PARD8   VKKAITCY------KEKPRPFKLLETGVRTIDTVNPIVEGGTGFIPGPFGTGKTVLQHAI
         ::       :   .  * *    **  ** **:***: : 

VATA2_TREPA    AKWCDADIIVYIGCGERGNEMTDVLSEFPKLIDPRTGRSLMERTILIANTSNMPVSAREV
VATA_NITOC    ARWSNADIVIYVGCGERGNELVEVLDSFPELTDPHTGRSLMERTLLVANTSNMPVVAREA
NTPA_ENTHA    AKWSDVDLVVYVGCGERGNEMTDVVNEFPELIDPNTGESLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_ENTFA    AKWADVDLVVYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPTTGESLMNRTILIANTSNMPVAAREA
VATA_STRGC    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPSTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRSV    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPTTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRP6    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPF    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRP1    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRP8    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPG    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPM    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRP3    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPQ    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPD    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPZ    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPB    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPC    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPJ    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPN    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRZJ    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRP4    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_STRPI    AKFANVDIVIYVGCGERGNEMTDVLNEFPELIDPNTGQSIMQRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOBL    AKWADAQIVVYIGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGEPLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOBM    AKWADAQIVVYIGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGEPLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOBK    AKWADAQIVVYIGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGEPLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOB1    AKWADAQIVVYIGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGEPLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA1_CLOTE    AKWADAQIVVYIGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGESLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLONN    AKWGDAQIVVYIGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGKSIMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOBB    AKWGDAEIVVYVGCGERGNEMTDVVNEFPELIDPKTGESLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOBA    AKWGDAEIVVYVGCGERGNEMTDVVNEFPELIDPKTGESLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOP1    AKWGDTEIVVYVGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGESLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOPE    AKWGDTEIVVYVGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGESLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOPS    AKWGDTEIVVYVGCGERGNEMTDVLNEFPELKDPKTGESLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_CLOD6    AKWADADIVVYIGCGERGNEMTDVLLEFPELKDPRTGESLMQRTVLIANTSDMPVAAREA
VATA_ACET2    AKWADADIVVYIGCGERGNEMTDVLKEFPELKDPKTGESLMKRTVLIANTSDMPVAAREA
VATA_THEP3    AKWADAEIVVYIGCGERGNEMTDVLLEFPELKDPKTEEPLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THEPX    AKWADAEIVVYIGCGERGNEMTDVLLEFPELKDPKTEEPLMKRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_DESSY    AKWSDAQVVVYIGCGERGNEMTDVLEEFPKLKDPKTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THEGJ    AKWSDAQVVVYIGCGERGNEMTDVLEEFPKLKDPKTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THEKO    AKWSDAQVVVYIGCGERGNEMTDVLEEFPKLKDPKTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THESI    AKWSDAQVVVYIGCGERGNEMTDVLEEFPKLKDPKTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THEON    AKWSDAQVVVYIGCGERGNEMTDVLEEFPKLKDPKTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THESM    AKWSDAEVVVYIGCGERGNEMTDVLEEFPKLKDPRTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METKA    AKWADAQVVVYIGCGERGNEMTEVLEDFPELEDPRTGRPLMERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_METM6    AKWSDVDVVVYIGCGERGNEMTEVIEEFPHLDDIKTGNKLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METM7    AKWSDVDVVVYIGCGERGNEMTEVIEEFPHLDDIKTGNKLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METMP    AKWSDVDVVVYIGCGERGNEMTEVIEEFPHLDDIKTGNKLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METVS    AKWSDVDVVVYIGCGERGNEMTEVIEEFPHLDDIKTGNKLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_META3    AKWSDADIVVYIGCGERGNEMTEVIEEFPHLDDLKTGNKLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METJA    AKWSDADVVVYIGCGERGNEMTEVIEEFPHLEDIRTGNKLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METS3    AKWADADIVIYIGCGERGNEMTEVLTEFPYLDDPKTGNPLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METTH    AKWADADIIVYVGCGERGNEMTEVLKEFPELEDPKTGNPLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METST    AKWADADIVVYIGCGERGNEMTEVLTEFPELEDPKTGNPLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA3_METHJ    AKWVNADIIIYIGCGERGNEMADVLEQFPTLKDPRTGHALSSRMVLIANTSNMPVAAREA
VATA_AERPE    AQWSEARVVIYIGCGERGNEMTEVLERFPQYKDPWTGKPLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_HYPBU    AKWSAAKVVIYIGCGERGNEMTEVLETFPKLTDPWTGKPMMERTILIANTSNMPVAAREA
VATA_SULIL    AKWSAAKIVIYVGCGERGNEMTDELRQFPSLKDPWTGRPLLERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_SULIN    AKWSAAKIVIYVGCGERGNEMTDELRQFPSLKDPWTGRPLLERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_SULIK    AKWSAAKIVIYVGCGERGNEMTDELRQFPSLKDPWTGRPLLERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_SULIY    AKWSAAKIVIYVGCGERGNEMTDELRQFPSLKDPWTGRPLLERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_SACS2    AKWSAAKIVIYVGCGERGNEMTDELRQFPSLKDPWTGRPLLERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_METS5    SKWSEAKIVIFVGCGERGNEMTDELRSFPKLKDPWTGRPLLERTVMVANTSNMPVAAREA
VATA_SULAC    AKWSEAKVVIYVGCGERGNEMTDELRQFPKLKDPWTGKPLLQRTILVANTSNMPVAARES
VATA_SULTO    AKWSAAKVVIYVGCGERGNEMTDELRSFPKLKDPWTGKPLLLRTILVANTSNMPVAARES
VATA_PYRAE    SMFAQSRFIIPVLCGERGNEAADALQGLLKLKDPSTGRPLLERTTIIVNTSNMPVAAREA
VATA_PYRAR    SMFAQSRFIIPVLCGERGNEAADALQGLLKLKDPATGRPLLERTTIIVNTSNMPVAAREA
VATA_PYRNV    SMFAQSRFIIPVLCGERGNEAADALHGLLKLKDPTTGRSLLERTTIIVNTSNMPVAAREA
VATA_PYRCJ    SMFAQSRIIIPVLCGERGNEAADALQGLLKLKDPSTGRPLLERTTIIVNTSNMPVAAREA
VATA_PYRIL    SMYAQSRIIIPVLCGERGNEAADALQGLLKLKDPNTGRPLLERTTIIVNTSNMPVAAREA
VATA_CENSY    AKWADSQVVVYIGCGERGNEMTEVLVEFPHLKDPRTDKPLMDRTVLVANTSNMPVAAREA
VATA_NITMS    AKWADSQVVVYIGCGERGNEMTEVLVEFPHLKDPRSGKPLMDRTVLVANTSNMPVAAREA
VATA_THEPD    SMYSDSQIVVYIGCGERGNEIAEMLKEFPVLVDPKSGRPIIERSIIIANTSNMPVSAREA
VATA_STAMF    TKWSAVDIAIYVGCGERGNEMADALHSFRRLVDPRTGKALVERSVFIANTSNMPVAARET
VATA_METB6    AKWSDAKIVVYIGCGERGNEMTEVLTEFPHLEDPTSGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METMJ    AKWSDAEIVVYIGCGERGNEMTEVLTEFPELEDPKTGKPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA1_METHJ    AKWSDAEIVVYIGCGERGNEMTEVLTEFPELEDPKTGRPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METLZ    AKWSDAEIVVYIGCGERGNEMTEVLTEFPELQDPKTGNSLMERTILIANTSNMPVAAREA
VATA_METAR    AKWSDAEIVVYIGCGERGNEMTEVLAEFPHLTDPKTGNPLMDRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METAC    SKWSDTEIVVYVGCGERGNEMADVLWDFPELEDPQTGRPLMERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_METMA    SKWSDTEIVVYIGCGERGNEMADVLWEFPELEDPQTGRPLMERTILVANTSNMPVAAREA
VATA_METBA    AKWSDTEIVVYIGCGERGNEMADVLSEFPELEDPQTGRPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METBF    AKWSDTEIVVYIGCGERGNEMADVLSEFPELEDPQTGRPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METBU    AKWSDTDIVVYIGCGERGNEMADVLNEFPELEDPKTGRPLMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_METTP    SKWSDVDIVIYVGCGERGNEMADLLHEFPELVDPRTNRPLLERSIVYANTSNMPVAAREA
VATA_ARCFU    AKWSDAQIVVYIGCGERGNEMTEVLEEFPELEDPRTGKPLMERTVLVANTSNMPVAAREA
VATA_HALS3    AKFADADIVVYIGCGERGNEMTEVIEDFPELPDPQTGNPLMARTTLIANTSNMPVAARES
VATA_HALSA    AKFADADIVVYIGCGERGNEMTEVIEDFPELPDPQTGNPLMARTTLIANTSNMPVAARES
VATA_HALMA    AKWADADIVVYVGCGERGNEMTEVIEDFPELEDPTTGNALMDRTCLIANTSNMPVAARES
VATA_NATPD    AKWADADIVVYVGCGERGNEMTEVIEDFPELEDPKTGKPLMSRTCLIANTSNMPVAARES
VATA_HALVD    AKWADADIVVYVGCGERGNEMTEVIEDFPELDDPKTGNPLMARTCLIANTSNMPVAARES
VATA_HALWD    AKYADADIIIYVGCGERGNEMTEVIDDFPELEDPSTGNPLMARTSLIANTSNMPVAARES
VATA_ANAD2    AKWAAADVVVYVGCGERGNEMSEVLDEFPRLEDPRTGGPLLARTVMIVNTSNMPVAAREA
VATA_ANASK    AKWAAADVVVYVGCGERGNEMSEVLDEFPRLEDPRTGGPLLARTVMIVNTSNMPVAAREA
VATA_ANADE    AKWAAADVVVYVGCGERGNEMSEVLDEFPRLEDPRTGGPLLARTVMIVNTSNMPVAAREA
VATA_ANADF    AKHAAADVVVYVGCGERGNEMAEVLDELPKLEDPRSGGPLLGRTVLVVNTSNMPVAAREA
VATA_DEIDV    AKYGNADIVVYVGCGERGNEMTDVLVEFPELVDPKTGGPLMHRTILIANTSNMPVAAREA
VATA_DEIRA    AKYGNADIVVYVGCGERGNEMTDVLVEFPELEDPKTGGPLMHRTILIANTSNMPVAAREA
VATA_DEIGD    AKYGNADIVVYVGCGERGNEMTDVLVEFPELEDPKTGGPLMHRTILIANTSNMPVAAREA
VATA_THET2    AKWSNADVVVYVGCGERGNEMTDVLVEFPELTDPKTGGPLMHRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_THET8    AKWSNADVVVYVGCGERGNEMTDVLVEFPELTDPKTGGPLMHRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA2_METHJ    AKWADTQVVVYIGCGERGNEMTDVLTEFPELTDPRTGYPLIERTIMIANTSNMPVAAREA
VATA2_CLOTE    AKWSDADIIVYIGCGERGNEMTEVLEDFPKLIDPKTNTSLMNRTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_HALOH    AKWSSADIIVYVGCGERGNEMTDVLEEFPKLEDPSTGKSMMERTVLIANTSNMPVAAREA
VATA_NANEQ    AKWADSDIVIYIGCGERGNEMTEVLEEFPKLKDPKTGKPLMYRTILIANTSNMPIAAREA
VATA1_TREPA    SRNADVDVVVIAACGERAGEVVETLREFPDLTDPRTGRSLMERTVIVCNTSSMPVASREA
VATA_TREDE    SRNADVDIVIIAACGERAGEVVETLTEFPELKDPKTGRTLMERTIIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORBU    SRNADVDVVIIAACGERAGEVVETLKEFPELMDPKTGKSLMDRTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORBZ    SRNADVDVVIIAACGERAGEVVETLKEFPELMDPKTGKSLMDRTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORAP    SRNADVDIVIIAACGERAGEVVETLKEFPELIDPKTGKSLMDRTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORGP    SRNADVDIVIIAACGERAGEVVETLKEFPELIDPKTGKSLMDRTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORDL    SRNADVDIVIIAACGERAGEVVETLKEFPELTDPRTGKSLMERTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORRA    SRNADVDIVIIAACGERAGEVVETLKEFPELTDPRTGKSLMERTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORHD    SRNADVDIVIIAACGERAGEVVETLKEFPELIDPRTGKSLMERTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_BORT9    SRNADVDVVIIAACGERAGEVVETLKEFPELIDPRTGKSLMDRTCIICNTSSMPVAAREA
VATA_CHLCV    SKYAAVDIVILCACGERAGEVVEVLQEFPHLTDPHTGESLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLAB    SKYAAVDIVILCACGERAGEVVEVLQEFPHLTDPHTGKSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLTA    SKYAAVDIVVLCACGERAGEVVEILQEFPHLTDPHTGQSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLTR    SKYAAVDIVVLCACGERAGEVVEILQEFPHLTDPHTGQSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLTB    SKYAAVDIVVLCACGERAGEVVEILQEFPHLKDPHTGQSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLT2    SKYAAVDIVVLCACGERAGEVVEILQEFPHLKDPHTGQSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLMU    SKYAAVDIVVLCACGERAGEVVEILQEFPHLTDPHTGQSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_CHLPN    SKYAAVDIVILCACGERAGEVVEVLQEFPHLIDPHTGKSLMHRTCIICNTSSMPVAARES
V8TM40_9CHLA   SKYAAVDIVVLCACGERAGEVVEVLQEFPHLIDPHTKTSLMNRTCIICNTSSMPVAARES
VATA_PARUW    SKYAAVDIVLFVACGERAGEVVEVLREFPHLIDPHTDEALMKRTVIICNTSSMPVAARES
I3YFQ1_THIV6   AKHSGVDIVIVVACGERAGEVVETITEFPQLRDPKTGGSLMDRTIIICNTSSMPVASREA
E6SQQ2_BACT6   SKQAEADIVIIAACGERANEVVEIFTEFPELVDPHTGRKLMERTIIIANTSNMPVAAREA
Q8A875_BACTN   SKQAEADIVIIAACGERANEVVEIFTEFPELVDPHTGRKLMERTIIIANTSNMPVAAREA
B2RLN6_PORG3   SKQAEADIVIIAACGERANEVVEIFAEFPHLNDPHTGRKLMERTIIIANTSNMPVASREA
A6LA83_PARD8   SKQAEADIVIIAACGERANEVVEVFTEFPELVDPHTGRKLMERTIIIANTSNMPVAAREA
         :   . :  ****..* : . :  * :  : * . ***.**: :** 

VATA2_TREPA    SLYSGITLAEYYRDMGMHVAIMADSTSRWAEALRELSGRMEEMPAEEGFPAYLPTRLAEF
VATA_NITOC    SLYVGVTLGEYYRDQGYDVVIVADSTSRWAEALREVAGRLGQMPVEEGYPAYLASRLAAF
NTPA_ENTHA    SIYTGITIAEYFRDMGYDVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLAEY
VATA_ENTFA    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLAEY
VATA_STRGC    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRSV    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRP6    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPF    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRP1    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRP8    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPG    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPM    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRP3    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPQ    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPD    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPZ    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEIPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPB    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPC    SIYTGITIAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLQEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPJ    SIYTGITMAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPN    SIYTGITMAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRZJ    SIYTGITMAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRP4    SIYTGITMAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_STRPI    SIYTGITMAEYFRDMGYSVAIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRIAEY
VATA_CLOBL    SIYTGITIGEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRAADF
VATA_CLOBM    SIYTGITIGEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRAADF
VATA_CLOBK    SIYTGITIGEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRAADF
VATA_CLOB1    SIYTGITIGEYFRDMGYSIALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRAAEF
VATA1_CLOTE    SIYTGITIGEYFRDMGYSIALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGEEGYPAYLGSRLAEF
VATA_CLONN    CIYTGITIAEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLADF
VATA_CLOBB    SIYTGITIAEYFRDMGYSVSIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLADY
VATA_CLOBA    SIYTGITIAEYFRDMGYAVSIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLADY
VATA_CLOP1    SIYTGITIAEYFRDMGYSVSIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLADY
VATA_CLOPE    SIYTGITIAEYFRDMGYSVSIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLADY
VATA_CLOPS    SIYTGITIAEYFRDMGYSVSIMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGDEGYPAYLGSRLADY
VATA_CLOD6    SIYTGITIAEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGEEGYPAYLGSRLAQF
VATA_ACET2    SIYTGMTIAEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGEEGYPAYLGSRLAQF
VATA_THEP3    SIYTGITIAEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGEEGYPAYLARRLAEF
VATA_THEPX    SIYTGITIAEYFRDMGYSVALMADSTSRWAEALREMSGRLEEMPGEEGYPAYLARRLAEF
VATA_DESSY    SIYTGITIAEYFRDQGYDVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASKIAEF
VATA_THEGJ    SIYTGITIAEYFRDQGYDVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASKIAEF
VATA_THEKO    SIYTGITIAEYFRDQGYDVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASKIAEF
VATA_THESI    SIYTGITIAEYFRDQGYDVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASKIAEF
VATA_THEON    SIYTGITIAEYFRDMGYDVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASKIAEF
VATA_THESM    SIYTGITIAEYFRDMGYNVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASKVAEF
VATA_METKA    CIYTGITMAEYYRDMGYDVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPGEEGYPAYLASRLAEF
VATA_METM6    SVYTGITIAEYFRDQGLGVLLTADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLSSKLAQF
VATA_METM7    SVYTGITIAEYFRDQGLGVLLTADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLSSKLAQF
VATA_METMP    SVYTGITIAEYFRDQGLGVLLTADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLSSKLAQF
VATA_METVS    SVYTGITIAEYFRDQGLGVLLTADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLSSKLAQF
VATA_META3    SVYTGITIAEYFRDMGYGVLLTADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLSSRLAQF
VATA_METJA    SVYTGITIAEYFRDMGYGVLLTADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLASRLAQF
VATA_METS3    CVYTGITIAEYYRDQGYDVALMADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLASRLAQF
VATA_METTH    CVYTGITIAEYFRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLASRLAQF
VATA_METST    CVYTGITIAEYFRDMGYDVALMADSTSRWAEAMRELSGRLEEMPGEEGYPAYLASRLAQF
VATA3_METHJ    SVYTGITIAEYYRDMGYHVALMADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLSSRLADF
VATA_AERPE    SIYVGITIAEYYRDMGYDVLLVADSTSRWAEALREIAGRLEEMPAEEGYPSYLASRLAEF
VATA_HYPBU    SIYTGITLAEYYRDMGYDVLLVADSTSRWAEALREIAGRLEEMPAEEGYPSYLASRLAEF
VATA_SULIL    SIYVGITMAEYFRDQGYDTLLVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_SULIN    SIYVGITMAEYFRDQGYDTLLVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_SULIK    SIYVGITMAEYFRDQGYDTLLVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_SULIY    SIYVGITMAEYFRDQGYDTLLVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_SACS2    SIYVGITMAEYFRDQGYDTLLVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_METS5    SIYVGVTLAEYFRDQGYDVLTVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLSSRIAEY
VATA_SULAC    SIYVGVTMAEYFRDQGYDVLLVADSTSRWAEALRELGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_SULTO    SIYVGVTMAEYFRDQGYDVLLVADSTSRWAEALRDLGGRMEEMPAEEGFPSYLPSRLAEY
VATA_PYRAE    SVYMGTTLGEYFRDQGYDVLVLADSTSRWAEAMREVALRIGEMPSEEGYPAYLPTRLAEF
VATA_PYRAR    SVYMGTTLGEYFRDQGYDVLVLADSTSRWAEAMREVALRIGEMPSEEGYPAYLPTRLAEF
VATA_PYRNV    SVYMGTTLGEYFRDQGYDVLVLADSTSRWAEAMREVALRIGEMPSEEGYPAYLPTRLAEF
VATA_PYRCJ    SVYMGTTLGEYFRDQGYDVLVLADSTSRWAEAMREVALRIGEMPSEEGYPAYLPTRLAEF
VATA_PYRIL    SVYMGTTIGEYFRDQGYDVLVLADSTSRWAEAMREVALRIGEMPSEEGYPAYLPTRLAEF
VATA_CENSY    SIYTGVTIAEYYRDMGKDVVLVADSTSRWAEALREMSGRLEEMPAEEGYPSYLASRLAEF
VATA_NITMS    SIYTGVTIAEYYRDMGKDVVLVADSTSRWAEALREMSGRLEEMPAEEGYPSYLASRLAEF
VATA_THEPD    SIYMGVTIAEYYRDQGYDVTLIADSTSRWAEALREIAGRLGELPVERGYPAYLPDKIAEF
VATA_STAMF    SIFLGATIGEYFRDMGYHVLMVADSTSRWAEAMREISGRLEELPGEEGYPAYLGSRLASF
VATA_METB6    SVYTGITIAEYFRDMGYDVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_METMJ    SVYTGITIAEYFRDMGYDVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA1_METHJ    SVYTGITIAEYFRDMGYDVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_METLZ    SVYTGITLAEYFRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREICSRLEEMPGEEGYPAYLSSRLSEF
VATA_METAR    SCYTGITIAEYYRDMGYGVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_METAC    SVYTGMTLAEYFRDMGYNVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLSARLAEF
VATA_METMA    SVYTGMTLAEYFRDMGYDVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLSARLAEF
VATA_METBA    SVYTGITIAEYYRDMGLDVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLSARLAEF
VATA_METBF    SVYTGITIAEYFRDMGLDVSLMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLSARLAEF
VATA_METBU    SVYTGITIAEYYRDMGYDVSLMADSSSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLSARLSEF
VATA_METTP    SIYTGMTTAEYYRDMGYDVLMTADSTSRWAEAMRELASRLEEMPGEEGYPAYLAARLADF
VATA_ARCFU    SVYTGITIAEYFRDMGYDVAIQADSTSRWAEAMREISGRLEEMPGEEGYPAYLASRLAEF
VATA_HALS3    CIYTGITIAEYYRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_HALSA    CIYTGITIAEYYRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_HALMA    CVYTGITIAEYFRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLSARLSEF
VATA_NATPD    CVYTGITIAEYYRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_HALVD    CIYTGITIAEYYRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLSEF
VATA_HALWD    CVYTGITIAEFYRDMGYDVALMADSTSRWAEAMREISSRLEEMPGEEGYPAYLAARLAQF
VATA_ANAD2    SIYTGCAIAEYFRDMGRSVALMIDSTSRWAEALREISARLEEMPGEEGYPTYLASRLARF
VATA_ANASK    SIYTGCAIAEYFRDMGRSVALMIDSTSRWAEALREISARLEEMPGEEGYPTYLASRLARF
VATA_ANADE    SIYTGAAIAEYFRDMGRSVALMIDSTSRWAEALREISARLEEMPGEEGYPTYLASRLARF
VATA_ANADF    SIYTGCTIAEYFRDMGRSVALMIDSTSRWAEALREISARLEEMPGEEGYPTYLASRLARF
VATA_DEIDV    SVYTGITLAEYFRDQGYSVSLMADSTSRWAEALREISSRLEEMPAEEGYPPYLGAKLAAF
VATA_DEIRA    SVYTGVTLAEYFRDQGYSVSLMADSTSRWAEALREISSRLEEMPAEEGYPPYLGAKLAAF
VATA_DEIGD    SVYTGITLAEYFRDQGYSVSLMADSTSRWAEALREISSRLEEMPAEEGYPPYLGAKLAAF
VATA_THET2    SIYVGVTIAEYFRDQGFSVALMADSTSRWAEALREISSRLEEMPAEEGYPPYLAARLAAF
VATA_THET8    SIYVGVTIAEYFRDQGFSVALMADSTSRWAEALREISSRLEEMPAEEGYPPYLAARLAAF
VATA2_METHJ    SIYTGITIAEYYRDMGMDVALLADSTSRWGEALREVSGRLEEMPGEEGYPAYLATRLAAF
VATA2_CLOTE    SIYTGITIAEYYRDMGYDVAIMADSTSRWAEALREISGRLEEMPAEEGYPAYLPSRIAEF
VATA_HALOH    SIYTGITIAEFYRDMGYNVALMADSTSRWAEALREISGRLEEMPAEEGFPAYLPSRLAEF
VATA_NANEQ    SIYLGATIGEYFRDQGYSVVVNADSTSRWAEALREISSRLGEIPSEEGYPAYLLRKLAEF
VATA1_TREPA    SVYTGVTLAEYYRQMGLDVLLLADSTSRWAQALREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESCIAAF
VATA_TREDE    SVYTGVTLAEYYRQMGLDVLLLADSTSRWAQALREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESYIAAF
VATA_BORBU    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESVIASF
VATA_BORBZ    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESVIASF
VATA_BORAP    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESVIASF
VATA_BORGP    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESVIASF
VATA_BORDL    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGDEAFPAYLESVIASF
VATA_BORRA    SVYTAITISEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGDEAFPAYLESVIASF
VATA_BORHD    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESVIASF
VATA_BORT9    SVYTAITIGEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQAMREMSGRLEEIPGEEAFPAYLESVIASF
VATA_CHLCV    SIYLGITVAEYYRQMGLHVLLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLAB    SIYLGITIAEYYRQMGLHVLLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLTA    SIYLGITIAEYYRQMGLHILLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLTR    SIYLGITIAEYYRQMGLHILLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLTB    SIYLGITIAEYYRQMGLHILLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLT2    SIYLGITIAEYYRQMGLHILLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLMU    SIYLGITIAEYYRQMGLHVLLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLASRIAAF
VATA_CHLPN    SIYLGVTIAEYYRQMGLDILLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLSSRIAAF
V8TM40_9CHLA   SVYLGITIAEYYRQMGLNVLLLADSTSRWAQALREISGRLEEIPGEEAFPAYLSSRIAAF
VATA_PARUW    SIYMGITIAEYYRQMGLDVLVLADSTSRWAQALREMSGRLEEIPGEEAFPAYLSSRIAEF
I3YFQ1_THIV6   SIYTGITLGEYYRQMGFEVLLLADSTSRWAQAMRETSGRLEEIPGEEAFPAYLDSAIRGL
E6SQQ2_BACT6   SVYTAMTIAEYYRSMGLKVLLMADSTSRWAQALREMSNRLEELPGPDAFPMDLSSIISNF
Q8A875_BACTN   SVYTAMSLAEYYRSMGLKVLLMADSTSRWAQALREMSNRMEELPGPDAFPMDISAIISNF
B2RLN6_PORG3   SVYTAMTIAEYYRSMGLRVLMMADSTSRWAQALREMSNRLEELPGPDAFPMDLSAIVANF
A6LA83_PARD8   SVYTAMTIAEYYRSMGLKVLLMADSTSRWAQALREMSNRLEELPGPDAFPMDLSAIVANF
         . : . : .*::*. *    **:***.:*:*:  *: ::*  .:* :    

VATA2_TREPA    YERAGRVETCVARE--GSVSIIGAVSPLGGDFSEPVTQHTKRFIRCFWALDRELAHARHY
VATA_NITOC    YERAGRVQTLGGSV--GSVTLIGAVSPPGGDFSEPVTSHTKEIVRTFWALSKDLADARHY
NTPA_ENTHA    YERSGRVIALGSDQREGSITAISAVSPSGGDISEPVTQNTLRVVKVFWGLDSSLAQKRHF
VATA_ENTFA    YERAGQVIALGKDHREGSITAISAVSPSGGDISEPVTQNTLRVVKVFWGLDSQLAQKRHF
VATA_STRGC    YERAGRVKTLGSTAREGSITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAQLAQRRHF
VATA_STRSV    YERAGRVKTLGSTAREGSITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAQLAQRRHF
VATA_STRP6    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPF    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRP1    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRP8    YERSGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPG    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPM    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRP3    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIIKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPQ    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIIKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPD    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPZ    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPB    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPC    YERAGRVRTLGSQEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPJ    YERAGRSQVLGLPEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPN    YERAGRSQVLGLPEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRZJ    YERAGRSQVLGLPEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRP4    YERAGRSQVLGLPEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_STRPI    YERAGRSQALGLPEREGTITAIGAVSPPGGDISEPVTQNTLRIVKVFWGLDAPLAQRRHF
VATA_CLOBL    YERAGKVLSLGSEGREGALTVIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIVKVFWGLDSQLAYRRHF
VATA_CLOBM    YERAGKVLSLGSEGREGALTVIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIVKVFWGLDSQLAYRRHF
VATA_CLOBK    YERAGKVLSLGSEGREGALTVIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIVKVFWGLDSQLAYRRHF
VATA_CLOB1    YERAGNVVSIGSEEREGALTVIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIVKVFWGLDAQLAYRRHF
VATA1_CLOTE    YERAGNVICLGQDGREGALTAIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIVKVFWGLDSQLAYRRHF
VATA_CLONN    YERAGKVVCLGDDEREGAITAIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIVKVFWGLDAQLAYRRHF
VATA_CLOBB    YERAGKVECLGNDGRIGSITAIGAVSPPGGDISEPVSQSTLRIVKVFWGLDAQLAYQRHF
VATA_CLOBA    YERAGKVECLGNDGRIGSITAIGAVSPPGGDISEPVSQSTLRIVKVFWGLDAQLAYQRHF
VATA_CLOP1    YERAGKVVALGKDGREGAVTAIGAVSPPGGDISEPVTQSTLRIVKVFWGLDAQLAYKRHF
VATA_CLOPE    YERAGKVVALGKDGREGAVTAIGAVSPPGGDISEPVTQSTLRIVKVFWGLDAQLAYKRHF
VATA_CLOPS    YERAGKVVALGKDGREGAVTAIGAVSPPGGDISEPVTQSTLRIVKVFWGLDAQLAYKRHF
VATA_CLOD6    YERAGKVNCLGMDEREGTLTAIGAVSPPGGDTSEPVSQATLRIVKVFWGLDASLAYKRHF
VATA_ACET2    YERAGRVVCLGSDGREGALTAIGAVSPPGGDLSEPVTQATLRIIKVFWGLDSSLAYRRHF
VATA_THEP3    YERAGRVICLGSDNREGALTVVGAVSPPGGDLSEPVTQATLRVVKVFWALDSELAYARHF
VATA_THEPX    YERAGRVICLGSDNREGALTVVGAVSPPGGDLSEPVTQATLRVVKVFWALDSELAYARHF
VATA_DESSY    YERAGRVVTLGSEPRVGSVSVIGAVSPPGGDFSEPVVQNTLRVVKVFWALDADLARRRHF
VATA_THEGJ    YERAGRVVTLGSEPRVGSVSVIGAVSPPGGDFSEPVVQNTLRVVKVFWALDADLARRRHF
VATA_THEKO    YERAGRVITLGSDERVGSVSVIGAVSPPGGDFSEPVVQNTLRVVKVFWALDADLARRRHF
VATA_THESI    YERAGRVITLGSDERVGSVSVIGAVSPPGGDFSEPVVQNTLRVVKVFWALDADLARRRHF
VATA_THEON    YERAGRVITLGSDERIGSVSVIGAVSPPGGDFSEPVVQNTLRVVKVFWALDADLARRRHF
VATA_THESM    YERAGRVRTLGSDDRIGSVSVIGAVSPPGGDLSDPVVQNTLRVVKVFWALDADLARRRHF
VATA_METKA    YERAGRVVCLGSDDRVGSVTVVGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDSKLADRRHF
VATA_METM6    YERAGRVECLGSENKQGFVCIVGAVSPPGGDFSEPVTSNTLRIVKVFWALDANLARRRHF
VATA_METM7    YERAGRVECLGSENKQGFVCIVGAVSPPGGDFSEPVTSNTLRIVKVFWALDANLARRRHF
VATA_METMP    YERAGRVECLGSENKQGFVCIVGAVSPPGGDFSEPVTSNTLRIVKVFWALDANLARRRHF
VATA_METVS    YERAGRVDCLGSEDRQGFVCIVGAVSPPGGDFSEPVTSNTLRIVKVFWALDANLARRRHF
VATA_META3    YERAGRVACMGHDEKQGFVCIVGAVSPPGGDFSEPVTSNTLRIVKVFWALDANLARRRHF
VATA_METJA    YERAGRVITLGKDNRQGFVCIVGAVSPPGGDFSEPVTSNTLRIVKVFWALDANLARRRHF
VATA_METS3    YERAGRVNTIGTTSDVASITVVGAVSPPGGDLSEPVTQNTLRICKVFWALDASLADKRHF
VATA_METTH    YERAGRVTTIGSEDKIASVSVVGAVSPPGGDLSEPVTQNTLRICKVFWALDASLADKRHF
VATA_METST    YERAGRVTTIGSHKAEASVTVVGAVSPPGGDLSEPVTQNTLRIAKVFWALDASLADRRHF
VATA3_METHJ    YERAGRVSLLGSGDHEGSISVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDADLAYQRHF
VATA_AERPE    YERAGRVKALGSPERSGSVTVVGAVSPPGGDFSEPVTSHTTRFIRVFWALDTKLAYSRHY
VATA_HYPBU    YARAGRVKVPGRPERLGSVTIVGAVSPPGGDFTEPVTANTKRFIRVFWALDARLAYSRHY
VATA_SULIL    YERAGRVKTVGKPERFGSVTVASAVSPPGGDFTEPVTSQTLRFVKVFWPLDVSLAQARHY
VATA_SULIN    YERAGRVKTVGKPERFGSVTVASAVSPPGGDFTEPVTSQTLRFVKVFWPLDVSLAQARHY
VATA_SULIK    YERAGRVKTVGKPERFGSVTVASAVSPPGGDFTEPVTSQTLRFVKVFWPLDVSLAQARHY
VATA_SULIY    YERAGRVKTVGKPERFGSVTVASAVSPPGGDFTEPVTSQTLRFVKVFWPLDVSLAQARHY
VATA_SACS2    YERAGRVKTIGNPERFGSVTVASAVSPPGGDFTEPVTSQTLRFVKVFWPLDVSLAQARHY
VATA_METS5    YERAGRVRTLGNPERYGSVTLASAVSPPGGDFTEPVTSTTLRFVRVFWPLDVSLAQARHY
VATA_SULAC    YERAGRVIALGKPERFGSVSIASAVSPPGGDFTEPVTSNTLRFVRVFWPLDVSLAQARHY
VATA_SULTO    YERAGRVIALGNPERYGSVTIASAVSPPGGDFTEPVTSNTLRFVRVFWPLDVSLAQARHY
VATA_PYRAE    YERAGRVVLYGSKERVGSLTIAASVSPPGGDFTEPVTSNTLRFIGAFWPLSPRLAYSRHY
VATA_PYRAR    YERAGRVVLMGSKERIGSLTIAASVSPPGGDFTEPVTSNTLRFIGAFWPLSPRLAYSRHY
VATA_PYRNV    YERAGRVVLIGSKERVGSLTIAASVSPPGGDFTEPVTSNTLRFIGAFWPLSPRLAYSRHY
VATA_PYRCJ    YERAGRVVLIGSGERVGSLTIAASVSPPGGDFTEPVTSNTLRFIGAFWPLSPRLAYSRHY
VATA_PYRIL    YERAGRVVLMGSKERIGSLTIAASVSPPGGDFTEPVTSNTLRFIGAFWPLSPRLAYSRHY
VATA_CENSY    YERAGRVRALGSPERNGSVTLVGAVSPSGGDFTEPVTTHTMRFIKTFWALDAKLAYSRHY
VATA_NITMS    YERAGRVRAAGSPDRDGSVTLIGAVSPSGGDFTEPVTTHTMRFIKTFWALDAKLAYSRHY
VATA_THEPD    YERGGRVKALGSPERSGSVTVLGAVSPPGGDYNEPVTIHTLRFVGTMWALDTDLAYRRHF
VATA_STAMF    YERSGYVKTLGRPDRTGSLTIMGAVSPPGADFSEPVTQATLRIVRALYALDVNLAYRRHY
VATA_METB6    YERAGLVETLNHQS--GSVSVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQRRHF
VATA_METMJ    YERAGRVISLNGEG--GSVSVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQRRHF
VATA1_METHJ    YERAGRVNTLNKDF--GSVTVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKCFWALDAKLSQRRHF
VATA_METLZ    YERAGLVEPLAGGS--GSVSVIGAVSPAGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDANLSRRRHF
VATA_METAR    YERAGRVITPIGKE--GSVTVIGAVSPAGGDISEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLAQRRHF
VATA_METAC    YERAGVAETLCGEK--GSITAIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQRRHF
VATA_METMA    YERAGVAETLCGEK--GSITAIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQKRHF
VATA_METBA    YERAGVAESLCGET--GSITVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQRRHF
VATA_METBF    YERAGVAESLCGET--GSITVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQRRHF
VATA_METBU    YERAGAVNSLAGLD--GSITVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLSQRRHF
VATA_METTP    YERAGRAEVLAGGE--GSVAVVGAVSPPGGDFTEPVTQNTLRIVKVFWALDSRLTQRRHF
VATA_ARCFU    YERAGRVKTLAGNI--GSVTVVGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKVFWALDAKLAARRHF
VATA_HALS3    YERAGYFENFNGTE--GSISVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKTFWALDSDLAERRHF
VATA_HALSA    YERAGYFENFNGTE--GSISVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKTFWALDSDLAERRHF
VATA_HALMA    YERAGYFENINGTE--GSVSVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKTFWALDADLAERRHF
VATA_NATPD    YERAGKFQNMNGSE--GSISVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKCFWALDADLAERRHF
VATA_HALVD    YERAGYFTTVNGEE--GSVSVIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKTFWALDADLAERRHF
VATA_HALWD    YERAGYFENVNGTE--GSVSAIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRIVKTFWALDADLAERRHF
VATA_ANAD2    YERAGRVETLGGAE--GAVTMVGAVSPPGGDLSEPVTQCSLRATGALWALSADLAHRRHY
VATA_ANASK    YERAGRVETLGGAE--GAVTMVGAVSPPGGDLSEPVTQCSLRATGALWALSADLAHRRHY
VATA_ANADE    YERAGRVETLGGAE--GAVTMVGAVSPPGGDLSEPVTQCSLRATGALWALSADLAHRRHY
VATA_ANADF    YERAGRVETLGCGE--GAVTIVGAVSPPGGDLSEPVTQCSLRATGALWALSADLAHRRHY
VATA_DEIDV    YERAGAVKTLSGDD--GAVSVIGAVSPAGGDMSEPVTQATLRITGAFWRLDAGLARRRHF
VATA_DEIRA    YERAGAVKTLAGED--GAVSVIGAVSPAGGDMSEPVTQATLRITGAFWRLDAGLARRRHF
VATA_DEIGD    YERAGAVKTLAGED--GAVSVIGAVSPAGGDMSEPVTQATLRITGAFWRLDAGLARRRHF
VATA_THET2    YERAGKVITLGGEE--GAVTIVGAVSPPGGDMSEPVTQSTLRIVGAFWRLDASLAFRRHF
VATA_THET8    YERAGKVITLGGEE--GAVTIVGAVSPPGGDMSEPVTQSTLRIVGAFWRLDASLAFRRHF
VATA2_METHJ    YERAGRVICAGSEEKTGSVTIIGAVSPPGGDFSEPITQNTLRIAGTFWALDANLAYRRHY
VATA2_CLOTE    YERAGYVENL-NDTE-GSVTVIGAVSPAGADFSEPVTQNTKRFVGAFLGLDRKLAYARHY
VATA_HALOH    YERAGYVKTLGQDRE-GSISLIGAVSPPGGDFSEPVTQNTKRYVRCFWALDKSLASARHF
VATA_NANEQ    YERSGRVRTLNDLE--GSLTIIGAVSPPGGDFSEPVTQNTLRLVGALWALDSKLAYKRHY
VATA1_TREPA    YERAGVVRLRSGEK--GSVTIGGTVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLSRERSDARRY
VATA_TREDE    YERAGIVRLSDGSK--GSVTIGGTVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLSRERSDARKY
VATA_BORBU    YERAGIVVLNNGDI--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORBZ    YERAGIVVLNNGDI--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORAP    YERAGIVVLNNGDI--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORGP    YERAGIVVLNNGDI--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORDL    YERAGVVVLNNGSV--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORRA    YERAGVVVLNNGSV--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORHD    YERAGIVVLNDGSF--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_BORT9    YERAGIVVLNDGNV--GSVTVGGSVSPAGGNFEEPVTQATLKVVGAFHGLTRERSDARKF
VATA_CHLCV    YERGGAVRMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLAB    YERGGAVRMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLTA    YERGGAVKMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLTR    YERGGAVKMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLTB    YERGGAVKMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLT2    YERGGAVKMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLMU    YERGGAVKMKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_CHLPN    YERGGAITTKDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQSTLAVVGAFCGLSKARADARRY
V8TM40_9CHLA   YERSGVLRMRDGSE--GSLTICGAVSPAGGNFEEPVTQSTLSVVGAFCGLSKARADARRY
VATA_PARUW    YERSGVVSLRHGKP--GSITIGGAVSPAGGNFEEPVTQATLSVVGAFLGLSRARSDSRRY
I3YFQ1_THIV6   YERSGVIRGADGAV--GSLTMIGSVSPAGGNFEEPVTQSTLGTVKCFLGLSYDRAYKRFY
E6SQQ2_BACT6   YGRAGYVKLNNGAT--GSITFIGTVSPAGGNLKEPVTENTKKVARCFYALEQDRADKKRY
Q8A875_BACTN   YGRAGYVKLNNDET--GSITFIGTVSPAGGNLKEPVTENTKKVARCFYALEQDRADKKRY
B2RLN6_PORG3   YARAGYVYLNNGSA--GSVTFIGTVSPAGGNLKEPVTENTKKVARCFYALEQNRADRKRY
A6LA83_PARD8   YARAGFVHLNNNAT--GSVTFIGTVSPAGGNLKEPVTENTKKVARCFYALEQERADRKRY
         * *.*      . :  .:*** *.: :*:  :   : *  : : :

VATA2_TREPA    PAIGWIDSYSEYAQ--EVSAWWSKY-DPRAGALRAAALDLLRKEQRLQQIVRLVGPDALP
VATA_NITOC    PAVSWRESFSDDIP--VAARWWAEHIDKHWQAGRAEAMTLLTQAEELSRIVNLVGPEALS
NTPA_ENTHA    PSINWIQSYSLYST--EVGRYMDQILQQDWSDMVTEGMRILQEEEQLNEIVRLVGIDSLS
VATA_ENTFA    PSINWLQSYSLYST--EVGQYLDLELQGNWAAMVAEGMRILQEESQLEEIVRLVGIDSLS
VATA_STRGC    PAINWLSSYSLYLD--EVGAYIDQHEKIAWAEKVTKAMNILQKESELQEIVRLVGLDSLS
VATA_STRSV    PAINWLSSYSLYLD--EVGAYIDQHEKIAWAEKVTKAMNILQKESELQEIVRLVGLDSLS
VATA_STRP6    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPF    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRP1    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRP8    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPG    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPM    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRP3    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQESNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPQ    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQESNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPD    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQESNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPZ    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQQSNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPB    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQESNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPC    PAINWLTSYSLYQD--DVGSYIDRKQESNWSNKVTRAMAILQREASLEEIVRLVGLDSLS
VATA_STRPJ    PAINWLTSYSLYKD--SVGTYIDGKEKTDWNSKITRAMNYLQRESSLEEIVRLVGIDSLS
VATA_STRPN    PAINWLTSYSLYKD--SVGTYIDGKEKTDWNSKITRAMNYLQRESSLEEIVRLVGIDSLS
VATA_STRZJ    PAINWLTSYSLYKD--SVGTYIDGKEKTDWNSKITRAMNYLQRESSLEEIVRLVGIDSLS
VATA_STRP4    PAINWLTSYSLYKD--SVGTYIDGKEKTDWNSKITRAMNYLQRESSLEEIVRLVGIDSLS
VATA_STRPI    PAINWLTSYSLYKD--SVGTYIDDKEKTDWNSKITRAMNYLQRESSLEEIVRLVGIDSLS
VATA_CLOBL    PAINWLNSYSLYLE--KISPWMDENVASDWTALRTRAMSLLQEEANLEEIVRLVGIDALS
VATA_CLOBM    PAINWLNSYSLYLE--KISPWMDENVASDWTALRTRAMSLLQEEANLEEIVRLVGIDALS
VATA_CLOBK    PAINWLNSYSLYLE--KISPWMDENVASDWTALRTRAMSLLQEEANLEEIVRLVGIDALS
VATA_CLOB1    PAINWLNSYSLYIE--KISPWMDENVASDWTALRIKAMSLLQEEASLEEIVRLVGIDALS
VATA1_CLOTE    PAINWLNSYSLYLD--KVGPWMNENVAEDWVELRQKAMALLQEEANLQEIARLVGIDALS
VATA_CLONN    PAINWLNSYSLYLD--SIGRWMDRNVSEEWVDLRTRAMTILQEEANLEEIVRLVGIDALS
VATA_CLOBB    PTINWLTSYSLYAD--TIDKWMNGNVAENWGALRLEAMTILQDEAQLQEIVRLVGIDALS
VATA_CLOBA    PTINWLTSYSLYAD--TIDKWMNGNVAENWGALRLEAMTILQDEAQLQEIVRLVGIDALS
VATA_CLOP1    PSINWLTSYSLYLE--KMGEWMDAHVADDWSALRTEAMALLQEEANLEEIVRLVGMDALS
VATA_CLOPE    PSINWLTSYSLYLE--KMGEWMDAHVADDWSALRTEAMALLQEEANLEEIVRLVGMDALS
VATA_CLOPS    PSINWLTSYSLYLE--KMGEWMDAHVADDWSALRTEAMALLQEEANLEEIVRLVGMDALS
VATA_CLOD6    PAINWLTSYSLYQE--KVDVWADKNVNDNFSAQRAQAMKLLQVESELQEIVQLVGVDSLS
VATA_ACET2    PAINWLQSYSLYLD--IIGKWISENISRDWETLRSDTMRILQEEAELEEIVRLVGVDALS
VATA_THEP3    PAINWLTSYSLYSD--VVEDYMNKNVSSDWGELRSEAMRLLQEEASLQEIVRLVGIDALS
VATA_THEPX    PAINWLTSYSLYSD--VVEDYMNKNVSSDWGELRSEAMRLLQEEASLQEIVRLVGIDVLS
VATA_DESSY    PAINWLRSYSLYLD--SIQDWWHKNVDPEWRKMRDTAMALLQKEAELQEIVRIVGPDALP
VATA_THEGJ    PAINWLRSYSLYLD--AVQDWWHKNVDPEWRKMRDTAMALLQKEAELQEIVRIVGPDALP
VATA_THEKO    PAINWLRSYSLYID--AIQDWWHKNVDPEWRKMRDTAMALLQKEAELQEIVRIVGPDALP
VATA_THESI    PAINWLRSYSLYVD--AIQDWWHKNVDPEWRKMRDTAMALLQKEAELQEIVRIVGPDALP
VATA_THEON    PAINWLRSYSLYID--SIQDWWHKNVDPEWRAMRDRAMELLQKEAELQEIVRIVGPDALP
VATA_THESM    PAINWLTSYSLYVD--SIKDWWQNNVDPEWKAMRDEAMALLQKESELEEIVRIVGPDALP
VATA_METKA    PAINWLQSYSLYLD--DVEKWWHEEIGGDWRELRDEAMEILQRESELEEIVQLVGPDALP
VATA_METM6    PAINWLTSYSLYID--DIAGWWQQNTAADWRSLRDEAMSLLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_METM7    PAINWLTSYSLYID--DIAGWWQQNTAADWRSLRDEAMSLLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_METMP    PAINWLTSYSLYID--DIAGWWQQNTAADWRSLRDEAMSLLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_METVS    PAINWLTSYSLYIN--DIAGWWKKNTGEDWRVLRDEAMGLLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_META3    PAINWLQSYSLYLD--DIEDWWKENTAEDWREIRDEAMNLLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_METJA    PAINWLQSYSLYID--DVTEWWNTNTGPDWRQLRDEAMSLLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_METS3    PSIDWLQSYSLYVD--SIEGWWAENVAADWRETRDQAMILLQKESELQEIVQLVGPDALP
VATA_METTH    PSIDWLQSYSLYID--SVQEWWASNVDPEWRKFRDEAMALLQKEAELQEIVQLVGPDALP
VATA_METST    PSINWLNSYSLYVD--SITNWWNSQIGSDWRDLRNTAMALLQKESELNEIVQLVGPDALP
VATA3_METHJ    PAINWLMSYSLYSP--IAGIWWEEHIGPEFIRMKQEMMEILQRENELEEIIRLVGPETLP
VATA_AERPE    PAINWLMSYSAYVD--LVTQWWHENVDKRWREYRDEAMDILLRESELQEIVRLVGTEGLD
VATA_HYPBU    PAINWLVSYSAYVE--TVAKWWHENISPKWLEYRNEAYEILLREDELREIVRLVGTEGLS
VATA_SULIL    PAINWLQGFSAYVD--LVANWWNTNVDPKWREMRDMMVRTLIREDELRQIVRLVGPESLA
VATA_SULIN    PAINWLQGFSAYVD--LVANWWNTNVDPKWREMRDMMVRTLIREDELRQIVRLVGPESLA
VATA_SULIK    PAINWLQGFSAYVD--LVANWWNTNVDPKWREMRDMMVRTLIREDELRQIVRLVGPESLA
VATA_SULIY    PAINWLQGFSAYVD--LVANWWNTNVDPKWREMRDMMVRTLIREDELRQIVRLVGPESLA
VATA_SACS2    PAINWLQGFSAYVD--LVANWWNTNVDPKWREMRDMMVRTLIREDELRQIVRLVGPESLA
VATA_METS5    PAINWLQGFSSYVD--LVSDWWIKNVDPDWRIMRDFMVRTLLREDELKQIVRLVGPESLA
VATA_SULAC    PAINWIQGFSAYVD--LVASWWHKNVDPTWFEMRSVLVKILLREDELRQIVRLVGPESLS
VATA_SULTO    PAINWIQGFSAYVD--LVAQWWHKNVDPNWKEMRDTMMKVLIREDELRQIVRLVGPESLA
VATA_PYRAE    PAIDWLVAFSRYVD--TVEVWWSKNVSPEWRRIRDALQSILVKEAELQEIVRILGTEALS
VATA_PYRAR    PAIDWLAAFSRYVD--TVEVWWSKNVSPEWRKIRDSLQSLLVKEAELQEIVRILGTEALS
VATA_PYRNV    PAIDWLAAFSRYVD--TVEVWWSKNISTEWRRIRDTLQSLLVKEAELQEIVRILGTEALS
VATA_PYRCJ    PAIDWLMAFSRYVD--TVEVWWSKNVSPEWRRIRDVLQSILVKEAELQEIVRILGTEALS
VATA_PYRIL    PAIDWLLAFSRYVD--TVEVWWSKNISPDWRKIRDTLQSILVKEAELQEIVRILGTEALS
VATA_CENSY    PSINWMNSYSGYLA--DIAKWWGENVSKDWLDTRSEAYGILQREDTLKEIVRLLGPEALP
VATA_NITMS    PSINWMNSYSGYLA--DIAKWWGENINEDWLSLRSEVYGVLQREDTLKEIVRLLGPEALP
VATA_THEPD    PAINWLKSFSQYAD--IIERWWVKNVSPEFPKYRRRALRLLTVASEIEAIASVVGEGALP
VATA_STAMF    PAINWLISYSLYVD--NVTDWWHKNIDPSWRELREKALAILQKEAELEELVRLVGAEALP
VATA_METB6    PAINWLNSYSLYLD--ALHDWYDKNVSPDWNKLRSWAMGVLQKEAELQEIVQLVGSDALP
VATA_METMJ    PAINWLNSYSLYLD--ALNEWYDKEVSPEWNPLRAWAMGVLQKEAELQEIVQLVGSDALP
VATA1_METHJ    PAINWLNSYSLYLD--TLSQYYDENVSPEWNPLRTWAMEVLQKEAELQEIVQLVGSDALP
VATA_METLZ    PAINWLQSYSLYMA--QLNDYYDEKVSPDWNKLRSWFMEVLQKEAELQEIVQLVGSDALP
VATA_METAR    PSINWLNSYSLYQD--SLKDWYDKNISPEWNQLKAESMELLQRESELQEIVQLVGSDALP
VATA_METAC    PAINWLNSYSLYKE--DLNDWFTENVAPDYVAMREKAMDMLQTESELQEIVQLVGSDALP
VATA_METMA    PAINWLNSYSLYKE--DLNDWFTENVAPDYVPMRERAMDMLQTESELQEIVQLVGSDALP
VATA_METBA    PAINWLNSYSLYKD--SLNDWFADNVAPDYVPLRERAMEMLQTESELQEIVQLVGSDALP
VATA_METBF    PAINWLNSYSLYKD--SLNDWFADNVAPDYVPLRERAMEMLQTESELQEIVQLVGSDALP
VATA_METBU    PSINWLTSYSLYTQ--GLADWYSENVGADWTQLRDDAMDLLQQESELQEIVQLVGSDALP
VATA_METTP    PSINWLDSYSLYEK--DLESWYAENVAPDWNQLKRRAMAILQENAELEEIVMLVGSDALP
VATA_ARCFU    PAINWLQSYSLYVD--TLKDWFAENVSEEWNELRRWAMEVLQEEANLQEIVQLVGSDALP
VATA_HALS3    PAINWDESYSLYKD--QLDPWFTDNVVDDWAEQRQWAVDILDEESELEEIVQLVGKDALP
VATA_HALSA    PAINWDESYSLYKD--QLDPWFTDNVVDDWAEQRQWAVDILDEESELEEIVQLVGKDALP
VATA_HALMA    PSINWNESYSLYRD--QLDPWFEDNVRADWPETRQWAIDTLDEEAELQEIVQLVGKDALP
VATA_NATPD    PSINWNESYSLYKE--QLDPWWRENVHEEFPEVRQWAVDVLDEEDELQEIVQLVGKDALP
VATA_HALVD    PAINWNESYSLYQE--QLDPWFVENVEDDWAEERQWAVDVLDEENELQEIVQLVGKDALP
VATA_HALWD    PSINWDESYSLYKE--QLDPWFQENVEDDWPEERQWAVDVLDEESELQEIVQLVGKDALP
VATA_ANAD2    PAVDWSVSFTLEGD--RLAGWFEREAGDGFGALRDEARKLLQRERELAEVAELVGTESLQ
VATA_ANASK    PAVDWSVSFTLEGD--RLAGWFEREAGDGFGALRDEARKLLQRERELAEVAELVGTESLQ
VATA_ANADE    PAVDWSVSFTLEGD--RLAGWFEREAGDGFGALRDEARKLLQRERELAEVAELVGTESLQ
VATA_ANADF    PAVDWAISFSLEAE--RLRGWFEREAGEGFGALRDEAMKLLQRERELVEVAELVGTESLQ
VATA_DEIDV    PAINWNGSYSLFTP--ILDKWYRQNVGPDFPELRQRITNLLQQEAALQEVVQLVGPDALQ
VATA_DEIRA    PAINWNGSYSLFTP--ILDKWYRENVGPDFPELRQRIGSLLQQEAALQEVVQLVGPDALQ
VATA_DEIGD    PAINWNGSYSLFTP--ILDSWYRENVGRDFPELRQRISNLLQQEASLQEVVQLVGPDALQ
VATA_THET2    PAINWNGSYSLFTS--ALDPWYRENVAEDYPELRDAISELLQREAGLQEIVQLVGPDALQ
VATA_THET8    PAINWNGSYSLFTS--ALDPWYRENVAEDYPELRDAISELLQREAGLQEIVQLVGPDALQ
VATA2_METHJ    PSVNWIRSYSLYLE--DVEDWFSEKVARDWYQFRGRAMYILQKEVELQEIVQLVGPDALP
VATA2_CLOTE    PAINWLTSYSQYNV--MLTDWYLENISEDIIELRNKMLKILFEENKLQEIVKLVGEDVLP
VATA_HALOH    PAVNWLESYSEYLE--DLSGWLKENINEDWIKLRNMAMELLKEEDRLQEIVKLVGEDVLP
VATA_NANEQ    PAINYLISYTKQWE--FVKKYFEE-LYEDVIEIREEFFAILKRESELMDIVSIVGPDALS
VATA1_TREPA    PAVHPLDSWSKYPS--VLDA-----------RAVAYGRSFLRRGAEVEQMMRVVGEEGTS
VATA_TREDE    PAIHPLDSWSKYPS--VLPL-----------EQVKYGRSFLRRGTEVEQMMKVVGEEGTS
VATA_BORBU    PAISPLESWSKYKG--VIDQ-----------KKTEYARSFLVKGNEINQMMKVVGEEGIS
VATA_BORBZ    PAISPLESWSKYKG--VIDQ-----------KKTEYARSFLVKGNEINQMMKVVGEEGIS
VATA_BORAP    PAISPLESWSKYKG--VIDS-----------KKTEYVRSFLVKGNEINQMMKVVGEEGIS
VATA_BORGP    PAISPLESWSKYKG--VIDS-----------KKAEYARSFLVKGNEINQMMKVVGEEGIS
VATA_BORDL    PAINPLDSWSKYRG--VVEY-----------EATEYARAFLVKGNEVNQMMRVVGEDGVS
VATA_BORRA    PAINPLDSWSKYRG--VVEY-----------EATEYARAFLVKGNEVNQMMRVVGEDGVS
VATA_BORHD    PAINPLESWSKYRG--VVEF-----------GKTEYARDFLAKGNEINQMMKVVGEEGIS
VATA_BORT9    PAINPLESWSKYRG--VVES-----------EKTGYARSFLAKGNEINQMMKVVGEEGIS
VATA_CHLCV    PSIDPMISWSKYLD--QVGDILENKIQ-GWGKAVKKANYFLREGSEIGKRMEVVGEEGIP
VATA_CHLAB    PSIDPMISWSKYLD--QVGEILEDKVQ-GWGEAVKKANYFLREGSEIGKRMEVVGEEGIP
VATA_CHLTA    PSIDPMISWSKYLD--SVAEILEKKVP-GWGESVKQASRFLEEGAEIGKRIEVVGEEGIS
VATA_CHLTR    PSIDPMISWSKYLD--SVAEILEKKVP-GWGESVKQASRFLEEGAEIGKRIEVVGEEGIS
VATA_CHLTB    PSIDPMISWSKYLD--SVAEILEKKVP-GWGESVKQASRFLEEGAEIGKRIEVVGEEGIS
VATA_CHLT2    PSIDPMISWSKYLD--SVAEILEKKVP-GWGESVKQASRFLEEGAEIGKRIEVVGEEGIS
VATA_CHLMU    PSIDPMISWSKYLD--SVAEILEKKVP-GWGDSVKKASRFLEEGAEIGKRIEVVGEEGIS
VATA_CHLPN    PSIDPLISWSKYLN--QVGQILEEKVS-GWGGAVKKAAQFLEKGSEIGKRMEVVGEEGVS
V8TM40_9CHLA   PSIDPMISWSKYLH--KVASILEHKVK-GWGVAVEKAGDFIREGTKIGKRMEVVGEEGIS
VATA_PARUW    PAIDPLLSWSKYVD--TVGNELSHQVD-GWDQMVKRARHILFNGNEIGKRMEVVGEEGIS
I3YFQ1_THIV6   PAIDPLISWSRYLE--QLAPWYAQNLDPSWNERVRAMQDLLARGDAVQQMMQVTGEEGIT
E6SQQ2_BACT6   PAVNPIDSYSKYIEYPEFEEYITRHINGEWIGKVNEIKNRLQRGKEIAEQINILGDDGVP
Q8A875_BACTN   PAVNPIDSYSKYIEYPEFEEYIKDHINDEWIGKVNELKTRLQRGKEIAEQINILGDDGVP
B2RLN6_PORG3   PAVNPIDSYSKYIEYPEFESYISNHISADWTTKVNELKMRLHQGKEIAEQINILGDDGVP
A6LA83_PARD8   PAVNPIESYSKYIEYPEFQEYIAKHISPEWIEKVNEIKTRMLRGKEISEQINILGDDGVP
         *::  .::               :   :   : *   

VATA2_TREPA    GEDRLVLMVCEMIKGGFLQQNAFDPTDVFSCPEKQVQILRTIVDFHERAVVLLRAGISLS
VATA_NITOC    GTQRWILEGATLIKEGLLQQSALDPVDSFCAPEKQFVLLDLMLQIYHQGVELLEQGVPVQ
NTPA_ENTHA    DNDRLTLEVAKSIREDYLQQNAFDDVDTFTSREKQFNMLKVILTFGKEARKALSLGAYFN
VATA_ENTFA    DKDRLTLETAKSLREDYLQQNAFDDVDTFTSRTKQAKMLQLILTFGEEGQKALSLGTYFS
VATA_STRGC    EKDRLTMNAAKMIREDYLQQNAFDDVDTYTSFKKQVALLSNILTFDAEANRALELGAYFR
VATA_STRSV    EKDRLTMNAAKMIREDYLQQNAFDDVDTYTSFKKQVALLSNILTFDAEANRALELGAYFR
VATA_STRP6    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPF    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRP1    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRP8    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPG    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPM    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRP3    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPQ    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPD    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPZ    EQDRLIMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFN
VATA_STRPB    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFK
VATA_STRPC    EQDRLTMAVARQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFPKQEAMLTNILTFNEEASKALSLGAYFK
VATA_STRPJ    DNERLTMEIAKQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFAKQEAMLSNILTFADQANHALELGSYFT
VATA_STRPN    DNERLTMEIAKQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFAKQEAMLSNILTFADQANHALELGSYFT
VATA_STRZJ    DNERLTMEIAKQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFAKQEAMLSNILTFADQANHALELGSYFT
VATA_STRP4    DNERLTMEIAKQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFAKQEAMLSNILTFADQANHALELGSYFT
VATA_STRPI    ENERLTMEIAKQIREDYLQQNAFDSVDTFTSFAKQEAMLSNILTFADQANHALELGSYFT
VATA_CLOBL    EKDRLKLEVAKSLREDYLQQNAFHEVDTYASLEKQYKMLKLVLFFYDETQRALNAGIYLK
VATA_CLOBM    EKDRLKLEVAKSLREDYLQQNAFHEVDTYASLEKQYKMLKLVLFFYDETQRALNAGIYLK
VATA_CLOBK    EKDRLKLEVAKSLREDYLQQNAFHEVDTYASLEKQYKMLKLVLFFYDETQRALNAGVYLK
VATA_CLOB1    EKDRLKLEVAKSLREDYLQQNAFHEVDTYASLGKQYKMLKLVLFFYDEAQRALNAGVYLK
VATA1_CLOTE    EEDRLKLEVAKSLREDYLQQNAFHDVDTYAPLNKQYRMLKAVLQFGDEARKALESGVYLK
VATA_CLONN    ESDRLKLEVAKSIREDYLMQNAFHDVDTYSSLEKQYKMLKLVLSFQDEAERALKAGVYLE
VATA_CLOBB    EKDRLKLDVAKSIREDYLQQNGFHEIDTYTSLKKQYKMLNLILGYRKEAERALEAGVYLN
VATA_CLOBA    EKDRLKLDVAKSIREDYLQQNGFHEIDTYTSLKKQYKMLSLILGYRKEAERALEAGVYLN
VATA_CLOP1    EGDRLKLEVAKSIREDYLQQNAFHENDTYTSLNKQYKMLNLILSFKHEAEKALEAGVYLD
VATA_CLOPE    EGDRLKLEVAKSIREDYLQQNAFHENDTYTSLNKQYKMLNLILSFKHEAEKALEAGVYLD
VATA_CLOPS    EGDRLKLEVAKSIREDYLQQNAFHENDTYTSLNKQYKMLNLILSFRHEAEKALEAGVYLD
VATA_CLOD6    DGDRLILEVTRSIREDFLHQNSFHEVDTYTSLHKQYRMMGLILKFYKSAQDAIKQNVTIN
VATA_ACET2    PSDRLTLEAAKSIREDYLHQNAFHEVDTYTSLNKQYRMLKLILGFYYSGKKALEAGVSIK
VATA_THEP3    TRDRLVLEVARSIREDFLHQNAFHEVDTYSSMEKQYRMLKLIMIFYQEAQKALEKGVPFS
VATA_THEPX    TRDRLVLEVARSIREDFLHQNAFHEVDTYSSMEKQYRMLKLIMIFYQEAQKALEKGVPFS
VATA_DESSY    DREKAILIVTRMLREDYLQQDAFDEVDTYCPPKKQVTMMRVILNFYERTMEAVDRGVPVD
VATA_THEGJ    DREKAILIVTRMLREDYLQQDAFDEVDTYCPPKKQVTMMRVILNFYNRTMEAVDRGVPVD
VATA_THEKO    DREKAILIVTRMLREDYLQQDAFDEVDTYCPPKKQVTMMRVILNFYEKTMQAVDRGVPVD
VATA_THESI    DREKAILIVTRMLREDYLQQDAFDEVDTYCPPKKQVTMMRVILNFYEKTMQAVDRGVPVD
VATA_THEON    DREKAVLIVARMLREDYLQQDAFDEVDTYCPPKKQVTMMRVILNFYERTMEAVDRGVPVD
VATA_THESM    EREKAILLVARMLREDYLQQDAFHEVDTYCLPKKQVTMMRVILNFYRHTMRAIDAGIPVE
VATA_METKA    ESERLILEVARMIREDFLQQNAFHEVDTYCPPEKQYEMLKTILHFKERAEEAVDKGVPVD
VATA_METM6    DRERVILEIARMLREDFLQQDAYHEVDSYCSPIKQYHMLKIIMTFYKKGLDAVAKGADPA
VATA_METM7    DRERVILEIARMLREDFLQQDAYHEVDSYCSPIKQYHMLKIIMTFYKKGLDAVAKGADPA
VATA_METMP    DRERVILEIARMLREDFLQQDAYHEVDSYCSPLKQYNMLKIIMTFYKKGLDAVAKGADPA
VATA_METVS    DRERVILEIARILREDFLQQDAYHEVDSYCSPKKQYNMLKVIMTFYKKALDAVAKGADPA
VATA_META3    DKERVILEVSRMLREDFLQQDAFSDIDSYCSPMKQYTMLKTIMTFYSKAILAVEKGADPA
VATA_METJA    DRERVILEVARMLREDFLQQDAFDEVDTYCPPMKQYLMLKIIMTFYQEALKAVERGVEPA
VATA_METS3    EADQATLETTRMLREDFLQQNAFDDIDTYCPPVKQYNMLKTILLFHKEALAAVGRGVPIQ
VATA_METTH    DRERITLETTRMIREDFLQQNAYHEVDTYCSPSKQFEMLRTIIMFHRNATAALEKGAPAA
VATA_METST    QKDRVTLESARMLREDFLQQNAFDDTDTYCSPSKQYNMLKTILLYNTTAQSALADGADIN
VATA3_METHJ    ESDRLLLLKAEILRESYLMQYAFDEFDTFTGPKKQYRMLKAIFTFFSQAERALETGISVS
VATA_AERPE    EKDKMVLETARLIKDGFLKQNAFDPIDAFATPQKQFRLLKMIMDIHRKSLELIEKGVTTQ
VATA_HYPBU    EKDKLILEIANIIKTGFLQQNAFDPVDAFATPQKQWKQLETIIDFYHAALEAIKRGVTVK
VATA_SULIL    EKDKLVLETARLIKEAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQARVMRLIYLFNTHASRLVERGIPTK
VATA_SULIN    EKDKLVLETARLIKEAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQARVMRLIYLFNTHASRLVERGIPTK
VATA_SULIK    EKDKLVLETARLIKEAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQARVMRLIYLFNTHASRLVERGIPTK
VATA_SULIY    EKDKLVLETARLIKEAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQARVMRLIYLFNTHASRLVERGIPTK
VATA_SACS2    EKDKLILETARLIKEAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQARIMRLIYLFNTYASKLVERGIPTK
VATA_METS5    EKDKLTLEVARLIKEAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQARIMKLIYHYNQYATNAVERGIPVK
VATA_SULAC    DKDKLILEASKLIRDAFLKQNAFDDIDAFSSPQKQAKIMRLIYDFYTNASQLLDKGLTLK
VATA_SULTO    EKDKLVLEAAKLIKDAFLKQNAYDDIDAFSSPQKQVRIMRLIYIFYNQSQDLISKGVPLK
VATA_PYRAE    EYEKHILNVAFMIREGFLKQDAYNPVDTPSAPIKQFLLMKAIYTYYEEGLKAIESGVPAS
VATA_PYRAR    EYEKHILNVAFMIREGFLKQDAYNPIDTPSAPIKQFLLMKAIYTYYEEGLKAIEAGVPAS
VATA_PYRNV    EYEKHVLNVAFMIREGFLKQDAFNPVDTPSSPIKQFLLMKAIYAYYEEGMKAIEAGVPAA
VATA_PYRCJ    EYEKHILNVAFMIREGFLKQDAYNPVDTPTSPIKQFLLMKAIYVYYEEGLKAIEAGVPAS
VATA_PYRIL    EYEKHILNVAYMIREGFLKQDAYNPVDTPSSPIKQYLLMKAIYAYYEEGLKAIEAGIPAS
VATA_CENSY    DEEKLILEVARMMKIGLLQQNSFDDVDTYCSPEKQYKLLKMQVDFYKRGQQALKEGAELA
VATA_NITMS    DEEKLILEVARMVKIGLLQQNSFDDVDTYCSPEKQYKLMKLLVDFYKKGQQAIKEGTPLA
VATA_THEPD    DDQRLILLTSEIIKEGFLRQTALSGEDVFCKPEKQYWLLKMMMDFFDKSYELIRKRVSIE
VATA_STAMF    EEDKLLLEVARMIREDFLQQNAFHEIDTYCPPRKAVLMMKAIMLFYELGLEAIKRGISME
VATA_METB6    ETEQITIEVARMIREIFLQQNAYDAVDTFCDMQKQYDMMKAIRLYSDLANTAQAAGVSPA
VATA_METMJ    DEEQVTIEVARMIREIFLQQNAYDAVDTFCPMSKQYDMMKAIKHYADLARTAQTGGATPQ
VATA1_METHJ    DEEQVTIEVARMLREIFLQQNAFDPVDTYCDMTKQFDILKAIRFYSDQAYAALKAGVITS
VATA_METLZ    ETEQITIEVARMMRELFLQQNGFDPVDTYCDLPKQLDMFKMIRTYADLAYAAQAAGVPPS
VATA_METAR    EDQQLTIEIARMIREIFLQQNAYHEVDTYCSLDKQLKMLKSIMQFGAYARTALASGVPMS
VATA_METAC    EEQQLLLEITRMIREIYLQQNAFHPIDTYSPFAKQYKIMQAIMKYGDAAMDALKSGVPAS
VATA_METMA    EEQQLLLEITRMIREIFLQQNAFHPIDTYSPFEKQYKIMKAIMKWGDAAMDALKSGVLSS
VATA_METBA    DDQQLLLEITRMLREIFLQQNAFHPVDAYSPFDQQYKILKAIMKWGDAAMDALKSGVPVT
VATA_METBF    DDQQLLLEITRMLREIFLQQNAFHPVDAYSPFAQQYRILKAIMKWGDAAMEALKSGVPVP
VATA_METBU    EDQQLTLEVARMVREYFLQQNAFHPVDTYCPFDKQYKLLKSITRYGELATAALESGVPMN
VATA_METTP    EDQQLTLEVARMIINFWLAQSAFHPVDTFCPYKKQYDLLKAILTYRDYAFDALRRGVAVD
VATA_ARCFU    ESQRVLLEVARIIREVYLIQYAYHPVDTYCSVQKQYDMLKAIKQINDWFYQALEAGKTID
VATA_HALS3    EDQQLTLEVARYIREAWLQQNALHDVDRYCPPEKTYAILSGIKTLHEESFEALDAGVPVE
VATA_HALSA    EDQQLTLEVARYIREAWLQQNALHDVDRYCPPEKTYAILSGIKTLHEESFEALDAGVPVE
VATA_HALMA    EDQQLTLEIARYLREAWLQQNAFHDVDTFCEPEKTYRIMDAAKTYNDAAFEALDAGVPVE
VATA_NATPD    EDQQLTLEVARYIREAWLQQNAFHDVDTYCEPEKTYQMLTAIQHFNDEAFEALDAGVPVE
VATA_HALVD    EDQQLTLEIARYLREAYLQQNAFHPTDTYCSPEKTYGILTAIHAFNDEAFKALEAGVPVE
VATA_HALWD    DDQQLTLEVARYLRESYLQQNAFHPVDTYCSPEKTYLTVTAIHQFNDEAFEALDAGVPVD
VATA_ANAD2    DAERLVLESARLLREGFLRQSALDPADATCPPAKAFEMLRLFLEWHRRAGAAVGAGVPLR
VATA_ANASK    DAERLVLESARLLREGFLRQSALDPADATCPPAKAFEMLRLFLEWHRRAGAAVGAGVPLR
VATA_ANADE    DAERLVLESARLLREGFLRQSALDPADATCPPAKAFEMLRLFLEWHRRAGAAIGAGVPLR
VATA_ANADF    DAERLVLESARLLREGFLRQSAYDPVDASCPPRKALEMLRLHLELHGRAVNAIAGGVPLH
VATA_DEIDV    DNERLIIETGRMLRQDFLQQNGFDPVDASASMPKNYGLMKMFLKFYDEADLALKNGSTID
VATA_DEIRA    DNERLIIETGRMLRQDFLQQNGFDPVDASASMPKNYGLMKMFLKFYDEAEAALRNGLTID
VATA_DEIGD    DQERLVIETGRMLRQDFLQQNGFDPVDASASMPKNYGLMKMMLKFYDEAEAALRNGVGID
VATA_THET2    DAERLVIEVGRIIREDFLQQNAFHEVDAYCSMRKAYGIMKMILAFYKEAEAAIKRGVSID
VATA_THET8    DAERLVIEVGRIIREDFLQQNAYHEVDAYCSMKKAYGIMKMILAFYKEAEAAIKRGVSID
VATA2_METHJ    DKEKVVLEIAKIIREDFLQQSAYSDDDSFCPLEKQYWMLKIIIWYYDAIRAAMRRNVPLR
VATA2_CLOTE    DDQRLILEVARILKVGFLQQNAYHDEDTYVPKEKQYKMLKAIELFYDNAYKCVKMGIPIS
VATA_HALOH    DNQRLILEVARLIKIGFLQQNAFSKVDRFATPEKQYWMLKIIMFLYEKARPLIKNNIPIS
VATA_NANEQ    DNEKIYLHMGRIIREGFLQQDAFDENDSYSPLEKTIELMRIIHKYY-VTVKQLLGKIPLE
VATA1_TREPA    MEDFLVYLKGSFLDSVYLQQNSFDTVDSAVPVARQKHCYAIVMRVLGSVLAFESKDDARA
VATA_TREDE    IEDFIIYLKGDLLDAVYLQQNSFDKVDDAVSVERQQHIYNILIEILGTSFKFVSKDEARS
VATA_BORBU    NDDFLIYLKSELLDSCYLQQNSFDSIDAAVSSERQNYMFDIVYNILKTNFEFSDKLQARD
VATA_BORBZ    NDDFLIYLKSELLDSCYLQQNSFDSIDAAVSSERQNYMFDIVYNILKTNFEFSDKLQARD
VATA_BORAP    NEDFLIYLKSELLDSCYLQQNSFDSIDAAVNSERQNYMFDIVYNILKTNFEFSDKLQARD
VATA_BORGP    SEDFLIYLKSELLDSCYLQQNSFDSVDAAVSSERQNYMFDIVYNILKTNFEFSDKLQARD
VATA_BORDL    IDDFVVYLKSELLDSCYLQQNSFDSVDAAVSFERQNYMFNILYKILQSDFKFENKLEARS
VATA_BORRA    IDDFVVYLKSELLDSCYLQQNSFDSVDAAVSFERQNYMFNILYKILQSDFKFENKLEARS
VATA_BORHD    NGDFLVYLKSELLDSCYLQQNSFDSVDAAVNPERQNYMFDMLYDILQSDFKFESKLEARG
VATA_BORT9    IGDFLVYLKSELLDACYLQQNSFDSVDTAVSPERQNYMFDILYDILQSDFKFENKLEARS
VATA_CHLCV    MEDMEIYLKAELYDFCYLQQNAFDAVDCYCPFDRQIELFSLMSRIFDAKFSFDCPDNARS
VATA_CHLAB    MEDMEIYLKSELYDFCYLQQNAFDPVDCYCPFDRQIELFALMSRIFDARFNFDSPDNARS
VATA_CHLTA    MEDMEIFLKSELYDFCYLQQNAFDAEDCYCPFDRQIELFSLMNHIFNSRFCFDCPDNARS
VATA_CHLTR    MEDMEIFLKSELYDFCYLQQNAFDAEDCYCPFDRQIELFSLMNHIFNSRFCFDCPDNARS
VATA_CHLTB    MEDMEIFLKSELYDFCYLQQNAFDAEDCYCPFDRQIELFSLMNHIFNSRFCFDCPDNARS
VATA_CHLT2    MEDMEIFLKSELYDFCYLQQNAFDAEDCYCPFDRQIELFSLMNHIFNSRFCFDCPDNARS
VATA_CHLMU    MEDIEIFLKSELYDFCYLQQNAFDAEDCYCPFDRQIELFSLMSHIFSSRFCFDCPDNARS
VATA_CHLPN    MEDMEIYLKAELYDFCYLQQNAFDPVDCYCPFERQIELFSLISRIFDAKFVFDSPDDARS
V8TM40_9CHLA   MEDMEIFLKAELYDFCYLQQNAFDPVDCYCPFDRQIELFSLMSRIFDAKFIFESMDNARS
VATA_PARUW    MEDMLTYLKAELYDFSYLQQNAFDKEDAYCPLKRQIALFQLINQIFDTTFDFHTHDQARE
I3YFQ1_THIV6   TEDYVVFQQALLLDMVYLQQDAFDKVDASVPMERQQLTFNLLYRLIGRDHSLADKAAARQ
E6SQQ2_BACT6   VEYHVTFWKSELIDFVILQQDAFDEIDAVTPMERQEAILNMVIGICHTEFEFDNFNEVMD
Q8A875_BACTN   VEYHVIFWKSELIDFVILQQDAFDEVDSVTPMERQEAILNMIIDICHTEFEFENFNEVMD
B2RLN6_PORG3   VSYHVVFWKAELIDFVILQQDAFDDVDCNSSLERQELMLSRITDICRTEFDFEDFLEVSD
A6LA83_PARD8   VEYHVTFWKSELIDFVILQQDAFDAIDAVTPLRRQEFMLDRVVNVCRSEFKFDNFLEVMD
                  * * .  *   :             

VATA2_TREPA    ALSQLSCRELIVRMKTTYGNE-----------DVHKMQKVYDTMCTEFDQLSVCAAARTQ
VATA_NITOC    ELLGLPVLARARRCKSDYKNT-----------QVETLQDFTKEIKEAFGRLGREHAEAGK
NTPA_ENTHA    EIMEGTVAVRERISRSKYIPE-EE---------LAKISSINEEIKETIQLIVSEGGMTDD
VATA_ENTFA    ELMAGTVEIRDRIARSKYLPE-EE---------LEKLDRLQAEIKTTIKEIIAEGGMTND
VATA_STRGC    EIMEGTVELRDRIARSKFVHE-DQ---------LEKIQALSQTIEETLHQILAQGGLDNE
VATA_STRSV    EIMEGTVELRDRIARSKFIHE-DQ---------LGKIQALSQTIEETLHQILAQGGLDNE
VATA_STRP6    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPF    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRP1    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRP8    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPG    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGFTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPM    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRP3    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPQ    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPD    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPZ    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPB    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPC    EIMEGTAQVRDRIARSKFIPE-EN---------LEQIKGLTQKVTKEIHHVLAKGGI---
VATA_STRPJ    EIMEGTVAVRDRMARSKYVSE-DR---------LDEIKIISNEITHQIHLILETGGL---
VATA_STRPN    EIMEGTVAVRDRMARSKYVSE-DR---------LDEIKIISNEITHQIHLILETGGL---
VATA_STRZJ    EIMEGTVAVRDRMARSKYVSE-DR---------LDEIKIISNEITHQIHLILETGGL---
VATA_STRP4    EIMEGTVAVRDRMARSKYVSE-DR---------LDEIKIISNEITHQIHLILETGGL---
VATA_STRPI    EIIEGTVAVRDRMARSKYVSE-DR---------LDEIKIISNEITHQIQLILETGGL---
VATA_CLOBL    ELLDL--EVRDKIARAKYISE-ES---------IENIDAIFNELSEVIDELISKGGIMNA
VATA_CLOBM    ELLDL--EVRDKIARAKYISE-ES---------IENIDAIFNELSEVIDQLISKGGIMNA
VATA_CLOBK    ELLDL--EVRDKIARAKYVSE-ES---------IENIDAIFNELSEVIDELISKGGIMNA
VATA_CLOB1    ELLDL--EVRDKIARAKYISE-EN---------IENIDAIFNELSEVIDQLISKGGIMNA
VATA1_CLOTE    DILNL--PVRDKIARAKYIDE-KD---------ILSIDEISKELTKDIEDLISKGGILDA
VATA_CLONN    KITSMV-ELRDKIARAKFIPE-EE---------MGRIDEIGEELRREIDKLIAEEGVINA
VATA_CLOBB    DILAME-DLKDRIARSKYIHE-DD---------LEKMDQIVVDLKNAIDNLINKGGVANA
VATA_CLOBA    DILAME-DLKDRIARSKYIHE-DD---------LEKMDQIVVDLKNAIDNLINKGGVANA
VATA_CLOP1    KVLKLP--VRDRIARSKYISE-EE---------ISKMDDILVELKSEMNKLISEGGVLNA
VATA_CLOPE    KVLKLP--VRDRIARSKYISE-EE---------ISKMDDILVELKSEMNKLISEGGVLNA
VATA_CLOPS    KVLKLP--VRDRIARSKYISE-EE---------ISKMDDILVELKSEMNKLISEGGVLNA
VATA_CLOD6    DIIKLS--VLEKIGRAKYVEEGDI---------DAAYDSIEDEIDNELADLIKKRGAEEL
VATA_ACET2    ELFELP--VREKIGRAKYTPEDQV---------NSHFNEIEKELNEQIEALIAKEVQ---
VATA_THEP3    EIEKHP--VREKIARAKYVEE-SK---------LTVFDEIEKEIKKAMQGLIEGGAADA-
VATA_THEPX    EIEKHP--VREKIARAKYVEE-SK---------LTVFDEIEKEIKKAMQGLIEGGAADA-
VATA_DESSY    EIAKLP--VREKIGRMKFEPD------------IEKIRALIDETNEQFEELFKKYGA---
VATA_THEGJ    EIARLP--VREKIGRMKFEPD------------VEKIRALIDETNAQFEELFKKYGV---
VATA_THEKO    EIAKLP--VREKIGRMKFEPD------------VEKVRALIDETNQQFEELFKKYGA---
VATA_THESI    EIAKLP--VREKIGRMKFEPD------------VEKVRALIDETNQQFEELFKKYGA---
VATA_THEON    EIAKLP--VREKIGRMKFEPE------------IEKVAALIDETNAQFEELFKKYGA---
VATA_THESM    EIAKLP--VREEIGRMKYNPN------------IEEIAVLMEKTKEQFEELFKKYGE---
VATA_METKA    EILKLD--VIDDIARMKVIPNEEA---------KEKIQEIRKKIDEQFEELIEEAS----
VATA_METM6    GISAVT--VKGDIARMKYLVE------------DEFVNTKVPEIINKMESELGALIK---
VATA_METM7    GISAVT--VKGDIARMKYLVE------------EEFVNTKVPEIINKMESELGALIK---
VATA_METMP    GISAVT--VKGDIARMKYLTD------------DEFINTKVPEIINKMESELGALIK---
VATA_METVS    KLSAVS--VKGDIARMKYMPE------------EEFIKTKVPEMIKKMESELGALIK---
VATA_META3    DIAKVS--VKQDVAKMKYTPE------------EEFLNKLAPAIVEKISKELDALV----
VATA_METJA    KILGVS--VKQDIARMKYIPH------------DEFINVKSKEIMEKIKNELGSLN----
VATA_METS3    NIVALP--VKEEIGKMKYIPQ------------DEFAAK-CEEIQAAITKQCSEA-----
VATA_METTH    DIISLP--VKEDIGRMKYIPE------------EEFPAR-IKEIQERIVKECSEV-----
VATA_METST    KLVNLD--VRVDLGKMKYIPE------------DEFEAK-VEDIRNRITKECNEAGQ---
VATA3_METHJ    RLRGLP--VIESFARMGTASP-------------EEEDPLFESIARDTDAIRDLKEVL--
VATA_AERPE    QILQALGRLYIDIVKAKFTIPND---------QLEKIDEIRDRALKALDELVSG------
VATA_HYPBU    EIREKLAPKIRELILARYNVPND---------QLEKLDKLKQELLQALQELIEAKAGRAS
VATA_SULIL    KIVDSMGQLLPEIIRSKAAIKND---------ELNKYDELERKLISVFENLEKEAGT---
VATA_SULIN    KIVDSMGQLLPEIIRSKAAIKND---------ELNKYDELERKLISVFENLEKEAGT---
VATA_SULIK    KIVDSMGQLLPEIIRSKAAIKND---------ELNKYDELERKLISVFENLEKEAGT---
VATA_SULIY    KIVDSMGQLLPEIIRSKAAIKND---------ELNKYDELERKLINVFENLEKEAGT---
VATA_SACS2    KIVDSMGQLLPEIIRSKAAIKND---------ELNRYDELERKLITVFENLEKEAGT---
VATA_METS5    KIVDKI-TVVPDIIRSKATIKNN---------ELQKYDELENKLKAQFDELLKEAGA---
VATA_SULAC    KILEKVGSFEPDIVRVKYTVKND---------ELNKIDELDNKLKEAFDSLLKEVA----
VATA_SULTO    KILDKVGPIEPEIIRIKYTIKND---------ELNKIDEIENKLKATFDSLLKEVS----
VATA_PYRAE    VLRELE--TVKRLPRLRMEVTNDV--------AKEELTKFIESLVAEIRATTNRRG----
VATA_PYRAR    ALRELD--SVKRLPRLRMEVTNDA--------AKEQLTKFIETLVLEIREKVARKS----
VATA_PYRNV    VLRELE--TVKRLPRLRMEVTNDV--------AKEELTKFIESLVSEIRSVLAARKQ---
VATA_PYRCJ    ILRELD--TVKRLPRLRMELTNDV--------AKEELTKFIEALTSEIRSTTAGRRP---
VATA_PYRIL    VLRELE--TVKRLPRLRMEITNDV--------AKEELTKFIEMLISEIRTTISKRQ----
VATA_CENSY    DIRAMP--VISGLLKAKMDIK---------DDEMPKLDELAGAMDEQYKGITGVKVAS--
VATA_NITMS    DIRAMK--SITTLLKARMDVK---------DDEMPKLDQLDADMQEEFKSITGVKVSN--
VATA_THEPD    EILRMP--EIYEMMRVKEDERGLQAVKELYERVMAKLDEIAQRHGVTLAVEAEEVVA---
VATA_STAMF    KIRELKSRVKIARMKEIPNIDFE-----------DAFKSLFEDIRRDFESLMKEAETIAE
VATA_METB6    QITTIK--AKNELPQIKFV---------------KDYKQPLAKIEKDMDAEFNALRSAA-
VATA_METMJ    QVIGIR--SKNELPQIKFI---------------RDYEPELAKIMKDMEAEFDAMRAV--
VATA1_METHJ    QITGLK--AKNDLPQIKYV---------------KEYKPEIERIVKTMESEFTKLREAA-
VATA_METLZ    QILAVK--AKNEMPQVKFT---------------KDYKPVLDKIYAGMEAEFKALRA---
VATA_METAR    KILNLN--SKNDLAKVKFE---------------ANYDAYLTKVNDDMKKEFKSLEAA--
VATA_METAC    EIIKME--SKDELPKVKFE---------------EDFDGSLSAVLAKMDKEFAALGGR--
VATA_METMA    EILKMQ--SKDELPKVKFE---------------EDFEGSLNAVLAKMDKEFAALGGK--
VATA_METBA    EIIKLE--SKNVLAKVKYE---------------EKFDESMNAVLAQMDKEFASLRGR--
VATA_METBF    EILKLE--SKNVLAKVKYE---------------EKFDESMNAVLTQMDKEFASLRGR--
VATA_METBU    KIITIK--SKDELAKVKFE---------------ENFDAALDVVMKKMDEEFAQIGGN--
VATA_METTP    QIKSVP--SKDALAKLRMV---------------EDYEPDLKKVMDQMKAEFEALK----
VATA_ARCFU    EIAGVE--GLEEFARAKFE---------------EDYKPAMEAALEKIRKNLLGE-----
VATA_HALS3    EITSID--AAPRLNRLGTTPD-------------DEHEAEVAEIKQQITEQLRELY----
VATA_HALSA    EITSID--AAPRLNRLGTTPD-------------DEHEAEVAEIKQQITEQLRELY----
VATA_HALMA    EITDID--AAPRLNRIGVQ---------------EDYNEYIDDLEDDIESQLRELY----
VATA_NATPD    EIIDVD--AVPQLNRMNTQ---------------EDYEEYIEELKGDLTDQLRELY----
VATA_HALVD    EIQAIE--AAPRLNRIGVQ---------------EDWEAYIEDLKAEITEQLRELY----
VATA_HALWD    EIISID--AAPRLNRIGVQ---------------DDYEEYIATLKEDIATQLQELY----
VATA_ANAD2    SILDTG--LGARLLRLAQLPA-------------AEVPGAAAALRADLSEALARLEAE--
VATA_ANASK    SILDTG--LGARLLRLAQLPA-------------AEVPGAAAALRADLSEALARLEAE--
VATA_ANADE    SILDTG--LGARLLRLGQLPA-------------AEVPAAAAALRADLSEALARMEAE--
VATA_ANADF    SILEAG--LGARLLRLGSLPA-------------EAIARGAEALRAELEGLLARLEAE--
VATA_DEIDV    EIIQNP--VIEKLARARYTPE-------------NEFAAYGEGVMDQLSTTFKGVKA---
VATA_DEIRA    EIIQNP--VIEKLARARYTPE-------------NEFMAYGEGVMDELDQTFKAVKA---
VATA_DEIGD    EIIQNP--VIEKLSRARYVPE-------------ADFMAYAESVMDELDTTFKGVKA---
VATA_THET2    EILQLP--VVERIGRARYVSE-------------EEFPAYFEEAMKEIQGAFKALA----
VATA_THET8    EILQLP--VLERIGRARYVSE-------------EEFPAYFEEAMKEIQGAFKALA----
VATA2_METHJ    QLLSIP--ARSEIARMKEQRD-------------LDRLKRLSDIVWEQTENLEVQTCSTA
VATA2_CLOTE    KIRNEE--IFGDLIKMKYNIPNED---------ISGIKVIEEKISSYYEELIEQYRK---
VATA_HALOH    RVKNNE--LFSEVIKMKENIPNGD---------LDKFKDLMARIEEYYNRLWENYQE---
VATA_NANEQ    EIEQKG--IHEKIIKLRYKSL-------------KEFREEIKAIEQEILSLLNSQ-----
VATA1_TREPA    YFSKLGHMFIDYNCCAWNSE---------------AFVEKEKEIRAFLQGESTKIDSEAE
VATA_TREDE    YFSKLKLMFIDYNYSPWGSD---------------AFKSHEDGIKKHIAEKADSLDERAK
VATA_BORBU    FINELRQNLLDMNLSSFKDH---------------KFNKLEHALGELINFKKVI------
VATA_BORBZ    FINELRQNLLDMNLSSFKDH---------------KFNKLEHALGELINFKKVI------
VATA_BORAP    FINELRQNLLDMNLSSFKDS---------------KFNKLEHTLSELVNFKKVI------
VATA_BORGP    FMNELRQNLLDMNLSSFKDY---------------KFNKLEQALSELVNLKKVI------
VATA_BORDL    FINDLRQNILDMNLAPFKQE---------------KFNKLEINLKNLLRSKKLDF-----
VATA_BORRA    FINDLRQNILDMNLAPFKQE---------------KFNKLEINLKNLLRSKKLDF-----
VATA_BORHD    FINELRQNILDMNLTPFKEE---------------KFNKLEVSLKNLVRSKKLDFRGA--
VATA_BORT9    FVNELRQNILDMNLNPFKEE---------------KFNKLENTLKDLVRSKKLDF-----
VATA_CHLCV    FFLELQSKIKTLNGQKFLSE---------------EYKEGMEVVLRLLETKMVQTA----
VATA_CHLAB    FFLELQSKIKTLNGQKFLSD---------------EYKEGMEVVLRLLETKMVQTA----
VATA_CHLTA    FFLELQSKIKTLNGQKFLSE---------------EYQKGLEVIYKLLESKMVQTV----
VATA_CHLTR    FFLELQSKIKTLNGQKFLSE---------------EYQKGLEVIYKLLESKMVQTV----
VATA_CHLTB    FFLELQSKIKTLNGQKFLSE---------------EYQKGLEVIYKLLESKMVQTA----
VATA_CHLT2    FFLELQSKIKTLNGQKFLSE---------------EYQKGLEVIYKLLESKMVQTA----
VATA_CHLMU    FFLELQSKIKTLNGQKFLSE---------------DYQKGLEVIYKLLESKMVQTA----
VATA_CHLPN    FFLELQSKIKTLNGLKFLSE---------------EYHESKEVIVRLLEKTMVQMA----
V8TM40_9CHLA   FFLELQSKIKSLNGMVFHSP---------------EYMEGMEVILNLLKAKMVESV----
VATA_PARUW    FFLDLQNRIKNMNFISFDTE---------------QYRKVFAEIKSIIEQQSRK------
I3YFQ1_THIV6   FFTRVTNLFKNFNYAEPDSP---------------DYKRLLGEIEAVAG-----------
E6SQQ2_BACT6   YFKKMINVCKQMNYSKFKSE---------------EYDKFCKQLQELIEERKA-------
Q8A875_BACTN   YFKKMINVCKQMNYSKFKSE---------------QYEGFQQQLKELIAERSVK------
B2RLN6_PORG3   YFKRMINTFKQVNYSQFKSA---------------EFDKYNKELDAILAERIK-------
A6LA83_PARD8   YFKKMINIFKQMNYSEYESD---------------QFKKFNTELDELLKERIEN------
          .                             

VATA2_TREPA    GGEKVE-
VATA_NITOC    I------
NTPA_ENTHA    -------
VATA_ENTFA    -------
VATA_STRGC    RH-----
VATA_STRSV    RH-----
VATA_STRP6    -------
VATA_STRPF    -------
VATA_STRP1    -------
VATA_STRP8    -------
VATA_STRPG    -------
VATA_STRPM    -------
VATA_STRP3    -------
VATA_STRPQ    -------
VATA_STRPD    -------
VATA_STRPZ    -------
VATA_STRPB    -------
VATA_STRPC    -------
VATA_STRPJ    -------
VATA_STRPN    -------
VATA_STRZJ    -------
VATA_STRP4    -------
VATA_STRPI    -------
VATA_CLOBL    -------
VATA_CLOBM    -------
VATA_CLOBK    -------
VATA_CLOB1    -------
VATA1_CLOTE    -------
VATA_CLONN    -------
VATA_CLOBB    -------
VATA_CLOBA    -------
VATA_CLOP1    -------
VATA_CLOPE    -------
VATA_CLOPS    -------
VATA_CLOD6    -------
VATA_ACET2    -------
VATA_THEP3    -------
VATA_THEPX    -------
VATA_DESSY    -------
VATA_THEGJ    -------
VATA_THEKO    -------
VATA_THESI    -------
VATA_THEON    -------
VATA_THESM    -------
VATA_METKA    -------
VATA_METM6    -------
VATA_METM7    -------
VATA_METMP    -------
VATA_METVS    -------
VATA_META3    -------
VATA_METJA    -------
VATA_METS3    -------
VATA_METTH    -------
VATA_METST    -------
VATA3_METHJ    -------
VATA_AERPE    -------
VATA_HYPBU    AAT----
VATA_SULIL    -------
VATA_SULIN    -------
VATA_SULIK    -------
VATA_SULIY    -------
VATA_SACS2    -------
VATA_METS5    -------
VATA_SULAC    -------
VATA_SULTO    -------
VATA_PYRAE    -------
VATA_PYRAR    -------
VATA_PYRNV    -------
VATA_PYRCJ    -------
VATA_PYRIL    -------
VATA_CENSY    -------
VATA_NITMS    -------
VATA_THEPD    -------
VATA_STAMF    L------
VATA_METB6    -------
VATA_METMJ    -------
VATA1_METHJ    -------
VATA_METLZ    -------
VATA_METAR    -------
VATA_METAC    -------
VATA_METMA    -------
VATA_METBA    -------
VATA_METBF    -------
VATA_METBU    -------
VATA_METTP    -------
VATA_ARCFU    -------
VATA_HALS3    -------
VATA_HALSA    -------
VATA_HALMA    -------
VATA_NATPD    -------
VATA_HALVD    -------
VATA_HALWD    -------
VATA_ANAD2    -------
VATA_ANASK    -------
VATA_ANADE    -------
VATA_ANADF    -------
VATA_DEIDV    -------
VATA_DEIRA    -------
VATA_DEIGD    -------
VATA_THET2    -------
VATA_THET8    -------
VATA2_METHJ    A------
VATA2_CLOTE    -------
VATA_HALOH    -------
VATA_NANEQ    -------
VATA1_TREPA    GIIRGME
VATA_TREDE    KLLKQAV
VATA_BORBU    -------
VATA_BORBZ    -------
VATA_BORAP    -------
VATA_BORGP    -------
VATA_BORDL    -------
VATA_BORRA    -------
VATA_BORHD    -------
VATA_BORT9    -------
VATA_CHLCV    -------
VATA_CHLAB    -------
VATA_CHLTA    -------
VATA_CHLTR    -------
VATA_CHLTB    -------
VATA_CHLT2    -------
VATA_CHLMU    -------
VATA_CHLPN    -------
V8TM40_9CHLA   -------
VATA_PARUW    -------
I3YFQ1_THIV6   -------
E6SQQ2_BACT6   -------
Q8A875_BACTN   -------
B2RLN6_PORG3   -------
A6LA83_PARD8   -------