CLUSTAL format seed alignment for MF_00317

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

PCNA_PYRAB    -MPFEIVFEGAKEFAQLIETASRLIDEAAFKVTEEGISMRAMDPSRVVLIDLNLPASIFS
PCNA_PYRHO    -MPFEIVFEGAKEFAQLIETASRLIDEAAFKVTEEGISMRAMDPSRVVLIDLNLPSSIFS
PCNA_PYRFU    -MPFEIVFEGAKEFAQLIDTASKLIDEAAFKVTEDGISMRAMDPSRVVLIDLNLPSSIFS
PCNA_THEFM    -MPFEIVFDGAKEFADLIATASNLIDEAAFKVTDEGISMRAMDPSRVVLIDLNLPESIFS
PCNA_METJA    --MFRGVMESAKEFKKVVDTISTLLDEICFEVDEEGIKASAMDPSHVALVSLEIPRLAFE
PCNA2_SULOH   --MIKATYSSAKDFYSLLSGLLRVTDEIILNFTEDSIFSRYLTDDKVLMVIFKIPKEYLE
PCNA2_SULTO   --MIKATYSSAKDFYSLLSGLLKVTDEIILNFTEDSIFSRYLTDDKVLMVIFKIPKEYLE
PCNA1_SACS2   --MFKIVYPNAKDFFSFINSITNVTDSIILNFTEDGIFSRHLTEDKVLMAIMRIPKDVLS
PCNA1_SULOH   ---MRIVYDDVRDLKAIVQALLKLVDEALFDIKPEGIQLVAIDKAHISLIKIELPKEMFK
PCNA1_SULTO   ---MHIVYDDVRDLKAIIQALLKLVDEALFDIKPEGIQLVAIDKAHISLIKIELPKEMFK
PCNA3_SACS2   ---MKVVYDDVRVLKDIIQALARLVDEAVLKFKQDSVELVALDRAHISLISVNLPREMFK
PCNA2_SACS2   ---MKAKVIDAVSFSYILRTVGDFLSEANFIVTKEGIRVSGIDPSRVVFLDIFLPSSYFE
PCNA3_SULTO   ---MRVKVIDADAFSYIFRTLEEFIDEITLDFTSDGLKIRGIDPSRVTFIDILIPAGYFE
PCNA_HALMA    ---MFNAIVSADTLQATLDSVSVLVDECKIHLEEDGLEIRAVDPANVGMVDLRLDAAAFE
PCNA_HALSA    ---MFKAIVSADTLQETLDSVSVLVDECKIHLDDDTLSIRAVDPASVGMVDLDLAATAFE
PCNA_ARCFU    ---MIDVIMTGELLKTVTRAIVALVSEARIHFLEKGLHSRAVDPANVAMVIVDIPKDSFE
PCNA_THEAC    ---MIRLNLSVKNLKEITDLLSTIVSEAKFRVDENGMSVTAVDPAHVAMIRLEVPKEAFV
PCNA_THEVO    ---MIRMNISVRNLKEITDLLSTIVSEAKFKVDENGMSVTAVDPAHVAMIRLEVPKEVFS
PCNA_METTH    --MFKAELNDPNILRTSFDAISSIVDEVQIQLSAEGLRLDALDRSHITYVHLELKAELFD
PCNA1_PYRAE   MAKQVLTYIDAKEFAYIIDSISVLVEEANFLIRNDGLYLRALDVSRTAMVDLAIPKESFE
PCNA1_AERPE   -----MFRYEAKVFKELVDSVSKILDEGLFIITGEGLRLRGMDPARVALVDIEIPSSSFF
PCNA2_AERPE   --MFRLVYTASSKFKYIAQTLAKINDEGVFEFSLDGLRAWIMSPDKTSLAILEMPSLSFE
PCNA3_AERPE   MADARFYFSDARTWRYMVASIEKIIEEGVFVATGEGLSLRALDTSHVAMVDLYYPNTAFI
PCNA2_PYRAE   -MSVRALFPKGKEPRYAFEVLIRMLPEAVLNFSSDGISLKALDPTKTALLDLTFYATALE
                    . . :  . :  :     .   : 

PCNA_PYRAB    KYEVDGE---ETIGVNMDHLKKVLKRGKAKETLILRKGEE-NFLEISLQG------TATR
PCNA_PYRHO    KYEVDGE---ETIGVNMDHLKKVLKRGKAKDTLILRKGEE-NFLEISLQG------TATR
PCNA_PYRFU    KYEVVEP---ETIGVNMDHLKKILKRGKAKDTLILKKGEE-NFLEITIQG------TATR
PCNA_THEFM    KYEVEEE---ETIGINMDHFKKILKRGKGKDTLILKKGDE-NFLEITFEG------TAKR
PCNA_METJA    EYEADS----HDIGIDLEAFKKVMNRAKAKDRLILELDEEKNKLNVIFEN------TGKR
PCNA2_SULOH   DYTIDKP---LGIKININDLKKILGKAKTKSATVTL-EETEAGLKVTVRDEK---TGTRS
PCNA2_SULTO   DYTIDKP---LGIKININDLKKILGKAKSKSATVTL-EETEAGLKVTVRDEK---TGTRS
PCNA1_SACS2   EYSIDSP---TSVKLDVSSVKKILSKASSKKATIEL-TETDSGLKIIIRDEK---SGAKS
PCNA1_SULOH   EYDVPEE---FKFGFNTQYMSKLLKAAKRKEEIIIE-ADSPEVVKLTLSG------ALNR
PCNA1_SULTO   EYDVPEE---FKFGFNTQYMSKLLKAAKRKEEIIID-ADSPEVVKLTLSG------ALNR
PCNA3_SACS2   EYDVNDE---FKFGFNTQYLMKILKVAKRKEAIEIA-SESPDSVIINIIG------STNR
PCNA2_SACS2   GFEVSQEK--EIIGFKLEDVNDILKRVLKDDTLILS-SNESK-LTLTFDG------EFTR
PCNA3_SULTO   EYNVEKE---EKVGVKLEDFTDVLKTVTKNDSLYLE-TDENQNIKVTLDG------VYER
PCNA_HALMA    SYETDGG----LIGVNLSRLEDIAGMADAGQLVHLDLDEETRKLHISIDG-------LEY
PCNA_HALSA    SYEADGG----LIGVNLSRLEDIAGMADAGQLIQLELDEETRKLHIQIDG-------LEY
PCNA_ARCFU    VYNIDEE---KTIGVDMDRIFDISKSISTKDLVELIVEDES-TLKVKFGS-------VEY
PCNA_THEAC    EFHTDGQ---EEIALDIDRLKSVIRLASSSENVGITKDGEK--LKFELGT-------INK
PCNA_THEVO    EFRSDGT---EEIALDIDRLKSVIRLANSSENVGITKDKEK--LKFDLGN-------ISK
PCNA_METTH    EYVCDEP---ERINVDTEELMKVLKRAKANDRVILSTDEG--NLIIQFEG------EAVR
PCNA1_PYRAE   EFPEVEE---LRFGLNFKELKKLLRRVKKGDKISMEFEEGRVRIKLIGKS--------VR
PCNA1_AERPE   DFYMAGDVERVELGVNMETLKGVVARAKKGDQLEVRVREDKVLFIVESVV--------LR
PCNA2_AERPE   EYMVEEE---MRVVLRTDELNKISKRATRNDDIIFQWNAEEQALEVELRDRK---LGFSR
PCNA3_AERPE   EYDIGGES--VEFGVSFDLLSKVLRRARKEDELVLEVEGSRLAVKLKSRG--------ER
PCNA2_PYRAE   DYSIDEE---TKVGIIFTTIKDVIKRIGATEKLELEVDKERNRFSFYIYPKKGREVGLVR
         :     . .  . :    .      . .       

PCNA_PYRAB    TFKLPLIDVEEIEVDLPELPFTAKVVILGDVIKEAVKDASLVS-DSMKFIAKENEFTMRA
PCNA_PYRHO    TFRLPLIDVEEIEVELPDLPYTAKVVVLGEVLKEAVKDASLVS-DSIKFMAKENEFIMRA
PCNA_PYRFU    TFRVPLIDVEEMEVDLPELPFTAKVVVLGEVLKDAVKDASLVS-DSIKFIARENEFIMKA
PCNA_THEFM    TFRLPLIDVEELELDLPELPFTAKVVLLGEVLKEAVKDASLVS-DAMKFIAKENEFSMRA
PCNA_METJA    KFSLALLDISASSVKVPEIEYPNVIMIKGDAFKEALKDADLFS-DYVILKADEDKFVIHA
PCNA2_SULOH   NIYIKGEKTSIDQLTEPKVNLSVTFTTDGDILKDIARDLSLVG-EEVEISADENTVTLST
PCNA2_SULTO   NIYIKGEKTSIDQLTEPKVNLSVTFTTDGDVLKDIARDLSLVG-EEVEISADENTVTLST
PCNA1_SACS2   TIYIKAEKGQVEQLTEPKVNLAVNFTTDESVLNVIAADVTLVG-EEMRISTEEDKIKIEA
PCNA1_SULOH   VFNVNNIEVLPPEVPEVNLEFDIKATINASGFKNAIGEIAEVA-DTLLISANEEKVIVKG
PCNA1_SULTO   VFNVNNIEVLPPEVPEVNLEFDIKATINASGLKNAIGEIAEVA-DTLLISGNEEKVVVKG
PCNA3_SACS2   EFNVRNLEVSEQEIPEINLQFDISATISSDGFKSAISEVSTVT-DNVVVEGHEDRILIKA
PCNA2_SACS2   SFELPLIQVESTQPPSVNLEFPFKAQLLTITFADIIDELSDLG-EVLNIHSKENKLYFEV
PCNA3_SULTO   TFTFPSIVASEIETPNLNLEFPFKAKALTVTFTDIIDEIEDIGGDSITFKAEGGKLYLSA
PCNA_HALMA    TLALIDPDSIRQEPDLPDLDLSANIVIEGKDIDRSVTAADMVS-DHIALGVDATDELFYV
PCNA_HALSA    TLALIDPDSIRQEPDIPDLDLPAHVAIEGRDIDRAVTAADMVS-DHIALGVDTGDDLFYV
PCNA_ARCFU    KVALIDPSAIRKEPRIPELELPAKIVMDAGEFKKAIAAADKIS-DQVIFRSD--KEGFRI
PCNA_THEAC    SISLLDPSTI-VTPKIPNITSEYYAVLKKSDFERGLRAAEDIS-DSIRFTLS--QDGFKA
PCNA_THEVO    SVSLLDPSTI-VTPKIPNIASEYYAIIKRSDFERGLRAAEDIS-DSIRFVLS--SEGFRA
PCNA_METTH    TFKIRLIDIEYETPSPPEIEYENEFEVPFQLLKDSIADIDIFS-DKITFRVDEDRFIASA
PCNA1_PYRAE   SIVVPSIEVVGEELPTPKVVYTAMVKAASDVLATAVKDADAVA-DEVKFEASEEALIISA
PCNA1_AERPE   RYLLPNLEVIVDVPEDISLEFDATATVIADVVKKTLRDVELVG-DIVEFDAGEDYLSIRS
PCNA2_AERPE   KFLVPATSVGAEEMRRLKLEPTVSFTILTDDLKAMIQDVKVVG-DFAEFEASEGQVVVRS
PCNA3_AERPE   TFRIPQVVMTYEKLPEPKVSFTVRARMLGSTFREAVRDLEPHS-ETLTLRALEDALLLVG
PCNA2_PYRAE   RFSFPIVQVLEEEIPELAVSFDASFEIDSAVLDDILAMVDEVS-DWIQITVSPDKVLFRG
          .       :      .      :  .      

PCNA_PYRAB    EGET-QEVEVKLTLEDEGLLDIEVQEETKSAYGISYLSDMVKGLGKA-DEVTIKFGNEMP
PCNA_PYRHO    EGET-QEVEVKLTLEDEGLLDIEVQEETKSAYGVSYLADMVKGIGKA-DEVTMRFGNEMP
PCNA_PYRFU    EGET-QEVEIKLTLEDEGLLDIEVQEETKSAYGVSYLSDMVKGLGKA-DEVTIKFGNEMP
PCNA_THEFM    EGET-NEVEIKLTLEDEGLLDIEVEEETKSAYGISYLADMVKGIGKA-DEVTIRFGNEMP
PCNA_METJA    KGDL-NENEAIFEKDSSAIISLEVKEEAKSAFNLDYLMDMVKGVSSG-DIIKIYLGNDMP
PCNA2_SULOH   EEA--GRTYKSLLRQDKPLKSLNIESPSKAVYSIEVLKDVFK-VTTISQNVTVGFGNNIP
PCNA2_SULTO   EEA--GRTYKSLLKQDKPLKSLNVESPSKAVYSIEVLKDVFK-VTSISQNVTVGFGNNIP
PCNA1_SACS2   GEE--GKRYVAFLMKDKPLKELSIDTSASSSYSAEMFKDAVKGLRGFSAPTMVSFGENLP
PCNA1_SULOH   EGE--NKVEVEFSKDTGSLADIEFNKESSSAYDVEYLNDIIS-LTKLSDYVKVAFAEQKP
PCNA1_SULTO   EGE--NKVEVEFSKDTGSLADIEFNKESSSAYDVEYLNDIIS-LTKLSDYVKVAFADQKP
PCNA3_SACS2   EGE--SEVEVEFSKDTGGLQDLEFSKESKNSYSAEYLDDVLS-LTKLSDYVKISFGNQKP
PCNA2_SACS2   IGDL-STAKVELSTDNGTLLEASGA-DVSSSYGMEYVANTTK-MRRASDSMELYFGSQIP
PCNA3_SULTO   NSDM-GSSTIELSTENGGLLESEGG-DAESVYGLEYVVNTSK-MRKPSDTVEIAFGSQIP
PCNA_HALMA    DAEG-DTDDVHLELTRDDLIDLTPGD-AHSLFSLDYLKNMNKAIPKD-AEVEMELGEEFP
PCNA_HALSA    NAEG-DTDDVHLELAPDQLIDLDAGD-AHSLFSLDYLKDMNKAIPTT-AEVELELGDEFP
PCNA_ARCFU    EAKG-DVDSIVFHMTETELIEFNGGE-ARSMFSVDYLKEFCKVAGSG-DLLTIHLGTNYP
PCNA_THEAC    YSHS-ESEESEMILPKDLITDMSCNTTIKSSYPLEYLLKFIKAISST-DSLKLSFRDDYP
PCNA_THEVO    TSHS-ESEESEMVLPKDMLSDLSCSDTIKSSYPLEYLLKFIKAVSSA-DSLKISFRDDYP
PCNA_METTH    EGEF-GDAQIEY------LHGERIDKPARSIYSLDKIKEMLK-ADKFSETAIINLGDDMP
PCNA1_PYRAE   SSDK-GEVEVKLDKNSELVYEFDVKEPASARFSLEYLVDITSKTSKISDIVTIELATAKP
PCNA1_AERPE   VGPERRRVETRLTRESPALIDLEVKEPATSRYDVGYLKRMLG-VAKIAESIELSFSTDKP
PCNA2_AERPE   QAEE--KEYEWVMKPGDVLLSLEVEEDAKSIYSRQVLEIATKPVGAA-ESVKVSFASDYP
PCNA3_AERPE   SSEM-ATVEIELSQSRGSLLDYEAESQDRASYSIEYFSEMLS-AAQAADAVVVSFSEDAP
PCNA2_PYRAE   VGEGGKAAETELSYDSESVFNISAGEAASAKYSVEMLRDISGKMKSLSKRVKVELSANKP
                  :      :  .        : :  *

PCNA_PYRAB    MQMEYYIRDEG----RLIFLLAPRVEE--
PCNA_PYRHO    MQMEYYIRDEG----RLTFLLAPRVEE--
PCNA_PYRFU    MQMEYYIRDEG----RLTFLLAPRVEE--
PCNA_THEFM    LQMDYFIRDEG----KLTFLLAPRVED--
PCNA_METJA    LKLEYSIAGV-----NLTFLLAPRIEG--
PCNA2_SULOH   MRIEVPTDSGG----QLIFWIAPRL----
PCNA2_SULTO   MKIEVPTDSGG----QLIFWIAPRL----
PCNA1_SACS2   MKIDVEAVSGG----HMIFWIAPRL----
PCNA1_SULOH   MQLEFNMEGGG----KVTYLLAPKLS---
PCNA1_SULTO   MQLEFNMEGGG----KVTYLLAPKLS---
PCNA3_SACS2   LQLFFNMEGGG----KVTYLLAPKV----
PCNA2_SACS2   LKLRFKLPQEG----YGDFYIAPRAD---
PCNA3_SULTO   LKLRYNLPQGG----YADFYIAPRAE---
PCNA_HALMA    VKMHFSFAE---GQGRVTYMLAPRIQSE-
PCNA_HALSA    IKLHFDIAD---AQGHVTYMLAPRIQSN-
PCNA_ARCFU    VRLVFELVG---GRAKVEYILAPRIESE-
PCNA_THEAC    LSVEFYLDQNPGAKIKGLFLLAPRMEQ--
PCNA_THEVO    LSIEFYLDQNPSAKIKGLFLLAPRMEQ--
PCNA_METTH    LKLTLKMASKE---GELSFLLAPRIEAEE
PCNA1_PYRAE   IYLSFDIPAGG----KISYFIAPRVE---
PCNA1_AERPE   LKMVFKSPDGS----RVTYLLAPSTG---
PCNA2_AERPE   MKIEYTFPNGE----RMELYMAPSLAG--
PCNA3_AERPE   VRVDMEYLGGG----RLTFYVSPKIE---
PCNA2_PYRAE   IRLTYEFTSGV-----FTATIAPRVD---
         : :         ::*