CLUSTAL format seed alignment for MF_00489

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

YQXD_BACSU    MEGWRITLLNEQEKTIFVDADACPVKDEILQTASEYEVQVLFVASFEHYQLSRSNEE-KW
Y1456_LISMO   ---------MECVPQILVDADACPVKAEIKQVAKEFQLEVTFVASFNHYSVNTNGE--NW
Y1374_ALKHC   ----MKNEDSTQIFEVFVDADSCPVKDEIELVAESYKVKVTFVSSYAHNMTVGPTS--KV
Y2825_CLOAB   -------------MKIYVDADACPVVSIVERVAQEMKIPVTLLCDTNHILNSTYS---DI
Y681_STAAM    ------------MTHIIIDGDACPVVDSIIDLTTETGIFVTIIRSFSHFSNQLYPPHVST
Y1215_CAUVC   -----------MVATLFIDADACP--VKDEAYKVAARHGYKTFVVSNSWIRVPATPVIEQ
Y875_RHILO    ----------MPAPTIYVDADACP--VKAEVEKVAERLGVVVTYVSNGGLRPSRDPMIRN
YAII_ECOLI    -------------MTIWVDADACPNVIKEILYRAAERMQMPLVLVANQSLRVPPSRFIRT
Y881_VIBCH    -------------MKIWVDADACPKVIRETLIRAAERTGVECTFVANHLIPLPKRDNIRA
YPAH_PAULE    -------------MHIWVDADACPSVIKDILFRVADRLQLNVTLVANQLMRVPGSRFIRA
Y5247_PSEAE   -------------MRIWIDADACPKAAKELVCKFALKRKLEVWMVAGQPQVKPPFACVRL
Y845_TREPA    -------------MTLWVDADSCPARVRVLVARAAARLGCVARFVANRPIPLVQSPHCIM
Y029_BORBU    -----------MLSKIFVDADSCNFKIIKFLQKFILHNKSKLIVVSNKFFSLEITE----
                : :*.*:*                   

YQXD_BACSU    KYVDPHKEAADLYIANHVKPGDIVVTQDIGLASLLLNRNVSVMSERGRLYKEDTIDFALE
Y1456_LISMO   IFVDTGKESADMRMMNLAKKGDIIVTQDIGLASILLAKGTFVFSNRGELYREEEMSLMLD
Y1374_ALKHC   VMVDAEREAVDLYIANHIKKKDVCVTHDYGLASLLLTKGATVISPRGQMFDHTIIDSLLA
Y2825_CLOAB   KIIGAGADAVDFALINLCHRGDVVVTQDYGVAAMALGKGAYAIHQSGKLYENDNIDRMLM
Y681_STAAM    LYVDDGPDAVDYKIVQLSTKDDIVVTQDYGLASLLVDKVLIVMHHNGKIYNSKNIQQLLD
Y1215_CAUVC   IVVDAGPDVADDWIAERCGPGDVVVTNDIPLADRVLKAGGAAVAPNGRVFSHDMIGSALA
Y875_RHILO    VVVSKGADAADDWIVENAKSNDVVVTADIPLAARAVALGAHVLGPTGRPFTPETIGMAVA
YAII_ECOLI    LRVAAGFDVADNEIVRQCEAGDLVITADIPLAAEAIEKGAAALNPRGERYTPATIRERLT
Y881_VIBCH    LQVSSGFDIADNEIVRRTEAGDLVITADIPLADEVISKGGLALNPRGELYTKETIKARLN
YPAH_PAULE    LQVPAGADAADAEIVARVSPGDIVVTGDIPLASLVLEKGGLPLNPRGEWYTKDTIAQQLT
Y5247_PSEAE   VVVESGMDAADDYLVEQAEPGDLAICSDVPLADRLIKKQVAALDPRGREFDARNMGDKLA
Y845_TREPA    VETQPVDQAADRHIIAYARAGDLVVTRDIVLAKAIVDARISVINDRGDVYTEENIRERLS
Y029_BORBU    NVALEVVDNVDSFILNLADRYSLVITRDIFFAKLLLDLGVKVMNDEGRIFDINNINYLYF
            : .* :    .: : * .*  :   .  * :  :   

YQXD_BACSU    GRHFSGKQRRKGVYA--KGPKKLNKEDRERFITLLQKILSNDEGILH-------------
Y1456_LISMO   IRYRHAKERQQGKYS--KGPKAMSDQDRSLFKDRLTTFLQNK------------------
Y1374_ALKHC   QRHQSQKDRRAGKKT--KGPRAYLKGDRERFIQQFEKILSNRAGI---------------
Y2825_CLOAB   ERHIAKKARRASSKNHMKGPRKRTSEDDERFEAAFRRLIMRGKV----------------
Y681_STAAM    KRYINAQIRKQGGR--HKGPPPFTKQDQKVFEQSLLKVIHRIKELD--------------
Y1215_CAUVC   SRSIGEHLRSMGEVT--KGPAAFANADRSRFLQALDQLVVKAKRAAPR------------
Y875_RHILO    MRDLKQHLRETGESK--GYNASFAPQDRSRFLGELDRILRRALKSATPG-----------
YAII_ECOLI    MRDFMDTLRASGIQT--GGPDSLSQRDRQAFAAELEKWWLEVQRSRG-------------
Y881_VIBCH    IRDFMDTMRASGIQT--GGPAALSQTERREFANHLDRILAKRTG----------------
YPAH_PAULE    MRAFMEELRGSGVDT--GGPAAFSQADRQNFANALDRELARRRNHSGPR-----------
Y5247_PSEAE   MRNLMADLRDQGQMG--GGQAPYGERDRQAFANALDRLLTRLQREADLRASQPHR-----
Y845_TREPA    VRNFMYDLRGQGLAP--ETTSPFGRRDAARFADSLDRETAKLLRLARRREAKTGEEQCDW
Y029_BORBU    RSKINFNLKIKIKKY---YDEDFNKSRYEKFITNFYSLFFS-------------------
             :           *  :             

YQXD_BACSU    ------------
Y1456_LISMO   ------------
Y1374_ALKHC   ------------
Y2825_CLOAB   ------------
Y681_STAAM    ------------
Y1215_CAUVC   ------------
Y875_RHILO    ------------
YAII_ECOLI    ------------
Y881_VIBCH    ------------
YPAH_PAULE    ------------
Y5247_PSEAE   ------------
Y845_TREPA    PSAQGKSQTGRR
Y029_BORBU    ------------