CLUSTAL format seed alignment for MF_00597

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

ADC1_RHILO   MHQDTVRGKAFAMPLISPAYPAGPYRFRNREYLIITYRTDPQKLRDLVPEPLQVCEPMVK
ADC2_RHILO   MHQDTVRATAFAMPLTSPAYPVGPYRFRNREYLIITYRTDPKKLRSLVPEPLELSEPLVK
ADC_RALSO    MDIDTVRKTAFAMPLTSPAYPPGPYRFINREFFIITYRTDPARLRAMVPEPLEVPEPLVS
ADC3_RHILO   ------MKRAYAMPLTNPSFPPGPYRFFDREYIIITYRTTREALEAVVPAPLEIDEPLVK
ADC_CLOAB    -MLKDEVIKQISTPLTSPAFPRGPYKFHNREYFNIVYRTDMDALRKVVPEPLEIDEPLVR
ADC_CLOBE    -MLESEVSKQITTPLAAPAFPRGPYRFHNREYLNIIYRTDLDALRKIVPEPLELDGAYVR
ADC_STRNO    -MRAEDVVRAPSTPLDAPAFPAGPYRFTDREYLNITYRTDPEALRRVVPEPLRVAEPLVR
              : ** *::* ***:* :**:: * ***  *. :** **.: . * 

ADC1_RHILO   FEFIRMPDSTGFGDYTEGGQVIPVSFYGRRGSYTHCMFLDDHPPIAGGRELWGFPKKLAS
ADC2_RHILO   FEFIRMPDSTGFGNYTESGQVIPVTFRGRKGSYTHCMFLNDHPPIAGGRELWGFPKKLAT
ADC_RALSO    YEFIRMADSTGFGDYTESGQVIPVTFEGKPGTYTLAMYLDDHPPLAGGREMWGFPKKLAT
ADC3_RHILO   YEFIRMPDSTGFGDYTETGQVIPVKYKGQHGGYVHSMYLDDDAPIAGGRELWGFPKKLAN
ADC_CLOAB    FEIMAMHDTSGLGCYTESGQAIPVSFNGVKGDYLHMMYLDNEPAIAVGRELSAYPKKLGY
ADC_CLOBE    FEMMAMPDTTGLGSYTECGQAIPVKYNEVKGDYLHMMYLDNEPAIAVGRESSAYPKKFGY
ADC_STRNO    FEVMRMPDVTGLGDYTEAGQLAVVEYEGEPGEYGISIHVDNFPAIASGREIGAFPKKAGR
        :*.: * * :*:* *** **  * :  * *  :.::: ..:* *** .:*** . 

ADC1_RHILO   PTLRTETDTLVGTLDYGPVRVATGTMGYKHRAADLASVRASLAEPNFLLKIIPHVDG-TP
ADC2_RHILO   PTLRTETDTLVGTLDYGPVRVATATMGYKHEAADLSAVRSSLAEPNFLLKIIPHVDG-TP
ADC_RALSO    PRLQTSKDTLLGTLDYGPVRVATGTMGYKHKELDLAAQQQRLARPNFLLKIIPHVDGRTA
ADC3_RHILO   PKIVHEGEVIVGTLHYGSVLCATGTMGYKHREADHDSVLASLAAPNFLIKIIPHVDG-GP
ADC_CLOAB    PKLFVDSDTLVGTLDYGKLRVATATMGYKHKALDANEAKDQICRPNYMLKIIPNYDG-SP
ADC_CLOBE    PKLFVDSDALVGALKYGALPVVTATMGYKHEPLDLKEAYTQIARPNFMLKIIQGYDG-KP
ADC_STRNO    PRLYVDQDTLVGTLDHGTLPVARATMGYKHRPLNTEQAREELTRPTFMLKKLPHYDG-SP
        * : . :.::*:*.:* : . .******. :    : *.:::* :  ** .

ADC1_RHILO   RICELVEYHLEDVHLRGAWTGPAALNLWSHALAPVAELPVLEVVSAVHLVADLTLALGKV
ADC2_RHILO   RICELVEYHLEDVDLRGAWAGPASLNLWSHALAPVAELPVLEVVSAMHIVADLTLALGKV
ADC_RALSO    RICELSRNTMEDIVMKGAWTGPASLELAHHALAPVADLPVLEIVEARHLIADLTLGMGEV
ADC3_RHILO   RICELVRYYLTDITLKEAWTAPAALDLRPHVMADVAKLPVLDIISAVHFKADLTLGLGEV
ADC_CLOAB    RICELINAKITDVTVHEAWTGPTRLQLFDHAMAPLNDLPVKEIVSSSHILADIILPRAEV
ADC_CLOBE    RICELICAENTDITIHGAWTGSARLQLFSHALAPLADLPVLEIVSASHILTDLTLGTPKV
ADC_STRNO    RICELVRTQIADIVVKGAWSGPARLQLFAHALAPLADLPVLEVVSAAHVLTDLTLGRARV
        *****   *: :: **:..: *:* *.:* : .*** :::.: *. :*: *  .*

ADC1_RHILO   VHDYLAKA---------------
ADC2_RHILO   VHDYLPKSEPRDLKGRSHAFAE-
ADC_RALSO    VFDYLAK----------------
ADC3_RHILO   VHDYLSDHNRLATSTTQPEKIRA
ADC_CLOAB    IYDYLK-----------------
ADC_CLOBE    VHDYLSVK---------------
ADC_STRNO    VHDYLA-----------------
        :.***