CLUSTAL format seed alignment for MF_00745

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

SPRTL_BACAN   -----MDEQEIQRLVEEVSLQYFGMPFLHKAMFNSRLRTTGGRYLLNTHNIELNYRYYEM
SPRTL_BACCR   -----MDEQEIQRLVEEVSLQYFEMPFLHKAVFNNRLRTTGGRYLLKSHNIELNYRYYEL
SPRTL_BACSU   -----MDNKELQKLTEDISETYFKKPFRHQALFNDRLKTTGGRYLLTSHNIELNRKYLIE
SPRTL_LISIN   -----MNQTELQQHMEEVSLQFFQKEFRHQAVFNTRLRTTGGRYLLKSHNIEMNPKYLEN
SPRTL_LISMO   -----MNQAELQRHMEEVSLQFFQKEFRHQAVFNARLRTTGGRYLLKSHNIEMNPKYLEN
SPRTL_HALH5   -----MTEQELQQLVEDISLKSFGMKFRHKARFNPRLRTTGGRYLLHSHDIELNPKHLEL
SPRTL_STAAM   -----MNNDKLQRMVENLSEEKFGRTFRHCAYFNKRLRTTGGRYLLKSHDIEINPKQYEH
SPRTL_STAES   -----MNNLALQSLTESIAIKYFGKAFKHEVYYNKRLRTTGGRYILSSHNIEINPKQYEM
SPRTL_OCEIH   --MKLPSDIELFELVDKLSLTYFNKHFIDKVYFNTRLRTTGGRYLPSKRVIELNPKYVLE
SPRTL_LACPL   -----MTDLELQQLVATISMHDFHRPFQHRAYFNARLRTTGGRYQLASHDIDINPKMLTD
SPRTL_ENTFA   -----MTDQALQTLVEKISIVFFQKPFLHQATFNRRLKTTGGRYHLASHHLDFNPTVFLK
SPRTL_STRA3   MDLVLSSQTDLTNYVKKVSIEDFGCQFLHTAHWNNRLRTTGGRFFPNDRHLDFNPKIYRE
SPRTL_STRA5   ----------MTNYVKKVSIEDFGCQFLHTAHWNNRLRTTGGRFFPNDRHLDFNPKIYRE
SPRTL_STRP3   --------MTLTNYVQEVSLADFGKPFHHKAYWNKRLKTTGGRFFPKDGHLDFNPRMLEE
SPRTL_STRP1   --------MTLTNYVQEVSLADFGKPLHHKAYWNKRLKTTGGRFFPKDGHLDFNPRMLEE
SPRTL_STRP8   --------MKLTNYVQEVSLADFGKPFHHKAYWNKRLKTTGGRFFPKDGHLDFNPRMLEE
SPRTL_STRMU   --------MNLTDYVKEVSRQDFGIEFQHTASWNSRLQTTGGRFFPEDGHLDFNPKFCKK
SPRTL_STRPN   --------MKLTDYVKQVSLEDFGRPFIHHVQWNRRLRSTGGRFFPKDGHLDFNPKVYQE
SPRTL_STRR6   --------MKLTDYVKQVSLEDFGRAFIHHVQWNRRLRSTGGRFFPKDGHLDFNPKVYQK
SPRTL_LACLA   ----MLTNQELTAKVKEISLTYFKQSFDHEAKWNQRLRTTGGRFFPKDLHLDFNPKMAEL
              :   ::  *  : . . :* **::****:   :::*   

SPRTL_BACAN   YGKEELVGIVKHELCHYHLHITGRGYKHRDKDFRELLKAVDAPRFCKRMVNAEKE-KRVY
SPRTL_BACCR   YGEEELVGIIKHELCHYHLHIAGRGYKHGDRDFRELLKKVDAPRFCKRMINEEKE-KKIY
SPRTL_BACSU   HGREELIGIIKHELCHYHLHLEGKGYKHRDRDFRMLLQQVNAPRFCTPLKKKAEN-KKTY
SPRTL_LISIN   FGLEYFFGIMKHELCHYHLHLEKKGYQHRDKDFRELLKKVDAPRFCAAIPRE----ITMH
SPRTL_LISMO   FGLAYFIGIMKHELCHYHLHLEKKGYQHRDQDFRELLKKVDAPRFCATIPRE----ITMH
SPRTL_HALH5   FGLDELIGIIKHELCHYHLHLQKKGYHHRDADFKLLLKEVDAPRYCAKIPHAQNSVKTRH
SPRTL_STAAM   YGEDAVVKIILHELCHYHLHIAGKGYQHKDQDFKRLSQQVGAPRFCNSIESYQQR--ANY
SPRTL_STAES   FGEKAVIDIIKHELCHYFLHLAGEGYQHRDKAFKSLSAKVGAPRFCTPTESYQDR--ANY
SPRTL_OCEIH   SNKEEFYGIIKHELCHYHLHIEGKGYKHGDRDFKELLKATGSPRHCSPLPSQQRE--YRY
SPRTL_LACPL   FDEATLIGVIKHELCHYHLHLTKRGYRHRDADFKRLLAQVGGSRYAPAPKQATAR-PYRY
SPRTL_ENTFA   YGQEELEKVIKHELCHYHLHLAGKGYQHKDKDFKELLAKTGGARYAPPLVERKKA--VFH
SPRTL_STRA3   FGIDIFRKIVRHELCHYHLYIQGKGYQHRDKAFKELLEKVDGLRYTPRV-TAVKV--NYH
SPRTL_STRA5   FGIDIFRKIVRHELCHYHLYIQGKGYQHRDKAFKELLEKVDGLRYTPRV-TAVKV--NYH
SPRTL_STRP3   HGELIFRKIVRHELCHYHLYFEGRGYHHKDRDFKDLLAQVNGLRYVPTS-SKSK---TNH
SPRTL_STRP1   HGELIFRKIVRHELCHYHLYFEGRGYHHKDRDFKDLLAQVNGLRYVPTS-SKSK---TNH
SPRTL_STRP8   NGELIFRKIVRHELCHYHLYFEGRGYHHKDRDFKDLLAQVNGLRYVPTS-SKSK---TNH
SPRTL_STRMU   GDAGTFRKIVRHELCHYHLYYAGKGYRHGDKDFKDLLLQVNGVRYAPSI-QSNT---FYH
SPRTL_STRPN   LGLDVFRKIVRHELCHYHLYFQGKGYQHKDRDFKELLKAVDGLRFVPSLPNSNSK--PIK
SPRTL_STRR6   LGMEVFRKIVRHELCHYHLYFQGKGYQHKDRDFKELLKAVDGLRFVPSLPNSNSK--PLK
SPRTL_LACLA   KD---FEGVILHELTHYHLYRSKRGYKHRDADFKRLLSQVGGLRYAPSV--IDKK--IKY
         .  . :: *** **.*:  .**:* * *: *  ... *.        

SPRTL_BACAN   VYECMECLLQYVRRRQINTKRYVCGKCKGKLNLIKKTS------
SPRTL_BACCR   KYECMECSLQYVRRRQINIKRYVCGKCKGKLKPISKTS------
SPRTL_BACSU   MYICTTCGQQYIKKRAMNPDRYRCGKCRGKIKRIFS--------
SPRTL_LISIN   EYTCKSCGKSFLRQRRFNVNRYRCGSCGGRLKQTGSKKVYTESP
SPRTL_LISMO   EYTCKSCGKSFLRQRRFNVNRYRCGSCGGKLIQTDSKKIYTENP
SPRTL_HALH5   LYVCTGCGTRFERKREVDTSRYVCGKCNGRLKKIKG--------
SPRTL_STAAM   EYYCTKCHAKYIRIRKVDTNRMRCGHCNGKLRMKRQLK------
SPRTL_STAES   KYRCIYCEQEFIRIKRVNLEKMRCGRCGGILKLLQTRK------
SPRTL_OCEIH   KYQCIQCGFVYKRVRKVNMRKYRCGKCRGSLKEI----------
SPRTL_LACPL   IYECQRCGRRYYRKRRMDTRRYTCGRCQGPIKLV----------
SPRTL_ENTFA   QYQCQSCGEVILRKRRIDTTRYVCGKCHGRLSWQAKKEQI----
SPRTL_STRA3   HYSCQSCGQVYRRRRRVNLRKFACGYCHGRLIESF---------
SPRTL_STRA5   HYSCQSCGQVYRRRRRVNLRKFACGYCHGRLIESF---------
SPRTL_STRP3   HYSCQTCGQVYQRKRRINLAKYVCGNCHGKLMEKNQS-------
SPRTL_STRP1   HYSCQTCGQVYQRKRRINLAKYVCGNCHGKLMEKNQS-------
SPRTL_STRP8   HYSCQTCGQVYQRKRRINLSKYVCGNCHGKLIEKNQS-------
SPRTL_STRMU   YYQCESCGQVYQRKRRMNTKKYACGNCHGKLRHQNQS-------
SPRTL_STRPN   LYRCQSCQQRYQRKRRIDTQRYRCGLCRGKLLLVNQPED-----
SPRTL_STRR6   LYRCQSCQQRYQRKRRIDTKRYRCGLCRGKLLLINQPED-----
SPRTL_LACLA   YYSCQNCGQLYPRQRKIDTKKYRCGKCRGKLILKTSGN------
         * * *   : : .: : ** * * :