CLUSTAL format seed alignment for MF_00809

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

GLKA_PYRAB      ---------MSWDEMYRDAYERVLNSIGKIKGVMLAYNTNIDAIKYLKREDLERRIEEAG
GLKA_PYRHO      -----MITMTNWESLYEKALDKVEASIRKVRGVLLAYNTNIDAIKYLKREDLEKRIEKVG
GLKA_PYRFU      --------MPTWEELYKNAIEKAIKSVPKVKGVLLGYNTNIDAIKYLDSKDLEERIIKAG
I3RDB0_9EURY     --------MTEWEGLYKGAIERAIKSVPKVKGVLLGYNTNIDAIKYLERKDLEERIEKAG
A0A218PEJ4_9EURY   ---------MSWDALYSSAFREVRGRIGRVGRVLLAYNTNIDAVKYLNSDDLEGRIRETG
I3ZSJ4_THECF     ---------MSWGALYSSAFERVRGRIGKTGPVLLAYNTNIDAVKYLDSTDLERRVEDAE
A0A218NZQ0_THECE   ---------MPWDALYSSAFNKVRENIGRVGEVLLAYNTNIDAIRYLDSGDLEGRIEKAG
A0A0Q2S5T4_9EURY   ---------MSWDALYSPAFEKVRGKVGKVGGVLLAYNTNIDAIKYLDSADLERRIGDIG
G0HP19_THES4     ---------MSWDALYSSAFDKVRGNIEKVGGVLLAYNTNIDAIRYLDSRDLERRIELVG
B6YT44_THEON     ---------MMWDALYSSAFQRVKDKIGKVGSVLLAYNTNIDAIKYLDSEDLEGRVEKVG
GLKA_THEKO      ---------MNWDGLYASAFERIRDNIGKVGNVLLAYNTNIDAIKYLEREDLERRIGAAG
C5A508_THEGJ     ----------MWDRLYASAFERVRANMGKVNGVLLAYNTNIDAINYLERRDLEERIERAG
A0A2Z2M9A0_THEGO   ---------MAWDNLYASAFEKVRARIGSTGRVLLAYNTNIDAVKYLERKDLEERVEKAG
A0A2Z2MQ01_9EURY   --------MMSWDSLYSSAFDRIKGRIGKAGTVLLAYNTNIDAIKYLKREDLKSRVEKAG
A0A097QU43_9EURY   ---------MTWDSLYSSAFEGIRKSIEKVGGVLLAYNTNIDAIRYLDPKDLEERVEKAG
F8AEU0_PYRYC     -MGNFKDRIGTWKALYTEAFHKVTEALPQVRGVLLAYNTNIDAIKYLDSQDLEDRIERIG
GLKA_THELN      MKESLKDRIRLWKRLYVNAFENALNAIPNVKGVLLAYNTNIDAIKYLDKDDLEKRVTEIG
A0A0P8XS96_9EURY   MKESLKERIRLWKRLYVQAFEDATNALPNISGVLLAYNTNIDAIKYLDKEDLEQKINEIG
GLKA_THESM      MKESLKERIKLWKNLYMNAFENAVNAIPNVEGVLLAYNTNIDVIKYLNKDDLERRINQIG
W0I485_9EURY     MKKSLKEKIRLWKSLYVNAFENATNALPRVRGVLLAYNTNIDAIKYLDKEDLEERVEKVG
F0LGU3_THEBM     MKESLKEKIRIWKSLYVNAFENATNALPGVRGVLLAYNTNIDALKYLDKEDLEERIEKVG
A0A075LRJ5_9EURY   MKESYKEMIRLWKRLYVDAFERTTNVLPKVRGVLLAYNTNIDAIKYLDKEDLEKRVEEVG
                 * :* *    :   *:*.******.:.**. **: ::  

GLKA_PYRAB      KDEVLRYSDELPKKINTIQQLLGSILWSVKRGKAAELLVEDREVRNYMRQWGWDELRMGG
GLKA_PYRHO      KEEVLRYSEELPKEIETIPQLLGSILWSIKRGKAAELLVVSREVREYMRKWGWDELRMGG
GLKA_PYRFU      KEEVIKYSEELPDKINTVSQLLGSILWSIRRGKAAELFVESCPVRFYMKRWGWNELRMGG
I3RDB0_9EURY     RDEVLKYSEELPEKITSVPQLLGSILWSIRRGKAAELFVESCPVRFYMKRWGWNELRMGG
A0A218PEJ4_9EURY   VEEVLRYSDELPGRITSLEHLFGGILWSVKRGKAAELFVESCSVRFYMKRWGWDELRMGG
I3ZSJ4_THECF     KENVLRYSEELPERITSIEHLLGGILWSVRRGKAAELFVESCTVRFYMKRWGWDELRMGG
A0A218NZQ0_THECE   KDEVLRYSEELPERITSIGELLGGILWSVKRGKAAELFVESCTVRFYMKRWGWDELRMGG
A0A0Q2S5T4_9EURY   KGEVLRYSEELPEKITSLEHLFGGILWSVRRGKAAELFVESCTVRFYMKRWGWDELRMGG
G0HP19_THES4     KDGVLRYSDELPGRIENVPQLLGGILWSIRRGKAAELFVESCTVRFYMKQWGWDELRMGG
B6YT44_THEON     KEEVFCFSEELPGRITKIHHLLGGILWSIRRGKAAELFVESCTVRLYMKNWGWDELRMGG
GLKA_THEKO      REEVLPYSEKLPKRIESVPQLLGSILWSIRRGKAAELFVESCSTRFYMRRWGWDELRMGG
C5A508_THEGJ     MEEVLRYSEELPERITSVPQLLGSILWSIRRGKAAELFVESCTVRFYMRQWGWDELRMGG
A0A2Z2M9A0_THEGO   KEEVFQYAEELPKRIENVPQLLGSILWSIKRGKAAELFVESCSTRFYMKRWGWDELRMGG
A0A2Z2MQ01_9EURY   KEEVLRYSDELPPRISTVQELLGSILWSVRRGKAAELFVESCPVRFYMKRWGWDELRMGG
A0A097QU43_9EURY   KEEVFRYSEELPKKITSVQHLLGGILWSVRRGKAAELYVESCPVRFYMKGWGWDELRMGG
F8AEU0_PYRYC     REKVLKYSEELPERITRVEHLLGGILWSIRRGKAAELFVESCSVRFYMKMWGWDELRIGG
GLKA_THELN      KEKVFEIIENPPEKISSIEELLGGILRSIKLGKAMEWFVESEEVRRYLREWGWDELRIGG
A0A0P8XS96_9EURY   KENVFKIIENPPEKIASLEHLFGGILRSIKLGKAMEWFVENEEVRKYLRDWGWDELRIGG
GLKA_THESM      KERVFEVIKAPTERISSLEHLFGGILRSIKLGKAIEWFVENEEIRRYLREWGWDELRIGG
W0I485_9EURY     KKRVFELMENPPEKVTSLEELFAGILRSIKLGKAMEWFVEDRGVRNYLREWGWDELRIGG
F0LGU3_THEBM     KKRVFELMENPPEKVTSLEELFAGILRSIKLGKAMEWFVEDRGVRNYLREWGWDELRIGG
A0A075LRJ5_9EURY   RENVFEFIEKPSEKVSSLEELFAGILRSIKYGKAMEWFVENNEVRAYLKEWGWDELRIGG
             *:  . . .: : .*:..** *:: *** * * .  * *:: ***:***:**

GLKA_PYRAB      QVGIMANLLGGVYGIPVIAHVPQISKLQASLFLDGPIYVPTFEEG-LKLVHPRNFEGN-E
GLKA_PYRHO      QVGIMANLLGGVYGIPVIAHVPQLSELQASLFLDGPIYVPTFERGELRLIHPREFRKG-E
GLKA_PYRFU      QAGIMANLLGGVYGVPVIVHVPQLSRLQANLFLDGPIYVPTLENGEVKLIHPKEFSGD-E
I3RDB0_9EURY     QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSRLQASLFLDGPIYVPKVENGKLKLVHPKEFQGD-E
A0A218PEJ4_9EURY   QAGIMANLLGGVYGVPVVVHAPQISKLQGELFKDGPIYVPKVEGGKLTFVHPREFAGD-E
I3ZSJ4_THECF     QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSRLQAGLFKEGPIYVPKVENGKLELVHPKEFEAD-E
A0A218NZQ0_THECE   QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSRLQAGLFKEGPIHVPKVEDGRLRLVHPRDFAGD-E
A0A0Q2S5T4_9EURY   QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSRLQAKLFKDGPIYVPKVENRELKLVHPRDFAGD-E
G0HP19_THES4     QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQISRLQAELFKDGPIYVPKAENGRLNLVHPRDFGGD-E
B6YT44_THEON     QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQISKLQANLFKDGPIYVPKLEDGKLKLLHPREFAGD-E
GLKA_THEKO      QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSRLQAELFKDGPIYVPKVEGGKLKLVHPKEFKAD-E
C5A508_THEGJ     QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSHLQAGLFKDGPIYVPKVENDELRLVHPRDFGGD-E
A0A2Z2M9A0_THEGO   QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSGLQASLFKDGPIYVPKVEEGRLKLVHPRDFGGD-E
A0A2Z2MQ01_9EURY   QVGIMANLLGGVYGVPVITHVPQLSKLQGDLFKDGPIYVPKAEDGKLSLVHPREFAGD-E
A0A097QU43_9EURY   QVGIMANLLGGVYNVPVIAHVPQLSRLQAELFKDGPIYVPKLENGELKLVHPKEFQAD-E
F8AEU0_PYRYC     QVGIMANLLGGVYGVPVIAHVPQLSRLQASLFLDGPIYVPKLECGKLKLVHPRKFWRD-E
GLKA_THELN      QAGIMANLLGGVYRIPTIVHVPQNPKLQAELFVDGPIYVPVFEGNKLKLVHPKDAIAE-E
A0A0P8XS96_9EURY   QAGIMANLLGGVYRIPTIVHVPQNPQLQAELFVDGPIYIPIFEGNELKLIHPKEAQYD-E
GLKA_THESM      QAGIMANLIGGVYRIPTIVHVPQNPKLQADLFVDGPIYVPIFEGKELKLVHPKEAVKE-E
W0I485_9EURY     QAGIMANLLGGVYRIPTIVHVPQNPKLQAELFVDGPIYVPVFEEGEFKLVHPKEAVKENE
F0LGU3_THEBM     QAGIMANLLGGVYRIPTIVHVPQNPKLQAELFVDGPIYVPVFD-GEFKLVHPKEAVKENE
A0A075LRJ5_9EURY   QAGIMANLLGGVYNIPTIVHVPQNSEIQAKLFVDGPIYVPVFENGELKLFHPKEAIER-E
           *.******:**** :*.:.*.** . :*. ** :***::* :  . :.**:.   *

GLKA_PYRAB      EDCIHYIYEFPRGFKVLNFTAPRENRFIGAADDYNPRLYIRKEWVERFEEIAERAELAIV
GLKA_PYRHO      EDCIHYIYEFPRNFKVLDFEAPRENRFIGAADDYNPILYVREEWIERFEEIAKRSELAII
GLKA_PYRFU      ENCIHYIYEFPRGFRVFEFEAPRENRFIGSADDYNTTLFIREEFRESFSEVIKNVQLAIL
I3RDB0_9EURY     ESCIHFIYEFPRGFKVLEFEAPRENRFIGAADDYNTTVFIRDEFRENFDEIVKKVQLAII
A0A218PEJ4_9EURY   ENCIHYIYEFPRGFRVLGFEAPRENRFIGSADDYNPHLYIRPEFREHFEEIGEKVELGII
I3ZSJ4_THECF     ENCIHYIYEFPRGFKVFDFEAPRENRFIGAADDYNPNVYIRPEFREHFEEIAGRARLAII
A0A218NZQ0_THECE   ENCFHYIYEFPRGFGVFEFRAPRENRFIGSADDYNPNVYIRPEFREHFEEIAEKAELGII
A0A0Q2S5T4_9EURY   ENCVHYIYEFPRGFRVFDFEAPRENRFIGSADDYNPNVYIRPEFTDHFEEIASKARLAII
G0HP19_THES4     ENCIHYIYEFPRGFRVLGFEAPRENRFIGAADDYNPNVYIRPEFTEHFEEIAKKAELGII
B6YT44_THEON     ENLIHYIYEFPRGFRVFDFEAPRENRFIGSADDYNPNVYIRPEFREAFEEIAGKAELVII
GLKA_THEKO      ENCIHYIYEFPRGFRVFDFEAPRENRFIGSADDYNTNVVIRPEFEEHFGEIAEKTELAII
C5A508_THEGJ     ESCIHYIYEFPRGFRVFNFEAPRENRFIGAADDYNTNLYIRPEFRERFDEIVEKAELAII
A0A2Z2M9A0_THEGO   ENCLHYIYEFPRGFTVFDLEAPRENRFIGSADDYNPNVYIRPEFLKHFGEIASEAQLAII
A0A2Z2MQ01_9EURY   ESCIHYIYEFPRGFRIFDFEAPRENRFIGSADDYNTTLYIRPEFTEHFGEIAEKANLAIM
A0A097QU43_9EURY   ENCIHYIYEFPRGFRVFDFEAPRENRFIASADDYNPNVYIRPEFKEAFEEIAGKVELAII
F8AEU0_PYRYC     ENCIHYIYEFPRGFRVFDFEAPRENRFIGSADDYNPNLYIRPEFREAFEEITEKAELAII
GLKA_THELN      EELIHYIYEFPRGFQVFDVQAPRENRFIANADDYNARVYMRREFREGFEEITRNVELAII
A0A0P8XS96_9EURY   NELIHYIYEFPRGFQVFNIQAPRENRFIANADDYNARVYMRKEFREGFGEIVKKVELALI
GLKA_THESM      NELIHYIYEFPRGFQVFDIQAPRENRFIANADDYNARVYMRKEFKESFEKIAKGVELAII
W0I485_9EURY     EELIHYIFEFSRGFQVFDIVAPRENRFIANADDYNARVYIRDEFKEHFNKIVKNVDLAII
F0LGU3_THEBM     EELIHYIFEFPRGFHVFDIVAPRENRFIANADDYNAKVYIRDEFKEHFNKIVKNVDLAII
A0A075LRJ5_9EURY   EDLIHYIYEFPRGFKVFDIEAPRENRFIANADDYNARVYMRQEFREHFKRIAERVDLAVI
           :. .*:*:**.*.* :: . ********. *****. : :* *: . * .:   * ::

GLKA_PYRAB      SGLHSLTE-----ETYREPIKVVREHLKVLKDLNIKTHLEFAFTADEKVRREILGLLSLV
GLKA_PYRHO      SGLHPLTQ-----ENHGKPIKLVREHLKILNDLGIRAHLEFAFTPDEVVRLEIVKLLKHF
GLKA_PYRFU      SGLQALTK-----ENYKEPFEIVKSNLEVLNEREIPVHLEFAFTPDEKVREEILNVLGMF
I3RDB0_9EURY     SGLQALTE-----ETYKEPMEILRQHLEVLNDYNIPVHLEFAFTPDEKVRKEILSVLGKF
A0A218PEJ4_9EURY   SGLQALTR-----ENYREAIEEVKRHLEILSERNVPVHLEFAFTPDETVRKALVDMLGSF
I3ZSJ4_THECF     SGLQTLTA-----RNYRGPLEEMKRHLEILGENNVPVHLEFAFTADETVRKALVDVLGLF
A0A218NZQ0_THECE   SGLQALRR-----ENYREPFEELKRHLEVLGERNVPVHLEFAFTADETVRKALVGLLGSF
A0A0Q2S5T4_9EURY   SGLQALTK-----ENYREPFEEMKRHLDVLERRNVPVHLEFAFTADETVRNALVDVLGSF
G0HP19_THES4     SGLQTLTG-----GNYREPFEEMVRHLEILNARDVPVHLEFAFTADETVRRALVDVLGHF
B6YT44_THEON     SGLQALTK-----ENYKEPFEELERHLEVLDERGIPVHLEFAFTPDETVRRRLVEILGKF
GLKA_THEKO      SGLQALTE-----GNYREPFETIKEHLDVLEGKGIPAHLEFAFTPDETVRKEILGVLGKF
C5A508_THEGJ     SGLQALTK-----DNYRKPFETVREHLKVLNERGIPAHLEFAFTPDETVRKAILDLLPAF
A0A2Z2M9A0_THEGO   SGLQALTK-----ENYREPFEIIEQHLEVLNEKGIPVHLEFAFTPDETVRKAIIDLLGKF
A0A2Z2MQ01_9EURY   SGLQALTK-----ENYREPFEVIATHLDVLAEGEIPVHLEFAFTPDETVRKAILDLLGKF
A0A097QU43_9EURY   SGLQALTE-----ENYREPMETIRGHLEVLNEKGIPAHLEFAFTPDEKVREEILKLLPHF
F8AEU0_PYRYC     SGLQALTK-----ENYKEPFVEIGRHLDVLSAKGIPVHLEFAFTPDEAVRRKLVEILGRF
GLKA_THELN      SGLQVLKEYYPDGTTYRDVLDRVESHLNILNRYNVKSHFEFAYTANRRVREALVELLPKF
A0A0P8XS96_9EURY   SGLQVLKEYYPDGTTYRDILDRVESHLNILNKHGVKTHFEFAYTPSKRVREELIEMLPKF
GLKA_THESM      SGLQVLKEYYSDGTTYRDVLDRVESHLNILNRYGVRSHFEFAYTPNRLVREELIGILSKF
W0I485_9EURY     SGLQVLKEFYEDGTTYKDVLNEVEAQLDVLNERNIKSHFEFAYTANKKVRETLINLLPKF
F0LGU3_THEBM     SGLQVLKESYEDGTTYRDVLNEVEAQLDMLNKRNVKIHFEFAYTANKKVRGALINLLPKF
A0A075LRJ5_9EURY   SGLQVLKEYYPDGTTYKDVLSRVESQLNILNRLGVKSHFEFAYTANEVVREDLISMLTKF
           ***: *    .:  : : :*.:*  : *:***:*... ** :: :* .

GLKA_PYRAB      YSVGLNEVELASVLEIMNERELADRILAKDPADPVAVIEGLMKLIEE-GVERIHFHTYGY
GLKA_PYRHO      YSVGLNEVELASVVSVMGEKELAERIISKDPADPIAVIEGLLKLIKETGVKRIHFHTYGY
GLKA_PYRFU      YSVGLNEVELASIMEILGEKKLAKELLAHDPVDPIAVTEAMLKLAKKTGVKRIHFHTYGY
I3RDB0_9EURY     YSVGLNEVELSSIMEVMGEKELAEKLLAHDPVDPIAVTQAMLKLAKETGVKRIHFHTYGY
A0A218PEJ4_9EURY   HSVGLNEVELASVMDVMGERALSEKLLAEDPVDPIAVTEAMLKLAEKTGIRRIHFHTYGY
I3ZSJ4_THECF     HSVGLNEVELASIMEVLGEKKLAEELLASDPVDPVAVAEAMLRLAEKTGVRRIHFHTYGY
A0A218NZQ0_THECE   HSVGLNEVEMASIMEVLGEKGLREKLLASDPVDPVVVTGAMLKLAEKTGVRRIHFHTYGY
A0A0Q2S5T4_9EURY   HSVGLNEVELASIMDVLGENALAEKLLAHDPVDPIVVTEAMLKLAEKTGVKRIHFHTYGY
G0HP19_THES4     HSVGLNEVELASIMEVMGEKGLAEKLLADDPVDPIAVTEAMLKLAGRTGVKRIHFHTYGY
B6YT44_THEON     TSVGLNEVELASIMEVLGEKAIAEKLLANDPVDPIAVTEAMLKLAEKTGVERIHFHTYGY
GLKA_THEKO      WSVGLNEVELASIMDVMGEKTLAEKLLAHDPVDPIVVTKAMLKLAEKTGVRRIHFHTYGY
C5A508_THEGJ     WSVGLNEVELASIMEVMGEKRLAEKLLASDPVDPIAVTEAMLKLAEKTGVKRIHFHTYGY
A0A2Z2M9A0_THEGO   WSVGLNEVELASIMEVMGEKGLAEKLLSHDPVDPIAVTEAMLKLAEKTGVKRIHFHTYGY
A0A2Z2MQ01_9EURY   WSVGLNEVELASVMEVIGEKALAEKLLAHDPVDPIAVTEAMLKLAEKTGVRRIHFHTYGY
A0A097QU43_9EURY   WSVGLNEVELASIMEVLGEKVIAEKLLAHDPVDPVAVTEAMLKLAEKTGVRRIHFHTYGY
F8AEU0_PYRYC     TSVGLNEVELASIMEILGEKAISERLLKTEPIDPLIVIDAMNILMDRTGIERIHFHTYGY
GLKA_THELN      TSVGLNEVELASIMEIIGDEELAKEVLEG---HIFSVIDAMNVLMDETGIERIHFHTYGY
A0A0P8XS96_9EURY   TSVGLNEVELSSIIEIIGDEELAKEILEG---HLFSVIDGMNLLMDETGIERIHFHTYGY
GLKA_THESM      TSVGLNEVELASIVEIIGDETLAKEVLEG---HVFPIIDAINLLMDETGIDRIHLHTYGY
W0I485_9EURY     TSVGLNEVELASLMEIIGDEELAREVLEG---HVFSVIDAIHLLMDETGIQRIHFHTYGY
F0LGU3_THEBM     TSVGLNEVELASLMEIIGDEELAREVLEG---NVFSVIDAMHLLMDETGIKRIHFHTYGY
A0A075LRJ5_9EURY   TSVGLNEVELASLMQIIGDDTLAQEVLHA---DVFAVIDAMHLLMDETGIERIHFHTYGY
            ********::*::.::.: : .::   . . : .: * . *: ***:*****

GLKA_PYRAB      YLAITKYRGEHVRDALLFSALAAATKAMLGNIEKLDDLRKGLEVPIGRQGLEVYEVVKRE
GLKA_PYRHO      YLALTREKGEHVRDALLFSALAAATKAMKGNIEKLSDIREGLAVPIGEQGLEVEKILEKE
GLKA_PYRFU      YLALTEYKGEHVRDALLFAALAAAAKAMKGNITSLEEIREATSVPVNEKATQVEEKLRAE
I3RDB0_9EURY     YLALTEYRGEHVRDALLFAALAAAAKAMKGNITSLEEIRDALSVPINEKARMVEEALAKE
A0A218PEJ4_9EURY   YLALTDYGGEFVRDALLFASLAAAAKAKLGDVRSIEDVVKAMDVPVNPKARGVEEKLREE
I3ZSJ4_THECF     YLALTDYKGEHVRDALLFAALAAAAKAKLGDVPSINEVVDAMDVPVNGKASEVEKKLVEE
A0A218NZQ0_THECE   YLALTAYKGEFVRDALLFASLAAAAKAKLGDVRSIDDIVRAMDVPVNEKAMAVEKRLAKA
A0A0Q2S5T4_9EURY   YLALTAYKGEFVRDALLFAALAAAAKAKLGDVRSIDDVAKAMDVPVNERAKPVEEALVRE
G0HP19_THES4     YLALTDYRGDFVRDALLFAALAAAAKAKLGDVRSIDDVVKAMDVPVNENAGAVEERLTEE
B6YT44_THEON     YLALTAYDGTHVRDALLFAALAAAARAKLGDVRDIDDVVKAMDVPVNEKVRAVEGALVRE
GLKA_THEKO      YLALTDYRGEFVRDALLFAALAAAAKAKLGDVRNIDDVVKAMDVPVNEKAKGVEEALTKE
C5A508_THEGJ     YLALTDYRGEFVRDALLFAALAAAAKAKLGDVPSIGEVVRAMDVPVNERAKPVEEALARE
A0A2Z2M9A0_THEGO   YLALTEYEGDFVRDALLFAALAAAAKAKLGDVRSIDDVVKAMDVPVNEKAKPVEEALVKE
A0A2Z2MQ01_9EURY   YLALTDYKGDLVRDALLFAALAAAAKAKLGDVRNIDDVIKAMDVPVNEKSKSVGEALVKE
A0A097QU43_9EURY   YLALTEYRGKFVRDALLFAALAAAAKAKLGDVSSIDDVVKAMDVPVNEKARAVEEKLVAE
F8AEU0_PYRYC     YLALTSYHGEEVRDALLFASLAAAAKAMKGNITGLKDVRKALAVPTNEKALIFEEKLERE
GLKA_THELN      YLALTQYRGEEVRDALLFASLAAAAKAMKGNLERIEQIRDALSVPTNERAIVLEEELEKE
A0A0P8XS96_9EURY   YLALTQYRGEPVRDALLFASLAAAAKAMRGNLERVEQIRDALSVPTNERAIILEEELEKE
GLKA_THESM      YLALTKYRSEEVRDALLFASLAAAAKAMKGNIEKIDHVKDALSVPTNERAIVFEEELEKE
W0I485_9EURY     YMALTQYRGEKVRDALLFAALAAAAKAMYGNLENLSQIRDALSVPTNEKAFFIEEELEKE
F0LGU3_THEBM     YVALTQYRGEEVRDALLFAALAAAAKAMYGSIENLSQIRDALSVPTNERAFLTEEELEKE
A0A075LRJ5_9EURY   YMALTQYSGDEVRDALLFAALAAAGKAMYGNLEKMIQIRDALSVSTNERAFPLIEALEKE
           *:*:*  . *******::**** :* *.: : .: . *. . .    :  

GLKA_PYRAB      FN-VEKGIGEVGDYQIAFVPTKIVEKPKSTVGIGDTISSSAFVSEFSLSS-
GLKA_PYRHO      FS-LRDGIGSIEDYQLTFIPTKVVKKPKSTVGIGDTISSSAFVSEFSLH--
GLKA_PYRFU      YG-IKEGIGEVEGYQIAFIPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFIGEFSFTL-
I3RDB0_9EURY     YS-MNNGIAEVEGYQLAFIPTKIVEKPKSTVGIGDTISGSAFVGEFSFVL-
A0A218PEJ4_9EURY   YG-MEEGTALVNNHHLSFVPTKIVTRPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALS--
I3ZSJ4_THECF     YG-MSNGMAEVDNYQLVFVPTKIVERPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
A0A218NZQ0_THECE   YG-MERGIAEVGGYQLSFVPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALRP-
A0A0Q2S5T4_9EURY   YG-MKNGIADVDGYQLSFVPTKIVEKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALRP-
G0HP19_THES4     YG-MKNGIAEIDGYQLSFAPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
B6YT44_THEON     YG-TEDGIAKVDDYQLAFVPTKIVTKPKSTVGIGDTISSSAFIGEFALR--
GLKA_THEKO      YG-MENGIAEVNGYQLAFIPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
C5A508_THEGJ     YG-MRNGIAEVNGYQLAFIPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFIGEFALRS-
A0A2Z2M9A0_THEGO   YG-MKDGIAEVGAYQLAFVPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
A0A2Z2MQ01_9EURY   YG-MRDGIAEVNGYQLSFVPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
A0A097QU43_9EURY   YG-MKDGIAEVNGYQLAFIPTKIVAKPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
F8AEU0_PYRYC     FSEFERGVAKLEDKQLVFVPTKIVVSPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALR--
GLKA_THELN      FTEFENGLIDMVDRQLAFVPTKIVASPKSTVGIGDTISSSAFVSEFGMRKR
A0A0P8XS96_9EURY   FTEFENGIIDMTDRQLTFIPTKIVTSPKSTVGIGDTISSSAFVSEFGMRKS
GLKA_THESM      FTEFENGLIDMVDRQLAFVPTKIVTSPKSTVGIGDTISSSAFVSEFAMRKS
W0I485_9EURY     FGEVENGVIDMTDRQLTFIPTKIVASPKSTVGIGDTISSSAFVSEFAIRQ-
F0LGU3_THEBM     FGEVENGIIDMTDRQLAFIPTKIVASPKSTVGIGDTISSSAFVSEFAMKR-
A0A075LRJ5_9EURY   FG-MEDGVIDMTDRQLAFVPTKIVASPKSTVGIGDTISSSAFVGEFALMG-
           :   *  :  :: * ***:* ************.***:.**.: