CLUSTAL format seed alignment for MF_00829

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

Y1527_OCEIH   MNLDQPSTENMKYILDTLAEELQIVNRSIMEVEDYNLDKYEDLKMMYEMVKTKGQLSALE
Y913_STAS1    -----MAKSIEQ-MIEEIRDRLNLVNQSLIDPDNYKSADEQEIREIHEYVTSKASFTPSE
Y1938_STAAC   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y2093_STAA8   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1861_STAA3   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1812_STAAB   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEQLTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1970_STAAR   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1802_STAAS   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1880_STAAM   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1820_STAAW   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1696_STAAN   -----MAMTNEE-KVLAIREKLNIVNQGLLDPEKYKNANEEELTDIYDFVQSRERLSPSE
Y1076_STAHJ   -----MSQNNNETMIADIRKKLNIVNQGLLNPDKFKNANQQDIEEIHNFVMSKDSFSPSE
Y1565_STAES   -----MSLSNEE-MISNIRQKLNIVNQALLNPEKFKSTPHQDISEIYEFVMSKDSFSPSE
Y1418_STAEQ   -----MSLSNEE-MISNIRQKLNIVNQALFNPEKFKSTPHQDISEIYEFVMSKDSFSPSE
Y2298_SHOC1   --MASLTLEEIETMLDDMKKKLNVVNASVITSDSVSPAKHDDLIALHAHVMRSPSFSISE
Y1819_LISIN   MNLETPSQENLDFMLAEITTKLKMVNVGVFENLELDSVDYNALTDIYQLIKRKSNFSPRE
Y1707_LISMO   MNLETPSQENLNFMLTEITTKLKMVNVGVFENLELDSVDYNALVDIYQLIKRKSTFSPRE
Y1731_LISMF   MNLETPSQENLNFMLTEITTKLKMVNVGVFENLELDSVDYNALIDIYQLIKRKSNFSPRE
Y1727_LISW6   MNLETPSQENVNFMLTEITTKLKMVNVGVFENLELDSVDYNALIDIYQLIKRKSNFSPRE
Y816_BACLD    --MSDQKTAELNKMIEEISQKLNMLNIGVIKAEDFSNEKLEDLEYLHQMVMKKKSFSPSE
YFKK_BACSU    --MSSPNTETLTQMIEEISQKLNMLNVGVIKAEDFSDEKIEDLTYLHRMVMKKESFSPSE
Y2488_HALH5   MNLNEESRENVVFMIEEIKKKLQVVNGSVLNPDSVDMSRYEDLRDIYDMIKKKNNFSVSE
Y418_GEOKA    MDLSKRSAENVAYMIEQLKQKLKVLNLDAIKPSHFSEEWYDELRDIYEMVMKRETFSPSE
Y406_BACAN    MDLSVKSEENVEYMVEAIKEKLRMVNAGAMRAASFNEEMYEDLRDIYEHVMKRETFSISE
Y520_BACC1    MDLSVKSEENVEYMVEAIKEKLRMVNAGAMRAASFNEEMYEDLRDIYEHVMKRETFSISE
Y380_BACCZ    MDLSVKSEENVEYMVEAIKEKLRMVNAGAMRAASFNEEMYEDLRDIYEHVMKRETFSISE
Y406_BACAH    MDLSVKSEENVEYMVEAIKEKLRMVNAGAMRAASFNEEMYEDLRDIYEHVMKRETFSISE
Y383_BACHK    MDLSVKSEENVEYMVEAIKEKLRMVNAGAMRAASFNEEMYEDLRDIYEHVMKRETFSISE
Y449_BACCR    MDLSVKSEENVEYMVEAIKEKLRMVNAGAMRAASFNEEMYEDLRDIYDHVMKRETFSISE
                : :  *.::*  :   .  : : :: :   :: *

Y1527_OCEIH   KQAFIQELSSIRK----
Y913_STAS1    ASAIADALGQIRK----
Y1938_STAAC   VTAIADALGQLRHE---
Y2093_STAA8   VTAIADALGQLRHE---
Y1861_STAA3   VTAIADALGQLRHE---
Y1812_STAAB   VTAIADALGQLRHD---
Y1970_STAAR   VTAIADALGQLRHD---
Y1802_STAAS   VTAIADALGQLRHD---
Y1880_STAAM   VTAIADALGQLRHD---
Y1820_STAAW   VTAIADALGQLRHD---
Y1696_STAAN   VTAIADALGQLRHD---
Y1076_STAHJ   VTAIADELGNLRQD---
Y1565_STAES   VTAIADHLGQLRQDMED
Y1418_STAEQ   VTAIADHLGQLRQDMED
Y2298_SHOC1   MDEIVQELGQLRGRKS-
Y1819_LISIN   MQLFAEELRRIRK----
Y1707_LISMO   MQLFAEELRRVRK----
Y1731_LISMF   MQLFAEELRRIRK----
Y1727_LISW6   MQLFAEELRRIRK----
Y816_BACLD    MQAIAEELAALRK----
YFKK_BACSU    MQAIAQELASLRK----
Y2488_HALH5   MDAIAVELGRLRK----
Y418_GEOKA    MQAIVEELGSLRKK---
Y406_BACAN    MQAITEELGTLIKK---
Y520_BACC1    MQAITEELGTLIKK---
Y380_BACCZ    MQAITEELGTLIKK---
Y406_BACAH    MQAITEELGTLIKK---
Y383_BACHK    MQAITEELGTLIKK---
Y449_BACCR    MQAITEELGTLIKK---
          :  * :