CLUSTAL format seed alignment for MF_01047

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

YCFP_ECOLI    MIIYLHGFDSNSPGNHEKVLQLQFIDPDVRLISYSTRHPKHDMQHLLKEVDKMLQLNVDE
YCFP_SALTY    MIIYLHGFDSNSPGNHEKVLQLQFIDPDVRLVSYSTRHPKHDMQHLLKEVDKMLQLNVDE
Y1616_YERPE   MIVYLHGFDSNSPGNHEKVLQLQFIDPDVRFISYSTLHPRHDMQYLLKEVDKAIQQGGDE
Y1892_VIBCH   MIIYLHGFDSNSPGNHEKVLQLQFIDSDVRFINYSTLHPKHDMQHLLKEVHKAIEQSGDP
Y969_VIBPA    MIIYLHGFDSTSPGNHEKVLQLQFIDDDVRFINYSTLHPKHDMQHLLKEVSKVIDQSDDP
Y2072_VIBVU   MIIYLHGFDSTSPGNHEKVLQLQFIDPDVRFINYSTLHPKHDMQHLLKEVHKAIEQSNDP
Y2369_VIBVY   MIIYLHGFDSTSPGNHEKVLQLQFIDPDVRFINYSTLHPKHDMQHLLKEVHKAIEQSNDP
Y2397_PHOPR   MIIYLHGFDSNSPGNHEKVLQLQFIDPDVRFVNYSTLHPKHDMQHLIKEVHKLIEESDDT
Y825_PASMU    MIIYLHGFDSSSPGNHEKVMQLKFIDEDVRFVNYSTLHPRHDMQFLLNEVHKLVSESKDP
Y2251_SHEON   MIFYLHGFDATSPGNHEKMRQLQFIDPDVRLISYSTLHPKHDMQYLLKEVAKQMQHSDDP
         **.******:.*******: **:*** ***::.*** **:****.*::** * :. . * 

YCFP_ECOLI    RPLICGVGLGGYWAERIGFLCDIRQVIFNPNLFPYENMEGKIDRPEEYADIATKCVTNFR
YCFP_SALTY    RPLICGVGLGGYWAERIGFLCDIRQVVFNPNLFPYENMEGKIDRPEEYADIATKCVTNFR
Y1616_YERPE   KSLICGVGLGGFWAERIGFLCGIRQVAFNPNLYPQENMSGKIDRPEEYIDIASKCIDGFR
Y1892_VIBCH   NPLICGVGLGGYWSERIGFLCGIKQVIFNPNLHPELTMQGRIDRPEEYEDISTKCVEKFR
Y969_VIBPA    NPLICGVGLGGYWSERIGFLCGIKQVMFNPNLHPENTMAGRIDRPEEYEDIATKCVDQFR
Y2072_VIBVU   EPIICGVGLGGYWSERIGFLCGIKQVIFNPNLHPENNMAGRIDRPEEYEDIATKCVEQFR
Y2369_VIBVY   EPIICGVGLGGYWSERIGFLCGIKQVIFNPNLHPENNMAGRIDRPEEYEDIATKCVEQFR
Y2397_PHOPR   KPLICGVGLGGYWAERIGFLCGIKQVIFNPNLNPSVNMEGRIDRPEEYIDIGTKCVADFR
Y825_PASMU    APLICGVGLGGYWSERIGFLCGIKQAIFNPNLFPYENMTGKIDRPEEYKDIETKCVENFR
Y2251_SHEON   APLMVGVGLGAYWAERIGFLNGLKSVLINPNLHPENTMQGKIDRPEEYADIANKCVSEFR
         .:: *****.:*:****** .::.. :**** * .* *:******* ** .**: **

YCFP_ECOLI    EKNRDRCLVILSRNDEALNSQRTSEELHHYYEIVWDEEQTHKFKNISPHLQRIKAFKTLG
YCFP_SALTY    EKNRDRCLVILSRHDEALDSQRSAQALHPFYEIVWDEEQTHKFKNISPHLQRIKAFKTLG
Y1616_YERPE   EKNRDRCLVVLSRHDEMLDSQRTAGDLHPYYEIVWDDKQNHKFKDLSPHLQRIKAFKTLG
Y1892_VIBCH   AKNQGRCLVILSRQDEIHDNQKTAQELQDYYDIVWDDTQTHKFKKISHHLQAMKAFKAA-
Y969_VIBPA    AKNQGRCLVILSKEDEIHDNTKTASELEKHYDIIWDESQSHKFKKISQHLQAMKEFKNT-
Y2072_VIBVU   MKNKGRCLVILSRDDEIHDNSKTAQALENYYEVVWDDKETHKFKKISQHLQKMKAFKENN
Y2369_VIBVY   MKNKGRCLVILSRDDEIHDNSKTAQALENYYEVVWDDKETHKFKKISQHLQKMKAFKENN
Y2397_PHOPR   EKNAGNCLCVLSTNDEVLDNQLTSDALSDFYKIIWDETQNHKFKKISQHLQAMKAFKE--
Y825_PASMU    EKNKGKCLVFLSKEDGILDSQRSAALLSPFYEIVWDDVETHKFKKISHHLQRIKAFKQR-
Y2251_SHEON   MKNTHKAMCILSRFDEVLESQLSADELSRYYAIEWDETQPHKFPQLAAHLPKIKAFKLG-
         ** ..: .** *  :. :: * .* : **: : *** .:: ** :* **