CLUSTAL format seed alignment for MF_01102

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

MNMC_ECOLI   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECODH   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SHIB3   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SHIBS   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOLC   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOHS   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SHIFL   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SHIF8   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SHISS   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECO57   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SHIDS   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOK1   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOUT   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOL6   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOL5   ---------------MKHYSIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECOSM   ---------------MKHYAIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ECO24   ---------------MKHYAIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_CITK8   ---------------MKQYAIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SALPA   ---------------MKQYAIQPATLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SALTY   ---------------MKQYAIQPATLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SALPB   ---------------MKQYAIQPATLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SALCH   ---------------MKQYAIQPATLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SALTI   ---------------MKQYAIQPATLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_SALAR   ---------------MKQYAIQPATLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_ENT38   ---------------MKQNVVQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_KLEP7   ---------------MKQNAIQPANLEFNAEGT----PVSRDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_CROS8   ---------------MKPIAIQPASLTFNNEGT----PVSRDFDDVYFSNDDGLEETRYV
MNMC_YERPG   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPY   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPE   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPA   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPN   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPP   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPS   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERPB   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERP3   ---------------MNQRPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHHV
MNMC_YERE8   ---------------MSHPPIQTATLSWNEQGT----PVSEQFGDIYFSNEDGLEETHYV
MNMC_SERP5   ---------------MSHAPIQTAALSWNEQGT----PVSKQFDDVYFSNQDGLEETRYV
MNMC_PECAS   ---------------MANLPIQHASLSWNAQGT----PVSQQFDDVYFSNQDGLAETRYV
MNMC_PHOLL   ---------------MKNSAICTATLSWNDQGT----PISTQFDDVYFSNQDGLEETRYV
MNMC_VIBCH   --------------MFIMSSISHAQLGWNDAGT----PVSDQFDDVYFSNVNGLAETRYV
MNMC_VIBC3   --------------MFIMSSISHAQLGWNDAGT----PVSDQFDDVYFSNVNGLAETRYV
MNMC_VIBCB   -----------------MTSIKNAELGWNEAGT----PVSDQFDDVYFSNVNGLEETRYV
MNMC_VIBPA   -----------------MTSIKNAELGWNEAGT----PVSDQFDDVYFSNVNGLEETRYV
MNMC_VIBVU   -----------------MTSITHAELGWNEVGT----PVSDQFDDVYFSNVNGLEETRYV
MNMC_VIBVY   -----------------MTSITHAELGWNEVGT----PVSDQFDDVYFSNVNGLEETRYV
MNMC_ALIF1   ---------MSQNHILPQNSITNAVLEWNESGT----PVSNDFDDVYFSNDNGLEETRYV
MNMC_PHOPR   ---------------MSDKHIKQTVLNSND-------------------NRISPSHVCDI
MNMC_AERHH   ---------------MSQTSLHHARLDWNEAGT----PVSSEFGDVYFSNDNGLSETRYV
MNMC_AERS4   ---------------MSQTSLHHARLDWNEAGT----PVSSDFGDVYFSNDNGLSETRYV
MNMC_PSYIN   ------------MSDAKYKLIKHAQIHWSDQLE----PFSSLFDDIYFNTEQGIDEANYV
MNMC_ACTPJ   -------------MVNVMNTLSFASLSFNSNNT----PVSEQFDDIYFSTQDGLEESYYV
MNMC_ACTP2   -------------MVNVMNTLSFASLSFNSNNT----PVSEQFDDIYFSTQDGLEESYYV
MNMC_HAEDU   -----------------MHKLTFAQLSFNSDNT----PVSEQFDDIYFSTEDGVQESYYV
MNMC_HAEIN   ----------------MTFSVQHAEIHFNQNHI----PVSDQFDDVYFSNENGLAETDYV
MNMC_HAEIG   ----------------MTFSVQHAEIHFNQNHI----PVSDQFDDVYFSNENGLAETDYV
MNMC_HAEI8   ----------------MTFSVQHAEIHFNRNHI----PVSDQFNDVYFSNENGLAETDYV
MNMC_HAEIE   ----------------MTFSVQHAEIHFNQNHI----PVSDQFDDVYFSNENGLAETDYV
MNMC_HAES1   -----------------MFTVTPAKIYLNQEKT----PVSEQFNDVYFSNQDGLAESEYV
MNMC_HISS2   -----------------MFTVTPAKIYLNQEKT----PVSEQFNDVYFSNQDGLAESEYV
MNMC_PASMU   -----------------MHKVQFADVHFNAENT----PVSAQFDDVYFSNQDGLAESHYI
MNMC_MANSM   -----------------MLKVTTAHIHFNRDNT----PVSEQFDDIYFSTADGLEESRYV
MNMC_ACTSZ   -----------------MHHIQTADLRFSADNT----PVSDRFDDIYFSTQDGVAESRYV
MNMC_CAUVC   -------------MTPT----APSPLVWRDDGL----PQSSLYGDVYFSSVDGLAETRAV
MNMC_CAUSK   -------------MSDP----TASPLIWRDDGM----PQSALYGDVYFSSADGLAETRAV
MNMC_MARMM   -------------MTPDGLYCDPAELDWSQPSG----PRARAYGDVYFSAEDGLEEARAV
MNMC_HYPNA   -------------MTRL---LTHPDIAWREDGT----PFATAFGDVYFSAQDGLAETRAV
MNMC_CUPNH   ----------------MPRALEPAEPILSAEGI----PYSPRYDDVYHSTEGGLAQAAHV
MNMC_CUPPJ   ----------------MSRALEPAEPILSAEGT----PYSPRYDDVYHSTEGGLAQAHYV
MNMC_CUPMC   ----------------MTRVLEPAEPILSNDGT----PYSPRYDDVYHSARGGLAQAHHV
MNMC_RALSO   ----------------MPRGLILATPQLPPDGT----PFSARYDDVYHSTEGGLAQAHHV
MNMC_BURCM   ----------------MPDRLVPATLARRDDGI----LVSPEYGELPRDASRARAHANRM
MNMC_BURA4   ----------------MPDRLVPATLARRDDGI----LVSPEYGELPRDASHARAHANRM
MNMC_BURCA   ----------------MPDRLVSATLALRDDGT----LVSPEFGELHRGASGTLARAHRT
MNMC_BURCH   ----------------MPDRLVSATLALRDDGT----LVSPEFGELHRGASGTLARAHRT
MNMC_BURCC   ----------------MPDRLVSATLALRDDGT----LVSPEFGELHRGASGTLARAHRT
MNMC_BURL3   ----------------MTDRLVPASLALRDDGT----LVSPEFGDLHLGASGALA--HRV
MNMC_BURVG   ----------------MPDRLVPATLAFRDDGT----LISPEYGDIYYNVAGAFAQANYV
MNMC_BURM1   ----------------MPDRLVPATLAFRDDGT----LVSPAYGDIYHSAAGAIAQANHV
MNMC_BURMA   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURM9   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURM7   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURP0   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURP1   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURPS   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURMS   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURP6   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_BURTA   ----------------MTDRIVPATLVFREDGT----VVSPLYGDIYHSAAGALAQADHV
MNMC_PARPJ   ----------------MTDPLIPAVLVFRDNGT----PFSPLYDDIYHSAVGGLEQARYV
MNMC_PARXL   ----------------MTDPLIPAVLAFRANGT----PFSPLYDDIYHSAVGGLEQAHYV
MNMC_PARP8   ----------------MTDPLVPAVLAFRDNGT----PYSPLYDDIYHSAVGGLAQADYV
MNMC_LEPCP   --------------MRRSNPITPARLGRSAEGL----PFSEDFGAPYHPSAGALAQAEQV
MNMC_METPP   ---------------MKTAPITPGRLAFSPDGV----PLAPEFGDVYHPAAGALQQAHHV
MNMC_BORBR   ----MNSRIFPAAMSAPYAPLQPAVVVHDEQGR----LYSAAYGDVYHSRDDAAGQAEHV
MNMC_BORPA   ----MNSRIFPAAMSAPYAPLQPAVVVHDEQGR----LYSAAYGDVYHSRDDAAGQAEHV
MNMC_BORPD   --------------MSSYSPLVPPAAGFDADGR----FRSVAYGDVYHSLSGALGQAEHV
MNMC_BORA1   -------------MSSAYQPLTPALTEVNEAGH----LASRQYGDVYNSPADAYGQAVDV
MNMC_AZOSB   ------------------MPITPASLSFAEDGT----PYSTAYGDVYHSSDGGLGQAHHV
MNMC_AROAE   ------------------MPIDPARLAFTDDGT----PCSAAFGDVYHARGGGLEQARFV
MNMC_DECAR   -----------------MEKLQPARLEFVAYDT----PYSAAFDDVYHSALGGPAQARHV
MNMC_THIDA   ----------------MLRTIVPARLEF-RDGV----PYSAAYGDVYHSADGGPGQARHV
MNMC_ACIAC   ---------------------MSEPIDWLPDGT----PFNPRFGDRYHS-HTGLAQAREV
MNMC_ACISJ   ---------------------MSEPIEWLEDGT----PYSPRFSDRYHSEHGGLEQARGT
MNMC_DELAS   -------------------MPMSEPIDWLPDGT----PYSPRFGDRYHSELGGLDQARHV
MNMC_POLNA   ---------------------MSERIEWLEDGTAGGSPYSPRFGDRYRSELGGLEQAREV
MNMC_POLSJ   ---------------------MPERIEWLEDGT----PYSPRFGDRYRSESGGLDQAREV
MNMC_MAGMM   ---------MSKQQAPNTTGIGTADLQWHSDET----PYSPRFDDIYYAPTHGAEESTHV
MNMC_LEPBJ   ------------------------MLSWKNDLT----PVSDRFDDIYFSPENGLEETRHV
MNMC_LEPBL   ------------------------MLSWKNDLT----PVSDRFDDIYFSPENGLEETRHV
MNMC_LEPIN   ------------------------MLTWKNNLT----PVSEQFDDIYFSPENGLEETKHV
MNMC_LEPIC   ------------------------MLTWKNNLT----PVSEQFDDIYFSPENGLEETKHV
MNMC_MARMS   --------------MLTSYQLESPALSWGEDGA----PHSNQFDDVYFDKESGLEETRHV
MNMC_HYDCU   ----MAASSLPSHNSKFEPKLERAQIAWSEEGV----PTSTMFDDVYYSKLDGLAEVNYI
MNMC_CAMJJ   --------------------MKKAKLIFKDNTP-----FSLDFDDFYFNSKDGLNESKFV
MNMC_CAMJ8   --------------------MKKAKLIFKDNTP-----FSLDFDDFYFNSKDGLNESKFV
MNMC_CAMJR   --------------------MKKAKLIFKDNTP-----FSLDFDDFYFNSKDGLNESKFV
MNMC_CAMJE   --------------------MKKAKLIFKDNTP-----FSLDFDDFYFNFKDGLNESKFV
MNMC_CAMJD   --------------------MKKAKLIFKDNTP-----FSLDFDDFYFNSKDGLNESKFV
MNMC_CAMC1   --------------------MKNANLSFKGQIP-----FNEEFDDIYFNTEKPWLESEFV
MNMC_CAMHC   -------------------------MKFINGIL-----FNENFKDFYSNFKNPFGESEFV
MNMC_CAMFF   ------------------------MITFRGDGL-----YNSKFDDIYFNTNEPLIECEHT
MNMC_LEGPA   -------------MSSPFVPIITADIDWRDDLP-----YSLQFDDIYYSAEGGINQSLYV
MNMC_LEGPH   -------------MSSPFVPIITADIDWRDDLP-----YSLQFDDIYYSAEGGINQSLYV
MNMC_LEGPL   -------------MSSPFVPIITADIDWRDDLP-----YSLQFDDIYYSAEGGINQSLYV
MNMC_LEGPC   -------------MSSPFAPIITADIDWRDDLP-----YSLQFDDIYYSAEGGINQSLYV
MNMC_ACIBT   --------------MNKSNRIQTAELDWEF-IDGIEVPISKQFGDVYFSKDNGLLETRHV
MNMC_ACIBY   --------------MNKSNRIQTAELDWES-IDGIEVPISKQFGDVYFSKDNGLLETRHV
MNMC_ACIBC   --------------MNKSNRIQTAELDWES-IDGIEVPISKQFGDVYFSKDNGLLETRHV
MNMC_ACIAD   --------------MCVSSSIQTAILDWQC-VDGIDIPVSRQFGDVYFSKDNGLLETRHV
MNMC_PSYA2   MSKP--ISMDTTKSMTPVHVISPANIEWQTDDAGNKVPVSGEFGDVYFSQADDLAESRHV
MNMC_PSYCK   MPKPASMAMNTTKSTTPAHVISPANIEWQTDDAGNEVPVSGEFGDAYFSQADGLAESHHV
MNMC_PSYWF   -----------------MDKVTPAKLSWREDELGNVVPVSEIFGDVYYSLVDGLNESRYV
MNMC_PSEAE   -----------------MSDFQHAQLDWDEN----GQPLSRAFGDVYFSRHSGLNETRHV
MNMC_PSEAB   -----------------MSDFQHAQLDWDEN----GQPLSRAFGDVYFSRHSGLNETRHV
MNMC_PSEA7   -----------------MSDFQHAQLDWDEN----GQPLSRVFGDVYFSRHSGLDETRHV
MNMC_PSEMY   -----------------MSDAHNAQLDWDEH----GQPLSRSYGDVYFSRANGLEETRHV
MNMC_PSEP1   ----------------MPTLLQHAQIDWDDQ----GRPHSRHYDDVYFAVNEGIEETKHV
MNMC_PSEPK   ----------------MPTLLQHAQIDWDDQ----GRPHSRHYDDVYFAVNEGIEETKHV
MNMC_PSEPG   ----------------MSTLLQHAQIDWDDQ----GRPHSRQYDDVYFAVNEGIEETKHV
MNMC_PSEPW   --------------MPASTLLQHAQIDWDDQ----GRPHSRQYGDVYFAINEGIAETQHV
MNMC_PSEE4   ----------------MSTLLQHAQIDWDDQ----GRPHSRQYDDVYFAINEGIDETLHV
MNMC_PSEF5   ----------------MIPELPHAQLDWDDQ----GRPRSRVFDDVYFSSESGLDETRHV
MNMC_PSEPF   ----------------MKPVMPHAQLDWDDQ----GRPRSRVFDDVYFSDQSGLDETRYV
MNMC_PSE14   -----------------MTITRHARIDWDEQ----GNPRSRDFSDVYFSTESGLDETRHV
MNMC_PSEU2   -----------------MTITRHAQIDWDEH----GNPRSRDFSDVYFSTESGLEETRHV
MNMC_PSESM   -----------------MTITRHARIDWDEQ----GNPRSHDFSDVYFSTESGLDETRHV
MNMC_PSEU5   -----------MNDHPAQDAFQHAELDWDEN----GLPQSRHYGDVYFSRASGLAETEHV
MNMC_CHRVO   ------------------MTHSHAQLVWQD-----GQPMSAVFGDVYFSRASGLEETRHV
MNMC_METFK   ---------------MSIPPFSQASLEWHE-----GQPYSAHFGDVYFSRESGLEETRHV
MNMC_NITMU   ------------------------MLDWQN-----GQLYSTRFGDVYFSRDSGLEEKQYV
MNMC_CHRSD   -------MPAVSRPLPPLTALAPPELEWRADDIS-DAPYASAYGDVYFSRHDGRAETGHV
MNMC_HAHCH   ---------------MKGPQLDYADLSWSDN----GAPISNAYGDIYFSKESGPEETDYV
MNMC_MARN8   -----------MITDLRPPAMEPAELIWQD-----GVPESARFGDVYFSRDDGLAETRYV
MNMC_IDILO   -------------------MNSNSSVQFNEQ----GVPVSTTFDDIYFSVESGVDESQYV
MNMC_PSEA6   ------------------MTIKTADIQFNADGT----PIATNFDDVYFSSFDGAAETEYV
MNMC_PSET1   -------------------MIKNANIHFNHQGT----PVANDFDDIYYSDDNGLAESYYV
MNMC_COLP3   -------------MKKLDKTNNSNKLSYQKDGT----PYCQRFDDIYFESESGYQQSDFV
MNMC_SHEB5   ---------------------MTAEPNKP----CQIKRDYQQLINLYPATADTDAHYLSK
MNMC_SHEB9   ---------------------MTAEPNKP----CQIKRDYQQLINLYPATAHTDAHYLSK
MNMC_SHEB8   ---------------------MTAEPNKP----CQIKRDYPQLINLYPATADTDAHYLSK
MNMC_SHEPC   ---------------------MTAEPNKP----CQIKRDYPQLINLYPATAHNDAHYLSK
MNMC_SHESW   ---------------------MTAEPNKP----CQIKRDYPQLINLYPATAHNDAHYLSK
MNMC_SHESM   ---------------------MTAKPQKS----CQFKRDYPQLINLYPPCALTTAQSLDN
MNMC_SHESR   ---------------------MTAKPQKS----CQFKRDYPQLINLYPPCALTTAQSLDN
MNMC_SHESA   ---------------------MTAKPHKS----CQFKRDYPQLINLYPPCALTTAQSLDN
MNMC_SHEON   ---------------------MTAKPHIS----CQFKRDYPQLINLYPTCTIATQHSLDN
MNMC_SHEDO   ------------------MPSCYEHSAQSPRPLSVLAEYFPKGYSVFYKANTETCPEANQ
MNMC_SHEFN   ---------------MNKTPLLSVSPNLHELHICELLGNNANQNSRYSHIVKQYIAEVLQ
MNMC_SHESH   ------------------------------------MPNMRHRVNSLTEEHEENMQMSKL
MNMC_SHEWM   ------------------------------------MPNMRRRVNSLAQECEKNTQMNQE
MNMC_SHELP   ------------------------------------MPNIPLRVNSLATEHPNNAQNSDK
MNMC_SHEAM   ------------------------------------MSDSVTSCLLLPILETMPMPVITT
MNMC_SACD2   --------MTKKLEHEYIAHTERPALTWDEQGQ----PYSTEYDDVYYSTTDALAETRFV
MNMC_DICNV   ------------------MLQTYAPIDFRNNDP-----YNTDFEDIYYNPALGFAESDHV
                                      

MNMC_ECOLI   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECODH   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_SHIB3   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_SHIBS   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOLC   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOHS   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_SHIFL   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVIAESGFGTGLNFLTLWKAFDQFREAHP------
MNMC_SHIF8   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVIAESGFGTGLNFLTLWKAFDQFREAHP------
MNMC_SHISS   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECO57   FLGGNQLEARFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_SHIDS   FLGGNQLEARFPEYP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOK1   FLGGNHLEARFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOUT   FLGGNHLEARFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOL6   FLGGNHLEARFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOL5   FLGGNHLEARFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECOSM   FLGGNQLEARFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_ECO24   FLGGNQLEVRFPEHP-------HPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFREAHP------
MNMC_CITK8   FLGGNQLEERFPLHP-------RPLFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFSQFRDAHP------
MNMC_SALPA   FLGGNRLAERFPVHS-------HPLFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFDSFRSAHP------
MNMC_SALTY   FLGGNRLAERFPVHS-------HPLFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFDSFRSAHP------
MNMC_SALPB   FLGGNRLAERFPVHS-------HPLFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFDSFRSAHP------
MNMC_SALCH   FLGGNRLAERFPVHS-------HPLFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFDSFRSAHP------
MNMC_SALTI   FLGGNRLAERFPVHS-------HPLFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFDSFRSAHP------
MNMC_SALAR   FLGGNRLAERFPVHS-------HPLFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFNNFRSEHP------
MNMC_ENT38   FLEGNHLNARFPLHP-------RSQFVVAESGFGTGLNFLTLWQAFDQFRADHP------
MNMC_KLEP7   FLGGNRLPERFPSHP-------RPLMIVAESGFGTGLNFLTLWQAFDVFVRDNP------
MNMC_CROS8   FLDGNQLPERFMTHP-------RDSFIVAESGFGTGLNFLTLWQAFAAFRDAHP------
MNMC_YERPG   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPY   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPE   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPA   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPN   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPP   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPS   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERPB   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERP3   FLKGNGFPARFASHP-------QQSCIFAETGFGTGLNFLTLWRDFALFRQQSP------
MNMC_YERE8   FLKGNGFPERFALHP-------RDNCVFAETGFGTGLNFLTLWRDFAQFRQLHP------
MNMC_SERP5   FLKGNRLPSRFAEHP-------RPLFIVAETGFGTGLNFLTLWQAFADFHATTP------
MNMC_PECAS   FLQGNQFPERFGTHP-------RTACVIAETGFGTGLNFLTLWQAFAHFRQQQP------
MNMC_PHOLL   FLNGNCFPQRFCTHS-------RSSCVIAETGFGTGLNFLTLWQAFDAFRQQNP------
MNMC_VIBCH   FLEQNHLPQRWHNDD-------QRRFVIAETGFGTGLNFLAVWQAFVAFREANP------
MNMC_VIBC3   FLEQNHLPQRWHNDD-------QRRFVIAETGFGTGLNFLAVWQAFVAFREANP------
MNMC_VIBCB   FLKQNHLPERWQEFD-------QRRFVIGETGFGTGLNFLAVWQWFTEFRREYP------
MNMC_VIBPA   FLKQNHLPERWQEFD-------QRRFVIGETGFGTGLNFLAVWQWFNEFRRNHP------
MNMC_VIBVU   FLKQNLIPERWQEFD-------RRRFVIGETGFGTGLNFLAVWQAFNDFRRANP------
MNMC_VIBVY   FLKQNLIPERWQEFD-------RRRFVIGETGFGTGLNFLAVWQAFNDFRRANP------
MNMC_ALIF1   FLQQNHLPQRWQEYD-------QRRFVIGETGFGTGLNFLAVWQWFKEFRSQYP------
MNMC_PHOPR   FLPQNGLSERWKAFT-------RRRFVIAETGFGTGLSFLTACQQFTQFRQANP------
MNMC_AERHH   FLQQNRLPARFSHHD-------SDIFVIGETGFGTGLNFLATMAAFLEQAPQ--------
MNMC_AERS4   FLQQNGLPARFSHHN-------SDSFVIGETGFGTGLNFLATMKAFLEQAPQ--------
MNMC_PSYIN   FFDGNKLGKRWLDYS-------AQHFSIAETGFGTGLNFLLTCQKFAEFIKLNP------
MNMC_ACTPJ   FQDGNQLWQKWQTHD-------VESFVIAETGFGTGLNFLAVADKFQQFLSEFP------
MNMC_ACTP2   FQDGNQLWQKWQTHD-------VESFVIAETGFGTGLNFLAVADKFQQFLSEFP------
MNMC_HAEDU   FQDGNQLWQKWQNHH-------RSAFVIAETGFGTGLNFLAVAEKFQQFRSTFP------
MNMC_HAEIN   FLQGNQLWERWITHK-------DANFVIAETGFGTGLNFFAVTKLFREFRQQHE------
MNMC_HAEIG   FLQGNQLWERWITHK-------EANFVIAETGFGTGLNFFAATKLFRKFRQQHE------
MNMC_HAEI8   FLQGNQLWERWISHN-------EANFVIAETGFGTGLNFFAVTQLFREFRQQHE------
MNMC_HAEIE   FLQGNQLWERWITHK-------EANFVIAETGFGTGLNFFAVTKLFREFRQQHE------
MNMC_HAES1   FQQGNHLWERWIVYQ-------EKHFVIAETGFGTGLNFLAVTSLFRQFRQQYP------
MNMC_HISS2   FQQGNHLWERWIVYQ-------EKHFVIAETGFGTGLNFLAVTSLFRQFRQQYS------
MNMC_PASMU   FQEGNQLWQRWQQTS-------EAHFVIAETGFGTGLNFFAVTQRFREFRLTYP------
MNMC_MANSM   FQEGNNLWRRWLQFG-------ENHFVIAETGFGTGLNFLAVTALFREFRTQYP------
MNMC_ACTSZ   FQQGNALWERWSACQ-------DIHFVIAETGFGTGLNFFAVTTLFRQFRRQNP------
MNMC_CAUVC   FLAGCGLPERFAE---------RRDFVVGELGFGSGLNIAALLDLWRREKPP--------
MNMC_CAUSK   FLAGCDLPAAWAG---------RDHFTVGELGFGTGLNIAALLDLWRREKAPHSM-----
MNMC_MARMM   FLRGCGLPEAWTG---------RRHYVVGELGFGTGLNALALWQLWRQTRPT--------
MNMC_HYPNA   FFKGCGLPEAWAG---------RAQFTVAETGFGTGLNFLALWQLWREHRPHP-------
MNMC_CUPNH   FLGGNGLPQAWAG---------QRQFVIVETGFGLGLNFLATWQAWRADPQRC-------
MNMC_CUPPJ   FLGGNGLPQAWAG---------RDQFVIVETGFGQGLNFLATWQAWRNDPQRC-------
MNMC_CUPMC   FLGGNGLPEGWAG---------REQFVIVETGFGQGLNFLATWQAWRSDPQRC-------
MNMC_RALSO   FLGGNGLPGGWQG---------KRSFTIVETGFGQGLNFLATWAAWRDDPQRC-------
MNMC_BURCM   L-AGTGLLARWQG---------RRTFTIVETGFGTGGRFLATWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURA4   L-AGTGLPAHWRG---------RRTFTIVETGFGTGSRFLATWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURCA   FVAGNGLPARWQR---------RRTFTIVTTAFGAGAGFLAAWVAWRDDPARC-------
MNMC_BURCH   FVAGNGLPARWQR---------RRTFTIVTTAFGAGAGFLAAWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURCC   FVAGNGLPARWQR---------RRTFTIVTTAFGAGAGFLAAWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURL3   FVAGNGLPTRWQD---------RRTFTIVATGFGAGGSFLAAWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURVG   FIAGNRLPARWQG---------SRTFTIVETGFGTGTNFLATWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURM1   FVAGNGLPARWQQ---------RRTFTIVETGFGTGCNFLATWAAWRDDPARC-------
MNMC_BURMA   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURM9   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURM7   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURP0   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURP1   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURPS   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURMS   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURP6   FIRGNGLPERWRH---------ERAFTIIETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_BURTA   FIRGNDLPERWRH---------KRTFTIVETGFGTGCNFLATWAAWRADPSHC-------
MNMC_PARPJ   FLRGNSLPDRWQG---------RRIFTVLETGFGMGINFLMTWAAWRADPLRC-------
MNMC_PARXL   FLRGNALPERWQE---------RRVFTVVETGFGMGINFLVTWAAWRADSSRC-------
MNMC_PARP8   FLKGNDLPSRWQK---------RRLFTVLETGFGMGINFLVTWAAWRADPDRC-------
MNMC_LEPCP   FLRGTDLPARWAG---------QARHVILETGFGLGHNFLATWAAWRRDPRRC-------
MNMC_METPP   FLGGNRLPARWGG---------RGRFVILETGFGLGNNFLATWDAWQRDPQRC-------
MNMC_BORBR   FLRGNGLPQRWRG---------RARFTVCETGFGMGLNFLTLWQAWRDDPARP-------
MNMC_BORPA   FLRGNGLPQRWRG---------RARFTVCETGFGMGLNFLTLWQAWRDDPARP-------
MNMC_BORPD   FLRGNGLPQRWRG---------RQAFTVCETGFGLGLNFLALWDAWRNDPARP-------
MNMC_BORA1   FLHGNDLPQRWRG---------RRHFTVCETGFGLGTNFLALWRAWREDPGRC-------
MNMC_AZOSB   FLAGNGLPERWRG---------RERFVIVETGFGLGLNFLASWAAWRKDPQRS-------
MNMC_AROAE   FIAGNGLPARWQG---------REHFAILETGFGFGLNFLATWDAWRADPKRC-------
MNMC_DECAR   FLAGNELPARWQD---------KYRFVILETGFGTGLNFLATWQAWRDDPQRC-------
MNMC_THIDA   FLAGCGLPAAWAG---------RDSFVVLETGFGTGLNFLATWAAWRDDPARP-------
MNMC_ACIAC   FLRGCGLPGAWAG---------QAMWRVLETGFGCGLNFLATWAAWRADPARP-------
MNMC_ACISJ   FLAGCGLPQAWQN---------QPQWRVLETGFGLGLNFLVTWAAWRADPHRP-------
MNMC_DELAS   FLGGCGLPAAWAD---------APQWRILETGFGFGLNFLVAWEAWKADPRRP-------
MNMC_POLNA   FLKGCGLPNAWAG---------QPQWCVLETGFGLGLNFLVTWAAWKADPLRP-------
MNMC_POLSJ   FLKGCGLPAAWAG---------QPQWCVLETGFGLGLNFLVTWQAWKTDPLRP-------
MNMC_MAGMM   FLEGINAPACWQQ---------RPHYTLAETGFGTGLNFLLTLDLWLATAPAH-------
MNMC_LEPBJ   FIGGNDLPDRWRNS--N----IQNPFCILELGFGTGLNFFATWKEYLKQD-NRF------
MNMC_LEPBL   FIGGNDLPDRWRNS--N----IQNPFCILELGFGTGLNFFATWKEYLKQD-NRF------
MNMC_LEPIN   FIKGNDLYNRWRNW--N----IQNAFCILELGFGTGLNFLTTWKEYLEYK-DRF------
MNMC_LEPIC   FIKGNDLYNRWRNW--N----IQNAFCILELGFGTGLNFLTTWKEYLEYK-DRF------
MNMC_MARMS   FLKNNQLSGRWASL--Q----KNA-FVIAETGFGTGLNFLCAWQAFLTEAASDK------
MNMC_HYDCU   FLKHNQLPERFETL--L----PNSRFCILETGFGAGLNFLTTCLLWLEKSPADA------
MNMC_CAMJJ   YTHSFEWKN-------------QENFIIAESGFGIGLNFFLTLKRFLQTTPSK-------
MNMC_CAMJ8   YTHSFEWKN-------------QENFIIAESGFGIGLNFFLTLKRFLQTTPSK-------
MNMC_CAMJR   YTHSFEWKN-------------QENFIIAESGFGIGLNFFLTLKRLLETTPSK-------
MNMC_CAMJE   YTHSFEWKN-------------QENFIIAESGFGIGLNFFLTLKRFLETTPSK-------
MNMC_CAMJD   YTHSFEWKN-------------QENFIITESGFGIGLNFFLTLKRFLETTPSK-------
MNMC_CAMC1   FTSALDEIWQ-----------SKDSFIVAETGFGAGLNFFTLCKKFKN------------
MNMC_CAMHC   FGSAVNEILK-----------TQNRVIVAELGFGLGRNFLNIAAKFKN------------
MNMC_CAMFF   YSSVLDEIN-------------AKFIVVAEAGFGTGLNFFSTVLKFLSL-----------
MNMC_LEGPA   FIEGNNLINRWQQLPTN----ESNVFTIAETGFGTGMNFLLTWKLWEKFAP---------
MNMC_LEGPH   FVEGNNLINRWQQLPTN----ESNVFTIAETGFGTGMNFLLTWKLWEKFAP---------
MNMC_LEGPL   FVEGNNLINRWQQLPTN----ESNVFTIAETGFGTGMNFLLTWKLWEKFAP---------
MNMC_LEGPC   FVEGNNLINRWQQLPTN----ESNVFTIAETGFGTGMNFLLTWKLWEKFAP---------
MNMC_ACIBT   FLNGNDLTERLANLQDF------EYFSVGETGFGTGLNILALWQLWQQVR----------
MNMC_ACIBY   FLNGNDLSERLANLQDF------EYFSVGETGFGTGLNILALWQLWQQVR----------
MNMC_ACIBC   FLNGNDLSERLANLQDF------EYFSVGETGFGTGLNILALWQLWQQVR----------
MNMC_ACIAD   FLNGNNLTERLADLKPY------QYFCVGETGFGTGLNILAVWQLWQQVR----------
MNMC_PSYA2   FLVHNQLPTRLANLIPK------QCFTICELGFGTGLNLLATWQLWRQLR----------
MNMC_PSYCK   FLAHNQLPTRLANLIPK------QCFTIYELGFGTGLNLLATWQLWRQLR----------
MNMC_PSYWF   FLTQNKLPERFEALFSRANSSAASNFSIAELGFGTGLNILATWQLWEHSKQQFHTYFNSQ
MNMC_PSEAE   FLATNRLAERFAALG------DGEVLCIGETGFGTGLNFLCAWQLFERVAPAG-------
MNMC_PSEAB   FLATNRLAERFAALG------DGEVLCIGETGFGTGLNFLCAWQLFEQVAPAG-------
MNMC_PSEA7   FLATNRLAERFAALG------DGEALCIGETGFGTGLNFLCAWQLFERVAPPG-------
MNMC_PSEMY   FLAHNQIIERCQALP------AGGRLVIGETGFGTGLNFLCAWQAFAEHAPRD-------
MNMC_PSEP1   FLGQTRLAERFAHLA------PHACTVIGETGFGTGMNFFCAWQLFDQHAHSD-------
MNMC_PSEPK   FLGQTRLAERFANLA------PHACTVIGETGFGTGMNFFCAWQLFDQHAHSD-------
MNMC_PSEPG   FLGQTRLAERFANLA------PHTCGVIGETGFGTGMNFFCAWQLFDQHAHRD-------
MNMC_PSEPW   FLEQTRLRQRFANLA------PHGCLVIGETGFGTGMNFFCAWQLFAETAHAD-------
MNMC_PSEE4   FIEQNQLRQRFAELK------PHDCLVIGETGFGTGMNFFCAWQLFAELAPAG-------
MNMC_PSEF5   FIEQNRLGQRFAALA------DGERFVIGETGFGTGLNFLCAWQLFQQQAPTG-------
MNMC_PSEPF   FLEQNRLAERFAALS------AGGRLVIGETGFGTGLNFLCAWQLFEQHAVAG-------
MNMC_PSE14   FLVQNDLRRRFSELP------EDGRLIIGETGFGTGLNFLCAWQLFDECAPAE-------
MNMC_PSEU2   FLVQNDLRRRFTELQ------DGGRLIIGETGFGTGLNFLCAWQLFDECAPAN-------
MNMC_PSESM   FLVQNDLRRRFTELP------VGGRLIVGETGFGTGLNFLCAWQLFDECAPVD-------
MNMC_PSEU5   FLAQNDLPRRFAAMQ------PDECLVIGETGFGTGLNFLCAWQLFERSASAR-------
MNMC_CHRVO   FLRHNQLEERFAALP------PSGSFAIAETGFGTGLNFLCAWQCFEARAPAG-------
MNMC_METFK   FLRHNQLAERWQTMQ------QDA-FTIVETGFGTGLNFLCAWQMWEHTAPSH-------
MNMC_NITMU   FLQGNRLADRFESLQ------PDTAFSIGETGFGTGLSFLCTWRLFIQIAPLR-------
MNMC_CHRSD   FVEGNRLPERFAAWR------ETRAFVIGETGFGTGLNMLCAWACFERHAPAE-------
MNMC_HAHCH   FLTGNRLRERFSNAP------PGSLFTIAETGFGSGLNFLMAWALWRECGPAD-------
MNMC_MARN8   FIERNGLPGRFAELD------RNSHFVIAETGFGTGLNFLATWAEWLAQRPDDQDH----
MNMC_IDILO   FLAQNGLPRRWLSLP------AHYSFTIAETGFGTGLNFLLTWKRFLEQAPAN-------
MNMC_PSEA6   FLHNNLLPQRWQQW-------SKPTFVIAETGFGTGLNLLVTLAVFKQHLAQHPASTF--
MNMC_PSET1   FYQQNNIDTRLQSH-------DQAHFVIAETGFGTGLNFLNTCQHFTDHLARQQVQKQL-
MNMC_COLP3   FIQKNKIGLRLQI--------AKQTFTVAETGFGTGLNFLLTLQAYQKAQQVSSFQLA--
MNMC_SHEB5   LSIYQQRVFEAHSQQ--------KLLILGQIGLGNGLELLS---WWRTQANPS-------
MNMC_SHEB9   LSIYQQRVFEAHSQQ--------KLLILGQIGLGNGLELLS---WWRTQANPS-------
MNMC_SHEB8   LSIYQQRVFEAHSQQ--------KLLVLGQIGLSNGLELLS---WWRAHSHLS-------
MNMC_SHEPC   LSIYQQRVFEAHSQQ--------KLLVLGQMGLGNGLELLS---WWRTQTNPN-------
MNMC_SHESW   LSIYQQRVFEAHSQQ--------KLLVLGQMGLGNGLELLS---WWRTQTNPN-------
MNMC_SHESM   LTRLRLSRLTTQSTQPI-----QGLCVMGQWGLGDGLELLSLLQHWQTQTQTQ-------
MNMC_SHESR   LTRLRLSRLTTQSTQPI-----QGLCVMGQWGLGDGLELLSLLQHWQTQTQTQTQ-----
MNMC_SHESA   FTRLRRSRLTTPSAQLG-----QELYVMGQWGLGDGLELLSLLHHWQTQTQSN-------
MNMC_SHEON   LNRLRHQCLTALLTQPS-----PHLCVMGQWGLGDGIELLSFIHYWQTLAKTQ-------
MNMC_SHEDO   YSKALVDFYTQELNQAE-----DTNLTLGQMGLGDGVSLLLLWQSLLQCRKNNP------
MNMC_SHEFN   SSDD-----KIAATNTQ-----PHLLTLGQLGFGDGHEIILLLAALQEANLQNPL-----
MNMC_SHESH   TGHLSSISTLFPVKNDA-----SQTLTLGQLGLGCPCQLVSLWHYLRKNSPSRA------
MNMC_SHEWM   TANFSEFYRLLSNIAVG-----KQSLTFGQLGLGSVEQLLAVHSWLSSAPTSVR------
MNMC_SHELP   MPTFDAIFSHLSAIASH-----NSHQIIALLPSSDANWPAALIAERLTQAGSKQ------
MNMC_SHEAM   LFMFYYPFRTGSTNFSA-----PIVSPLALLSGQLSIKGGKIMPISRHRVNFFNP-----
MNMC_SACD2   FLDKNNLAARWPHLT------HQQTFTVCETGFGAGLNFLATWQLWRSTRPSG-------
MNMC_DICNV   FIAGNHLRERFSALP------EYGRFTLAETGFGTGLNMINAAAHFLECAPKTA------
                      .                

MNMC_ECOLI   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECODH   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SHIB3   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SHIBS   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOLC   --------------QARLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOHS   --------------QARLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SHIFL   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SHIF8   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SHISS   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECO57   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SHIDS   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRSDLVLAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOK1   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOUT   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOL6   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOL5   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLARADLVLAHQHWPELAP------------
MNMC_ECOSM   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLARADLALAHHHWPELAP------------
MNMC_ECO24   --------------QAQLQRLHFISFEKFPLTRADLALAHLHWPELTP------------
MNMC_CITK8   --------------EATLQRLHFISFEKFPLTQADLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SALPA   --------------QATLQRLHFISFEKFPLTRDDLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SALTY   --------------QATLQRLHFISFEKFPLTRDDLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SALPB   --------------QATLQRLHFISFEKFPLTRDDLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SALCH   --------------QATLQRLHFISFEKFPLTRDDLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SALTI   --------------QATLQRLHFISFEKFPLTRDDLALAHQHWPELAP------------
MNMC_SALAR   --------------QATLQRLHFVSFEKFPLTRDDLALTHQHWPELAP------------
MNMC_ENT38   --------------EATLQRLHFISFEKYPLIGHDLKLAHQHWPELAQ------------
MNMC_KLEP7   --------------NVTLQRLHFISFEKYPLKAEDLRLAHQRWPELAP------------
MNMC_CROS8   --------------DATLQRLHFISFEKFPLTPADLKSAHAHWPELAP------------
MNMC_YERPG   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPY   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPE   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPA   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPN   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPP   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPS   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERPB   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERP3   --------------NATLRRLHYISFEKYPLHVADLASAHARWPELAS------------
MNMC_YERE8   --------------AAKLQRLHYISFEKYPLQVADLAAAHQRWPELAC------------
MNMC_SERP5   --------------DATLQRLHFISFEKFPLLQADLAAAHARWPELAP------------
MNMC_PECAS   --------------QATLRHLHFISFEKFPLRQHDLAAAHAQWPELAE------------
MNMC_PHOLL   --------------DAPLKRLHFISFEKYPLKTNDLKAAHQRWPELEI------------
MNMC_VIBCH   --------------DAKLKELHFISFEKYPLSKSDLIQAHQAWPELAQ------------
MNMC_VIBC3   --------------DAKLKELHFISFEKYPLSKSDLIQAHQAWPELAQ------------
MNMC_VIBCB   --------------EATLKELHFVSFEKYPLSKADLEKAHQSWPELAE------------
MNMC_VIBPA   --------------DAALKELHFISFEKYPLSLADLKKAHEAWPELAE------------
MNMC_VIBVU   --------------DATLKELHFVSFEKFPLSKQDLIKAHQAWPELAE------------
MNMC_VIBVY   --------------DATLKELHFISFEKFPLSKQDLIKAHQAWPELAE------------
MNMC_ALIF1   --------------DAPLKELHFVSFEKFPVTKSDLIKAHQAWPELAQ------------
MNMC_PHOPR   --------------TATVKELHFISFEQHPLTKSDLIKATEKWPEFAH------------
MNMC_AERHH   --------------SGNGARLHFISFEKYPLTREDLRKALAAWPELAT------------
MNMC_AERS4   --------------TGNGARLHFISFEKFPLTRDDLHKALTAWPELAP------------
MNMC_PSYIN   --------------NNPLKKLHFSSFEKYPLTKPDLIIALQQWPQLTA------------
MNMC_ACTPJ   --------------NSKLKRLYFISFEKFPLTSEQLATIHKNYPQFAT------------
MNMC_ACTP2   --------------NSKLKRLYFISFEKFPLTSEQLATIHKNYPQFAT------------
MNMC_HAEDU   --------------DSPLKRLYFISFEKYPLTQQQLADIHQHYPQFTQ------------
MNMC_HAEIN   --------------NHPLKRLNFISFEKYPLKITALLQAHLACPQFED------------
MNMC_HAEIG   --------------NHPLKRLNFISFEKYPLKITALSQAHLACPQFED------------
MNMC_HAEI8   --------------NHPLKRLNFISFEKYPLKITALSQAHLAYPQFED------------
MNMC_HAEIE   --------------NHPLKRLNFISFEKYPLKITALLQAHLAYPQFED------------
MNMC_HAES1   --------------DFPLKRLFFISFEKYPLPKDQLQQIHRLYPQFSA------------
MNMC_HISS2   --------------HSPLKHLFFISFEKYPLPKVQLQQIHQFYPQFSA------------
MNMC_PASMU   --------------DAPLKRLFFISFEKYPLPLAQLKRAHQAYPEFQS------------
MNMC_MANSM   --------------DSPLKRLFFISFEKYPMSCADLRSAHQAYPQFNS------------
MNMC_ACTSZ   --------------QSPLSRLHFISFEKYPISAEQLAITYQTFSEFSA------------
MNMC_CAUVC   -----------------GGRLHIFSIEAHPLSRDEAARILAHWPELGE------------
MNMC_CAUSK   ---------------QGGQRLHIFSIEAHPITRDEAARALAVWPELGE------------
MNMC_MARMM   -----------------DGWLDFVTVEKHPLDRDAAARAFAAWPELSD------------
MNMC_HYPNA   -----------------AARLSFVSFEGYPLRAEDAARAFAAWPELSP------------
MNMC_CUPNH   ------------------GTLHFVSIEKHPFTREGLAQLHA--GLDGL------------
MNMC_CUPPJ   ------------------RRLHFVSIEKHPFTREGLAQLHA--GLADM------------
MNMC_CUPMC   ------------------RRLHFVSIEKHPFTREGLARLHAHAGLGDL------------
MNMC_RALSO   ------------------GRLDFVSVEKHPFDRAGLALVHA--QEGAL------------
MNMC_BURCM   ------------------ERLHFVAIEAHPFTREDLRRAVSHLVADTT------------
MNMC_BURA4   ------------------ERLHFVAIEPHPFARDDLRRAVSNFVADTT------------
MNMC_BURCA   ------------------ERLHVVAVEPHPFSRDDLHRAVSHMVVDTT------------
MNMC_BURCH   ------------------ERLHVVAVEPHPFSRDDLHRAVSHMVVDTT------------
MNMC_BURCC   ------------------ERLHVVAVEPHPFSRDDLHRAVSHMVADTT------------
MNMC_BURL3   ------------------ERLHFVAVEPHPFSRDDLRRAATHIVADTT------------
MNMC_BURVG   ------------------ERLHFVSFEKHPFTRDDLRRALSHIVAGTT------------
MNMC_BURM1   ------------------ERLHFVSVEKHPFSREDLRRAAAHIVANTT------------
MNMC_BURMA   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTTITTITP------
MNMC_BURM9   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTTITTITP------
MNMC_BURM7   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTTITTITP------
MNMC_BURP0   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTTITTITP------
MNMC_BURP1   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTTITTITP------
MNMC_BURPS   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTTITTITP------
MNMC_BURMS   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTT---ITP------
MNMC_BURP6   ------------------ERLHFVSVEKHPFAREDLRRAAAHIVAYTT---ITP------
MNMC_BURTA   ------------------ERLHFVSVEKHPFARDDLRRAAAHIVAYTT------------
MNMC_PARPJ   ------------------ERLHFVSTEKHPFTVGDLRKAVAATISDPE------------
MNMC_PARXL   ------------------ERLHFVSTEKHPFTVDDLRKVYAATISDPE------------
MNMC_PARP8   ------------------ERLHFVSTEKHPFSREDLIAATNSSVADAS------------
MNMC_LEPCP   ------------------ERLVYLAIDKHPPAPADLADVHRDSPLADL------------
MNMC_METPP   ------------------ERLVFVSIEKHPLTREDLARAHAASPLPEL------------
MNMC_BORBR   ------------------RRLHMLSLEGHPFAREDLLAVLRAHAPAGL------------
MNMC_BORPA   ------------------RRLHMLSLEGHPFAREDLLAVLRAHAPAGL------------
MNMC_BORPD   ------------------RCLHMVSIEAHPFARDALRDWLRQLAPDIL------------
MNMC_BORA1   ------------------GRLHMLSIEGHPLTREAYEAVLDTQVPEPL------------
MNMC_AZOSB   ------------------ERLHFVSCELHPFRVEDLALLHARWPEFAP------------
MNMC_AROAE   ------------------ERLHFVSVERHPFTREDLATLHARWPELAP------------
MNMC_DECAR   ------------------RRLHFISFEKHPFTLADLATCQQAWPEFAE------------
MNMC_THIDA   ------------------SRLHFLSVEKHPFQAADLARIHAQWPEFAE------------
MNMC_ACIAC   ------------------RLLHFVSCEAFPVSADDLLRSMQGHGELEP------------
MNMC_ACISJ   ------------------QRLHFVSCEAWPVSAADLLRAAPIDSTLQS------------
MNMC_DELAS   ------------------RLLHFVSAEAFPVSADAMRQAMPREPGLRL------------
MNMC_POLNA   ------------------RLLHFVSTEAYPASADDVLRSALTHPELIP------------
MNMC_POLSJ   ------------------RLLHFVSTEAFPASAADVLRSVQVHPELLP------------
MNMC_MAGMM   ------------------GRLHYIAVEAYPMDQAALARAHAPFAWLAP------------
MNMC_LEPBJ   -------------------RLHFISVEKFPLSRKEISKAVSAFPELEE------------
MNMC_LEPBL   -------------------RLHFISVEKFPLSRKEISKAVSAFPELEE------------
MNMC_LEPIN   -------------------RLHFISIEKFPLNREEISKALSIFSELVE------------
MNMC_LEPIC   -------------------RLHFISIEKFPLNREEISKALSIFSELVE------------
MNMC_MARMS   -------------------QLHFISVEKYPMTKSMLTDALKMWPSISH------------
MNMC_HYDCU   -------------------QLHFISLEKFPLTRSELAKAHHAFEEVSE------------
MNMC_CAMJJ   ----------------RPKKLFYISVEAFYIEKEQLREIYQKLGFYEEFK----------
MNMC_CAMJ8   ----------------RPKKLFYISIEAFYIEKEQLREIYQKLGFYEEFK----------
MNMC_CAMJR   ----------------RPKKLFYISVEAFYIEKEQLREIYQKLEFYEEFK----------
MNMC_CAMJE   ----------------RPKKLFYISVEAFYIEKEQLREIYQKLEFYEEFK----------
MNMC_CAMJD   ----------------RPKKLFYISVEAFYIEKEQLREIYQKLRFYEEFK----------
MNMC_CAMC1   ----------------SSKKLHFVSIEKSPIKKEDLLKIYENLGIFKAY-----------
MNMC_CAMHC   ----------------SDKILHFVSIEKFPLQKEILAKFYENFKFEGA------------
MNMC_CAMFF   ----------------NSTELHYIAVEKYPFKKSELREIYLKFEILKPF-----------
MNMC_LEGPA   ----------------QNARLHYISCDKHPLKKNDLIKCLQKWPELSVQ-----------
MNMC_LEGPH   ----------------QNARLHYISCDKHPLKKNDLIKCLQKWPELSVQ-----------
MNMC_LEGPL   ----------------QNARLHYISCDKHPLKKDDLIKCLQKWPELSVQ-----------
MNMC_LEGPC   ----------------QNARLHYISCDKHPLKKNDLIKCLQKWPELSVQ-----------
MNMC_ACIBT   --------------PNNHSHLHAISVEKFPLSKADLIRALNVW----DELKP--------
MNMC_ACIBY   --------------PNNHSHLHAISVEKFPLSKADLIRALNVW----DELKP--------
MNMC_ACIBC   --------------PNNHSHLHAISVEKFPLSKADLIRALNVW----DELRP--------
MNMC_ACIAD   --------------PDNHSHLHVISVEKFPLSKSDLERALRAW----PELII--------
MNMC_PSYA2   ----------LTHPHLANARLHFITTEKHPVPFSDLAKILAPWAQRAPELAP--------
MNMC_PSYCK   ----------LTHPHLASARLHFITTEKHPVPFSDLAKILAPLGQRTPELAL--------
MNMC_PSYWF   TNLQTSSQDHLKGSRSLTPRLHIISTEKHPLTHADLSRSLESWKHKDTSLVP--------
MNMC_PSEAE   ------------------ARLEFVSVEKFPLAAADLRRALALWPELAP------------
MNMC_PSEAB   ------------------ARLEFVSVEKFPLAAADLRRALALWPELAP------------
MNMC_PSEA7   ------------------ARLEFVSVEKFPLAAADLRRALALWPELAP------------
MNMC_PSEMY   ------------------ARLHFVSVEKFPLTQTDLQRALALWPELAP------------
MNMC_PSEP1   ------------------ARLHFVSVEKYPLDHADMARAVRLWPELAA------------
MNMC_PSEPK   ------------------ARLHFVSVEKYPLDHADMARAVRLWPELAA------------
MNMC_PSEPG   ------------------ARLHFVSVEKYPLGHADMARAVSLWPELAA------------
MNMC_PSEPW   ------------------ARLHFVSVEKYPLGHADMARAMRLWPELAA------------
MNMC_PSEE4   ------------------ARLHFVSVEKYPLSRDDLARAMQLWPELAA------------
MNMC_PSEF5   ------------------ARLHFVSVEKYPLSPADLQRALALWPELAS------------
MNMC_PSEPF   ------------------ARLHFVSVEKFPLSPADLQRALALWPDLKR------------
MNMC_PSE14   ------------------ARLQFVSVEKYPLSRADLQRALALWPELSR------------
MNMC_PSEU2   ------------------ARLQFVSVEKYPLSHADLQRALALWPELSP------------
MNMC_PSESM   ------------------ARLHFVSVEKYPLSQGDLQRALVLWPELSR------------
MNMC_PSEU5   ------------------ARLHFVSVEKHPLTFADMQRALALWPELQA------------
MNMC_CHRVO   ------------------ARLHFVSAEKFPLTPSDLAQALALWPELEP------------
MNMC_METFK   ------------------VRLHFVSIEKFPLSHADLARALALWPELRQ------------
MNMC_NITMU   ------------------TSLDFFSVEKYPLDEKELSAALALWPELGP------------
MNMC_CHRSD   ------------------ARLHLVSTEKYPLPRDALARALAIWPDMAA------------
MNMC_HAHCH   ------------------GHLHFTSVEFCPLAREDLVRCHQAWPQLAE------------
MNMC_MARN8   ------------------AILHFISVERYPLALADLEKALESWPGLQP------------
MNMC_IDILO   ------------------TRLHFVSFEKFPLSRQQLEQAYQLLEPIAE------------
MNMC_PSEA6   -------------------TLHYISTEKFPLTHTDLVQALNAFVQFED------------
MNMC_PSET1   --------------NYGVKRLHFIAFEKHPLSVSDLSKILTAWPELNL------------
MNMC_COLP3   -------------------PLHFISVEKYPLTKEQLVQSLSILPQLQS------------
MNMC_SHEB5   ------------------QRLLLKVFEPNPINAYELKSLWDQSL-----ALVKETPFEPH
MNMC_SHEB9   ------------------QRLLLKVFEPNPINAYELKSLWDQSL-----TLVKETPFEPH
MNMC_SHEB8   ------------------QRLLLKVFEPNPINAYELKLLWDQSA-----CLTKE------
MNMC_SHEPC   ------------------QRLLLKVFEPNPINAYELKLLWDQSA-----SLAKV------
MNMC_SHESW   ------------------QRLLLKVFEPHPINAYELKLLWDQSA-----SLAKV------
MNMC_SHESM   ----------------GNTRLLVKVFEPNPINDYELKLLWDQSQ-----SLISK------
MNMC_SHESR   --------------PQGNTRLLVKVFEPNPINDYELKLLWDQSQ-----SLISK------
MNMC_SHESA   ------------------TRLLVKVFEPNPINDYELKLLWDQSQ-----SLIST------
MNMC_SHEON   ----------------NLPRLLLKVFEPNPINYYELKLLWDQSQ-----SLILH------
MNMC_SHEDO   --------------ELSRLKVHLLIFEPHAISALELKQLWQALG-----LFDAN------
MNMC_SHEFN   --------------IQQQTRIHISVFEQGPVNCKQLQHTWQQQG-----LLDSD------
MNMC_SHESH   ----------------VNIKIFESQFDALADFNLKLASLTSPDPRLPRD-----------
MNMC_SHEWM   ----------------IKLKVFEAQLDTLPLFISQLSSYTPPSS----------------
MNMC_SHELP   ----------------HLQKQHLHLHLFAQHQASWLKALAESET----------------
MNMC_SHEAM   --------------MPEFFAIDMAMPLSLPLPEGPCVVLFEALP----------------
MNMC_SACD2   -------------------RMHFISFEKHPLNSAQIAKALNRWPQFAA------------
MNMC_DICNV   -------------------ALNLISCEAYPIELETLKRIHHHWHHHEL------------
                                      

MNMC_ECOLI   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECODH   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_SHIB3   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_SHIBS   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQQD
MNMC_ECOLC   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECOHS   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_SHIFL   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDESRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_SHIF8   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_SHISS   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLNEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECO57   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELISQLD
MNMC_SHIDS   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECOK1   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDEGRITLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECOUT   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDEGRITLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECOL6   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDEGHVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECOL5   -------------WAEQLQAQWPL----PLSGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECOSM   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLFDEGHVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_ECO24   -------------WAEQLQAQWPM----PLPGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTSQLD
MNMC_CITK8   -------------WAQQLHAQWPL----PLAGCHRLILDDGRVTLDLWFGDINELTGKLD
MNMC_SALPA   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDRGRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_SALTY   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDRGRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_SALPB   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDRGRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_SALCH   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDRSRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_SALTI   -------------WAEQLQAQWPL----PLPGCHRLLLDRGRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_SALAR   -------------WAEQLQAQWPL----PLAGCHRLLLDQGRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_ENT38   -------------WAEQLQAQWPL----PLGGCHRLLLDEGRVTLDLWFGDINELTDQLD
MNMC_KLEP7   -------------WAQQLQAQWPS----AFGGCHRLLLDGGRVTLDLWFGDINELTRELD
MNMC_CROS8   -------------WAQQLQAQWPM----ALPGCQRLVLDGGRVTLDLWLGDINELVDTLD
MNMC_YERPG   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPY   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPE   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPA   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPN   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPP   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPS   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERPB   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERP3   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLADGAITLDLWFGDVNTLLPTLD
MNMC_YERE8   -------------FAEQLRAQWPL----PLAGCHRILLAEGAITLDLWFGDVNTLLPQLD
MNMC_SERP5   -------------YADELRAQWPL----PLPGCHRLLLAEGRITLDLWFGDVNELLPHFD
MNMC_PECAS   -------------FADELRQQWPL----ALPGCHRLILAQGSITLDLWFGDVNVILPELD
MNMC_PHOLL   -------------FSQQLYQQWPQ----PLAGCHRLIMANGAVTLDLWFGDVNDLLPTMD
MNMC_VIBCH   -------------FAQKLHKHYPL----AIPECQRIVLNDGLVTLDLWFGDIKDCLPKVA
MNMC_VIBC3   -------------FAQKLHKHYPL----AIPECQRIVLDDGLITLDLWFGDIKDCLPKVA
MNMC_VIBCB   -------------FAEKLQQHYPA----AVPECHRIVLEDGAITLDLWFGDIKDCMPLVP
MNMC_VIBPA   -------------YAEKLQKHYPA----AVPECHRIVLEDGAITLDLWFGDIKDCMPQVP
MNMC_VIBVU   -------------LAEKLHRHYPP----AVPECHRIVLDNGAVTLDLWLGDIKDCLPSVP
MNMC_VIBVY   -------------LAEKLHRHYPP----AVPECHRIVLDNGAVTLDLWLGDIKDCLPSVP
MNMC_ALIF1   -------------FAEQLQEHYPA----AVPDCHRLVLEDGMITLDLWFGDIKDCMPQIW
MNMC_PHOPR   -------------FSQQLHAHYPP----AVSDCHRIVLDEGLITLDLWFGNITDSMPQVW
MNMC_AERHH   -------------FSQPLIEQWPL----PVAGCHRLLFAGGRIRLDLWFGDIKEMLPQVP
MNMC_AERS4   -------------FSQALIAQWPL----PVPGCHRLHFAGGRIRLDLWLGDIKEMLPQVP
MNMC_PSYIN   -------------FITPLLAQYPI----ALKGCHRLVLNEFNITLDLWFGDIADTLPSLH
MNMC_ACTPJ   -------------LSQKMTACWQP----RQTGCQRYHFEQ--IYLDVWFGDMLDNLPQLG
MNMC_ACTP2   -------------LSQKMTACWQP----RQTGCQRYHFEQ--IYLDVWFGDMLDNLPQLG
MNMC_HAEDU   -------------LSATLIACWQP----RQAGCQRYHFDD--VYLDIWFGEMLENLPQLG
MNMC_HAEIN   -------------LSAHLQRYWPS----LILGCHRIHFGE--TTLDLWFGDVSENLPQLG
MNMC_HAEIG   -------------LSAHLQRYWPS----LILGCHRIHFEE--TTLDLWFGDVSENLPQLG
MNMC_HAEI8   -------------LSAHLQRYWPS----LILGCHRIHFGE--TTLDLWLGNVSENLPQLG
MNMC_HAEIE   -------------LSAHLQRYWPS----LILGCHRIHFGE--TTLDLWLGDVSENLPQLG
MNMC_HAES1   -------------LSQQLCDYCLD----AIQGCQRFHFAE--TTLDLWFGDIADNLPQLG
MNMC_HISS2   -------------LSQQLCDYCLE----AIQGCQRFHFAE--TTLDLWFGDIVDNLPQLG
MNMC_PASMU   -------------LAQQLQQSWLE----PIVGCYRFHFAE--TTLDLWFGDMAENLPQLG
MNMC_MANSM   -------------LAEQLRQNWLQ----PIVGCYRFHFEE--TVLDLWFGDIADNLPQLG
MNMC_ACTSZ   -------------LAAQLQQWWQING-IPIEGCYRYHFGE--TTLDIWFGDVNTQLPQLG
MNMC_CAUVC   -------------AAQVLLDHWP----GRARGFHRVDLPGFDAVLDLAVMDVVEALEAWD
MNMC_CAUSK   -------------AASVLLDHWP----GLARGFHRIDLPGFDATFDLAVMDVEPALAAWD
MNMC_MARMM   -------------LASRLLTQWP----SRLRGPQRLVFPEDGFAITIFQDEVEAALSQMT
MNMC_HYPNA   -------------LADQLLARWP----GPVRGVRHLAFEADGIELILHLGDIAQTLPASG
MNMC_CUPNH   -----------QPLAQALQAQWP----LALPGLHRLAFDGGRVVLTLALGDIEQMLPRLA
MNMC_CUPPJ   -----------LPLAQQLQAAWP----DALPGLHRLAFEDGGVTLTLALGDIEAVLPKLV
MNMC_CUPMC   -----------LPLSDQLQQQWP----DALPGLHRLSFEDGAVTLTLALGDVETMLPKLV
MNMC_RALSO   -----------ASLAEALRQAWP----VPVPGVHRLVFDAGRVTLTLMLGDAETLLPQLS
MNMC_BURCM   ----------ISENADALIDAWP----MHVPGLHRLEFDAGRVVLTLAFGDARDMLQRLV
MNMC_BURA4   ----------ISENADALLDAWP----MHVPGLHRLEFDAGRVVLTLAFGDAHDMLQRLV
MNMC_BURCA   ----------ISADVDALLDAWP----ILVPGLHRLEFDEGRVVLTLAFGDTIDLLKKLV
MNMC_BURCH   ----------ISADVDALLDAWP----ILVPGLHRLEFDEGRVVLTLAFGDTIDLLKKLV
MNMC_BURCC   ----------ISADVDALLDAWP----MRVPGLHRLEFDAGRVVLTLAFGDTIDLLKKLV
MNMC_BURL3   ----------ISADVEALADAWP----MLVPGLHRLEFDEGRVVLTLAFGESIDMLGKIV
MNMC_BURVG   ----------LSEQATLLADAWP----PAVPGFHRIEFEGGRVVLTLALGDARELLPKLV
MNMC_BURM1   ----------ISASVDALADAWP----PLVPGLHRLEFDAGRVVLTLVFGDALERLPTLV
MNMC_BURMA   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURM9   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURM7   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURP0   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURP1   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURPS   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRITLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURMS   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURP6   ----------IAPLVDELANAWP----ALTPGVHRLEFDDGRVTLTLVFGDALDVLPNLA
MNMC_BURTA   ----------IEPLVDALANAWP----ALTPGVHRLEFDEGRVTLTLAFGDALDVLPNLA
MNMC_PARPJ   ----------IAALAQALANAWP----TLVPGTHRLEFDEGRVVLTLVFGDAQERLPALR
MNMC_PARXL   ----------IAALAQALADAWP----MLVPGTHRLEFEEGRVVLTLVFADAQDSVPALR
MNMC_PARP8   ----------IAALAEQLANAWP----TLVPGTHRLEFEEGRVILTLVFGDAVQTLPTLW
MNMC_LEPCP   --------------AAQLIAAWP----LATPDLHLLDFEGGRVQLMLALGDIHDVLPGLQ
MNMC_METPP   --------------ARALVSAWP----LSTPNLHPIAFEGGRVQLLLGFGDVALLLPQLV
MNMC_BORBR   -----------QALATQLAAQWP----PLLPGLHRLEFEGGALTLTLGFGAAQQLAPRLT
MNMC_BORPA   -----------QALATQLAAQWP----PLLPGLHRLEFEGGALTLTLGFGAAQQLAPRLT
MNMC_BORPD   -----------QGLAGQLADQWP----ACLPGLHRLEFEGGAVTLTLAFGAASALAPHLR
MNMC_BORA1   -----------RAGARELLAQWP----KLLPGLHRLEFEHGAVTLTLALGDIGQVAPRLS
MNMC_AZOSB   -------------LAAELQANWP----CLAPGVHRLHLDGGRVCLTLYFGDARDGLAQLD
MNMC_AROAE   -------------LAAELADHWP----TLTPGMHRLHLNRGRVVLTLLFGDARELLPRLE
MNMC_DECAR   -------------LAAELQQKWP----PLVPGMHRLHLNDGQVILTLTFGDAATQLRSID
MNMC_THIDA   -------------LSEVLRGNWP----MLLPGFHRVALDGGRVQLTLMLGEAAECLHEVE
MNMC_ACIAC   -------------LARALHAQYW----GLLPGVHRLAFEGGQVLLTLYIGDAQAMLRQQQ
MNMC_ACISJ   -------------LAQQLAAQYW----GLLPGVHRLSFDGGQVLLTLYIGDAQALLRQQQ
MNMC_DELAS   -------------LAEELATRFQ----GLLPGVHRLAFEQGRVLLTLYIGDAQAMLRRQQ
MNMC_POLNA   -------------FAEQLKRQLW----GLLPGVHRLVFEGGQVLLTLCIGDTKAMLREPS
MNMC_POLSJ   -------------LARQLHDQLW----GLLPGFHRLVFEEGRVMLTLCIGDAKAMLREQS
MNMC_MAGMM   -------------HSAALVQAWP----PAVAGFHQRSLAQGRVTLTLLFGPAASMLAQLS
MNMC_LEPBJ   -------------IKEEFLSSYQ----DLIPGMNYFRFLEGKIHLTLFLGDVSDALCEIS
MNMC_LEPBL   -------------IKEEFLSSYQ----DLIPGMNYFRFLEGKIHLTLFLGDVSDALCEIS
MNMC_LEPIN   -------------IKKEFLSSYQ----DLIPGMNYFQFLGGKIHFSLFLGDVSSALCEIS
MNMC_LEPIC   -------------IKKEFLSSYQ----DLIPGMNYFQFLGGKIHFSLFLGDVSSALCEIS
MNMC_MARMS   -------------LSQQLIDAYP----EVCHGLHRIELEQGRIQLTLWFGEAEDGFAALD
MNMC_HYDCU   -------------PSNALLDVYP----LHLPGWHDVFLYDQRIRLTLWFGHVMKGLPEFD
MNMC_CAMJJ   ------------ELLEQFLKFYP----KAKEGIYRFYF--EDCFLDLVFEDI-AVLKELD
MNMC_CAMJ8   ------------ELLEQFLKFYP----KAKEGIYRFYF--EDCFLDLVFEDI-TILKELD
MNMC_CAMJR   ------------ELLEQFLKFYP----KAKEGIYRFYF--EDCFLDLVFEDI-AVLKELD
MNMC_CAMJE   ------------ELLEQFLKFYP----KAKEGIYRFYF--EDCFLDLVFEDI-AVLKELD
MNMC_CAMJD   ------------ELLEHFLKFYP----KAKEGIYRFYF--EDCFLDLVFEDI-TILKELD
MNMC_CAMC1   --------------VKKLVSLYP----PLISGIHRINF-APNITLDLCYGEADQILPELD
MNMC_CAMHC   ---------------KKLLKLYP----TLESGFHRIKF-SKNITLDLLFGDAECVLKECE
MNMC_CAMFF   --------------FDEFIEQYE----ILDGALIRIKLLNERVILDLYFGDILDAFDELS
MNMC_LEGPA   --------------TEKLIEHYP----VLTPGYHHLAFNNNQITLTLMLGDVLECYEQLL
MNMC_LEGPH   --------------AEKLIAHYP----VLTPGYHHLTFSNNQITLTLMLGDVLECYEQLL
MNMC_LEGPL   --------------TEKLIEHYP----VLTPGYHHLAFSNNRITLTLMLGDVLECYEQLL
MNMC_LEGPC   --------------AEKLIEHYP----VLTPGYHHLAFSNNQITLTLMLGDVLECYEQLL
MNMC_ACIBT   -------------LSKQLIEQYP----LPLAGCHRLSFPEERFSIDLWLGDAQDIFPSMV
MNMC_ACIBY   -------------LSKQLIEQYP----LPLAGCHRLSFPEERFSIDLWLGDAQDIFPSMV
MNMC_ACIBC   -------------LSKQLIEQYP----FPLAGCHRLSFPEERFSIDLWLGDAQDIFPSMV
MNMC_ACIAD   -------------LAEQLIEQYP----FPIAGCHRLNFPDERFSLDLWLGDAHDVFPSIV
MNMC_PSYA2   -------------LIEQLLASYP----PLIAGCHRLNFIEDNLTLDIWLGDASDSLASLD
MNMC_PSYCK   -------------LIEQLLTSYP----PLIAGCHRLDFIDDNLTLDIWLGDANDSLASLD
MNMC_PSYWF   -------------FVDQLLALYP----TLISGCHRLQLAED-VTLDLWLGDACFSLQQLA
MNMC_PSEAE   -------------WSEALLGQYL----AVHPGFQRLAFAGGRVGLTLLLGDA----LECL
MNMC_PSEAB   -------------WSEALLGQYL----AVHPGFQRLAFAGGRIGLTLLLGDA----LECL
MNMC_PSEA7   -------------WSEPLLGQYL----ALHPGFQRLAFAGGRVGLTLLLGDA----LECL
MNMC_PSEMY   -------------YAEQLLAQYR----AIHPGFQRLLLDGGRVVLTLMIGDV----LECL
MNMC_PSEP1   -------------YTEPLLEQYV----AVHPGFQQFTFAGGRVTLTLLIGDV----LEQL
MNMC_PSEPK   -------------YTEPLLEQYV----AVHPGFQQFTFTGGRVTLTLLIGDV----LEQL
MNMC_PSEPG   -------------YTEPLLEQYV----AVHPGFQQFTFANGRVTLTLLIGDV----LEQL
MNMC_PSEPW   -------------FTEPFLRQYV----AVHQGFQQFTFDQGRITLTLLIGDV----LEQL
MNMC_PSEE4   -------------FTQPLLEQYV----AIHPGFQQFSLDGGQVTLNLMIGDA----LEQL
MNMC_PSEF5   -------------FSAPLLEQYV----AVHGGFQRIVLEGGRVILTLLIGDA----LEQL
MNMC_PSEPF   -------------FSDQLLKHYV----AIHQGFQRIVLDNGRITLTLLIGDA----LEQL
MNMC_PSE14   -------------FARQLLDQYV----AVHEGFQRLAFDDGRVTLTLLIGDA----LQML
MNMC_PSEU2   -------------FAGQLLDQYV----AVHEGFQRLVFAGGRVTLTLLIGDA----LQML
MNMC_PSESM   -------------FADQLLGQYV----AIHEGFQRLVFDNGRVTLTLLIGDA----LQML
MNMC_PSEU5   -------------QAEQLLEQYV----ALNPGYQRLVFAGGRVVLTLLIGDV----LECL
MNMC_CHRVO   -------------WSSQLLAQYD----VLTPGWHRFVLAGGRVTLTLMIGDV----LEVL
MNMC_METFK   -------------YSTALLAQYH----QIVPGWQRLVFCQGRVQLTLLVGDV----LALL
MNMC_NITMU   -------------YADELMLRWQ----RRVPGWNRWSFAGGRVRLTLAIEDV----TRAL
MNMC_CHRSD   -------------RAGVLLDQWP----EPVGGVHRLWLSS-RVVLDLHFGDA----AERL
MNMC_HAHCH   -------------FARQLRAQYP----APMQGVHRCRFVDQGVTLTLYLGDV----VDWL
MNMC_MARN8   -------------LARELIDNYP----PLIKGTHRLVLGGGAIRLTLCFGDV----LDAW
MNMC_IDILO   -------------FSQSFLEHYP----ATDPGCHRIILSQGRVILDLWIGDLNELLPEWL
MNMC_PSEA6   -------------DAKALIAQYP----MPLDGCHRMSFLNNRVIVDLWLGDIHDSLPQWH
MNMC_PSET1   -------------LSEQLISQYP----INLAGCHRLEFNNGTIVLDLYFGDALESIKTMS
MNMC_COLP3   -------------LALTFINSYPDCPVEEFGQEFKTTFFNGQVRLTLIFDDAAQGFSSLN
MNMC_SHEB5   LESKQASALECKPELSQLAQTLLDAEPTAIIGCQRLIFDDGRTTIDLHFGDIQTQLSSLS
MNMC_SHEB9   LESKQASALECKSKLSQLAQTLLDAEPTAIIGCQRLIFDDGRTTIDLHFGDIQTQLSSLT
MNMC_SHEB8   ------------PELEPLAQRLLHAEPAAIIGCQRLIFDDGRFTIDLHFGDIQSQLSSLI
MNMC_SHEPC   ------------PELELLAQCLLHTEPTAIIGCQRLIFDDGRTTIDLHFGDIQSQLSSLI
MNMC_SHESW   ------------PELELLAQRLLHTEPTAIIGCQRLIFDDGRTTIDLHFGDIQSQLSSLI
MNMC_SHESM   ------------SHLQPIANAILKAKPARIIGCQRLIFDDGRITVDLHFGDLHTALSQLP
MNMC_SHESR   ------------SHLQPIANAILKAKPARIIGCQRLIFDDGRITVDLHFGDLHSALSQLP
MNMC_SHESA   ------------PHLQPIANAILKAKPARIIGCQRLIFDDGRITVDLHFGDLHTSLTNLP
MNMC_SHEON   ------------PHLQPIANAIIEAKPARIIGCQRLIFDDGRISLDLDFGDLQTMLVNQP
MNMC_SHEDO   ------------SPVAPQAEQFIAGKMAQINGAQRFILEQGQLRIDVHFGDLHSNLTELM
MNMC_SHEFN   ------------HHLFDFTQALLNGEIAAIEGCQRLSLLQNQIIIDLYQGSPLAQAKTIA
MNMC_SHESH   ------------DEQSTMVEALLRADIVAIEGCQRLIFDDGRVILDIYLGDTLSQLKCIL
MNMC_SHEWM   -------------KQGSFIQTLTEADPIEILGCQRLIFDDGRFVIDLYLNSPIASLKSMR
MNMC_SHELP   -------------LASPAKEQIKAICDARVSGSHRLKLVNARLIIDIHLGDPLTQLKDLV
MNMC_SHEAM   --------------EPPLWQWLLAAAQVNSAYPETNAAYASNASITSIQHTSKKPLQIIM
MNMC_SACD2   -------------LSEQLCALYPP---SSAPGFHHITLDEGQVQLTLYFGDAKTGLEQLV
MNMC_DICNV   --------------RIALYQNYPH-----RASGMHLIRLHPRVCLLLLWGDATRCYQACM
                              .        

MNMC_ECOLI   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECODH   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SHIB3   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SHIBS   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOLC   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOHS   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SHIFL   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SHIF8   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SHISS   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECO57   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SHIDS   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOK1   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOUT   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOL6   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOL5   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECOSM   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ECO24   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_CITK8   ESLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SALPA   ATLNQ----------------TVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SALTY   ATLNQ----------------TVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SALPB   ATLNQ----------------TVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SALCH   ATLNQ----------------TVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SALTI   ATLNQ----------------TVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SALAR   ATLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_ENT38   DSLNQ----------------KVDAWFLD------------------------------G
MNMC_KLEP7   DSLNQ----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_CROS8   DTHNR----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPG   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPY   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPE   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPA   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPN   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPP   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPS   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERPB   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERP3   DSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_YERE8   SSLNN----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_SERP5   ASMHR----------------QIDAWFLD------------------------------G
MNMC_PECAS   DTQNH----------------QVDAWFLD------------------------------G
MNMC_PHOLL   SSLHG----------------KIDAWFLD------------------------------G
MNMC_VIBCH   TQEQG----------------LVDAWFLD------------------------------G
MNMC_VIBC3   TQEQG----------------LVDAWFLD------------------------------G
MNMC_VIBCB   YAEQG----------------LIDAWFLD------------------------------G
MNMC_VIBPA   YNEQG----------------LIDAWFLD------------------------------G
MNMC_VIBVU   YGEEG----------------IIDTWFLD------------------------------G
MNMC_VIBVY   YGEEG----------------IIDTWFLD------------------------------G
MNMC_ALIF1   MDDKG----------------LIDAWFLD------------------------------G
MNMC_PHOPR   TNDDG----------------IVDAWFTDFSQIEAADIHQTTEGTTTESITIENNASESS
MNMC_AERHH   HPADG----------------LVDAWYLD------------------------------G
MNMC_AERS4   HGEQG----------------LVDTWYLD------------------------------G
MNMC_PSYIN   VYDCG----------------LFDCWYLD------------------------------G
MNMC_ACTPJ   DLYTN----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_ACTP2   DLYTN----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_HAEDU   DLYNA----------------TVDSWFLD------------------------------G
MNMC_HAEIN   DYMNE----------------RINAWFLD------------------------------G
MNMC_HAEIG   DYMNE----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_HAEI8   DYMNE----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_HAEIE   DYMNE----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_HAES1   DYMQN----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_HISS2   DYMQN----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_PASMU   DYMCN----------------KIDAWFLD------------------------------G
MNMC_MANSM   DYMVN----------------KIDAWFLD------------------------------G
MNMC_ACTSZ   DYMQN----------------RIDAWFLD------------------------------G
MNMC_CAUVC   GLADA--------------------WFLDGFSP---------------------------
MNMC_CAUSK   GAADA--------------------WFLDGFSP---------------------------
MNMC_MARMM   RPVDA--------------------WFLDGFAP---------------------------
MNMC_HYPNA   FRADA--------------------WFLDGFSP---------------------------
MNMC_CUPNH   AGADA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_CUPPJ   AGADA--------------------FYLDGFSP---------------------------
MNMC_CUPMC   LGADA--------------------FYLDGFSP---------------------------
MNMC_RALSO   CAADA--------------------FYLDGFSP---------------------------
MNMC_BURCM   ARADA--------------------FYLGNVAS---------------------------
MNMC_BURA4   ARADA--------------------FYLGNLAS---------------------------
MNMC_BURCA   ARADA--------------------FFLDGAAA---------------------------
MNMC_BURCH   ARADA--------------------FFLDGAAA---------------------------
MNMC_BURCC   ARADA--------------------FFLDGAAA---------------------------
MNMC_BURL3   ARADA--------------------FCLDGLAS---------------------------
MNMC_BURVG   ARADA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURM1   ARADA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURMA   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURM9   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURM7   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURP0   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURP1   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURPS   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURMS   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURP6   LRAHA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_BURTA   LRADA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_PARPJ   LRADA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_PARXL   LRADA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_PARP8   LRADA--------------------FYLDGFSP---------------------------
MNMC_LEPCP   AEAHS--------------------LYLDGFVP---------------------------
MNMC_METPP   VSVDA--------------------FFLDGFAP---------------------------
MNMC_BORBR   ARVDA--------------------YFLDGFAP---------------------------
MNMC_BORPA   ARVDA--------------------YFLDGCAP---------------------------
MNMC_BORPD   ARVDA--------------------YFLDGFAP---------------------------
MNMC_BORA1   ACVDA--------------------FFLDGFAP---------------------------
MNMC_AZOSB   ARADA--------------------FLLDGFSP---------------------------
MNMC_AROAE   CGADA--------------------FFLDGFSP---------------------------
MNMC_DECAR   ASVDA--------------------FFLDGFSP---------------------------
MNMC_THIDA   ARVDA--------------------FYLDGFAP---------------------------
MNMC_ACIAC   PVADA--------------------VYLDGFSP---------------------------
MNMC_ACISJ   PTADS--------------------VYLDGFDP---------------------------
MNMC_DELAS   ITADS--------------------IYLDGFTP---------------------------
MNMC_POLNA   FEADS--------------------VYLDGFSP---------------------------
MNMC_POLSJ   FEADS--------------------VYLDGFNPG--------------------------
MNMC_MAGMM   ATVDG--------------------WYLDGFAP---------------------------
MNMC_LEPBJ   GKADA--------------------IFLDGFAP---------------------------
MNMC_LEPBL   GKADA--------------------IFLDGFAP---------------------------
MNMC_LEPIN   GKVDA--------------------IFLDGFAP---------------------------
MNMC_LEPIC   GKVDA--------------------IFLDGFAP---------------------------
MNMC_MARMS   ADVDA--------------------WFLDGFAP---------------------------
MNMC_HYDCU   VQVDA--------------------WFLDGFTP---------------------------
MNMC_CAMJJ   FKADI--------------------WYLDGFSP---------------------------
MNMC_CAMJ8   FKADI--------------------WYLDGFSP---------------------------
MNMC_CAMJR   FKADV--------------------WYLDGFSP---------------------------
MNMC_CAMJE   FKADV--------------------WYLDGFSP---------------------------
MNMC_CAMJD   FKADV--------------------WYLDGFSP---------------------------
MNMC_CAMC1   FAADI--------------------WFLDGFAP---------------------------
MNMC_CAMHC   FKADI--------------------WLMDGFSP---------------------------
MNMC_CAMFF   FRADA--------------------WYLDGFSP---------------------------
MNMC_LEGPA   FCGDINLEHQLR-------ESYVNAWYLDGFSP---------------------------
MNMC_LEGPH   FCGDINLEHQLR-------ESYVNAWYLDGFSP---------------------------
MNMC_LEGPL   FCGDINLEHQLR-------ESYVNAWYLDGFSP---------------------------
MNMC_LEGPC   FCGDINLEQQLR-------ESYVNAWYLDGFSP---------------------------
MNMC_ACIBT   KTKAVN------------------AWFLDGFAP---------------------------
MNMC_ACIBY   KTKAVN------------------AWFLDGFAP---------------------------
MNMC_ACIBC   KTKAVN------------------AWFLDGFAP---------------------------
MNMC_ACIAD   KTHSVD------------------AWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSYA2   GVVTTQ-------------RPYINAWFLNGFAH---------------------------
MNMC_PSYCK   STVATQ-------------RPYINAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSYWF   NSYDTLPY-----------GAHIDAWYLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEAE   PQLDAR----------------VDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEAB   PQLDAR----------------VDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEA7   PQLDAR----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEMY   PQLDAR----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEP1   PQLDAQ----------------IDVWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEPK   PQLDAQ----------------IDVWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEPG   PQLDAQ----------------IDVWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEPW   PQLDAR----------------IDVWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEE4   PQLDAR----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEF5   PQLDAQ----------------VDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEPF   PQLDGQ----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSE14   PQLDGQ----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEU2   PQLDGQ----------------MDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSESM   PQLDGQ----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEU5   PSLDAR----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_CHRVO   PQLDAR----------------VDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_METFK   PQLSSH----------------ADAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_NITMU   PETHG-----------------IDAWFLDGFSP---------------------------
MNMC_CHRSD   SRLDGR----------------VDAWFLDGFSP---------------------------
MNMC_HAHCH   SDCSFK----------------ADAWFLDGFSP---------------------------
MNMC_MARN8   NELEFV----------------ADAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_IDILO   PQAQKQ----------------IDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_PSEA6   TNENG----------------LVDAWYLDGFAP---------------------------
MNMC_PSET1   YPRSG----------------IVDAWFLDGFAP---------------------------
MNMC_COLP3   CSKEG----------------LVDAWYLDGFTP---------------------------
MNMC_SHEB5   HSPMHP----------------VQHWLILPHL----------------------------
MNMC_SHEB9   HSPMHP----------------VQHWLILPHL----------------------------
MNMC_SHEB8   HSPMHP----------------VQHWLILPHL----------------------------
MNMC_SHEPC   HSPLHP----------------VQHWLVLPHL----------------------------
MNMC_SHESW   HSPLHP----------------VQHWLVLPHL----------------------------
MNMC_SHESM   HSADHP----------------IQQWLVLPHL----------------------------
MNMC_SHESR   HSPAHL----------------IQQWLVLPHL----------------------------
MNMC_SHESA   HSPAHP----------------IQQWLVLPHL----------------------------
MNMC_SHEON   HCGTYP----------------IQQWLILPHL----------------------------
MNMC_SHEDO   TP-EHR----------------VTHWHCLPHIAHTQTEFAETQ-----------ASQLQF
MNMC_SHEFN   TPNKQR----------------ITHWFALPHT----------------------------
MNMC_SHESH   PTSVKGDMTDN--------SALIAHWNITEKVK---------------------------
MNMC_SHEWM   LPTCDGSDDDK--------SPLFDLWTISQTNSN--------------------------
MNMC_SHELP   SPSLA--------------SQAIQGWLANTQAT---------------------------
MNMC_SHEAM   LLKDEA----------------ELNALAMDAS----------------------------
MNMC_SACD2   LAHGAINKIENRSSCIGDKQQLVDAWYFDGFTP---------------------------
MNMC_DICNV   ARVNA--------------------WFLDGFAP---------------------------
                                      

MNMC_ECOLI   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQDAGFTMQKR----
MNMC_ECODH   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQDAGFTMQKR----
MNMC_SHIB3   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQDAGFTMQKR----
MNMC_SHIBS   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQDAGFTMQKR----
MNMC_ECOLC   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ECOHS   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SHIFL   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SHIF8   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SHISS   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ECO57   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SHIDS   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPSGTLATFTSA-----GFVRRGLQDAGFTMQKR----
MNMC_ECOK1   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGSTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ECOUT   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGSTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ECOL6   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGSTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ECOL5   FAPAKNPDMWTQNLFTAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ECOSM   FAPAKNPDMWTQNLFKAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFSMQKR----
MNMC_ECO24   FAPAKNPDMWTQNLFNAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_CITK8   FAPAKNPDMWTQNLFSTMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SALPA   FAPAKNPDMWTPNLFNAMARLARPGATLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SALTY   FAPAKNPDMWTPNLFNAMARLARPGATLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SALPB   FAPAKNPDMWTPNLFNAMARLARPGATLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SALCH   FAPAKNPDMWTPNLFNAMARLARPGATLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_SALTI   FAPAKNPDMWTPNLFNAMARLARPGATLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKH----
MNMC_SALAR   FAPAKNPDMWTPNLFNTMARLARPGATLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMQKR----
MNMC_ENT38   FAPAKNPDMWSEHLFAAMARLARPGATLATFTCA-----GFVRRGLQDAGFTMQKC----
MNMC_KLEP7   FAPAKNPDMWTQDLFSAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLQEAGFTMRKS----
MNMC_CROS8   FAPSKNPEMWTPGLFTAMARLARPGGTLATFTSA-----GFVRRGLIEAGFDVVKR----
MNMC_YERPG   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPY   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPE   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPA   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPN   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPP   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPS   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERPB   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERP3   FAPAKNPDMWNEQLFNAMARMTRPGGTFSTFTAA-----GFVRRGLQQAGFNVTKV----
MNMC_YERE8   FAPAKNPDMWNDVLFNAMARMARPGGTFATFTAA-----GFVRRGLQQAGFDVAKI----
MNMC_SERP5   FAPSKNPDMWTEQLFAAMARFARPGGSLATFTAA-----GFVRRGLQQAGFEVIKS----
MNMC_PECAS   FAPSKNPDMWTDNLFQAMARLCRKEGTFATFTAA-----GFVRRGLQQAGFHVSKV----
MNMC_PHOLL   FAPAKNPQMWSEQLFTAMAQFAHPEGTFATFTSA-----GIVRRGLQQAGFNVSKI----
MNMC_VIBCH   FAPSKNPEMWNQNLFAGMAKLAKHGCTCATFTSA-----GFVRRGLIDAGFAMKKV----
MNMC_VIBC3   FAPSKNPEMWNQGLFAGMAKLAKHGCTCATFTSA-----GFVRRGLIDAGFAMKKV----
MNMC_VIBCB   FAPSKNPEMWNQNLFNGMAKLAKQDCTVATFTAA-----GFVRRGLNEAGFAMKKV----
MNMC_VIBPA   FAPSKNPEMWNQNLFNNMAKLAKQDCTVATFTAA-----GFVRRGLNEAGFAMKKV----
MNMC_VIBVU   FAPSKNPEMWNQDLFNGMAKLARSECRVATFTSA-----GFVRRGLIEAGFAMKKV----
MNMC_VIBVY   FAPSKNPEMWNQDLFNGMAKLARSECRVATFTSA-----GFVRRGLIEAGFAMKKV----
MNMC_ALIF1   FAPSKNPEMWNQTLFNNMASLAKKGCTCATFTAA-----GFVRRGLIEAGFDMKKV----
MNMC_PHOPR   ATESNAALLKSLTIINSIAILARENSTIHAITYHQGNQQDVLEQSLTEAGFDMTESHNHR
MNMC_AERHH   FSPAKNPEMWTQALFDGLARLARPHATIATFTCA-----GFVRRGLIAAGFAMQKV----
MNMC_AERS4   FAPAKNPEMWTQDLFDGLARLARPGATLSTFTSA-----GFVRRGLIAAGFAMKKV----
MNMC_PSYIN   FAPSKNPEMWNDDLFQLISQSCKKDATIATFTAA-----SFVRKGLIKAGFEMGKQ----
MNMC_ACTPJ   FSPDKNPEMWNETLYRQMFSLTKNGGSFATFTAA-----STVRKGLQAVGFEVKKR----
MNMC_ACTP2   FSPDKNPEMWNETLYRQMFSLTKNGGSFATFTAA-----STVRKGLQAVGFEVKKR----
MNMC_HAEDU   FSPDKNPTMWHEQLYQHMFRLTRVGGSFATFTAA-----SHVRCGLQAVGFTVYKR----
MNMC_HAEIN   FAPSKNPEMWNDDLYNLMFRFTKPNGTFATFTAA-----SAVRKGLESAGFNVTKR----
MNMC_HAEIG   FAPSKNPEMWNDDLYNLIFRFTKPNGTFATFTAA-----SAVRKGLESAGFNVTKR----
MNMC_HAEI8   FAPSKNPEMWNDDLYKLMFRFTKPNGSFATFTAA-----SAVRKGLESAGFNVTKR----
MNMC_HAEIE   FAPSKNPEMWNDDLYNLMFRFTKPNGSFATFTAA-----SAVRKGLESAGFNVTKR----
MNMC_HAES1   FSPSKNPQMWNDKLYQQIFYYSKPQGTFATFTAA-----SAVRKGLISAGFEVQKR----
MNMC_HISS2   FSPSKNPQMWNDELYQQMFYYSKPQGTFSTFTAA-----SAVRKGLVSAGFEVQKR----
MNMC_PASMU   FAPSKNPQMWQDTLYQHMYRYTKTQGTFSTFTAA-----SAVRKGLIHAGFTVTKR----
MNMC_MANSM   FAPSKNPEMWNENLYKQMFRYTKPAGTFATFTAA-----SAVKKGLESAGFSLQKR----
MNMC_ACTSZ   FSPSKNPDMWNETVYRLMYRYTKPQGTFATFTAA-----SAVKKGLESAGFRVEKR----
MNMC_CAUVC   ---ALNPAMWRDEVLAAVGARSAPGARAATFTVA-----GAVRRGLSAAGFEIAKR----
MNMC_CAUSK   ---ALNPAMWREEILAAVAARSAPGARAATFTVA-----GAVRRGLSAAGFQVDRR----
MNMC_MARMM   ---DRNAAMWSQAVFNRLGELSVPGTRVGTFTVA-----GFVRRGLAEAGFDVAKR----
MNMC_HYPNA   ---AKNAGMWAGDIFPLIAARSAPGARAATFTVA-----GDVRRGLAEAGFEVRKA----
MNMC_CUPNH   ---ARNTEMWSPQVFRGLARLARPGARLATWAAA-----GFVRRGLKEVGFEVSRA----
MNMC_CUPPJ   ---SRNADMWSPLVFRGLARLARPGATLATYTAA-----GFVRRGLREAGFDARKA----
MNMC_CUPMC   ---SRNAEMWSDTVFRGLARLARIGATLATYTAA-----GFVRRGLTAAGFEAHKA----
MNMC_RALSO   ---AKNPDLWQPGVFKQLARIARGGATLATYTAA-----GAVRHGLREAGFEVRKA----
MNMC_BURCM   ---AAHGDVLSADVIRALARIAADGATYATHSHD-----DTVKHALEQTGFTSRDV----
MNMC_BURA4   ---AAHGDVLSADVIRALARIAADGATYATHSHD-----DAVKHALEQTGFTSRDV----
MNMC_BURCA   ---SG-------DGIRALAKLAGEHATFATHAKS-----DDVKHALGETGFTFREV----
MNMC_BURCH   ---SG-------DGIRALAKLAGEHATFATHAKS-----DDVKHALGETGFTFREV----
MNMC_BURCC   ---SS-------DGIRALAKLAGEHATFATHAKS-----DDVKHALGETGFTFREV----
MNMC_BURL3   ---SSDADLQSTDVVRALSKIAGEHATFAVHASS-----DALKHALGKSGFTYREV----
MNMC_BURVG   ---AKNADLWSADVFRALARVAADDATFATYSSA-----GVVKQALVEAGFAYRKM----
MNMC_BURM1   ---SKNADLWSIDVFRALARMADEHATFATYSSS-----GVVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURMA   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURM9   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURM7   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURP0   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURP1   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURPS   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURMS   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURP6   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADERATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_BURTA   ---SKNADLWSPAIFKSLAKLADEHATFATYTSS-----GAVKRALDEAGFAYRKV----
MNMC_PARPJ   ---ARNPELWTPMIFKALARLAGEGATFATCSSA-----GDIKRALIQCGFEYRKV----
MNMC_PARXL   ---ARNPELWTSAIFKALARLAGEGATFATYSSA-----GDIKRALTQCGFEYRKV----
MNMC_PARP8   ---DRNPDLWTPAVFKSLARLAGDEATFATYTSS-----GDVKRSLQQAGFEYRKV----
MNMC_LEPCP   ---ARNPAMWSADVFKRIARLAAPGAMAASGHAD-----SAVRDGLVRQGFEVRAT----
MNMC_METPP   ---ARNPEMWEPRRLQRLGRLAAPGATAATWSAA-----RVVRDGLSAAGFTVETT----
MNMC_BORBR   ---RGNPAMWDPHMLQALARLAAPDATLASWCSA-----GQVRQALQQAGFAVRRA----
MNMC_BORPA   ---RGNPAMWDPHMLQALARLAAPDATLASWCSA-----GQVRQALQQAGFAVRRA----
MNMC_BORPD   ---DRNPELWQPALMRDLARMAAPDATLATWACA-----GSVRQALRDAGFRVRKQ----
MNMC_BORA1   ---SKNPAMWDTYVLRRLLRLGAADATLATWTSA-----GFVRRGLQEAGFDIQRL----
MNMC_AZOSB   ---AKNPDLWSARIFHLLARLAAADATLATWSVA-----GEVREGLRRAGFEVEKA----
MNMC_AROAE   ---ACNPELWSAALLAELGRLAASGATLATWSVS-----GDVRRALAAAGFDCEKA----
MNMC_DECAR   ---PKNPELWSPHFCKGLARLTAPGATLATWSVA-----GHVRQALKDAEFDVAKR----
MNMC_THIDA   ---DRNTDLWQPQLFETLAWLANPGATAATYTVA-----APVLQGLTQAGFACEKR----
MNMC_ACIAC   ---QVNPELWDVHTLKAVARCCRRGTRLATWSVA-----GAVREGLAQCGFRVQKV----
MNMC_ACISJ   ---QHNPQMWDIHTLKAVARCCRRGTRLATWTVA-----RGVRDGLVQCGFEVQKV----
MNMC_DELAS   ---ELNPDLWSADTLRALARHCRRGTQLSTWCVA-----RTVRDGLAQHGFQVRKV----
MNMC_POLNA   ---QRNPDIWDVHTFKAVARCCRRGTRIATWTIA-----RSVRDALAQCGFVVKKV----
MNMC_POLSJ   LKPADSPDIWDLHTFKAVARCCRRGTRVATWTVA-----RSVRDALAQCGFVVKKT----
MNMC_MAGMM   ---SRNPEMWSDTLFAQLSRLSRLGTRLASFTVA-----GTVKRGLRAQGFTLHKA----
MNMC_LEPBJ   ---SKNPEMWEESVLGNLKNVSKFGTTFSTFTVA-----RTVRNSLSYAGFTLEKR----
MNMC_LEPBL   ---SKNPEMWEESVLGNLKNVSKFGTTFSTFTVA-----RTVRNSLSYAGFTLEKR----
MNMC_LEPIN   ---SKNPEMWDKSVLENLKYVSKKGTTLSTFTVA-----RMVRDSLSFSGFKLEKR----
MNMC_LEPIC   ---SKNPEMWDKSVLENLKYVSKKGTTLSTFTVA-----RMVRDSLSFSGFKLEKR----
MNMC_MARMS   ---SKNPEMWSDNLFKHIHRLSHQGTTFSTFTAA-----GIVRRGLKNVGFDVRKV----
MNMC_HYDCU   ---RKNPDMWQSELYLQMARLSNEATTFATFTAA-----GDVRRGLAQYGFEVEKA----
MNMC_CAMJJ   ---NKNSQMFDGNLIFEVARLSKKNTQICTFSSA-----SFLQKNLKKYGFRVEKT----
MNMC_CAMJ8   ---NKNSQMFDENLIFEVARLSKKNTQICTFSSA-----SFLQKNLKKYGFRVEKT----
MNMC_CAMJR   ---NKNLQMFDENLIFEVARLSKKNTQICTFSSA-----SFLQKNLKKYGFRVEKT----
MNMC_CAMJE   ---NKNSQMFDENLIFEVARLSKKNTQICTFSSA-----SFLQKNLKKYGFRVEKT----
MNMC_CAMJD   ---NKNSQMFDENLIFEVARLSKKNTQICTFSSA-----SFLQKNLKKYGFRVEKT----
MNMC_CAMC1   ---SKNGSIWSEDVFKQIARLSRVGTIARTYSCA-----KIVKVGLKNAGFLLSLK----
MNMC_CAMHC   ---SKNPDMWSDEITSQIARLCRIKAKIATYSAS-----KKVQKSLENAGFCVVKT----
MNMC_CAMFF   ---TKNPDMWSKEVFDRLSKFCKNRAKVRTFSSA-----KIVQNRFLEHGFSIKKL----
MNMC_LEGPA   ---SKNQSMWSDNLFTVIAMLSKESTTVATYSAS-----SIVKTALTNAGFVIEKR----
MNMC_LEGPH   ---SKNQSMWSDNLFTVIAMLSKESTTVATYSAS-----SIVKTALTNAGFVIEKR----
MNMC_LEGPL   ---SKNQSMWSDNLFTVIAMLSKESTTVATYSAS-----SIVKTALTNAGFVINKR----
MNMC_LEGPC   ---SKNQSMWSDNLLTVIAMLSKEGTTVATYSAS-----SIVKTALTNAGFVIEKR----
MNMC_ACIBT   ---SCNPDMWEQNVLNNIVRLSDYGTTFASFSVA-----GVLKRGLKAHGIDISRP----
MNMC_ACIBY   ---SCNPDMWEQNVLNNIVRLSNYGTTFASFSVA-----GVLKRGLKAHGIDISRP----
MNMC_ACIBC   ---SCNPDMWEQNVLNNIVRLSDYGTTFASFSVA-----GILKRGLKAHGVDITRP----
MNMC_ACIAD   ---SCNPELWETQVLNQIVRLSDYGTTFASFSVA-----GILKRGLKAHGIHISRP----
MNMC_PSYA2   ---SCNETLWTERIFSQIQRLSRADTTAATYSCA-----GIVKRGLQSQGFVIKKS----
MNMC_PSYCK   ---SCNEILWTERIFSHMQRLSRAGTTAATYSCA-----GIIKRGLQSQGFVIKKS----
MNMC_PSYWF   ---ACNESLWADQIFEQVKRLSKPGTTAATFSSA-----GVVKRGLMAAGFEIKKT----
MNMC_PSEAE   ---AKNPDMWSPVLFAELARLSAPQATLGTFTSA-----GFVRRGLVEAGFAMQRV----
MNMC_PSEAB   ---AKNPDMWSPALFAELARLSAPQATLGTFTSA-----GFVRRGLIEAGFAMQRV----
MNMC_PSEA7   ---AKNPDMWSPALFAELARLSAPQATLGTFTSA-----GFVRRGLIEAGFAMQRV----
MNMC_PSEMY   ---AKNPEMWTDSLFTELARLSAPGATLATFTSA-----GFVRRGLIAAGFAVQRV----
MNMC_PSEP1   ---AKNPDMWTPELFAQLARLSHPGTVLGTFTTT-----GWVRRSLVEAGFAMKKV----
MNMC_PSEPK   ---AKNPDMWTPELFAQLARLSHPGTVLGTFTTT-----GWVRRSLVEAGFAMKKV----
MNMC_PSEPG   ---AKNPDMWTPELFAQLARLSHPGTVLGTFTTT-----GWVRRSLVEAGFAMKKV----
MNMC_PSEPW   ---AKNPDMWTPELFTQLARLSHAGTALGTFTTT-----GWVRRSLIEAGFTMKKV----
MNMC_PSEE4   ---AKNPDMWTPELFTQLARLSRPGTTLGTFTTT-----GWVRRSLIEAGFTMKKV----
MNMC_PSEF5   ---AKNPDMWTAELFAELARLAAPGSTISTFTST-----GWVRRLLNSAGFKMKRT----
MNMC_PSEPF   ---AKNPEMWTAELFAELARLAAPGSTISTFTST-----GWVRRLLNAAGFKMKRT----
MNMC_PSE14   ---AKNPEMWTPELFAELARLSAPSATIGTFTST-----GWVRRSLNAAGFKMKRV----
MNMC_PSEU2   ---AKNPEMWTPELFAELARLSTSSTTIGTFTST-----GWVRRSLNAAGFKMKRV----
MNMC_PSESM   ---AKNPDMWTPELFAELARLSTPSTTIGTFTST-----GWVRRSLNAAGFKMKRV----
MNMC_PSEU5   ---AKNPQMWQPALFSEMARLSAPGATLGTFTSA-----GFVRRGLIEAGFDMQRV----
MNMC_CHRVO   ---SKNPDMWQQALFEQMARLSGPGASFATFTSA-----GAVRRGLAGAGFEVRKA----
MNMC_METFK   ---SRNPEMWQEALFDNMAAFSHKHTTFATFTSA-----GIVKRGLQAAGFEVHKV----
MNMC_NITMU   ---ARNPEMWTLQIFHWIARASRAGATFATYTSA-----GVVRRGLEQAGFQVKKI----
MNMC_CHRSD   ---AKNPDMWQPELFAAMAQVSRPGATFATFTCA-----GVVKRGLRDAGFTWRKT----
MNMC_HAHCH   ---KQNPEMWSESLFPLIASHAAQGCTVATFSAA-----GFIRRGLKEHGFNVSKA----
MNMC_MARN8   ---SLNPDMWLEKAIHQIRAHSQPGTTLATFTSV-----GRVRRALADEGFEMAKV----
MNMC_IDILO   ---AKNPEMWQPTLFDAMKQTAHSGTTFATFTAA-----GSVKRALQQNGFEVQKV----
MNMC_PSEA6   ---SKNPQMWSPQLFEQMARLASNGCTFATFTAA-----GFVKRGLRDAGFEVEKR----
MNMC_PSET1   ---SKNPDMWQQSLFNAMVNISKVGATLATFTAA-----GFVRRGLSDAGFTMQKV----
MNMC_COLP3   ---AKNPDMWSKDLFSQIGRLSKDQATLTTFTVA-----GFVKRQLRDIGFRLEKL----
MNMC_SHEB5   ------LQALHHQSHWQMAKLSDDSATIATIGLSESSGLSETTVKRFQACGFTVSDINEL
MNMC_SHEB9   ------LQALYHQSQWQMAKLSDDSATIATIGLSESSELSETTVNRFQACGFTVSDINEL
MNMC_SHEB8   ------LQALHHQSHWQMAKLSDDSATIATIGLSESSGLSETTVNRFQACGFTVSDINEL
MNMC_SHEPC   ------QNGLHQQIHWQMAKLSDDSATVATIGLNESSGLSETTVNRFQACGFEVRDFTCA
MNMC_SHESW   ------QNGLHQQIHWQMAKLSDDSATVATIGLNESSGLSETTVNRFQACGFEVRDFTCA
MNMC_SHESM   ------AAQLNGKQVWQMARLSTDDAQLIGVNL------AETLQQLAHKSGFSTLNVSQD
MNMC_SHESR   ------AAQLNGKQVWQMARLSTDDAQLIGVNL------AETVRQLAHQSGFSTLNVSQD
MNMC_SHESA   ------ASQLSGKLAWQMARLSADDAQLIGVNL------AETVQQLAHSSGFSTLNVSQD
MNMC_SHEON   ------APQLSRKILWQMARLSADDAHFIGVEL------AETTQNLAKTCGFSPLTITAD
MNMC_SHEDO   NQVQSNANQLNQAILWQMGRLSQDNASLYLDGENFKPSASDNNALTDCTLIKMATQAGFS
MNMC_SHEFN   NQEAHSDQYFHQRSVWEYGRLSVDNATFLA--------ASTNDENIAPTIKKQLAFCGF-
MNMC_SHESH   ------AGSLDQAMLWQIAKLSRDNAALSFTDPESKETRQMMALARSVGLRTLETTVSET
MNMC_SHEWM   RVESGMEQEISQALLWQVAKVSQDSAPVYNFNLK--QGKEIRQLCQKTGF----SLISYR
MNMC_SHELP   ----------DEALIWQMARLSQDNAEFLLLENNDVNLDKTSNNANTNLLTQLIIKAGFT
MNMC_SHEAM   ----------HPLSPFAMAASHIKGGQRFHLDDNCWLDFYLCEPNKAATLATFDKASIDV
MNMC_SACD2   ---AKNPSIWQPCIFTLAAELSKSTTTFATFTSA-----RSVRDAIENAGFKWQKV----
MNMC_DICNV   ---SKNPQMWQPELFREIARLSQPNATLATFTVA-----AQVREQLTAVGFNVHKQ----
                                      

MNMC_ECOLI   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECODH   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_SHIB3   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_SHIBS   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECOLC   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECOHS   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_SHIFL   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_SHIF8   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_SHISS   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECO57   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_SHIDS   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECOK1   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECOUT   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECOL6   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPFPC--------------------
MNMC_ECOL5   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECOSM   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQTLPLPC--------------------
MNMC_ECO24   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQALPLPC--------------------
MNMC_CITK8   ------------------KGFGRKREMLCGVMAHALTFPS--------------------
MNMC_SALPA   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQHRMPTL--------------------
MNMC_SALTY   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQHLMPTL--------------------
MNMC_SALPB   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQHLMPTL--------------------
MNMC_SALCH   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQHLMPTL--------------------
MNMC_SALTI   ------------------KGFGRKREMLCGVMEQHLMPTL--------------------
MNMC_SALAR   ------------------KGFGRKREMLCGVMERCLTPTI--------------------
MNMC_ENT38   ------------------KGFGRKREMLTGVMAQDNALPA--------------------
MNMC_KLEP7   ------------------KGFGRKREMLTGEMAQTLSFPA--------------------
MNMC_CROS8   ------------------KGFGRKREMLTGALSHDAPPPA--------------------
MNMC_YERPG   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPY   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPE   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPA   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPN   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPP   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPS   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERPB   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERP3   ------------------KGFGQKREMLTGTLPQQIHAPT--------------------
MNMC_YERE8   ------------------KGFGQKREMLTGILPQRLNTQS--------------------
MNMC_SERP5   ------------------KGFGQKREMLIGELPADAPAVAH-------------------
MNMC_PECAS   ------------------KGFGQKREMLSGLLPDTLPITS--------------------
MNMC_PHOLL   ------------------KGFGRKREMLAGVLATQKYQPL--------------------
MNMC_VIBCH   ------------------KGFGTKREMIAGSLSEKVPYTN--------------------
MNMC_VIBC3   ------------------KGFGTKREMIAGSLSEKVPYTN--------------------
MNMC_VIBCB   ------------------KGFGTKREMIAGSMEQREAHSN--------------------
MNMC_VIBPA   ------------------KGFGTKREMIAGSMEQREKQSN--------------------
MNMC_VIBVU   ------------------KGFGTKREMIAGCMETRQQQSR--------------------
MNMC_VIBVY   ------------------KGFGTKREMIAGCMETRQPQSR--------------------
MNMC_ALIF1   ------------------KGFGHKREMIAGTLTERTTKAN--------------------
MNMC_PHOPR   ------------------NSISPTHRLLVGSVKNRQYQAN--------------------
MNMC_AERHH   ------------------KGHGSKREMLAGERAEKQPQQT--------------------
MNMC_AERS4   ------------------KGHGSKWAMLAGERVDKKPQRT--------------------
MNMC_PSYIN   ------------------KGYDKKREMLIGHISTEALAANKLKQHGQY------------
MNMC_ACTPJ   ------------------KGFGKKREMLWGEKPQQSETA-------PV------------
MNMC_ACTP2   ------------------KGFGKKREMLWGEKPQQSETA-------PV------------
MNMC_HAEDU   ------------------KGFAKKREMLCGEKAQKSQTA-------EV------------
MNMC_HAEIN   ------------------KGFGKKRECLSGLKIQSKSTA--------L------------
MNMC_HAEIG   ------------------KGFGKKRECLSGLKIQSKSTA--------L------------
MNMC_HAEI8   ------------------KGFGKKRECLSGLKIQSKSTV--------L------------
MNMC_HAEIE   ------------------KGFGKKRECLSGLKIQSKSTA--------L------------
MNMC_HAES1   ------------------KGYGKKRECLCGIKNSTQQQN--------A------------
MNMC_HISS2   ------------------KGYGKKRECLCGIKNAIPQQN--------T------------
MNMC_PASMU   ------------------KGYGKKRECLQGVKAQQQPAD--------I------------
MNMC_MANSM   ------------------KGFGKKRECLQGFKPLNAEQN------PAV------------
MNMC_ACTSZ   ------------------AGFGKKRECLYGEKPAENAPHFTA---SQV------------
MNMC_CAUVC   ------------------PGFGRKRERLEAWRPGVRPVA------QRP------------
MNMC_CAUSK   ------------------PGFGRKKQRLEAVAPGVAASP------PRP------------
MNMC_MARMM   ------------------PGFGRKRERLEAVWPGEAVDG------SLA------------
MNMC_HYPNA   ------------------EGHGRKRQRLEAVYPDADEPVI-----PLP------------
MNMC_CUPNH   ------------------PGFGGKWQMTVASFRPQWKARR-----HA-------------
MNMC_CUPPJ   ------------------PGFGGKRDMTVATFCPVWKSRR-----HA-------------
MNMC_CUPMC   ------------------PGFGGKRDMTVARFAPVWKNRR-----HA-------------
MNMC_RALSO   ------------------PGFGRKRDMTVAAFPTHWRTRR------G-------------
MNMC_BURCM   ------------------EDCAGEPALRVGEYAPRWRMRR-----HE-------------
MNMC_BURA4   ------------------EDGAGEPALRVGEYAPRWRMRR-----HE-------------
MNMC_BURCA   ------------------DD------RLVGDYAPRWRARR-----HE-------------
MNMC_BURCH   ------------------DD------RLVGDYAPRWRARR-----HE-------------
MNMC_BURCC   ------------------DD------RLVGDYAPRWRARR-----HE-------------
MNMC_BURL3   ------------------DD------LLVGEYAPRWRARR-----HE-------------
MNMC_BURVG   ------------------PGLAGKFAMLVGEYAPRWRMRR-----HE-------------
MNMC_BURM1   ------------------DGFAGKRAMLVGEYAPRWRMRR-----HE-------------
MNMC_BURMA   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURM9   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURM7   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURP0   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURP1   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURPS   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURMS   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURP6   ------------------DGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_BURTA   ------------------EGFAGKRAMLVGEFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_PARPJ   ------------------DGFGWKRAMLVGHFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_PARXL   ------------------DGFGWKRAMLVGRFAPRWRVRR-----HE-------------
MNMC_PARP8   ------------------DGFGWKRAMLVGRFAPRYRVRR-----HE-------------
MNMC_LEPCP   ------------------GADA-----TVARYAPRFQPEP-----P--------------
MNMC_METPP   ------------------AGTGGKRDITVARFTPRHIAVP-----PP-------------
MNMC_BORBR   ------------------PGFGGKWHMTLGQRLPGVATPD-----D--------------
MNMC_BORPA   ------------------PGFGGKWHMTLGQRLPGVATPD-----D--------------
MNMC_BORPD   ------------------PGYGGKWHMTVGVRESAQPEAP-----ADA------------
MNMC_BORA1   ------------------TGARGKRHITVGRRSAWAGKHA-----P--------------
MNMC_AZOSB   ------------------PGFGGKRQMLRGRYLGRGHRPA-----PA-------------
MNMC_AROAE   ------------------PGFDGKRQMCRGRHRDVGTGPA-----PA-------------
MNMC_DECAR   ------------------PGYIGKRQMLVGRFRSRRPDRH-----VA-------------
MNMC_THIDA   ------------------RGYGRKRHCMSARFAGR--SRA-----EV-------------
MNMC_ACIAC   ------------------PGLPPKRSNLQAEFDPAWEPRP-----VQ-------------
MNMC_ACISJ   ------------------PGVRPKRDNLQATYAPRWEPRA-----GQ-------------
MNMC_DELAS   ------------------DGVPPKRHNLHAVFDPAWQPRG-----PR-------------
MNMC_POLNA   ------------------PGTPPKRDNLQGEYQPAWEVKK-----SR-------------
MNMC_POLSJ   ------------------PGIPPKRDNLQGEFNPAWEPKK-----SM-------------
MNMC_MAGMM   ------------------PGFGQKRECLRGVLENPLPHKP-----NIP------------
MNMC_LEPBJ   ------------------PGFGKKREMLTGKYSNYPSETKESLPKEKP------------
MNMC_LEPBL   ------------------PGFGKKREMLTGKYSNYPSETKESLPKEKP------------
MNMC_LEPIN   ------------------PGFGRKREMLIGSYSDSFLESN---PKEKP------------
MNMC_LEPIC   ------------------PGFGRKREMLIGSYSDSFLESN---PKEKP------------
MNMC_MARMS   ------------------KGFGQKREMTVGELNSSTAPLSARMSQGQA------------
MNMC_HYDCU   ------------------PGYAQKREMCFGRYAHSRP-----FSSKAP------------
MNMC_CAMJJ   ------------------KGFR-KREMIKAYLENELEFKDKE---AYF------------
MNMC_CAMJ8   ------------------KGFR-KREMIKAYLENELEFKDKE---AYF------------
MNMC_CAMJR   ------------------KGFR-KREMIKAYLENELEFKDKE---AYF------------
MNMC_CAMJE   ------------------KGFR-KREMIKAYLENELEFKDKE---AYF------------
MNMC_CAMJD   ------------------KGFR-KREMIKAYLENELEFKDKE---AYF------------
MNMC_CAMC1   ------------------EGYARKRQMSSAVLEKKD-ENLKD---AWF------------
MNMC_CAMHC   ------------------PGFNGKREMIRAYFNGNS-GEIKD---YFF------------
MNMC_CAMFF   ------------------KGHYKKREILEASLEHSSPKILKE---PWY------------
MNMC_LEGPA   ------------------KGFGPKRHMICAHYEKAYSSPKKN---RHT------------
MNMC_LEGPH   ------------------KGFGPKRHMICAHYEKAYSSSKKN---RHT------------
MNMC_LEGPL   ------------------KGFGPKRHMICAHYEKAYSSSKKN---RHT------------
MNMC_LEGPC   ------------------KGFGPKRHMLCAYYEKAYSSSKKN---RHT------------
MNMC_ACIBT   ------------------RGFGHKREMLKAVWKAPVSEEILLEPVSD-------------
MNMC_ACIBY   ------------------RGFGHKREMLKAIWKAPVSEEILFEPVSD-------------
MNMC_ACIBC   ------------------RGFGHKREMLKAVWKAPVSEEILLEPVRD-------------
MNMC_ACIAD   ------------------RGFGHKREMLKAIWPFPDHEST--TTVKG-------------
MNMC_PSYA2   ------------------KGFGPKPEMLTAVMSEMSSLDEPIS--------------ALS
MNMC_PSYCK   ------------------KVLGSKREMLTAVMSEMSSLDKPIS--------------TLS
MNMC_PSYWF   ------------------KGFGRKREMLTATKLEPVAVSDDTSDNQGATEYDAKSTLALR
MNMC_PSEAE   ------------------PGYGQKREMLSGTYQG-----PPANAGKPW------------
MNMC_PSEAB   ------------------PGYGQKREMLGGTYQG-----PPANAGKPW------------
MNMC_PSEA7   ------------------PGYGQKREMLGGTYQG-----PPASAGKPW------------
MNMC_PSEMY   ------------------KGFGHKREMLAGPFQA-----EPAPRSAPW------------
MNMC_PSEP1   ------------------PGIGKKWEVMSGAYVG----PLPGP-CAPW------------
MNMC_PSEPK   ------------------PGIGKKWEVMSGAYVG----PLPGP-CAPW------------
MNMC_PSEPG   ------------------PGIGKKWEVMSGAYVG----PVPGP-KAPW------------
MNMC_PSEPW   ------------------PGIGKKWEVMSGEYTG----PPNAPMSAPW------------
MNMC_PSEE4   ------------------PGIGKKWEVMHGVYTG----AAAAP-AAPW------------
MNMC_PSEF5   ------------------PGIGHKWEVLRGEFLGWPEDAPAPARARPW------------
MNMC_PSEPF   ------------------PGIGHKWEILRGEFLGWPEGVAPPAAAKPW------------
MNMC_PSE14   ------------------PGIGHKWEVLRGTFIAWPEDVAHPPAAKPW------------
MNMC_PSEU2   ------------------PGIGHKWEVLRGTFIAWPEDVAHPPAAKPW------------
MNMC_PSESM   ------------------PGIGHKWEVLRGAFIAWPEGVTSVPAAKPW------------
MNMC_PSEU5   ------------------PGYGHKREILRGHLQS----STAQMADKPW------------
MNMC_CHRVO   ------------------PGHGAKRHISHGWIAT----PPDAGWQAPW------------
MNMC_METFK   ------------------AGHGRKRDMLCGRFTL--------------------------
MNMC_NITMU   ------------------SGFGHKREMLQGDLPG--------------------------
MNMC_CHRSD   ------------------PGFGRKREMLCGEIAAP---PDDRRRASTP------------
MNMC_HAHCH   ------------------PGFGYKRDMTVGVFQAE-------------------------
MNMC_MARN8   ------------------PGFGRKREMLTGRLPTS-------------------------
MNMC_IDILO   ------------------AGFGRKRDMLCGHYLSA-------------------------
MNMC_PSEA6   ------------------KGHGRKREMLAGIIARELETKVNRQQARYYQRGAYMNSTSVN
MNMC_PSET1   ------------------KGFAHKRSMLIGTLKHTNDTQS--------------------
MNMC_COLP3   ------------------LAKGKKKEMLSAVMQSNPITNK--------------------
MNMC_SHEB5   ATKAL-GINALGIHQPVTLINHQPDAVLLHERQVLRQQDVKAYAFNPM------------
MNMC_SHEB9   GTKAL-G-----IHQPVTLINHQPDAVLLHERQVLRQQDAKAYAFNPM------------
MNMC_SHEB8   G-----------IHQPVTLINHQPDAVLLHERQVLRQQDAKAYAFNPM------------
MNMC_SHEPC   E----------------IQTNPQPDAILLHERHVLRRQDAKAYAFNPM------------
MNMC_SHESW   E----------------IQTNPQPDAILLHERHVLRRQDAKAYAFNPM------------
MNMC_SHESM   ALNG--------DASDALQSHIITDEILLHERKLLRQQADTAQAFTPK------------
MNMC_SHESR   TSNG--------DASDALQSQIITDEILLHERKLLRQQADTAQAFTPK------------
MNMC_SHESA   ALNG--------DASDALPSQIITDEILLHERKLLRQQADTAQAFTPK------------
MNMC_SHEON   MLCG--------EQIDSIASQIVTDDILLHERKLLRQQANNHQAFTPR------------
MNMC_SHEDO   RYSP----------NLFQASSDSCNAIPLGERRALRQQQENRQAHCPV------------
MNMC_SHEFN   ---------------LSSTSFKSTDDIAIAERNALRQQLQQQFAYNPL------------
MNMC_SHESH   ------TVPETQQQTENKNLDTASDAIPLQERRALRHAQSDKFQYCPV------------
MNMC_SHEWM   ------SQNEEMTPKLTSDLSSLDTQICLQERKALRHAQAQDSLYTPV------------
MNMC_SHELP   CYRLNLSLKDDQLVTLAEKPSLASLEIAMVERRALRRQQLDKFAFNPL------------
MNMC_SHEAM   LICP------------KGEFEQAALELAHQGSILIGDTKPDMPAALPI------------
MNMC_SACD2   ------------------PGFGLKREMLFGTFEQHPFAQVDPNKAPTTAHRSYRKRNGVQ
MNMC_DICNV   ------------------TGFAQKRHMLSAVYERPLSVEK--------------------
                                      

MNMC_ECOLI   SAPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECODH   SAPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_SHIB3   SAPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIACALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_SHIBS   SAPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIACALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOLC   SAPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOHS   SAPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_SHIFL   STPWFNR--TGSS-KREVAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVALYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_SHIF8   STPWFNR--TGSS-KREVAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVALYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_SHISS   STPWFNR--TGSS-KREVAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVALYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECO57   STPWFNR--TGSS-KREVAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_SHIDS   STPWFNR--TGSS-KREVAIIGGGIASALLSLALLRRSWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOK1   STPWFNR--TGSN-KQEAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOUT   STPWFNR--TGSN-KQEAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOL6   STPWFNR--MGSN-KQEAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOL5   STPWFNR--TGSN-KQEAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECOSM   STPWFNR--TGSN-KQEAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_ECO24   STPWFNR--TGSS-KREAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-LGASGNRQ
MNMC_CITK8   PTPWFTR--SGSA-KRDVAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCSDEQPA-QGASGNRQ
MNMC_SALPA   SAPWFYR--SGSE-KRETAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADDQPA-QGASGNRQ
MNMC_SALTY   SAPWFYR--SGSE-KRETAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADDQPA-QGASGNRQ
MNMC_SALPB   SAPWFYR--SGSE-KRETAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADDQPA-QGASGNRQ
MNMC_SALCH   YAPWFYR--SGSE-KRETAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADDQPA-QGASGNRQ
MNMC_SALTI   SAPWFYC--SGSE-KRETAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADDQPA-QGASGNRQ
MNMC_SALAR   SAPWFYR--SGSE-KRETAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADDKPA-RGASGNQQ
MNMC_ENT38   RAPWFAR--SGLE-NRETAIIGGGIASALLAFALLQRGWRVTLYCADKSPA-NGASGNRQ
MNMC_KLEP7   RVPWFAR--SSSD-AREAAIIGGGIASALLSLALLRRGWQVTLYCADEAPA-QGASGNRQ
MNMC_CROS8   RAPWYAR--RPASGDKDVAVVGGGIASALLALGLLRRGWQVTLYCEDDAPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPG   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPY   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPE   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPA   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPN   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPP   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPS   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERPB   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERP3   -APWYHR--PAATRCDDIAIIGGGIVSALTALALQRRGAVVTLYCADAQPA-QGASGNRQ
MNMC_YERE8   -EPWYHR--PLATRCDDIAIIGGGIVSALTALALLRRSAKVTLYCADALPA-QGASGNRQ
MNMC_SERP5   PTPWLLR--PAADNTDDIAIIGGGVASALTALALLRRGAKVTLYCADPQAA-EGASGNRQ
MNMC_PECAS   PTPWYSR--PAASTTDDIAIIGGGIASVLTALALQRRGANVTLYCAESQPA-TGASGNRQ
MNMC_PHOLL   PAPWFAR--PSASHNDDIAIIGGGIAGILTALALLRRGAQVTLYCQDVAPA-QGASGNRQ
MNMC_VIBCH   IAPEFRF--EATHGLQEVAIIGGGIASATLATTLARRGVAVTLYCADEKPA-QGASGNRQ
MNMC_VIBC3   IAPEFRF--EATHGLQEVAIIGGGIASATLATTLARRGVAVTLYCADEKPA-QGASGNRQ
MNMC_VIBCB   HLPWFNR--TASTNHDSIAIIGGGIASAALAKTLVRRGQNVTLYCKDAQPA-EGASGNRQ
MNMC_VIBPA   HLAWFNR--TASSNLDSIAIIGGGIASAALAKTLVRRGQNVTLYCKDTQPA-EGASGNRQ
MNMC_VIBVU   HAPYFNR--TSASHLDSIAIIGGGIASAALAKALVQRGQKVTLYCKHAQAA-EGASGNRQ
MNMC_VIBVY   HAPYFNR--TSASHLDSIAIIGGGIASAALAKALVQRGQKVTLYCKHAQAA-EGASGNRQ
MNMC_ALIF1   HEVWYAR--STKENITDVAIIGGGVASAALATTLIRRGVKVSVYCKDEKSA-QGASGNKQ
MNMC_PHOPR   SKPWFTR--TSATDASDVAIIGGGVASATTALALIRRGVNVTLYCADSLPA-EGASGNRQ
MNMC_AERHH   IAPWYAR--PAGR-AGEVLIIGGGIASAMTALSLVERGRRVTLLCQDGEPA-TGASGNRQ
MNMC_AERS4   IVPWYAR--PAGR-DGEVVIIGGGIASAMTALSLVERGRKVTLLCEDHELA-TGASGNRQ
MNMC_PSYIN   YRPAKSE--NTAQKKTDVAIIGGGIASACLSLALIRRGYKVTLYCKESSLA-FGASGNQQ
MNMC_ACTPJ   NYPYFYSESQTEA--NDIAVVGGGVASLFVVLSLLEKGKKVTLYCKDNALA-QNASGNLQ
MNMC_ACTP2   NYPYFYSESQTEA--NDIAVVGGGVASLFVVLSLLEKGKKVTLYCKDNALA-QNASGNLQ
MNMC_HAEDU   NFPYFYSPPAIVN--DDIAIVGGGIASLFVALSLLERGKQVTLYCQDSQVA-QKASGNAQ
MNMC_HAEIN   STPWYLAQPAKME-KQDVAIIGGGIASLCAAISLIKRGAKVTIYCEDDALA-LNASGNKQ
MNMC_HAEIG   STPWYLAQPAKME-KQDFAIIGGGIASLCAAISLVKRGAKVTIYCEDAALA-LNASGNKQ
MNMC_HAEI8   STPWYLAQPAKME-KQDVAIIGGGIASFCAAISLVKRGAKVTIYCEDDALA-LNASGNKQ
MNMC_HAEIE   STPWYLAQPAKME-QQDVAIIGGGIASLCAAISLVKRGAKVTIYCEDDSLA-LNASGNKQ
MNMC_HAES1   KFPWYLNQPASLL-SEDIAIIGGGIASLFTALSLLKRGAKVTLYCEDEQLA-LNASGNKQ
MNMC_HISS2   KAPWYLSQPASLL-SEDIAIIGGGIASLFTALSLLKRGAKITLYCEDEQLA-LNASGNKQ
MNMC_PASMU   HAPWALVQPAELTENADIALIGGGIASVFSALSLLERGAKVTVYCEDNSLA-ANASGNKQ
MNMC_MANSM   HTPWLLSRSATLSENTDIAIIGGGISSLFSAISLLQRGANVTLYCEDEQPA-LNASGNKQ
MNMC_ACTSZ   NTPWFLPQAAKFDGAADVAIIGGGIASLFSALSLLERGADVTLYCEDDELA-LNASGNKQ
MNMC_CAUVC   ---E------------TLAIIGGGIAGAALARAARAAGLEVTVID---DADAVAASGNPA
MNMC_CAUSK   ---R------------RLAVIGGGIAGAAMARAARAEGLEAMMFD---DGQAPAS-GNPA
MNMC_MARMM   ---NV---------DGPVAVLGAGIAGASLVHALRRRGIETVLIDA--HGVASGASGAPA
MNMC_HYPNA   ---R------------RVAILGAGIAGATIASGLKLAGMEAVVFDP-APEPARGASGNAL
MNMC_CUPNH   -----PPLPAQ-WAERHAIVIGAGLAGCAVTERLAARGWRVTLFDGHDGPA-RQTSAHRA
MNMC_CUPPJ   -----PTPAPE-WKVRHAIVIGAGLAGCAVTERLASRGWQVTLFDVHDGPA-RQTSSHRA
MNMC_CUPMC   -----PPEAAQ-WAERHAIVIGAGLAGCAVTERLAARGWRVTLLDAHDGPA-RQTSCHRA
MNMC_RALSO   -----PAEAPV-WPERHAIVLGAGLAGCSVAERLAARGWRITLIDEHEAPA-GGASAHRA
MNMC_BURCM   -----PPRALP-VAAREAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWNITLIERHERIA-SEASGNPA
MNMC_BURA4   -----PPRALP-VASREAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWNITLIERHEQIA-SEASGNPA
MNMC_BURCA   -----PPRALP-VAARRAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWDVTLIERHERIA-SEASGNPA
MNMC_BURCH   -----PPRALP-VAARRAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWDVTLIERHERIA-SEASGNPA
MNMC_BURCC   -----PPRALP-VTTRRAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWDVTLIERHERIA-SEASGNPA
MNMC_BURL3   -----PPLALP-VATRRAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWEVTLIERHDRIA-SDASGNPA
MNMC_BURVG   -----PPRALP-VAVREAIVIGAGLAGCALVERLAARGWHVTLIERHAQIA-SEASGNPA
MNMC_BURM1   -----PPRAWPNAAARRALVIGAGVAGCAVVERLAARGWNVTLIERHERIA-SEASGNPA
MNMC_BURMA   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURM9   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURM7   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURP0   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURP1   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURPS   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURMS   -----PPRAFS-TDRRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURP6   -----PPRAFS-TDIRDAIVIGAGLAGCAVVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_BURTA   -----PPRALD-VGTRDAIVIGAGLAGCAAVERLAARGWHVTLIERRERIA-SEASGNPA
MNMC_PARPJ   -----PPAPLA-VDERHAVVIGAGLAGCAVIERLAARGWRVTSLERHASVA-QEASGNPA
MNMC_PARXL   -----PPAPLV-VDERHAVVIGTGLAGCAVIERLAARGWRVTSLERHAAVA-QEASGNPA
MNMC_PARP8   -----PPLPLA-VGERHAIVIGTGLAGCAAIERLTARGWRVTSLERHADVA-RDASGNPA
MNMC_LEPCP   -----RGWRWPHAAAREALVIGGGLAGCAVAQALALQGWRSTVIDRQAGPA-QETSGNAG
MNMC_METPP   -----GGWHAHDAASREALVIGAGLAGCAAAWALSQQGWQCQLLDRAAEPA-DVTSGNPA
MNMC_BORBR   --------APDDDG-APVLVVGAGLAGAAVAHALALRGRAVTVLDAARLAGLASHAGHAA
MNMC_BORPA   --------APDDDG-APVLVVGAGLAGAAVAHALALRGRAVTVLDAARLAGLASHAGHAA
MNMC_BORPD   ---WALARAADGEGQDEVVVVGGGLAGAGIAQALALRGRPVCVIDAAGPA--SAHAGHVA
MNMC_BORA1   --------RRTDAPDAPVLVVGAGLAGAGMAQALALRGLSVRVIAESAQP----HGGHLA
MNMC_AZOSB   -----------AAE-RRALVIGAGVAGTSIAERLAARGWQVELLDAASGPA-QGASGNHA
MNMC_AROAE   -----------AAAARHALVIGAGLAGSSTAERLAARGWHVDVIDAADGPG-EGASGNLT
MNMC_DECAR   -----------PTD-RRAIVIGAGIAGSSTAHALAAAGWQVTVLEQATAPA-TGASSNLA
MNMC_THIDA   -----------SAAPRHVAVIGGGVAGAAAARALVDRGVSVTLLERATAPA-EGASGNPV
MNMC_ACIAC   ---PELPDVRVAGGPSSVLVIGGGLSGAAVAASLARRGWQVRVLDQGAEPA-AGASGLPA
MNMC_ACISJ   ---PVLPDATVAA-PARCLVVGAGLAGAAVAASLAHRGWQVQVLDRADHPA-AGASGLPA
MNMC_DELAS   ---AQPQE---AITPRRCMVLGAGIAGAAAAASLSRRGWQVTVLDTADAPA-AGASALPA
MNMC_POLNA   ---ITPER----KAPARCIVIGAGLAGSAVAASLARRGWQVTVLDAASTPA-AGASGLPA
MNMC_POLSJ   ---LPGIR----RQAGSCVVIGAGLAGAAVAASLARRGWRVVVLDAADAPA-RGASGLPA
MNMC_MAGMM   ---PWYAPPQRSEPVSSVAIIGAGIAGAACAYACRRAGLQVTLFERHAQPG-AEASGNPS
MNMC_LEPBJ   ---WCKRS-DPESQIKTATIIGAGIAGSTLAYSLSKRGIQVFLIDP--SGIANETSGIPR
MNMC_LEPBL   ---WCKRS-DPESQIKTATIIGAGIAGSTLAYSLSKRGIQVFLIDP--SGIANETSGIPR
MNMC_LEPIN   ---WCKRA-YPELQIKTVAIVGAGIAGTTLAYSLSRRGIQVFLIDP--SGIAKETSGIPM
MNMC_LEPIC   ---WCKRA-YPELQIKTVAIVGAGIAGTTLAYSLSRRGIQVFLIDP--SGIAKETSGIPM
MNMC_MARMS   ---WFNLRQDKTSEITKVLVVGAGLAGANTAYALAKQGIKVEVWEQG-NCIAGGASGNPQ
MNMC_HYDCU   ---WFERAKGGHPSPKKAIVIGAGLAGATVAYQLASQGLSVTVLEQE-KAVAQQASGNLA
MNMC_CAMJJ   ---SR--TFSSLKN-KKVAIIGAGISSAVLAYELSLRGFKIDVFEKHLELG-KGASGNES
MNMC_CAMJ8   ---SR--TFSSLKN-KKVAIIGAGISSAVLAYELSLRGFEIDVFEKHLELG-KGASGNES
MNMC_CAMJR   ---SR--TFSSLKN-KKVAIIGAGISSAVLAYELSLRGFEIDVFEKYLELG-KGASGNES
MNMC_CAMJE   ---SR--TFSSLKN-KKVAIIGAGISSAVLAYELSLRGFEIDIFEKHLELG-KGASGNES
MNMC_CAMJD   ---SR--TFSSLKN-KKVAIIGAGISSAVLAYELSLRGFKIDVFEKHLELG-KGASGNES
MNMC_CAMC1   ---ARCEPVGSVNG-KTALVIGTGVAGLATAGELAKNGFKVVIAEAKSEVA-TNGSGNHC
MNMC_CAMHC   ---ER---PSFKSG-KNVLIIGAGIAGIVTAIKFQNLGYKTVIAEKACSVA-ANASGNFC
MNMC_CAMFF   ---AL---PNISKF-SDVLIIGAGVAGLAAAFKFKKAGFNVCIAEKMSEAA-TNGSSNLA
MNMC_LEGPA   ---PWHINYPVTKDERTALIVGGGLAGCFIANSLAKRGWEVTILEEKEKVG-CGGSANQQ
MNMC_LEGPH   ---PWHINYPVTKDERTALIVGGGLAGCFIANSLAKRGWEVTILEEKEKVG-CGGSANQQ
MNMC_LEGPL   ---PWHINYPVTKEERTALIVGGGLAGCFIANSLAKRGWEVTILEEKEKVG-CGGSANQQ
MNMC_LEGPC   ---PWHINYPVTKDERTALIVGGGLAGCFIANSLAKRGWEVTILEEKEKVG-CGGSANQQ
MNMC_ACIBT   ---------TLHFTQQHIAVIGAGIAGLSTAWAFAQRGHQVTLFERTAPLS--GASGNPL
MNMC_ACIBY   ---------TFHFTQQRIAIIGAGIAGLSTAWAFAQRGHQVTLFERTAPLS--GASGNPL
MNMC_ACIBC   ---------TFQFTQQRIAVIGAGIAGLSTAWAFAQRGHQVTLFERTVPLS--GASGNPL
MNMC_ACIAD   ---------NQPSTQQHFAVIGAGIAGLHCAWSLAQRGHRVTLVDQSQPLS--GASGNPL
MNMC_PSYA2   NKAPLSNYPNNTV------VIGAGVAGLLTAWTLANRGISVTVLDKDAPLA--GASGNPR
MNMC_PSYCK   NKVTLSNYPNNAV------VIGAGVAGLLTAWSLANRGISVTVLDKDAPLA--GASGNPR
MNMC_PSYWF   SKEQVTLDTHAVTPNEQIAVIGAGVCGLMAAWSLAQRGNAVSLIDKEAPLA--GASGNPR
MNMC_PSEAE   -----YARPAPHAGRRAALVVGGGLAGCASAASLAARGWQVTLIERHPGLA-REASGNPQ
MNMC_PSEAB   -----YARPAPHAGRRAALVVGGGLAGCASAASLAARGWQVTLIERHPGLA-REASGNPQ
MNMC_PSEA7   -----YARPAPHAGRRAALVVGGGLAGCASAASLAARGWQVTLIERHPGLA-REASGNPQ
MNMC_PSEMY   -----FARPTLAAGARQAVVIGAGLAGCATAASLAARGWRVTLLERHDDVA-REASGNPQ
MNMC_PSEP1   -----YARPAVTQGPREALVIGAGLAGSSSAASLARRGWQVTVLERHEAPA-QEASGNPQ
MNMC_PSEPK   -----YARPAVTQGPREALVIGAGLAGSSSAASLARRGWQVTVLERHEAPA-QEASGNPQ
MNMC_PSEPG   -----YARPAVAQGPREALVIGAGLAGSTTAASLARRGWQVTVLERHEAPA-QEASGNPQ
MNMC_PSEPW   -----YARPTAPEGPREALVIGAGLAGSASAASLAARGWQVTVLERHDAAA-REASGNPQ
MNMC_PSEE4   -----YARPTDLPGPREALVIGAGLAGSATARSLAERGWQVSVLERHAGPA-QEASGNPQ
MNMC_PSEF5   -----FARPA--LGEKTALVIGGGLAGCASAASLAARGWQVQLLERHAELA-REASGNPQ
MNMC_PSEPF   -----FARPTRLTGDRRALVIGAGLAGCATAASLAARGWQVSLLERHDAVA-QEASGNPQ
MNMC_PSE14   -----FARPAPIGGERKALVIGAGLAGCATAQSLAQRGWQVSLLERHAAPA-QEASGNPQ
MNMC_PSEU2   -----LARPAPIGGERKALVIGAGLAGCATAQSLAQRGWQVSLLERHAAPA-QEASGNPQ
MNMC_PSESM   -----FARPTPLAGERKALAIGAGLAGCATAQSLAQRGWQVSLLERHAAPA-QEASGNPQ
MNMC_PSEU5   -----FARPGRTVRERRAVVIGAGLAGCATAAALAARGWRVSVLERHADAA-QEGSGNPQ
MNMC_CHRVO   -----YARPEPRWRERSAIVVGGGLAGAASARSLALRGWQVTLIERMPQLA-SAASGNPQ
MNMC_METFK   -------NERPAMRAGRAVVIGGGIAGTASSHMLAERGWQVNLVEQEPALA-QHASGNPV
MNMC_NITMU   -------PPPVRLAPTTAIVIGGGIAGCAAASALASRGLIVELLESH-TLG-AGASGNPI
MNMC_CHRSD   -----WFTPPRARPARHVVVIGAGLAGTSVAAALARRGVAVTLLERDAPGA-G-ASGNRQ
MNMC_HAHCH   -----EPNQPAALPHKEAVVIGSGLSGANVAYALATRGWKVTVLEAADRIA-PEASGNPQ
MNMC_MARN8   -----EDVSAPTVGTDPIVIIGAGIAGAALARNLAERGVPVVLADQASGPG-AGASGNDQ
MNMC_IDILO   ------EVCQKYYDRRDVTIIGGGISAACSALALKHRGVNVRVISAG--SA-DGASGNPQ
MNMC_PSEA6   TRCAENHAQTALASKPKVAIIGAGIAGASMAYAMAKKGYDCDIYFNDATPA-QGASGNPQ
MNMC_PSET1   ---APSYFNHDVSPLSNVAVIGGGIASSCILYSLAKRGISSQLFCQDAAPA-MGASHNVQ
MNMC_COLP3   ----GYYLRPLITKPQHVSIIGGGIASACAAYALTKQGVKVTLYCKDTSLA-QGGSSNAI
MNMC_SHEB5   -AAILSSA-----TPSSIAIIGGGLASAHLALSLAERGQGAQVFCKDAELG-QGASGNRQ
MNMC_SHEB9   -AAILSSP-----TQSSIAIIGGGLASAHLTLSLAERGQGAQVFCKDAELG-QGASGNRQ
MNMC_SHEB8   -AAILSSA-----TQSSIAIIGGGLASAHLALSLAERGQGAQVFCKDAELG-QGASGNRQ
MNMC_SHEPC   -AAILSSD-----APSSIAIIGGGLASAHLALSLAERGQSTQIFCKDAKLG-QGASGNRQ
MNMC_SHESW   -AAILSSD-----APSSIAIIGGGLASAHLALSLAERGQSTQIFCKDAKLG-QGASGNRQ
MNMC_SHESM   -PTALAT------KDHPIAIVGGGLASANLMLSLAERGQSSTLFCKDNELG-QGASGNRQ
MNMC_SHESR   -PAALVA------KDHPVAIVGGGLASANLMLSLAERGQSSTLFCKDNELG-QGASGNRQ
MNMC_SHESA   -PATLAA------IDHPVAIVGGGLASANLMLSLAERGQSSTLFCKDNELG-QGASGNRQ
MNMC_SHEON   -PSQVAS------TKQPIAIIGGGLASAHLMLSLAEREQSSILFCKDNDLG-QGASGNRQ
MNMC_SHEDO   -PNSLGERRQAVNNSDSIAIIGGGIAGACLALSLAERGKAVTLYCKDDKLG-DGATGNRQ
MNMC_SHEFN   -PPLHS------NNNSPIAIIGGGIASASLALSLAERGKDVIIYCKDDTLG-QGASGNKQ
MNMC_SHESH   -SAANEGDE---DCDGEIAIIGGGVASTHLALSLAQRNKKVRIFCSDANFA-QQASGNKQ
MNMC_SHEWM   -GQASSETD---SESDTFAIIGGGVASAHLALSLAQRNKTVRLFCNDSSLA-QQASGNKQ
MNMC_SHELP   -TQGRE---------GETAIIGGGVASANLALSLAERGKKVSFFCMDKAPG-EQASGNKQ
MNMC_SHEAM   -KPPFKPR--------DISIVGAGVAGASLALSLLRRGHKVTLYCADAAPG-IGASGNRQ
MNMC_SACD2   HSWHLQTANSEHQPPKTAIVIGGGLAGAHAAHALALRGVNVTLLERAPNLA-NGASSNLQ
MNMC_DICNV   ---SWTDYPAPKFDTRPIAVIGAGIAGATTAYELAQRGKVVHVYHDPENPC---ASAVPV
                  :* *:                  

MNMC_ECOLI   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECODH   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_SHIB3   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_SHIBS   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOLC   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOHS   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_SHIFL   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_SHIF8   GALYPLLSKHDEALNRLFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_SHISS   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECO57   GALYPLLSKHDEALNRFFSNGFTFARRLYDSLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_SHIDS   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOK1   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDLLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOUT   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDLLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOL6   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDLLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOL5   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDLLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECOSM   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDQLP-------------VKFDHDWCGVTQLG
MNMC_ECO24   GALYPLLSKHDEALNRFFSNAFTFARRFYDSLP-------------VKFDHDWCSVTQLG
MNMC_CITK8   GALYPLLSKHDAAINLFFPSAFTFARRLYDALP-------------VTFDHDWCGVTQLG
MNMC_SALPA   GALYPLLSKHDAAINRFFPTAFTFARRLYDALP-------------VSFDHDWCGVTQLG
MNMC_SALTY   GALYPLLSKHDAAINRFFPTAFTFARRLYDALP-------------VSFDHDWCGVTQLG
MNMC_SALPB   GALYPLLSKHDAAINRFFPTAFTFARRLYDALP-------------VSFDHDWCGVTQLG
MNMC_SALCH   GALYPLLSKHDAAINRFFPTAFTFARRLYDALP-------------VSFDHDWCGVTQLG
MNMC_SALTI   GALYPLLSKHDAAINRFFPTAFTFARRLYDALP-------------VSFDHAWCGVTQLG
MNMC_SALAR   GALYPLLSKHDAAINRFFPTAFTFARRLYDALP-------------VSFDHDWCGVTQLG
MNMC_ENT38   GALYPLLSAHDPAISQFFPAAFTFARRLYDALP-------------VTYAHDWCGVTQLG
MNMC_KLEP7   GALYPLLSQHDPALARFFPAAFTFARRMYDALP-------------VMFDHQWCGVTQLG
MNMC_CROS8   GALYPLLSHHDAALAAFFPAAFTFARRLYDALP-------------VSFDKDWCGVTQLG
MNMC_YERPG   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPY   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPE   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPA   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPN   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPP   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPS   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERPB   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERP3   GALYPLLNGKNDALETFFTSAFTFARRQYDQLLEQG----------IAFDHQWCGVSQLA
MNMC_YERE8   GALYPLLNGKNDALEIFFTSAFTFARRQYSQLLEQG----------IRFDHQWCGVSQLA
MNMC_SERP5   GALYPLLNGRGDALENFFSAAFLFARRQYDALLKQG----------VTFDHQWCGVSQLA
MNMC_PECAS   GALYPLLNNRHDAVSRFFSLAFDFAHRSYSALAQQG----------LEFEHQWCGVSQLA
MNMC_PHOLL   GALYPLLNGSNNGLEKFFTSAFTFARRQYEQFSAQG----------IDFDHQWCGVSQLA
MNMC_VIBCH   GAVYPLLSGDHNAVSRVFAPAFLFARQWIEQAA-EQ----------INFDHDWCGVTQLM
MNMC_VIBC3   GAVYPLLSGDHNAVSRVFAPAFLFARQWIEQAA-EQ----------INFDHDWCGVTQLM
MNMC_VIBCB   GAVYPLLNGPHKGVSRVFAPGFLFARQFVDQAA-QD----------IQFDHDWCGITQLM
MNMC_VIBPA   GAVYPLLNGPHTGVSRVFAPAFLFARQFVEQAA-QE----------IDFDHDWCGVTQLM
MNMC_VIBVU   GAVYPLLNGNHDGVSRVFAPAFLFARQFVEQAA-QA----------LTFDHDWCGVTQLM
MNMC_VIBVY   GAVYPLLNGSHDGVSRVFAPAFLFTRQFVEQAA-QA----------LTFDHDWCGVTQLM
MNMC_ALIF1   GAVYPLLNEKFNSLSRFFAPGFIFARQFIDQAA-KH----------VEFDHDWCGVTQLK
MNMC_PHOPR   GAVYPLLNGSNDCLTRFFGPAFFYARQFVEQAA-MN----------STFSHDWCGVTQLA
MNMC_AERHH   GALYPLLNGEHDVLSRFYSLAFGFARSRLLALA-KR----------HPVAFSLCGVTQLG
MNMC_AERS4   GALYPLLNGEHDALSRFYSLAFGYARQRLLSLA-KH----------HPIAFDLCGVVQLG
MNMC_PSYIN   AALYPLLNEQHDALSQFFANAFLYSRNYIKQIN-QT----------QPVDYSFSGVLQLY
MNMC_ACTPJ   GAIYPQLSDDDERNIRFYVHCFDYALQRLS-QIEPL----------VEFEHALTGVALYA
MNMC_ACTP2   GAIYPQLSDDDERNIRFYVHCFDYALQRLA-QIEPL----------VNFEHALTGVALYA
MNMC_HAEDU   GAIYPQLSDDDPRNVRFYVHCFDYALQRLK-QFEKL----------VPFEHALTGVVLSA
MNMC_HAEIN   GAFYPQLSDDNALTVDFYLHAFSYGRQLLDWAIEQN----------IVFEHEFCGVALCA
MNMC_HAEIG   GAFYPQLSDDNVLTVDFYLHAFSYGRQLLDWAIEQN----------IAFEHEFCGVALCA
MNMC_HAEI8   GAFYPQLSDDNALTVDFYLHAFSYGRQLLDWAIEQN----------IEFEHEFCGVALCA
MNMC_HAEIE   GAFYPQLSDDNALTVDFYLHAFSYGRQLLDWAIAQN----------IAFEHEFCGVALCA
MNMC_HAES1   GAFYPQLSDDDDRNIRFYVHAFFYALQQLQWAIKQG----------IEFEHEFCGVALCA
MNMC_HISS2   GAFYPQLSDDDDRNIRFYVHAFFYALQQLQWAIKQG----------IEFEHEFCGVALCA
MNMC_PASMU   GAFYPQLSDDDLRYIRFYIHAFAYGKQRFNWAIEQG----------ITFEHDFCGVALCA
MNMC_MANSM   GAFYPQLSDDDIHNIRFYIHAFAYGQQQLRWAIQQG----------IEFEHEFCGVALCA
MNMC_ACTSZ   GAFYPQLSDDDERNIRFYIHAFAYGLQRLQWAVAHN----------VPFEHRFCGVALCG
MNMC_CAUVC   ALVTPALDAGGGPRAALYAQALSRAVTLYEAQPD---------------AVLAREVLQLA
MNMC_CAUSK   ALVTPALDAGGGPRAALPAQAFARAAALYEALPE---------------AVIARGALKLS
MNMC_MARMM   GLLTPRLEKADRPHVRATLAAFDFARRLYDGRP----------------GFHAEPVRRLP
MNMC_HYPNA   ALMMPRLDAGDTAEARLLIDAYLAARDFYLGRP----------------GAELTDVRQMP
MNMC_CUPNH   AAMHAHLSADDSLLSRLSRTGNQYALRAWAELAEAG----------HAVGWHGCGVLQIG
MNMC_CUPPJ   AAMHAHISSDDSLLSRLSRAGNQYALRAWAALAGAG----------QPVGWHGCGVLQIG
MNMC_CUPMC   AAMHAHVSADDSFLSRLSRAGNLHALRAWGALEAAG----------YPVGWHGTGVLQIG
MNMC_RALSO   AAMHPHVSIDDSVLSRLSRAGNLLARRHWEALDRAG----------FATGFHPTGVLQLA
MNMC_BURCM   GVFHPLMTRDDNVASRLTRSGFLHALARWRALEDAG----------HAFARSTRGMIHLA
MNMC_BURA4   GVFHPLMTRDDNVASRLTRSGFLHALARWRALEEAG----------HAFARSTRGMIHLA
MNMC_BURCA   GVFHPLMTRDDNVASRLTRGGFLHALARWRALERAG----------HAFSRSTHGMLHLA
MNMC_BURCH   GVFHPLMTRDDNVASRLTRGGFLHALARWRALERAG----------HAFSRSTHGMLHLA
MNMC_BURCC   GVFHPLMTRDDNVASRLTRGGFLHALARWRALERAG----------HAFSRSTHGMLHLA
MNMC_BURL3   GVFHPLMTRDDNVASRLTRGGFLHAIARWRALENAG----------HAFARSTNGMIHLA
MNMC_BURVG   GVFHPLMTRDDNVASRLTRSGFLHALARWRALEHAG----------HTFARSTRGMIHLA
MNMC_BURM1   GVFHPLMTRDDNVASRLTRAGFLYALARWRALEAGG----------HAFARSTHGMVHLA
MNMC_BURMA   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURM9   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURM7   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURP0   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURP1   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURPS   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURMS   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALHRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURP6   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALNRWRALERAG----------HAFSRSTHGLVQLA
MNMC_BURTA   GVFHPMIARDDNLAARLSRAGFLHALNRWRALEHAG----------HTFARSAHGLVQLA
MNMC_PARPJ   GVFHPMISRDDSIASRVTRAGFLYTLRRWAALERLG----------HAPLRGGQGLLQIA
MNMC_PARXL   GVFHPMISRDDSVASRVTRTGFLYSLRHWAALERLG----------YGPSRGSKGLLQIA
MNMC_PARP8   GVFHPMMSRDDSVGSRITRAGFLYALRQWSALEHRG----------HRPLRGPEGLLQIA
MNMC_LEPCP   GLMHGIFNAPDSPHARWFRAAAMHTARNAAAGLAAG----------ELAG-TLAGFLRLD
MNMC_METPP   GLFHGSFHRDDGPHARTLRAAALATERLAGAWIAQG----------RVSG-QLAGCLRLE
MNMC_BORBR   AALTPVIARDDNPRARLSRAGSQRAWLRWRDLPA-------------PAAPRRCGTVQLE
MNMC_BORPA   AALTPVIARDDNPRARLSRAGSQRAWLRWRDLPA-------------PAAPRRCGTVQLE
MNMC_BORPD   AALTPVIARDDNPRARLSRAGSQRALARWAGLRP-------------GAAPRRCGTLQLE
MNMC_BORA1   AALTPLVARDDNARARLARAGSQRAWHRWQGL----------------DAVRKVGALQLE
MNMC_AZOSB   GVLRPLPSLDDNRMGRLTRAGTLYGWRHIQRLQAAG----------LPLRAEACGVLHLA
MNMC_AROAE   GVLRPLPSLDDNRLARITRAGALYGLHHLRQLTEAG----------LPVRWDACGVLHLA
MNMC_DECAR   GMLRPLPSADDNRLSRITRAGFLATRALLAALPEA--------------RWSPCGVLHLA
MNMC_THIDA   AVFRPLISRDDNRATRLTRAAFLHDLRAWAALGEC-------------VQWARCGVLHLA
MNMC_ACIAC   GVFAPHVSPDDSLLSRLSRCGVRATLQAL-EASGL----------SEGEDWSACGVLEHE
MNMC_ACISJ   GVFAPNVSQDDNLISRLSRAGVRITLNTLAQLPAE----------TRGTDWSACGTLEHR
MNMC_DELAS   GLFCPHVSPDDSLLSRLSRDGARLTLAQLQMLSGQGLL-------QPGTDWCDTGVLEHG
MNMC_POLNA   GVLAPHVSPDDSLLSRLSRSGIRAMLQQADALLQT------------NIDWSPTGVLEHC
MNMC_POLSJ   GVLAPHVSPDDSLLSRLSRSGVRATLQQAHALLDA------------GTDWNPTGVLEHC
MNMC_MAGMM   GLFSPRLTAGVSLDGRFHAAAYFHALDLYAQLAQHT----------PEIYHPGRGLLQMA
MNMC_LEPBJ   AISHPHLTKIPGPISLFTLRAFRYALSFLSSFADKD-------------QFGKVGSFHGV
MNMC_LEPBL   AISHPHLTKIPGPISLFTLRAFRYALSFLSSFADKD-------------QFGKVGSFHGV
MNMC_LEPIN   AISHPHLTKIPGPISLFTLRAFRYALSFLSSFADQN-------------FFEKTGLFHSV
MNMC_LEPIC   AISHPHLTKIPGPISLFTLRAFRYALSFLSSFADQN-------------FFEKTGLFHSV
MNMC_MARMS   GMLYPKLASQDTPVNRFYLSAYLHATR-LYSSLDRHK-----------QFWDACGLIQIP
MNMC_HYDCU   GAIHPLVTADWNVRSQFYLKGFECSLRWLRPWFDSHS-----------IVGQQNGLMQLA
MNMC_CAMJJ   GILSSLILKPKVNLGEFSELSFIEASRFYRQILD----------------LKFKGVVEFA
MNMC_CAMJ8   GILSSLILKPKVNLGEFSELSFIEASRFYRQILD----------------LEFKGVVEFA
MNMC_CAMJR   GILSSLILKPKVNLGEFSELSFIEASRFYRQILD----------------LEFKGVVEFA
MNMC_CAMJE   GILSSLILKPKVNLGEFSELSFIEASRFYRQILD----------------LEFKGVVEFA
MNMC_CAMJD   GILSSLILKSKVKLGEFSELSFIEASRFYRQILD----------------LNFKGVVEFA
MNMC_CAMC1   GALMPLVTKPGVNLGRMHINAFLQAVRFYKANLPK-------------SLIKFNGCIDYA
MNMC_CAMHC   GVLEPLITKKGVKLGEMHKYAFKMAVKFYKKNVPK-------------NLAKFCGAKEFA
MNMC_CAMFF   GILMPLITKPKVALGNMHMSAFLFARHFYANS----------------PFADFCGVYDYG
MNMC_LEGPA   AVLFPKLSTYKSPFTQFMLYSFLYANDVYKELLKHY------------DLGELKGSLLLA
MNMC_LEGPH   AVLFPKLSTYKSPFTQFMLYSFLYANDVYKELLKYY------------DLGELKGSLLLA
MNMC_LEGPL   AVLFPKLSIYKSPFTQFMLYSFLYANDVYKELLKHY------------NLGELKGSLLLA
MNMC_LEGPC   AVLFPKLSTYKSPFTQFMLYSFLYANDVYKELLKHY------------DLGELKGSLLLA
MNMC_ACIBT   ALLNPKLCPIEQSHEHLMTLSWQHALNFYKNF-------------------QAFHPIQIQ
MNMC_ACIBY   ALLNPKLCPIEQSHEHLMTLSWQHALNFYKNF-------------------QAFRPIQIQ
MNMC_ACIBC   ALLNPKLCPIEQSHEHLMTLSWQHALNFYKNF-------------------QAFRPIQIQ
MNMC_ACIAD   ALLNPKLCPITQCHDHLMVLCWQYARRFYQNF-------------------EAFRLIQVN
MNMC_PSYA2   ALLAPNMTPIHHVYEHLHSIGYLYSGRLYRYFNQQAAIQ------KSPLILEQTGTLDLL
MNMC_PSYCK   ALLAPNMTPIHHVYEHLHSIGYLYSGRLYRYFNQQAAIQ------KSPLILEQTGTLDLL
MNMC_PSYWF   ALLAPKMTPLAHVAEHLHSISYLYSQRFYRQIDQGEHK-----------IFTPTTTLDLL
MNMC_PSEAE   GVLYLKLSAHGTPLSRLVLSGFGHTRRLL-ERLR------------RGHDWDACGVLQLA
MNMC_PSEAB   GVLYLKLSAHGTPLSRLVLSGFGHTRRLL-ERLR------------RGHDWDACGVLQLA
MNMC_PSEA7   GVLYLKLSAHGTPLSRLVLSGFGHTRRLL-ERLR------------RGHDWDACGVLQLA
MNMC_PSEMY   GVLYLKLSAHGTVLSRLIVAGFGHTRRLL-ERLQ------------RGSDWDACGVLQLA
MNMC_PSEP1   GVLYLKLSAHGTALSQMILSGFGYTRRQL-QRLQ------------RGRDWDACGVLQLA
MNMC_PSEPK   GVLYLKLSAHGTALSQMILSGFGYTRRQL-QRLQ------------RGRDWDACGVLQLA
MNMC_PSEPG   GVLYLKLSAHGTALSQMILSGFGYTRRQL-QRLQ------------RGQDWDACGVLQLA
MNMC_PSEPW   GVLYLKLSAHGTALSQMILSGFGYTRRQL-ELLQ------------RGQDWDACGVLQLA
MNMC_PSEE4   GVLYLKLSAHGTTLSQMILSGFGYTRRWL-EHLQ------------RGQDWDACGVLQLA
MNMC_PSEF5   GVLYLKLSAHGTALSQMILSGFGYTRRQL-EHLQ------------RGQDWDGCGVLQLA
MNMC_PSEPF   GVLYLKLSAHGTALSQLIVSGFGYTRRVL-ETLQ------------RGTDWDDCGVLQLA
MNMC_PSE14   GVLYLKLSAHGTALSQLILSGFGHTRRLL-ERLQ------------RGVDWDACGVLQLT
MNMC_PSEU2   GVLYLKLSAHGTALSQLILSGFGHTRRLL-ERLQ------------RGVDWDACGVLQLT
MNMC_PSESM   GVLYLKLSAHGTALSQLILSGFGHTRRQL-ERLQ------------RGVEWDACGVLQLT
MNMC_PSEU5   GVLYLKLSAHGTALSKLVVGGFSYTRRLL-GHLQ------------QGQDWQACGVLQLI
MNMC_CHRVO   GVLYTKLSPHLTPLTRLVLSGYAYSLRAL-RCLLP-----------EDGDWQACGVLQLA
MNMC_METFK   GVLYPKLARKDVPLGRLSLAGYLHSLRLL-QQLGL-----------DATAHARCGMLQLA
MNMC_NITMU   GILHARLSAGMNALHRFVLASYGHALALLDEKIPV-----------DGVMRSECGELQLS
MNMC_CHRSD   GALYVKLAAETNPQSRVYLAGLLYTRRWL-TALDP-----------EQRLWQDCGVLQLA
MNMC_HAHCH   GALYIKPGVEWSINTRIHANAFLYAERFYSEIANL-----------PTPIWNPCGVLQLA
MNMC_MARN8   GALYVKLGVEYNDQTELAATALSFSQRFYQRWQG--------------EFWHPSGLLQLA
MNMC_IDILO   GAVYPLLHAEYTPLSRFYWQAFSTATSFYRNFCD--------------DHWFPVGVMQPA
MNMC_PSEA6   AGFYPQLNVDASHASQINAHSFVYAANQYRQLQSQG----------FHFAHQWCGVLQLG
MNMC_PSET1   GAVYPHLQAKNSPHSELFAHSFLYAKRLYKQLLNDG----------FSFDHSWCGVLQHA
MNMC_COLP3   GALYPLLHQQEDDISSFYQQAFWRAKALYTEIAEQG----------FSFAHQWCGLLEVS
MNMC_SHEB5   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRVQALTSAP------AVNQTSISHDFCGVLQTA
MNMC_SHEB9   GAIYPLLTTENDELSRFFQQAFLFSRRRVQALTSAP------ADNQTPISHNFCGVLQTA
MNMC_SHEB8   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRVQALTSAP------ADNQTPISHVFCGVLQTA
MNMC_SHEPC   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRVQALTSAP------APNQTPISHNFCGVLQTA
MNMC_SHESW   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRVQALTSAP------APNQTPISHNFCGVLQTA
MNMC_SHESM   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRIEALSHASMMETEAAPTITAISHDFCGVLQTG
MNMC_SHESR   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRIEALSHASMMETETAKNVTAISHDFCGVLQTG
MNMC_SHESA   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRIEALSQASMMDTNAAPHVTVISHDFCGVLQTG
MNMC_SHEON   GAIYPLLTPENDELSRFFQQAFLFSRRRIAALSLASMKGSDVASGVMPISHDFCGVLQTG
MNMC_SHEDO   GAIYPLLTPENSHLSQFFQQAFLFSRRRLLALLHEV----------YPIGHQLCGVLQTG
MNMC_SHEFN   GAIYPLLTPENGSLSQFFQQVFLYSRRRIQALVDDG----------YDIGHEWCGVLHTG
MNMC_SHESH   GAVYPLLTPDNGHLSHYFQQGYLFTRRRLQALVDDK----------FAVSYDFCGVLQTG
MNMC_SHEWM   GAVYPLLTPDNGHLSHYYQQGYLFSRRRLQSLIKDG----------FKVGYDFCGVLQTG
MNMC_SHELP   GAIYPLLTPEHGSLSHYFLLGYLFSRQRIKQLLESG----------HEIPHDFCGVLQTG
MNMC_SHEAM   GAIYPLLTPEDDHLTRLFVPAFLYAKRFVESLAHHP------------LPFDFCGVLQTG
MNMC_SACD2   GLVYTRLSLSGNPLSRFNMAAQLYADRFYHSHNFYT------------TCGEASGVLHLA
MNMC_DICNV   AVPFFLPGKTDTPMRQFHLAAWHDLCRELKCCPQGI--------------VDRMPIALAV
        .                              

MNMC_ECOLI   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECODH   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_SHIB3   WDEKSQHKITQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_SHIBS   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOLC   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOHS   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_SHIFL   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_SHIF8   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_SHISS   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECO57   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPEELAVAVEANAVEQITGVTTNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_SHIDS   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPEELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOK1   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOUT   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOL6   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOL5   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_ECOSM   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPAELAVAVEANAVEQITGVATNCSGITYPEGGWLCPAEL
MNMC_ECO24   WDEKSQHKIAQMLSM----DLPADLAVAVGANEVEGVTGVVTNCGGITYPQGGWLCPAEL
MNMC_CITK8   WDEKSQHKIDQMLSL----ALPDALAVAVDPDQAQQETGVATHCRGITYPAGGWLCPAQL
MNMC_SALPA   WDEKSQQKITQMLSL----ALPAGLASALNAEEAEQAVGVTTRCGGITYPAGSWLCPEQL
MNMC_SALTY   WDEKSQQKIAQMLSL----ALPAGLASALNAEEAEQAVGVTTRCGGITYPAGGWLCPEQL
MNMC_SALPB   WDEKSQQKIAQMLSL----ALPAELASALNAEEAEQAVGVTTRCGGITYPAGGWLCPEQL
MNMC_SALCH   WDEKSQQKIAQMLSL----ALPAELASALNAEEAEQAVGVTTRCGGITYPAGGWLCPEQL
MNMC_SALTI   WDEKSQQKIAQMLSL----ALPAGLASALNAEEAEQAVGVTTRCGGITYPAGGWLCPEQL
MNMC_SALAR   WDEKSQQKIARMLSL----ALPAGLASALNAEETTQAVGVTTRCGGITYPAGGWLCPEQL
MNMC_ENT38   WDEKSQQKIDQMLSL----GLPEQIAAAVDAQQILDNTGLPTDCGGIRYPEGGWLCPAEL
MNMC_KLEP7   WDEKSTHKIAQMLAL----NLPPDIACAVTAEQVAGLTGVDTGCGGITYPAGGWLCPQQL
MNMC_CROS8   WDEKSQTKINQMLDL----ALPDTLAHGVDAREVRERCGVKTGCGGIEYPQGGWLCPAQL
MNMC_YERPG   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPY   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPE   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPA   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPN   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPP   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPS   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERPB   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERP3   FDDKSRGKIEKMLHT----QWPVEFAEAMSREQLSELAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_YERE8   FDEKSRGKINKMLQT----DWPPQLAAAMSREQLSALAGLDCAHDGIHYPAGGWLCPSDL
MNMC_SERP5   YDEKSAGKIANMLAV----EWPQQLAVAADRTTLSALCGIDSGFGGINYPQGGWLCPAEL
MNMC_PECAS   WDEKSARKIEQILQG----EWPEELVVSVDAQQLEKQSGLNPGVNGITYPDGGWLCPAEL
MNMC_PHOLL   YDEKSSKKIEKMLAT----EWPNELAIGMNCHQLSEKCGLDIHHHGIHYPQGGWLCPAEL
MNMC_VIBCH   WDEKATDKLKSMLEG----NFPTQLVHGLSAEQTNQQVGVPVDKASVHYPLGGWLSPAEL
MNMC_VIBC3   WDEKATDKLKSMLEG----DFPTQLVRGLSAEQTNQQVGVPVDKASVHYPLGGWLCPAEL
MNMC_VIBCB   WDDKSADKLEKMLAG----NFTPELIHKLSSEETAEKIGLPIDMASVHYPLGGWLCPAEL
MNMC_VIBPA   WDDKSTDKLEKMLEG----NFSPELIRKLSAEETAETIGLSIDMASVHYPMGGWLCPAEL
MNMC_VIBVU   WDEKSTNKLDKMLSG----NFAPELIQKLSVGETAAKIGLPIDMASVHYPLGGWLCPAEL
MNMC_VIBVY   WDEKSTNKLDKMLSG----NFAPELIQKLSAEETAAKIGLPIDMASVHYPLGGWLCPAEL
MNMC_ALIF1   WDEKSANKLNKMLEG----NFPNELVSSFDIDKTNQMVGLPINMESVHYSLGGWLCPKQL
MNMC_PHOPR   WDEKSTSKINKMLSG----NFPQELVHALDIEQTKQKTAITSNFSSVYYPLGGWLCPQEL
MNMC_AERHH   YDDKSAAKLAKMAQG----PFPPELMQVLSEPEAEQVVGLPCGHGGVSYPQGGWLCPADL
MNMC_AERS4   YDDKSTAKLAKMQQG----PFPHALMRPLTPVEAEHECGLPSGHAGVSYPLGGWLCPADL
MNMC_PSYIN   YDPSASKKLDKILQA----GLPQELVEQLTEIETDNIAGISIAQKSLHYPLGGWLSPKQL
MNMC_ACTPJ   YNDKTAKKLEKIARQ----TNDDSLFKLCSAAELSEKIGLKVPNGGAFMPQSGWLSPIQF
MNMC_ACTP2   YNDKTAKKLEKIARQ----TNDDSLFKLCSAAELSEKIGLKVPNGGAFMPQSGWLSPIQF
MNMC_HAEDU   YNEKTAQKLQKIARQ----TQNQDLFKWCQAEELTEYLGVAIANEGAFIPQAGWLSPVQF
MNMC_HAEIN   YNEKSAVKLTKISQL----GLPNEIFQMLSAEQLSEKVGLPLNCEGGWIEQGAWLAPRQF
MNMC_HAEIG   YNEKSAVKLTKISQL----GLPNEIFQMLSAEQLSEKVGLPLNCEGGWIEQGAWLAPRQF
MNMC_HAEI8   YNEKSAVKLTKISQL----GLPNEIFQMLSAEQLSEKVGLPLNCEGGWIEQGAWLAPRQF
MNMC_HAEIE   YNKKSAVKLAKISQL----GLPNEIFQMLNAEQLSEKVGLPLNCKGGWIEQGAWLAPRQF
MNMC_HAES1   YDHKSAVKLAKISSY----QWSKSLYQNLNKEQLSEKIGLPLDCAGGFIPQGAWLAPRQF
MNMC_HISS2   YDHKSAVKLAKISSY----QWSKSLYQNLNKEQLSEKIGLPLDCAGGFIPQGGWLAPRQF
MNMC_PASMU   YDAKSAVKLAKISAL----QLPPSLYQPLSQQALSEQVGLPLPCDGGFIAQGAWLSPQQF
MNMC_MANSM   YDEKSAVKLAKISDY----DWDTSLYQPLNQQELSEKAGLPLPCGGGFIPQGAWLAPRQF
MNMC_ACTSZ   YDEKSAAKLDKISAY----QWDKKLYAGMNREELAQTVGLPLPCGGGFIPNGGWLAPRQF
MNMC_CAUVC   AGERDPARFATVADQ--DLFEPGDMRTLE--AEDTRARLETPT-PALAMAGARVIAPAEV
MNMC_CAUSK   VVPRDEARHAAVADQ--DLFEPGTMAVLD--AATATARLGEPVGEALSMSQALVVEPARV
MNMC_MARMM   KDEREAERFAILAD-----WMPDHL---------------DWTGEALVMPGAGRFEPARL
MNMC_HYPNA   RNETEEKRFGKLLAD--PPFPLEDL--------------EALSGGGILHKRALILRPRQM
MNMC_CUPNH   EDEAEGEAQRAALA---AMRLPEGFVRWMSAEEAAAAHHAGVPRGGLWFPQGGWVAPPDI
MNMC_CUPPJ   ENEAEAEAQRAALE---ALGLPESFVRWMSPGEAASQHGAGVPRGGLWFPQGGWVAPPDI
MNMC_CUPMC   EDDAENAAQQAALA---ELRFPESFVRWMSPQEATEQHGATVPRGGLWFPKGGWVAPPDI
MNMC_RALSO   EHADDAAEQQRIVQ---ALGFPADFIAWLDAARAADRVGAGVPQGGWWFAQAGWVAPPDI
MNMC_BURCM   ESADDFARMRDAFD---ALGAPSDYVSLLDTDAARAHLNLPVAHGGLLFPHGGAVWPAGV
MNMC_BURA4   ESADDFARMRDAFD---ALGAPSDYVSLLDTDAARAHLNLPVAHGGLLFPHGGAVWPAGV
MNMC_BURCA   ESADDFARMRDAFD---AFGPPSDYATLLDADAARAHLNLPVAQGGLLFPHGGAVWPAGL
MNMC_BURCH   ESADDFARMRDAFD---AFGPPSDYATLLDADAARAHLNLPVAQGGLLFPHGGAVWPAGL
MNMC_BURCC   ESADDFARMRDAFD---AFGAPSDYATLLDADAARAHLNLPVAQGGLLFPHGGAVWPAGL
MNMC_BURL3   ESADDFERMRDAFD---AFGPPSDYVSLLDIEAARAHLNLSVAQGGLLFPHGGAVWPAGL
MNMC_BURVG   ESADDFVRMRDAFD---ALGAPADHVTLLDADAARAHLNLPVAHGGLLFPHGGAVWPAGL
MNMC_BURM1   ESADDFARMRDAFD---ALGAPSDYARLLDTDAARAYLNLPVAHGGLLFPHGGAVWPAAL
MNMC_BURMA   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPATL
MNMC_BURM9   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPATL
MNMC_BURM7   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPATL
MNMC_BURP0   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPAAL
MNMC_BURP1   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPAAL
MNMC_BURPS   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPAAL
MNMC_BURMS   TSDDEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPATL
MNMC_BURP6   TSDNEFERMRESID---ALGVPAELASALSRDDARALLRTDVAHGGWLFAQGGSISPAAL
MNMC_BURTA   TSADEFELMRESVD---TLGVPSELARTLSRDDAQALLRTDIAHGGWLFPQGGSISPAAL
MNMC_PARPJ   ADENEARSISEAIA---AFGYPGDYVTPVSAAEAQRLAGMPLARGGWFFPHGGWIDPASL
MNMC_PARXL   ADDEEALSISQAIA---AASYPSEYVTSVPADEAQRLAGMPLAHGGWFFPYGGWIDPASL
MNMC_PARP8   ADEEEALAMAHTFA---SFAWPREYVVSVTRDDAERIANMRVARGGWLFPHGGWIDPASL
MNMC_LEPCP   ERLNTTQA-EAQLS---AVGLPRAWLAWLDVAGARAAAGLELPCGAWHYGAAGWLDPAGY
MNMC_METPP   SRWSDDAA-RAAMA---AQQIAPGYIDWMDRAVASTLSGLALPSGAWFYPGGGWLAPRDY
MNMC_BORBR   RDAGRAAALAQTLQ---ILQFPADWVRMVDRDQAGALAGLPVARGGVFFADGMLVRPGAL
MNMC_BORPA   RDAGRAAALAQTLQ---ILQFPADWVRMVDRDQAGALAGLPVARGGVFFADGMLVRPGAL
MNMC_BORPD   RDAGRSAALAETLQ---QLQFPADWVRAVDRDEAAGLAGVPLARGGVFFADGLLVQPAAL
MNMC_BORA1   RDAGRSAALADTLA---ALHFPRDWVRWVESDEAEQLAGLPVARGGLYFADGLLVRPQPL
MNMC_AZOSB   RDAAQEAKMRAVVE---RLALPPAHLRFVSAAEASEIGGWPVPLGGWWFGDSGWVQPPSL
MNMC_AROAE   RDPVHEDKQRRVVE---AHRPPSDYLRFVERDEASTLAGWPLPVGGWWFPQGAWVSPPSL
MNMC_DECAR   REPEHEGQQRRAVE---QLGFPPEVLQFVESDEASRLLGQPVTIGGWWFPNGGWVQPPSV
MNMC_THIDA   RDAATAAKQQQALA---EIALPADYARWVDLGEARELAHWSVAAPGTFYSAAGWVVPGSL
MNMC_ACIAC   VDGKHRLPPAWAGD-----AAVGAEWSRPADAAALEAAGLPGATVAYWHARGGWLRPARL
MNMC_ACISJ   VDGTTGL--AWSDG-----P--GLDWSRPATPAQLQANGLSADTVACWHEHAGWVRPPQL
MNMC_DELAS   VEAAPRLPRDWQSP-----GP-GDHWSRPASADQLSAAGLPADAPACWHVQAGWVRPARL
MNMC_POLNA   VEHARQLPAAWHPGQ--ALADAAGDWTRPATSEQLKHCGLSPETPALWHVQAGWIKPARL
MNMC_POLSJ   VDHARKLPAAWQSD----WAEAAQDWTCLATSGQLAHCRLPASAPALWHVRAGWIKPASL
MNMC_MAGMM   ESEADVQRLQQALF---HSAWPPQHAQWWDAATASQQLGTPLPRGGLWHAQAGALNPSVL
MNMC_LEPBJ   TAEMNPERFRKSIEN-HKLTEEIASWKPNGSDFHKNDPFNKELEEGVLFRNGFWTRPGSI
MNMC_LEPBL   TAEMNPERFRKSIEN-HKLTEEIASWKPNGSDFHKNDPFNKELEEGVLFRNGFWTRPGSI
MNMC_LEPIN   TQEMDSERLQKGIEN-HKLSEEIVFWKPIASKFQNGD--FLENEPGVFFRNGFWTRPESI
MNMC_LEPIC   TQEMDSERLQKGIEN-HKLSEEIVFWKPIASKFQNGD--FLENEPGVFFRNGFWTRPESI
MNMC_MARMS   KNDKEAVRFQKLLDE-KLYPEAI-------------LQASKDREGCLFLPLSGWVVLTQL
MNMC_HYDCU   MTETMLQRLQEALTR-VGLPKSFAYW--CDADQASDLIGQKTDHEGLFFPEAGWVQPTSV
MNMC_CAMJJ   HNDLMQERFDTQREN-----------------VLFKISKN-----QAFLEEGGVIFPKNL
MNMC_CAMJ8   HNDLMQERFDTQREN-----------------VLFKISKN-----QAFLEEGGVIFPKNL
MNMC_CAMJR   HNDLMQERFDTQREN-----------------VLFKISKN-----QAFLEEGGVIFPKNL
MNMC_CAMJE   HNDLMQERFDTQREN-----------------VLFKISKN-----QAFLEEGGVIFPKKL
MNMC_CAMJD   HNDLMQERFDTQREN-----------------VLFKISKN-----QAFLEEGGVIFPKNL
MNMC_CAMC1   FDDELVKRYSSWQDQS---A-----------EDLFKFNESLKPYPGIFIKEAAYARPREI
MNMC_CAMHC   YNDDILKRFETHDKS-----------------EIFDFNRKDLPYASIFIKNAALLRPRKI
MNMC_CAMFF   VNDLEKTRLSLWDSE------------------IFKFENDFEPYPRAFIKSAAQIRPKEL
MNMC_LEGPA   HNEREKANQQSLIHWL---ELYPELGQLVDEKQSSELSGISLPCGGLFIPSSGWINSPEL
MNMC_LEGPH   HNEKEKANQQSLIHWL---ELYPELGQLVDEKQSSELSGISLPCGGLFIPSSGWINSPEL
MNMC_LEGPL   HNEREKANQQSLIHWL---ELYPELGQLVDEKQSSELSGISLPCGGLFIPSSGWINSPEL
MNMC_LEGPC   HNEREKANQQSLIHWL---ELYPELGQLVDEKQSSELSGISLPCGGLFIPSSGWINSPEL
MNMC_ACIBT   QMALKNAQDLLDLAD------QYPADIV---TQQTSSLESD--YPHILLTEAGAVSPHQL
MNMC_ACIBY   QMALKNAQDLLDLTN------QYPADIV---TQQTSSLESD--YPHIILTEAGAVSPHQL
MNMC_ACIBC   QMALKNAQDLLDLAD------QYPADIV---TQQTSSLESD--YPHILLTEAGAVSPHQL
MNMC_ACIAD   QLALKASDSLLNLAE------QYPKDVLDAHSAQQSPLETQ--YDYLTLHYAGVISPQLF
MNMC_PSYA2   VKTNIGTEQIADYPD------TMATTISTEKAHDISGLKDKDLAHNLYLPQSGLVNPQAL
MNMC_PSYCK   VKTNIGTEQILDYPD------TMATTISPEKAQDISGLKDKDLAHNLYMPQAGLVNPQAL
MNMC_PSYWF   QKSNVDVHQIAEYPE------QMATTLSLDSARDISGLQQQDLTANLYLPQSGLINPKAL
MNMC_PSEAE   FDAKEAQRQA-QLAA----AFPADLLHGLEREQAERLAGVALPAGGLFYPEAGWVHPPAL
MNMC_PSEAB   FDAKEAQRQA-QLAA----AFPADLLHGLDREQAERLAGVALPAGGLFYPEAGWVHPPAL
MNMC_PSEA7   FDAKEAQRQA-QLAA----AFPADLLHGLDREQAERLAGVALPAGGLFYPEAGWVHPPAL
MNMC_PSEMY   FDAKEAERQN-KLAA----AFPDDLLHALPQTEAEARAGIGLPAGGLFYPDAGWVHPPAL
MNMC_PSEP1   FDSKEAERQG-KLAA----AFDPGLLHCLARAEAEAIAGVALPGGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEPK   FDSKEAERQG-KLAA----AFDPGLLHCLARAEAEAIAGVALPGGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEPG   FDAKEAERQG-KLAA----AFDHDLLHALERAEAEAIAGVALPAGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEPW   FDSKEAERQG-RLAD----AFEGSLLRAVQRNEAEAIAGVGLPAGGLFYTEGGWVHPPAL
MNMC_PSEE4   FDDQEAARQA-KLAA----AFDESLLQRLEHDQAEAVAGIALASGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEF5   FNAKEAERQA-QLAA----AFPADLLHLLDQPQAQARAGIGLEHGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEPF   FNEKERERQA-QLAS----AFPEDLLQWLDQPEAQARAGVGLAHGGLYYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSE14   FDDKEAQRQK-QLAD----AFPESLLHLLDQPAAEAQSGVALNSGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEU2   FDDKEALRQK-QLAD----AFPESLLHLLDKPAAEAQSGVALNSGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSESM   FDDKEAQRQK-QLAE----AFPESLLHLLDRRAAEVQSGIALNSGGLFYPEGGWVHPPAL
MNMC_PSEU5   YDDKERQRQA-ELAE----AFPPSLVHPLERDAAEALAGVALTEGGLFYPDAGWAHPPAL
MNMC_CHRVO   HDGKEAEKQQ-ALAEL---NLPESVMRPLDRDAASELAGTDLPCGGLFFPQGGWVHPPAL
MNMC_METFK   FDQRELERCQ-TIAAQ---GFPPELLHWVDQEQAGNIAGIALQYGALYFPEAGWVRPRAY
MNMC_NITMU   FSAEEARRIG-KLATL---DWPAHVFRPVDAAEASALAGIELSYGGLWFPGSGWLAPPQL
MNMC_CHRSD   PGDKEATRQQRFLAHH---ALPERVLHGVDAATASQAAGTPLDAPGLDYPQAGWVRPDRL
MNMC_HAHCH   HNDKEAVRQQKFFQHN---RYPDEVIRPFTHQEASELAGVSLPASAMYLPGGGWLIPPQL
MNMC_MARN8   ATDQEQDRQRRFLERN---TYPENMLAAVTAAEASRIAGMPVQCEGLWFPSSGWIQPARA
MNMC_IDILO   FNDDRARRYQ-RIADE---LYAPDTVRYLSQPEAEQEAGVSLAVPALLYPKAGWLRPAAV
MNMC_PSEA6   FKPALAERYAKLTESQ---LWPGELVRYVKPSEAAQLANCEMPYSGLFMPLGGWIDPAQL
MNMC_PSET1   VKQPLVDRHENLAQQQ---LWPQTLMRNVTAEQGDTIAGVTTGYSGVYFEQGGWVNPPQL
MNMC_COLP3   YKEALIKRQQAFESLN---TWPNELIHGVNAKQASELANIDLPYGGLFMPNAGWMSPRDL
MNMC_SHEB5   HDERSQLRLDKIIQGQ---PWPSEIAYAVDAEQANAIAKINLDKPGFFYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHEB9   HDERSQLRLDKIIQGQ---PWPSEIAYAVDAEQANAIAKINLDKPGFFYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHEB8   HDERSQLRLDKIIQGQ---PWPSEIAYAVDAEQANAIAKINLDKPGFFYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHEPC   HDERSQLRLDKIIQSQ---NWPSEIAYRVDAQQANCLANINIDKSGFFYPLAGWVCPYEY
MNMC_SHESW   HDERSQLRLDKIIQSQ---NWPSEIAYRVDAQQANCLANINIDKSGFFYPLAGWVCPYEY
MNMC_SHESM   HDERSQQRLDKIIQSQ---DWPAEIAYAVDANEANEIAQIGIDKAGFFYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHESR   HDERSQQRLDKIIQSQ---DWPAEIAYAVDANEANEIAQIGIDKAGFFYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHESA   HDERSQQRLDKIIQSQ---DWPAEIAYAVDANEANEIAQIGIDKAGFFYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHEON   HDERSQQRLDKIIQSQ---DWPAEIAYAVDASEANKIAKIGIDKAGFYYPLGGWVCPFEY
MNMC_SHEDO   FDERSEARLEKIIQGQ---HWPEEIAYAVSPEQASALAGVSIDKPGFYYPNGGWICPFEF
MNMC_SHEFN   FDQRSQTRLDKIIDGQ---AWPSEIAFAVSPHQATQLANVDIDKPGFYYPLGGWACPFEF
MNMC_SHESH   FDDRSSARLDKIINGQ---SWNEKMAYPIDAASATQIAGIDIDKAGIYYPLGGWICPHEF
MNMC_SHEWM   FDQRSSARLEKIITAQ---PWNKQIAHGVDRHESSNLAGIDIDKAGIFYPLGGWICPHEF
MNMC_SHELP   HDERSHKRLTKIINAQ---PWAESIARPVDALQATALAGVTIEHQGIYYPLAGWVSPQAF
MNMC_SHEAM   HDERATERIEKLL-SK---TWPKQVAVRVDADEANHIAGVAIDKGGIYYPQGGWVSPAKL
MNMC_SACD2   TSNAIEKQLRNIGEQH-ASTDPNPIFNWVEQQDTEQAVGVSTSTGGLFIRNSGWLNPVQL
MNMC_DICNV   AEESLARRKESLAD-------------------LFEPEQADIEAKKLYFYQAGALDTPRL
                                  .    

MNMC_ECOLI   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_ECODH   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_SHIB3   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_SHIBS   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_ECOLC   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_ECOHS   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_SHIFL   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_SHIF8   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_SHISS   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQNLS------------RKDDCWLLNFAGD---------
MNMC_ECO57   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQDLS------------RKDDCWLLTFAGD---------
MNMC_SHIDS   TRNVLELAQQQG-LQIYYQYQLQDLS------------RKDDCWLLNFAED---------
MNMC_ECOK1   TRNVLKLAQQQG-LQIHYQYQLQDLS------------RKDDGWLLNFAGD---------
MNMC_ECOUT   TRNVLKLAQQQG-LQIHYQYQLQDLS------------RKDDGWLLNFAGD---------
MNMC_ECOL6   TRNVLELAQQQG-LQIHYQHQLQDLS------------RKDDGWLLNFAGD---------
MNMC_ECOL5   TRNVLELAQQQG-LQIHYQYQLQDLS------------RKDDGWLLNFAGD---------
MNMC_ECOSM   TRNVLELAQQQG-LQIRYQHQLQDLS------------RKDDGWLLNFAGD---------
MNMC_ECO24   TRSVLELAQQQG-LQIRYQHQLQDLS------------RKDDGWLLNFAGD---------
MNMC_CITK8   TAALLALAATQG-LRRHYTHTLTALS------------RQATGWQLQFAEG---------
MNMC_SALPA   TRAVIALATEQG-LQTRFRHTLTSLV------------AQESRWQLRFTSG---------
MNMC_SALTY   TRAVIALATEQG-LQTRFRHTLTSLV------------AQESRWQLRFTSG---------
MNMC_SALPB   TRAVIALATEQG-LQTRFRHTLTSLV------------AQESRWQLRFMSG---------
MNMC_SALCH   TRAVIALATEQG-LQTRFRHTLTSLV------------AQESRWQLRFMSG---------
MNMC_SALTI   TRAVIALATEQG-LQTRFRHTLTSLV------------AQESRWQLRFTSG---------
MNMC_SALAR   TRAVIALATEQG-LQTRFRHTLTSLA------------AQKSQWQLRFASG---------
MNMC_ENT38   TAAVINLAQSRG-LAVHYGYHLDSLN------------HQQGDWQLRFNNG---------
MNMC_KLEP7   TAELLALAATRG-LHVHYGYPVETLS------------AEGDGWLLN-------------
MNMC_CROS8   TAGVLELAQAHG-LRVHYGHRVSALH------------REDLDWQLDFANG---------
MNMC_YERPG   THALMMLAQQNG-MTCHYQHELQRLK------------RIDSQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPY   THALMMLAQQNG-MTCHYQHELQRLK------------RIDSQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPE   THALMMLAQQNG-MTCHYQHELQRLK------------RIDSQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPA   THALMMLAQQNG-MTCHYQHELQRLK------------RIDSQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPN   THALMMLAQQNG-MTCHYQHELQRLK------------RIDSQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPP   THALMMLAQQNG-MTCHYQHELQRLK------------RIDSQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPS   THALMMLAQQHG-MTCHYQHELQRLK------------RIDNQWQLTFGQS---------
MNMC_YERPB   THALMMLAQQHG-MTCHYQHELQRLK------------RIDNQWQLTFGQS---------
MNMC_YERP3   THALMMLAQQHG-MTCHYQHELQRLK------------RIDNQWQLTFGQS---------
MNMC_YERE8   TTALMALAQQLG-MTCHYGHELCQLE------------RVDGLWQLIFTSP---------
MNMC_SERP5   TRNAIALAQHQG-LSCHYESDVKALT------------ATDSGWQLSFNQ----------
MNMC_PECAS   TAAALKLAQQNG-LSVQMSTAVSALE------------KTDSGWALTLSAG---------
MNMC_PHOLL   TKAATELAQQQG-MLCCFNHQVTALS------------HNQHGWQLHLMHQGQ-------
MNMC_VIBCH   TQGLIHLLEQQGKLTAHYQTPIDALTWQ----------PETQLWQLR-SGD---------
MNMC_VIBC3   TQGLIHLLAQQGKLTAHYQTPIDELTWQ----------PETQLWQLR-SGD---------
MNMC_VIBCB   TRGLIAKLENTELFEAKFEHQVKSLDWD----------EARKLWTLK-ANG---------
MNMC_VIBPA   TRGLITQLEKTELFEAKFEHQVESLTWD----------EARELWTLN-ANG---------
MNMC_VIBVU   TQALFTQLGTLDNFTAKFEQSVEQLIWD----------ERSQQWQVH-TQG---------
MNMC_VIBVY   TQALFAQLDTLDNFTAKFEQSVEQLIWD----------ERSQQWQVH-TQG---------
MNMC_ALIF1   TRGLFEHLSNNPLFTLHCDSEIIALTQN----------EE-QQWLLS-TDS---------
MNMC_PHOPR   TRALIKQAQDTGRLTLKSDVDICSLE------------STNEQWQLTDSTG---------
MNMC_AERHH   TRAAIKEAQASGLLEVVFNTEVVAMA------------EQADGWQVESRDG---------
MNMC_AERS4   TRAAIKEAQASGLLQVEYDCPVTAIH------------EQVDGWLVASREG---------
MNMC_PSYIN   VEAIVRQAKNEGDLSVHLNQELLTFEQSPSDNPALNPAQPINSWDLHFAKH---------
MNMC_ACTPJ   VQGTFAYLQTKG-LQIVLNHEVKDPQ------------FSEGKWHWQH-NG---------
MNMC_ACTP2   VQGTFAYLQTKG-LRIVLNHEVKDPQ------------FSEGKWHWQH-NG---------
MNMC_HAEDU   VQQAFAYLQTKG-LKIVLNHTVTDPQ------------FVEGKWQWQY-QG---------
MNMC_HAEIN   VQNAFSFLEKQG-VVIKTAQKITALS------------QLEKGWELKNMQG---------
MNMC_HAEIG   VQNAFSFLEKQG-VIIKTAQKITALS------------QEEKGWELKNMQG---------
MNMC_HAEI8   VQNAFSFLEKQG-VIIKTSQKITALS------------QQEKGWELENTQG---------
MNMC_HAEIE   VQNAFSFLEKQG-VIIKTSQKITALS------------QLEKGWELKNMQG---------
MNMC_HAES1   VQNAFSYLQQLG-LEIKTSQKITALD------------YRNLQWVLTNEQN---------
MNMC_HISS2   VQNTFSYLQQLG-LEIKTSQKITALD------------YRNLQWVLTNEQN---------
MNMC_PASMU   VQNTFDFLATRG-VIIKTQQKITALE------------RQTTHWLLTTEQG---------
MNMC_MANSM   VQNGFAFAQKCG-LKLKTFEKITALS------------QSEKGWILHNDKN---------
MNMC_ACTSZ   VQNAFRLLESSG-LSVKTAQKITALS------------STKNGWTLQNAQG---------
MNMC_CAUVC   TAAWAGPVV--RRRVAKAERDGEG-------------------WRLLDAAGEIIARADRL
MNMC_CAUSK   LDAWRGEVI--DAQVARLAHEDGV-------------------WRLLGSDDQLLAEVDAV
MNMC_MARMM   VADLVADAQCHRARIGRVEPLGSG-------------------IGLYDDAGECRFEVAHL
MNMC_HYPNA   VLSLLDGVE---VRAGAMPDVDLG-------------------ARSVNGE-----VFDAI
MNMC_CUPNH   CSAQLAQAGAAVTARFGCRVAAIA-------------RVDG-QWQALGQDGEVLASAPVL
MNMC_CUPPJ   CSAQLRRAGDAVQSRFGTRVERIR-------------RRDD-EWEAIDEDGAVLASAPIL
MNMC_CUPMC   CRAQLAKAGAAVDALFNCRVAAIR-------------RIGD-AWQALADDGGVLAAAPVL
MNMC_RALSO   CRAALAAAGEAVELRWRTRIESLL-------------RHDA-GWRACDAQGNVIAHAPVV
MNMC_BURCM   CAAQIAAAGERVTLLAGTEVARLE-------------RDRD-IWRAVDAAGATLAEAPVV
MNMC_BURA4   CAAQIAAAGERVKLLAGTEVARLE-------------RDRD-MWRAVDAASATLAEAPVV
MNMC_BURCA   CVAQYAAAGERVRLLASTCVARLE-------------RRDD-TWHALDDTGATLADAPVV
MNMC_BURCH   CVAQYAAAGERVRLLASTCVARLE-------------RRDD-TWHALDDTGATLADAPVV
MNMC_BURCC   CAAQYAAAGERVRLLASTCVARLE-------------RRDD-TWHALDDTGATLADAPVV
MNMC_BURL3   CAAQYAAAGERVRLLASTRVAKLE-------------RRGD-AWHALDDAGGTLAEAPVV
MNMC_BURVG   CAAQVAAAGERVTLRTGTEVARLE-------------RDGD-TWRAIGADGATIAEAPVV
MNMC_BURM1   ADAQCAAAGDRVQRLTRTEVARLE-------------RNGD-EWHALDAHGRTLAQAPVV
MNMC_BURMA   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURM9   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURM7   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURP0   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURP1   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURPS   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURMS   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURP6   AAAQCAAAGDRLSRIVGVEIARLE-------------RGGDGRWRALDASGATIAQASVV
MNMC_BURTA   AAAQCAAAGDRLSRIAGVEVARLE-------------RGGDGRWLALDASGATIAQASVV
MNMC_PARPJ   CAAQCAAAGPLLERRFGVDVARIE-------------RSGG-QWTVFDTSGEAIARAPVV
MNMC_PARXL   CAAQCAAAGPLLERRFGVDVARIE-------------RAGG-QWIVFDTAGQVVARAPVV
MNMC_PARP8   CAAQCEAAGGLLERRFNVAAARVE-------------RLEN-QWIVFDENGAAVVSAPVV
MNMC_LEPCP   SRWMLQSAGDSARWIGGTGVAALRGPRDGA-------ADHHGGWQAIDRHGRVIASAPVL
MNMC_METPP   ARELLARSG--SLFRGGIDVATI--------------ERHSGLWRVLDEQRQVIAEAPVL
MNMC_BORBR   IDALLAGEGISTIAAQAARLRRHGA-----------------QWQVLDAQGRQVAQAPVV
MNMC_BORPA   IDALLAGEGISTIAAQAARLRRHGA-----------------QWQVLDAQGRQVAQAPVV
MNMC_BORPD   IPALLGMPGVRRVAGCAAVLRRVAH-----------------GWQVLDDAGQLLGQGATV
MNMC_BORA1   IDALLAWPGIERVRGRVSRLVQCSAG----------------QWQALDALGQVLGEARQV
MNMC_AZOSB   CAANLSAGGEGIRAHWN-ARVTLAR--------------ADTRWQARDAQGALLAEAPVA
MNMC_AROAE   CAANLMTHPDLIRCHFGRAMQRLEA--------------SADGWTAFDADGKAIASAPVA
MNMC_DECAR   CRAALAAFPERITTHFNAAVARIVR--------------QNDQWQALDANGNLLAEAPVL
MNMC_THIDA   CRAWLDH--PGIGLQTNRAVGRLQA--------------VSNGWQILDREGHALAEADAV
MNMC_ACIAC   VRALLAHPGIHWQGRSAVARLEPVAA-----------PGGATHWQAYGSDGTVLAEAPHV
MNMC_ACISJ   IAHLLNDPAIRWRGSAAVAELRRTTV-----------DG-QPLWQALDAEGHVLAEAELA
MNMC_DELAS   VQAQLALPGVRWQGRACVARLARTDT-----------AGGAPVWQALDAQGNLLAEAELV
MNMC_POLNA   VQAWLSSPGVSWHGNAAVSQLVRQ----------------AGAWQALDATGNELASAELV
MNMC_POLSJ   VQAWLTTPGVEFHDHASVGQLIRQ----------------PDSWQVLDANGHVLACAELV
MNMC_MAGMM   CAALLADVTAHYQTEIVRLAPQPEG-------------------WTLHTAQRHYGTFDAV
MNMC_LEPBJ   ARKCVDQPGIELIQA----TANSFER-----------IGSSWKLDLKESDQKVLAD----
MNMC_LEPBL   ARKCVDQPGIELIQA----TANSFER-----------IGSSWKLDLKESDQKVLAD----
MNMC_LEPIN   AKKCAEQPGVEFIKG----TASRIEQ-----------DGTSWKLLIQESGHEIVAN----
MNMC_LEPIC   AKKCAEQPGVEFIKG----TASRIEQ-----------DGTSWKLLIQESGHEIVAN----
MNMC_MARMS   CETLLSHENIHVCLNTKLESLSPIEL-----------DDKTFGWQARSKYQQAPLNDRQA
MNMC_HYDCU   VTQCLAHEAIALKQEEAVVSIQPVP------------DQNSQDWQIMTPNSTYQAD----
MNMC_CAMJJ   VKNLFEKSKACIYFNHEFQAYKFEN----------------ECFTLKFKNDIVKSDYAVL
MNMC_CAMJ8   VKNLFEKSKACIYFNHEFQAYKFEN----------------ECFTLKFKNDIVKSDYAVL
MNMC_CAMJR   VKNLFEKSKACIYFNHEFQAYKFKN----------------ECFTLKFKNDIVKSDYAVL
MNMC_CAMJE   VKNLFEKSKACIYFNHEFQAYKFEN----------------GCFSLKFKNDVVKSDYAVL
MNMC_CAMJD   VKNLFEKSKACIYFNHEFQAYKFEN----------------ECFTLKFKNDIVKSDYAVL
MNMC_CAMC1   CKFLS--SNFEILFNHEYESRAHLQ----------------NGKISVKFKNKKSLETDIL
MNMC_CAMHC   CEFFS--KKLNIKFGYEFSDFVES-----------------NGGYIVNFVGKKPLKCDIL
MNMC_CAMFF   CMSLA--SEFDIKYGYEFESIEKS-----------------TGGYVVKFKNSKNIFSSLV
MNMC_LEGPA   CDILIDNKRISLITGNRVQSINYN----------------------QKNWVVKDIEASVL
MNMC_LEGPH   CDILIDNKRISLITGNRVQSINYN----------------------QKNWVVNGIEASVL
MNMC_LEGPL   CDILIDNKRISLITGNRVQSINYN----------------------QKNWVVNDIDASVL
MNMC_LEGPC   CDILIDNKRISLITGNRVQSINYN----------------------QKNWVVNDIEASVL
MNMC_ACIBT   RAEILQHPSIELKIANITTFVSFENK---------------VQLKSGN------------
MNMC_ACIBY   RDEILQHPGIELKIANITTLVSFENK---------------VQLKSGN------------
MNMC_ACIBC   RDEILQHPGIELKIANITTLISFENK---------------VQLKSGN------------
MNMC_ACIAD   CNQVLQHPLIEFKQFKINQIIEIDGT---------------VQLLSSE------------
MNMC_PSYA2   KTLILLHPNITYQQLNITNIEETQDN---------------VILTGFESNENNESASRNS
MNMC_PSYCK   QTVILAHPNITYQQLNIINIKETENS---------------IILTGSKEDEN---ASQAS
MNMC_PSYWF   ADKVLTHPNISFKQANIKRITPLQAE---------------AFDDVTEVSEVIEVTADIT
MNMC_PSEAE   CQALAATPGITLLS-GRAVRLR----------------REGDDWCAYAGDEC----LARA
MNMC_PSEAB   CQALAATPGITLLS-GRAVRLR----------------REGDDWCAYAGDEC----LARA
MNMC_PSEA7   CQALATTPGITLLS-GRAVRLR----------------REGDDWCAYAGDEC----LARA
MNMC_PSEMY   CRQLAQHPLIELRPYQEALSLS----------------RQQERWCVEGQNGV----LAEA
MNMC_PSEP1   CQQQLQHPGIRVVTHQDVLELR----------------KVDEHWQAWAGDQL----LARA
MNMC_PSEPK   CQQQLQHPGIHLVTHQEVLELR----------------KVDEQWQAWAGDQL----LARA
MNMC_PSEPG   CQQQLQHPGIRLLTHQDVIELR----------------NIGQHWQAWAGDRL----LASA
MNMC_PSEPW   CKAQLQHPNIRLLAHHDVLALR----------------KADGLWQAWAGDRL----LASA
MNMC_PSEE4   CQAQLGHPNVRLLNHHEVIELR----------------KVDGQWQAWDGERL----LASA
MNMC_PSEF5   CQWQASHPRIQVLAHREVLELR----------------RVDEQWQAWDGDRM----LASA
MNMC_PSEPF   CQAQSAQPGVTLLPHQEAVELR----------------KVGDQWQAFDGERL----IATA
MNMC_PSE14   CHAQAAHANIRLIAHQQALELR----------------RVDDQWQVWSDEQL----IDSA
MNMC_PSEU2   CHAQAAHANIRLIAHQQALELR----------------RVDDQWQVWSEEQL----VDSA
MNMC_PSESM   CHAQIQHANIRLIAHHQALELR----------------RVDDQWQVWSDAQL----IDSA
MNMC_PSEU5   CRWLLQRPGIELLRHREALDLR----------------RHGEAWQVLGGEGV----LAEA
MNMC_CHRVO   VRQLADHPNIVIKTGRTALTLDYD--------------PAQRSWTAGDEQGP----LAVA
MNMC_METFK   CEALAGHANITRTLATRVTGLS----------------QHGNAWQVWTGEQL----LDEA
MNMC_NITMU   CVALLGSQAITLYTGRTVKSLT----------------PTSHGWRVQAEDQRKQAWSLEA
MNMC_CHRSD   CQQLAASPGITQRR-GEAHDLDFD--------------ADADAWRIALTDGS----TLTA
MNMC_HAHCH   CAHMLQHPNIEVRLNSPVTALER---------------TDEGGWLIHIGSGESAQELECA
MNMC_MARN8   CQTLIDHPHIRTVFDFNVDTLRY---------------VDNH-WVIKASDGRSLRATKVV
MNMC_IDILO   VKSLLETAQIELIEGEAKALEK----------------TESGSWQISLKDGS----LLAA
MNMC_PSEA6   VDALFDAAAKLSQVRLYSHHALNGIEQKNVSIT----AQENTRWQLHFEASEATSGMNKN
MNMC_PSET1   VNAMLSAAHCLSPYKSTFNCHIEQLKKT------------SNGWLLFSNGKQ--------
MNMC_COLP3   VKQIFNAAKSTTRLKIMTDTHITKIQQVANPSS----NENGTSWSLTSNQGE--------
MNMC_SHEB5   ADAAIQKAMQLADVSVSLNTDILAIE------------RQADGWVLLTEK----------
MNMC_SHEB9   ADAAIQKAMQLADVSVSLNTDILAIE------------RQADGWVLLTEK----------
MNMC_SHEB8   ADAAIQKAMQLADVSVSLNTDILAIE------------RQSDGWVLLTEK----------
MNMC_SHEPC   AEAALQKAQQLTAVKLHLETEILEIE------------HQSEGWYLITAK----------
MNMC_SHESW   AEAALQKAQQLTEVKLHLETEILEIE------------HQSEGWYLITAK----------
MNMC_SHESM   AKAAVDKASQLANVQCHFNTEITEIE------------CDAKAWYLHSQG----------
MNMC_SHESR   AKAAVDKASQLANVQCHFNTEITEIE------------CDANAWYLHSQG----------
MNMC_SHESA   AKAAVDKASQLANVQCHFNTEITEIE------------CDAQAWYLHSQG----------
MNMC_SHEON   AKAAVDKASQLANVQCHFNTEITEIE------------RDAKGWYLLSQD----------
MNMC_SHEDO   ARACLEKAKSLANVEVKLNSTISCIK------------PLAANVDSKDASGCTSQASGTL
MNMC_SHEFN   AQASIAKAQTLTKVRIVYNSDISSLE------------SHSSGWQLFSAEDNTP------
MNMC_SHESH   TRAAFDKAARLSDVSVEFNADITRIE------------QREGLWYLYKSVNVQHSCTDSH
MNMC_SHEWM   TQAAFDKASQLSDVSAHFNTDIKRIE------------QREGKWYLHKT-----------
MNMC_SHELP   TRAAISQAERLGKQTSHYQCQITAIR------------FENQQWYLSAI-----------
MNMC_SHEAM   CEAAIEEAKTMG-LECHFDVNITSIT------------RADEGWRLNTQT----------
MNMC_SACD2   CHALTNHPRITKLFNSDAAQLQQDAH---------------GQWFALTNDGHKLASADIT
MNMC_DICNV   LTYLLADKNITQYAQKIAQLTPQAEG-----------------WRIGEQIYAR-------
                                      

MNMC_ECOLI   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_ECODH   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_SHIB3   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_SHIBS   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_ECOLC   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_ECOHS   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_SHIFL   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_SHIF8   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_SHISS   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------TLPVY
MNMC_ECO57   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_SHIDS   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_ECOK1   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_ECOUT   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_ECOL6   ----------------QHATHSVVVLANGHQISGFSQTS----------------SLPVY
MNMC_ECOL5   ----------------QQATHSLVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_ECOSM   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_ECO24   ----------------QQATHSVVVLANGHQISRFSQTS----------------SLPVY
MNMC_CITK8   ----------------KAVEHEVVVLANGHQINHVDQTR----------------PLPVY
MNMC_SALPA   ----------------ETASHETVVLANGHQINRFDQTQ----------------PLPVY
MNMC_SALTY   ----------------ETASHETVVLANGHQINRFDQTQ----------------PLPVY
MNMC_SALPB   ----------------ETASHETVVLANGHQINRFDQTR----------------PLPVY
MNMC_SALCH   ----------------ETASHETVVLANGHQINRFDQTR----------------PLPVY
MNMC_SALTI   ----------------ETASHETVVLANGHQINRFDQTR----------------PLPVY
MNMC_SALAR   ----------------EAASHDTVVLANGHQINRFDQTQ----------------PLPVY
MNMC_ENT38   ----------------ADAQHSSVVLANGHRISDFSQTE----------------KLPVY
MNMC_KLEP7   ----------------QQRYHQAVVLANGHRITGFAQTA----------------QLPVY
MNMC_CROS8   ----------------AQARHAAVVLANGHQLSGFPQTE----------------KLPVY
MNMC_YERPG   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPY   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPE   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPA   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPN   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPP   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPS   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERPB   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERP3   ---------------QAAKHHATVILATGHRLPEWEQTH----------------HLPLS
MNMC_YERE8   ---------------QVNRQHTTVVLATGHRLPEWQQTQ----------------HLPLS
MNMC_SERP5   ---------------EETRQHATVILANGHRLGELAPSE----------------ALPVY
MNMC_PECAS   ---------------QQVN-HAVVVLANGHHITDWPQTR----------------HLPGY
MNMC_PHOLL   ---------------SLNAQHKTVVIANGHHLPQFEQTE----------------KLPVT
MNMC_VIBCH   ----------------TLMSHQCVVIASGHQFDSLSQTA----------------ELPLG
MNMC_VIBC3   ----------------TLMSHQCVVIASGHQFDSLSQTA----------------ELPLG
MNMC_VIBCB   ----------------QSFEHSTVVVANGSEFQTLSQTA----------------DLPMG
MNMC_VIBPA   ----------------QNFEHSTVVVANGNEFQTLSQTE----------------ALPMG
MNMC_VIBVU   ----------------QHDTYSAVVIANGHEFQTFSQTA----------------DIPLG
MNMC_VIBVY   ----------------QHDTYSAVVIANGHEFQTFSQTA----------------DIPLG
MNMC_ALIF1   ----------------NAYQHQAVVVANGHRFTDFEQTK----------------DIPAT
MNMC_PHOPR   ----------------NQFTHNTVIIANGHRFSEFEQAK----------------QIPAY
MNMC_AERHH   ----------------RRWQAPNLVVAAGHQLPALIPFA----------------ELPLY
MNMC_AERS4   ----------------RQWQAPNLVVAAGHQLPALSPFA----------------ELPLY
MNMC_PSYIN   -----------------SIQHSLLVLATANNTLNFKQCE----------------AVPLS
MNMC_ACTPJ   ----------------KTFSHQILVLANGHTLTQFQQAQ----------------GIPLY
MNMC_ACTP2   ----------------KTFSHQILVLANGHTLTQFQQAQ----------------GIPLY
MNMC_HAEDU   ----------------VQFAHHILVLANGHSFTQFSQAE----------------GIPLY
MNMC_HAEIN   ----------------QKYCHEVVILANGHKITDFVQTE----------------KLPLY
MNMC_HAEIG   ----------------QKYCHEVVILANGHKITDFVQTE----------------KLPLY
MNMC_HAEI8   ----------------QKYCHEVVILANGYKITDFVQTE----------------KLPLY
MNMC_HAEIE   ----------------QKYCHEVVILANGYKITDFVQTE----------------KLPLY
MNMC_HAES1   ----------------ETFNHQVVVLANGYQITDFVQTA----------------KLPLY
MNMC_HISS2   ----------------ETFNHQVVVLANGYQITDFVQTA----------------KLPLY
MNMC_PASMU   ----------------DSFKHQVVVLANGHKLTQFRQTE----------------HLPVY
MNMC_MANSM   ----------------EQFHHETVIIANGHKLKQFTQTA----------------RIPVY
MNMC_ACTSZ   ----------------ETFRHNIVVLANGHRLHRFEQTA----------------RLPLY
MNMC_CAUVC   ------------------------ALAGGAAGADLLAEA------------------PLR
MNMC_CAUSK   ------------------------VLAGGAGQARLWPDA------------------PLR
MNMC_MARMM   ------------------------VIAAGAGARRFYPD--------------------LQ
MNMC_HYPNA   ------------------------VLASGMGMGQLLPAL------------------ELA
MNMC_CUPNH   ------------------------VLANAHEAQQLLPQ--------QHW--------TMR
MNMC_CUPPJ   ------------------------VLANAHEAPRLAPM--------RHQ--------VMR
MNMC_CUPMC   ------------------------VLANAYEADRLTSG--------QFL--------ALR
MNMC_RALSO   ------------------------VLANSLDAVRLAPL--------ASA--------ALK
MNMC_BURCM   ------------------------VLANAGDAVRLAGL--------RHV--------ALQ
MNMC_BURA4   ------------------------VLANAGDAVRLAGL--------RHV--------ALQ
MNMC_BURCA   ------------------------VLANAGDAARLAGL--------RHV--------TLQ
MNMC_BURCH   ------------------------VLANAGDAARLAGL--------RHV--------TLQ
MNMC_BURCC   ------------------------VLANAGDAARLAGL--------RHV--------ALQ
MNMC_BURL3   ------------------------VLANAGDAARLAGL--------QHV--------ALQ
MNMC_BURVG   ------------------------VLANAGDAVRLAGL--------RHV--------ALQ
MNMC_BURM1   ------------------------VLANAGDAVRLAGL--------RHV--------ALQ
MNMC_BURMA   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURM9   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURM7   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURP0   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURP1   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURPS   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURMS   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURP6   ------------------------VVANAADAARIAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_BURTA   ------------------------IVANAADAARVAGL--------RHA--------PTQ
MNMC_PARPJ   ------------------------IVASAHDAARIAGL--------QHA--------PTR
MNMC_PARXL   ------------------------IVASAHDAARIAGL--------QYA--------PTR
MNMC_PARP8   ------------------------IFANAHEAARVAGL--------HYA--------STR
MNMC_LEPCP   ------------------------VLANALDAARLLPA--------HCP------PPGLS
MNMC_METPP   ------------------------VLANGLGANGLLAS--------GRGE----VPWPLT
MNMC_BORBR   ------------------------VLANAADAPRLLADSGLL----EPLP----RLARMH
MNMC_BORPA   ------------------------VLANAADAPRLLADSGLL----EPLP----RLARMH
MNMC_BORPD   ------------------------VLANAFGAQALLRDSGLL----DPLP----RVAQMH
MNMC_BORA1   ------------------------VLANAAGTPLVLEASGLL----GPLP----RVAQMH
MNMC_AZOSB   ------------------------ILAAGTGITGFPLA--------APL--------PVV
MNMC_AROAE   ------------------------VLANGVGIRAVPQA--------AAL--------PVR
MNMC_DECAR   ------------------------VMASGAAAPRFEQF--------AWL--------PQR
MNMC_THIDA   ------------------------VLANARDASRLALG--------QAW--------PLH
MNMC_ACIAC   ------------------------VVAAGYGSRPWL-------------P----ARYPIH
MNMC_ACISJ   ------------------------VVCAGHHTGPLT-------------H----AHWPMN
MNMC_DELAS   ------------------------VLALGPATNALLEHSL-------GAQ----AAWPLQ
MNMC_POLNA   ------------------------VLAAGHGSRALSEIASP------QAG----RPLALQ
MNMC_POLSJ   ------------------------VLAAGYASRALAEAAVP------PTS----PPLALQ
MNMC_MAGMM   ------------------------VIAAGATAPLLYPEAEI----------------PNT
MNMC_LEPBJ   ----------------------SIIFCNSYLIGKLASSLFEG----EEI-------FPIN
MNMC_LEPBL   ----------------------SIIFCNSYLIGKLASSLFEG----EEI-------FPIN
MNMC_LEPIN   ----------------------SIIFCNSHSIGKLIASLFEG----EEP-------FPIR
MNMC_LEPIC   ----------------------SIIFCNSHSIGKLIASLFEG----EEP-------FPIR
MNMC_MARMS   C-------------------FSHVVLCTANDTKALGVTPKTP----DYPIRGQVSFMDIE
MNMC_HYDCU   ----------------------VVVVATGALNGDLNEQLNLP----IRPVKGQVSHFKAA
MNMC_CAMJJ   ------------------------IYAMGADTKDFVFY----------------DEMKLS
MNMC_CAMJ8   ------------------------IYAMGADTKDFVFY----------------DEMKLS
MNMC_CAMJR   ------------------------IYAMGADTKDFVFY----------------DEMKLS
MNMC_CAMJE   ------------------------IYAMGADAKDFVFY----------------DEMKLS
MNMC_CAMJD   ------------------------IYAMGADTKDFVFY----------------DEMKLS
MNMC_CAMC1   ------------------------VFCTGSKSSEIFK----------------DYDMQIS
MNMC_CAMHC   ------------------------IFAMGSESEELFGGGKNVRANF-------DDAMQIS
MNMC_CAMFF   ------------------------IFAMGDVSTNLFQN-----VFA-------DEFMQLS
MNMC_LEGPA   ------------------------ILANGQQVNYFHET----------------NHLPVK
MNMC_LEGPH   ------------------------ILANGQQVNYFHET----------------NHLPVK
MNMC_LEGPL   ------------------------ILANGQQVNYFHET----------------NHLPVK
MNMC_LEGPC   ------------------------ILANGQQVNYFHET----------------NHLPVK
MNMC_ACIBT   ---------------ETTLEADHVVVCCARESAALFENY-----------------PLLK
MNMC_ACIBY   ---------------ETTLEADHVVVCCARESAALFENY-----------------PLLK
MNMC_ACIBC   ---------------ETTLEADHVVVCCARESAALFENY-----------------PLLK
MNMC_ACIAD   ---------------QAILESNAAIVCCARESGKLFEQY-----------------PTLK
MNMC_PSYA2   V----------------AITTDHVVICAAYESHQLDQRI-----------------VKCR
MNMC_PSYCK   L----------------TITADHVVICAAYESHQLDKRI-----------------VKCR
MNMC_PSYWF   VQPAKRTKVMLHCESGEVLSVNRVVIAAAFESQSLDARI-----------------FEFR
MNMC_PSEAE   P-----------------------LAILATAADIRDF--------------PPAAELPLK
MNMC_PSEAB   P-----------------------LAILATAADIRDF--------------PPAAELPLK
MNMC_PSEA7   P-----------------------LAILATAADIRDF--------------PPAAELPLK
MNMC_PSEMY   P-----------------------VLILACAAEIGRL--------------LPEANLPLK
MNMC_PSEP1   P-----------------------VVVLAGAADVLRF--------------EPCAQLPLK
MNMC_PSEPK   P-----------------------VVVLAGAADVLRF--------------EPCAQLPLK
MNMC_PSEPG   P-----------------------VVVLAGAADVRRF--------------EPCAQLPLK
MNMC_PSEPW   P-----------------------MVVLAGAADVKRF--------------EPCAQLPLK
MNMC_PSEE4   P-----------------------LVVLAGAADVRRF--------------PACAELPLK
MNMC_PSEF5   A-----------------------VVILAGAAEIKRF--------------PASADLPLK
MNMC_PSEPF   P-----------------------VVVLAGAAEIKRF--------------AQSGELPLK
MNMC_PSE14   P-----------------------VVVLAGAADIQKF--------------SQSADLPLK
MNMC_PSEU2   P-----------------------VVVLAGAADIQQF--------------SQSADLPLK
MNMC_PSESM   P-----------------------VVVLAGAADIKQF--------------SQSAELPLK
MNMC_PSEU5   P-----------------------VVVLAGAADAARF--------------EQSAWLPLK
MNMC_CHRVO   S-----------------------VVVLAGAAETAQF--------------DSTRHLPLK
MNMC_METFK   D-----------------------IVVIANAAQAASF--------------VQSRHLPLE
MNMC_NITMU   E-----------------------IVVVCTGYQVKSL--------------PALANLPLT
MNMC_CHRSD   D-----------------------HVVVATAHEAPRF--------------TPLAGLPLK
MNMC_HAHCH   I-----------------------LILATANNQAMQP--------------AAASALPLK
MNMC_MARN8   V-----------------------AAGHESGSLAPVP--------------DGQS-LRLK
MNMC_IDILO   E-----------------------RVLIATGHHINGLLP------------ESVNPLPIQ
MNMC_PSEA6   TS---------------LAQADIVIYATGAQSHDIAALA----------------DFPLR
MNMC_PSET1   -----------------FGPFSDVIICAGEHSDAFAQTK----------------ALPIV
MNMC_COLP3   ------------------FNASVLVICGGADAIEIEQLK----------------SLPLT
MNMC_SHEB5   ---------------ERFGPFAQLVLANGAELTQFDASN----------------KLQIS
MNMC_SHEB9   ---------------ERFGPFAQLVLANGAELTQFDASN----------------KLQIS
MNMC_SHEB8   ---------------ERLGPFAQLVLANGAELTQFDASN----------------KLQIS
MNMC_SHEPC   ---------------HRFGPFAQVVLANGAALTQFDASN----------------KLQIS
MNMC_SHESW   ---------------HRFGPFAQVVLANGAALTQFDASN----------------KLQIS
MNMC_SHESM   ---------------QRFGPFRQLVLANGAQLTQFSASE----------------RLQIS
MNMC_SHESR   ---------------QRFGPFRQLVLANGAQLTQFSACE----------------RLQIS
MNMC_SHESA   ---------------QRFGPFRQLVLANGAQLTQFSASE----------------RLQIS
MNMC_SHEON   ---------------QRFGPFRQLVLANGAQLTQFSASE----------------RLQIS
MNMC_SHEDO   WG--------LYHQGEIVGSHQQVVLASGASITAFEQTQ----------------ALQMS
MNMC_SHEFN   -----------------IATHEQVVIASGAQLTQYKQTK----------------NLQIT
MNMC_SHESH   TP--------DDSEELEIGPFANLVLANGQGLTQFKQSE----------------KLPAT
MNMC_SHEWM   TV--------NTGGEQTFGPFNTLILANGQGLNQFNQSK----------------QLAAT
MNMC_SHELP   ----------QDGQKVEFGPYANLVLANGRHLTDFAQTD----------------HLPIS
MNMC_SHEAM   ----------------GEIDAHELVLATGHRITELAQTK----------------SLQLA
MNMC_SACD2   ------------------------VICTARDAKHLAQTA----------------YLPMR
MNMC_DICNV   -----------------------VVLATSWQEQLLPNAL----------------QKRMR
                                      

MNMC_ECOLI   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECODH   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_SHIB3   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_SHIBS   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOLC   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOHS   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_SHIFL   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_SHIF8   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_SHISS   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECO57   SVAGQVSHIPTTPEL---AKLKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_SHIDS   SVAGQVSHIPTTPEL---AKLKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOK1   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNTA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOUT   SVAGQVSHIPTTPEL---AELKQVLCYDGYLTPQNTA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOL6   SVAGQVSHIPTTPEL---AKLKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOL5   SVAGQVSHIPTTPEL---AKLKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECOSM   SVAGQVSHIPTTPEL---AKLKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_ECO24   SVAGQVSHIPTTPEL---AKLKQVLCYDGYLTPQNPA------------NQHHCIGASYH
MNMC_CITK8   SVAGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPA------------THQHCIGASYH
MNMC_SALPA   AVGGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPH------------NQQHCIGASYH
MNMC_SALTY   AVGGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPH------------NQQHCIGASYH
MNMC_SALPB   AVGGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPH------------NQQHCIGASYH
MNMC_SALCH   AVGGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPH------------NQQHCIGASYH
MNMC_SALTI   AVGGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPH------------NQQHCIGASYH
MNMC_SALAR   AVGGQVSHIPTTPAL---SALRQVLCYDGYLTPQNPN------------NRQHCIGASYH
MNMC_ENT38   PVGGQVSHIPTTPQL---EKLRQVLCYDGYLTPQNPE------------NGHHCIGASYH
MNMC_KLEP7   PVGGQVSHIPTTPRL---AALRQVLCYDGYLTPQNPQ------------NQQHCIGASYH
MNMC_CROS8   PVGGQVSHIPTTPGL---GALRQVLCYDGYLTPQNPA------------NAMHCIGASYH
MNMC_YERPG   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPY   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPE   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPA   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPN   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPP   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPS   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERPB   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERP3   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLQQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_YERE8   AVRGQVSHIPTTPVL---SQLRQVLCYDGYLTPVNPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_SERP5   AVRGQVSHIPTTPAL---SELKQVLCYDGYLTPVNAN------------NQQHCIGASYQ
MNMC_PECAS   AVRGQVSHIPTNPVL---GQLKHVLCYDGYLTPVSPQ------------HQTHCIGASYL
MNMC_PHOLL   AVRGQVSHIPTTTDL---SQLQNVLCYDGYMTPANPA------------NQHHCIGASYQ
MNMC_VIBCH   KVKGQVSHIPTTETL---SKINSVLCYDGYMTPVSQQ------------NGYHCIGASYD
MNMC_VIBC3   KVKGQVSHIPTTETL---SKINSVLCYDGYMTPVSQQ------------NGYHCIGASYD
MNMC_VIBCB   QVKGQVSHAPATETL---SKLKTVLCYDGYMTPVNPN------------NQHLCIGASYD
MNMC_VIBPA   QVKGQVSHAPATKTL---SKLKSVLCYDGYMTPVNPN------------NQHLCIGASYD
MNMC_VIBVU   QVKGQVSHVPATETL---SKLKSVLCYDGYMTPVNPN------------NQHLCIGASYD
MNMC_VIBVY   QVKGQVSHAPATETL---SKLKSVLCYDGYMTPVNPN------------NQHLCIGASYD
MNMC_ALIF1   PVRGQVSHIPTTESL---KNLKTVLCYDGYLTPENSK------------HQTHCIGASYD
MNMC_PHOPR   SVRGQVSHIPTDDTL---STLKTVLCYDGYLTPQNTT------------TKTHCIGASYR
MNMC_AERHH   PVRGQVSHVPTSVSL---SKLNTVLCYDGYLTPAH--------------HDHHCIGASYG
MNMC_AERS4   PVRGQVSHVPTTATL---SQLKTVLCYDGYLTPAH--------------NAEHCIGASYG
MNMC_PSYIN   AARGQVTHIPTNHKI---NPLQITLCHEGYLTPAN--------------NQQHCMGATFK
MNMC_ACTPJ   PVRGQVSQIPTTPAL---QQLKCVVCYDGYLTPVSKA------------N-THCIGASHV
MNMC_ACTP2   PVRGQVSQIPTTSAL---QQLKCVVCYDGYLTPVSKA------------N-THCIGASHV
MNMC_HAEDU   PVRGQVSQIPTTPAL---QKLKCVICYDGYLTPMATN------------G-YHCIGASHV
MNMC_HAEIN   PIRGQVSQIPTSENL---LKLKSVLCYDGYLTPANQL------------KTSHCIGASMF
MNMC_HAEIG   PIRGQVSQIPTSENL---LKLKSVLCYDGYLTPANQL------------KTSHCIGASHV
MNMC_HAEI8   PIRGQVSQIPTSENL---LKLKSVLCYDGYLTPANQL------------KTSHCIGASHV
MNMC_HAEIE   PIRGQVSQIPTSENL---LKLKSVLCYDGYLTPANQL------------KTSHCIGASHV
MNMC_HAES1   PVRGQVSQIPTSANL---LKLKSVLCYDGYLTPADKM------------KQSHCLGASHI
MNMC_HISS2   PVRGQVSQIPTSANL---LKLKSVLCYDGYLTPADKM------------KQSHCLGASHI
MNMC_PASMU   PVRGQVSEIATSTEL---SKLKAVICYDGYLTP-KAA------------SQTHCLGASHL
MNMC_MANSM   SVRGQVSQIPTSSQL---LKLKSVLCYDGYLTPADQA------------KQFHCIGASHV
MNMC_ACTSZ   PVRGQVSQIATGENL---LKLNSVICYDGYMTPADEA------------KTSHCIGASHV
MNMC_CAUVC   PVRGQASWTRGH------GAPAT--AFGGYAIPTR---------------EGLLFGATHD
MNMC_CAUSK   PIRGQTSWTDRP------LAFPTPAAFGGYVAPTR---------------DGMLFGATHD
MNMC_MARMM   PSAGQLAVFDG-------APPDMPTAWGNYACAAP---------------GGVLVGATHD
MNMC_HYPNA   GRQGQVEHLSGAV-----QAPPSALASGTYAIALG---------------NERLWGATFE
MNMC_CUPNH   RVRGQLTTLASAQVDALGGWPDCVVTGAGYLLPRT-A------------DGAGRVGSSYD
MNMC_CUPPJ   RVRGQLTTLAPGQVTALGSWPDCVVTGAGYLLPVS-E------------DGSARVGSSYE
MNMC_CUPMC   RVRGQLTDLAPAQAEALGGWPDCVVTGGGYLLPRD-A------------AGGARMGSSYE
MNMC_RALSO   PVRGQLTDVPVAALEDGVPWPRAVVCGDGYLLPRERG------------APTVRVGSSFQ
MNMC_BURCM   PVRGQLTLLPPGS----TAPLPCPTIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURA4   PVRGQLTLLPPGS----TAPLPCPTIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURCA   PVRGQLTLLPPGT----TAPLPCPAIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURCH   PVRGQLTLLPPGT----TAPLPCPAIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURCC   PVRGQLTLLPPGT----TAPLPCPAIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURL3   PVRGQLTLLPPGS----TAPLPCPTIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURVG   PVRGQLTLLPPGT----TAPLPCPAIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURM1   PVRGQLTLLPAAS----ASPPPCPAIGDGYAVPLD--------------DGTLLIGATFE
MNMC_BURMA   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURM9   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURM7   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURP0   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURP1   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURPS   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURMS   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURP6   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPVIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_BURTA   RVRGQLTLLPPGS----APAVPLPAIGDGYVVPLA--------------NGVTLTGATYE
MNMC_PARPJ   SIRGQLTLLPPGAV---LPPLQMPVIGEGYAVPLA--------------DGVTLTGATYE
MNMC_PARXL   SIRGQLTLLPAGTV---RPPLELPVIGEGYAVPLA--------------NGATLTGATYE
MNMC_PARP8   SVRGQLTLLPADAT---NAP-RLPVIGEGYALPLL--------------DGVTLTGATYD
MNMC_LEPCP   AVRGQVTRIPA-GTPGLRP-PRLTVAGQGYALRLD--------------NGDVLVGATTQ
MNMC_METPP   AVRGQISSLATDGHPATLPCPRLPVAGGGYVLPQT--------------GGRLLFGATSQ
MNMC_BORBR   ALAGEVTLLPAEA---LSGGPRCVVGGEGYLLPAV--------------DGWCVAGSTYV
MNMC_BORPA   ALAGEVTLLPAEA---LSGGPRCVVGGEGYLLPAV--------------DGWCVAGSTYV
MNMC_BORPD   ALAGEITLLPGQG---LGGGPRCIVGGEGYLLPPV--------------DGWCVAGSTYE
MNMC_BORA1   ALAGEVSHVPAAA---LGGGPHCMIGGEGYVLPAV--------------DGWCVVGSTYA
MNMC_AZOSB   SARGQVSLLPAPAG----SAPRVVMCRMGYVSPAV--------------DGLRCAGATFD
MNMC_AROAE   SARGQVTHFPAAAG----SPPNVVVCRLGYVAPAL--------------DGVRSAGATFS
MNMC_DECAR   SGRGQVSHLPASVG----KPLNTVLFQIGYTIPAI--------------DDTQLIGASLS
MNMC_THIDA   TVRGQVTQLPAGSL----PEIARVIAREGYVAPGA--------------AG-PLVGATYE
MNMC_ACIAC   PLRGQVSWGTRADSPAAA-WPPFPVNGHGNLVPHAGTAG----------GGIWVMGSTFE
MNMC_ACISJ   PLRGQLAWGLHAQAPAGAPWPPQPLNGNGNLVPRVPLQD----------GAGWVLGSTFE
MNMC_DELAS   PIRGQVSWDVHTPASAQA-MPPFPVNGHGNLVPAMPLPGD-------AAGPGWVMGSTFE
MNMC_POLNA   AIRGQASWGLHAPGTEQA-MPAFPVNGHGSLVPRVPL----------EQGLAWVTGSSFE
MNMC_POLSJ   AIRGQVSWALHPPGAADA-LPAFPVNGHGSLIPALPLSGN-------ANELAWVTGSTFE
MNMC_MAGMM   AVQGQLSILPAAN-----PLNQHALVFGGYLTPPYQDEQ---------GQLCQVLGSTYR
MNMC_LEPBJ   KVRGQLISLKETEN---SSRVPNILCAEHYLTPSV--------------QGEHVLGSTFD
MNMC_LEPBL   KVRGQLISLKETEN---SSRVPNILCAEHYLTPSV--------------QGEHVLGSTFD
MNMC_LEPIN   KVRGQLISLKETEK---SSRISNILCAEHYLTPSI--------------LGEHILGSTFD
MNMC_LEPIC   KVRGQLISLKETEK---SSRISNILCAEHYLTPSI--------------LGEHILGSTFD
MNMC_MARMS   KAKAACQTIGESAD---KIDFDKILCEFGYVSPSI--------------NGLLHFGSTYD
MNMC_HYDCU   DLKGALKTTVTHRG---YSVCGDFGAQSPYAAIS---------------------GATFE
MNMC_CAMJJ   KVRGQVTHLKPFLNT------PFPLSSKAYICPVKD--------------DLQVIGASYD
MNMC_CAMJ8   KVRGQVTHLKPFLNT------PFPLSSKAYICPVKD--------------DLQVIGASYD
MNMC_CAMJR   KVRGQVTHLKPFLDT------PFPLSSKAYICPVKD--------------DLQVIGASYD
MNMC_CAMJE   KVRGQVTHLKPFLDT------PFPLSSKAYICPVKD--------------DLQVIGASYD
MNMC_CAMJD   KVRGQVTHLKPFLDT------QFPLSSKAYICPIKD--------------DLQVIGASYD
MNMC_CAMC1   SVRGQVTHLKPVLKN------ELPLSAKGYICPAVK--------------GVQVIGATYA
MNMC_CAMHC   SVRGQITLLRPFLKT------PIPLGARGYICPKIG--------------KRQLIGATYD
MNMC_CAMFF   SVRGQVTHLNKVLNL------NSAFSARGYMCKDVR--------------GIQVVGATYD
MNMC_LEGPA   AIRGQMTTIQSTQEST---QLKIPLCAEGHVLPALN--------------NSHRVGASYD
MNMC_LEGPH   AIRGQMTTIQSTQEST---KLKIPLCAEGHVLPALN--------------NSHKVGASYD
MNMC_LEGPL   AIRGQMTTIQSTQEST---KLKIPLCAEGHVLPALN--------------NSHRVGASYD
MNMC_LEGPC   AIRGQITTIQSTQEST---KLKIPLCAEGHVLPALN--------------NSHRVGASYD
MNMC_ACIBT   PIRGQVSWVDNSFATLP---LNEAYSYGGYCMQLNTS--------------ELILGASFY
MNMC_ACIBY   PIRGQVSWVDNSFATLP---LHEAYSYGGYCMQLNTS--------------ELILGASFY
MNMC_ACIBC   PIRGQVSWVDNSFATLP---LNEAYSYGGYCMQLNTS--------------ELILGASFY
MNMC_ACIAD   PIRGQVSWFEQHTFPFA---PDQAFSYGGYCMQLHPQ--------------QLILGASFH
MNMC_PSYA2   TIRGQLSWFTPTAEQMSR-LPKLPLKYSGYCAPFIGQSSDAQLNHISENQPQFLLGASFV
MNMC_PSYCK   TIRGQLSWFTPTAQQLTQ-LPKLPLKYSGYCAPFIGQSGDAELNHISENQPQFLLGASFI
MNMC_PSYWF   KIRGQLSWFEPTTEQLQA-LPTLPLKYSGYCAPFIPQPGDEAVNSVTPSVPTFLLGASFI
MNMC_PSEAE   RIRGQVTRLPATPQSRA---LRTVVCAEGYVAPPRG--------------DEHTLGASFD
MNMC_PSEAB   RIRGQVTRLPATPQSRA---LRTVVCAEGYVAPPRG--------------DEHTLGASFD
MNMC_PSEA7   RIRGQVTRLPATAQSRA---LRTVVCAEGYVAPPRG--------------DEHTLGASFD
MNMC_PSEMY   RIRGQISRLPANESSSA---LRTVVCAEGYVAPARD--------------DEHTLGASFD
MNMC_PSEP1   RIRGQITRLPATASSQA---LRTVVCAEGYVAPPRE--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSEPK   RIRGQITRLPATVSSQA---LRTVVCAEGYVAPPRE--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSEPG   RIRGQITRLPATASSRA---LRTVVCAEGYVAPPRG--------------DEHTLGASFD
MNMC_PSEPW   RIRGQITRLPVTDASRA---LATVVCAEGYVAPPRG--------------EEHTLGASFD
MNMC_PSEE4   RIRGQITRLPATEASRA---LRTVVCADGYVAPPRG--------------DEHTLGASFD
MNMC_PSEF5   RIRGQITRLPQTAQSQS---LATVVCAEGYVAPARL--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSEPF   RIRGQITRLAQTAQSQA---LATVVCAEGYVAPARW--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSE14   RIRGQITRLPQTQASAA---LRSVVCAEGYVAPARL--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSEU2   RIRGQITRLPQTQASTA---LRSVVCAEGYVAPARL--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSESM   RIRGQITSLPQTGASAA---LRTVVCAEGYVAPARL--------------GEHTLGASFD
MNMC_PSEU5   RIRGQISALPATARSGQ---LRTVLCAKGYVAPPRD--------------GTHTLGASFN
MNMC_CHRVO   KIRGQITSIPASEESSR---LRTVLCGEGYISPARG--------------GRHCLGATFK
MNMC_METFK   QVRGQISRLHHVDGAPV---LHALLCTDGYISPLID--------------GAYCLGATFV
MNMC_NITMU   PVRGQLTLIPATTASQN---LRTIVCGSGYFSPAVA--------------GRHMVGATHR
MNMC_CHRSD   PIRGQLTHVPVPADAPS---LARVVCAGGYVAPAME--------------GVLSLGATFA
MNMC_HAHCH   PIRGQVTTLQVESAALPQ--LNTVLCGEGYLMPPIA--------------DRLVTGATFK
MNMC_MARN8   PIRGQVTRLPADDCQLP----DVVVCGTKYLNPAYD--------------GSAITGATFD
MNMC_IDILO   PVRGQVSLVQTTPLLSS---LKTVLCFKGYLVPEDG--------------NHHCVGASFN
MNMC_PSEA6   MVRGQVEAVPTQTAL---SKLNTVLCHKGYLTPEYN--------------GQHALGSTYV
MNMC_PSET1   GVRGQVSHVQASEQS---TKLKTVLCHKGYFTPAYL--------------DHHCMGATFE
MNMC_COLP3   ATRGQVTSMKSNKKI---NKLSTVICHKGYLTPENN--------------GIHCIGATFQ
MNMC_SHEB5   PFRGQVSHVPAQFQL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHEB9   PFRGQVSHVPAQFQL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHEB8   PFRGQVSHVPAQFQL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHEPC   PFRGQVSHVPAQFQL---SQLATVLCANGYLTPSHE--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHESW   PFRGQVSHVPAQFQL---SQLATVLCANGYLTPSHE--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHESM   PFRGQVSHVPAQFKL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHESR   PFRGQVSHVPAQFKL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHESA   PFRGQVSHVPAQFKL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHEON   PFRGQVSHIPSQFQL---SQLATVLCANGYLTPSHQ--------------GLHCLGASYV
MNMC_SHEDO   GFRGQVSHVPSKGEL---AKLNTVICANGYLTPAFN--------------STHCVGASYV
MNMC_SHEFN   GFRGQVSHVPPQGEL---AQLNTVICANGYLTPQHN--------------QLHCVGASYV
MNMC_SHESH   GFRGQVSHIPSRNAL---TKLSTVLCSHGYLTPGNN--------------NFHCTGASYV
MNMC_SHEWM   GFRGQVSHIPARNEL---LKLNTVLCSHGYLTPQND--------------GVHCTGASYI
MNMC_SHELP   GFRGQVSHIPERAPL---KDLKTVLCAHGYLTPAHD--------------KLHCTGASYV
MNMC_SHEAM   PFRGQVSHVPTRGKL---EQLKTVLCAHGYFTPRDAS------------SGSHCMGASYV
MNMC_SACD2   NIRGQVSHLSSHGLS---QRLHASVCGAGYIAPAQS--------------GIHCAGASFN
MNMC_DICNV   TVRGQATFFALNAPV-----AGEIFCAERSFIPLPDR-------------VHMHVGSSYS
          .                          *:: 

MNMC_ECOLI   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECODH   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_SHIB3   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_SHIBS   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECOLC   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECOHS   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_SHIFL   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_SHIF8   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_SHISS   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECO57   R------GSEETAYSEDNQQQNRQRLIDCFPH----------------------------
MNMC_SHIDS   R------GSEDTAYSDEDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECOK1   R------GSEETAYSDEDQQQNRQRLIDCFPH----------------------------
MNMC_ECOUT   R------GSEETAYSDEDQQQNRQRLIDCFPH----------------------------
MNMC_ECOL6   R------GSEETAYSDEDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECOL5   R------GSEETAYSDEDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECOSM   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_ECO24   R------GSEDTAYSEDDQQQNRQRLIDCFPQ----------------------------
MNMC_CITK8   R------GSEETAYREDDQQQNRQRLIDCFPD----------------------------
MNMC_SALPA   R------GDESTVWREEDQRQNRQRLLDCFPD----------------------------
MNMC_SALTY   R------GDESTVWREEDQRQNRQRLLDCFPD----------------------------
MNMC_SALPB   R------GDESTVWREEDQRQNRQRLLDCFPD----------------------------
MNMC_SALCH   R------GDESTVWREEDQRQNRQRLLDCFPD----------------------------
MNMC_SALTI   R------GDESTVWREEDQRQNRQRLLDCFPD----------------------------
MNMC_SALAR   R------GNESTVWREEDQRQNRQRLLDCFPD----------------------------
MNMC_ENT38   R------GQTEMHYSEADQQQNRQRLVDCFPK----------------------------
MNMC_KLEP7   R------GNTDTTFSEEDQQHNRQRLIDCFPG----------------------------
MNMC_CROS8   R------GVSEMRYQEEDQQRNRQRLIDCLPA----------------------------
MNMC_YERPG   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPY   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPE   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPA   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPN   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPP   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPS   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERPB   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERP3   R------GDIATDFRLTEQQENRERLLRCLPQ----------------------------
MNMC_YERE8   R------GDVTTDFRADEQQENRDRLLRCLPD----------------------------
MNMC_SERP5   R------GETATEYREEEQQDNRARLLRCLPE----------------------------
MNMC_PECAS   R------GQAHGDYREEEQQENRQRLLNCLPN----------------------------
MNMC_PHOLL   R------HRLDNEYSETEQQENRDRLLKCLSD----------------------------
MNMC_VIBCH   R------QHLDATFDPQAQHENAQKLIHCLPE----------------------------
MNMC_VIBC3   R------QHLDATFDPQAQRENAQKLIHCLPE----------------------------
MNMC_VIBCB   R------SHLDYEFDEDAQKDNAEKLVKCLPN----------------------------
MNMC_VIBPA   R------SHLDYEFDENAQRDNVEKLVKCIPN----------------------------
MNMC_VIBVU   R------RHLDTEFDVNAQQENAERLTQCVPN----------------------------
MNMC_VIBVY   R------RHLDTEFDVNAQQENAEKLTQCVPN----------------------------
MNMC_ALIF1   R------RDLDLAFKESDQIENGERLRKCVPN----------------------------
MNMC_PHOPR   R------NSADLAFCEAEHQDNKQRLVHCIPD----------------------------
MNMC_AERHH   R------NQTDLEFRADEQAQNQARLQACLPQ----------------------------
MNMC_AERS4   R------NQSTQAFSAEEQAQNQARLQACLPD----------------------------
MNMC_PSYIN   R------HDLNQAFSQQEQVDNKDKLEKCIPG----------------------------
MNMC_ACTPJ   R------DKAETYFSLEEHHENVAKLQQNLTA----------------------------
MNMC_ACTP2   R------DNAETHFSLEEHHENVAKLQQNLTA----------------------------
MNMC_HAEDU   R------DNTDMAFSAIEHQQNLAKLQQNIGA----------------------------
MNMC_HAEIN   R------DNVDRDFSEQEQQENQQKLQQNIAQ----------------------------
MNMC_HAEIG   R------DNVDRHFSEQEQQENQQKLQQNIAQ----------------------------
MNMC_HAEI8   R------DNVDRHFSEQEQQENQQKLQQNIAQ----------------------------
MNMC_HAEIE   R------DNVDRHFSEQEQQENQQKLQQNIAQ----------------------------
MNMC_HAES1   R------NNKDRHFSHQEQRENQQKIQQNLASTDTDKN----------------------
MNMC_HISS2   R------NNKDRHFSHQEQRENQQKIQQNLASTDTDKN----------------------
MNMC_PASMU   R------DNAERAFSLQEQQENQQKIQTNLAS----------------------------
MNMC_MANSM   R------DCEDRDFSLQEQQENQAKIQLNIAE----------------------------
MNMC_ACTSZ   R------DCENREFSTTEQQENQAKIQKNLAM----------------------------
MNMC_CAUVC   R-----DDTQTNVRSED-HARNLATLAKGLPALAARLAG---------------------
MNMC_CAUSK   R-----DDVGTDARAED-DRRNLRALAEGLPKLAASLAD---------------------
MNMC_MARMM   RG----DQVGPEDVAEA-GFR--ASVAERMPGLALGPVQ---------------------
MNMC_HYPNA   PA----GEGVSAAVSEAARAENLEGVEALSPWWVREAQG---------------------
MNMC_CUPNH   -----ADEGP-LVEQPAVHAANLARLSGMLPRQADAVAA---------------------
MNMC_CUPPJ   -----ADDGP-LVARTEVHAANLDRLAGLLPQAAAAAGN---------------------
MNMC_CUPMC   -----ADEGP-LVERPEVHAANLDRLASMLPDRASQIAQ---------------------
MNMC_RALSO   -----PGETD-PDARTADHAANLRRLAGLQPAHAAALAR---------------------
MNMC_BURCM   -----PDDVD-RTMRTVGHIENLARVRHLLPGLIGELP----------------------
MNMC_BURA4   -----PDDVD-RTMRTAGHIENLERVRHLLPGLIGELP----------------------
MNMC_BURCA   -----PDDTD-PAMRAAGHAENLDRVRHLLPGLIGALP----------------------
MNMC_BURCH   -----PDDTD-PAMRAAGHAENLDRVRHLLPGLIGALP----------------------
MNMC_BURCC   -----PDDTD-PAMRAAGHAENLDRVRHLLPGLIGALP----------------------
MNMC_BURL3   -----PDDVD-PAMRAAGHLENLERVRHLLPGLIGDLP----------------------
MNMC_BURVG   -----PDDVD-PEIRDAGHLENLARIRHLLPGLVGDVP----------------------
MNMC_BURM1   -----PDDVD-PAIRVAGHAENLERVRRLLPGLIGDVP----------------------
MNMC_BURMA   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURM9   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURM7   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURP0   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURP1   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURPS   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURMS   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURP6   -----PDDTD-ATPREAGHRENLERLERLLPAFSANAL----------------------
MNMC_BURTA   -----PDDAD-TTLREAGHRENLERLERLLPAFSAHAL----------------------
MNMC_PARPJ   -----LDDPD-TSLRADGHLENLERVAQMLPAFANVADP---------------------
MNMC_PARXL   -----LDDPD-TSLRTDGHLENLARVAQMLPAFAGIVDR---------------------
MNMC_PARP8   -----IDDPD-TRLRDGAHIENIERVAQMLPDMRDAFNV---------------------
MNMC_LEPCP   DE---PVGIDGAALRLADQQRNLQRAAGLGVLDATAAE----------------------
MNMC_METPP   -----PDDID-PALRDADHRFNLQQLAGLSGCDVEA------------------------
MNMC_BORBR   ------HGAAQALTGAEGQRVNLDKAAGLLGQAPAAFAS---------------------
MNMC_BORPA   ------HGAAQALTGAEGQRVNLDKAAGLLGQAPAAFAS---------------------
MNMC_BORPD   ------HGAATARVGPAGQQTNLGKAAGLLGGLPAAWAA---------------------
MNMC_BORA1   ------PGVAQSEVSLAGQQRNLEKAAGLLGAPLDAVA----------------------
MNMC_AZOSB   VG------DDDATLRARDHHENLSKLEAMLPGYTAALA----------------------
MNMC_AROAE   VD------DDEPALRDADQRENLAKLEFILPGYAAAVD----------------------
MNMC_DECAR   YE------DDESAEREADHRDNLARLRLTLPDFASDLD----------------------
MNMC_THIDA   HPEGYKENDDDTAPRAASDVANLARLEAILPGATQRFV----------------------
MNMC_ACIAC   RGQ--TELPPAPQEQAQAHAANAAKLEQLLPALAQGLAP---------------------
MNMC_ACISJ   RLK--TALPPSPDDHAKGLATNQAKLHALLPPLGAAMDA---------------------
MNMC_DELAS   RDQ--TALPPSPEDQAAAHAANGAKLAQLLPRAYQGLQG---------------------
MNMC_POLNA   RDN--TSPQLRPED----EQHNFGKLKTLLPAAAQALTA---------------------
MNMC_POLSJ   RDN--ALNDLKPED----DSHNLDRLRTLLPDVAPGLTG---------------------
MNMC_MAGMM   PWDD-LSDCSWSECQPEAHQLVWQQLNETLPQLGQQWLG---------------------
MNMC_LEPBJ   ------EFDLNPKPRKK-DTDLLLQYVQTKYPTLRFDSN---------------------
MNMC_LEPBL   ------EFDLNPKPRKK-DTDLLLQYVQTKYPTLRFDSN---------------------
MNMC_LEPIN   ------EFDLNPLPQKK-DTDRLLEFVQNKYPSLNFDSS---------------------
MNMC_LEPIC   ------EFDLNPLPQKK-DTDRLLEFVQNKYPSLNFDSS---------------------
MNMC_MARMS   ------LKDLDDRVREEGHKRNLAILESLLLLPKETFNS---------------------
MNMC_HYDCU   ------APDLSPILSDASHIENQR--LATEALPNWLADS---------------------
MNMC_CAMJJ   ------RLDTSLESKEEDDKQNIENIAEFIDKN---------------------------
MNMC_CAMJ8   ------RLDASLESKEEDDKQNIENIAEFIDKN---------------------------
MNMC_CAMJR   ------RLNASLESKEEDDKQNIENIAEFIDKN---------------------------
MNMC_CAMJE   ------RLNASLESKEEDDKQNIENIADFMDKN---------------------------
MNMC_CAMJD   ------RLDASLESKEEDDKQNIENIAEFIDKN---------------------------
MNMC_CAMC1   ------RNEICDTPKDEDNAKNLSDVSEFFDTT---------------------------
MNMC_CAMHC   ------RKDYENQARTFDDERNLQNVAELLNKNFVKNTDTRNLNDKKFKFEILDKNVDFN
MNMC_CAMFF   ------RNDNRSAARATDDEKNIDSLSEFITNL---------------------------
MNMC_LEGPA   ------IGTSEPELNALDDQLNLDRLKRIAPDI---------------------------
MNMC_LEGPH   ------IGTSEPELNALDDQLNLARLKRIAPDI---------------------------
MNMC_LEGPL   ------IGTSEPELNALDDQLNLDRLKRIAPDI---------------------------
MNMC_LEGPC   ------IGTSEPELNALDDQLNLDRLKRIAPDI---------------------------
MNMC_ACIBT   P------NRDDQEVLLDDHVHNFELIHSVFPHYAKQLP----------------------
MNMC_ACIBY   P------NRDDQEVLLDDHVHNFELIHSVFPHYAKQLP----------------------
MNMC_ACIBC   P------NRDDQEVLLDDHVHNFELIHSVFPHYAKQLP----------------------
MNMC_ACIAD   P------QRDDDEVLLEDHVHNFNLIHSVFPAYAQTLP----------------------
MNMC_PSYA2   D------GDANIDIRSEENQQNYDKLIEDMPELSSVLP----------------------
MNMC_PSYCK   D------GDTNIDVRDEENQQNYDKLIEDMPELSSVLP----------------------
MNMC_PSYWF   R------NDLDDEIRLSEHAINHQKLLTALPELSAVLPLPDTEA----------------
MNMC_PSEAE   F------KSEDLAPTLAEHQGNLELLREISP---DLLQRLGADD----------------
MNMC_PSEAB   F------KSEDLAPTLAEHQGNLELLREISP---DLLQRLGADD----------------
MNMC_PSEA7   F------KSEDLAPTLAEHQGNLELLREISP---DLLQRLGADD----------------
MNMC_PSEMY   F------HSDDLTPSVAEHAGNLELLREISQ---DLAERLDTQT----------------
MNMC_PSEP1   F------HSEDLAPTVAEHQGNLALLDEISV---DLAQRLAVAE----------------
MNMC_PSEPK   F------HSEDLAPTVAEHQGNLALLDEISV---DLAQRLAVAE----------------
MNMC_PSEPG   F------HSEDLAPTVAEHQGNLALLDEISV---DLAQRLGVAE----------------
MNMC_PSEPW   F------HSDDLTPTVAEHQGNLAMLDEIST---DLARRLGTAA----------------
MNMC_PSEE4   F------HNDDLTPTTAEHQGNLGLLEDIST---DLATRLGCAE----------------
MNMC_PSEF5   F------KSQDLTPTSAEHAGNLEMLREISS---DLLQRLGAEQ----------------
MNMC_PSEPF   F------SSDDLTPTTAEHLGNLAMLEEIST---DLVARLHVSE----------------
MNMC_PSE14   F------NSTDLTPNLADHLGNLGLLREISE---DLTSRLDTAD----------------
MNMC_PSEU2   F------NSTDLTPNLADHLDNLGLLREISE---DLTSRLDTAD----------------
MNMC_PSESM   F------NSVDLTPNVADHLGNLTLLQEISA---DLASRLEAAD----------------
MNMC_PSEU5   F------QQTDDAPSVAEHQANLEMLEQIST---DLYQRLQADP----------------
MNMC_CHRVO   F------DTDDLGVNDGEHAENLAMLAELAP---SLRASLDRDA----------------
MNMC_METFK   P------GDTTTSVRDEEHAQNLDMLKHMAP---SLYDTL--------------------
MNMC_NITMU   F------NDTSINLNVSEHAENLSRLREISPVLRRLSDEVSQDI----------------
MNMC_CHRSD   P------GDTDTAVRTTDHARNLDEFTATLPAF-AEALRAAGVT----------------
MNMC_HAHCH   P------NCADAQVTEADNNANLEQLLQLTP------ALRDELS----------------
MNMC_MARN8   L------RDDNPEPTPEGHQENLDQLRELLP------SVNISKH----------------
MNMC_IDILO   R------DREDLEPTPEDDEENLKQLAENAK---------QPWA----------------
MNMC_PSEA6   K------NDLSTDYRLSEQDKNLATHYQSLSDCQWAQEVV--------------------
MNMC_PSET1   K------NTKSRQVTEQDNLSNREQLLNFYGHCNFATSLG--------------------
MNMC_COLP3   K------NDTNITTNKADDDYNLTMLTKCLPELSSTIDWQE-------------------
MNMC_SHEB5   K------EPEHLDFCPQEQQENLMKMHESYPDHSWL------------------------
MNMC_SHEB9   K------EPEHLDFCSQEQQENLMKMHESYPNQSWL------------------------
MNMC_SHEB8   K------EPKHLDFCPQEQQENLAKMHESYPKQSWL------------------------
MNMC_SHEPC   K------EPKHLDFCPQEQQENLAKMHESYPNQPWL------------------------
MNMC_SHESW   K------EPKHLDFCPQEQQENLAKMHESYPDQGWL------------------------
MNMC_SHESM   K------AAEHLDFCPQEQWENLGKMQESYPNQAWV------------------------
MNMC_SHESR   K------AAEHFDFCPQEQRENLGKMQESYPNQAWV------------------------
MNMC_SHESA   K------AAEHFDFCPQEQRENLGKMQESYPNQAWV------------------------
MNMC_SHEON   K------AAEHLDFCPLEQLENLGKMQQSYPNQDWV------------------------
MNMC_SHEDO   K------DPEHLDFCSDEQAENGQKMQQSFPNLEWP------------------------
MNMC_SHEFN   K------DPQHLDFCPIEQHENSLKMKQSFPNSNWP------------------------
MNMC_SHESH   K------NPTNLDYCATEQVENLHKIRHSYVDKPWT------------------------
MNMC_SHEWM   K------NPEHLDYSPSEQAENLEKVKQSYLGKAWT------------------------
MNMC_SHELP   K------DASNLDYSAVEQVENLDKIRTSY-GGEWT------------------------
MNMC_SHEAM   R------GDTSVEYREQEQQENLHKMQESYPGKDWV------------------------
MNMC_SACD2   L------HENTLDLREEDHQFNIDNLASMSKSLTFN------------------------
MNMC_DICNV   V------NDCDRMRRTQDDAEHAEACRARFPQ----------------------------
                                      

MNMC_ECOLI   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_ECODH   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_SHIB3   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_SHIBS   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_ECOLC   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_ECOHS   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_SHIFL   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_SHIF8   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_SHISS   -------------------AQWAKEVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_ECO57   -------------------AQWAKTVDVSKKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_SHIDS   -------------------AQWAKEVDISEKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_ECOK1   -------------------AQWAKEVDVSGKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYDA
MNMC_ECOUT   -------------------AQWAKEVDVSGKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYDA
MNMC_ECOL6   -------------------VQWAKEVDVSGKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYDA
MNMC_ECOL5   -------------------VQWAKEVDVSGKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYDA
MNMC_ECOSM   -------------------AQWAKAVDVSDKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYDA
MNMC_ECO24   -------------------AQWAKEVDVSEKE----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYEA
MNMC_CITK8   -------------------AAWAKEVDISEKA----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYDA
MNMC_SALPA   -------------------AKWATEVDVSGNS----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYHA
MNMC_SALTY   -------------------AKWATEVDVSGNS----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYHA
MNMC_SALPB   -------------------AKWATEVDVSGNS----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYHA
MNMC_SALCH   -------------------AKWATEVDVSGNS----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYHA
MNMC_SALTI   -------------------ANWATEVDVSGNS----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYHA
MNMC_SALAR   -------------------ADWAKEVDVSDNS----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYHA
MNMC_ENT38   -------------------AEWAKEVDVSDSD----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYES
MNMC_KLEP7   -------------------AEWPQDVDISAND----ARCGVRCATRDHLPMVGNVPDYAA
MNMC_CROS8   -------------------ASWAQEVDVSAGD----ARCGVRCATRDHLPMVGNAPDYAA
MNMC_YERPG   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPY   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPE   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPA   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPN   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPP   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPS   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERPB   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERP3   -------------------VSWPQQVDVSDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYAA
MNMC_YERE8   -------------------VSWPQQVDISDNQ----ARCGVRCAIRDHLPMVGAVPDYSA
MNMC_SERP5   -------------------QSWPAQVDVSGQH----ARCGVRSATRDHLPMIGAVPDYQA
MNMC_PECAS   -------------------ADWAKTVDISDAQ----ARQGVRCALRDHLPLIGAVPNYEQ
MNMC_PHOLL   -------------------AEWVNQVDVSAKQ----SRQGIRCVIRDHMPMVGNVPDLNK
MNMC_VIBCH   -------------------QTWPLEVDVSGNQ----SRQGVRCVSRDHLPFVGNVGEFSK
MNMC_VIBC3   -------------------QTWPLEVDVGGNQ----SRQGVRCVSRDHLPFVGNVGEFSK
MNMC_VIBCB   -------------------QTWTKEVDTSGNL----SRQGIRCVSRDHLPFVGNVGDFET
MNMC_VIBPA   -------------------QEWTKEVDTSGNL----SRQGIRCVSRDHLPFVGNVGDFET
MNMC_VIBVU   -------------------QAWAKEVDTSGNL----SRQGIRCVSRDHLPFVGNVGDFSA
MNMC_VIBVY   -------------------QAWAKEVDTSGNL----SRQGIRCVSRDHLPFVGNVGDFSA
MNMC_ALIF1   -------------------EVWPNDVDTSDNQ----ARVGIRCASRDHLPFIGNVVRFEE
MNMC_PHOPR   -------------------VEWPKNVDISANQ----SRAGVRCASRDHLPFVGNICRYEA
MNMC_AERHH   -------------------QAWPAEVDVSGNQ----ARVGVRSASRDHLPVVGPVASLAK
MNMC_AERS4   -------------------QAWPAEVDVSSNE----ARVGVRCASRDHLPVAGPIARLAG
MNMC_PSYIN   -------------------KTWTEQIDINHPN----AHVGIRCTTRDHFPYVGAIPDYQA
MNMC_ACTPJ   -------------------CDWTQGIDESQNL----AKQGVRAALRDRVPMVGQMPNFSV
MNMC_ACTP2   -------------------CDWTQGIDESQNL----AKQGVRAALRDRVPMVGQMPNFSV
MNMC_HAEDU   -------------------YHWTQGIDLSANL----AKQGIRSALRDRVPMVGPIPHFAV
MNMC_HAEIN   --------------------PWTQDVDTSDNL----ARVGIRCSVRDLAPMVGNVPHFEQ
MNMC_HAEIG   --------------------PWTQDVNTSDNL----ARVGIRCSVRDLAPMVGNVPHFEQ
MNMC_HAEI8   --------------------PWTQDVNTSDNL----ARVGIRCSVRDLAPMVGNVPHFEQ
MNMC_HAEIE   --------------------PWTQDVNTSDNL----ARVGIRCSVRDLAPMVGNVPHFEQ
MNMC_HAES1   -------------------MDWLQDIDISANI----ARIGVRCSVRDRVPIMGNVPHFEQ
MNMC_HISS2   -------------------MDWLQDIDISANI----ARIGVRCSVRDRVPIMGNVPHFEQ
MNMC_PASMU   -------------------VDWVNEVDTRNNQ----ARIGIRCSVRDRIPMLGNVPDFEQ
MNMC_MANSM   --------------------DWTKEVNTADNL----ARTGIRCAVRDRIPLVGNVPDFER
MNMC_ACTSZ   --------------------DWTHDVDTSDNR----ARVGVRCAVRDRIPMMGNVPDFDR
MNMC_CAUVC   ----------------------STFEGRAA----------IRATTPDRLPLADLR-----
MNMC_CAUSK   ----------------------APLRGRAA----------VRATTADHLPVAGAVPGA--
MNMC_MARMM   ----------------------GRWQG-------------VRAATPDRLPVAGRL-----
MNMC_HYPNA   ----------------------GAAVSRAS----------VRATTPDRLPLIGAAPDAGA
MNMC_CUPNH   ----------------------IDPATLSG-------YVGVRTVTHNRLPLVGQVPDEAA
MNMC_CUPPJ   ----------------------LDAAAMSG-------YVGVRTVSHNRLPLIGQMPDEAA
MNMC_CUPMC   ----------------------IDPATLQG-------YVGVRTVTYNRLPLVGRIADDAQ
MNMC_RALSO   ----------------------VDPARLLG-------YVGVRCVSANRLPLIGAVADEAA
MNMC_BURCM   -----------------------DVDTLRG-------RVAFRWVVADRVPVIGPLADEAQ
MNMC_BURA4   -----------------------DVDTLRG-------RVAFRWVVADRVPVIGPLADEAQ
MNMC_BURCA   -----------------------DPATLRG-------RVAFRWVVGDRLPLIGPLADETQ
MNMC_BURCH   -----------------------DPATLRG-------RVAFRWVVGDRLPLIGPLADETQ
MNMC_BURCC   -----------------------DPATLRG-------RVAFRWVVGDRLPLIGPLADETQ
MNMC_BURL3   -----------------------DPDTLRG-------RVAFRWVVGDRLPLLGPLADEAG
MNMC_BURVG   -----------------------DVDTLRG-------RVAFRWVVADRVPLIGPLADEAQ
MNMC_BURM1   -----------------------ALDTLRG-------RVAFRWVAGDRLPLIGPLADEAQ
MNMC_BURMA   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURM9   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURM7   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURP0   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURP1   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURPS   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURMS   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURP6   -----------------------DAGALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_BURTA   -----------------------DAHALAG-------RVGFRCVASDRLPLVGELGDEAA
MNMC_PARPJ   ----------------------ARSTALTG-------RVAFRCVTSDRMPMIGQLADEAQ
MNMC_PARXL   ----------------------ADPAALAG-------RVAFRCVTSDRMPMIGQLADETV
MNMC_PARP8   ----------------------HAPSSLTG-------RVAFRCVTSDRLPMIGAFADEAA
MNMC_LEPCP   ----------------------FGTTLLPG-------RAGWRAVTADRLPLVGPPIDLAQ
MNMC_METPP   ----------------------WSSLPWQG-------RVGWRAVTSDRLPLIGAVPDLEA
MNMC_BORBR   ----------------------LQPGSLPG-------WAGWRAVLPGRLPAAGP------
MNMC_BORPA   ----------------------LQPGSLPG-------WAGWRAVLPGRLPAAGP------
MNMC_BORPD   ----------------------LAPGQLPG-------WAGWRAVLPGRLPAVGP------
MNMC_BORA1   -------------------------GPLPG-------WAGWRAVMPGRLPVLGE------
MNMC_AZOSB   ------------------------TQPAEG-------RVGFRPASPDRLPMVGAVPALTT
MNMC_AROAE   ------------------------TAALAG-------RVGFRPASPDRLPMVGEVPAVLR
MNMC_DECAR   ------------------------PATLHG-------RVGFRPMSPDRMPIVGAVPDTMT
MNMC_THIDA   ------------------------SNEVSG-------RASLRATLPDRLPLVGAVDG---
MNMC_ACIAC   ----------------------AIAGPGAAPG----HWAAVRCTAPDRLPFVGPV-----
MNMC_ACISJ   ----------------------AFSQAATAPDGPVRTWAAVRCGALDRRPIVGPV-----
MNMC_DELAS   ----------------------FFDAPPRA------TWGAVRVASPDRLPVVGPV-----
MNMC_POLNA   ----------------------QFESGQVR------GWTGVRCATPSRLPALG-------
MNMC_POLSJ   ----------------------QLEMGQVK------AWAGVRCATPSRLPALG-------
MNMC_MAGMM   ----------------------PARQGRAA----------LRAAMKDHFPLFGPLINPSA
MNMC_LEPBJ   ----------------------CVLSEKTG----------FRAQTPDRFPIIGPIFDPKI
MNMC_LEPBL   ----------------------CVLSEKTG----------FRAQTPDRFPIIGPIFDPKI
MNMC_LEPIN   ----------------------CVLIEKVG----------LRAQTPDRLPILGPVFDPRE
MNMC_LEPIC   ----------------------CVLIEKVG----------LRAQTPDRLPILGPVFDPRE
MNMC_MARMS   ----------------------EDCGGRVS----------FRCAVPDYTPIVGPVQSEDV
MNMC_HYDCU   ----------------------TDMAGKVG----------FRPTTPDHLPLIGAVPDFEW
MNMC_CAMJJ   -----------------------TKLEIIG------SKVGFRSYSSDRFMIVGNAYDEVF
MNMC_CAMJ8   -----------------------TKLEIIG------SKVGFRSYSSDRFMIVGNAYDEVF
MNMC_CAMJR   -----------------------TKLEIIG------SKVGFRSYSSDRFMIVGNAYDEVF
MNMC_CAMJE   -----------------------TKLEIIG------SKVGFRSYSSDRFMIVGNAYDEAF
MNMC_CAMJD   -----------------------TKLEIIG------SKVGFRSYSSDRFMIVGNAYDEAF
MNMC_CAMC1   ------------------------KAAIIG------SRVGYRSYSGDRFPIIGALHDEEF
MNMC_CAMHC   VSKQNLNFKMHTQNKELAFKNQILNVKILG------SRVGFRGYSGDRFPLIGALPDCEY
MNMC_CAMFF   ------------------------DVKVVG------SNVGFRGYSGDRFPIVGAVHNASE
MNMC_LEGPA   ----------------------MWSQNVLD------HWAGIRAASPDYLPIVGPLPNALE
MNMC_LEGPH   ----------------------MWSQNVLD------HWAGIRAASPDYLPIVGPLPNALE
MNMC_LEGPL   ----------------------IWSQNVLD------HWAGIRAASPDYLPIVGPLPNALE
MNMC_LEGPC   ----------------------MWSQNVLD------HWAGIRAASPDYLPIVGPLPNALE
MNMC_ACIBT   -----------------------PVEQWQG-------RASVRAQSPDYFPVVGKMQK---
MNMC_ACIBY   -----------------------PVEQWQG-------RASVRAQSPDYFPVVGKMQN---
MNMC_ACIBC   -----------------------PVEQWQG-------RASVRAQSPDYFPLVGKMQN---
MNMC_ACIAD   -----------------------PVEEWHG-------RASVRAQSPDYFPLVGQLQD---
MNMC_PSYA2   ----------------------NDISTWHS-------RAGIRTQTIDYHPLVGLLAQ---
MNMC_PSYCK   ----------------------NDISTWHA-------RAGIRTQTMDYHPLVGLLAQ---
MNMC_PSYWF   ----------------------DLYQRWQA-------RVGIRSQTPDYHPLVGAVDE---
MNMC_PSEAE   ----------------------LPLERLEG-------RAAFRCTSPDYLPLVGPLAERAA
MNMC_PSEAB   ----------------------LPLERLEG-------RAAFRCTSPDYLPLVGPLAERAA
MNMC_PSEA7   ----------------------LPLERLEG-------RAAFRCTSPDYLPLVGPLAERAA
MNMC_PSEMY   ----------------------LDPATLQG-------RAAFRCTSPDYLPLVGPLAAGQA
MNMC_PSEP1   ----------------------LDPEQLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPIADAQA
MNMC_PSEPK   ----------------------LDPEQLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPIADAQA
MNMC_PSEPG   ----------------------LDAEQLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPLADSQA
MNMC_PSEPW   ----------------------LAPEQLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPVADPAA
MNMC_PSEE4   ----------------------LDAEQLEG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPVADVQA
MNMC_PSEF5   ----------------------LPLDSLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPLADPLA
MNMC_PSEPF   ----------------------RDAESLQG-------RAAFRCTSPDYLPMVGPLADREA
MNMC_PSE14   ----------------------LSPEQLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPLADREA
MNMC_PSEU2   ----------------------LSPEQLQG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPLADREA
MNMC_PSESM   ----------------------RPPEQLRG-------RAAFRCTSPDYLPIVGPLADREA
MNMC_PSEU5   ----------------------QRTEALQG-------RVAFRCTSPDYLPLIGPLADPQR
MNMC_CHRVO   ------------------------PEHLDG-------RAAFRCTSPDYLPLVGPAVAARD
MNMC_METFK   -----------------------MPQAPTG-------RAAVRCTSVDYLPLVGPVLDAAL
MNMC_NITMU   ----------------------RQLEQLDG-------RTSIRGSVPGAMPLVGELL----
MNMC_CHRSD   ----------------------LDPAACEG-------RASLRAASPDKSPYAGPVPVREA
MNMC_HAHCH   ----------------------KHPPTLQG-------RASVRSALPDYLPAIGPLIPGQ-
MNMC_MARN8   ----------------------IQAEHLEG-------RVAFRCATHDYQPVAGPCPDNNE
MNMC_IDILO   ----------------------ESLQLTSQ-------RVSVRATSPDHQPVTGAVA----
MNMC_PSEA6   -------------------------GNAQG-------RAAVRCSSPDHLPLVGALADIEK
MNMC_PSET1   -------------------------NITAA-------KAAVRCSFIDHLPMAGEWVEQSD
MNMC_COLP3   ------------------------QDISSS-------KARLRCMSQDHLPLVGAVPDIKE
MNMC_SHEB5   -----------------------EDIDMSGNN----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVPK
MNMC_SHEB9   -----------------------EDIDMSGNN----ARIGVRMVTRDHFPMMGCAPDVAK
MNMC_SHEB8   -----------------------EDIDMSGNN----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVPK
MNMC_SHEPC   -----------------------EDIDMSGNN----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVAQ
MNMC_SHESW   -----------------------DDIDMSGNN----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVPK
MNMC_SHESM   -----------------------DDIDISDNS----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVAE
MNMC_SHESR   -----------------------DDIDISGNS----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVAE
MNMC_SHESA   -----------------------DDIDISGNS----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVAE
MNMC_SHEON   -----------------------EDIDISANS----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDVNE
MNMC_SHEDO   -----------------------QDIDVSDRN----ARVGVRMVTRDHFPMMGCAPDIEE
MNMC_SHEFN   -----------------------NDIDVSNND----ARVGVRMVSRDHFPVMGCAPDVEA
MNMC_SHESH   -----------------------EDVDITGHS----ARVGVRMVTRDHAPMMGCAPDTDS
MNMC_SHEWM   -----------------------EDVDISDHS----ARVGVRMVTRDHAPMMGCAPDFDV
MNMC_SHELP   -----------------------KAVDITGHS----ARVGVRMVTRDHAPMMGCAPDFEA
MNMC_SHEAM   -----------------------EYLDISEGS----ARAGIRMVSRDHLPMAGAAPDVAA
MNMC_SACD2   ----------------------PPLTTLDG-------KVGFRATTPDYFPIVGPVPIRDE
MNMC_DICNV   -----------------------HAIQLERAF------VGIRAASRDYLPLIGAVVRAES
                             *  .   .    

MNMC_ECOLI   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECODH   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SHIB3   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SHIBS   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOLC   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOHS   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SHIFL   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SHIF8   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SHISS   TLVEYASLAEQ--------------KDEAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECO57   TLVEYASLAEQ--------------KDKAVSAPVFDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SHIDS   TLVEYASLAEQ--------------KDKAVSAPVYDDLFMLDALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOK1   TLVEYASLAEK--------------KDEAVSAPVYDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOUT   TLVEYASLAEK--------------KDEAVSAPVYDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOL6   TLVEYASLAEK--------------KDEAVSAPVYDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOL5   TLVEYASLAEK--------------KDEAVSAPVYDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECOSM   TLVEYASLAEK--------------KDEAVSAPVYDDLFMFAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ECO24   TLVEYASLAEQ--------------KDKAVSAPVYDDLFMLAALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_CITK8   TLAQYAALARQ--------------KDAAERAPVYPDLFMLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SALPA   TLTHYADLADN--------------KTSAAPAPVYPGLFVLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SALTY   TLTHYADLADN--------------KTSAAPAPVYPGLFMLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SALPB   TLTHYADLADN--------------KTSAAPAPVYPGLFMLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SALCH   TLTHYADLADN--------------KTSAAPAPVYPGLFVLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SALTI   TLTHYADLADN--------------KTSAASAPVYPGLFMLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_SALAR   TLTHYADLADN--------------KASAVPAPVYPGLFMLGALGSRGLCSAPLCAEILA
MNMC_ENT38   TLTEYQNLAEN--------------TETAVTAPVYPGLFMLGALGSRGLCTAPLLAEILA
MNMC_KLEP7   TLTQYASLHEQ--------------PDIADSAPVCRNLFMLGALGSRGLCTAPLSAELLA
MNMC_CROS8   TLRDYATLSQDASA-----------PETVMPAPVLKNLFVLGALGSRGLCSAPLAAEILA
MNMC_YERPG   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPY   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPE   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPA   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPN   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPP   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPS   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERPB   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERP3   TLAQYQDLSRRIQHGG------ESEVNDIAVAPVWPELFMVGGLGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_YERE8   TLAQYQDLPRKIQHG-----------EDIPLAPVWPELFMVGALGSRGLCSAPLVAEILA
MNMC_SERP5   TLTQYQHLQRQHQRG-----------EAIANAPSYPNLFVIGALGSRGLCSAPLAAEILA
MNMC_PECAS   TLKEYENRLHPQHRA-----------DTVSSAPYWQDLFIIGALGSRGLCSAPLAAEILA
MNMC_PHOLL   IMTDYQDLPEKIRTG-----------SPITDAPCYSNLFVIGALGSRGLCSAPLSAEILA
MNMC_VIBCH   ITEQYRDLAQQH---------------QAEPIALYPQLYALVGLGSRGLSSAPLMAELLA
MNMC_VIBC3   ITEQYRDLAQQQ---------------EAEPIALYPQLYALVGLGSRGLSSAPLMAELLA
MNMC_VIBCB   IKTQYADLQNQQE-------------QDVEAIHQFPNLFCFLGLGSRGLSSAPLMAEVLA
MNMC_VIBPA   IKMQYADLQNQAE-------------EEVEAIHQFPNLFCFLGLGSRGLSSAPLLAEVLA
MNMC_VIBVU   IKRQYADLPHTQA-------------EEIEVISQFPNLFCLLGLGSRGLSSAPLMAELLA
MNMC_VIBVY   IKRQYADLPHTQA-------------EEIEVISQFPNLFCLLGLGSRGLSSAPLMAELLA
MNMC_ALIF1   MQEEYKNIYKKRHWL-----------REAKDIPVYEGLFCMLTLGSRGLSSAPLLAEALA
MNMC_PHOPR   LIEQYKDLRDNQA--------------TAETVPIYANLYSIVGLGSRGLSSAPLLGELLA
MNMC_AERHH   LADHYAGLQGDQ--------------QNAAPLPLHPGLYVLGALGSRGLCSAPLCGELLA
MNMC_AERS4   LADHYARLQRDQ--------------QNPAPLPLHPGLYVLGALGSRGLCSAPLCGELIA
MNMC_PSYIN   TKIHYKNAAKE---------------VNPVNAPFHPNLYLLTGLGSRGFCSAPLLAEMLA
MNMC_ACTPJ   QKVQYQNLYNQLRR-----------KQAVENAANFANLYMVNGLASRGLTTAPLLGEMLA
MNMC_ACTP2   QKVQYQNLYNQLRR-----------KQAVENAANFANLYMVNGLASRGLTTAPLLGEMLA
MNMC_HAEDU   QKQQYSNIYNLLRR-----------KKAVENAVNFPHLYMVNGLASRGLTTAPLLGEMLA
MNMC_HAEIN   QQADYYNLFNLRRR-----------KQPIQSAANFQNLFLIAALGSRGLTSAPLLGETLA
MNMC_HAEIG   QQAGYYNLFNLRRR-----------KQPIQSAVNFQNIFLIAALGSRGLTSAPLLGETLA
MNMC_HAEI8   QQADYYNLFNLRRR-----------KQPIQSAANFQNIFLIAALGSRGLTSAPLLGETLA
MNMC_HAEIE   QQADYYNLFNLRRR-----------KQPIQSAINFENLFLTAALGSRGLTSAPLLGETLA
MNMC_HAES1   QCLDYRNIFNLRRR-----------KQPIPDAAQWKNLYLIGALGSRGLTSAALLGETLA
MNMC_HISS2   QCLDYRNIFNLRRR-----------KQPIPDAAQWKNLYLIGALGSRGLTSAALLGETLA
MNMC_PASMU   QLSDYHNLYNLRRR-----------KHAIKHAALHPNLFLIGALGSRGLTSAPLLAETLA
MNMC_MANSM   QADEYRNIFNLRRR-----------KQFIPQAAVFENLYLVGALGSRGLTSAPLLGEILA
MNMC_ACTSZ   QTEEYRNLFNLRRR-----------KQPVLVAANFENLYLVGALGSRGLTSAPILGECLA
MNMC_CAUVC   ----------------------------------EDGVIVLTGLGSRGFCLAPLLAEHLV
MNMC_CAUSK   ----------------------------------APGLFVLGGLGGRGFCLAPLLAEHLA
MNMC_MARMM   ----------------------------------SERVSILAGLGSRGFAHAPLLAEDLA
MNMC_HYPNA   IAALW-------DGK-----------AERASSPVLPGVYVAGGFGSRGFTWAPWAAAIIA
MNMC_CUPNH   ALAQA-----ASLRG-----------AHLRDLPRMPGLYAALAYGSRGLTWAALGAELLA
MNMC_CUPPJ   AIAAA-----PSLRG-----------AHLRDIPRVPGLYAALAYASRGLTWAALGAELLA
MNMC_CUPMC   ALSRA-----AALRG-----------AHLRDLPRLPGLYAALAYASRGLTWAALCAELIA
MNMC_RALSO   IMAPG-----FRLRG-----------PH-AALPRVPGLYAALAYGSRGLTWSVLGAELLA
MNMC_BURCM   AVANA-----RALSG-----------AKARDLPRTAGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURA4   GVANA-----RALSG-----------AKARDLPRAAGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURCA   ATANA-----RALGG-----------AQARDLPRMPGLYGAFGFGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURCH   ATANA-----RALGG-----------AQARDLPRMPGLYGAFGFGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURCC   ATANA-----RALGG-----------AQARDLPRMPGLYGAFGFGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURL3   AIANA-----RALSG-----------AQARDLPRLPGLYGAFGFGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURVG   AVANA-----RALSG-----------AKARDLPRTAGLYGAFGFGSRGLVWASLGAELIA
MNMC_BURM1   AVANA-----RALSG-----------AKARDLPRMPGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURMA   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURM9   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURM7   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURP0   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURP1   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWATLGAELIA
MNMC_BURPS   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURMS   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURP6   AAREA-----AALTG-----------ARLRDVPRATGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_BURTA   AARDA-----AALTG-----------ARLRDVPRAAGLYGAFGYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_PARPJ   AALDA-----QRLRG-----------AWPLDLPRTDGLYGAFAYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_PARXL   AARDA-----QRLRG-----------AWPLDLPRTDGLYGAFAYGSRGLVWAALGAELIA
MNMC_PARP8   AIRDA-----GKLCG-----------AWPLDLPRADGLYGAFAFGSRGLVWASLGAELMA
MNMC_LEPCP   LAQARGGRVRLDAHR-----------HQPRCVDDRSGLYLCTGLGSRGITSAALAGRLLA
MNMC_METPP   LDRTS----RADQPR-----------FVPRQRDARGGLYVFTGLGSRGITWAALGGQLLA
MNMC_BORBR   -------------------------------LAHAPGLWLAAGYASRGLSWAALMGDVIA
MNMC_BORPA   -------------------------------LAHAPGLWLAAGYASRGLSWAALMGDVIA
MNMC_BORPD   -------------------------------LGHAPGVWLAAGYASRGLSWSALAGDLIA
MNMC_BORA1   -------------------------------LPGVSGVWLASAYGSRGLSWSALAGDVIA
MNMC_AZOSB   LAAPC----------------------ALAEIPRHTGLYALSGFGARGLVWATLAAETLA
MNMC_AROAE   ADRAT----------------------PLAQIPRHPGLYAVAGFGARGLVWASLAAELLA
MNMC_DECAR   ATPNT----------------------RLHNIPRQPGLWCVQGFGARGIVWSALMADLLV
MNMC_THIDA   ----------------------------------QPGLYVAAGYASRGVVWAGLLGEALA
MNMC_ACIAC   ------------------------------DAARQAGLWVCAAMGARGLTLSQLCGELLA
MNMC_ACISJ   ------------------------------DSVRQPGLWLCTAMGARGLTLSLLCGELIA
MNMC_DELAS   ------------------------------SDQ-APGLWALTAMGSRGLTLSLLCGELLA
MNMC_POLNA   ------------------------------PLENAQDVWVCSGMGSRGLTFAALCAELLA
MNMC_POLSJ   ------------------------------PLA-APNLWVCSGMGSRGLTFAALCAELLA
MNMC_MAGMM   YRTNYAT-LYQGKRV-----------SLAKPAVYIDGLYLIGGLGSRGLLTAPLFGACMA
MNMC_LEPBJ   FQETYKEIDLPRNRN-----------KKFPNLKVIPGLYVFGGLGSRGILSSFLGAEILA
MNMC_LEPBL   FQETYKEIDLPRNRN-----------KKFPNLKVIPGLYVFGGLGSRGILSSFLGAEILA
MNMC_LEPIN   FRKIYKEIDLPKNRN-----------KKFPNLKTIQGLYVFGGLGSRGILSSFLGSEIMA
MNMC_LEPIC   FRKIYKEIDLPKNRN-----------KKFPNLKTIQGLYVFGGLGSRGILSSFLGSEIMA
MNMC_MARMS   YQQAYSTLTKNAKWQ-----------S-NEIAEPIKQLYINIGHGSRGLISTPLSGSYIA
MNMC_HYDCU   MKTAYFEQSHTHAVY-----------R-YAEQRYQPGLYVSNGHGARGLMSVFLAAEMIG
MNMC_CAMJJ   YKEEYKALL-WTKNK-----------EQKL-AKMSCNLYFNFAHGSRGFSTSVLAARYLC
MNMC_CAMJ8   YKEEYKALL-WTKNK-----------EQKL-AKISCNLYFNFAHGSRGFSTSVLAARYLC
MNMC_CAMJR   YKEEYKALL-WTKNK-----------EQKP-AKMSCNLYFNFAHGSRGFSTSVLAARYLC
MNMC_CAMJE   YKEEYKALL-WTKNK-----------EQKP-AKMSCNLYFNFAHGSRGFSTSVLAARYLC
MNMC_CAMJD   YKEEYKALL-WTKDK-----------EQKP-AKMSCNLYFNFAHGSRGFSTSVLAARYLC
MNMC_CAMC1   YKQNYKGLF-WSKNK-----------DNNPKASYEKNVFVNFAHGSRGLGTAILGANLIT
MNMC_CAMHC   FKEKYKILP-WQKNR-----------AKNLPPKYLKNIYINTSHGARGLCTAILGAEILA
MNMC_CAMFF   FKKIYKSLL-WTKHS-----------KNNEFAVHHENILISSAHGSRGLGTAIFGAEILL
MNMC_LEGPA   FKEIYSELK-SNSKR-----------WIAEAAPCYPNLYVCAAFGSRGLTTIPLATEWLA
MNMC_LEGPH   FKEIYSELK-SNSKR-----------WIAEAAPCYPNLYVCAAFGSRGLTTIPLATEWLA
MNMC_LEGPL   FKEIYSELK-SNSKR-----------WIAEAAPCYPNLYVCAAFGSRGLTTIPLATEWLA
MNMC_LEGPC   FKEVYSELK-SNSKR-----------WIAEAAPCYPNLYVCAAFGSRGLTTIPLATEWLA
MNMC_ACIBT   ----------------------------------ESRISTFAGLGSKGFLFAPLCSEVLV
MNMC_ACIBY   ----------------------------------ESRISTFAGLGSKGFLFAPLCSEVLV
MNMC_ACIBC   ----------------------------------ESRISTFAGLGSKGFLFAPLCSEVLV
MNMC_ACIAD   ----------------------------------HSKLFTLAGLGSKGYLFAPLNSEILV
MNMC_PSYA2   ----------------------------------SQRLWTLSAMGAKGYALAPICAEALA
MNMC_PSYCK   ----------------------------------SQRLWSMSAMGAKGYAIAPICAEALA
MNMC_PSYWF   ----------------------------------QGLIWTLSGMGSKGYAFAPLCAQVLA
MNMC_PSEAE   FDEAYAVLA-RDARQ-----------VPERACPWLPGLYLNSGHGSRGLISAPLSGELLA
MNMC_PSEAB   FDEAYAVLA-RDARQ-----------VPERACPWLPGLYLNSGHGSRGLISAPLSGELLA
MNMC_PSEA7   FDEAYAVLA-RDARQ-----------VPERACPWLPGLYLNSGHGSRGLISAPLSGELLA
MNMC_PSEMY   FNQAYAVLA-KDARQ-----------VPETPCPWLDGLYINSGHGSRGLITAPLSGELIA
MNMC_PSEP1   FAEAYAVLG-RDARQ-----------VPDVPCPWLGGLYVNSGHGSRGLITAPLSGELVA
MNMC_PSEPK   FAEAYAVLG-RDARQ-----------VPDVPCPWLGGLYVNSGHGSRGLITAPLSGELVA
MNMC_PSEPG   FAEAYAVLG-RDARQ-----------VPDVACPWLGGLYVNSGHGSRGLITAPLSGELVA
MNMC_PSEPW   FAEAYAVLA-KDARQ-----------VPEVPCPWLEGLYVNSGHGSRGLITAPLSGELIA
MNMC_PSEE4   FNTTYAMLA-KDARQ-----------VPDIACPWLDGLYVNSGHGSRGLITAPLSGELIA
MNMC_PSEF5   FAETYAALG-KDARQ-----------VPDLPCPWLDGLYINSGHGSRGLITAPLSGELLA
MNMC_PSEPF   FTRIYAALS-KDARQ-----------VPDMPCPWLDGLYVNSGHGSRGLITAPLSGELLA
MNMC_PSE14   FLQAYAALG-KDARQ-----------VPNIACPWLDGLYVNSGHGSRGLITAPLCGELIA
MNMC_PSEU2   FMQAYAALG-KDARQ-----------VPDITCPWLDGLYVNSGHGSRGLITAPLCGELIA
MNMC_PSESM   FVQAYAALG-KDARQ-----------VPDIACPWLDGLYVNSGHGSRGLITAPLCAELIA
MNMC_PSEU5   FAEAYAALA-RNARQ-----------SVQAVCPWLDGLYVNTAHGSRGMISAPLSGELLA
MNMC_CHRVO   FVHAYRELA-RDATL-----------RPATACPWAEGLYVNAAHGSRGLITAPLSGEILA
MNMC_METFK   LEARPPRYT-AD---------------PASSLPWLPGLYVNTGHGSKGLTTAPIAAEMLA
MNMC_NITMU   -----------------------------------PGLYTSLGHGTRGLITAGISAELVA
MNMC_CHRSD   WLDDYAVLG-ADARR-----------VPSTAGRHHPGLWVSAAHGSRGLASAPLCAEVIA
MNMC_HAHCH   ---------------------------------GGKGLLIVTAMGSKGLALAPLAGELVA
MNMC_MARN8   I--------------------------------SRTGVYLLTGLGSKGLVWAPLLAEYLA
MNMC_IDILO   -----------------------------------ENLYVITALGSRGFTSAPILAEVIA
MNMC_PSEA6   QKKELSDLY-KALPL-----------SYYPKGSNMNNVFVLTGLGSRGLTTAPLMAEVLA
MNMC_PSET1   YLTAFANLR-LGKRY-----------QYQALSKKQQGLHIFTGFGARALCSAPLCSEHLI
MNMC_COLP3   HVATYSHLA-KDKNW-----------KYSQAAPCIDNLYVLLGLGARGLCSAPLAADILT
MNMC_SHEB5   ILKDYEQHQLTKE---------SRHYWQTTPAPLHQGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHEB9   ILEDYEQHQLTKE---------SRHYWQTTPAPVHQGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHEB8   IIKDYAQHQLTKE---------SRHYWQTTPAPVHQGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHEPC   IIKDYAEHQLTKE---------SRHYWQTTPAPVHEGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHESW   IIKDYAQHQLTKE---------SRHYWQTTPAPVHEGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHESM   ILARYEQHQLNQQQAE-----QSKHYWQTTPAPILDGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHESR   ILARYELHQLNQQQAE-----QSKHYWQTTPAPILDGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHESA   ILARYELHQLNQQQAE-----QSKHYWQTTPAPILDGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHEON   IWARYEQHQINQQQAE-----QIRHYWQTTPAPIHDGLYILGGLGSRGLSSGPLAAECLA
MNMC_SHEDO   IISRYQTLNASPQASQNNYAKQCQQYWQQTPAPVHHNLFVLGGLGSRGLSSAPLAAECLA
MNMC_SHEFN   LFTRYAVQQQSKDKPS-----LWQHYWQTTPAPIYDGLYVLGGLGSRGLSSGPLVAECLA
MNMC_SHESH   MLAQYEQHQHTK---------ESIKFWKETPAPTHKGLFILGGLGSRGLTSGPLAAEALA
MNMC_SHEWM   ISLNYQNHQHTK---------ESIKYWRETPAPIHQGLFILGGLGSRGITSGPLAAEALA
MNMC_SHELP   ISATYISHQQTKKSTK-----ESAKCWQTTSAPVHQGLFILGGLGSRGLTSGPLAAEILA
MNMC_SHEAM   IQTQYQAIGHGPK---------GAQYWQTHAAPVHPGLYIFSGLGSRGLSSGPLIAECLA
MNMC_SACD2   FCERFAGYRKRAATP------------IPQTGPYYRGLYVSVGYGSRGLAYTPLATESLC
MNMC_DICNV   VYQRYQKWSKDRN------------IPINEEIDYYPQLYMHSGLGSKGTLTAFLGAKILA
                           :   . :.     : 

MNMC_ECOLI   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECODH   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_SHIB3   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_SHIBS   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOLC   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOHS   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_SHIFL   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_SHIF8   AQMSDEPNPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_SHISS   AQMSDEPIPMDASTLTALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECO57   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_SHIDS   AQMSEEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOK1   AQMSEEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOUT   AQMSEEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOL6   AQMSEEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOL5   AQMSEEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECOSM   AQMSEEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_ECO24   AQMSDEPIPMDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVKAG----------------------
MNMC_CITK8   AQMSEEPIPMDADTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_SALPA   AQMSNEPIPLDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_SALTY   AQMSNEPIPLDAGTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_SALPB   AQMSNEPIPLDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_SALCH   AQMSNEPIPLDAGTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_SALTI   AQMSNEPIPLDAGTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_SALAR   AQMSNEPIPLDASTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_ENT38   SQMSEEPIPMDSTTLAGLSPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_KLEP7   AQMSAEPLPLDSDTLAALNPNRLWVRKLLKGKAVK------------------------
MNMC_CROS8   SQMSGEPLPLDGATLAALNPNRLWVRKLLKGRAAS------------------------
MNMC_YERPG   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPY   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPE   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPA   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPN   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPP   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPS   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIKKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERPB   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIKKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERP3   AQMFGEPLPLDAKTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQTRSPATQESSR-------------
MNMC_YERE8   AQMFGEPQPLDTTTLAALNPNRFWIRKLLKGRPVQQRVSVLS-----------------
MNMC_SERP5   AQLFGEPLPGDADMLAALNPNRMWVRKLLKGRAV-------------------------
MNMC_PECAS   SQMYAEPLPLDRDTLAALNPNRFWIRKLLKGKPVTHD----------------------
MNMC_PHOLL   GQIFDEPLPLDNEILATLHPNRFWIKKLLKGRKLKIEKP--------------------
MNMC_VIBCH   SQMCGDPMPLGVDLLEQLHPSRMWVRKLRKGKALTQKV---------------------
MNMC_VIBC3   SQMCGDPMPLGVDLLEQLHPSRMWVRKLRKGKALTQKV---------------------
MNMC_VIBCB   SQICGDPLPLPVDVLTELHPSRMWVRKLRKGKAITEL----------------------
MNMC_VIBPA   SQICGDPLPLPVDVLTELHPSRMWVRKLRKGKAITEL----------------------
MNMC_VIBVU   SQICNDPLPLPVDVLEELHPSRMWVRKLRKGKAITEL----------------------
MNMC_VIBVY   SQICNDPLPLPVDVLEELHPSRMWVRKLRKGKAITEL----------------------
MNMC_ALIF1   SQIMGDPIPLPNSVLEGLHPGRLWVRRLLKGKPLDI-----------------------
MNMC_PHOPR   SQICGDPLPLPHTVLNALHPGRMWVRRLVRGKQLGSKS---------------------
MNMC_AERHH   SEICGDPLPLAADLLEALHPARYWVRKLLKGKPLQ------------------------
MNMC_AERS4   SEICGDPLPLATDLLEALHPARYWIRKLLKGKPLN------------------------
MNMC_PSYIN   SQINKEPLPFAKEILNAMQINRQWINYLKKGKPLHY-----------------------
MNMC_ACTPJ   SLICDEPLPISEDIWHVLSPNRTWIRKLLKGSKVE------------------------
MNMC_ACTP2   SLICDEPLPISEDIWHVLSPNRTWIRKLLKGSKVE------------------------
MNMC_HAEDU   SLIVNEPIPISQDIWHALLPNRTWLRKWLKGSKVV------------------------
MNMC_HAEIN   SIIYGEPLPISEGILHNLSANRAWVKKWLKGSKVE------------------------
MNMC_HAEIG   SILYGEPLPISEGILHNLSANRAWVKKWLKGSKVE------------------------
MNMC_HAEI8   SIIYGEPLPISEGILHNLSANRAWVKKWLKGSKVE------------------------
MNMC_HAEIE   SIIYGEPLPISEGILHNLSANRAWVKKWLKGSKVE------------------------
MNMC_HAES1   SLIYAEPLPLSEDILHNLSPNRSWIRKLLKGTEIK------------------------
MNMC_HISS2   SLIYAEPLPLSEDILHNLSPNRSWIRKLLKGTEIK------------------------
MNMC_PASMU   SLIYHEPLPLSEDILHQLNANRSWIRKLLKGSQVKQG----------------------
MNMC_MANSM   SMIYGEPIPLSEDILHCLNPNRSWMRKLLKGTPVK------------------------
MNMC_ACTSZ   SLIYGEPLPLSEDIIHALCPNRSWMRKLLKGTPVK------------------------
MNMC_CAUVC   ARLLDVPSPLPRQLSHLLKLTRFDSPVTRSRL---------------------------
MNMC_CAUSK   ARILALPSPLPRPLSALVEPGRFSSRVATGAV---------------------------
MNMC_MARMM   SELMGGVPALAQTGREAMAPGRFAERRSRRAGQGAAG----------------------
MNMC_HYPNA   AKLCNGPPPADLNSLRAVDPARQILRRLRKTGRL-------------------------
MNMC_CUPNH   SQIEGEPLPLESDLADAMDPARLLLRALRHGHTG-------------------------
MNMC_CUPPJ   SQIEGDPLPLEADLVDAIDPARLLLRALRHGQVGREEGHSSGLSG--------------
MNMC_CUPMC   SQIEGEPLPLEADLADAIDPARLLLRALRHGHAQAPESAGPGVDAAG------------
MNMC_RALSO   AQIDGGPLPLESELAAALDPGRFLMRALRHGKHAA------------------------
MNMC_BURCM   SQLEGEPLPLERELVDAVDPARFLIRALRGRQIG-------------------------
MNMC_BURA4   SQLEGEPLPLERELVDAVDPARFLIRALRGRQIG-------------------------
MNMC_BURCA   SQLEGEPWPLERELADAVDPARFLIRALRARRVGSAG----------------------
MNMC_BURCH   SQLEGEPWPLERELADAVDPARFLIRALRARRVGSAG----------------------
MNMC_BURCC   SQLEGEPWPLERELADAVDPARFLIRALRARRVGSAG----------------------
MNMC_BURL3   SQLEGEPWPLERELADAVDPARFLIRALRARRVGRAG----------------------
MNMC_BURVG   SQLEGEPLPLERELVDAVDPARFLIRALRGRKLG-------------------------
MNMC_BURM1   SQLDGEPWPIERELAEAVDPARFLIRALRARQVSAAD----------------------
MNMC_BURMA   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURM9   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURM7   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURP0   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURP1   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURPS   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURMS   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURP6   AQIDGEPWPLERELAEAIDPARFLVRALRHGRVA-------------------------
MNMC_BURTA   AQIEGEPWPLERELAEAIDPARFLIRALRRGRVA-------------------------
MNMC_PARPJ   SQLEGEPWPLERDLAEDIDPARFLLRALRQGAVS-------------------------
MNMC_PARXL   SQLEGEPWPLERDLAEDIDPARFLLRALRQGTVS-------------------------
MNMC_PARP8   SQIEGEPWPIERDLAEALDPARFLLRALRQGTAS-------------------------
MNMC_LEPCP   AWVSGAPAPVDADLRNALDPARLSK----------------------------------
MNMC_METPP   SWISGAPCPLEADLRDALDPARYALPRWRSDS---------------------------
MNMC_BORBR   ARLCGEPGPLETDLLAQIAPR--------------------------------------
MNMC_BORPA   ARLCGEPGPLETDLLAQIAPR--------------------------------------
MNMC_BORPD   ACLHGEPLPLPADLLAAVAPR--------------------------------------
MNMC_BORA1   ARLCGEPLPLETDLLASVGPR--------------------------------------
MNMC_AZOSB   SQLDGEPLPLERDLVDALDPARFLLRPARTLRGED------------------------
MNMC_AROAE   SHIAGEPLPLERELVDALDPARYLLRPARGMTREG------------------------
MNMC_DECAR   SQLEGEPLPLERDLVDALDPGRFLIKAARNSGGELPSDEETSEPAA-------------
MNMC_THIDA   DLITGQPLPLEAELMRGIAPARFAGNRKTA-----------------------------
MNMC_ACIAC   ARMMGEPLPVEVRLARALSTERLPAD---------------------------------
MNMC_ACISJ   ARLHSEPLPLDAPLARALSSERWLGYEPQ------------------------------
MNMC_DELAS   ARLHDEPLPLDARLAAALASERLGRRR--------------------------------
MNMC_POLNA   ARLHGEPLPVELRQADALLPQYATRLQPSGS----------------------------
MNMC_POLSJ   ARLHAEPLPLEQRLAEALRPQYGEAKLVSED----------------------------
MNMC_MAGMM   ALLSGGPLPLEADLWCAVHPARLLVRSLKKPPL--------------------------
MNMC_LEPBJ   SLILGEPAPVEFSLLESLHPARFLYRRIRK-----------------------------
MNMC_LEPBL   SLILGEPAPVEFSLLESLHPARFLYRRIRK-----------------------------
MNMC_LEPIN   SLILGEPVPVESSVLEHLHPARFLYRKVRK-----------------------------
MNMC_LEPIC   SLILGEPVPVESSVLEYLHPARFLYRKVRK-----------------------------
MNMC_MARMS   SLITGTPSPLEQKVSHKLHPSRFIIRDLKRSQIL-------------------------
MNMC_HYDCU   AMVTGDAQVMPKSLYHAVHPARFAIRHWRSGKR--------------------------
MNMC_CAMJJ   ALINNEPLCLEKKYIHAIHPARFLIRKLKKGL---------------------------
MNMC_CAMJ8   ALINNEPLYLEKKYIHAIHPARFLIRKLKKGL---------------------------
MNMC_CAMJR   ALINNEPLCLEKKYIHAIHPARFLIRKLKKGL---------------------------
MNMC_CAMJE   ALINNEPLCLEKKYIHAIHPARFLIRKLKKGL---------------------------
MNMC_CAMJD   ALINNEPLCLEKKYIHAIHPARFLVRKLKKGL---------------------------
MNMC_CAMC1   DLVLARPLCIERSLFFELHPARFLIRKLKKGLK--------------------------
MNMC_CAMHC   DLVTNRPFCLPKSLINELAPSRFLIRKLKKGLK--------------------------
MNMC_CAMFF   DIALNRPVCTTNSILNSLNPARFLVRKLKRGLVR-------------------------
MNMC_LEGPA   GLINKEISILPRKLIQAISPSRFLRKKIIQGP---------------------------
MNMC_LEGPH   GLINKEISILPRKLIQAISPARFLRKKIIQGP---------------------------
MNMC_LEGPL   GLINREISILPRKLIQAISPARFLRKKIIQGP---------------------------
MNMC_LEGPC   GLINKEISILPRKLIQAISPARFLRKKIIQGP---------------------------
MNMC_ACIBT   AQILGEACPVPKSLLQKLDAQRFQKKVKPKKPYFKSQ----------------------
MNMC_ACIBY   AQILGEAYPVPKSLLQKLDAQRFQKKVKPKKPYFKSQ----------------------
MNMC_ACIBC   AQILGEACPVPKSLLQKLDAQRFQKKVKPKKPYFKSQ----------------------
MNMC_ACIAD   AHILGEACPVSANLLQKLNPQRFLKKVKIKKPYYSS-----------------------
MNMC_PSYA2   DMMLGCFTPLSAVTLARLSPNRARLHKVQKSHKRSL-----------------------
MNMC_PSYCK   DMMLGCFTPLSAAMLARLSPNRARLHKVHKHKTRQAVI---------------------
MNMC_PSYWF   DMMTAQFVPLPAALLAKLSVHRSSLKKPLS-----------------------------
MNMC_PSEAE   AWICGEPLPLPRAVAEACHPNRFLLR-----DLVRGQRG--------------------
MNMC_PSEAB   AWICGEPLPLPRAVAEACHPNRFLLR-----DLVRGQRG--------------------
MNMC_PSEA7   AWICGEPLPLPRAVGEACHPNRFLLR-----DLVRGQRG--------------------
MNMC_PSEMY   AWLEDEPLPLPREVAEACHPNRFMLR-----QLIRGTGSPT------------------
MNMC_PSEP1   AWVCGEPLPLPRAVAQACHPNRFGLR-----RLIRGK----------------------
MNMC_PSEPK   AWVCGEPLPLPRAVAQACHPNRFGLR-----RLIRGK----------------------
MNMC_PSEPG   AWVCGEPLPLPRAVAEACHPNRFALR-----RLIRGK----------------------
MNMC_PSEPW   AWVSGEPLPLPRAVAEACHPNRFGLR-----RLIRGK----------------------
MNMC_PSEE4   AWACGEPLPVPRAVAEACHPNRFALR-----RLIRGK----------------------
MNMC_PSEF5   AWLENEPLPLPRSVAEACHPNRFALR-----RLIRGKA---------------------
MNMC_PSEPF   AWLDNEPLPLPRSVAEACHPNRFALR-----RLIRGK----------------------
MNMC_PSE14   AWVDNEPLPLPRSVAEACHPNRFALR-----GLIRGGGK--------------------
MNMC_PSEU2   AWLDNEPLPLPRSVAEACHPNRFALR-----GLIRGKGKQTVGH---------------
MNMC_PSESM   AWLDNEPLPLPRSVAEACHPNRFALR-----GLIRGGGK--------------------
MNMC_PSEU5   AWLDDEPLPLPREVAEACHPNRFLLR-----KLIRGT----------------------
MNMC_CHRVO   SLLEGEPAPLPADLMRAVHPSRFLLR-----DLIRRKLDPDAL----------------
MNMC_METFK   CAIHHEPAPVDSELLAVLDPNRFVLRKLGLKRLVRGLACHPLRR---------------
MNMC_NITMU   ATACGQLLPLPLSVVNALSPVRRASP--AIPVSIKG-----------------------
MNMC_CHRSD   SRLCDEPLPLERELIDHLHPGRRLIADIIRGNATRGNATLSTSSPNDDAQPSPTTTETP
MNMC_HAHCH   DMLEGTPAPIEDSLVQRVLPNRFSQE---------------------------------
MNMC_MARN8   DRICQQPACLNTRLARRVETGRLYRNQLTV-----------------------------
MNMC_IDILO   CQLTGELTPLTQDALRRISVSRFKG----------------------------------
MNMC_PSEA6   SQISGQPLPMANDLLNTLNPNRFLIRQLIRREV--------------------------
MNMC_PSET1   SSLNNEPRPLSERVSQAIHPARFIVRDLIRNKI--------------------------
MNMC_COLP3   AELCNTPYPVDSQMLFNLSPNRFIIRDIIKRKIKS------------------------
MNMC_SHEB5   AQLCGEPIPLDKETLCKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHEB9   AQLCGEPIPLDKETLCKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHEB8   AQLCGEPIPLDKATLCKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHEPC   AQLCGEPIPLDKATLCKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHESW   AQLCSEPIPLDKATLCKLNPNRMWLRKLLKGKSL-------------------------
MNMC_SHESM   AQLTGEPLPLDWPTLNKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHESR   AQLTGEPLPLDWPTLNKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHESA   AQLTGEPLPLDWSTLNKLNPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHEON   AQLTDEPLPLDWPTLNKLSPNRMWLRKLLKGKAL-------------------------
MNMC_SHEDO   AQLCGEIAPISATTLALLNPNRMWMRKLLKGKALC------------------------
MNMC_SHEFN   ANLCGELSPLSVELQALLSPNRMWLRKLLKGKALM------------------------
MNMC_SHESH   AQLCGEVIPLSMPMLEMLNPNRFWMRKLIKGKAL-------------------------
MNMC_SHEWM   AQLCGEIIPLDNATLELLNPNRMWMRKLIKGKAL-------------------------
MNMC_SHELP   AQLCGELLPATQDILALLNPNRMWMRKLIKGKAL-------------------------
MNMC_SHEAM   DSLSGTLPVLDGDVMEALNPNRMWLRKLKKGKALD------------------------
MNMC_SACD2   HSIFGELQPIATETLLHLHPARFLFRDLTRNRI--------------------------
MNMC_DICNV   AMMLGDPLPIDRKLLTSIVPTRFLVKDIIRGHLNN------------------------