CLUSTAL format seed alignment for MF_01159

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

YABA_STAES   -----MNRNELFERLMKLEHHVEQLTTDMSELKDLTVELVEENVALQVENENLKRLMNKT
YABA_STAAM   -----MDRNEIFEKIMRLEMNVNQLSKETSELKAHAVELVEENVALQLENDNLKKVLGND
YABA_STAAN   -----MDRNEIFEKIMRLEMNVNQLSKETSELKAHAVELVEENVALQLENDNLKKVLGND
YABA_STAAR   -----MDRNEIFEKIMRLEMNVNQLSKETSELKALAVELVEENVALQLENDNLKKVLGND
YABA_STAAS   -----MDRNEIFEKIMRLEMNVNQLSKETSELKALAVELVEENVALQLENDNLKKVLGND
YABA_STAAW   -----MDRNEIFEKIMRLEMNVNQLSKETSELKALAVELVEENVALQLENDNLKKVLGND
YABA_LACJO   -----MDP---FSQLSQLQHNLQAMTKTVAGLENDMLEVLKENTELKVENQLLREKISKL
YABA_LACLA   ----MADKYNVFDQLGELENTLNTTLTQISGIRQVLESSMTENATLRMELEKLRDRLAEF
YABA_OCEIH   -----MGNREIFDQVSDMEKQIGELYEQLGDLKVKLSDLLEENHRLAHENHHLRHHLEEY
YABA_HALH5   -----MNKKAIFTQVSQLEERIGELHRELGGLKEQLAYLIEENHFLTIENEHLRERLGEP
YABA_SHOC1   -----MDKKAIFTQVSSLEERIGDLHDELRGLKEQLAYLIEENHYLHVENENLRKRLEPE
YABA_LISIN   -----MDKKAIFDSVSNMEEQIGELYQQLGDLKTNLGEMLEENNRLNLENEHLRRRLSLT
YABA_LISMF   -----MDKKAIFDSVSNMEEQIGELYQQLGDLKTNLGEMLEENNRLNLENEHLRRRLSLT
YABA_LISMO   -----MDKKAIFDSVSNMEEQIGELYQQLGDLKTNLGEMLEENNRLNLENEHLRRRLSLT
YABA_BACCR   -----MEKKDIFESVSSMEEQIGHLYKQLGELKQHLAELLEENQHIKMENNNLRHRFEEV
YABA_BACAN   -----MEKKDIFASVSSMEEQIGHLYKQLGELKQHLAELLEENQHIKMENENLRHRFEEV
YABA_BACC1   -----MEKKDIFASVSSMEEQIGHLYKQLGELKQHLAELLEENQHIKMENENLRHRFEEV
YABA_BACCZ   -----MEKKDIFASVSSMEEQIGHLYKQLGELKQHLAELLEENQHIKMENENLRHRFEEV
YABA_BACHK   -----MEKKDIFASVSSMEEQIGHLYKQLGELKQHLAELLEENQHIKMENENLRHRFEEV
YABA_BACSU   -----MDKKELFDTVINLEEQIGSLYRQLGDLKQHIGEMIEENHHLQLENKHLRKRLDDT
YABA_BACLD   -----MDKKELFDTVISLEEQIGSLYRQLGDLKQHIGEMIEENNHLQLENEHLRKRLEET
YABA_STRPN   -----MDKKELFDALDDFSQQLLVTLADVEAIKKNLKSLVEENTALRLENSKLRERLGEV
YABA_STRR6   -----MDKKELFDALDDFSQQLLVTLADVEAIKKNLKSLVEENTALRLENSKLRERLGEV
YABA_STRMU   -----MDKKDLFDVFDGFSQNLMETLAEAEALKKQVQDLVEQNASLRLENDKLRDRLSHF
YABA_STRA3   -----MDKKDLFDAFDDFSQNLLVGLSEIETMKKQIQKLLEENTVLRIENGKLRERLSVI
YABA_STRA5   -----MDKKDLFDAFDDFSQNLLVGLSEIETMKKQIQKLLEENTVLRIENGKLRERLSVI
YABA_STRP3   -----MNKKELFDAFDGFSQNLMVTLAEIEAMKKQVQSLVEENTILRLENTKLRERLSHL
YABA_STRP8   -----MNKKELFDAFDGFSQNLMVTLAEIEAMKKQVQSLVEENTILRLENTKLRERLSHL
YABA_STRP6   -----MNKKELFDAFDGFSQNLMVTLAEIEAMKKQVQSLVEENTILRLENTKLRERLSHL
YABA_STRP1   -----MNKKELFDAFDGFSQNLMVTLAEIEAMKKQVQSLVEENTILRLENTKLRERLSHL
YABA_ENTFA   -----MDKRSLYDGLNSLETDLDSSVTQLREIKAALHELVEKNTTLEIENQRLREHLQEL
YABA_LACPL   -----MDKRDLYDSFGEMEQQMQQMLDKMAKLRADMTTVLEKNAELVIENEHLREHMVEI
              : . :. :     :.   : :* : *  *: :  

YABA_STAES   EESVETHLDKDNYK-------------HVKTPSPSKDNLAMLYREGFHICKGELFGKHR-
YABA_STAAM   EPTTIDTANSKPAK-------------AVKKPLPSKDNLAILYGEGFHICKGELFGKHR-
YABA_STAAN   EPTTIDTANSKPAK-------------AVKKPLPSKDNLAILYGEGFHICKGELFGKHR-
YABA_STAAR   EPTTIDTANSKPAK-------------AVKKPLPSKDNLAILYGEGFHICKGELFGKHR-
YABA_STAAS   EPTTIDTANSKPAK-------------AVKKPLPSKDNLAILYGEGFHICKGELFGKHR-
YABA_STAAW   EPTTIDTANSKPAK-------------AVKKPLPSKDNLAILYGEGFHICKGELFGKHR-
YABA_LACJO   DANKEPAENK---------------------SQAGLKSLRNIYDSGYHICN-MYYGSHRE
YABA_LACLA   EKKEVKKETP---------------------KDQPNPNLIQIFNEGFHVCH-LHYAERLA
YABA_OCEIH   RQDGDTDSKQPLNE---------TKKKHHTLPGEGYDNLARLYEEGFHICN-LEFGSPRR
YABA_HALH5   ELEETEEKEQVTKE-------------RKPFVGEGYDNLARLYQEGFHICN-THYGSLRK
YABA_SHOC1   AGTKNTVTPSGESS-------------RKKMVGEGHENLARLYQEGFHICN-THYGSIRP
YABA_LISIN   DEVAPEPVAEEEAVHGVMAPNRKEAMQQMIELGEGYDNLVQLYKEGFHVCN-VHFGSPRG
YABA_LISMF   DEATPEPKAEIEAEHGVMAPNRKEAMQQMIELGEGYDNLVQLYKEGFHVCN-VHFGSPRG
YABA_LISMO   DEATPEPKAETEAEHGVMAPNRKEAMQQMIELGEGYDNLVQLYKEGFHVCN-VHFGSPRG
YABA_BACCR   QNKEKQKTQKRKEV------------KPKTDIGEGYDNLARLYQEGFHICN-LHYGSVRK
YABA_BACAN   QIKEKQKTQKRKEV------------KPKTDIGEGYDNLARLYQEGFHICN-LHYGSVRK
YABA_BACC1   QIKEKQKTQKRKEV------------KPKTDIGEGYDNLARLYQEGFHICN-LHYGSVRK
YABA_BACCZ   QIKEKQKTQKRKEV------------KPKTDIGEGYDNLARLYQEGFHICN-LHYGSVRK
YABA_BACHK   QIKEKQKTQKRKEV------------KPKTDIGEGYDNLARLYQEGFHICN-LHYGSVRK
YABA_BACSU   TQQIEKFKADKKES--------KTQKTEQTDIGEGYDNLARLYQEGFHICN-VHYGSVRK
YABA_BACLD   DQRLKSVKSDEKEI--------KAEKTGHADIGEGHDNLARLYQEGFHICN-IHYGSVRK
YABA_STRPN   EADAPVKAKH------------------------VRESVRRIYRDGFHVCN-DFYGQRRE
YABA_STRR6   EADAPVKAKHV------------------------RESVRRIYRDGFHVCN-DFYGQRRE
YABA_STRMU   SQMEESDPSSKA-------------------ISSRKENLENIYEDGFHICT-FFYGQRRE
YABA_STRA3   EAETETAVKNSK---------------------QGRELLEGIYNDGFHICN-TFYGQRRE
YABA_STRA5   EAETETAVKN---------------------SKQGRELLEGIYNDGFHICN-TFYGQRRE
YABA_STRP3   EHETAAKNPS----------------------KQRKDHLEGIYDEGFHICN-FFYGQRRE
YABA_STRP8   EHETVAKNPF----------------------KQRKDHLEGIYDEGFHICN-FFYGQRRE
YABA_STRP6   EHETVAKNPS----------------------KQRKDHLEGIYDEGFHICN-FFYGQRRE
YABA_STRP1   EHETVAKNPSKQRK----------------------DHLEGIYDEGFHICN-FFYGQRRE
YABA_ENTFA   NKLAGNTTETEKQE-----------------LSKSRMNLEKLYEEGFHVCN-ILYGSRRE
YABA_LACPL   ENELPKKAAS------------------TTTLSKSRQNLEKLYDEGFHVCN-QFYGKRRD
                           : :: .*:*:*  :..  

YABA_STAES   HGEDCLLCLNVLSD----------
YABA_STAAM   HGEDCLFCLEVLSD----------
YABA_STAAN   HGEDCLFCLEVLSD----------
YABA_STAAR   HGEDCLFCLEVLSD----------
YABA_STAAS   HGEDCLFCLEVLSD----------
YABA_STAAW   HGEDCLFCLEVLSD----------
YABA_LACJO   SGEDCMFCLDILDNFVNHGQKSRG
YABA_LACLA   EGESCLDCLELLYR----------
YABA_OCEIH   NE-DCIFCLDFFDKTK--------
YABA_HALH5   NGEDCLFCLSFLNQD---------
YABA_SHOC1   EGDDCLFCLSFLHQK---------
YABA_LISIN   NDEDCLFCLSLLNKK---------
YABA_LISMF   NDEDCLFCLSLLNKK---------
YABA_LISMO   NDEDCLFCLSLLNKK---------
YABA_BACCR   EG-DCLFCLSFLNKK---------
YABA_BACAN   EG-DCLFCLSFLNKK---------
YABA_BACC1   EG-DCLFCLSFLNKK---------
YABA_BACCZ   EG-DCLFCLSFLNKK---------
YABA_BACHK   EG-DCLFCLSFLNKK---------
YABA_BACSU   E--DCLFCLSFLNKK---------
YABA_BACLD   EG-DCLFCLSFLNKK---------
YABA_STRPN   QDEECMFCDELLYRE---------
YABA_STRR6   QDEECMFCDELLYRE---------
YABA_STRMU   NNEDCAFCMELLYRE---------
YABA_STRA3   NDEECAFCIELLYRD---------
YABA_STRA5   NDEECAFCIELLYRD---------
YABA_STRP3   NDEECMFCRELLDRK---------
YABA_STRP8   NDEECMFCRELLDRK---------
YABA_STRP6   NDEECMFCRELLDRK---------
YABA_STRP1   NDEECMFCRELLDRK---------
YABA_ENTFA   NDEECAFCLDVIYGERTR------
YABA_LACPL   DDESCVFCLEVIYGERERA-----
          .* * ..: