CLUSTAL format seed alignment for MF_01169

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

ODO1_BACCZ   -------MTRKNTTTNPWAKFHGPNLGYVIEQYDLYVTGAGSVDPELQELFEIFGAPSFQ
ODO1_BACHK   -------MTRKNTTTNPWAKFHGPNLGYVIEQYDLYVTGAGSVDPELQELFEIFGAPSFQ
ODO1_BACAN   -------MTRKNTTTNPWAKFHGPNLGYVIEQYDLYVTGAGSVDPELQELFEIFGAPSFQ
ODO1_BACC1   -------MTRKNTTTNPWAKFHGPNLGYVIEQYDLYVTGAGSVDPELQELFEIFGAPSFQ
ODO1_BACCR   -------MTRKNTTTNPWAKFHGPNLGYVIEQYDLYVTGAGSVDPELQELFEIFGAPSFQ
ODO1_HALH5   ------MSSKEHTSEEPWQGFYGPNLGVAVELYEEYQKDPNAVDDELREAFEKWGPPPAT
ODO1_SHOC1   ------MSSKEHSPEKPWRGFYGPNLGAVIELYDQYVEDPNSVDEQTRAHFEKWGPP---
ODO1_GEOKA   -------MAKQTNYAQPWSQFYGPNLGYVIEMYEQYLDDPNSIDPELKQLFEQWGAPVLE
ODO1_BACLD   ------MFQNSMKQRMTWEEFHGPNLGYVLELYDQYVKDPESLDADLKEMFDELGAPPGD
ODO1_BACSU   ------MFQNSMKQRMNWEDFYGPNLGYALELYDQYTQDPNSIDPDLKEMFDELGAPPSD
ODO1_OCEIH   ------MAENAESAERFWGQFHGQNTGYLEQQFELYKEDPELVESSIRTIFDTHGAPSWL
ODO1_STAAC   -------MTNERKEVSEAPVNFGANLGLMLDLYDDFLQDPSSVPEDLQVLFSTIKNDDSI
ODO1_STAAS   -------MTNERKEVSEAPVNFGANLGLMLDLYDDFLQDPSSVPEDLQVLFSTIKNDDSI
ODO1_STAAW   -------MTNERKEVSEAPVNFGANLGLMLDLYDDFLQDPSSVPEDLQVLFSIIKNDDSI
ODO1_STAAM   -------MTNERKEVSEAPVNFGANLGLMLDLYDDFLQDPSSVPEDLQVLFSTIKNDDSI
ODO1_STAAR   -------MTNERKEVSEAPVNFGANLGLMLDLYDDFLQDPSSVPEDLQVLFSTIKNDDSI
ODO1_STAAN   -------MTNERKEVSEAPVNFGANLGLMLDLYDDFLQDPSSVPEDLQVLFSTIK-----
ODO1_STAEQ   -------MTKNKKEFTEAPVNFGANLGLMLDLYDDYLQDPSSVPEDLQVLFSTIKTGEAH
ODO1_STAES   -------MTKNKKEFTEAPVNFGANLGLMLDLYDDYLQDPSSVPEDLQVLFSTIKTGEAH
ODO1_STAHJ   -------MAKDNKDVTEAPVNFGANLGLMLDLYDDYLQDPSSVPDDLQVLFSTIKNGEAH
ODO1_STAS1   -------MSNESQ-VSEAPVNFGANLGYVLDLYDIYLDNPSAVPEDLQVLFSTIKNGEAN
ODO1_BRUME   MAKQEQAPDRANDVFALTSFLYGGNADYIEELYAKYEDDPNSVDPQWRDFFAKLGDNADD
ODO1_BRUSU   MAKQEQAPDRANDVFALTSFLYGGNADYIEELYAKYEDDPNSVDPQWRDFFAKLGDNADD
ODO1_LEPIC   ------------MKIEKLMALYGENGALLEELYNQYKLNPETLDKEWKSFFQEVDTNG--
ODO1_LEPIN   ------------MKIEKLMALYGENGALLEELYNQYKLNPETLDKEWKSFFQEVDTNG--
                   .* *   : : : .. : . : *     

ODO1_BACCZ   DDVVTGDNTATHFSPQ--------------------------------------------
ODO1_BACHK   DDVVTGDNTATHFSPQ--------------------------------------------
ODO1_BACAN   DDVVTGDNTATHFSPQ--------------------------------------------
ODO1_BACC1   DDVVTGDNTATHFSPQ--------------------------------------------
ODO1_BACCR   DDVVTGDNTATHFSPQ--------------------------------------------
ODO1_HALH5   APERTQSTFTAASITD--------------------------------------------
ODO1_SHOC1   ALEENVSSSNAKETIG--------------------------------------------
ODO1_GEOKA   EPVSPADDETAKTHQTF------------------------------------------R
ODO1_BACLD   IRAASQKNEEADFTAG--------------------------------------------
ODO1_BACSU   IKEASGTKEKGRVTAD--------------------------------------------
ODO1_OCEIH   SSTENVKSVSNASDFD--------------------------------------------
ODO1_STAAC   VPALKST---SSQNSD--------------------------------------------
ODO1_STAAS   VPALKST---SSQNSD--------------------------------------------
ODO1_STAAW   VPALKST---SSQNSD--------------------------------------------
ODO1_STAAM   VPALKST---SSQNSD--------------------------------------------
ODO1_STAAR   VPALKST---SSQNSD--------------------------------------------
ODO1_STAAN   ------------------------------------------------------------
ODO1_STAEQ   IEAKPTTDGGGSQAGD--------------------------------------------
ODO1_STAES   IEAKPTTDGGGSQAGD--------------------------------------------
ODO1_STAHJ   VAAKSTTEGSGSSAGD--------------------------------------------
ODO1_STAS1   IATNTEGQ-SNVTKGD--------------------------------------------
ODO1_BRUME   VKKNAEGPSWTRKNWPIAANGELVSALDGNWAEVEKHVTDKLKGKAAKGEAKGAAGTPLT
ODO1_BRUSU   VKKNAEGPSWTRKNWPIAANGELVSALDGNWAEVEKHVTDKLKGKAAKGEAKGAAGTPLT
ODO1_LEPIC   ---LANGSGYTNGN--------------------------------------GKSAVATS
ODO1_LEPIN   ---LANGSGYTNGN--------------------------------------GKSAVATS
                                      

ODO1_BACCZ   ---NTGNIEKILKVVQLVEQIRSFGHTLAHINPMEDAA-NGQSLLERAMNELSDADLKAI
ODO1_BACHK   ---NTGNIEKILKVVQLVEQIRSFGHTLAHINPMEDGA-NGQSLLEKAMNELSDADLKAI
ODO1_BACAN   ---NTGNIEKILKVVQLVEQIRSFGHTLAHINPMEDAA-NGQSLLEKAMNELSDADLKAI
ODO1_BACC1   ---NTGNIEKILKVVQLVEQIRSFGHTLAHINPMEDAA-NGQSLLEKAMNELSDADLKAI
ODO1_BACCR   ---NTGNIEKILKVVQLVEQIRSFGHTLAHINPMEDAA-NGQSLLEKAMSELSDADLKAI
ODO1_HALH5   ----PDVIKKFVGAVKLADHIRAFGHLAADIQPILKEQ-RREDMFDLDRFGLTESDIRSV
ODO1_SHOC1   ----ADMISAVVGAVRLADYIRAKGHLVSDIQPIWKTD-KNSNLLDYDRFNVTEEELKKV
ODO1_GEOKA   LPETPTIFSKLVAAVKLADSIRHYGHLVADTNPLVKKE-KKLRRLELDEYDLTEEDLKRI
ODO1_BACLD   ------SIQKIASAVKLAEDIRTYGHLNASVNPLRKTQ-EKQELFPLAEYGLTEQDVKKI
ODO1_BACSU   ------LIQKIASAVRLAEDIRTYGHLNASVNPLRKDE-KKSELFPLSDYGLTEEEIKAI
ODO1_OCEIH   -------VTKLTSAIRLVEAIRRYGHTDADIYPVGGYKGDRSKMLDLSTYNLKEQDLEKI
ODO1_STAAC   --------GTIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPKRKHVPKLEIEDFDLDQQTLEGI
ODO1_STAAS   --------GTIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPKRKHVPKLEIEDFDLDQQTLEGI
ODO1_STAAW   --------GTIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPKRKHVPKLEIEDFDLDQQTLEGI
ODO1_STAAM   --------GTIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPKRKHVPKLEIEDFDLDQQTLEGI
ODO1_STAAR   --------GTIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPKRKHVPKLEIEDFDLDQQTLEGI
ODO1_STAAN   ------------RVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPKRKHVPKLEIEDFDLDQQTLEGI
ODO1_STAEQ   --------STIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPERQNVPKLEIEDFDLDKETLEKI
ODO1_STAES   --------STIKRVMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNPPERQNVPKLEIEDFDLDKETLEKI
ODO1_STAHJ   --------GTIKRIMRLIDNIRQYGHLKADIYPVNAPKRTNLPKLEIEEFNLDKETLENV
ODO1_STAS1   --------STIKRVMRLIDNIRQYGHLLADIYPVNRPQRENVPKLNMEDFNLDQETLESI
ODO1_BRUME   AEEITQAARDSVRAIMMIRAYRMRGHLHANLDPLGLAE-KPNDYNELEPENYGFTPADYN
ODO1_BRUSU   AEEITQAARDSVRAIMMIRAYRMRGHLHANLDPLGLAE-KPNDYNELEPENYGFTPADYN
ODO1_LEPIC   FTDAQAASIREMGIINLLNAYRRQGHLAAKLDPLGIQ--KPN-RTFIDSKLHNISPADID
ODO1_LEPIN   FTDAQAASIREMGIINLLNAYRRQGHLAAKLDPLGIQ--KPN-RTFIDSKLHNISPADID
               : :  * ** :  *:             

ODO1_BACCZ   PAKTVWQDAPEGIHTALDVIHRLKEVYTQSLAYEFSHIQDSEERAWLHQMVESNSLRQPL
ODO1_BACHK   PAKTVWQDAPEGIHTALDVIHRLKEVYTQSLAYEFSHIQDSEERAWLHQMVESNSLRQPL
ODO1_BACAN   PAKTVWQDAPEGIHTALDVIHRLKEVYTQSLAYEFSHIQDSEERAWLHQMVESNSLRQPL
ODO1_BACC1   PAKTVWQDAPEGIHTALDVIHRLKEVYTQTLAYEFSHIQDSEERAWLHQMVESNSLRQPL
ODO1_BACCR   PAKTVWQDAPEGIHTALDVIHRLKDVYTKSLAYEFSHIQDSEERAWLHQMVESNSLRQPL
ODO1_HALH5   PVDLLCPYAPAHVKNGLDAINHLKEVYTKTIAFEFVHVTDEEERKWLNRMIESGLYLPNL
ODO1_SHOC1   PVKLICKDAPPHLKNGLEAIEHLKKVYTQTMAFEFGHVQDEEERNWLRKQVESEAYADEL
ODO1_GEOKA   PVAFLCPHAPAHVKNGWDAILHLRKIYTDKIAFEFSQVHNLEERNWLIQQIESGAYYPSL
ODO1_BACLD   PASVICKDAPKEVTNGLEAIQYLRNTYKKSISFEFDHVHIFEERNWLMKKIESGELFTPK
ODO1_BACSU   PASVICKDAPKNISNGLEAIQYLRNTYKRTISFEFDHVHDFKEREWLTRKIESGELFQKN
ODO1_OCEIH   PASWIWEKQAPGVATALDVVNQLKKYYTGTITFEYDHVNNDEERKWLFDLIEEGNARLDP
ODO1_STAAC   SAGIVSDHFADIYDNAYEAILRMEKRYKGPIAFEYTHINNNTERGWLKRRIET-PYKVTL
ODO1_STAAS   SAGIVSDHFADIYDNAYEAILRMEKRYKGPIAFEYTHINNNTERGWLKRRIET-PYKVTL
ODO1_STAAW   SAGIVSDHFADIYDNAYEAILRMEKRYKGPIAFEYTHINNNTERGWLKRRIET-PYKVTL
ODO1_STAAM   SAGIVSDHFADIYDNAYEAILRMEKRYKGPIAFEYTHINNNTERGWLKRRIET-PYKVTL
ODO1_STAAR   SAGIVSDHFADIYDNAYEAILRMEKRYKGPIAFEYTHINNNTERGWLKRRIET-PYKVTL
ODO1_STAAN   SAGIVSDHFADIYDNAYEAILRMEKRYKGPIAFEYTHINNNTERGWLKRRIET-PYKVTL
ODO1_STAEQ   SSGIVSEHFKDIYDNAYDAIVRMERRYKGPIAFEYTHINNNKERVWLKRRIET-PYKASL
ODO1_STAES   SSGIVSEHFKDIYDNAYDAIVRMERRYKGPIAFEYTHINNNKERVWLKRRIET-PYKASL
ODO1_STAHJ   SAEIVSDHFKDIYDNAYEAIERMEKRYKGPIAFEYNHINNNKERTWLKRRIET-PYRANI
ODO1_STAS1   SAGIVSEHFKDIYDNAYEAIVRMEKRYKGPIAFEYTHINNNRERVWLKRRIET-PYKATL
ODO1_BRUME   RKIFIDNVLGLEYATVPEMLDILKRTYCGAIGVEFMHISDPAEKAWIQERIEGPDKKVAF
ODO1_BRUSU   RKIFIDNVLGLEYATVPEMLDILKRTYCGAIGVEFMHISDPAEKAWIQERIEGPDKKVAF
ODO1_LEPIC   TVV---DSETLGRVKLAEIVDLYEKVYCNTIGAEHFYLVNDEEREWLQKKMESPEFLAPL
ODO1_LEPIN   TVV---DSETLGRVKLAEIVDLYEKVYCNTIGAEHFYLVNDEEREWLQKKMESPEFLAPL
               . : :  . *  : *. :  *: *:  :*    

ODO1_BACCZ   SNKKRTALLKRLTAVEGFEQFLHKTFVGQKRFSIEGVDMLVPVLDEIVLEGAKNGVEDVM
ODO1_BACHK   SNKKRTALLKRLTAVEGFEQFLHKTFVGQKRFSIEGVDMLVPVLDEIVLEGAKNGVEDVM
ODO1_BACAN   SNKKRTALLKRLTAVEGFEQFLHKTFVGQKRFSIEGVDMLVPVLDEIVLEGAKNGVEDVM
ODO1_BACC1   SNKKRTALLKRLTAVEGFEQFLHKTFVGQKRFSIEGVDMLVPVLDEIVLEGAKNGVEDVM
ODO1_BACCR   SNKKRTALLKRLTAVEGFEQFLHKTFVGQKRFSIEGVDMLVPVLDEIVLEGAKNGVEDVM
ODO1_HALH5   STEQRKSLLKRLTDVEGFEKFLHRTFVGQKRFSIEGLDTLVPMLDEVVREAVHEGTTNVM
ODO1_SHOC1   PNKEKKALLERLTSVEGFEKFIHRTFVGQKRFSIEGLDTLVPMLDKAIREVRKEKTDHVM
ODO1_GEOKA   ANKERVALLRRLTEVEGFEKFIHRTYVGQKRFSIEGLDSMVPLLDELVRQAIEHEIDAVN
ODO1_BACLD   SKEKLVEVLRRLTEVESLEQFLHKTFVGQKRFSIEGLDALVPMLDDIIAKSVSAGTTNVN
ODO1_BACSU   SAEKLSAVLERLTEVEGFEQFLHRTFVGQKRFSIEGLDALVPVLDDIIAQSVKSGTTSVN
ODO1_OCEIH   SDDERKKILQRLADVEGFEKFLHKTFVGQKRFSIEGLESMVPMIDHIVQYSNQDSIEHVM
ODO1_STAAC   NNNEKRALFKQLAYVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDALVPMLQRTITIAAKEGIKNIQ
ODO1_STAAS   NNNEKRALFKQLAYVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDALVPMLQRTITIAAKEGIKNIQ
ODO1_STAAW   NNNEKRALFKQLAYVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDALVPMLQRTITIAAKEGIKNIQ
ODO1_STAAM   NNNEKRALFKQLAYVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDALVPMLQRTITIAAKEGIKNIQ
ODO1_STAAR   NNNEKRALFKQLAYVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDALVPMLQRTITIAAKEGIKNIQ
ODO1_STAAN   NNNEKRALFKQLAYVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDALVPMLQRTITIAAKEGIKNIQ
ODO1_STAEQ   NDNQKKELFKKLAHVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDTLVPMLQHTITLAGNEGIKNIQ
ODO1_STAES   NDNQKKELFKKLAHVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDTLVPMLQHTITLAGNEGIKNIQ
ODO1_STAHJ   NNDERKKLFDTLAHVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDTLVPMLQHTLKRAAEIEINNIQ
ODO1_STAS1   NDNQKIELFKNLAHVEGFEKYLHKNFVGAKRFSIEGVDTLVPMLQQTLRIASDEGIQNIQ
ODO1_BRUME   TPEGKKAILSKLIEAEGFEQFIDVKYKGTKRFGLDGGESLIPALEQIVKRGGQMGLKEVV
ODO1_BRUSU   TPEGKKAILSKLIEAEGFEQFIDVKYKGTKRFGLDGGESLIPALEQIVKRGGQMGLKEVV
ODO1_LEPIC   PRGIKLRLFEKLFQADYFETFLAKKYVGKKRFSLEGGESFIPLLDTIVEEAGYHQMDGLV
ODO1_LEPIN   PRGIKLRLFEKLFQADYFETFLAKKYVGKKRFSLEGGESFIPLLDTIVEEAGYHQMDGLV
            :: * .: :* :: .: * ***.::* : ::* :: :     : 

ODO1_BACCZ   IGMAHRGRLSVLAHVLEKPYSHMFAEFKHAKIEGAVANSG-------WTGDVKYHLGREQ
ODO1_BACHK   IGMAHRGRLSVLAHVLEKPYSHMFAEFKHAKIEGAVANSG-------WTGDVKYHLGREQ
ODO1_BACAN   IGMAHRGRLSVLAHVLEKPYSHMFAEFKHAKIEGAVANSG-------WTGDVKYHLGREQ
ODO1_BACC1   IGMAHRGRLSVLAHVLEKPYSHMFAEFKHAKIEGAVANSG-------WTGDVKYHLGREQ
ODO1_BACCR   IGMAHRGRLSVLAHVLEKPYSHMFAEFKHAKIEGAVANSG-------WTGDVKYHLGREQ
ODO1_HALH5   IGMAHRGRLNVLAHVLNKPYEMIFAEFLHSLNKDLFPSEGSIGINYGWTGDVKYHLGADR
ODO1_SHOC1   IGMAHRGRLNVLAHTLGKPYKAIFSEFLQAPNKLNAPSEGLGETYTGWTGDVKYHLGADR
ODO1_GEOKA   IGMAHRGRLNVLAHVLGKPYEMIFAEFQHAESKNFIPSEGSVAITYGWTGDVKYHLGAAR
ODO1_BACLD   IGMAHRGRLNVLAHVLGKPYEIIFSEFQHAPNKDLVPSEGSTGINYGWTGDVKYHLGANR
ODO1_BACSU   IGMAHRGRLNVLAHVLGKPYEIIFSEFQHAPNKDLVPSEGSIGISYGWTGDVKYHLGANR
ODO1_OCEIH   MGMAHRGRLSVLANVLGKPYDKIFSEFNYTKEKELMPSEGSRAINYGWTGDVKYHYGAEK
ODO1_STAAC   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLQLTAGWTGDVKYHLGGIK
ODO1_STAAS   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLQLTAGWTGDVKYHLGGIK
ODO1_STAAW   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLQLTAGWTGDVKYHLGGIK
ODO1_STAAM   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLQLTAGWTGDVKYHLGGIK
ODO1_STAAR   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLQLTAGWTGDVKYHLGGIK
ODO1_STAAN   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLQLTAGWTGDVKYHLGGIK
ODO1_STAEQ   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLELTSGWTSDVKYHLGGVK
ODO1_STAES   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLELTSGWTSDVKYHLGGVK
ODO1_STAHJ   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHTDPMKFLPEDGSLELTAGWTGDVKYHLGGVK
ODO1_STAS1   IGMAHRGRLNVLTHVLEKPYEMMISEFMHIDPMKFLPEDGSLQLTSGWTGDVKYHLGGVK
ODO1_BRUME   LGMAHRGRLNVLSQVMGKPHRAIFHEFKGG---SYTPDDVE------GSGDVKYHLGASS
ODO1_BRUSU   LGMAHRGRLNVLSQVMGKPHRAIFHEFKGG---SYTPDDVE------GSGDVKYHLGASS
ODO1_LEPIC   IGMAHRGRLNVLVNIIEKPASLIFAEFE-----EKTDKDNL------SYADVKYHLGYSN
ODO1_LEPIN   IGMAHRGRLNVLVNIIEKPASLIFAEFE-----EKTDKDNL------SYADVKYHLGYSN
        :********.** : : **  :: **     ..     .***** *  

ODO1_BACCZ   VVSNEE-VSTRVTLANNPSHLEFVNPVVEGFARAAQENRKKSG----LPEQDTSKSFVIL
ODO1_BACHK   VVSNEE-VSTRVTLANNPSHLEFVNPVVEGFARAAQENRKKSG----LPEQDTSKSFVIL
ODO1_BACAN   VVSNEE-VSTRVTLANNPSHLEFVNPVVEGFARAAQENRKKSG----LPEQDTSKSFVIL
ODO1_BACC1   VVSNEE-VSTRVTLANNPSHLEFVNPVVEGFARAAQENRKKSG----LPEQDTSKSFVIL
ODO1_BACCR   VVSNEE-VSTRVTLANNPSHLEFVNPVVEGFARAAQENRKKSG----LPDQDTSKSFVIL
ODO1_HALH5   QIRDENTAEARLTLANNPSHLEFVSPIVEGYARAAQEDRTSPG----APEQDIMKAYSIL
ODO1_SHOC1   QISDDKSAQTIVSLANNPSHLEFVSPIVEGYARAAQEDRSSKG----APKQDTTRAYSIL
ODO1_GEOKA   RLRNQSAHTMRITLANNPSHLEVVNPVVLGYTRAAQEDRTKPG----VPVQNTDASFAIL
ODO1_BACLD   QIQDEHTKTARIALANNPSHLEFIDPIVEGSTRAAQETRTESG----YPVQDVKKSMAIL
ODO1_BACSU   ELQDAETKSARITLANNPSHLEFINPIVEGSTRAAQETRTQSG----YPVQDETKSLAIL
ODO1_OCEIH   EVEFGNKGQTRITLAHNPSHLEFVNPVVEGFTRAAQDDRSEKG----YPKQVTNKAVSVL
ODO1_STAAC   TTDSYG-TMQRIALANNPSHLEIVAPVVEGRTRAAQDDTQRAG----APTTDHHKAMPII
ODO1_STAAS   TTDSYG-TMQRIALANNPSHLEIVAPVVEGRTRAAQDDTQRAG----APTTDHHKAMPII
ODO1_STAAW   TTDSYG-TMQRIALANNPSHLEIVAPVVEGRTRAAQDDTQRAG----APTTDHHKAMPII
ODO1_STAAM   TTDSYG-TMQRIALANNPSHLEIVAPVVEGRTRAAQDDTQRAG----APTTDHHKAMPII
ODO1_STAAR   TTDSYG-TMQRIALANNPSHLEIVAPVVEGRTRAAQDDTQRAG----APTTDHHKAMPII
ODO1_STAAN   TTDSYG-TMQRIALANNPSHLEIVAPVVEGRTRAAQDDTQRAG----APTTDHHKAMPII
ODO1_STAEQ   TTNSYG-IEQRISLANNPSHLEIVAPVVAGKTRAAQDNTHQVG----GPSTDFHKAMPII
ODO1_STAES   TTNSYG-IEQRISLANNPSHLEIVAPVVAGKTRAAQDNTHQVG----APSTDFHKAMPII
ODO1_STAHJ   TTSSYG-IEQRISLANNPSHLEIVAPVVIGKTRASQDDTKHAG----KPTTDFHKGMPII
ODO1_STAS1   TTQSYG-SEQRISLANNPSHLEIVAPVVLGKTRANQDTTDKPG----AVTTEFKKSMPIL
ODO1_BRUME   DREFD-GNKVHLSLTANPSHLEIVNPVVMGKARAKQDLLVGRTRDDMVPLSERAKVLPLL
ODO1_BRUSU   DREFD-GNKVHLSLTANPSHLEIVNPVVMGKARAKQDLLVGRTRDDMVPLSERAKVLPLL
ODO1_LEPIC   SRMTTSGKEVKLSLAFNPSHLECVDPVVTGSVRARQTLIGDK---------DRSKYMPIL
ODO1_LEPIN   SRMTTSGKEVKLSLAFNPSHLECVDPVVTGSVRARQTLIGDK---------DRSKYMPIL
              ::*: ****** : *:* * .** *           ::

ODO1_BACCZ   VHGDAAFPGQGIVSETLNLSRLNAYQTGGTIHVIANNAVGFTTDSYDSRSTKYSSDLAKG
ODO1_BACHK   VHGDAAFPGQGIVSETLNLSRLNAYQTGGTIHVIANNAVGFTTDSYDSRSTKYSSDLAKG
ODO1_BACAN   VHGDAAFPGQGIVSETLNLSRLNAYQTGGTIHVIANNAVGFTTDSYDSRSTKYSSDLAKG
ODO1_BACC1   VHGDAAFPGQGIVSETLNLSRLNAYQTGGTIHVIANNAVGFTTDSYDSRSTKYSSDLAKG
ODO1_BACCR   VHGDAAFPGQGIVSETLNLSRLNAYQTGGTIHVIANNAVGFTTDSYDSRSTKYSSDLAKG
ODO1_HALH5   IHGDAAFPGQGVVTETLNLSRLTGYQTGGSLHIIANNNIGFTTETFDSRSTLYSSDPAKG
ODO1_SHOC1   IHGDAAFPGQGVVTETLNLSRLNGYHVGGSLHIIANNNIGYTTEMHDSRSTTYASDPAKG
ODO1_GEOKA   IHGDAAFPGQGIVAETLNLSQLRGYTTGGTIHIIANNMIGFTTESYDSRSTTYASDMAKG
ODO1_BACLD   IHGDAAFPGEGIVAETLNLSQLKGYQVGGAIHIIANNMIGFTTESNESRSTKYASDLAKG
ODO1_BACSU   IHGDAAFPGEGIVAETLNLSSLKGYQVGGAIHIIANNMIGFTTESAESRSTKYASDLAKG
ODO1_OCEIH   IHGDAAFIGEGVVAETLNLSGLPGYSTGGTLHIIANNLLGYTTDREDGRSTRYASDLAKG
ODO1_STAAC   IHGDAAYPGQGINFETMNLGNLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDARSTTYSTDVAKG
ODO1_STAAS   IHGDAAYPGQGINFETMNLGNLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDARSTTYSTDVAKG
ODO1_STAAW   IHGDAAYPGQGINFETMNLGNLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDARSTTYSTDVAKG
ODO1_STAAM   IHGDAAYPGQGINFETMNLGNLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDARSTTYSTDVAKG
ODO1_STAAR   IHGDAAYPGQGINFETMNLGNLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDARSTTYSTDVAKG
ODO1_STAAN   IHGDAAYPGQGINFETMNLGNLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDARSTTYSTDVAKG
ODO1_STAEQ   IHGDAAYPGQGINFETMNLGSLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPFDGRSTTYSSDVAKG
ODO1_STAES   IHGDAAYPGQGINFETMNLGSLKGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPIDGRSTTYSSDVAKG
ODO1_STAHJ   IHGDAAYPGQGINFETMNLSNLDGYSTGGALHIITNNRIGFTTEPVDGRSTTYSTDIAKG
ODO1_STAS1   IHGDAAYPGQGINFEAMNLGNLEGYSTGGSLHIITNNRIGFTTEPEDGRSTTYSSDVAKG
ODO1_BRUME   LHGDAAFAGQGVVAECLGLSGLKGHRVAGTLHFIINNQIGFTTNPAFSRSSPYPSDVAKM
ODO1_BRUSU   LHGDAAFAGQGVVAECLGLSGLKGHRVAGTLHFIINNQIGFTTNPAFSRSSPYPSDVAKM
ODO1_LEPIC   IHGDAAFAGQGVVAETLNLMNLEGYTTGGTFHIVVNNQIGFTTLPDESRSTLYATDLAKG
ODO1_LEPIN   IHGDAAFAGQGVVAETLNLMNLEGYTTGGTFHIVVNNQIGFTTLPDESRSTLYATDLAKG
        :*****: *:*: * :.* * .: ..*::*.: ** :*:**  .**: *.:* ** 

ODO1_BACCZ   FDIPIVHVNADDPEACLAAANLAIQYRMLFKKDFLIDLIGYRRYGHNEMDDPAVTQPQVY
ODO1_BACHK   FDIPIVHVNADDPEACLAAANLAIQYRMLFKKDFLIDLIGYRRYGHNEMDDPAVTQPQVY
ODO1_BACAN   FDIPIVHVNADDPEACLAAANLAIQYRMLFKKDFLIDLIGYRRYGHNEMDDPAVTQPQVY
ODO1_BACC1   FDIPIVHVNADDPEACLAAANLAIQYRMLFKKDFLIDLIGYRRYGHNEMDDPAVTQPQVY
ODO1_BACCR   FDIPIVHVNADDPEACLAAANLAIQYRMLFKKDFLIDLIGYRRYGHNEMDDPAVTQPQVY
ODO1_HALH5   FEIPIVHVNADDPEACLAAVHLAFQYRKRFKKDFLIDLIGYRRFGHNEMDEPAVTQPGVY
ODO1_SHOC1   FEIPIVHVNADDAEACVRAIKFAVEYRRKFQKDFLIDLIGYRRFGHNEGDEPAVTQPDLY
ODO1_GEOKA   FEVPIVHVNADDPEACLAAACLAFAYRQRFKKDFVIDLIGYRRFGHNEMDEPMATNPTMY
ODO1_BACLD   FEIPIVHVNADDPEACLSAVQLAVEYRMTFNKDFLIDLIGYRRFGHNEMDEPSATQPMLY
ODO1_BACSU   YEIPIVHVNADDPEACLSAVKFAVEYRKTFNKDFLIDLIGYRRYGHNEMDEPSTTQPMLY
ODO1_OCEIH   FEIPVIRVNADDPISCISAIKIAYEYRQKFQKDFLIDLVGYRRYGHNEMDEPRTTQPSLY
ODO1_STAAC   YDVPIFHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRFGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAAS   YDVPIFHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRFGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAAW   YDVPIFHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRFGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAAM   YDVPIFHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRFGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAAR   YDVPIFHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRFGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAAN   YDVPIFHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRFGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAEQ   YDVPILHVNADDVEATIEAIEIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRYGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAES   YDVPILHVNADDVEATIEAIEIAMEFRKEFHKDVVIDLVGYRRYGHNEMDEPSITNPVPY
ODO1_STAHJ   YDVPILHVNADDVEATIEAIDIAMEFRKEFHKDFVIDLVGYRRYGHNEMDEPSITNPLPY
ODO1_STAS1   YDVPIMHVNADNVEATIEAIEIAMAFRKEFNKDVVIDLVGYRRYGHNEMDEPSITNPLQY
ODO1_BRUME   IEAPIFHVNGDDPEAVVFAAKVATEFRMTFHKPVVIDMFCYRRFGHNEGDEPSFTQPLMY
ODO1_BRUSU   IEAPIFHVNGDDPEAVVFAAKVATEFRMTFHKPVVIDMFCYRRFGHNEGDEPSFTQPLMY
ODO1_LEPIC   FQIPIIHVNGDDPEAVYRVVKLGMEYRQKFKKDFIIDLVCYRRLGHNETDEPAFTQPKMY
ODO1_LEPIN   FQIPIIHVNGDDPEAVYRVVKLGMEYRQKFKKDFIIDLVCYRRLGHNETDEPAFTQPKMY
         : *:.:**.*: :  . .. :* *:* .:**:. *** **** *:* *:* *

ODO1_BACCZ   KKIKNHPTVRAIYADQLQAAGVLNADEIETITQFTQEQLKSDYAQVPP------ADTSDA
ODO1_BACHK   KKIKNHPTVRAIYADQLQAAGVLNADEIETITQFTQEQLKSDYAQVPP------ADTSDA
ODO1_BACAN   KKIKNHPTVRAIYADQLQAAGVLNADEIETITQFTQEQLKSDYAQVPP------ADTSDA
ODO1_BACC1   KKIKNHPTVRAIYADQLQAAGVLNADEIETITQFIQEQLKSDYAQVPP------ADTSDA
ODO1_BACCR   KKIKNHPTVRAIYADQLQAAGVLNADEVETITQFTQEQLKSDYAQVPP------ADTSDA
ODO1_HALH5   QIIRKHPTVRELYSKQLVKKGLIDEQTVKQLDDEVQDKLQSVYEETL-------RNRTDE
ODO1_SHOC1   AQIRKHPTVRAIYAKQLEAEQVITAKEAQKLDTDMYNYLLEEYNKVN-------SDKSEK
ODO1_GEOKA   AIINQHPTVRKLYAQKLMEKGIITEREVDEMEQEVAERLKIAYERVP-------KNEDEL
ODO1_BACLD   DAVRKHPTVKNIFAEKLIHKGIVDKETVGKIKDAVQKRLEEAYRKVP-------AKKEDM
ODO1_BACSU   DAVRKHPTVKQIFAEKLVKEGVVTEEVVQNIEKSVTKRIEDAYQKVP-------SKKEHT
ODO1_OCEIH   QQIDDHPSVASLFGKGMEEKGILQEGGFEEVKSAVEKKLTDIYKGMTE------SEIGEP
ODO1_STAAC   QNIRKHDSVEYVFGKKLVNEGVISEDEMHSFIEQVQKELRQAHDKINK------ADKMD-
ODO1_STAAS   QNIRKHDSVEYVFGKKLVNEGVISEDEMHSFIEQVQKELRQAHDKINK------ADKMD-
ODO1_STAAW   QNIRKHDSVEYVFGKKLVNEGVISEDEMHSFIEQVQKELRQAHDKINK------ADKMD-
ODO1_STAAM   QNIRKHDSVEYVFGKKLVNEGVISEDEMHSFIEQVQKELRQAHDKINK------ADKMD-
ODO1_STAAR   QNIRKHDSVEYVFGKKLVNEGIISEDEMHSFIEQVQKELRQAHDKINK------ADKMD-
ODO1_STAAN   QNIRKHDSVEYVFGKKLVNEGVISEDEMHSFIEQVQKELRQAHDKINK------ADKMD-
ODO1_STAEQ   QNIRKHDSVEILYGKKLVDEGIISEDEMNEVIDSVQKEMRTAHDKIDK------NDKMN-
ODO1_STAES   QNIRKHDSVEILYGKKLVDEGIISEDEMNEVIDGVQKEMRTAHDKIDK------NDKMN-
ODO1_STAHJ   HNIRKHDSVEIIYGNKLVEDGVISKEQMEDVMDKVQKEMRAAQDKIDK------SDKMD-
ODO1_STAS1   YEIRKHESVDILYGKQLVNENIISENQMNQIFDDVQNTLRAAHDKIDK------NDKMD-
ODO1_BRUME   KAIRAHKTTVQLYGEKLIAEGLVTQDDIDRMKADWRQKLEGEFEAGQSYKPN-KADWLDG
ODO1_BRUSU   KAIRAHKTTVQLYGEKLIAEGLVTQDDIDRMKADWRQKLEGEFEAGQSYKPN-KADWLDG
ODO1_LEPIC   AIIKNHPPTVKLYEKRLVEEGDIPQEDIDFIKNGSMHGLEDSFQRAKEQDVKIRVDTMQG
ODO1_LEPIN   AIIKNHPPTVKLYEKRLVEEGDIPQEDIDFIKNGSMHGLEDSFQRAKEQDVKIRVDTMQG
         : * .. :: . :   :    .   . :        . . 

ODO1_BACCZ   TIHVKVPDVVAKGIQPIDTGVELDSLRAINEGLLSWPEGFNVYPKVKKILERRKDALE-E
ODO1_BACHK   TIHVKVPDVVAKGIQPIDTGVELDSLRAINEGLLSWPEGFNVYPKVKKILERRKDALE-E
ODO1_BACAN   TIHVKVPDVVAKGIQPIDTGVELDSLRAINEGLLSWPEGFNVYPKVKKILERRKDALE-E
ODO1_BACC1   TIHVKVPDVVAKGIQPIDTGVELDSLRAINEGLLSWPEGFNVYPKVKKILERRKDALE-E
ODO1_BACCR   TIHVKVPDVVAKGIQPIDTGVEIDSLRAINEGLLSWPEGFNVYPKVKKILERRKDALE-E
ODO1_HALH5   HLPDTPPVEVVNGLPKLDTGVQSETLKAINNELLEWPESFSVNPKLEKILKRRLNVFD-G
ODO1_SHOC1   KYELSPPDFIVDGLPKVKTAVEKEKLVAMNEQLLDWPSSFKPNQKLEKILKRRANAFD-G
ODO1_GEOKA   DFIMDPPKPVVDRLPEVKTSVAKDVLHRVNEELLQFPDGFNVFNKLERILKRRSGVFA-Q
ODO1_BACLD   THEIVLPEPVSNGFPDVDTSVDFETLRKINQELVSWPENFNVFDKLKRILERRAKAFE-D
ODO1_BACSU   ACEIELPEPVSNGFPDVDTSIDFDVLRKLNGELINWPESFNVFGKLKRILERRAKAFD-D
ODO1_OCEIH   EAKL-MPQVLTNGLDQFTTAIDLATLKSINEELLERPEGFKGFKKTERILQRRKDALE-E
ODO1_STAAC   NPDMEKPADLALPLQADEQSFTFDHLKEINDALLTYPDGFNILKKLNKVLEKRHEPFNKE
ODO1_STAAS   NPDMEKPADLALPLQADEQSFTFDHLKEINDALLTYPDGFNILKKLNKVLEKRHEPFNKE
ODO1_STAAW   NPDMEKPADLALPLQADEQSFTFDHLKEINDALLTYPDGFNILKKLNKVLEKRHEPFNKE
ODO1_STAAM   NPDMEKPAELALPLQADEQSFTFDHLKEINDALLTYPDGFNILKKLNKVLEKRHEPFNKE
ODO1_STAAR   NPDMEKPAELALPLQADEQSFTFDHLKEINDALLTYPDGFNILKKLNKVLEKRHEPFNKE
ODO1_STAAN   NPDMEKPAELALPLQADEQSFTFDHLKEINDALLTYPDGFNILKKLNKVLEKRHEPFNKE
ODO1_STAEQ   NPDMEKPESLQLPLQSDTKDFSFDHLKEINDAMLDYPKDFHVLKKLNKVLEKRREPFEKE
ODO1_STAES   NPDMEKPESLQLPLQSDTKDFSFDHLKEINDAMLDYPKDFHVLKKLNKVLEKRREPFEKE
ODO1_STAHJ   NPDMERPESLQEPLQSDDKDFSVDHLKEINDAMLTYPEDFHVLKKLNKVLEKRREPFESE
ODO1_STAS1   NPDMQKPDSLAEPIQTKDEEVSYEQLKEINDAMLSYPSDFNVLKKLNKVLEKRREPFESE
ODO1_BRUME   AWAGLRTADNADEQRRGKTAVPVKTLKEIGKKLVEVPKDFHVHRTIQRFLDNRAKMME-T
ODO1_BRUSU   AWAGLRTADNADEQRRGKTAVPVKTLKEIGKKLVEVPKDFHVHRTIQRFLDNRAKMME-T
ODO1_LEPIC   VWSKFSKDSLDSEP---ATKLLAEQMHGIVQALTSVPQGFTPNSKLVKLLQSRKEMAE-G
ODO1_LEPIN   VWSKFSKDSLDSEP---ATKLLAEQMHGIVQALTSVPQGFTPNSKLVKLLQSRKEMAE-G
                  .  : :  :  *..*  . :.*. *    

ODO1_BACCZ   NGKIEWALAESLAFASILQEGTPIRLTGQDSQRGTFAHRHIVLHDTDTNETYSPLHRLPN
ODO1_BACHK   NGKIEWALAESLAFASILQEGTPIRLTGQDSQRGTFAHRHIVLHDTDTNETYSPLHRLPN
ODO1_BACAN   NGKIEWALAESLAFASILQEGTPIRLTGQDSQRGTFAHRHIVLHDTDTNETYSPLHRLPN
ODO1_BACC1   NGKIEWALAESLAFASILQEGTPIRLTGQDSQRGTFAHRHIVLHDTDTNETYSPLHRLPN
ODO1_BACCR   NGKIEWALAESLAFASILQEGTPIRLTGQDSQRGTFAHRHIVLHDTDTNETYSPLHRLPN
ODO1_HALH5   DGKVDWALAETLAFATILHDGTPIRLTGQDSERGTFAHRHLVLHDSRTNDVHSPLQSFRH
ODO1_SHOC1   EGNVDWGLAEILAFASILHDGTPVRLSGQDSERGTFAHRHFVLHDRETNETHVPLQTIKD
ODO1_GEOKA   NGKVDWAHAEILAFATILQDGVPIRLTGQDSQRGTFAQRHLVLHDVKTGEEYVPLHHISG
ODO1_BACLD   DRKVDWSLAEAMAFASILKDGTPLRLTGQDSERGTFAHRNLVLHDSKTGDEFIALHHLAD
ODO1_BACSU   DRKVEWSLAESLAFASILKDGTPIRLTGQDSERGTFAQRNLVLHDSETGKEFVPLHHLSD
ODO1_OCEIH   GNKADWGTGEALAFASILKEGTPIRLTGQDTERGTFAHRHIVLHDVETGEKYSPLHGLSD
ODO1_STAAC   DGLVDWAQAEQLAFATILQDGTPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEQTGETYTPLHHVPD
ODO1_STAAS   DGLVDWAQAEQLAFATILQDGTPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEQTGETYTPLHHVPD
ODO1_STAAW   DGLVDWAQAEQLAFATILQDGTPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEQTGETYTPLHHVPD
ODO1_STAAM   DGLVDWAQAEQLAFATILQDGTPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEQTGETYTPLHHVPD
ODO1_STAAR   DGLVDWAQAEQLAFATILQDGTPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEQTGETYTPLHHVPD
ODO1_STAAN   DGLVDWAQAEQLAFATILQDGTPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEQTGETYTPLHHVPD
ODO1_STAEQ   GGLVDWAQAEQLAFATILQDGTSIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEENGNTFTPLHHVPQ
ODO1_STAES   EGLVDWAQAEQLAFATILQDGTSIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEENGNTFTPLHHVPQ
ODO1_STAHJ   NGLVDWAQAEQLAFATIVQDGISVRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDEENGDTFTPLHHVPN
ODO1_STAS1   DGLVDWAQAEQLAFATITQNGRPIRLTGQDSERGTFSHRHAVLHDPDTGAQYVPLHNVPD
ODO1_BRUME   GEGIDWATAESLAFGSLAVEAHPIRLSGQDVERGTFSQRHTVLYDQENQNRYIPLNNLQK
ODO1_BRUSU   GEGIDWATAESLAFGSLAVEGHPIRLSGQDVERGTFSQRHTVLYDQENQNRYIPLNNLQK
ODO1_LEPIC   KIPVDWGFAEALSFGSILESGFRIRLSGQDSQRGTFSHRHAVLVDTNTNEKYIPLNHISS
ODO1_LEPIN   KIPVDWGFAEALSFGSILESGFRIRLSGQDSQRGTFSHRHAVLVDTNTNEKYIPLNHISS
          :*. .* ::*.:: .. :**:*** :****::*: ** * .  . .*: . 

ODO1_BACCZ   INASFSVHNSPLSEAAVVGYEYGYNVFAPETLVMWEAQYGDFSNTAQALFDQYVSAGRAK
ODO1_BACHK   INASFSVHNSPLSEAAVVGYEYGYNVFAPETLVMWEAQYGDFSNTAQALFDQYVSAGRAK
ODO1_BACAN   INASFSVHNSPLSEAAVVGYEYGYNVFAPETLVMWEAQYGDFSNTAQALFDQYVSAGRAK
ODO1_BACC1   INASFSVHNSPLSEAAVVGYEYGYNVFAPETLVMWEAQYGDFSNTAQALFDQYVSAGRAK
ODO1_BACCR   INASFSVHNSPLSEAAVVGYEYGYNVFAPETLVMWEAQYGDFSNTAQALFDQYVSAGRAK
ODO1_HALH5   ANASFAVHNSPLSEMAIVGFEYGYNVFAPETLVLWEAQFGDFANGAQVMFDQWVSAGRAK
ODO1_SHOC1   ANASFAVYNSPLTEQACVGFEYGYNVFSKETLVLWEAQFGDFVNGAQVMFDQWVSAGRAK
ODO1_GEOKA   AKASFVVYNSPLTEAAVLGYEYGYNVYAPETLVLWEAQFGDFANMAQVMFDQFISSGRAK
ODO1_BACLD   TKASFAVHNSPLSEGSVLGFEYGYNVSSPETMVIWEAQFGDFANAAQVYFDQFISAGRAK
ODO1_BACSU   CSTSFAVHNSPLSEGSVLGFEYGYNVHSPETLVLWEAQYGDFANAAQVYFDQFISAGRAK
ODO1_OCEIH   VEASFDVRNSPLSEAGVLGFEYGYSVQSPDTLVIWEAQFGDFANAGQVIFDQFISSARAK
ODO1_STAAC   QKATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKKSFNIWEAQYGDFANMSQMIFDNFLFSSRSK
ODO1_STAAS   QKATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKKSFNIWEAQYGDFANMSQMIFDNFLFSSRSK
ODO1_STAAW   QKATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKKSFNIWEAQYGDFANMSQMIFDNFLFSSRSK
ODO1_STAAM   QKATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKKSFNIWEAQYGDFANMSQMIFDNFLFSSRSK
ODO1_STAAR   QKATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKKSFNIWEAQYGDFANMSQMIFDNFLFSSRSK
ODO1_STAAN   QKATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKKSFNIWEAQYGDFANMSQMIFDNFLFSSRSK
ODO1_STAEQ   QQATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKGNFNIWEAQYGDFSNMSQMMFDNFLSSSRAK
ODO1_STAES   QQATFDIHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKGNFNIWEAQYGDFSNMSQMMFDNFLSSSRAK
ODO1_STAHJ   QKATFEVHNSPLSEAAVVGFEYGYNVENKNSMNIWEAQYGDFSNMAQMMFDNFMSSARAK
ODO1_STAS1   QKATFEVRNSPLSEAAVVGFEYGYNIQNKSCMTIWEAQYGDFSNMAQMIFDNFLFSSRAK
ODO1_BRUME   GQAIYEAINSMLSEEAVLGYEYGYSLSDPRALVLWEAQFGDFANGAQVVFDQFISSGERK
ODO1_BRUSU   GQAIYEAINSMLSEEAVLGYEYGYSLSDPRALVLWEAQFGDFANGAQVVFDQFISSGERK
ODO1_LEPIC   KQAKAEIINSSLSEFSVLGFEYGYSLSDPNALVMWEAQFGDFANSAQVIFDQFISSSEVK
ODO1_LEPIN   KQAKAEIINSSLSEFSVLGFEYGYSLSDPNALVMWEAQFGDFANSAQVIFDQFISSSEVK
         .:   ** *:* . :*:****.:   : :****:*** * .* **::: :.. *

ODO1_BACCZ   WGQKSGLVLLLPHGYEGQGPEHSSARPERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQASI
ODO1_BACHK   WGQKSGLVLLLPHGYEGQGPEHSSARPERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQASI
ODO1_BACAN   WGQKSGLVLLLPHGYEGQGPEHSSARPERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQASI
ODO1_BACC1   WGQKSGLVLLLPHGYEGQGPEHSSARPERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQASV
ODO1_BACCR   WGQKSGLVLLLPHGYEGQGPEHSSARPERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQASI
ODO1_HALH5   WGQKSGLVCLLPHGYEGQGPEHSSARLERFLVLAAENNWTIANCTSAAQYFHILRRQAAI
ODO1_SHOC1   WGQKSGLVVLLPHGYEGAGPEHSSGRVERFLSSAAENNWTVANCTSAAQYFHILRRQAKI
ODO1_GEOKA   WGQKSGLVMLLPHGYEGQGPEHSSGRVERFLQLAAENNWTVANLSTAAQYFHILRRQAAL
ODO1_BACLD   WGQKSGLVVLLPHGYEGQGPEHSSGRTERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQAKM
ODO1_BACSU   WGQKSGLVMLLPHGYEGQGPEHSSGRIERFLQLAAENNWTVANLTSAAQYFHILRRQAKM
ODO1_OCEIH   WGEKSNMVLLLPHGYEGQGPEHSSARLERFLQMAAENNWIVANVTSSAQLFHILRRQAAM
ODO1_STAAC   WGERSGLTLFLPHAYEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNCTVVNLSSSSNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAAS   WGERSGLTLFLPHAYEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNCTVVNLSSSSNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAAW   WGERSGLTLFLPHAYEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNCTVVNLSSSSNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAAM   WGERSGLTLFLPHAYEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNCTVVNLSSSSNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAAR   WGERSGLTLFLPHAYEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNCTVVNLSSSSNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAAN   WGERSGLTLFLPHAYEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNCTVVNLSSSSNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAEQ   WGERSGLTLFLPHAFEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNSTVVNLSSASNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAES   WGERSGLTLFLPHAFEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNSTVVNLSSASNYFHLLRAQAAS
ODO1_STAHJ   WGERSGLTLFLPHAFEGQGPEHSSARLERFLQLAAENNSTVVNLSSSSNYFHLLRAQAKS
ODO1_STAS1   WGERSGLTLFLPHSFEGQGPEHSSARLERFLQLAGENNSTIVNLSSSSNYFHLLRAQAAN
ODO1_BRUME   WLRMSGLVCLLPHGFEGQGPEHSSARLERYLQLCAEDNMQVANVTTPANYFHILRRQ---
ODO1_BRUSU   WLRMSGLVCLLPHGFEGQGPEHSSARLERYLQLCAEDNMQVANVTTPANYFHILRRQ---
ODO1_LEPIC   WQRLSGLIMLLPHGYEGQGPEHSSARLERFLQLCALDNMQVCNLTTAAQYFHLLRRQ---
ODO1_LEPIN   WQRLSGLIMLLPHGYEGQGPEHSSARLERFLQLCALDNMQVCNLTTAAQYFHLLRRQ---
        * . *.: :***.:** ******.* **:* .. :* : * ::.:: **:** *  

ODO1_BACCZ   LGTEAVRPLVLMTPKS-LLRHPLTLSTASQLS-EGRFQPALEQENLGTKPN--------K
ODO1_BACHK   LGTEAVRPLVLMTPKS-LLRHPLTLSTASQLS-EGRFQPALEQENLGTKPN--------K
ODO1_BACAN   LGTEAVRPLVLMTPKS-LLRHPLTLSTANQLS-EGRFQPALEQENLGTKPN--------K
ODO1_BACC1   LGTEAVRPLVLMTPKS-LLRHPLTLSTASQLS-EGRFQPALEQENLGTKPN--------K
ODO1_BACCR   LGTEAVRPLVLMTPKS-LLRHPLTLSTASQLS-EGRFQPALEQENLGMKPN--------K
ODO1_HALH5   LNTDSVRPLIMMTPKS-LLRNQKVASSVEELT-TGRFKTVLEQPNLGESHE--------K
ODO1_SHOC1   LQKNTVRPLIIMTPKS-LLRNQVVASPTSAFT-EGEFQPILEEPTLGHDPN--------A
ODO1_GEOKA   LTREEVRPLIIMTPKS-LLRHPLAASDAEVFV-DGAFSPVLEQPGLGADAG--------K
ODO1_BACLD   LLREEIRPLIIMTPKS-LLRNPNTVSEVQELS-NSSFKPVYEMSGLSHQYD--------K
ODO1_BACSU   LLREEIRPLVIMTPKS-LLRNPNTVSEVQELS-ESRFQPVYEQSGLSHDYE--------K
ODO1_OCEIH   RDRDEARPLVLMTPKSSLIRHPRMGATAEEFT-DGGFLALRDQPGFEANRE--------K
ODO1_STAAC   LDSEQMRPLVVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFEPILTE---SYQAD--------K
ODO1_STAAS   LDSEQMRPLVVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFEPILTE---SYQAD--------K
ODO1_STAAW   LDSEQMRPLVVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFEPILTE---SYQAD--------K
ODO1_STAAM   LDSEQMRPLVVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFEPILTE---SYQAD--------K
ODO1_STAAR   LDSEQMRPLVVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFEPILTE---SYQAD--------K
ODO1_STAAN   LDSEQMRPLVVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFEPILTE---SYQAD--------K
ODO1_STAEQ   LDTLEMRPLIVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFKPIITE---DIDEQ--------K
ODO1_STAES   LDTLEMRPLIVMSPKS-LLRNKTVAKPIDEFT-SGGFKPIITE---DIDEQ--------K
ODO1_STAHJ   LGTEAMRPLIVMSPKS-LLRNKTVAKPIDQFT-SGGFKPIIVE---DGNKE--------K
ODO1_STAS1   LGTQSMRPLVVMSPKS-LLRNKTVADPISKFT-SGKFEPILPE---AHDKA--------S
ODO1_BRUME   MKRDFRKPLIMMTPKS-LLRHKRAISTLAELSGESSFHRLLWDDAQYNKDEGIKLQKDAK
ODO1_BRUSU   MKRDFRKPLIMMTPKS-LLRHKRAISTLAELSGESSFHRLLWDDAQYNKDEGIKLQKDAK
ODO1_LEPIC   MLRNYRKPLVIVTPKS-LLRFPASLSPVEDIL-QGAFREILIDDSGSKPD---------K
ODO1_LEPIN   MLRNYRKPLVIVTPKS-LLRFPASLSPVEDIL-QGAFREILIDDSGSKPD---------K
           :**::::*** *:*     :  . *            

ODO1_BACCZ   VKRLVLSTGKMAIDLAAEIESGKHEYNLDEIHIVRIEQLYPFPAEKVQSIIKRFKNLEEI
ODO1_BACHK   VKRLVLSTGKMAIDLAAEIESGKHEYNLDEIHIVRIEQLYPFPAEKVQSIIKRFKNLEEI
ODO1_BACAN   VKRLVLSTGKMAIDLAAEIESGRHEYNLDEIHIVRIEQLYPFPAEKVQSIIKRFKNLEEI
ODO1_BACC1   VKRLVLSTGKMAIDLAAEIESGKHEYNLDEIHIVRIEQLYPFPAEKVQSIIKRFKNLEEI
ODO1_BACCR   VKRLVLSTGKMAIDLAAEIESGKHEYNLDEVHVVRIEQLYPFPAEKVQSIIKRFKNLEEI
ODO1_HALH5   VERIVLCSGKIAIDLQDRIEKEA-DKDWDWVHIVRVEQLYPFPKEPLQEIFARYPNVKEI
ODO1_SHOC1   VKRIILCSGKLAIELQDYVNKN--DEDWSWVHIIRVEELYPFPRRAIRERLKEFPNLEEV
ODO1_GEOKA   VERIVFGTGKLMIDLAEQIGKM---ESLDWLHIVRIEELYPFPEEAVKDIIARYPNVKEL
ODO1_BACLD   VTRLVLSSGKVSIDISDHFNKM--EGEKDWLHIARVEELYPFPAKHIKAIFSKLPNLEEI
ODO1_BACSU   VTRLVLSSGKVSIDISDHFNKL--EDGKEWLHIARIEQLYPFPAKGVKELFAKLPNLKEI
ODO1_OCEIH   VTRLVVGSGKMMIDIEEAMDDS--DETYDWLQIKRVEQIYPFPKKALEEEIKQLPNLKEI
ODO1_STAAC   VTKVILATGKMFIDLKEALAKN----PDESVLLVAIERLYPFPEEEIEALLAQLPNLEEV
ODO1_STAAS   VTKVILATGKMFIDLKEALAKN----PDESVLLVAIERLYPFPEEEIEALLAQLPNLEEV
ODO1_STAAW   VTKVILATGKMFIDLKEALAKN----PDESVLLVAIERLYPFPEEEIEALLAQLPNLEEV
ODO1_STAAM   VTKVILATGKMFIDLKEALAKN----PDESVLLVAIERLYPFPEEEIEALLAQLPNLEEV
ODO1_STAAR   VTKVILATGKMFIDLKEALAKN----PDESVLLVAIERLYPFPEEEIEALLAQLPNLEEV
ODO1_STAAN   VTKVILATGKMFIDLKEALAKN----PDESVLLVAIERLYPFPEEEIEALLAQLPKLEEV
ODO1_STAEQ   VKKVILASGKMYIDLKEYLAKN----PNDSILLIAVERLYPFPEEEIKEVLKSLPHLENV
ODO1_STAES   VKKVILASGKMYIDLKEYLAKN----PNDSILLIAVERLYPFPEEEIKEVLKSLPHLENV
ODO1_STAHJ   VTKLVLASGKMFIDLKEHLAKN----PDDSILLVAVDRLYPFPEGEIKEVLNELPNLETV
ODO1_STAS1   VKKVILASGKMFIDLKEYLTKN----PNKSILLVAVERLYPFPADEIDALLSELPNLEHV
ODO1_BRUME   IRRVVLCSGKVYYDLYEEREKR----GIDDVYLLRVEQLYPFPAKALINELSRFRHA-EM
ODO1_BRUSU   IRRVVLCSGKVYYDLYEEREKR----GIDDVYLLRVEQLYPFPAKALINELSRFRHA-EM
ODO1_LEPIC   IEKVVFSAGKVYYDLMKYKDEN----KIKNVALVRVEQIYPFPAKEIQSSLKTFKNAKQF
ODO1_LEPIN   IEKVVFSAGKVYYDLMKYKDEN----KIKNVALVRVEQIYPFPAKEIQSSLKTFKNAKQF
        : :::. :**: ::   .    . : : ::.:****  :  :  :  .

ODO1_BACCZ   IWVQEEPRNMGAWHYMAPILFELAG----DKVKTGYIGRPDRSSPSGGDPFAHKAEQELI
ODO1_BACHK   IWVQEEPRNMGAWHYMAPILFELAG----DKVKTGYIGRPDRSSPSGGDPFAHKAEQELI
ODO1_BACAN   IWVQEEPRNMGAWHYMAPILFELAG----DKVKTGYIGRPDRSSPSGGDPFAHKAEQELI
ODO1_BACC1   IWVQEEPRNMGAWHYMAPILFELAG----DKVKTGYIGRPDRSSPSGGDPFAHKAEQELI
ODO1_BACCR   IWVQEEPRNMGAWHYMAPILFELAG----DKVKTGYIGRPDRSSPSGGDPFAHKAEQELI
ODO1_HALH5   VWSQEEPRNMGAWPFVQSKIRRAAP----NGINVRYEGRTYRSSPAEGDPIIHKQEQERI
ODO1_SHOC1   KWVQEEPKNMGAWTFMEPRIREILP----SGVPLSYIGRTYRSSPAEGVSNAHKVEQKRI
ODO1_GEOKA   VWVQEEPKNMGAWLYMEPRLRALAP----EGVDVSYIGRRRRASPAEGDPVVHRKEQERI
ODO1_BACLD   VWVQEEPQNMGAWNYIEPYLREVAP----KDVKVRYIGRRRRSSPAEGDPTVHKKEQERI
ODO1_BACSU   VWVQEEPQNMGAWGYISPYLTEIAP----EGVSVQYIGRRRRSSPAEGDPTVHKKEQERI
ODO1_OCEIH   VWVQEEPKNMGAWNFVDDYLRELLN----EDQKLKVISRPDRSAPAGGIPTVHKTAQNKI
ODO1_STAAC   SWVQEEPKNQGAWLYVYPYVKVLVA----DKYDLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNKI
ODO1_STAAS   SWVQEEPKNQGAWLYVYPYVKVLVA----DKYDLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNKI
ODO1_STAAW   SWVQEEPKNQGAWLYVYPYVKVLVA----DKYDLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNKI
ODO1_STAAM   SWVQEEPKNQGAWLYVYPYVKVLVA----DKYDLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNKI
ODO1_STAAR   SWVQEEPKNQGAWLYVYPYVKVLVA----DKYDLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNKI
ODO1_STAAN   SWVQEEPKNQGAWLYVYPYVKVLVA----DKYDLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNKI
ODO1_STAEQ   SWVQEEPKNQGAWLFVYPYLKALVA----NKYDLTYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQTKI
ODO1_STAES   SWVQEEPKNQGAWLFVYPYLKALVA----NKYDLTYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQTKI
ODO1_STAHJ   SWVQEEPKNQGAWLFVYPYLKSLVG----NQFNLSYHGRIQRAAPAEGDGEIHKLVQNQI
ODO1_STAS1   AWVQEEPKNQGAWSFVYPYLKELTT----DKYDLSYHGRIQRSAPAEGDGEIHKLVQNMI
ODO1_BRUME   VWCQEEPKNMGAWSFIDPYLEWVLAHIDAKHQRVRYAGRPAAASPATGLMSKHLAQLAAF
ODO1_BRUSU   VWCQEEPKNMGAWSFIDPYLEWVLAHIDAKHQRVRYAGRPAAASPATGLMSKHLAQLAAF
ODO1_LEPIC   VWCQEEPKNQGAWFFVRERIEELLP----GNARLVYAGRHESPSPAAGHMKLHLQEQDQL
ODO1_LEPIN   VWCQEEPKNQGAWFFVRERIEELLP----GNARLVYAGRHESPSPAAGHMKLHLQEQDQL
         * ****:* *** ::  :         .*  .:*: *  *   :

ODO1_BACCZ   VAHALDVKYNFRQDKLEIEVFSN
ODO1_BACHK   VAHALDVKYNFRQDKLEIEVFSN
ODO1_BACAN   VSHALDVKYNFRQDKLEIEVFSN
ODO1_BACC1   VAHALDVKYNFRQDKLEIEVFSN
ODO1_BACCR   VAHALDVKYNFRQDKQEIEVYSN
ODO1_HALH5   VTETLTR----------------
ODO1_SHOC1   VTESLTRKN--------------
ODO1_GEOKA   IRCALTKHE--------------
ODO1_BACLD   VSDSLTRKN--------------
ODO1_BACSU   VSDSLTRKN--------------
ODO1_OCEIH   IKQALNQSEGGKSSAGN------
ODO1_STAAC   IENALKNN---------------
ODO1_STAAS   IENALKNN---------------
ODO1_STAAW   IENALKNN---------------
ODO1_STAAM   IENALKNN---------------
ODO1_STAAR   IENALKNN---------------
ODO1_STAAN   IENALKNN---------------
ODO1_STAEQ   IESSINN----------------
ODO1_STAES   IESSINN----------------
ODO1_STAHJ   IESSIEK----------------
ODO1_STAS1   IEQSTNIN---------------
ODO1_BRUME   LEDALG-----------------
ODO1_BRUSU   LEDALG-----------------
ODO1_LEPIC   VLDAFQA----------------
ODO1_LEPIN   VLDAFQA----------------
        : :