CLUSTAL format seed alignment for MF_01188

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

Y661_YERPE    --MKRTKNINQETFRKSWRSYRLAPVALAVSAVFMLAGCEKTDETVSLYQNADDCSQANP
Y3401_YERPS   --MKRTKNINQETFRKSWRSYRLAPVALAVSAVFMLAGCEKTDETVSLYQNADDCSQANP
Y520_YERPN    --MKRTKNINQETFRKSWRSYRLAPVALAVSAVFMLAGCEKTDETVSLYQNADDCSQANP
Y3130_YERPA   --MKRTKNINQETFRKSWRSYRLAPVALAVSAVFMLAGCEKTDETVSLYQNADDCSQANP
Y3666_YERE8   --MKRTQNINQETFRKSWRSYRLAPVALAISAVFMLAGCEKTDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SALTI    --MKRTKSIHHASFRKSWSARHLTPVALAVTAVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SALPA    --MKRTKSIHHASFRKSWSARHLTPVALAVTAVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SALCH    --MKRTKSIHHASFRKSWSARHLTPVALAVTAVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SALTY    --MKRTKSIHHASFRKSWSARHLTPVALAVTAVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_ECOL5    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SHIDS    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_ECO57    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SHIF8    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_ECOLI    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_ECOL6    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SHIFL    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_ECOK1    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_ECOUT    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SHISS    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLAGCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
YGIB_SHIBS    --MKRTKSIRHASFRKNWSARHLTPVALAVATVFMLASCEKSDETVSLYQNADDCSAANP
Y3956_PHOLL   MTIKRTKDINHDTFRKAWRNYRLAPVAIAVSAVFMLSACEKSDETVSLYMNADECSQANP
Y329_PECAS    --MKRTKNINQETFRKEWRTHRLAPVALAVSAVFFLAGCEQTDETVSLYQNADDCSSANP
Y265_SODGM    --MKRTKQINHASFRKHWRAYRMAPVALAVGAVFVLAGCEKSDENVSLYMNSDDCARANP
          :***:.*.: :*** *  :::***:*: :**.*:.**::**.**** *:*:*: ***

Y661_YERPE    SQSAECTTAYNTALQEAVKTAPKYATREDCVAEFGESQCTQAPAQAGMVPTSSS---ETT
Y3401_YERPS   SQSAECTTAYNTALQEAVKTAPKYATREDCVAEFGESQCTQAPAQAGMVPTSSS---ETT
Y520_YERPN    SQSAECTTAYNTALQEAVKTAPKYATREDCVAEFGESQCTQAPAQAGMVPTSSS---ETT
Y3130_YERPA   SQSAECTTAYNTALQEAVKTAPKYATREDCVAEFGESQCTQAPAQAGMVPTSSS---ETT
Y3666_YERE8   SKSAECTTAYNTALQEAAKTAPKYATREDCVAEFGESQCTQAPAQAGMVPTSSSSS-ETT
YGIB_SALTI    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SALPA    GKSAECTAAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SALCH    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SALTY    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_ECOL5    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SHIDS    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGLCQQAPAKAGMAP-------ENQ
YGIB_ECO57    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SHIF8    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_ECOLI    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_ECOL6    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SHIFL    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_ECOK1    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_ECOUT    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SHISS    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
YGIB_SHIBS    GKSAECTTAYNNALKEAERTAPKYATREDCVAEFGEGQCQQAPAQAGMAP-------ENQ
Y3956_PHOLL   SQSEQCTTAYNNALKEAEKTAPKYATKEDCIAEFGEAQCTQTPAQAGLGTTTSSTSTNGE
Y329_PECAS    SMAAQCTTAYNNALKEAEKTAPKYATKEDCVAEFGEAQCTQTPAPAQAGM---------A
Y265_SODGM    SLSEQCTTAYNAAQQEAVKTAPKYASRADCVAEFGEEQCTQVPAQAGMAA----------
         . : :**:*** * :** :******:: **:***** * *.** *       

Y661_YERPE    AAAPQQ-SGSMWMPLMAGYMMGRMMGGG---ASQPLFTSKAPNSPANGKFVDASGKNFGA
Y3401_YERPS   AAAPQQ-SGSMWMPLMAGYMMGRMMGGG---ASQPLFTSKAPNSPANGKFVDASGKNFGA
Y520_YERPN    AAAPQQ-SGSMWMPLMAGYMMGRMMGGG---ASQPLFTSKAPNSPANGKFVDASGKNFGA
Y3130_YERPA   AAAPQQ-SGSMWMPLMAGYMMGRMMGGG---ASQPLFTSKAPNSPANGKFVDASGKNFGA
Y3666_YERE8   AAAPQQ-SGSMWMPLMAGYMMGRMMGGG---ASQPLFTSKAPNSPANGKFVDATGKNFGS
YGIB_SALTI    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDAAGKNYGA
YGIB_SALPA    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDAAGKNYGA
YGIB_SALCH    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDAAGKNYGA
YGIB_SALTY    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDAAGKNYGA
YGIB_ECOL5    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_SHIDS    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_ECO57    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_SHIF8    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_ECOLI    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_ECOL6    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_SHIFL    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_ECOK1    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_ECOUT    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_SHISS    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
YGIB_SHIBS    AQAQQS-SGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGAGFAQQPLFSSKNPASPAYGKYTDATGKNYGA
Y3956_PHOLL   AQAQQQQSGSFWMPLMAGYMMGRLMGGGSAPSQ-PLFSSKSATSPANGQFVDSTGKSYGP
Y329_PECAS    AEPQQS-GGMSWMPLMAGYMMGRMMGGGAGFAQQPLFSPKTPASPANGQFVDAAGKNYGN
Y265_SODGM    -ESQHS--GSMWMPLMAGYMMGRMMVGG--YSQQPLFTSLAANSPARGQFVDARGRNYGA
          . :. * ************:* **  :. ***:. . *** *::.*: *:.:* 

Y661_YERPE    ATTG-RTMTVPKTALAPKPAVTKTITRGGFGESVAKQSSMQRSAATSSKTTTRSMGG
Y3401_YERPS   ATTG-RTMTVPKTALAPKPAVTKTITRGGFGESVAKQSSMQRSAATSSKTTTRSMGG
Y520_YERPN    ATTG-RTMTVPKTALAPKPAVTKTITRGGFGESVAKQSSMQRSAATSSKTTTRSMGG
Y3130_YERPA   ATTG-RTMTVPKTALAPKPAVTKTITRGGFGESVAKQSSMQRSAATSSKTTTRSMGG
Y3666_YERE8   ATTG-RTMTVPRTAMAPKPAVTNTITRGGFGESVAKQSSMQRSAATSSKTSTRSMGG
YGIB_SALTI    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAA---GTSTRSMGG
YGIB_SALPA    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAA---GTSTRSMGG
YGIB_SALCH    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAA---GTSTRSMGG
YGIB_SALTY    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAA---GTSTRSMGG
YGIB_ECOL5    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRGAT---GTSSRSMGG
YGIB_SHIDS    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_ECO57    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_SHIF8    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_ECOLI    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_ECOL6    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_SHIFL    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_ECOK1    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_ECOUT    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_SHISS    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESVAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
YGIB_SHIBS    AQPG-RTMTVPKTAMAPKPATTTTVTRGGFGESIAKQSTMQRSAT---GTSSRSMGG
Y3956_PHOLL   ATAGGRSMTVPKTAMAPKPATTTTITRGGFGDSVAKQSTMQRSASS--GSTSRSVGG
Y329_PECAS    AATG-RTMTVPKTALAPKPATTSTITRGGFGETVAKQNSMQRSSASSNSSSSRSMGG
Y265_SODGM    STSG-RSMTVPKTALAPKPATTQTITRGGFGETVAKQNALRSSSA----TPHRTMGG
         : .* *:****:**:*****.* *:******:::***.::: .::  :. *::**