CLUSTAL format seed alignment for MF_01195

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

NANM_YERPE    MTQLYPQYKKQLTTKIVLFSALSLLMMASLPNTYAEQYPDVPVPFKNGTGGKVEN-SLYV
NANM_YERPS    MTQLYPQYKKQLTTKIVLFSALSLLMMASLPNTYAEQYPDVPVPFKNGTGGKVEN-SLYV
NANM_YERPN    MTQLYPQYKKQLTTKIVLFSALSLLMMASLPNTYAEQYPDVPVPFKNGTGGKVEN-SLYV
NANM_YERPA    MTQLYPQYKKQLTTKIVLFSALSLLMMASLPNTYAEQYPDVPVPFKNGTGGKVEN-SLYV
NANM_YERP3    MTQLYPQYKKQLTTKIVLFSALSLLMMASLPNTYAEQYPDVPVPFKNGTGGKVEN-SLYV
NANM_YERPP    MTQLYPQYKKQLTTKIVLFSALSLLMMASLPNTYAEQYPDVPVPFKNGTGGKVEN-SLYV
NANM_YERE8    MTQIYHQYKKKLSTKVILLSALTLCITFSLPYANAERYPDVPVAFKYGTGARVDN-HLYV
NANM_SALCH    ------MGMQMKNFKKMMTLMALCLSVAITTSGYATTLPDIPEPLKNGTGAIDNNGVIYV
NANM_SALPB    ------MGMQMKNFKKMMTLMALCLSVAITTSGYATTLPDIPEPLKNGTGAIDNNGVIYV
NANM_SALTY    ------MGMQMKNFKKMMTLMALCFSVAITTSGYATTLPDIPEPLKNGTGAIDNNGVIYV
NANM_SALTI    ------MGMQMKNFKKMMTLMALCLSVAITTSGYATTLPDIPEPLKNGTGAIDNNGVIYV
NANM_SALAR    ------MGMQMKNSKKMMTLMALCLSVAITTSGYATTLPDIPEPLKNGTGAIDNNGVIYV
NANM_HAEIN    -------------MKLTKTALCTALFATFTFSANAQTYPDLPVGIKGGTGALIGD-TVYV
NANM_HAEIG    -------------MKLTKTALCTALFATFTFSANAQTYPDLPVGIKGGTGALIGD-TVYV
NANM_HAEIE    -------------MKLTKTALCTALFATFTFSANAQTYPDLPVGIKGGTGALIGD-TVYV
NANM_HAEI8    -------------MKLTKTALCTALFATFTFSANAQTYPDLPVGIKGGTGALIGD-TVYV
NANM_PASMU    -------------MKFTKTALFTVLAAT-AFAAQAGQYPDLPEGIKAGAGALIGD-TVYV
NANM_SHIFL    ----------------MNKTIMALAIMMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_SHIF8    ----------------MNKTIMALAIMMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_SHISS    ----------------MNKTIMALAIMMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECOLI    ----------------MNKTITALAIMMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECOHS    ----------------MNKTITALAIMMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECO24    ----------------MNKTITALAIIMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_SHIBS    ----------------MNKTITALAIMMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECO57    ----------------MNKTITALAILMASFAANASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECOK1    ----------------MNKTITALTIIMASFATNASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECOUT    ----------------MNKTITALTIIMASFATNASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM_ECOL5    ----------------MNKTITALTIIMASFATNASVLPETPVPFKSGTGAIDND-TVYI
NANM2_ECOL6   ----------------MNKTITALAILMASFAANASVLPETPVPFKSGTGVIDND-TVYI
NANM1_ECOL6   ------------MITMKVKNFIYLPFCLFIGTSVAGALPEIPEPFKYGVGGIENG-KIYI
NANM_VIBCH    ----------MNMKTLLTYATLLSVTAFSHVVYADNQWPDLPTGFKDGVGAQVGS-KVYV
NANM_VIBC3    ----------MNMKTLLTYATLLSVTAFSHVVYADNQWPDLPTGFKDGVGAQVGS-KVYV
NANM_VIBVY    ----------MMKTKYLLLPLLASSSLLSHMAFANNHWPDLPIGVKNGVSAQIGS-KVYV
NANM_BRUAB    --------MFSLIRAKRLAIGIAALAWSTGAVMASEHWPDLPVGIKNGAAARIGN-MAYV
NANM_BRUA2    --------MFSLIRAKRLAIGIAALAWSTGAVMASEHWPDLPVGIKNGAAARIGN-MAYV
NANM_BRUME    --------MFSLIRAKRLAIGIAALAWSTGAVMASEHWPDLPVGIKNGAAARIGN-MAYV
NANM_BRUO2    --------MFSLIGAKRLAIGIAALAWSTGAVMASEHWPDLPVGIKNGAAARIGN-MAYV
NANM_BRUSI    --------MFSLIGAKRQAIGIAALAWSTGAVMASEHWPDLPVGIKNGAAARIGN-MAYV
                            *: * .* *..  .  *:

NANM_YERPE    GLG-SAGVSWFRLDTDKTGAGWQKVANFPGQPREQAVTVVLAGKLYVFGGVGKTNANDTQ
NANM_YERPS    GLG-SAGVSWFRLDTDKTGAGWQKVANFPGQPREQAVTVVLAGKLYVFGGVGKTNANDTQ
NANM_YERPN    GLG-SAGVSWFRLDTDKTGAGWQKVANFPGQPREQAVTVVLAGKLYVFGGVGKTNANDTQ
NANM_YERPA    GLG-SAGVSWFRLDTDKTGAGWQKVANFPGQPREQAVTVVLAGKLYVFGGVGKTNANDTQ
NANM_YERP3    GLG-SAGVSWFRLDTDKTGAGWQKVANFPGQPREQAVTVVLAGKLYVFGGVGKTNANDTQ
NANM_YERPP    GLG-SAGVSWFRLDTDKTGAGWQKVANFPGQPREQAVTVVLAGKLYVFGGVGKTNANDTQ
NANM_YERE8    GLG-SAGQSWYRLDTDKASSGWQKIADFPGQPREQAVTVALSGKLYVFGGVGKNSASDTQ
NANM_SALCH    GLG-TAGTSWYKIDLKKQHKDWERIKSFPGGAREQSVSVFLNDELYVFGGVGKK-NSESP
NANM_SALPB    GLG-TAGTSWYKIDLKKQHKDWERIKSFPGGAREQSVSVFLNDELYVFGGVGKK-NSESP
NANM_SALTY    GLG-TAGTSWYKIDLKKQHKDWERIKSFPGGAREQSVSVFLNDELYVFGGVGKK-NSESP
NANM_SALTI    GLG-TAGTSWYKIDLKKQHKDWERIKSFPGGAREQSVSVFLNDKLYVFGGVGKK-NSESP
NANM_SALAR    GLG-SAGTSWYKIDLKKQHKDWERIKSFPGGAREQSVSVFLNGELYVFGGVGKE-SNEAP
NANM_HAEIN    GLG-SGGDKFYTLDLKDPSAQWKEIATFPGGERNQPVAAAVDGKLYVFGGLQK--NEKGE
NANM_HAEIG    GLG-SGGDKFYTLDLKDPSAQWKEIATFPGGERNQPVAAAVDGKLYVFGGLQK--NEKGE
NANM_HAEIE    GLG-SGGDKFYTLDLKDPSAQWKEIATFPGGERNQPVAAAVDGKLYVFGGLQK--NEKGE
NANM_HAEI8    GLG-SGGDKFYTLDLKDPSAQWKEIATFPGGERNQPVAAAVDGKLYVFGGLQK--NEKGE
NANM_PASMU    GLGGTGTTKFYSLNLKDP-KEWKEIAEFPGGKRNQPVAAGVNGKLYVFGGFQD--TDVAK
NANM_SHIFL    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPREQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_SHIF8    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPREQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_SHISS    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_ECOLI    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_ECOHS    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSKGL
NANM_ECO24    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_SHIBS    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NREGL
NANM_ECO57    GLG-SAGTAWYKLETQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_ECOK1    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_ECOUT    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM_ECOL5    GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKKWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM2_ECOL6   GLG-SAGTAWYKLDTQAKDKRWTALAAFPGGPRDQATSAFIDGNLYVFGGIGK--NSEGL
NANM1_ECOL6   GLG-SLGNNWYMIDTNQSEKKWTKIAQWPTVPREQATATIIDGKIYVFGGIGK--DTSGV
NANM_VIBCH    GLG-SLGKSFYVLDLNALSKGWQKIADFTGAERSGATASVIGNYIYLFGGSGKAEPSDPS
NANM_VIBC3    GLG-SLGKSFYVLDLNALSKGWQKIADFTGAERSGATASVIGNYIYLFGGSGKAEPSDPS
NANM_VIBVY    GLG-SAEKSFYVLDTQAPQNGWTLLAEFIGPERSGATATVVGENIFVFGGSGKASDDASS
NANM_BRUAB    GLG-SAGTDFYALDLNNPSKGWVKRANFIGPATNGAAMAAAGGKIFAFSGNGKATPDAKS
NANM_BRUA2    GLG-SAGTDFYALDLNNPSKGWVKRANFIGPATNGAAMAAAGGKIFAFSGNGKATPDAKS
NANM_BRUME    GLG-SAGTDFYALDLNNPSKGWVKRANFIGPATNGAAMAAAGGKIFAFSGNGKATPDAKS
NANM_BRUO2    GLG-SAGTDFYALDLNNPSKGWVKRANFIGPATNGAAMAAAGGKIFAFSGNGKATPDAKS
NANM_BRUSI    GLG-SAGTDFYALDLNNPSKGWVKRANFIGPATNGAAMAAAGGKIFAFSGNGKATPDAKS
         *** :  :: :: .   *   :   . ..    :: *.* .    

NANM_YERPE    VRALDDAYRFDPQTNQWQQLATRAPR-GLVGTVATTLDGSQAVLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_YERPS    VRALDDAYRFDPQTNQWQQLATRAPR-GLVGTVATTLDGSQAVLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_YERPN    VRALDDAYRFDPQTNQWQQLATRAPR-GLVGTVATTLDGSQAVLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_YERPA    VRALDDAYRFDPQTNQWQQLATRAPR-GLVGTVATTLDGSQAVLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_YERP3    VRALDDAYRFDPQTNQWQQLATRAPR-GLVGTVATTLDGSQAVLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_YERPP    VRALDDAYRFDPQTNQWQQLATRAPR-GLVGTVATTLDGSQAVLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_YERE8    VRALDDVYQYDPQTNQWQRLATRAPR-GLVGTAATTLNGTQALLLGGVNKAIFDGYFTDL
NANM_SALCH    LQVYSDVYKYSPVKNTWQKVDTISPV-GLTGHTGVKLNETMVLITGGVNEHIFDKYFIDI
NANM_SALPB    LQVYSDVYKYSPVKNTWQKVDTISPV-GLTGHTGVKLNETMVLITGGVNEHIFDKYFIDI
NANM_SALTY    LQVYSDVYKYSPVKNTWQKVDTISPV-GLTGHTGVKLNETMVLITGGVNEHIFDKYFIDI
NANM_SALTI    LQVYSDVYKYSPVKNTWQKVDTISPV-GLTGHTGVKLNETMVLITGGVNEHIFDKYFIDI
NANM_SALAR    LQVYSDVYKYTPAKNTWQKVNTISPV-GLTGHTVVKLNETMALITGGVNEHIFDKYFIDI
NANM_HAEIN    LQLVNDAYRYNPSDNTWMKLPTRSPR-GLVGSSGASHGDK-VYILGGSNLSIFNGFFQDT
NANM_HAEIG    LQLVNDAYRYNPSDNTWMKLPTRSPR-GLVGSSGASHGDK-VYILGGSNLSIFNGFFQDT
NANM_HAEIE    LQLVNDAYRYNPSDNTWMKLPTRSPR-GLVGSSGASHGDK-VYILGGSNLSIFNGFFQDN
NANM_HAEI8    LQLVNDAYRYNPSDNTWMKLPTRSPR-GLVGSSGASHGDK-VYILGGSNLSIFNGFFQDN
NANM_PASMU    NQIINDAYEYNPADNTWTKLSTRSPRSTSVGASVAADGGK-IYFVGGVNHEIWNGLFQDV
NANM_SHIFL    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_SHIF8    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_SHISS    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSLAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECOLI    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECOHS    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECO24    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_SHIBS    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECO57    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLISHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECOK1    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECOUT    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM_ECOL5    TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM2_ECOL6   TQVFNDVHKYNPKTNSWVKLMSHAPM-GMAGHVTFVHNGK-AYVTGGVNQNIFNGYFEDL
NANM1_ECOL6   ITLQKDVYSYDIAKDKWEKLMTRPPV-SLAGHVSFIHNGH-AVSTGGVNENIFNGYFSDV
NANM_VIBCH    PILFDSVYRYDTKKDSWEKMNTTSPV-GLLGASSYSPDNRQILFFGGYNKAYFDRYLRDI
NANM_VIBC3    PILFDSVYRYDTKKDSWEKMNTTSPV-GLLGASSYSPDNRQILFFGGYNKAYFDRYLRDI
NANM_VIBVY    PIIFDTVYRFDTQTNRWHQVKTQTPV-GLLGASSYSPDGKQVLFFGGYSKPLFDKYLADI
NANM_BRUAB    PIIFDTAYVYDPGSDGWSKLDTQTPV-GLSGAKAVGLADGRIAIFGGYNKELFDKYLADV
NANM_BRUA2    PIIFDTAYVYDPGSDGWSKLDTQTPV-GLSGAKAVGLADGRIAIFGGYNKELFDKYLADV
NANM_BRUME    PIIFDTAYVYDPGSDGWSKLDTQTPV-GLSGAKAVGLADGRIAIFGGYNKELFDKYLADV
NANM_BRUO2    PIIFDTAYVYDPGSDGWSKLDTQTPV-GLSGAKAVGLADGRIAIFGGYNKELFDKYLADV
NANM_BRUSI    PIIFDTAYVYDPGSDGWSKLDTQTPV-GLSGAKAVGLADGRIAIFGGYNKELFDKYLADV
           . .: :  : * :: : .*   *       ** .  :: : * 

NANM_YERPE    ASAGSDEVRK--SAVINAYFNQAPADYFYNRDVLIYDPQKNQWKSGGLLPFLGTAGSAIS
NANM_YERPS    ASAGSDEVRK--SAVINAYFNQAPADYFYNRDVLIYDPQKNQWKSGGLLPFLGTAGSAIS
NANM_YERPN    ASAGSDEVRK--SAVINAYFNQAPADYFYNRDVLIYDPQKNQWKSGGLLPFLGTAGSAIS
NANM_YERPA    ASAGSDEVRK--SAVINAYFNQAPADYFYNRDVLIYDPQKNQWKSGGLLPFLGTAGSAIS
NANM_YERP3    ASAGSDEVRK--SAVINAYFNQAPADYFYNRDVLIYDPQKNQWKSGGLLPFLGTAGSAIS
NANM_YERPP    ASAGSDEVRK--SAVINAYFNQAPADYFYNRDVLIYDPQKNQWKSGGLLPFLGTAGSAIS
NANM_YERE8    AAAGGNETQK--NAVVNAYFDQAPADYFYNRDVLMYDPAKNQWKSGGQVPFLGTAGSAIT
NANM_SALCH    AAAAADESEK--NKVIYNYFNKPAKDYFFNKIVFIYNAKENTWKNAGELPDAGTAGSSSV
NANM_SALPB    AAAAADESEK--NKVIYNYFNKPAKDYFFNKIVFIYNAKENTWKNAGELPDAGTAGSSSV
NANM_SALTY    AAAAADESEK--NKVIYNYFNKPAKDYFFNKIVFIYNAKENTWKNAGELPGAGTAGSSSV
NANM_SALTI    AAA--DESEK--NKVIYNYFNKPAKDYFFNKIVFIYNAKENTWKNAGELPGAGTAGSSSV
NANM_SALAR    AAAAGDDSEK--NRVIYNYFNKPSKDYFFNKIVFIYNAKENTWENAGELPGAGTAGSSSA
NANM_HAEIN    VAAGEDKAKK--DEIAAAYFDQRPEDYFFTTELLSYEPSTNKWRNEGRIPFSGRAGAAFT
NANM_HAEIG    VAAGEDKAKK--DEIAAAYFDQRPEDYFFTTELLSYEPSTNKWRNEGRIPFSGRAGAAFT
NANM_HAEIE    VAAGEDQAKK--DEIAAAYFDQRPEDYFFTTELLSYEPSTNKWRNEGRIPFSGRAGAAFT
NANM_HAEI8    VAAGEDKGKK--DEIVAAYFDQRPEDYFFTTELLSYEPSTNKWRNEGRIPFSGRAGAAFT
NANM_PASMU    KAAGGDKEKE--KAIFDPYFNLRAQDFFFSPEIISYEPANNVWRNEGYFPYSGRAGAAVA
NANM_SHIFL    NEAGKDSTAI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_SHIF8    NEAGKDSTAI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_SHISS    NEAGKDSTAI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECOLI    NEAGKDSTAI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECOHS    NEAGKDSATI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECO24    NEAGKDSTAV--DKINAYYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_SHIBS    NEAGKDSTAV--DKINAYYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECO57    NEAGKDSTAV--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECOK1    NEAGKDSTTI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECOUT    NEAGKDSTTI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM_ECOL5    NEAGKDSTTI--DKINAHYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM2_ECOL6   NEAGKDSTAI--DKINAYYFDKKAEDYFFNKFLLSFDPSTQQWSYAGESPWYGTAGAAVV
NANM1_ECOL6   ELSKGNSALT--EKVNRDYFSKPADDYFLNNHIISYDPSKNQWKNLGTTPFPGTAGSSVI
NANM_VIBCH    STTDKQVNPEVWQRIVDDYMGMTPTDYKWNRNVISYLPEKQEWRDLGVSTYLPNCGSATV
NANM_VIBC3    STTDKQVNPEVWQRIVDDYMGMTPTDYKWNRNVISYLPEKQEWRDLGVSTYLPNCGSATV
NANM_VIBVY    TRTDKKAQPEQWQKIVDDYMGMEPLAYQWNRDVLSFNPTNDKWDVVTRSPYLPNCGSATV
NANM_BRUAB    GAIDKDKEPEAYRNLVDSYMGMKPEAYRWNDEVLVYDPAGNNWGSLGANPFLPNCDPAMA
NANM_BRUA2    GAIDKDKEPEAYRNLVDSYMGMKPEAYRWNDEVLVYDPAGNNWGSLGANPFLPNCDPAMA
NANM_BRUME    GAIDKDKEPEAYRKLVDSYMGMKPEAYRWNDEVLVYDPAGNNWGSLGANPFLPNCDPAMA
NANM_BRUO2    GAIDKDKEPEAYRKLVDSYMGMKPEAYRWNDEVLVYDPAGNNWGSLGANPFLPNCDPAMA
NANM_BRUSI    GAIDKDKEPEAYRKLVDSYMGMKPEAYRWNDEVLVYDPAGNNWGSLGANPFLPNCDPAMA
           .    :  *:. . : . :: : . : *   .  ...: 

NANM_YERPE    RMDN-RLILINGEIKPGLRTAAVWQGLMQGNVLEWQPQPDLIGAETGSAQEGLAGAFSGI
NANM_YERPS    RMDN-RLILINGEIKPGLRTAAVWQGLMQGNVLEWQPQPDLIGAETGSAQEGLAGAFSGI
NANM_YERPN    RMDN-RLILINGEIKPGLRTAAVWQGLMQGNVLEWQPQPDLIGAETGSAQEGLAGAFSGI
NANM_YERPA    RMDN-RLILINGEIKPGLRTAAVWQGLMQGNVLEWQPQPDLIGAETGSAQEGLAGAFSGI
NANM_YERP3    RMDN-RLILINGEIKPGLRTAAVWQGLMQGNVLEWQPQPDLIGAETGSAQEGLAGAFSGI
NANM_YERPP    RMDN-RLILINGEIKPGLRTAAVWQGLMQGNVLEWQPQPDLIGAETGSAQEGLAGAFSGI
NANM_YERE8    AKKG-DLILINGEIKPGLRTAAVWQGKTQGTELKWQQRPDLIGAEKGAVQEGLAGAFAGV
NANM_SALCH    MENN-FLMLINGELKPGLRTDVIYRAMWDNDKLTWLKNSQLPPSPGEQQQEGLAGAFSGY
NANM_SALPB    MENN-FLMLINGELKPGLRTDVIYRAMWDNDKLTWLKNSQLPPSPGEQQQEGLAGAFSGY
NANM_SALTY    MGNN-FLMLINGELKPGLRTDVIYRAMWDNDKLTWLKNSQLPPSPGEQQQEGLAGAFSGY
NANM_SALTI    MENN-FLMLINGELKPGLRTDVIYRAMWDNDKLTWLKNSQLPPSPGEQQQEGLAGAFSGY
NANM_SALAR    MENN-SLTLINGELKPGLRTDVIYRAIWDNDKLTWLKNSQLPPSPGEQHQEGLAGAFSGY
NANM_HAEIN    IQGN-ELVVVNGEIKPGLRTAETHQGKFTAKGVQWKNLPDLPAPKGKS-QDGLAGALSGY
NANM_HAEIG    IQGN-DLVVVNGEIKPGLRTAETHQGKFTAKGVQWKNLPDLPAPKGKS-QDGLAGALSGY
NANM_HAEIE    IQGN-DLVVVNGEIKPGLRTAETHQGKFTAKGVQWKNLPDLPAPKGKS-QDGLAGALSGY
NANM_HAEI8    IQGN-DLVVVNGEIKPGLRTAETHQGKFTAKGVQWKNLPDLPAPKGKS-QDGLAGALAGY
NANM_PASMU    IKDG-KLLVVNGEVKAGLRSPGTALGTIGKDGVTWKKLGDLPAPTGYDKQDGIAGGMGGY
NANM_SHIFL    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLDPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_SHIF8    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLDPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_SHISS    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLDPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_ECOLI    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_ECOHS    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_ECO24    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_SHIBS    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_ECO57    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNRLAPVSSP------DGVAGGFAGI
NANM_ECOK1    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVASP------DGVAGGFAGM
NANM_ECOUT    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVASP------DGVAGGFAGM
NANM_ECOL5    NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVASP------DGVAGGFAGM
NANM2_ECOL6   NKGD-KTWLINGEAKPGLRTDAVFELDFTGNNLKWNKLAPVASP------DGVAGGFAGM
NANM1_ECOL6   FAEQ-QIYILGGERKPGLRSVRSWTGELSHDRIKWSELPPVASP------EGVSGAYASV
NANM_VIBCH    IEGN-KVTLISGEIKPGLRTAEVKQYEFGMDQP-WKSLLPLPAPQTSNIQEGVAGAFSGK
NANM_VIBC3    IEGN-KVTLISGEIKPGLRTAEVKQYEFGMDQP-WKSLLPLPAPQTSNIQEGVAGAFSGK
NANM_VIBVY    IDGP-SITLISGEIKPGLRTAEVKTFTYGELQP-WQSTYALPAAKGQAQQEGIAGAYSGV
NANM_BRUAB    TMGEGDFLLVSGEIKPGLRTPEAKLVKIRDGAAHWQKVSDLPPLSGSEPQEGVAGAYAGK
NANM_BRUA2    TMGEGDFLLVSGEIKPGLRTPEAKLVKIRDGAAHWQKVSDLPPLSGSEPQEGVAGAYAGK
NANM_BRUME    TMGEGDFLLVSGEIKPGLRTPEAKLVKIRDGAAHWQKVSDLPPLSGSEPQEGVAGAYAGK
NANM_BRUO2    TMGEGDFLLVSGEIKPGLRTPEAKLVKIRDGAAHWQKVSDLPPLSGSEPQEGVAGAYAGK
NANM_BRUSI    TMGEGDFLLVSGGIKPGLRTPEAKLVKIRDGAAHWQKVSDLPPLSSSEPQEGVAGAYAGK
             ::.* *.***:       *   :     :*::*. .. 

NANM_YERPE    SHKTVLVAGGANFPGAWKQFNRGHLYAHQ--GLEKQWHQQVYALV--DNQWRIAGKLPQP
NANM_YERPS    SHKTVLVAGGANFPGAWKQFNRGHLYAHQ--GLEKQWHQQVYALV--DNQWRIAGKLPQP
NANM_YERPN    SHKTVLVAGGANFPGAWKQFNRGHLYAHQ--GLEKQWHQQVYALV--DNQWRIAGKLPQP
NANM_YERPA    SHKTVLVAGGANFPGAWKQFNRGHLYAHQ--GLEKQWHQQVYALV--DNQWRIAGKLPQP
NANM_YERP3    SHKTVLVAGGANFPGAWKQFNRGHLYAHQ--GLEKQWHQQVYALV--DNQWRIAGKLPQP
NANM_YERPP    SHKTVLVAGGANFPGAWKQFNRGHLYAHQ--GLEKQWHQQVYALV--DNQWRIAGKLPQP
NANM_YERE8    SHDVVLVGGGANFPGSWQQFNAGQLYAHQ--GLKKQWQQPIYALV--DNQWQVAGKLPQP
NANM_SALCH    SHGVLLVGGGANFPGAKQNYTNGKFYSHE--GINKKWRDEVYGLV--NGHWQYMGKMKQP
NANM_SALPB    SHGVLLVGGGANFPGAKQNYTNGKFYSHE--GINKKWRDEVYGLV--NGHWQYMGKMKQP
NANM_SALTY    SHGVLLVGGGANFPGAKQNYTNGKFYSHE--GINKKWRDEVYGLI--NGHWQYMGKMKQP
NANM_SALTI    SHGVLLVGGGANFPGAKQNYTNGKFYSHE--GINKKWRDEVYGLI--NGHWQYMGKMKQP
NANM_SALAR    SQGVLLVGGGANFPGAKQNYTDGKFYAHE--GINKKWRDEVYGLI--NGHWQYVGKMKQP
NANM_HAEIN    SNGHYLVTGGANFPGSIKQFKEGKLHAHK--GLSKAWHNEVYTLN--NGKWRIVGELPMN
NANM_HAEIG    SNGHYLVTGGANFPGSIKQFKEGKLHAHK--GLSKAWHNEVYTLN--NGKWRIVGELPMN
NANM_HAEIE    SNGHYLVTGGANFPGSIKQYKEGKLHAHK--GLSKAWHNEVYTLN--NGKWRIVGELPMN
NANM_HAEI8    SNGYYLVTGGANFPGSIKQFKEGKLHAHK--GLSKAWHNEVYTLN--NGKWSIVGELPMN
NANM_PASMU    TNGHYIVTGGANFPGALANYEKGIMDAHRTGGLKKTYHKAVYALDGKTGNWKIVGELPAT
NANM_SHIFL    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_SHIF8    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_SHISS    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECOLI    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECOHS    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECO24    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_SHIBS    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQHGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECO57    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSTDIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECOK1    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSADIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECOUT    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSADIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM_ECOL5    SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSADIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM2_ECOL6   SNDSLIFAGGAGFKGSRENYQNGKNYAHE--GLKKSYSADIHLWH--NGKWDKSGELSQG
NANM1_ECOL6   IDGNIFLAGGAYFPGAAEKYSNGEYWSHK--GLDKAYSKEIYQLI--KNDWKKVGSLPEG
NANM_VIBCH    TNGVVVVAGGANFHGAKQAFENGKMFAHE--GLPKAFNSEIYVEK--EGIWSTVNSLPEG
NANM_VIBC3    TNGVVVVAGGANFHGAKQAFENGKMFAHE--GLPKAFNSEIYVEK--EGIWSTVNSLPEG
NANM_VIBVY    VSNTLLVAGGANFHGAKAQFESGQMFAHN--GLSKAYNSEIYAKQ--KGVWQQVGQLPEG
NANM_BRUAB    AGDDVLVAGGANFKGAQANAAAGKWFAHD--GLAKSWRDDVYAFD--GKDWKVAGKLPRG
NANM_BRUA2    AGDDVLVAGGANFKGAQANAAAGKWFAHD--GLAKSWRDDVYAFD--GKDWKVAGKLPRG
NANM_BRUME    AGDDVLVAGGANFKGAQANAAAGKWFAHD--GLAKSWRDDVYAFD--GKDWKVAGKLPRG
NANM_BRUO2    AGDDVLVAGGANFKGAQANAAAGKWFAHD--GLAKSWRDDVYAFD--GKDWKVAGKLPRG
NANM_BRUSI    AGDDVLVAGGANFKGAQANAAAGKWFAHD--GLAKSWRDDVYAFD--GKDWKVAGKLPRG
           .. *** * *:   *  :*  *: * :  ::    *  ..:  

NANM_YERPE    LGYGVSIQGPDKVILIGGETTGGTATSAVTQLSWQGGKLHIE-
NANM_YERPS    LGYGVSIQGPDKVILIGGETTGGTATSAVTQLSWQGGKLHIE-
NANM_YERPN    LGYGVSIQGPDKVILIGGETTGGTATSAVTQLSWQGGKLHIE-
NANM_YERPA    LGYGVSIQGPDKVILIGGETTGGTATSAVTQLSWQGGKLHIE-
NANM_YERP3    LGYGVSIQGPDKVILIGGETTGGTATSAVTQLSWQGGKLHIE-
NANM_YERPP    LGYGVSIQGPDKVILIGGETTGGTATSAVTQLSWQGGKLHIE-
NANM_YERE8    LAYGVSIQDKDKVILLGGETSDGVATSAVTQLSWQGGKLHLE-
NANM_SALCH    LGYGVSVSYGDEVFLIGGENAKGKPVSSVTSFTMRDGNLLIK-
NANM_SALPB    LGYGVSVSYGDEVFLIGGENAKGKPVSSVTSFTMRDGNLLIK-
NANM_SALTY    LGYGVSVSYGDEVFLIGGENAKGKPVSSVTSFTMRDGNLLIK-
NANM_SALTI    LGYGVSVSYGDEVFLIGGENAKGKPVSSVTSFTMRDGNLLIK-
NANM_SALAR    LGYGVSVNYGDEIFLIGGENAKGKPVSSVISFAMHDGKLLIE-
NANM_HAEIN    IGYGFSVSYNNKVLLIGGETDGGKALTSVKAISYDGKKLTIE-
NANM_HAEIG    IGYGFSVSYNNKVLLIGGETDGGKALTSVKAISYDGKKLTIE-
NANM_HAEIE    IGYGFSVSYNNKVLLIGGETDGGKALTSVKAISYDGKKLTIE-
NANM_HAEI8    IGYGFSVSYNNKVLLIGGETDGGKALTSVKAISYDGKKLTVE-
NANM_PASMU    IGYGLAVSYNNKVLLIGGETDGGKPLSAVQTMSYDGKKLTVE-
NANM_SHIFL    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_SHIF8    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_SHISS    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_ECOLI    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLITVKDNKVTVQN
NANM_ECOHS    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_ECO24    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVFISVKDNKVTVQN
NANM_SHIBS    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_ECO57    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_ECOK1    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_ECOUT    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM_ECOL5    RAYGVSLPWNNSLLIIGGETAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM2_ECOL6   RAYGVSLLWNNSLLIIGGEAAGGKAVTDSVLISVKDNKVTVQN
NANM1_ECOL6   LAYGVSLPWQGGMLILGGEKKDGKAVSDVIYLKKNDKQIKIVK
NANM_VIBCH    LAYGASFTTSEGVLIVGGEKSGKEMSHKVYMLAWNGSTVEVID
NANM_VIBC3    LAYGASFTTSEGVLIVGGEKSGKEMSHKVYMLAWNGSTVEVID
NANM_VIBVY    LAYGASFSVKGGVLMVGGERADRTASTKVYLVGLNNNQIDIVD
NANM_BRUAB    LAYGAAFDAPGGLLVVGGEDRDGKARKEVFLLKWDGKALSVEN
NANM_BRUA2    LAYGAAFDAPGGLLVVGGEDRDGKARKEVFLLKWDGKALSVEN
NANM_BRUME    LAYGAAFDAPGGLLVVGGEDRDGKARKEVFLLKWDGKALSVEN
NANM_BRUO2    LAYGAAFDAPGGLLVVGGEDRDGKARKEVFLLKWDGKALSVEN
NANM_BRUSI    LAYGAAFDAPGGLLVVGGEDRDGKARKEVFLLKWDGKALSVEN
         .** :.   ::::***      .  . : :