CLUSTAL format seed alignment for MF_01408

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

THYX_SYNY3   ----------------------------------------------MD--------VRFI
THYX_HELPY   ----------------------------------------------ME--------VICK
THYX_HELPJ   ----------------------------------------------ME--------VICK
THYX_CAMJE   ----------------------------------------------MQ--------ITLL
THYX_CAMJR   ----------------------------------------------MQ--------ITLL
THYX_WOLSU   ----------------------------------------------MT--------VTLM
THYX_PYRAE   ----------------------------------------MVILETPR--------VFLI
THYX_TROW8   ------------------------------------------MFFVMDPVFLSEITVELV
THYX_TROWT   --------------------------------------MLQCLFFVMDPVFLSEITVELV
THYX_STRAW   --------------------------------------MTDTPADDLKPSFRSDVTVELV
THYX_STRCO   --------------------------------------MTDIPADDPKIELRSDITVELV
THYX_BORBU   ---------------------------------------MNKEYKILDNGF-----LKLI
THYX_THEMA   -----------------------------------------MKIDILDKGF-----VELV
THYX_RUEPO   -------MPLSSEQLAEIDAQRAHTAPTRRVVSPGMESHLYRAHPVLDHGF-----VRVI
THYX_GLUOX   -------MALTSEQRAEIEAQRSEPQLTSRPTVAAMENLLFTPFEVLDHGF-----LRVV
THYX_ANAMM   -------------------MEEGTGEYTKRVVVHALEDILHQELRVLDKGF-----VRVV
THYX_EHRRG   ---------MLVLSIRIKVWQTMESEITKRIVVPELEDILYKEHKVLDKGF-----VRLV
THYX_EHRRW   ---------MLVLSIRIKVWQTMESEITKRIVVPELEDILYKEHKVLDKGF-----VRLV
THYX_WOLPM   -----------------------MNEATKRTIVKEIDAILYEEHKVLDHGF-----IRVV
THYX_RICPR   -----------------------MHNTTKRVTVPALEAMLYETIKVLDHGF-----IRVI
THYX_RICTY   -----------------------MHNTTKRVTVPALEAMLYETIKVLDHGF-----IRVI
THYX_RICBR   -----------------------MNNATKRVVVPALEEILYEPIKVLDHGF-----IRVI
THYX_RICCN   -----------------------MHNTTKRVTVPALEEILYEPIKVLDYGF-----IRVI
THYX_RICFE   -----------------------MHNTTKRVTVPALEEILYEPIKVLDHGF-----IRVI
THYX_THET2   -------------------------------------MEGPLTIPVLDKGF-----VRLV
THYX_THET8   -------------------------------------MEGPLTIPVLDKGF-----VRLV
THYX_TREDE   ---------------------------------------MDKEFKVLDKGF-----IRLV
THYX_TREPA   MTLRTLQAGVAVSIALDRVCFFCYNGAVAHCVVEAAEDILDRRFSVLDKGF-----VRLI
THYX_HALMA   ----------------------------------------------MD--------VKLL
THYX_HALSA   ----------------------------------------------MR--------VRLL
THYX_MYCLE   ----------------------------------------MAQIAPLR--------VQLI
THYX_MYCPA   ----------------------------------------MAEIAPLR--------VQLI
THYX_MYCTU   ----------------------------------------MAETAPLR--------VQLI
THYX_MYCBO   ----------------------------------------MAETAPLR--------VQLI
THYX_CORDI   ----------------------------------------MAQQSLLD--------VQLV
THYX_COREF   ----------------------------------------MTEPVELS--------VELI
THYX_CORGL   ----------------------------------------MAEQVKLS--------VELI
THYX_THEKO   ----------------------------------------------MDNGIR----VKLV
THYX_PYRHO   ---------------------------------------------MVK--------VKLI
THYX_PYRAB   ---------------------------------------------MVR--------VTLV
THYX_PYRFU   ---------------------------------------------MVR--------VTLV
THYX_SULAC   ----------------------------------------------MK--------IKLV
THYX_SACS2   ---------------------------------------------MIS--------VKLV
THYX_SULTO   ----------------------------------------------MN--------VKLV
THYX_DESVH   -----------------------------------------MPRTEPR--------VELL
THYX_GEOSL   ----------------------------------------------MK--------IALL
THYX_CLOPE   ---------------------------------------------MLK--------VKLL
THYX_CLOTE   ---------------------------------------MRGKTMGVK--------VKLL
                                    :  

THYX_SYNY3   SLTKPEIVIDGE------PLSPEGLIAYCARVS---------------SPNQENPNYTK-
THYX_HELPY   HY------------------TPLDIASQAIRTCWQSF-----------EYSDDGGCKDKE
THYX_HELPJ   HY------------------TPLDIASQAIRTCWQSF-----------EYSDDGGCKDRD
THYX_CAMJE   FH------------------TPLSVCSHATRTCWQSF-----------EKGDCGGEKDKE
THYX_CAMJR   FH------------------TPLSVCSHATRTCWQSF-----------EKGDCGGEKDKE
THYX_WOLSU   QH------------------TSLTICAHAIRTCWQSF-----------EKSDGGGEKDRE
THYX_PYRAE   AS-----------------WGSEAVISAFTDALYRGVPW---------EEAVKAQAPDVI
THYX_TROW8   KH-----------------SASDSDVVFSARVSTLGSFV---------AVTDCLSNRDIG
THYX_TROWT   KH-----------------SASDSDVVFSARVSTLGSFV---------AVTDCLSNRDIG
THYX_STRAW   KH-----------------SAADSDVLWAARVSTAGEQSL--------DELKKDPERSKG
THYX_STRCO   KS-----------------AATDSDVLFAARVSTAGEQSL--------DELKKDPERSKG
THYX_BORBU   DF-----------------MGDDRRIVKAARISY--------------REESVK-RKDAE
THYX_THEMA   DV-----------------MGNDLSAVRAARVSF--------------DMGLKDEERDRH
THYX_RUEPO   DY-----------------MGDDAAICQAARVSY--------------GTGTKSVQNDEG
THYX_GLUOX   DY-----------------MGDDGAVVQAARVSY--------------GRGTKKVSEDAG
THYX_ANAMM   DY-----------------MGSDESVVQAARVSY--------------GRGTKRTSQDAA
THYX_EHRRG   DY-----------------MGSDESVVQAARISY--------------GRGTKSVSQDAA
THYX_EHRRW   DY-----------------MGSDESVVQAARISY--------------GRGTKSVSQDAA
THYX_WOLPM   DY-----------------MGSDSAIVQAARVSY--------------GKGTKQISQDEA
THYX_RICPR   DY-----------------MGDDSSIVQAARVSY--------------GKGTKQLNQDKG
THYX_RICTY   DY-----------------MGDDSSIVQAARVSY--------------GKGTKQLNQDKG
THYX_RICBR   DY-----------------MGDDSAIVQAARVSY--------------GKGTKQLNQDKG
THYX_RICCN   DY-----------------MGDDSAIVQAARVSY--------------GKGTKQLNQDKG
THYX_RICFE   DY-----------------MGDDSAIVQAARVSY--------------GKGTKQLNQDKG
THYX_THET2   DQ-----------------MGDDRAIVQAARVSY--------------GEGTKTVREDAA
THYX_THET8   DQ-----------------MGDDRAIVQAARVSY--------------GEGTKTVREDAA
THYX_TREDE   DY-----------------MGTDARIVQSARVSY--------------GEGTKTVREDAA
THYX_TREPA   DY-----------------LGGDARIVQAARVSY--------------GAGTRTARDDAA
THYX_HALMA   EA----------------TDDPEDLICKAARNDYSDTSVGSQSFEATMAEVDGDSLEEKK
THYX_HALSA   EA----------------TENPEELICQSARNDYMSDWVGDTPLDTAMASVDGDTTDEKL
THYX_MYCLE   AKTEFLAPPDVSWTTD--ADGGSALVEFAGRACYQS--W---------SKPNPRTATNAA
THYX_MYCPA   AKTDFLAPPDVPWSTD--ADGGPALVEFAGRACYQS--W---------SKPNPKTATNAG
THYX_MYCTU   AKTDFLAPPDVPWTTD--ADGGPALVEFAGRACYQS--W---------SKPNPKTATNAG
THYX_MYCBO   AKTDFLAPPDVPWTTD--ADGGPALVEFAGRACYQS--W---------SKPNPKTATNAG
THYX_CORDI   ACSTFTTPSGVDWKVDSAATDSEALVEFAGRACYET--F---------DKPNPRTAANDA
THYX_COREF   ACSSFTPPASVAWDTD--AHGAEALVEFAGRACYETF-----------DKPNPRTATNAA
THYX_CORGL   ACSSFTPPADVEWSTD--VEGAEALVEFAGRACYETF-----------DKPNPRTASNAA
THYX_THEKO   NY----------------TKKPLETVTWAALISYWDEWE---------TETFGRMSDKDV
THYX_PYRHO   NY----------------TPKPLETVTWAALISYWDGWS---------TEAFEKISPNDV
THYX_PYRAB   NY----------------TRRPLETITWAALVSYWDEWS---------TESFEKINEDDV
THYX_PYRFU   NY----------------TKRPLETITWAALISYWGEWS---------TESFERISENDV
THYX_SULAC   SY----------------SKDGERIVAIAAKMSRSRKGW---------DYHEKEMTDDEI
THYX_SACS2   SY----------------TNDGEKVIAIAAKMSRSRKGW---------DYHEKDMTDDEI
THYX_SULTO   SY----------------TRDGEKVVAIASKMSRSRKGW---------DYHEKTMTDEEI
THYX_DESVH   AH----------------TPEPLSLLYAAFRQCYHAGFVADMWP----RLLSGEIEREKQ
THYX_GEOSL   QH----------------TPDPEAAVALAARLCYASVGI---------DELREKLSASDV
THYX_CLOPE   QY----------------TPEPEKTIAAAAKLCYSPVGV---------DDILENLTDEGA
THYX_CLOTE   EY----------------TPNPEKVVASAAKLCYSPVGV---------EEMAKDLSEEKV
                                      

THYX_SYNY3   --LLQFC-IREGHWSIFEMVDMTLEIT-TTRAIAPQILRHRSF-SFQEFSLRYSCATEYE
THYX_HELPY   --LIHRVGNIFRHSSTLEHLYYNFEIKGLSRGALQELSRHRIA-SLSVKSSRYTLRELKE
THYX_HELPJ   --LIHRVGNIFRHSSTLEHLYYNFEIKGLSRGALQELSRHRIA-SLSVKSSRYTLRELKE
THYX_CAMJE   --LIDRVGNKFKHASTLEHLNYTFYIQGISRACLQEVARHRHT-SPSVKSTRYTLKELRN
THYX_CAMJR   --LIDRVGNKFKHASTLEHLNYTFYIQGISRACLQEVARHRHT-SPSVKSTRYTLKELRN
THYX_WOLSU   --LIDRVGNKNKHASTLEHLVYTFYIQGISRACLQELARHRIA-SLSVKSSRYTLKELKA
THYX_PYRAE   IKRISAF-YRQGHWSVFEFMGAQFLVE-CSRACHTQFIRHRMA-SYWSESQRYVDYTKRE
THYX_TROW8   --LITFL-MRERHGSPFEHSHMTFRIS-APIFVFREFMRHRIA-SYNEESGRYKNLDPVF
THYX_TROWT   --LITFL-MRERHGSPFEHSHMTFRIS-APIFVFREFMRHRIA-SYNEESGRYKNLDPVF
THYX_STRAW   --LINYL-MRDRHGSPFEHNSMTFFIS-APIFVFREFMRHRVGWSYNEESGRYRELEPVF
THYX_STRCO   --LINYL-MRDRHGSPFEHNSMTFFVS-APIFVFREFMRHRVGWSYNEESGRYRELQPVF
THYX_BORBU   --LIDYL-IRNGHTSPLEQVVFTFHVK-APIFVARQWMRHRTA-RINEVSGCYSLAREEF
THYX_THEMA   --LIEYL-MKHGHETPFEHIVFTFHVK-APIFVARQWFRHRIA-SYNELSGRYSKLSYEF
THYX_RUEPO   --LIRYL-MRHWHSTPFEMCELKLHVK-LPVFVARQWIRHRTA-NVNEYSARYSILDREF
THYX_GLUOX   --LIRYL-MRHRHSTPFEMCEIKFHVK-LPVFVARQWIRHRMA-SVNEYSARYSILDREF
THYX_ANAMM   --LIGYL-MRHAHTSPFEMCEIKLHVK-LPIFVARQWVRHRTA-SINEYSARYSVLDREF
THYX_EHRRG   --LINYL-MRHSHTTPFEMCEIKFHIK-LPIFVARQWVRHRTA-NVNEYSARYSVLDHEF
THYX_EHRRW   --LINYL-MRHSHTTPFEMCEIKFHIK-LPIFVARQWVRHRTA-NVNEYSARYSVLDHEF
THYX_WOLPM   --LIKYL-MRHHHTTPFEMCEIKFHVK-LPIFVARQWIRHRTA-NVNEYSARYSILDNEF
THYX_RICPR   --LINYL-LRHYHTTPFEMCDIKFHIK-LPIFIARQWIRHRTA-SVNEYSARYSILGNEF
THYX_RICTY   --LINYL-LRHYHTTPFEMCDIKFHIK-LPIFIARQWIRHRTA-SVNEYSARYSILGNEF
THYX_RICBR   --LINYL-LRHYHTTPFEMCDIKFHIK-LPIFIARQWIRHRTA-SVNEYSARYSILGNEF
THYX_RICCN   --LINYL-LRHYHTTPFEMCDIKFHIK-LPIFIARQWIRHRTA-SVNEYSARYSILGNEF
THYX_RICFE   --LINYL-LRHYHTTPFEMCDIKFHIK-LPIFIARQWIRHRTA-SVNEYSARYSILGNEF
THYX_THET2   --LIDYL-MRHRHTSPFEMVVFKFHVK-APIFVARQWFRHRTA-SVNEISGRYSILKEEF
THYX_THET8   --LIDYL-MRHRHTSPFEMVVFKFHVK-APIFVARQWFRHRTA-SVNEISGRYSILKEEF
THYX_TREDE   --LIDYL-LRNKHTSPFEQVVFTFHVK-LPIFVARQWIRHRTA-RLNEISGRYSILKAEF
THYX_TREPA   --LIDFL-LRNKHTSPFEQVVLTFHVR-APIFVARQWMRHRTA-RISEVSSRYSLLSHDC
THYX_HALMA   ETLIGHL-LDHGHFGPFEHAQATFAVEGVSRSCMAQITRHRHV-SFDVQSMRYVSFDDVD
THYX_HALSA   SNLIAQL-LTRGHYGPFEHPSATFAIEGVSRSCMAQLTRHRHA-SFDVQSMRYVAFDDVD
THYX_MYCLE   --YIKHI-IDVGHVAVLEHASVSFYISGISRSCTHELIRHRHF-SYSQLSQRYVPEKDAQ
THYX_MYCPA   --YIKHI-IDVGHFSVLEHASVSFYITGISRSCTHELIRHRHF-SYSQLSQRYVPENDSR
THYX_MYCTU   --YLRHI-IDVGHFSVLEHASVSFYITGISRSCTHELIRHRHF-SYSQLSQRYVPEKDSR
THYX_MYCBO   --YLRHI-IDVGHFSVLEHASVSFYITGISRSCTHELIRHRHF-SYSQLSQRYVPEKDSR
THYX_CORDI   --YIRHI-MEVGHMALLEHPTATVYIRGLSRSATHELVRHRHF-SFSQLSQRFVHSDETH
THYX_COREF   --YLRHI-MEVGHTALLEHASATMYIRGISRSATHELVRHRHF-SFSQLSQRFVHEGEQE
THYX_CORGL   --YLRHI-MEVGHTALLEHANATMYIRGISRSATHELVRHRHF-SFSQLSQRFVHSGESE
THYX_THEKO   EMHLPRV-LGYGHESILEHATLTFAIEGCSRVCSHQLVRHRLA-SYTQQSQRYIVLNPED
THYX_PYRHO   EIHLPRI-LSYGHESILEHATFTFSIEGCSRVCTHQLVRHRIA-SYTQQSQRYIKINPED
THYX_PYRAB   KAHLPRI-LGYGHESILEHATFTFSIEGCSRVCTHQLVRHRIA-SYTQQSQRYIVLNEEN
THYX_PYRFU   EKHLPRI-LGYGHESILEHATFTFSIEGCSRVCTHQLVRHRIA-SYTQQSQRYIVLDEEN
THYX_SULAC   ETWIRDS-ITHGYWSVLEHSVYTFSIEGISRVASHQLVRHRIA-SYTQMSHRFAKPVDKY
THYX_SACS2   ETWIRDA-ILHGYWSVLEHSVYTFSIEEISRVASHQLVRHRIA-SYTQMSHRFAKPIDEY
THYX_SULTO   EVWIRDA-ILHGYWSVLEHSIYTFSIEGISRVASHQLVRHRVA-SYTQMSHRFAKPIDEY
THYX_DESVH   GAFIASI-LESGHSSPIEHVSFTFAIEGVSRALTHQLVRHRIA-SFSQQSQRYVDGSHFD
THYX_GEOSL   TAFLDKI-MSLGHQSVLEHASFTFGIEGISRAASHQLVRHRIA-SYSQQSQRYVTFRGDG
THYX_CLOPE   EKFLNML-MSYGHMSPIEHVSFTFAVEGVSRSLTHQLVRHRIA-SYSQQSQRYVKLDQFE
THYX_CLOTE   NKFLNML-MSYGHESPIEHVSFTFAAEGVSRSLTHQLVRHRIA-SYSQQSQRYVKLDQFQ
          :    :  :*   .   .   : ***    * :    

THYX_SYNY3   C--------YEARRQDVKNRQNSLDDFDESTKKWFNQAQAAVWEKSHQL----YEEALA-
THYX_HELPY   VE------SFLPLNETNLERAKEFLVFVDN----------EKVNAMSVLALENLRILLSE
THYX_HELPJ   VE------SFLPLNETNLERAKEFLVFVDD----------EKVNEMSVLALENLRVLLSE
THYX_CAMJE   EA------EFKIGDFENASRYLVLC-------------GNEEVDNASIKALENLRTILQ-
THYX_CAMJR   EA------EFKIGDFENASRYLVLC-------------GNEEVDNASIKALENLRTILQ-
THYX_WOLSU   EE------EFKEGDWERAKRYLVE-------------TESEAVNLASLKALENLRQVLL-
THYX_PYRAE   IR------FVVPKGFPADL---------------------------LKRAYEDYARLR--
THYX_TROW8   YI-------PDEKRKLVQIGAPGAYKFEEGTS-EQYGLLIEEMKELSLAAYDTYKRLLA-
THYX_TROWT   YI-------PDEKRKLVQIGAPGAYKFEEGTS-EQYGLLIEEMKELSLAAYDTYKRLLA-
THYX_STRAW   YV-------PGESRKLVQEGRPGKYVFVEGTQ-AQQELTGRVMEDSYRQAYEAYQEMLA-
THYX_STRCO   YA-------PDASRKLVQQGRPGKYVFVEGTP-EQHELVGSAMEDSYRQAYATYQQMLA-
THYX_BORBU   YV-------PLEEDLKCQTSSNSSEKEFKSL-----EKLSDKIKHHQKHSYELYQDMIN-
THYX_THEMA   YI-------PSPERLEGYKTTIPPE------------RVTEKISEIVDKAYRTYLELIE-
THYX_RUEPO   YI-------PAPEHVAAQSAVNNQGR-GEALQGEEAARVLEILKADSARCYDNYEAMIGQ
THYX_GLUOX   YL-------PAMDQVAAQSSSNRQGR-SDALDADTAHQVLEILRRDASQCYDDYESLLNP
THYX_ANAMM   YI-------PDEKQIAEQSTNNAQGR-GTPLPADAAKRIMELFRRNSELMYEDYEALLE-
THYX_EHRRG   YI-------PELDHVATQSEDNAQGR-GNSLSNEDAQYVTDLLKRDSDMVYETYNKFLI-
THYX_EHRRW   YI-------PELDHVATQSEDNAQGR-GNSLSNEDAQYVTDLLKRDSDMVYETYNKFLI-
THYX_WOLPM   YT-------PKPEQVAKQSDNNKQGS-GEAFDPDTSKEIIDSLINDSNLVYSHYEKFIE-
THYX_RICPR   YL-------PDPANIASQSVVNKQCRAGDSVPKKVSEKVLAILEEDARRCYRHYKELMNA
THYX_RICTY   YL-------PEPTDIASQSAINKQCRAGDSLPKKVSEKVLAILEEDARRCYMHYKELMNA
THYX_RICBR   YL-------PEPQNIAPQSSTNKQCRESDSLPKEVAEKVLNILEEDARNCYKHYTKLMNT
THYX_RICCN   YL-------PEPANIASQSAVNKQCREGDSLPKEVAEKVLAILEEDARQCYGHYKELMNA
THYX_RICFE   YL-------PEPANIASQSAVNKQCREGDSLPKEGAEKVLAILEEDAKQCYGHYKELMNA
THYX_THET2   YE---------PEAFRKQAKRNKQASEGALLDE----EALALLRKVEQEAYGAYRALLE-
THYX_THET8   YE---------PEAFRKQAKRNKQASEGALLDE----EALALLRKVQQEAYGAYRALLE-
THYX_TREDE   YV-------PAGKDIALQSSDNKQGRMNEAVPQDLQNEVITSLQKQQEEIYAGYSKLLD-
THYX_TREPA   YV-------PQETSVAVQSTRNKQGRASEGISPEQQQEVRAAFEAQQKAACAAYDALIQ-
THYX_HALMA   PEAVREGELVVTPPSATDPDWIGRNQQKASVSDEEFEERAEIFKDTIEQAVESYQELLE-
THYX_HALSA   PAAVAEGELVVTPPSATDPDWVGRNQDAGDIDEETMAEREAVFQASVRRAVEDYQELLG-
THYX_MYCLE   VV--------VPPDMEDDD------------------ELQQILIAAVEASRATYTELLVK
THYX_MYCPA   VV--------VPPGLDDDP------------------ELQQILAAAADASRATYTELLAR
THYX_MYCTU   VV--------VPPGMEDDA------------------DLRHILTEAADAARATYSELLAK
THYX_MYCBO   VV--------VPPGMEDDA------------------DLRHILTEAADAARATYSELLAK
THYX_CORDI   VV--------IPPLIDNDP------------------QLRELFLSTVDEVRFAYSELMTA
THYX_COREF   VI--------IPELINEDP------------------QLRSLFLRAMDDNRFVYNELLNA
THYX_CORGL   VV--------VPTLIDEDP------------------QLRELFMHAMDESRFAFNELLNA
THYX_THEKO   VE----ETFVIPSGIKEDP------------------ELLAEWKELMKKSIELYKKSVE-
THYX_PYRHO   VE----ETFVIPESIKKDS------------------ELLKEWKELLKRSLELYEKSIE-
THYX_PYRAB   VE----ETFVIPESIKKDR------------------ELYEKWKKAMAETIKLYKESLK-
THYX_PYRFU   VE----ETFVIPESIKKDR------------------ELYEKWKKVMAETISLYKESIN-
THYX_SULAC   YK------PITPPSIEK--------------------RGKEVVDKAYQDAYNYFYQLLE-
THYX_SACS2   YK------PIIPPSAKK--------------------RSKELVEKAYKEAYDNYYTLLE-
THYX_SULTO   YK------PITPPSIEK--------------------RAKEIIEKAYQEAYENYFKLLQ-
THYX_DESVH   YV--------MPPAIARNA------------------AAKARFEQFMEDVGSAYRDIKAL
THYX_GEOSL   FP------RVVPGSVSATE------------------KRRQVFESAMQACADAYRALVD-
THYX_CLOPE   YI--------VPPAIENDE------------------VAKKLFIDQMQGAQKAYDEIVER
THYX_CLOTE   YI--------IPPEIDKDN------------------NTRSIFIEAMENSQKAYDKIAST
                                      

THYX_SYNY3   -----------KGI--------AKECARSILPLNTVTRLYMKGSVRS-WIHYFSVRCD--
THYX_HELPY   -----------HNI--------KNDLAKYAMPESYKTHLAYSINARS-LQNFLTLRSS--
THYX_HELPJ   -----------HNI--------KNDLAKYAMPESYKTHLAYSINARS-LQNLLTLRSS--
THYX_CAMJE   -----------KSI--------SLDIAKYCLPESYKTELTLTINARS-LQNFISLRSS--
THYX_CAMJR   -----------KSI--------SLDIAKYCLPESYKTELTLTINARS-LQNFISLRSS--
THYX_WOLSU   -----------LGI--------SNDMAKYCLPESYKTELTWTINARA-LQNFLTLRSS--
THYX_PYRAE   -----------EGF--------RPEYARMILPNATAVLFAVQMNARELLLNFAPLRCA--
THYX_TROW8   -----------CGI--------AREVARMILPLNLYSTMYVTINARS-LMNFLSVRTSRA
THYX_TROWT   -----------CGI--------AREVARMILPLNLYSTMYVTINARS-LMNFLSVRTSRA
THYX_STRAW   -----------AGV--------AREVARAVLPVGLFSSMYATCNARS-LMHFLGLRTQHE
THYX_STRCO   -----------AGV--------AREVARAVLPVGLYSSMYATCNARS-LMHFLGLRTQHE
THYX_BORBU   -----------ANI--------PKELSRIVLPLSLYTEWYWQIDLNN-LFHFIKLRLA--
THYX_THEMA   -----------SGV--------PREVARIVLPLNLYTRFFWTVNARS-LMNFLNLRAD--
THYX_RUEPO   EGQ--------QGL--------ARELARMNLPANIYTQWYWKVDLHN-LFHFLRLRAD--
THYX_GLUOX   EG---------RGL--------ARELARINLTLNTYTQWYWKIDLHN-LMHFLALRAD--
THYX_ANAMM   -----------QGL--------ARELARMNLTINCYTQWYWKVNLHN-LLRFLALRSG--
THYX_EHRRG   -----------KGV--------SREISRISLTLNYYTEWYWKIDLHN-LLHFLRLRSD--
THYX_EHRRW   -----------KGV--------SREISRISLTLNYYTEWYWKIDLHN-LLHFLRLRSD--
THYX_WOLPM   -----------QGL--------AREIARTNLMLNYYTQFYWKIDLHN-LLHFLKLRAD--
THYX_RICPR   DEDGNILDENVSGI--------ARELARINLTLNYYTEWYWKINLHN-LLHFLRLRTD--
THYX_RICTY   DEDGNIIDENVAGI--------ARELARMNLTLNYYTEWYWKINLHN-LLHFLRLRTD--
THYX_RICBR   DEEGNIIDDNNTGI--------ARELARMNLTLNYYTEWYWKINLHN-LLHFLRLRAD--
THYX_RICCN   DEEGNIIDENATGI--------ARELARMNLTLNYYTEWYWKINLHN-LLHFLRLRAD--
THYX_RICFE   DEDGNIIDENNTGI--------ARELARMNLTLNYYTEWYWKINLHN-LLHFLRLRAD--
THYX_THET2   -----------KGV--------AREMARMVLPLNLYTEFYWKQDLHN-LFHFLKLRLA--
THYX_THET8   -----------KGV--------AREMARMVLPLNLYTEFYWKQDLHN-LFHFLKLRLA--
THYX_TREDE   -----------KNI--------ARELARINLPLSTYTEWYWQIDLHN-LFHFLRLRMD--
THYX_TREPA   -----------KNI--------ARELARINVPLSLYTEWYWQIDLHN-LFHFLRLRAS--
THYX_HALMA   -----------LGM--------PPEDARFVLPIGTKVNIVMSMNARM-LMHVADMRAA--
THYX_HALSA   -----------LGM--------PPEDARFVLPIGTEVNVVITLNPRS-LMHVADMRAA--
THYX_MYCLE   LNA-KLMAGELGGNRAVLRRKQARQAAHAVLPNANETRIVVTGNYRA-WRHFIAMRAS--
THYX_MYCPA   LEA-KFADQP-SAV---LRRKQARQAARAVLPNATETRIVVTGNYRA-WRHFIAMRAS--
THYX_MYCTU   LEA-KFADQP-NAI---LRRKQARQAARAVLPNATETRIVVTGNYRA-WRHFIAMRAS--
THYX_MYCBO   LEA-KFADQP-NAI---LRRKQARQAARAVLPNATETRIVVTGNYRA-WRHFIAMRAS--
THYX_CORDI   LDN-KLADEP-NAI---LRRKQARQAARSILPNATESRIVVTGNFRA-WRHFIGMRAT--
THYX_COREF   LEE-KLEGEP-NAL---LRKKQARQAARAVLPNATESRIVVTGNFRS-WRHFLGMRAS--
THYX_CORGL   LEE-KLGDEP-NAL---LRKKQARQAARAVLPNATESRIVVSGNFRT-WRHFIGMRAS--
THYX_THEKO   -----------RGQ--------HQEDARFILPQAVRTKIVVTMNLRE-LKHFLGLRAC--
THYX_PYRHO   -----------RGI--------HQEDARFILPQSVKTKIVVTMNLRE-LKHFFGLRLC--
THYX_PYRAB   -----------RGI--------HQEDARFILPQAVRSKIVVTMNLRE-LKHFFGLRLC--
THYX_PYRFU   -----------RGV--------HQEDARFILPQAVKTKIIVTMNLRE-LKHFFGLRLC--
THYX_SULAC   -----------KGV--------PEEDARYVLPNGVNTNIVVTMNARE-LYNFFGLRLC--
THYX_SACS2   -----------SGV--------PEEDARYVLPNGVNTNIVVTMNARE-LYNFFSLRLC--
THYX_SULTO   -----------DGV--------PEEDARYVLPNGVNTNIVVTMNARE-LYNFFALRLC--
THYX_DESVH   LEQ--------DGR----TGSRANEDARFVLPQAAASKIVVTMNCRA-LVHFFEERCC--
THYX_GEOSL   -----------DGV--------PAEDARFVLPNAAETKIIVTMNARE-LIHFFGLRCC--
THYX_CLOPE   LKD-KYIS---EGIGEKPAEKKAIEDARYVFPNACETKIVFTMNARS-LMNFFHHRCC--
THYX_CLOTE   LEQ-KYIS---EGMKRKEAEKKAIEDARYVFPNACETKIIFTMNART-LMNFFRHRCC--
                    : :: .      . .  .  *  

THYX_SYNY3   -----QATQKEH--------REIALAAR----KIF---MKHFPTV-AAALE---------
THYX_HELPY   -----NKALKEM--------QDLAKALF----DAL-------PGE-HQYLFEDCLKH---
THYX_HELPJ   -----NKALKEM--------QDLAKALF----DAL-------PYE-HQYLFEDCLKH---
THYX_CAMJE   -----KSALWEI--------RNLANALF----EAL-------PQE-HKFIFEHCLHKDIE
THYX_CAMJR   -----KSALWEI--------RNLANALF----EAL-------PQE-HKFIFEHCLHKDIE
THYX_WOLSU   -----KSALWEI--------RKLAKTLH----EAL-------PKE-HRYL--FCLNQEG-
THYX_PYRAE   -----YAAQAEI--------RHVCWQMFAHAWRLW---PNLARLV-WEDLPSLHRDFCTK
THYX_TROW8   NSAFHSYPQREI--------ELCADRIE----EIW---KGLMPET-HAAFEKQGRVAP--
THYX_TROWT   NSAFHSYPQREI--------ELCADRIE----EIW---KGLMPET-HAAFEKQGRVAP--
THYX_STRAW   LAKVPSFPQREI--------EMVGEKME----AEW---AKLMPLT-YAAFNTNGRVAP--
THYX_STRCO   LAKVPSFPQREI--------EMAGEKME----AEW---ARLMPLT-HAAFNANGRVAP--
THYX_BORBU   -----LDSPKEIKENSPKEMREYAKALI----SIV---REIVPIA-FNSFENHFLRGKRF
THYX_THEMA   -----SHAQWEI--------QQYALAIA----RIF---KEKCPWT-FEAFLKYAYKGDI-
THYX_RUEPO   -----AHAQYEI--------RVYAETMC----RLV---ADWVPFA-YKAFEDYRLGAVNL
THYX_GLUOX   -----PHAQYEI--------RVYAEKMI----EIL---KAWVPAT-AAAFEEYRLGAFTL
THYX_ANAMM   -----AGAQYEI--------REYASRIL----EIV---RLWVPMV-HAAFVEYHLESSTI
THYX_EHRRG   -----VHAQYEI--------RVYAETML----EIV---KKWVPLT-YAAFVEYCLESQSF
THYX_EHRRW   -----VHAQYEI--------RVYAETML----EIV---KKWVPLT-YAAFVEYCLESQSF
THYX_WOLPM   -----KHAQYEI--------RVYAEVML----DII---KKWVPLA-YNAFVEYCLESACI
THYX_RICPR   -----PKAQYEI--------RVYAEKIL----DIV---KAWVPFT-YEAFEEYRLQGANI
THYX_RICTY   -----SKAQYEI--------RVYAGKIL----DIV---KAWVPFT-YEAFEEYRLQGANI
THYX_RICBR   -----PHAQYEI--------RVYAEKML----DIV---KAWVPFT-YEAFEEYRMCGANI
THYX_RICCN   -----PHAQYEI--------RVYAEKML----EIV---KAWVPFV-YEAFEEYRLQGANI
THYX_RICFE   -----PHAQYEI--------RVYAEKML----EIV---KAWVPFT-YEAFEEYRLQGANI
THYX_THET2   -----PEAQWEI--------RQYARAIA----EIV---KERVPLA-WAAFEEHLLEGAFL
THYX_THET8   -----PEAQWEI--------RQYARAIA----EIV---KERVPLA-WAAFEEHLLEGAFL
THYX_TREDE   -----AHAQKEI--------RDYAEVMF----EIC---KTVTPLA-CASFERHEKNGVNF
THYX_TREPA   -----AHAQAEI--------RAYAEVII----EIT---RAVAPCA-TASFENHEKDGVQF
THYX_HALMA   -----ADAQWEI--------REMTEEML----ELA---ADWCPKT-FEYYEQEMKGRKN-
THYX_HALSA   -----ADAQWEI--------RELTEQLL----DAA---AQWCPHT-FEYYDAEMKHRKN-
THYX_MYCLE   -----EHADVEI--------RRLAIVCL----RRL---VDVAPAV-FADFEITALADGT-
THYX_MYCPA   -----EHADVEI--------RRLAIECL----RRL---ADVAPAV-FADFEIATLADGT-
THYX_MYCTU   -----EHADVEI--------RRLAIECL----RQL---AAVAPAV-FADFEVTTLADGT-
THYX_MYCBO   -----EHADVEI--------RRLAIECL----RQL---AAVAPAV-FADFEVTTLADGT-
THYX_CORDI   -----EHADVEI--------RSLAVRCL----EIL---KEKAPTV-FSDFETSVLSDGS-
THYX_COREF   -----EHADVEI--------RAVAVACL----EKL---KQQAPTV-FGDFQVETLADGT-
THYX_CORGL   -----EHADVEI--------REVAVECL----RKL---QVAAPTV-FGDFEIETLADGS-
THYX_THEKO   -----ERAQWEI--------REVAWKML----EEIAKNDELRPIIKWAKLGPRCVQLGY-
THYX_PYRHO   -----ERAQWEI--------REVAWKML----EEIAKRKELKPIIEWAKLGPRCIQLGY-
THYX_PYRAB   -----ERAQWEI--------REVAWKML----EEIAKREELRPIIKWAKLGPRCIQLGY-
THYX_PYRFU   -----ERAQWEI--------REVAWKML----EEMAKRDDIRPIIKWAKLGPRCIQFGY-
THYX_SULAC   -----SRAQWEI--------RAIAWKML----DEV---KRVHPRL-FKYAGPNCIIHENF
THYX_SACS2   -----SRAQWEI--------RAIAWKML----EEV---KKVHPRL-FKYTGPNCIIHENF
THYX_SULTO   -----SRAQWEI--------RAIAWKML----EEV---KKVHPRL-FRYVGPNCIIHENF
THYX_DESVH   -----MRAQWEI--------RAVADVML----GLC---REVLPEL-FAHAGAKCERLGY-
THYX_GEOSL   -----ERAQWEI--------RALAVEML----RLV---KGVAPTI-FRDAGPGCLTGP--
THYX_CLOPE   -----DRAQWEI--------RTMAEKMV----NEV---KKVAPIL-FKNAGPSCVAGPCP
THYX_CLOTE   -----TRAQWEI--------RNLANEML----SEV---KKVAPNL-FKYSGPSCVN-GN-
            . *     .                    

THYX_SYNY3   ---------------------------------------------W--------------
THYX_HELPY   ------------------------------------------------------------
THYX_HELPJ   ------------------------------------------------------------
THYX_CAMJE   ------------------------------------------------------------
THYX_CAMJR   ------------------------------------------------------------
THYX_WOLSU   ------------------------------------------------------------
THYX_PYRAE   VP---------------RGEDCRLYAIKDAEEKHGPLPETP----WLSALVHG-------
THYX_TROW8   ------------------------------------------------------------
THYX_TROWT   ------------------------------------------------------------
THYX_STRAW   ------------------------------------------------------------
THYX_STRCO   ------------------------------------------------------------
THYX_BORBU   SH---------------EEIIAIINALDLNKLSMDAEKL----NLLKDKLGID-------
THYX_THEMA   -------------------------LKEVQV-----------------------------
THYX_RUEPO   SA---------------QMVDSLRRMLAGEAVTQETSGLSA--REWREFQDVIGR-----
THYX_GLUOX   SA---------------GMLKVVRRRLAGETVTQENSGLTK--REWSEMAAVLDGAS---
THYX_ANAMM   SR---------------SALVVVRKMLQGEKVSMEESGLGR--REWGELMSVLYPDGEPE
THYX_EHRRG   SK---------------SALSVVKKLIAGEDVAREDTGIGK--REWRELMDVLADK----
THYX_EHRRW   SK---------------SALSVVKKLIAGEDVAREDTGIGK--REWRELMDVLADNK---
THYX_WOLPM   SR---------------TGLEIIRKLIKGENVTREESNIGK--REWGELMSILDKQS---
THYX_RICPR   SR---------------KGLEVIKRMIKGEKVIHETSGMNK--REWEELVKIFR------
THYX_RICTY   SR---------------KGLEVIKRMIQGEKVIHETSGMNK--REWEELVKIFR------
THYX_RICBR   SR---------------KGLEVIKKMISGEKVTHETSGMTK--REWEELTKILK------
THYX_RICCN   SR---------------KGLDVIKRMINGEKVTHETSDMTK--REWEELMKIFG------
THYX_RICFE   SR---------------KGLDVIKRMIKGEKVTHESSGMTK--REWEELMKIFG------
THYX_THET2   SR---------------TELRALRGLLTPEVYEKALSSLGLGGSRLKEALEKVFGPGEAL
THYX_THET8   SR---------------TELRALRGLLTPEVYEKALSSLGLGGSRLKEALEKVFGPGEAL
THYX_TREDE   SA---------------EELEAIRNLIAGKDSGLKGKELERFNEKLKSGRQV--------
THYX_TREPA   SG---------------REFAALKALLAGEGLSLEGKERAR----FEEKLRSGLQQ----
THYX_HALMA   ------------------------------RLAP--------------------------
THYX_HALSA   ------------------------------RLAP--------------------------
THYX_MYCLE   --------------------EVATSPLATEA-----------------------------
THYX_MYCPA   --------------------EVATSPLATEA-----------------------------
THYX_MYCTU   --------------------EVATSPLATEA-----------------------------
THYX_MYCBO   --------------------EVATSPLATEA-----------------------------
THYX_CORDI   ----------------------------IMATSPYVTDY---------------------
THYX_COREF   ----------------------------QMATSPYVTDF---------------------
THYX_CORGL   ----------------------------QMATSPYVMDF---------------------
THYX_THEKO   -------------------------CPEGELMPPGCWKRTG--EKWKTLFEG--------
THYX_PYRHO   -------------------------CPERELMPPGCLKRTR--ERWKNLLEKY-------
THYX_PYRAB   -------------------------CPERELMPPGCFKRTR--ERWMKLLEKPL------
THYX_PYRFU   -------------------------CPERDLMPPGCLKKTR--KKWEKVAESKS------
THYX_SULAC   IR--ENPITLDDI---DNTVFISQRCIEGVT----REGIPKCVKNARSILVSEDGVVMGK
THYX_SACS2   IRNENESITLEDIFKDYKLEFISQRCIEGVL----RDGIKKCIINSRSVLDNIK------
THYX_SULTO   IR--NEPITLDEVLQKDNIEFISQRCIEGVM----RDGILKCIRNSKHVLEYLK------
THYX_DESVH   -------------------------CPEGERFTCGRYPLRQ--SMP--------------
THYX_GEOSL   -------------------------CPEGGM-TCGKAAEVK--RLFREMSI---------
THYX_CLOPE   EG----------------------KMCCGKLKEMRTLYLGK-------------------
THYX_CLOTE   -------------------------CPEG-AMSCGKAAEMK--KIYL-------------