CLUSTAL format seed alignment for MF_01410

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

G6PI_PYRAB    --MYKEPLGVKVDFNTGVIPGAK-KIVRRLSDMKGYFLDEKSWEELVKK-EDPIVYEVYA
G6PI_PYRHO    --MYKEPLGVKVDFESGVIEGAK-KLVRRLSDMKGYFLDEETWRELVER-EDPVVYEVYA
G6PI_PYRFU    --MYKEPFGVKVDFETGIIEGAK-KSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEK-EDPVVYEVYA
G6PI_THELI    -MKYKEPFGVKLDFETGIIENAK-KSVRRLSDMKGYFIDEEAWKKMVEE-GDPVVYEVYA
G6PI1_RHIME   MTKLFEPAGCRVDLRTGAMSDATGAYQKRFRDLAGLYADEAAFSAMQETWNDTVVYEVSE
G6PI2_RHIME   MLILFEPGVCQVDVATGRLKGATNRYVKTFRDLAGLYRDESAYQALIATRGDDVAYEVTD
           **  ::*. :* : .*.  : : *: * : ** :: :   * :.*** 

G6PI_PYRAB    IEQEEKEGDLNFATTILYPGKVGKEFFFTKGHYHSKKDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGE
G6PI_PYRHO    VEQEEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKRDRAEVYIALKGKGGMLLQTPEGE
G6PI_PYRFU    VEQEEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGD
G6PI_THELI    IEQEEKEGDLNFATTVLYPGKVGNEFFMTKGHYHSKIDRAEVYFALKGKGGMLLQTPEGE
G6PI1_RHIME   FRPNERTGDLIFGVTRMLPGKVGEEYFVTRGHIHKQSDRPEIYYGQKGRGLMLLESPEGE
G6PI2_RHIME   YKPSANGGDIIIGVTRMEPGKIGDEYFMTRGHIHARPNRPEMYYGEAGVGVMLLESPHGE
         . . . **: :..* : ***:*.*:*.*:** * : :*.*:* . * * ***::*.*:

G6PI_PYRAB    ARWIPMEPGTVVYVPPYWAHRTVNTGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAERGFSKIVIEEN
G6PI_PYRHO    ARWIPMEPGTVVYVPPYWAHRTVNTGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEEN
G6PI_PYRFU    AKWISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEEN
G6PI_THELI    ARFIEMEPGTIVYVPPYWAHRTINTGDKPFIFLALYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVVEEN
G6PI1_RHIME   VRVVAVDAQTVCYVPPYWIHRSVNIGGDELVMLFCYPADSGQDYDCIAKAGGMRARIIDD
G6PI2_RHIME   IRTIEMRARTMCYVPPFWIHRSVNVGLEPLVMTFSYPADAGQDYDVIAKAGGMRTVLSMT
         : : : . *: ****:* **::* * . :::  ****:*:**. **: * : :  

G6PI_PYRAB    GE--VKVVDNPRWKS-------------------
G6PI_PYRHO    GE--VKVVDNPRWKN-------------------
G6PI_PYRFU    GE--VKVVDNPRWKK-------------------
G6PI_THELI    GK--VVVKDNPKWRM-------------------
G6PI1_RHIME   GRGGWKQIDNPNWRMRDAATVAALYGREKKEENA
G6PI2_RHIME   G-----TVDGP------QSITPVIQGDTHRL---
         *    *.*