CLUSTAL format seed alignment for MF_01502

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

Y1323_ALKCK   --MKLKYTNKINKIRTFALSLVFVGILIMYVGIFFKEHPVIMVIAMILGFLAVIASTVVY
Y906_OCEIH    MSQQLTYSSKINKIRTFALILVFAGIITMYGGILTKNIEWLMVIFFILGTLMVILSCAVY
Y883_BACVZ    ---MAKYSSKINKIRTFALSLVFVGFIIMYIGLFFKQSVLLASLFMILGLLSIGLSTAVY
YGZB_BACSU    ---MAKYSSKINKIRTFALSLVFVGFIIMYIGIFFKESVLLSSLFMILGLLSIGLSTVVY
Y828_BACP2    ---MAKYSSKINKIRTFALSLVFVGFLIMYIGVFFKESIWLSTFFMLLGVLSIGLSTVVY
Y901_BACLD    ---MAKYSSKINKIRTFALSLVFIGFIIMYVGVFFRSSVLLMSVFMILGVLSILLSTAVY
Y336_LYSSC    ---MKPYKSKINKIRSFALALIFIGFIVMYGGIFFKNSPILVLIFMTLGVLCIIGSTVVY
Y445_BACCZ    --MSIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLFIAYLGVFFRENIIIMTTFMMVGFLAVIASTVVY
Y449_BACHK    --MSIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLFIAYLGVFFRENIIIMTTFMMVGFLAVIASTVVY
Y538_BACAN    --MSIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLFIAYLGVFFRENIIIMTTFMMVGFLAVIASTVVY
Y593_BACC1    --MGIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLFIAYLGVFFRENIIIMTTFMMVGFLAVIASTVVY
Y520_BACCR    --MSIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLFIAYLGVFFRENIIIMTTFMMVGFLAVIASTVVY
Y454_BACMK    --MGIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLFIAYLGVFFRENIIIMTTFMMVGFLAVIASTVVY
Y460_BACCN    --MGIKYSNKINKIRTFALSLVFIGLLIAYLGVFFRENIIIMTTFMMLGFLAVLASTFVY
Y479_GEOKA    --MSIKYSSKINKIRTFALSLIFIGVIVMYLGLFFRTSPVIMTLFMLFGMLFLVASGIVY
Y491_GEOTN    --MGIKYSSKINKIRTFALSLIFVGVIVMYLGLFFRTSPIIMTLFMVLGLLFLVASGIVY
Y952_ALKHC    --MGIKYSNKINKIRTFALSLVFLGILVMYIGIFFRTHEVIMVLAMILGFLCIIASTAVY
Y660_EXIS2    --MKKQRKNKINRARNLAMFLVFGGMLVMYGGLLLKQFEIIMVILMLVGFVMVLASTALY
            ..***: *.:*: *:* *.: * *:: :  :  : .* : : * :*

Y1323_ALKCK   FFIGLLSTRAVPVICPSCEKQTKVLGRVDACMHCDQPLTMDRSLEGKEFDEAYNSPASKK
Y906_OCEIH    VWIGTLSLRAVPVICPSCEKPTKMLGRVDACMHCKQPLTMDKNLEGIEFDEKYNSRKYKK
Y883_BACVZ    FWIGMLSTKAVRVMCPACEKETKILGRVDMCMHCREPLTLDKGLEGKAFDESYNRKNSVK
YGZB_BACSU    FWIGMLSTKAVRVICPGCDKETKVLGVVDMCMHCREPLTLDKGLEGKEFDESYNKKKMSK
Y828_BACP2    FWIGMLSTKAVRVVCPGCEKETKVLGRVDMCMHCREPLTLDPGLEGKEFDESYNRKKS--
Y901_BACLD    FWIGMLSTKAVQVVCPNCEKPTKILGRVDMCMHCREPLTLDKNLEGKEFNESYNRKSQ--
Y336_LYSSC    AWIGLLSTRAIQVECPNCHKHTKVLGRVDMCMYCNEPLTLDPTLEGKEFDQSYNHKTKKS
Y445_BACCZ    FWIGMLSTKTVQIICPSCDKPTKMLGRVDACMHCNQPLTMDRNLEGKEFDEKYNKKSYKA
Y449_BACHK    FWIGMLSTKTVQIICPSCDKPTKMLGRVDACMHCNQPLTMDRNLEGKEFDEKYNKKSYKS
Y538_BACAN    FWIGMLSTKTVQIICPSCDKPTKMLGRVDACMHCNQPLTMDRDLEGKEFDEKYNKKSYKS
Y593_BACC1    FWIGMLSTKTVQIICPSCDKPTKMLGRVDACMHCNQPLTMDRNLEGKEFDEKYNKKSYKS
Y520_BACCR    FWIGMLSTKTIQIICPSCDKPTKMLGRVDACMHCNQPLTLDRDLEGKEFDEKYNKKSYKS
Y454_BACMK    FWIGMLSTKTIQIICPSCDKPTKMLGRVDACMHCNQPLTLDRNLEGKEFDEKYNKKSYKS
Y460_BACCN    FWIGMLSTKTVQIVCPSCNKPTKMLGRVDVCMHCNQPLTLDSNLEGKEFDEKYNKKTIKH
Y479_GEOKA    FWIGTLSTRAVQVVCPSCGKVTKMLGRVDLCMFCREPLTLDRELEGKEFDEKYNKK-RKS
Y491_GEOTN    FWIGTLSTRAVQVVCPSCGKVTKMLGRVDLCMFCREPLTLDRELEGKEFDEKYNKK-RKN
Y952_ALKHC    FWIGMISTRAIPVVCPECGKPTKVLGRVDACMHCDQPLTLDRSLEGKEFDEKYNLKGKKR
Y660_EXIS2    FLIGLTSTKAAVVTCPNCGKETKVLGRVDLCMHCDEPLTMDRNLEGKEFDEKYNKHSKRA
          ** * :: : ** * * **:** ** **.* :***:* *** *:: **   

Y1323_ALKCK   SQT--
Y906_OCEIH    K----
Y883_BACVZ    -----
YGZB_BACSU    -----
Y828_BACP2    -----
Y901_BACLD    -----
Y336_LYSSC    -----
Y445_BACCZ    -----
Y449_BACHK    -----
Y538_BACAN    -----
Y593_BACC1    -----
Y520_BACCR    -----
Y454_BACMK    -----
Y460_BACCN    TNIYK
Y479_GEOKA    -----
Y491_GEOTN    -----
Y952_ALKHC    VDG--
Y660_EXIS2    PR---