CLUSTAL format seed alignment for MF_01686

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

TYSY_METTM   ------MAYEISVDEIAEGWLKLVEKIMSDGREIRDERGSLTREVMNTVVTIKNPLGRSG
TYSY_METTH   ------MAYSIEVNEIADGWKKLVEKIMHDGREIRDERGSLTREVMNTVVTIKKPLGKSD
TYSY_METAC   MEDKFEIGRIIRAKNISDAWYRGLNIIWNHGQVITDERGSQIREFMDLMVVIENPYTD--
TYSY_METMA   MENKFEIGRIIRAKNISDAWYRGLNIIWNHGRVITDERGSQIKEFMDLMVVIENPYTD--
TYSY_METBF   MEDRFEIGRIVRAKTISDAWYRGLNIIRNHGQVITDERGSQIREFMDLMIIIEDPYTD--
TYSY_METBU   MTHDAAIGRLIKARTISDAWYRGLNVIWNHGSLITDERGSQIREFMNLMVVIEDPYSN--
TYSY_METJA   -------MLCIKKPSVASAFNELIPKILKDGEVVETEFEERTKEIRNTIIEITNPKLK--
TYSY_METKA   -MLGKGRPLVVRGRTVEQVWRQAVTGIKVHGEKVERERGP-VKEVRGLIAHLEPSGPES-
             :  : . : . : * .* : *   :*. . : : .   

TYSY_METTM   DFYHLPARSLINIRVPEGYFWSGEKLEKYSEQFLSDD-RKGFVYTYGNRLRAHFG----V
TYSY_METTH   DFYHIRRGSLLNIKVPEGYFWSGEKLEKYSEQFLSGD-RKGFVYTYGNRLRAHFG----V
TYSY_METAC   -------------RIPEDTAWNEERLEEYAKQLISGENAQDFEYTYGQRLRNWNEE---V
TYSY_METMA   -------------RIPADTAWNEERLEEYAKQLISGENIQDFEYTYGQRLRNWNGE---V
TYSY_METBF   -------------RIPHETAWNEERLEEYAKQLISGENTQDFEYTYGQRLRNWHGK---V
TYSY_METBU   -------------EIPEDSAWNHERLEEYAKQLITGENAQDFEYTYGQRLRNWDGK---V
TYSY_METJA   -------------KVPEKYPLGEKAVEEYTKNLLYGS-KNVFSYDYHQRLFEYPYADEKI
TYSY_METKA   ------------FDIPDDYPLDEHSVRAYEDQLLDPE-LRGFEYTYGHRLRRYFGL----
               :*   . . :. * .::: . . * * * :**     

TYSY_METTM   DQVDRAIERLKNCKESRRATMVTWDPKIDTESD-----EVPCMILVDFKVREGR-LFTTA
TYSY_METTH   DQLDEAIRRLKNCTESRRATMVTWDPPEDTASD-----EVPCMILVDFKIRDGR-LFTTA
TYSY_METAC   DQIEYVIEKLQESPTSRRATAVTWIPPVDTKVN-----EVPCMILDDFKIRDGK-VHLTT
TYSY_METMA   DQIEYVIEKLKESPTSRRATAVTWIPPVDTKVN-----EVPCMILDDFKIRDEK-VHLTT
TYSY_METBF   DQIDYVIEKLQQNPTSRRAIAVTWIPPVDTKVN-----EVPCMMLDDFKIRDGK-IHLTT
TYSY_METBU   DQIEYVIEKLTNNKTTRRATAVTWVPTIDTKVD-----EVPCMIIDDFKIRDDT-VHLTT
TYSY_METJA   NQIDYIIEKLNQQKNSRRAVAITWNPKIDIEVSRDERGSVPCLQLVQFLIRNGK-LYQTV
TYSY_METKA   DQVTKIVERLSESNNTRRAIAVTWDPRRDLDEE-----EVPCLTALQLQSDGGSGLELHA
        :*:  :.:* :  :*** :** * *  .   .***:  ::    :  .

TYSY_METTM   LWRSHDIYGAWFPNAVGLAYLADHVASEVGVEVGHITIHSISAHIY-EVNFKEAKEVIKN
TYSY_METTH   LWRSHDIYGAWFPNAVGLAYLADHVAAEVGVEVGHITIHSISAHIY-EVNFKEAEEVIKW
TYSY_METAC   LFRSHDFGGAYPANLYGLSKLLEYVAGRVGVEPGMITTVSISAHVY-DHDWDMVENIVKG
TYSY_METMA   LFRSHDFGGAYPANLYGLSKLLEYVAEKVGVEPGVITTVSISAHVY-DHDWDMVENIVKG
TYSY_METBF   LFRSHDFGGAYPANLYGLSKLLEYVADKVGTKPGTITTISISAHIY-DHDWDMVENIVKG
TYSY_METBU   LFRSHDFAGAYPANLYGLSKLLEYVADKVGLAPGTITTMSVSAHIY-DHDWDKIEKIIKG
TYSY_METJA   IFRSNDALLAFVSNAIGLITLGEYIAKKVGVGYGTYTHHAISMHIYVDRDFDYIKKYFPE
TYSY_METKA   FYRSWDVGKALVANMIALRRLQEHVAERAGLEPTTLTVYAANAHVY-EEDLPDLP-----
        ::** *  * .* .* * :::* ..*   * : . *:* : :     

TYSY_METTM   G-----
TYSY_METTH   ------
TYSY_METAC   IN----
TYSY_METMA   IN----
TYSY_METBF   VN----
TYSY_METBU   VQ----
TYSY_METJA   CLKYLW
TYSY_METKA   ------