CLUSTAL format seed alignment for MF_01802

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

MUKE_VIBVU   ---------MPENLAKAICNPLFPALDSMLRAGRHISSEDLDNHALLSDYEVELSAFYQR
MUKE_VIBVY   ---------MPENLAKAICNPLFPALDSMLRAGRHISSEDLDNHALLSDYEVELSAFYQR
MUKE_VIBPA   ---------MSDNLAKAISNPLFPALDSMLRAGRHISTEDLDNHALLSDFELELSSFYQR
MUKE_VIBCH   ---------MPENLAKAIANPLFPALDSLLRAGRHVSSDDLDNHAFLSDFEPDLALFYQR
MUKE_PHOPR   ---------MPEKLAKAIANPLFPALDNALRSGRHVSSEDLDNHALLIEFERELGMFYRR
MUKE_YERPE   ---------MPVKLAQALANTLFPALDSQLRAGRHIGIDELDNHAFLMDFQEQLEEFYAR
MUKE_YERPS   ---------MPVKLAQALANTLFPALDSQLRAGRHIGIDELDNHAFLMDFQEQLEEFYAR
MUKE_PECAS   ---------MPVKLATALSNNLFPALDSQLRAGRHIGIEELENHVFLMDFQEVLEEFYSR
MUKE_PHOLL   ---------MPVKLAQALANSLFPELDSQLRAGRHIGIDDLDNHAYLMDFQEQLEEFYAR
MUKE_SALTY   ---------MPVKLAQALANPLFPALDSALRSGRHIGLDELDNHAFLMDFQEYLEEFYAR
MUKE_ECOLI   MSSTNIEQVMPVKLAQALANPLFPALDSALRSGRHIGLDELDNHAFLMDFQEYLEEFYAR
MUKE_ECOL6   ---------MPVKLAQALANPLFPALDSALRSGRHIGLDELDNHAFLMDFQEYLEEFYAR
MUKE_SALTI   ---------MPVKLAQALANPLFPALDSALRSGRHIGLDELDNHAFLMDFQEYLEEFYAR
MUKE_SHIFL   ---------MPVKLAQALANPLFPALDSALRSGRHIGLDELDNHAFLMDFQEYLEEFYAR
MUKE_ECO57   ---------MPVKLAQALANPLFPALDSALRSGRHIGLDELDNHAFLMDFQEYLEEFYAR
MUKE_HAEIN   -MTD-IQDVISPKLAVAIANPIFPAVDSLLRSGRHISTEHLDNHAFLMDFQNELDGFYRR
MUKE_PASMU   -MTDNLQDLISTKLAAAIANPLFPAVDSQLRAGRHISLDQLDNHAFLMDFQGELDSFYRR
MUKE_HAEDU   -MTEYIQDAIPAKLAIAIANPIFPQLDSQLRAGRHISIEMLDEHAFLMDFQTELESFYRR
             :. :** *:.* :** :*. **:***:. : *::*. * ::: * ** *

MUKE_VIBVU   YNTELVKAPEGFFYLRPRSTSLIARSVLSELDMLVGKVLCFLYLSPERLAHEGIFTNQEL
MUKE_VIBVY   YNTELVKAPEGFFYLRPRSTSLIARSVLSELDMLVGKVLCFLYLSPERLAHEGIFTNQEL
MUKE_VIBPA   YNTELVKAPEGFFYLRPRSTSLIGRSVLSELDMLVGKVLCFLYLSPERLAHEGIFTNQEL
MUKE_VIBCH   YHTELVRAPEGFFYLRPRSTSLINRSVLSELDMLVGKVLCFLYLSPERLAHEGIFTNQEL
MUKE_PHOPR   YNTELIRAPEGFFYLRPRSTSLIGRSVLSEIDMLVGKVLCFLYLSPERLAHEGIFTNQEL
MUKE_YERPE   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLAHEGIFSQQEL
MUKE_YERPS   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLAHEGIFSQQEL
MUKE_PECAS   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLAHEGIFSQQEL
MUKE_PHOLL   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANQGIFTAQEL
MUKE_SALTY   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANEGIFTQQEL
MUKE_ECOLI   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANEGIFTQQEL
MUKE_ECOL6   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANEGIFTQQEL
MUKE_SALTI   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANEGIFTQQEL
MUKE_SHIFL   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANEGIFTQQEL
MUKE_ECO57   YNVELIRAPEGFFYLRPRSTTLIPRSVLSELDMMVGKILCYLYLSPERLANEGIFTQQEL
MUKE_HAEIN   YNVELIRAPEGFFYLRPKATTLIARSVLSELEMLVGKVLCYLYLSPERLAQQGIFSTQEV
MUKE_PASMU   YNVELIRAPEGFFYLRPKATTLIARSVLTELEMLVGKVLCYLYLSPERLAQQGIFSTQEV
MUKE_HAEDU   YHVDLIRAPEGFFYLRPKASTLIARSAMSEMEMLVGKVLCYLYLSPERLAQQGIFSQDDV
        *:.:*::**********::::** **.::*::*:***:**:*********::***: :::

MUKE_VIBVU   YEELIALTDEKKLMKLVTNRASGSDLDREKLFEKVRTSLRRLRRLGMIINVG--DSGKFS
MUKE_VIBVY   YEELIALTDEKKLMKLVTNRASGSDLDREKLFEKVRTSLRRLRRLGMIINVG--DSGKFS
MUKE_VIBPA   YDELLALADEKKLMKLVTNRATGSDLDKEKLFEKVRTSLRRLRRLGMIINIG--ETGKFS
MUKE_VIBCH   YDELLTLVEEKKLMKLVTNRASGSDLDREKLFEKVRTSLRRLRRLGMVITIG--DTGKFR
MUKE_PHOPR   FDELLVLADEKKLMKFVTHRASGSDLDREKLYDKVKTSLRRLRRIGMLIPIG--ENGKFR
MUKE_YERPE   YEELLSLADESKLLKFVNQRSTGSDLDKQKLQEKVRTSLNRLRRLGMIYFMGN-DSTKFR
MUKE_YERPS   YEELLSLADESKLLKFVNQRSTGSDLDKQKLQEKVRTSLNRLRRLGMIYFMGN-DSTKFR
MUKE_PECAS   YEELLSLADESKLLKLVNQRSTGSDLDRQKLQEKVRTSLNRLRRLGMIYFMGN-DSSKFR
MUKE_PHOLL   YEELISLADEGKLMKFVNQRSSGSDLDKQKLQEKVRTTLNRLRRLGMVYILPN-DNNKFT
MUKE_SALTY   YDELLTLADEAKLLKLVNNRSTGSDVDRQKLQEKVRSSLNRLRRLGMVWFMGH-DSSKFR
MUKE_ECOLI   YDELLTLADEAKLLKLVNNRSTGSDVDRQKLQEKVRSSLNRLRRLGMVWFMGH-DSSKFR
MUKE_ECOL6   YDELLTLADEAKLLKLVNNRSTGSDVDRQKLQEKVRSSLNRLRRLGMVWFMGH-DSSKFR
MUKE_SALTI   YDELLTLADEAKLLKLVNNRSTGSDVDRQKLQEKVRSSLNRLRRLGMVWFMGH-DSSKFR
MUKE_SHIFL   YDELLTLADEAKLLKLVNNRSTGSDVDRQKLQEKVRSSLNRLRRLGMVWFMGH-DSSKFR
MUKE_ECO57   YDELLTLADEAKLLKLVNNRSTGSDIDRQKLQEKVRSSLNRLRRLGMVWFMGH-DSSKFR
MUKE_HAEIN   YDELLNLADEGKLLKAVNQRSSGSDLDKQKLAEKVRAAIGRLRRLGMIQTVGEQNSGKFT
MUKE_PASMU   YDELLNLADENKLLKAVNQRSSGSDLDKQKLAEKVRAALNRLRRLGMIHGVGEQNSGKFT
MUKE_HAEDU   YEELLNLADENKLLKAVNPRSTGSDLDRAKLAEKVGGALRRLARIGIITRVGEQNSKKFI
        ::**: *.:* **:* *. *::***:*: ** :** :: ** *:*:: :  :. ** 

MUKE_VIBVU   ISEAVFRFGADVRAGDDIREAQLRLIRDGEAVVHTQEPTQASLLA---DEE-EQDYNEQA
MUKE_VIBVY   ISEAVFRFGADVRAGDDIREAQLRLIRDGEAVVHTQEPTQASLLA---DEE-EQDYNEQA
MUKE_VIBPA   ISEAVFRFGADVRVGDDIREAQLRLIRDGEAVVHTKEPSQGSLLS---EEDQEEQAQEEM
MUKE_VIBCH   ITEAVFRFGADVRLGGDVREAQLRLIRDGEAVVHTPEPSQQSLLE---NPT-AEYDEEQT
MUKE_PHOPR   ISESVFRFGADVRTGDDVREAQLRLIRDGEAVVHQQEPSQSSLLDGFDADDTGHHDSELT
MUKE_YERPE   ITEAVFRFGADVRSGDDQREAQLRMIRDGEAMAVENSLSLHDESDD--ADVTMGNAADSV
MUKE_YERPS   ITEAVFRFGADVRSGDDQREAQLRMIRDGEAMAVENSLSLHDESDD--ADVTMGNAADSV
MUKE_PECAS   ITESVFRFGADVRSGDDAREAQLRMIRDGEAMPVEGSLSLKDDSDD--NDRTDDTAPETG
MUKE_PHOLL   ITEAVFRFGADVRSGDDPREVQLRMIRDGEAMPIEGGLSLDD--SE--NDETSDNSAEGT
MUKE_SALTY   ITESVFRFGADVRAGDDPREAQRRLIRDGEAMPIENHLQLNDETEE--SQ------PDSG
MUKE_ECOLI   ITESVFRFGADVRAGDDPREAQRRLIRDGEAMPIENHLQLNDETEE--NQ------PDSG
MUKE_ECOL6   ITESVFRFGADVRAGDDPREAQRRLIRDGEAMPIENHLQLNDETEE--SQ------PDSG
MUKE_SALTI   ITESVFRFGADVRAGDDPREAQRRLIRDGEAMPIENHLQLNDETEE--SQ------PDSG
MUKE_SHIFL   ITESVFRFGADVRAGDDPREAQRRLIRDGEAMPIENHLQLNDETEE--SQ------PDSG
MUKE_ECO57   ITESVFRFGADVRAGDDPREAQRRLIRDGEAMPIENHLQLNDETEE--NQ------PDSG
MUKE_HAEIN   ISESVFRFGAEVRSGDDPLESQARLIRDGEAATPDSLALEKQAQLMENDTKSADEIDEEF
MUKE_PASMU   IAEAVFRFGAEVRAGDDPREAQLRLIRDGEAATPDSLALEKQADLNEVDDN--DELEDEL
MUKE_HAEDU   ISEAVFRFGADVRAGDDPREVQLRLIRDGEATTPTLLTTE-AIEFAEDGAR--DELEE--
        *:*:******:** *.* * * *:******             : 

MUKE_VIBVU   ELEGEA
MUKE_VIBVY   ELEGEA
MUKE_VIBPA   TEEGEA
MUKE_VIBCH   EWEDEA
MUKE_PHOPR   MQEGEV
MUKE_YERPE   EDEQE-
MUKE_YERPS   EDEQE-
MUKE_PECAS   EDE---
MUKE_PHOLL   GDEQP-
MUKE_SALTY   EEE---
MUKE_ECOLI   EEE---
MUKE_ECOL6   EEE---
MUKE_SALTI   EEE---
MUKE_SHIFL   EEE---
MUKE_ECO57   EEE---
MUKE_HAEIN   DGEQE-
MUKE_PASMU   DDEEHA
MUKE_HAEDU   -SEAE-
         *