CLUSTAL format seed alignment for MF_02102

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

PTC_STRMU    --MMKKTDYITTEDFSKEELLKLVDLSLKIKACIKNGYYPPLLEHKSLGMIFQQTSTRTR
PTC_STRRT    --MMKKTDYITTEDFSKEELLKLVDLSLKIKACIKNGYYPPLLEHKSLGMIFQQTSTRTR
PTC_ENTFA    ----MKRDYVTTETYTKEEMHYLVDLSLKIKEAIKNGYYPQLLKNKSLGMIFQQSSTRTR
PTC_LACLA    MVTTNKRDFITTEDYTKEEILDIVTLGLKIKAAIKNGYYPPLLKNKSLGMIFQQTSTRTR
PTC_LISMF    --MNKKRDFIDTKDFSKEEILFMIEIGRKMKESIKNGHYPQLLKHKTLGMIFEQSSTRTR
PTC_LISMO    --MNKKRDFIDTKDFSKEEILFMIEIGRKMKESIKNGHYPQLLKHKTLGMIFEQSSTRTR
PTC_LACBA    ---MTKRDFIDTNTYTKEEIQYMIDLGIKIKESIKNGYYPPLLKNKTLGMIFEQSSTRTR
PTC_LACBR    -MNMTKRDFIDTNTYTKEEIQYMIDLGIKIKESIKNGYYPPLLKNKTLGMIFEQSSTRTR
PTC_PEDPA    --MNTKRDFIDTNTYTQEEITYMINLGLKIKESIKNGYYPPLLKNKTLGMIFEQSSTRTR
PTC_LACSS    ----MKRDFIDTKDYTQAEIQYLIDLGLQIKKDIKAGDYPQLLSNRTLGMLFEESSTRTR
PTC_MYCCT    --MNKVRHFIDTQDLSKKEIFEIFRLMKMLKEARYCGAVPELLKNKTLAMIFEEPSTRTR
PTC_MYCMS    --MNKVRHFIDTQDLSKKEIFEIFRLMKMLKEARYCGAVPELLKNKTLAMIFEEPSTRTR
            .:: *: :: *: :. :  :*   * * **.:::*.*:*::.*****

PTC_STRMU    VSFETAMSQLGGHAQYLAPGQIQLGGHET--IEDTSTVLSRLDDILMARVERHQSVVDLA
PTC_STRRT    VSFETAMSQLGGHAQYLAPGQIQLGGHET--IEDTSTVLSRLDDILMARVERHQSVVDLA
PTC_ENTFA    VSFETAMEQLGGHGEYLAPGQIQLGGHET--IEDTSRVLSRLVDILMARVERHHSIVDLA
PTC_LACLA    VSFETAMTQLGGHAEYLAPGQIQLGGHET--IEDTSTVLSRLLDIIMARVDRHESVNNLA
PTC_LISMF    VSFETAMTQLGGHAQYLAPGQIQLGGHES--VGDTAKVLSRLVDILMARVERHQTVVELA
PTC_LISMO    VSFETAMTQLGGHAQYLAPGQIQLGGHES--VGDTAKVLSRLVDILMARVERHQTVVELA
PTC_LACBA    TSAEAAMTELGGHAQYLAPGQIQLGGHET--IEDTSQVLGRILDIIGARVERHHTVAEVG
PTC_LACBR    TSAEAAMTELGGHAQYLAPGQIQLGGHET--IEDTSQVLGRILDIIGARVERHHTVAEVG
PTC_PEDPA    TSAEAAMTELGGHAQYLAPGQIQLGGHET--IEDTSQVLGRILDIIGARVDRHKTVAEVG
PTC_LACSS    VSFETAMTQLGGHAQYLAPGQIHLGSAESESLGDTAIVLSRLVDILMARVATHDTIETIA
PTC_MYCCT    VSFEAAMTLLGGHAQYLKPGELHLGVRES--LYDTTKVLSHMCDGIMCRALKHETVLNLA
PTC_MYCMS    VSFEAAMTLLGGHAQYLKPGELHLGVRES--LYDTTKVLSHMCDGIMCRALKNETVLNLA
        .* *:** ****.:** **:::** *: : **: **.:: * : .*. :.:: :.

PTC_STRMU    RCASIPVINGMSDYNHPTQELGDLCTMIEHLPAGK-------KLEDCKVVFVGDATQVCF
PTC_STRRT    RCASIPVINGMSDYNHPTQELGDLCTMIEHLPAGK-------KLEDCKVVFVGDATQVCF
PTC_ENTFA    NCATIPVINGMSDYNHPTQELGDLCTMVEHLPEGK-------KLEDCKVVFVGDATQVCF
PTC_LACLA    KHTTIPVLNGMSDYNHPTQEVGDLTTMIEHLPAGK-------KLEDCKVVFVGDATQVCF
PTC_LISMF    NTAAIPVINGMSDYNHPTQELGDAITMFEHLPKGK-------KIEDCKIVFVGDATQVCA
PTC_LISMO    NTAAIPVINGMSDYNHPTQELGDAITMFEHLPKGK-------KIEDCKIVFVGDATQVCA
PTC_LACBA    KFAKVPVVNFMSDYNHPTQELGDIITMTEHLPKGK-------KLSDCKIVFVGDATQVCV
PTC_LACBR    KFAKVPVVNFMSDYNHPTQELGDIITMTEHLPKGK-------KLSDCKIVFVGDATQVCV
PTC_PEDPA    KYAKVPVVNFMSDYNHPTQELGDITTMVEHLPAGK-------KLSDCKIVFVGDATQVCV
PTC_LACSS    NAATVPVLNGMTDYNHPTQEIGDIITMAEHLPAGK-------KLSDCKVVFVGDATQVCV
PTC_MYCCT    KYADVPVLNGLTDYNHPTQAICDVFTMLEYMPATKNLEYEDIKFEDIKVVFIGDRTNVCS
PTC_MYCMS    KYADVPVLNGLTDYNHPTQAICDVFTMLEYMPATKNLEYEDIKFEDIKVVFIGDRTNVCS
        . : :**:* ::******* : * ** *::* *    *:.* *:**:** *:** 

PTC_STRMU    SLALITTKMGMEFVHFGPKGFQLNDMHKEKLDKICERS-GGKYTVTDNED-AIEGADFLY
PTC_STRRT    SLALITTKMGMEFVHFGPKGFQLNDMHKEELDKICELS-GGKYTVTDNED-AIEGANFLY
PTC_ENTFA    SLGLITTKMGMNFVHFGPEGFQLNEEHQAKLAKNCEVS-GGSFLVTDDAS-SVEGADFLY
PTC_LACLA    SLGLIATKMGMHFVHFGPKGYQLNEEHQAKLAANCEVS-GGTYEVTDDEE-SIVGADFLY
PTC_LISMF    STMFMATKLGMDFVQFGPKGFQLREEHLKIAEENCKVS-GGSYLITEDVDIALKDADFIY
PTC_LISMO    STMFMATKLGMDFVQFGPKGFQLREEHLKVAEENCEVS-GGSYLITEDVDIALKDADFIY
PTC_LACBA    STMFMATKMGMDFVQFGPKGFQIKPETLKIGQQNAKVS-GGSVTITEDADEAFKDADFIY
PTC_LACBR    STMFMATKMGMDFVQFGPKGFQIKPETLKIGQQNAKVS-GGSVTITEDADEAFKDADFIY
PTC_PEDPA    STMFMTTKMGMDFVQFGPKGFQMKDDVVEIGKENAKKY-GGSVTITEDADEAMKDADFVY
PTC_LACSS    SLMFVATKMGMQFVQYGPKGYQIKPETLAIGQKNAEVS-GGSVLITEDTDQAMRDADFVY
PTC_MYCCT    STMHITTKLGMNFVHISPKRYQSPQEWVDIANENIKQANSGSVLVTDDLE-QVKDADIVY
PTC_MYCMS    STMHITTKLGMNFVHISPKRYQSPQEWIDIANENIKQANSGSVLVTDDLE-QVRGADIVY
        *  ::**:**.**: .*: :*       :  .*. :*:: . . .*:::*

PTC_STRMU    TDVWYGLYEAELSEEERMQIFFPKYQVDSQMMAKAGADCKFMHCLPATRGEEITDEVMDG
PTC_STRRT    TDVWYGLYEAELSEEERMQIFFPKYQVDSQMMAKAGADCKFMHCLPATRGEEITDEVMDG
PTC_ENTFA    TDVWYGLYEAELSEEERMKVFYPKYQVNQEMMDRAGANCKFMHCLPATRGEEVTDEVIDG
PTC_LACLA    TDVWYGLYDAELSEEERLAIFFPKYQVTPEMMAKAGAHTKFMHCLPASRGEEVVDAVIDG
PTC_LISMF    TDVWYGLYEAELSEEERMKTFYPKYQVNKELISKAAPHVKFMHCLPATRGEEVTDEVLDA
PTC_LISMO    TDVWYGLYEAELSEEERMKTFYPKYQVNKELISKAAPHVKFMHCLPATRGEEVTDEVLDA
PTC_LACBA    TDVWYGLYEAELSEEDRMKIFYPKYQVNAELVAKASDHVKFMHCLPATRGEEVTDEVIDS
PTC_LACBR    TDVWYGLYEAELSEEDRMKIFYPKYQVNAELVAKASDHVKFMHCLPATRGEEVTDEVIDS
PTC_PEDPA    TDVWYGLYDDEMPKEERMNIFYPKYQVNAELMAKASDHVKFMHCLPATRGEEVTDEVLDS
PTC_LACSS    TDVWYGLYESPLSYDERMAIFYPKYQVNDELMAKAAKHAKFMHCLPANRGEEVTDSVLDS
PTC_MYCCT    TDLWWWVDQEDE-AEERVKAFKPTYQVTPELMKKAGQQALFMHCLPASRNVEVYDEVIDS
PTC_MYCMS    TDLWWWVDQEDE-AEERVKAFKPTYQVTPELMEKAGKQALFMHCLPASRNVEVYDEVIDS
        **:*: : :   ::*: * *.*** ::: :*. . *******.*. *: * *:*.

PTC_STRMU    PHSICFDEAENRLTSIRGLLVYLLRDYREKNPYDLVKQEKAKEELETFLKPE--------
PTC_STRRT    PHSICFDEAENRLTSIRGLLVYLLRDYREKNPYDLVKQEKAKEELETFLKPE--------
PTC_ENTFA    KNSICFDEAENRLTSIRGLLVYLMNDYEAKNPYDLIKQAEAKKELEVFLDTQSI------
PTC_LACLA    PNSICFDEAENRLTSIRALLVWLMSDYAEKNPYDLKAQAKAKAELEAYLAK---------
PTC_LISMF    PYSVVIDEAENRLTAMRALLVYFMNPYVR--EAGFAVAEKYDAELELLLRNGAGL-----
PTC_LISMO    PYSVVIDEAENRLTAMRALLVYFMNPYVK--EAGFAVAEKYDAELELLLRNGAGL-----
PTC_LACBA    DYSIVWDEAENRKTAMRAIFVYLLNPELRKAQASQAVADKYDAEFSLMLRNAVDDQRNAD
PTC_LACBR    DYSIVWDEAENRKTAMRAIFVYLLNPELRKAQASQAVADKYDAEFSLMLRNAVDDQRNAD
PTC_PEDPA    DYSIVWDEAENRKTAMRAIFVYLLNPSLN--YASKAVAEKYDAEFELMLKNAVDSRNN--
PTC_LACSS    DASVAWDEAENRLTAMRALLVYLMAPIID--YSDDTLNNLKDPALKDLLNNRIDSTK---
PTC_MYCCT    DQSIAFEQAENRLTAQMGLLVYYLYPQID--KSSNAVKDYYRGKVEAFMEHQDRSWKQRY
PTC_MYCMS    DQSIAFEQAENRLTAQMGLLVYYLYPQID--KSSNAVKDYYRGKVEAFMEHQDRSWKQRY
         *: ::**** *: .::*: :     .     .. :      

PTC_STRMU    -------------
PTC_STRRT    -------------
PTC_ENTFA    -------------
PTC_LACLA    -------------
PTC_LISMF    -------------
PTC_LISMO    -------------
PTC_LACBA    -------------
PTC_LACBR    -------------
PTC_PEDPA    -------------
PTC_LACSS    -------------
PTC_MYCCT    TYNNDYAETKNKK
PTC_MYCMS    TYNNDYAETKNKK