CLUSTAL format seed alignment for MF_03184

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

PFKAM_HORSE   ------------------------------------------------------------
PFKAM_CANLF   ------------------------------------------------------------
PFKAM_RABIT   ------------------------------------------------------------
PFKAM_PIG    ------------------------------------------------------------
PFKAM_MOUSE   ------------------------------------------------------------
PFKAM_RAT    ------------------------------------------------------------
PFKAM_HUMAN   ------------------------------------------------------------
PFKAM_PONAB   ------------------------------------------------------------
PFKAM_MACFA   ------------------------------------------------------------
PFKAM_BOVIN   ------------------------------------------------------------
PFKAL_HUMAN   ------------------------------------------------------------
PFKAL_PONAB   ------------------------------------------------------------
PFKAL_RAT    ------------------------------------------------------------
PFKAL_MOUSE   ------------------------------------------------------------
PFKAL_BOVIN   ------------------------------------------------------------
PFKAP_HUMAN   ------------------------------------------------------------
PFKAP_PONAB   ------------------------------------------------------------
PFKAP_RABIT   ------------------------------------------------------------
PFKAP_RAT    ------------------------------------------------------------
PFKAP_MOUSE   ------------------------------------------------------------
PFKA_HAECO    ------------------------------------------------------------
PFKA1_CAEEL   ------------------------------------------------------------
PFKA_DROME    ------------------------------------------------------------
PFKA_SCHMA    ------------------------------------------------------------
PFKA_DICDI    ------------------------------------------------------------
PFKA1_YEAST   -MQSQDSCYGVAFRSIITNDEALFKKTIHFYHTLGFATVKDFNKFK------HGENSLLS
PFKA1_KLULA   ---MNNSVYGVAFRSLSTGDEKLYKEATRFYHSLGFQTVKLYDNFK------NHDDSNLI
PFKA1_PICPA   --MPEPSISDLSFTSFVTNDDNLFEETFNFYTKLGFHATRSYVKDN------RSD--FEL
PFKA1_CANAX   MPSSSDAINRISYISLVTSDNDKFNQTFQFYSQLGFRLTKSFSKVSSYGSGLGANHPEFQ
PFKA2_YEAST   MTVTTPFVNGTSYCTVTAYSVQSYKAAIDFYTKFLSLENRSSPDENS--TLLSND--SIS
PFKA2_KLULA   MTQSLPLLNGTEAYKLVT-TQGLYDKTVKFYEKYLQLVH----DKRV--GTLTNS--LIT
PFKA2_CANAX   ---MISIVNGTSTLSLVAGSVETLNQAINFYTNILGLSVHSEQND---WTYLSNDDNKMI
PFKA2_PICPA   -MPDASLFNGTSFITLFAPNISLLQASIDFYTNFLGFAIRKNSNQKLFWLQLEEDQNNVS
PFKA_YARLI    ------MIEGISFASFVTHEKPKFVRALDFYKALGFLPTKEYKHGTDHHATDEEGAGSIQ
PFKA_ASPFU    ------------------------------------------------------------
PFKA_ASPNG    ------------------------------------------------------------
PFKA1_ASPOR   ------------------------------------------------------------
PFKA2_ASPOR   ------------------------------------------------------------
PFKA_SCHPO    --MSGETVHGISCYSVVANTEDTYNQTLDFYQKLGFKKVASFGTSDS--DNARVCNESLR
                                       

PFKAM_HORSE   ------------------------------------------------------------
PFKAM_CANLF   ------------------------------------------------------------
PFKAM_RABIT   ------------------------------------------------------------
PFKAM_PIG    ------------------------------------------------------------
PFKAM_MOUSE   ------------------------------------------------------------
PFKAM_RAT    ------------------------------------------------------------
PFKAM_HUMAN   ------------------------------------------------------------
PFKAM_PONAB   ------------------------------------------------------------
PFKAM_MACFA   ------------------------------------------------------------
PFKAM_BOVIN   ------------------------------------------------------------
PFKAL_HUMAN   ------------------------------------------------------------
PFKAL_PONAB   ------------------------------------------------------------
PFKAL_RAT    ------------------------------------------------------------
PFKAL_MOUSE   ------------------------------------------------------------
PFKAL_BOVIN   ------------------------------------------------------------
PFKAP_HUMAN   ------------------------------------------------------------
PFKAP_PONAB   ------------------------------------------------------------
PFKAP_RABIT   ------------------------------------------------------------
PFKAP_RAT    ------------------------------------------------------------
PFKAP_MOUSE   ------------------------------------------------------------
PFKA_HAECO    ------------------------------------------------------------
PFKA1_CAEEL   ------------------------------------------------------------
PFKA_DROME    ------------------------------------------------------------
PFKA_SCHMA    ------------------------------------------------------------
PFKA_DICDI    ------------------------------------------------------------
PFKA1_YEAST   SGTSQDSLREVWLESFKLSEVDASG----FRIPQQE----------ATNKAQSQGALLKI
PFKA1_KLULA   VGTSKNSVKECWLESFKLSELDSQG----FRVPQQE----------ASNQLQTDGVMIKL
PFKA1_PICPA   TGISTDSIKEIWLESFPLSEVVEASGGRELRKPLQESVGYESEALLGYSPYQSGGVVIKL
PFKA1_CANAX   LGVSHDSLKEVWLESYPLQNVDSNG----NLRPWQEMEVYDG----DNCERLNESTVIKV
PFKA2_YEAST   LKILLRPDEKIN-KNVEAHLK------------------------------ELNSITKTQ
PFKA2_KLULA   LKLVV-----------DNSFK------------------------------PLDVVND-K
PFKA2_CANAX   VKIQLDTKSGLSLDQVNDRRT------------------------------EIIAKLNVT
PFKA2_PICPA   IQLILDPEHAASVSQIDQNIR------------------------------NLTRSLYRK
PFKA_YARLI    EVWLTSSRAGVPSVTVKLRLSRHGN-------------------------EHVSLPNLKH
PFKA_ASPFU    ------------------------------------------------------------
PFKA_ASPNG    ------------------------------------------------------------
PFKA1_ASPOR   ------------------------------------------------------------
PFKA2_ASPOR   ------------------------------------------------------------
PFKA_SCHPO    EDWMHVAGNNSAESVTIKFRLVPGE-------------------------LSLSPAAEDS
                                       

PFKAM_HORSE   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_CANLF   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_RABIT   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_PIG    ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_MOUSE   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_RAT    ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_HUMAN   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_PONAB   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_MACFA   ------------------------------------------------------MTHEEH
PFKAM_BOVIN   ------------------------------------------------------MTHE-H
PFKAL_HUMAN   ------------------------------------------------------MAAVDL
PFKAL_PONAB   ------------------------------------------------------MAAVDL
PFKAL_RAT    ------------------------------------------------------MATVDL
PFKAL_MOUSE   ------------------------------------------------------MATVDL
PFKAL_BOVIN   ------------------------------------------------------MASVDL
PFKAP_HUMAN   ------------------------------------------------------MDADDS
PFKAP_PONAB   ------------------------------------------------------MDADDS
PFKAP_RABIT   ------------------------------------------------------MDNKVS
PFKAP_RAT    ------------------------------------------------------MSDQDS
PFKAP_MOUSE   ------------------------------------------------------MSDLDS
PFKA_HAECO    -----------------------------------------------MSLKRNIRRLDSI
PFKA1_CAEEL   ---------------------------------MDADASTITPEELDFIRQRALRRFDSI
PFKA_DROME    ----------------------------------------------------MNSEINQR
PFKA_SCHMA    ----------------------------------------------------MATWMEGK
PFKA_DICDI    ---------------------------------MTTTSKIINDGEGEDVKGNKNINKKSL
PFKA1_YEAST   RLVMSAPIDETFDTNETATITYFSTDLNKIVEKFPKQAEKLSDTLVFLK-----DPMGNN
PFKA1_KLULA   RLVDTEPLNQTADT-----VVYYTVSLDEV----SKIGERVDDHNVKLV-----DPLGNV
PFKA1_PICPA   RLSNHDLEKNNDLPGE---VTFFTASIDKLKAKLIEIGAEIIPSKIDLVEFSTRDPMGDV
PFKA1_CANAX   RLLGETPLKSISQKQ----FVFFTTQLNKIEKILTDANVKYGKVVDNVI--LAEDPLNNI
PFKA2_YEAST   DWRSHATQSLVFNTS---DILAVKDTLNAMNAPLQGYPTELFPMQLYTL-----DPLGNV
PFKA2_KLULA   DWRAIVSSALVFSCT---NIQHFRDL--AAGETIQAYPNETNPIEIYLK-----DPNGYI
PFKA2_CANAX   DWRSLDTTS-VLKVQ---NLVALIETLTTFNYTLQITPNELYPNEVYCV-----GPIGYI
PFKA2_PICPA   DWRSIQSNI-AFKSS---SLSKLVKLLKDGGHPVQQSPNEISPFEVYTV-----DPLGSL
PFKA_YARLI    DWRSLVPSLVYYAPDLDAVRAAITPFLHEDHSTLLERPSHTNFIELYAI-----DPMGNL
PFKA_ASPFU    ------------------------------------------------------------
PFKA_ASPNG    ------------------------------------------------------------
PFKA1_ASPOR   ------------------------------------------------------------
PFKA2_ASPOR   ------------------------------------------------------------
PFKA_SCHPO    EWRGQKSSLVFYYPN----LLDLLKQLSADAIKYQAFPNEKKPDEVYVE-----DPLGNL
                                       

PFKAM_HORSE   HAAKT-------------------------------------------------------
PFKAM_CANLF   HAAKT-------------------------------------------------------
PFKAM_RABIT   HAART-------------------------------------------------------
PFKAM_PIG    HAAKS-------------------------------------------------------
PFKAM_MOUSE   HAAKT-------------------------------------------------------
PFKAM_RAT    HEAKT-------------------------------------------------------
PFKAM_HUMAN   HAAKT-------------------------------------------------------
PFKAM_PONAB   HATKT-------------------------------------------------------
PFKAM_MACFA   HAAKT-------------------------------------------------------
PFKAM_BOVIN   HAAKT-------------------------------------------------------
PFKAL_HUMAN   EKLRA-------------------------------------------------------
PFKAL_PONAB   EKLRA-------------------------------------------------------
PFKAL_RAT    EKLRM-------------------------------------------------------
PFKAL_MOUSE   EKLRM-------------------------------------------------------
PFKAL_BOVIN   EKLRT-------------------------------------------------------
PFKAP_HUMAN   RAPKGSLRKF-------LEHL---------------------------------------
PFKAP_PONAB   RAPKGSLRKF-------LEHL---------------------------------------
PFKAP_RABIT   ASPRGSYRKF-------LEHL---------------------------------------
PFKAP_RAT    STSSTSFPKY-------LEHL---------------------------------------
PFKAP_MOUSE   -SSSSAYPKY-------LEHL---------------------------------------
PFKA_HAECO    VPTAGREGSD-------IQFN---------------------------------------
PFKA1_CAEEL   VPTAGREGTE-------IASD---------------------------------------
PFKA_DROME    FLARGSQ-----------------------------------------------------
PFKA_SCHMA    YVARG-------------------------------------------------------
PFKA_DICDI    IDENRLDEKKDLLSDKVESKT---------------------------------------
PFKA1_YEAST   ITFSGLANATDSAPT-SKDAF-----LEATSEDEIIS-RASSDA-------SDLLRQTLG
PFKA1_KLULA   VLVTDSHDGK-----------------ELNASEFIAP-KDSSVE-------QKITVELVD
PFKA1_PICPA   ISFSSYPSLNSK---------------KITSPDFFLHPKKEVRS-------EESIVEQVK
PFKA1_CANAX   ISFSNTQNELCKTRFQSPEEY-----VEKTTAEILAKRKKSQLGSKF-GSFEEISPSEVG
PFKA2_YEAST   VGVTSTKNAVSTKPTPPPAP-------EASAESGLSSKVHSYTDLAYRMKTTDT-YPSLP
PFKA2_KLULA   IGITETKNAISIKPTLP----------KQSVEASLISSRSSRIDIASSGVSTDSSYPAIP
PFKA2_CANAX   IGFTACDEPLTLVPPLQKSHP------KPGLVSNLMSKSGSQSRNI--------------
PFKA2_PICPA   IGFSGFKNPFAVNE--RSLLP------KVSEEKAYRAEDDSE------------------
PFKA_YARLI    VGFSRRENPYSSAMQKPFSAD------DIGPQNFSKPN----------------------
PFKA_ASPFU    ------------------------------MSSTQAPVEPPKR-----------------
PFKA_ASPNG    ------------------------------MAPPQAPVQPPKR-----------------
PFKA1_ASPOR   ------------------------------MATTHAPAEPPKR-----------------
PFKA2_ASPOR   ------------------------------MTNTILDTYSSRRKP---------------
PFKA_SCHPO    IGFSDRYNPFAHANLKKSEESGAASNLESGLATPVVETLKKATTSD--------------
                                       

PFKAM_HORSE   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DHIRE
PFKAM_CANLF   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DHIRE
PFKAM_RABIT   ---LGVGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DHIRE
PFKAM_PIG    ---LGVGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIYTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DNIRE
PFKAM_MOUSE   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-EHIRE
PFKAM_RAT    ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNATVRAVVRVGIFTGLRVFFVHEGYQGLVDGG-EHIRE
PFKAM_HUMAN   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DHIKE
PFKAM_PONAB   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DHIKE
PFKAM_MACFA   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DNIKE
PFKAM_BOVIN   ---LGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIYTGARVFFVHEGYQGLVDGG-DNIRE
PFKAL_HUMAN   ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVTRMGIYVGAKVFLIYEGYEGLVEGG-ENIKQ
PFKAL_PONAB   ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVTRMGIYVGAKVFLIHEGYEGLVEGG-ENIKQ
PFKAL_RAT    ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVTRMGIYVGAKVFLIYEGYEGLVEGG-ENIKP
PFKAL_MOUSE   ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVTRMGIYVGAKVFLIYEGYEGLVEGG-ENIKP
PFKAL_BOVIN   ---TGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVTRMGIYVGAKVFLIYEGYEGLVEGG-ENIKQ
PFKAP_HUMAN   ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRMGIYVGAKVYFIYEGYQGMVDGG-SNIAE
PFKAP_PONAB   ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRMGIYVGAKVCFIYEGYQGMVDGG-SNIAE
PFKAP_RABIT   ---SGAGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRMGIYVGAKVYFIYEGYQGMVDGG-SNIVE
PFKAP_RAT    ---SGDGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRMGIYTGAKVYFIYEGYQGMVDGG-SNIVE
PFKAP_MOUSE   ---SGDGKAIGVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRMGIYTGAKVYFIYEGYQGLVDGG-SNIVE
PFKA_HAECO    ---LYKGRGVAVFTSGGDSQGMNGAVHSVVRMGIYLGCKVCFINEGYQGMVDGG-DNIVE
PFKA1_CAEEL   ---IFKGRTLAIYTSGGDSQGMNSAVRSITRMAIYCGCKVYLIYEGYEGMIEGG-DFIKE
PFKA_DROME    -----KDKGLAVFTSGGDSQGMNAAVRACVRMAIYLGCKVYFIREGYQGMVDGG-DCIQE
PFKA_SCHMA    ---QFTGECIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRMGIYCGCRVFFIREGYQGLVDGG-QNIQE
PFKA_DICDI    ---HCSVKRMAVLTSGGDSSGMNPAIRAFARQVMLKGAKVFAVREGYNGLVN---DSIVP
PFKA1_YEAST   SSQ--KKKKIAVMTSGGDSPGMNAAVRAVVRTGIHFGCDVFAVYEGYEGLLRGG-KYLKK
PFKA1_KLULA   KDS--KKKKIAVMTSGGDSQGMNAAVRAVVRSSIYYGCDVYAVYEGYEGLVKGG-DYLRK
PFKA1_PICPA   SEE--GKKKIAIITSGGDAPGMNAAVRAVTRAGIFYGCKVYACYEGYTGLVKGG-DMLKE
PFKA1_CANAX   GGNGLRKKKIGVMTSGGDAPGMNPAVRAVVRAGIYYGCDVYAVYEGYEGLVKGG-DLLKK
PFKA2_YEAST   KPLNRPQKAIAVMTSGGDAPGMNSNVRAIVRSAIFKGCRAFVVMEGYEGLVRGGPEYIKE
PFKA2_KLULA   KTA-KAQKSIAVMTSGGDAPGMNANVRAIVRTAIFKGCNAFVVMEGYEGLVKGGPNYIKQ
PFKA2_CANAX   EETKAVRRNIAVMTSGGDSQGMNAAVRAVVRATIFHGSKAFAVQEGYAGLVKGGPEYIKE
PFKA2_PICPA   KLLNPVRKTIGVMTSGGDSPGMNPFVRAVVRAGIYKGCKVFCIHEGYEGLVRGGEKYIKE
PFKA_YARLI    ETKIKGKKRIGVMTSGGDAPGMCAAVRAVVRAGIARGCEVYAVREGYEGLVKGG-DLIEP
PFKA_ASPFU    -------RRIGVLTSGGDAPGMNGAVRAVVRMAIYSDCEAYAVFEGYEGLVHGG-HMIRQ
PFKA_ASPNG    -------RRIGVLTSGGDAPGMNGVVRAVVRMAIHSDCEAFAVYEGYEGLVNGG-DMIRQ
PFKA1_ASPOR   -------RRIGVLTSGGDAPGMNGAVRAVVRMAIYSGCEAYAVYEGYEGLVHGG-DMIRQ
PFKA2_ASPOR   -------RRIGILTSGGDAPGMNGAIRAVVRTAIQNGCEAWAIHEGYEGLIQGG-AMMHP
PFKA_SCHPO    -KPAGVKKKIAVMTSGGDSPGMNAVVRAVARIAIHRGCDAFAIYEGYEGLVQGG-DMIKQ
            . :.: *****: **  ::: .* : . .  *** *::   : 

PFKAM_HORSE   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKLGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_CANLF   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_RABIT   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_PIG    ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_MOUSE   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_RAT    ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_HUMAN   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_PONAB   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_MACFA   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAM_BOVIN   ATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAHNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADT
PFKAL_HUMAN   ANWLSVSNIIQLGGTIIGSARCKAFTTREGRRAAAYNLVQHGITNLCVIGGDGSLTGANI
PFKAL_PONAB   ANWLSVSNIIQLGGTVIGSARCKAFTTREGRRAAAYNLVQHGITNLCVIGGDGSLTGANI
PFKAL_RAT    ANWLSVSNIIQLGGTIIGSARCKAFTTREGRLAAAYNLLQHGITNLCVIGGDGSLTGANI
PFKAL_MOUSE   ANWLSVSNIIQLGGTIIGSARCKAFTTREGRLAAAYNLLQHGITNLCVIGGDGSLTGANI
PFKAL_BOVIN   ANWLSVSNIIQLGGTVIGSARCKAFTTREGRRAAAYNLVQRGITNLCVIGGDGSLTGANI
PFKAP_HUMAN   ADWESVSSILQVGGTIIGSARCQAFRTREGRLKAACNLLQRGITNLCVIGGDGSLTGANL
PFKAP_PONAB   ADWESVSSILQVGGTIIGSARCQAFRTREGRLKAACNLLQRGITNLCVIGGDGSLTGANL
PFKAP_RABIT   ANWESVSSILQVGGTIIGSARSKAFRTREGRLKAACNLIHRGITNLCVIGGSGSLTGANI
PFKAP_RAT    AKWECVSSILQVGGTIIGSARCQAFRSREGRLKAACNLVRLGITNLCVIGGDGSLTGANL
PFKAP_MOUSE   AKWDCVSSILQVGGTIIGSARCKAFRSREGRLKAACNLARLGITNLCVIGGDGSLTGANL
PFKA_HAECO    ASWNSGSDIIQKGGTIIGSARCTDLRQREGRMKAAYNLIEKGITNLVVIGGDGSLIGANQ
PFKA1_CAEEL   ATWNTVSDIIQQGGTIIGSARSSEFRTREGRLKAATNLINRGIGRLVCIGGDGSLTGANT
PFKA_DROME    ANWASVSSIIHRGGTIIGSARCQDFRERQGRLKAANNLIQRGITNLVVIGGDGSLTGANL
PFKA_SCHMA    ASWADVSGILQLGGTKIGSARCMDFRERYGRLKAAENLVKNQITNLVVIGGDGSLTGANL
PFKA_DICDI    LNWGSVAGIISRGGTIIGTARSAEFRTREGRKRAVFNLVKNRIDNLLVIGGDGSLTGANL
PFKA1_YEAST   MAWEDVRGWLSEGGTLIGTARSMEFRKREGRRQAAGNLISQGIDALVVCGGDGSLTGADL
PFKA1_KLULA   MEWKDVRGWLSEGGTLIGTARSKEFRERWGRKQACSNLIDQGIDALVVIGGDGSLTGADL
PFKA1_PICPA   LQWQDVRGLLSIGGTIIGTARCKEFRERWGRLQACYNMVSNGIDALVVCGGDGSLTGADL
PFKA1_CANAX   MEWSDVRSYMSLGGTSIGTARCKEFRERAGRLQGAYNMIKNGIDALVVCGGDGSLTGADL
PFKA2_YEAST   FHWEDVRGWSAEGGTNIGTARCMEFKKREGRLLGAQHLIEAGVDALIVCGGDGSLTGADL
PFKA2_KLULA   VYWETVRNWSCEGGTNIGTARCKEFREREGRLLGALHLIEAGVDALIVCGGDGSLTGADL
PFKA2_CANAX   MKWQDVRGFLSEGGTNIGTARCMEFKERWGRLKGCKNLIDAGIDGLIVCGGDGSLTGADL
PFKA2_PICPA   TQWHDVRGWLVEGGTNIGTARCKEFRERSGRLKACKNMIDMGIDALIVCGGDGSLTGADR
PFKA_YARLI    LSWEDVRGWLSLGGTLIGTARCKEFREREGRLAGALNMVKNGIDALIVIGGDGSLTGADL
PFKA_ASPFU    LHWEDVRGWLSKGGTLIGSARSMAFRERAGRLKAAKNMVLRGIDALVVCGGDGSLTGADV
PFKA_ASPNG    LHWEDVRGWLSRGGTLIGSARCMTFRERPGRLRAAKNMVLRGIDALVVCGGDGSLTGADV
PFKA1_ASPOR   VHWEDVRGWLSRGGTLIGSARSMAFRERAGRLKAAKNMIVRGIDALVVCGGDGSLTGADL
PFKA2_ASPOR   LYWEDVRGFLSRGGTLIGSVRCDRFREREGRLQAARNMVLFGIDALVVCGGDGSLTGADL
PFKA_SCHPO    LQWGDVRGWLAEGGTLIGTARCMAFRERPGRLRAAKNLISAGIDSIIVCGGDGSLTGADI
          *     *** **:.*. : * ** . ::  : :  **.*** **: 

PFKAM_HORSE   FRSEWSDLLSDLQKAGKITAEEATKSNYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAM_CANLF   FRSEWSDLLSDLQKAGKITAEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAM_RABIT   FRSEWSDLLSDLQKAGKITAEEATRSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRITE
PFKAM_PIG    FRSEWGDLLNDLQKAGKITAEEANKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAM_MOUSE   FRSEWSDLLNDLQKDGKITAEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIVE
PFKAM_RAT    FRSEWSDLLNDLQKDGKITAEERTKSSYLNIVFLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIVE
PFKAM_HUMAN   FRSEWSDLLSDLQKAGKITDEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIME
PFKAM_PONAB   FRSEWSDLLSDLQKAGKITDEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAM_MACFA   FRSEWSELLGDLQKAGKITDEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAM_BOVIN   FRSEWSDLLSDLQKSGKITAEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAL_HUMAN   FRSEWGSLLEELVAEGKISETTARTYSHLNIAGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIME
PFKAL_PONAB   FRSEWGSLLEELVAEGKISETMARTYSHLNIAGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIME
PFKAL_RAT    FRNEWGSLLEELVKEGKISESTAQNYAHLSIAGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIME
PFKAL_MOUSE   FRNEWGSLLEELVKEGKISESTAQNYAHLTIAGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIME
PFKAL_BOVIN   FRSEWGSLLEELVSEGKISEGTAQTYSHLNIAGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIME
PFKAP_HUMAN   FRKEWSGLLEELARNGQIDKEAVQKYAYLNVVGMVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAP_PONAB   FRKEWSGLLEELARNGQIDKEAVQKYAYLNVVGMVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAP_RABIT   FRMEWSGLLEELAQDGKIDNEAVQKYAYLNVVGMVGSIDNDFCGTDMTIGTDSACHRIIE
PFKAP_RAT    FRKEWSGLLEELAKNGEIDSDTVKKHAYLNVVGMVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKAP_MOUSE   FRKEWSGLLEELARNGDIDNDTVQKYSYLNVVGMVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIIE
PFKA_HAECO    FRKDWPGLVKELVDTKKITPEAAKSYPNIQIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALQRIIE
PFKA1_CAEEL   FRLEWTDLVQELVKNQRVTAAAAKKIPYIQIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALQRIIS
PFKA_DROME    FRQEWSSLLDELVKNKTITTEQQEKFNVLHIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDTALHRIIE
PFKA_SCHMA    FRAEWSSLLEELVTSNKISAESAKQFHRLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGADSALHRIIE
PFKA_DICDI    LRTEWCSLLEELVKDGKLTLDVMEHFPILSIAGIVGSIDNDMCGTDLTVGADTATKRILE
PFKA1_YEAST   FRHEWPSLVDELVAEGRFTKEEVAPYKNLSIVGLVGSIDNDMSGTDSTIGAYSALERICE
PFKA1_KLULA   FRSEWPSLVEELVKDGKFTEDEVALYQNLTIVGMVGSIDNDMSGTDSTIGAYSALERICE
PFKA1_PICPA   FRKEWPELIKELLGEDKITKEQYETHRNLTIVGLVGSIDNDMCGTDSTIGAYSSLERIIE
PFKA1_CANAX   FRSEWPSLVKELVDTGKLTKEEVSPYEHLTIVGLVGSIDNDMSGTDVTIGAFSALERITE
PFKA2_YEAST   FRSEWPSLIEELLKTNRISNEQYERMKHLNICGTVGSIDNDMSTTDATIGAYSALDRICK
PFKA2_KLULA   FRSEWPSLIRELLDQGRINKVQFDRYQHLNICGTVGSIDNDMSTTDATIGAYSALDRICQ
PFKA2_CANAX   FRHEWPSLIQELKDKGEITNEQFERHKHLYICGMVGSIDNDMAMTDATIGGYSALERICR
PFKA2_PICPA   FRSEWPSLIEELLQTEQISQQQFNTHQNLNICGAVGSIDNDMSSTDATIGAFSSLDRICR
PFKA_YARLI    FREEWPSLIEELVTNGSITAEQAERHRHLDICGMVGSIDNDMATTDVTIGAYSSLDRICE
PFKA_ASPFU    FRSEWPGLLEELVKNGELTEEQIEPYKVLNIVGLVGSIDNDMSGTDATIGCYSSLTRICD
PFKA_ASPNG    FRSEWPGLLKELVETGELTEEQVKPYQILNIVGLVGSIDNDMSGTDATIGCYSSLTRICD
PFKA1_ASPOR   FRSEWPGLLEELVKTGELTEEQIVPYKVLNIVGLVGSIDNDMSGTDATIGCYSSLTRICD
PFKA2_ASPOR   FRSEWPELLNELVSTGVLTVAQVAPHQNLNIVGLLGSIDNDFSGTDATIGCYSALTRICE
PFKA_SCHPO    FRSDWPGLVKELEDTKAITPEQAKLYRHLTIVGLVGSIDNDMSSTDVTIGAFSSLHRICE
         :* :* *: :*   .     : :  :******:. ** *:* :: ** 

PFKAM_HORSE   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEDHLCRR
PFKAM_CANLF   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAM_RABIT   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDN-WEDHLCRR
PFKAM_PIG    IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDA-WEEHLCRR
PFKAM_MOUSE   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAM_RAT    IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAM_HUMAN   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAM_PONAB   IVDAITTTAQSHQRTIVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAM_MACFA   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAM_BOVIN   IVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDD-WEEHLCRR
PFKAL_HUMAN   VIDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALASGADWLFIPEAPPEDG-WENFMCER
PFKAL_PONAB   VIDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRRCGYLALVSALASGADWLFIPEAPPEDG-WENFMCER
PFKAL_RAT    VIDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALASGADWLFIPEAPPEDG-WENFMCER
PFKAL_MOUSE   VIDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALASGADWLFIPEAPPEDG-WENFMCER
PFKAL_BOVIN   VIDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALASGADWLFIPEAPPEDG-WENFMCER
PFKAP_HUMAN   VVDAIMTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALACGADWVFLPESPPEEG-WEEQMCVK
PFKAP_PONAB   VVDAIMTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALACGADWVFLPESPPEEG-WEEQMCVK
PFKAP_RABIT   VIDAIMTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALACGADWVFLPESPPEEG-WEEQMCVK
PFKAP_RAT    VVDAIMTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALACGADWVFLPESPPEEG-WEEEMCLK
PFKAP_MOUSE   VVDAIMTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVSALTCGADWVFLPESPPEED-WEENMCLK
PFKA_HAECO    SIDAVVATAQSHQRAFVVEVMGRHCGYLALVAALACEADFCFIPEWPPPVN-WREILCKK
PFKA1_CAEEL   SIDAVVATAQSHQRAFVIEVMGRHCGYLALVAALASEADFCFIPEWPAPEN-WRDVLCDK
PFKA_DROME    AIDAISSTAYSHQRTFIMEVMGRHCGYLALVGGLACEADFIFIPEMPPKVD-WPDRLCSQ
PFKA_SCHMA    ATDAISTTAHSHQRCFILEVMGRHCGYLALVASMACEADWVFIPEMPPTDD-WREKLCHK
PFKA_DICDI    AIDSILSTAVSHQRSFVIEVMGRNCGWLALASGVATGADYILIPESPPDDG-WEQTMADN
PFKA1_YEAST   MVDYIDATAKSHSRAFVVEVMGRHCGWLALMAGIATGADYIFIPERAVPHGKWQDELKEV
PFKA1_KLULA   MVDYIDATAKSHSRAFVVEVMGRHCGWLGLMSGIATAADYIFIPERAAPHGKWQDELKRV
PFKA1_PICPA   LVDYIDATAASHSRAFVVEVMGRHCGWLGLMSGIATGADYIFIPERPPSESNWKDDLKKV
PFKA1_CANAX   MVDYIGATAASHSRAFVVEVMGRHCGWLALLSGLATGADFVFIPERPPKAGLWKEQLKEV
PFKA2_YEAST   AIDYVEATANSHSRAFVVEVMGRNCGWLALLAGIATSADYIFIPEKPATSSEWQDQMCDI
PFKA2_KLULA   AIDYIEATANSHSRAFVVEVMGRNCGWLALLAGISTSADYILIPEKPASSREWQDQMCDI
PFKA2_CANAX   AIDYIDATANSHSRAFVVEVMGRHCGWLALMAGIATSADYIFIPEKPASSKDWQDQMCDI
PFKA2_PICPA   AIDYIDATANSHSRAFIVEVMGRHCGWLGLLAGLATSADYILIPEKPASSREWQDQMCDI
PFKA_YARLI    LVDFIDATAQSHSRAFVVEVMGRHCGWLALMAGTATGADYIFIPEAAPDATQWAEKMTRV
PFKA_ASPFU    AVDDVFDTAFSHQRGFVIEVMGRHCGWLALMSAISTGADWLFIPEMPPRDG-WEDDMCSI
PFKA_ASPNG    AVDDVFDTAFSHQRGFVIEVMGRHCGWLALMSAISTGADWLFVPEMPPKDG-WEDDMCAI
PFKA1_ASPOR   AVDDVFDTAYSHQRGFVIEVMGRHCGWLALMSAISTGADWLFIPEMPPREG-WEDDMCDI
PFKA2_ASPOR   AVDAVFDTASSHRRGFVVEVMGRHCGWLALMAAIATGADWLFIPERPPRDG-WEDDMCSI
PFKA_SCHPO    AVDSISSTAISHSRAFIVEVMGRHCGWLAVLAALATGADFVFIPERPAEVGKWQDELCNS
          * : ** ** * :::*****.**:*.: . : **: ::** .   * : :  

PFKAM_HORSE   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDRNGKPITSESIKDLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_CANLF   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEEIKELVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_RABIT   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDRNGKPITSEGVKDLVVRRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_PIG    LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGQLITSENIKDLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_MOUSE   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_RAT    LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_HUMAN   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_PONAB   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_MACFA   LSETRT-RGSRLNIIIVAEGAIDRNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAM_BOVIN   LSETRN-RGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAL_HUMAN   LGETRS-RGSRLNIIIIAEGAIDRNGKPISSSYVKDLVVQRLGFDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAL_PONAB   LGETRS-RGSRLNIIIIAEGAIDRDGKPISSSYVKDLVVQRLGFDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAL_RAT    LGETRS-RGSRLNIIIIAEGAIDRHGKPISSSYVKDLVVQRLGFDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAL_MOUSE   LGETRS-RGSRLNIIIIAEGAIDRHGKPISSSYVKDLVVQRLGFDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAL_BOVIN   LGETRS-RGSRLNIIIIAEGAIDRNGKPISSRYVKDLVVQRLGFDTRVTVLGHVQRGGTP
PFKAP_HUMAN   LSENRA-RKKRLNIIIVAEGAIDTQNKPITSEKIKELVVTQLGYDTRVTILGHVQRGGTP
PFKAP_PONAB   LSENRA-RKKRLNIIIVAEGAIDTQNKPITSEKIKELVVTQLGYDTRVTILGHVQRGGTP
PFKAP_RABIT   LSENRA-QKKRLNIIIVAEGAIDTLNRPITSEKIKELVVTQLGYDTRVTILGHVQRGGTP
PFKAP_RAT    LSENRA-RKKRLNIIIVSEGAIDTQNKPITSEKIKELVVTNLGFDTRVTILGHVQRGGTP
PFKAP_MOUSE   LSENRA-RKKRLNIIIVSEGAIDMQNKPITSEKIKELVVKNLGFDTRVTILGHVQRGGTP
PFKA_HAECO    LQEMRA-EGQRLNIIVVAEDD-DRDGTPISSDLVKDVVAKTLKYDTRVTVLGHVQRGGSP
PFKA1_CAEEL   LSQMRS-EGQRLNIIIVAEGAIDRDGKAITAEDVKTAVKEKLKYDTRVTILGHVQRGGAP
PFKA_DROME    LAQERS-AGQRLNIVIVAEGAMDREGHPITAEDVKKVIDERLKHDARITVLGHVQRGGNP
PFKA_SCHMA    LRMNRE-HGQRVNIIMVAEGAIDRACKPITCEIVKNLIVSELQLDTRITVLGHVQRGGSP
PFKA_DICDI    LERGRL-SGRRCSLVIVSEGAIDRQGKPITSAYVRQFLEDK-GHDARITILGHVQRGGTP
PFKA1_YEAST   CQRHRS-KGRRNNTIIVAEGALDDQLNPVTANDVKDAL-IELGLDTKVTILGHVQRGGTA
PFKA1_KLULA   CQRHRE-KGRRNNTVIVAEGALDDQLNPITAEQVKDVL-VELGLDTKITTLGHVQRGGTA
PFKA1_PICPA   CLRHRE-KGRRKTTVIVAEGAIDDQLNPITSEEVKDVL-VEIGLDTRITRLGHVQRGGAP
PFKA1_CANAX   CLRHRE-YGRRKTTVIVAEGAIDDELNPITSEEVKQVL-ADLGLDTRNTILGHVQRGGTA
PFKA2_YEAST   VSKHRS-RGKRTTIVVVAEGAIAADLTPISPSDVHKVLVDRLGLDTRITTLGHVQRGGTA
PFKA2_KLULA   ISKHRS-RGKRTTIVIVAEGAISADLTPISSKDVHKVLVDRLGLDCRITTLGHVQRGGTA
PFKA2_CANAX   VGKHRA-QGKRKTIVIVAEGAITSDLKPITSDEVKDVLVDRLGLDTRITVLGHVQRGGTA
PFKA2_PICPA   VGKHRA-RGKRKTIVIVAEGAISNDLSPISCDQVKDVLVNRLGLDTRVTTLGHVQRGGTA
PFKA_YARLI    VKRHRS-QGKRKTVVIVAEGAIDSDLNPITAKMVKDVL-DGIGLDTRISTLGHVQRGGPP
PFKA_ASPFU    ITKNRKERGKRRTIVIVAEGAQDRSLNKISSSTVKDILTQRLGLDTRVTVLGHTQRGGPA
PFKA_ASPNG    ITKNRKERGKRRTIVIVAEGAQDRHLNKISSSKIKDILTERLNLDTRVTVLGHTQRGGAA
PFKA1_ASPOR   ITKNRQERGKRRTIVIVAEGAHDRQLNKITSSKIKDILTNRLDLDTRVTVLGHTQRGGAA
PFKA2_ASPOR   ITKNRN-RGKRRTIVILAEGAQDSNLDRISSSAVKDVLSKRLGLDTRVTVLGHIQRGGSP
PFKA_SCHPO    LSSVRK-LGKRKSIVIVAEGAIDSELNHISPEDIKNLLVERLHLDTRVTTLGHVQRGGIP
           *   * . ::::*.    ::  :: :   * : : *** **** .

PFKAM_HORSE   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEATPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMA
PFKAM_CANLF   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMN
PFKAM_RABIT   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMD
PFKAM_PIG    SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMN
PFKAM_MOUSE   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMD
PFKAM_RAT    SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNTAVRLPLMECVQVTKDVTKAMD
PFKAM_HUMAN   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMD
PFKAM_PONAB   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMD
PFKAM_MACFA   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAME
PFKAM_BOVIN   SAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDT--PACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTRAMD
PFKAL_HUMAN   SAFDRILSSKMGMEAVMALLEATPDT--PACVVTLSGNQSVRLPLMECVQMTKEVQKAMD
PFKAL_PONAB   SAFDRVLSSKMAMEAVMALLEATHDT--PACVVTLSGNQSVRLPLMECVQMTKEVQKAMD
PFKAL_RAT    SAFDRVLSSKMGMEAVMALLEATPDT--PACVVSLSGNQSVRLPLMECVQVTKDVQKAMD
PFKAL_MOUSE   SAFDRILSSKMGMEAVMALLEATPDT--PACVVSLSGNQSVRLPLMECVQVTKDVQKAMD
PFKAL_BOVIN   SAFDRILSSKMGMEAVMALLEATPDT--PACVVSLSGNQSVRLPLMECVQMTKEVQKAMD
PFKAP_HUMAN   SAFDRILASRMGVEAVIALLEATPDT--PACVVSLNGNHAVRLPLMECVQMTQDVQKAMD
PFKAP_PONAB   SAFDRILASRMGVEAVIALLEATPDT--PACVVSLNGNHAVRLPLMECVQMTQDVQKAMD
PFKAP_RABIT   SAFDRILASRMGVEAVLALLEATPET--PACVVSLSGNHAVRLPLVECVQMTQEVQKAMD
PFKAP_RAT    SAFDRILASRMGVEAVLALLEATPET--PACVVSLRGNQAVRLPLMECVQMTQDVQKAMD
PFKAP_MOUSE   SAFDRILASRMGVEAVIALLEATPET--PACVVSLRGNQAVRLPLMECVQMTQDVQKAMD
PFKA_HAECO    SAFDRLLGCRMGAEAVLALMEMNEES--EPCVISIMVTRWY-VPLMQCVERTKAVQKAMS
PFKA1_CAEEL   SAFDRLLGCRMGAEAVFALMEMTEES--EPCVISIDGNVMVRVPLLKCVERTQMVQKAMA
PFKA_DROME    SAFDRILACRMGAEATLALMEATKDS--VPVVISLDGNQAVRVPLMECVERTQAVAKAMA
PFKA_SCHMA    SAFDRILGSRMGAEAVLALMDADRDPNLPSCVISLDGNQAVRVPLVKCVDRTRQVAEAMK
PFKA_DICDI    TFLDRYIATRMGIEAANYFYDSTIEQLKQPVLIGMSGMDTIRSPLMECVQKTQSIASLIK
PFKA1_YEAST   VAHDRWLATLQGVDAVKAVLEFTPET--PSPLIGILENKIIRMPLVESVKLTKSVATAIE
PFKA1_KLULA   VAHDRWLATLQGVDAVKAILNMTPET--PSPLIGILENKVIRMPLVESVKLTKQVAAAIE
PFKA1_PICPA   CAFDRFLATVQGVDAVRAVLESTPAI--PSPVISILENKIVRQPLVESVAQTKTVSAAIE
PFKA1_CANAX   VAFDRRLATLQGVEAVKAVLEMTPDT--PSPMIGILKHKIVRIPLVDAVKQTKAVAEAIS
PFKA2_YEAST   VAYDRILATLQGLEAVNAVLESTPDT--PSPLIAVNENKIVRKPLMESVKLTKAVAEAIQ
PFKA2_KLULA   VAYDRILATLQGVEAVNAVLESTPDT--PSPLIAINENKITRKPLVESVQLTKSVAEAIH
PFKA2_CANAX   VAFDRTLATLQGVEAVKAILELTPDV--PSPLIAIDENKICRRPLVEAVRITKSVASAIE
PFKA2_PICPA   VAFDRIYATLQGVEAVNAVLECDADT--PSPMIAIKEDQITRVPLVDAVELTQQVAKSIE
PFKA_YARLI    VAADRVLASLQGVEAIDAILSLTPET--PSPMIALNENKITRKPLVESVALTKKVADAIG
PFKA_ASPFU    CAYDRWLSTLQGVEAVRAVLDMKPDS--PSPVITIRENKIMRTPLVDAVQETKHVAKLIH
PFKA_ASPNG    CAYDRWLSTLQGVEAVRAVLDMKPEA--PSPVITIRENKILRMPLMDAVQHTKTVTKHIQ
PFKA1_ASPOR   CAYDRTLSTLQGVEAVRAVLDMTPES--PSPVITVRENKLLRTPLMDAVKATKEVADLIH
PFKA2_ASPOR   CAYDRWLSTLQGIHAVKAVLSMTPES--PSPVVIIQENRIRTSSLAETVALTKEANASMH
PFKA_SCHPO    CAYDRMLATLQGVDAVDAVLASTPDT--PSPMIAINGNKINRKPLMEAVKLTHEVADAIE
          ** .  . .*  .     . :: :    .* . * *:   : 

PFKAM_HORSE   ERKFDEAMKLRGRSFMNNWEVYKLLAHIRPPVSKSGS-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_CANLF   DRKFDEAMKLRGRSFMNNWEVYKLLAHIRPPVSKTSATM-----HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_RABIT   EKRFDEAMKLRGRSFMNNWEVYKLLAHIRPPAPKSGS-------YTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_PIG    EKRFDEAMKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVTKSGS-------YTVAVMNVGAPTAGMN
PFKAM_MOUSE   EKRFDEAIKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVSKGGL-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_RAT    EKRFDEAIKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVSKGGL-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_HUMAN   EKKFDEALKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVSKSGS-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_PONAB   EKKFDEALKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVSKSGS-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_MACFA   EKKFDEALKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVSKSGS-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAM_BOVIN   ERRFDEALKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPKSKSGS-------HTVAVMNVGAPAAGMN
PFKAL_HUMAN   DKRFDEATQLRGGSFENNWNIYKLLAHQKPPKEKSNF--------SLAILNVGAPAAGMN
PFKAL_PONAB   DKRFDEAIQLRGGSFENNWNIYKLLAHQKPPKEKSNF--------SLAILNVGAPAAGMN
PFKAL_RAT    EKRFDEAIQLRGRSFENNWKIYKLLAHQKVSKEKSNF--------SLAILNVGAPAAGMN
PFKAL_MOUSE   EERFDEAIQLRGRSFENNWKIYKLLAHQKVSKEKSNF--------SLAILNVGAPAAGMN
PFKAL_BOVIN   EKRFDEAIQLRGGSFENNWNIYKLLSHQKISKEKTNF--------SLAILNVGAPAAGMN
PFKAP_HUMAN   ERRFQDAVRLRGRSFAGNLNTYKRLAIKLPDDQIPKTN------CNVAVINVGAPAAGMN
PFKAP_PONAB   ERRFQDAVRLRGRSFAGNLNTYKRLAIKLPDDQIPKTN------CNVAVINVGAPAAGMN
PFKAP_RABIT   ERRFKDAVQLRGRSFENNLNTYKRLAIKLPDDKIQKSN------CNVAVINVGAPAAGMN
PFKAP_RAT    ERRFDEAVKLRGRSFEGNLNTYKRLAIKEPDDKIPKSN------CNVAIINVGAPAAGMN
PFKAP_MOUSE   ERRFKEAVKLRGRRFEGNLNTYKRLAIKLPDEKIVKSN------CNVAVINVGAPAAGMN
PFKA_HAECO    EKDWELAVKLRGRSFQRNLETYKLLTKLRTVEKDNLSGG---QNFNVAVMNVGAPAGGMN
PFKA1_CAEEL   DKDWTTAVMLRGRSFQRNLETYKLLTKMRTVEKDNLSEG---HKFNVAVINVGAPAGGMN
PFKA_DROME    EKRWADAVKLRGRSFERNLETYKMLTRLKPPKENFDADGKGIEGYRLAVMHIGAPACGMN
PFKA_SCHMA    ACDFDHAVELRGTSFMNNLATYIKLSKIEQPRQSVMSSE---NNLRIGIVNVGAPACGIN
PFKA_DICDI    ERRFNEVVDVRGGMFKEFYEIFIACSNLHRRKVESKG-------MGVLILHSGGPSPGMN
PFKA1_YEAST   NKDFDKAISLRDTEFIELYENFLSTTVKDDGSELLPVSD----RLNIGIVHVGAPSAALN
PFKA1_KLULA   AKDFDKAISLRDTEFIELYSNFMSTTVNDDGSQLLPEAD----RLNIAIVHVGAPSAALN
PFKA1_PICPA   AKDFDKALQLRDQEFATSYENFLSVSKYDDGSYLVPESS----RLNIAIIHVGAPTSALN
PFKA1_CANAX   NKDFDKAMSLRDNSFYDDYRYFRDISIYDDGSKQLSEDK----RLNIAIVHVGAASAGLN
PFKA2_YEAST   AKDFKRAMSLRDTEFIEHLNNFMAINSADHNEPKLPKDK----RLKIAIVNVGAPAGGIN
PFKA2_KLULA   SKDFKKAMQLRDSEFVEHLDNFMAINSADHIEPKLPEHT----HMKIAIVNVGAPAGGMN
PFKA2_CANAX   AKDFEKAMSLRDHEFKEHLANFMAMNTANHEKPTLPREK----RKKIAIINIGAPAGGMN
PFKA2_PICPA   SRNFKKAISLRDSEFVEHMKNFISTNSADHVPPSLPLEK----RKKIAIINVGAPAGGMN
PFKA_YARLI    NKDFAEAMRLRNPEFVEQLQGFLLTNSADKDRPQEPAKD----PLRVAIVCTGAPAGGMN
PFKA_ASPFU    DKDFEAAMRLRDAEFKEYHFAYRNTATPDHPKMILPQDK----RMRIAIIHVGAPAGGMN
PFKA_ASPNG    NKEFAEAMALRDSEFKEYHFSYINTSTPDHPKLLLPENK----RMRIGIIHVGAPAGGMN
PFKA1_ASPOR   ERKFDEAMHLRDSEFKEYHFAYKNTATPDHPKLILPENK----RMRIAIIHVGAPAGGMN
PFKA2_ASPOR   AKEFEKAATLRDPEFMEYHSAYRHLNTSDHPKMVLPEDK----RMRVAIIHVGAPAAGMN
PFKA_SCHPO    KKQFAHAMELRDPEFADYLHTWEGTTFIEDESHFVPKDE----RMRVAIIHVGAPAGGMN
          : . :*. *   :            : :: *..: .:*

PFKAM_HORSE   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------RIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_CANLF   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_RABIT   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGPAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGS
PFKAM_PIG    AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_MOUSE   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_RAT    AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_HUMAN   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_PONAB   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_MACFA   AAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAM_BOVIN   AAVRSTVRIGLIQGNRMLVVHDGFEGLAKG-------QIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGT
PFKAL_HUMAN   AAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKG-------QVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGT
PFKAL_PONAB   AAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKG-------QVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGT
PFKAL_RAT    AAVRSAVRTGISEGHTVYVVHDGFEGLAKG-------QVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGT
PFKAL_MOUSE   AAVRSAVRTGISEGHTVYIVHDGFEGLAKG-------QVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGT
PFKAL_BOVIN   AAVRSAVRSGISQGHTVYVVHDGFEGLAKN-------QVQEVSWHDVAGWLGRGGSMLGT
PFKAP_HUMAN   AAVRSAVRVGIADGHRMLAIYDGFDGFAKG-------QIKEIGWTDVGGWTGQGGSILGT
PFKAP_PONAB   AAVRSAVRVGIADGHRMLAIYDGFDGFAKG-------QIKEIGWTDVGGWTGQGGSILGT
PFKAP_RABIT   AAVRSAVRVGIADGHKMFAVYDGFDGFAKG-------QIKEIRWGDVGGWTGQGGSILGT
PFKAP_RAT    AAVRSAVRVGIAEGHKMFAIYDGFDGLANG-------QIKEIGWGDVGGWTGQGGSILGT
PFKAP_MOUSE   AAVRSAVRVGIADGHKMFAIYDGFEGFANG-------QIKEIGWADVGGWTGQGGSILGT
PFKA_HAECO    AAVRSFVRMAIVPSLYSLRYEDSFEGLANG-------AFKKFQWGDVTNWVMHGGSFLGT
PFKA1_CAEEL   AAVRSYVRMALYHQCTVYGIEDSFEGLANG-------SFKQFKWSDVTNWAMNGGSFLGT
PFKA_DROME    AAVRSFVRNAIYRGDVVYGINDGVEGLIAG-------NVRELGWSDVSGWVGQGGAYLGT
PFKA_SCHMA    AVIRGFTRLGITKGYKVIGIHEGFSGLVKG-------DASEIQWADVRGWVGMGGSMLGT
PFKA_DICDI    PCVRAFTRLGIDHGYTMYGCFNGFGGLALG-------EIEQLHWMTVNGWSVMGGAELGT
PFKA1_YEAST   AATRAATLYCLSHGHKPYAIMNGFSGLIQT------GEVKELSWIDVENWHNLGGSEIGT
PFKA1_KLULA   AATRAATLYCLAHGHRPYAITNGFSGLIQT------GQVKELSWIDVEDWHNLGGSEIGT
PFKA1_PICPA   PATRVATLNSLAKGHRVFAIRNGFAGLIRH------GAVRELNWIDVEDWHNTGGSEIGT
PFKA1_CANAX   AATRAVALYSLSRGHKLYAVQDGFAGLVK-------GDLKNLTWMDVEGWHSLGGSEIGT
PFKA2_YEAST   SAVYSMATYCMSQGHRPYAIYNGWSGLARH------ESVRSLNWKDMLGWQSRGGSEIGT
PFKA2_KLULA   SAVYSMATYCMSQGHKPYAIYNGWTGLTRH------ESVRSLNWKDLLGWQSRGGSEIGT
PFKA2_CANAX   SAVYAMATYCMSRGHTPYAIHNGFAGLSRH------ESVKSIEWIDIEGWNSIGGSEIGT
PFKA2_PICPA   SAVYSMATYCMSRGHVPYAIHNGFSGLARH------ESVRSINWLDIEGWGSLGGSEIGT
PFKA_YARLI    AAIRSAVLYGLARGHQMFAIHNGWSGLVKNGD----DAVRELTWLEVEPLCQKGGCEIGT
PFKA_ASPFU    QATRAAVGYCLTRGHTPLAIHNGFPGLCRHHDDQPVGSVREVKWLESDAWVNEGGSDIGT
PFKA_ASPNG    QATRAAVAYCLTRGHTPLAIHNGFPGLCRHYDDTPICSVREVAWQESDAWVNEGGSDIGT
PFKA1_ASPOR   QATRAAVAYCQTRGHTALAVHNGFPGLCRHHADTPVSSVREVSWEEQDTWVNEGGSDIGT
PFKA2_ASPOR   PATRAVVAYCLTRGHTPIAIHNGFPGLCRHHDDTP-GSVREMHWLESGDWINDGGSDIGT
PFKA_SCHPO    SATRAAVRYCLNRGHTPLAIDNGFSGFLRHD------SIHELSWIDVDEWCIRGGSEIGT
            .       :. *       . *     **. :*:

PFKAM_HORSE   KRTLP-RKSFEQISANITKFNIQGLIIVGGFEAYTGGLELMEGRKQYDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_CANLF   KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLIIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_RABIT   KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_PIG    KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQYDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_MOUSE   KRTLP-KKNLEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_RAT    KRTLP-KKNLEQISANITKYNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_HUMAN   KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_PONAB   KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_MACFA   KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDEL-CIPFVVIPA
PFKAM_BOVIN   KRTLP-KKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQYDEL-CIPFVVIPA
PFKAL_HUMAN   KRTLP-KGQLESIVENIRIYGIHALLVVGGFEAYEGVLQLVEARGRYEEL-CIVMCVIPA
PFKAL_PONAB   KRTLP-KGQLESIVENIRIYGIHALLVVGGFEAYEGVLQLVEARGRYEEL-CIVMCVIPA
PFKAL_RAT    KRTLP-KPHLEAIVENLRTYNIHALLVIGGFEAYEGVLQLVEARGRYEEL-CIVMCVIPA
PFKAL_MOUSE   KRTLP-KPHLEAIVENLRTYNIHALLVIGGFEAYEGVLQLVEARGRYEEL-CIVMCVIPA
PFKAL_BOVIN   KRTLP-KGFMEKIVENIRLHNIHALLVIGGFEAYEGVLQLVEARGRYEEL-CIVMCVIPA
PFKAP_HUMAN   KRVLP-GKYLEEIATQMRTHSINALLIIGGFEAYLGLLELSAAREKHEEF-CVPMVMVPA
PFKAP_PONAB   KRVLP-GKYLEEIATQMRTHSINALLIIGGFEAYLGLLELSAAREKHEEF-CVPMVMVPA
PFKAP_RABIT   KRILP-GKYLEEIATQIRTHNINAILIIGGFEAYLGLLELSAAREKHEEF-CVPMVMVPA
PFKAP_RAT    KRTLP-GKYLEKIAEQMHSKNINALLIIGGFEAYLGLLELAAARNKHEAF-CVPMVMVPA
PFKAP_MOUSE   KRTLP-GKYLEKIAEQMHSHSINALLIIGGFEAYLGLLELAAAREKHEAF-CVPMVMVPA
PFKA_HAECO    QKQLPNEKNVPLIAEQLRKHNIQALLLVGGFEAYHSTLILSKNREKYPEF-CIPLCVIPC
PFKA1_CAEEL   QKSLPTEKTMPQLAAQLKKHNIQALLLVGGFEAYHSTIILAENREKYPEF-CIPMCVIPC
PFKA_DROME    KRTLP-EGKFKEIAARLKEFKIQGLLIIGGFESYHAAGQIADQRDNYPQF-CIPIVVIPS
PFKA_SCHMA    RRDTPNGLGIDKVAAKFKELKLSGLLIIGGFEAYECMIELVEGREKYPEL-CIPMAMVPA
PFKA_DICDI    NRSIPNDSNIEAIIATLERFKINAILMFGGFNGYLGIAKLYEYREKYQQLKRISIIGAPG
PFKA1_YEAST   NRSVA-SEDLGTIAYYFQKNKLDGLIILGGFEGFRSLKQLRDGRTQHPIF-NIPMCLIPA
PFKA1_KLULA   NRSVA-AEDMGTIAYHFQKNKFDGVIILGGFEGFKSLKQLRDGRDQYPIF-NIPMCLIPA
PFKA1_PICPA   NRSLP-SDDMGTVAYYFQQYKFDGLIIIGGFEAFTALYELDAARAQYPIF-NIPMCCLPA
PFKA1_CANAX   NRSLP-SQNIGKVAYNLQKFNIQGLLIVGGFEAFTSLHELSEQKANYPIF-EIPMVVVPA
PFKA2_YEAST   NRVTPEEADLGMIAYYFQKYEFDGLIIVGGFEAFESLHQLERARESYPAF-RIPMVLIPA
PFKA2_KLULA   NRHTPEEADIGLIAYYFQKYGFDGIIIVGGFEAFVSLHQLERARENYTAF-RIPMVLIPA
PFKA2_CANAX   NRQTPEETDIGMIAHYFEKYQFDGLIIVGGFEAFVSLEQLERSRAMYPSF-RIPMVLIPA
PFKA2_PICPA   NRTLPNDADIGMIAYFFEKYGFDGLILVGGFEAFISLHQLERARINYPSL-RIPLVLIPA
PFKA_YARLI    NRSLP-ECDLGMIAYHFQRQRFDGLIVIGGFEAFRALNQLDDARHAYPAL-RIPMVGIPA
PFKA_ASPFU    NRSLP-SEDFETTAMCFEKYKFDALFVVGGFEAFTAVSQLRQARDKYPAF-KIPMVVLPA
PFKA_ASPNG    NRGLP-GDDLATTAKSFKKFGFDALFVVGGFEAFTAVSQLRQAREKYPEF-KIPMTVLPA
PFKA1_ASPOR   NRSLP-SEDFETTAKCFEKFKFDGLFVVGGFEAFTAVSQLRQAREKYPAF-KIPMVVLPA
PFKA2_ASPOR   NAGLP-LDDIETTAQCFERYKFDALFVIGGFEAFTAVSQLRKARKQYLAF-RIPLVLLPA
PFKA_SCHPO    NRDTP-DLDMGFTAFKFQQHKIDALIIIGGFEAFTALSQLESARVNYPSF-RIPMAIIPA
         .  .  .   :  : .:.:.***:.:   :  : . : : :  * 

PFKAM_HORSE   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICMTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_CANLF   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_RABIT   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_PIG    TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICMTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_MOUSE   TVSNNVPGSDFSIGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_RAT    TVSNNVPGSDFSIGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_HUMAN   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_PONAB   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGHLATMAGLA
PFKAM_MACFA   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAM_BOVIN   TVSNNVPGSDFSVGADTALNTICMTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLA
PFKAL_HUMAN   TISNNVPGTDFSLGSDTAVNAAMESCDRIKQSASGTKRRVFIVETMGGYCGYLATVTGIA
PFKAL_PONAB   TISNNVPGTDFSLGSDTAVNAAMESCDRIKQSASGTKRRVFIVETMGGYCGYLATVTGIA
PFKAL_RAT    TISNNVPGTDFSLGSDTAVNAAMESCDRIKQSASGTKRRVFIVETMGGYCGYLATVTGIA
PFKAL_MOUSE   TISNNVPGTDFSLGSDTAVNAAMESCDRIKQSASGTKRRVFIVETMGGYCGYLATVTGIA
PFKAL_BOVIN   TISNNVPGTDFSLGSDTAVNAAMESCDRIKQSASGTKRRVFIVETMGGYCGYLATVTGIA
PFKAP_HUMAN   TVSNNVPGSDFSIGADTALNTITDTCDRIKQSASGTKRRVFIIETMGGYCGYLANMGGLA
PFKAP_PONAB   TVSNNVPGSDFSIGADTALNTITDTCDRIKQSASGTKRRVFIIETMGGYCGYLANMGGLA
PFKAP_RABIT   TVSNNVPGSDFSIGADTALNTITDTCDRIKQSASGTKRRVFIIETMGGYCGYLANMGGLA
PFKAP_RAT    TVSNNVPGSDFSIGADTALNTITDTCDRIKQSASGTKRRVFIIETMGGYCGYLANMGGLA
PFKAP_MOUSE   TVSNNVPGSDFSIGADTALNTITDTCDRIKQSASGTKRRVFIIETMGGYCGYLANMGALA
PFKA_HAECO    TISNNVPGTSISLGSDTAINEICTMIDKIKQSATGTKRRVFIIETMGGYCGYLATLSALA
PFKA1_CAEEL   TISNNVPGTMVSLGSDTAINEICQMIDKIKQSATGTKRRVFIVETMGGYCGYLATLSALS
PFKA_DROME    TISNNVPGTEFSLGCDTGLNEITEICDRIRQSAQGTKRRVFVIETMGGYCGYLATLAGLA
PFKA_SCHMA    TISNNVPGTDFSLGCDTALNEITSVLDKIKQSALGTKRRVFVVETMGGYCGYLATMSALA
PFKA_DICDI    TIANNVPGTNISIGSDTSLNNTLDALDKIKQSAVAS-RRLFVVEVMGAHCGYLAAMSSLT
PFKA1_YEAST   TVSNNVPGTEYSLGVDTCLNALVNYTDDIKQSASATRRRVFVCEVQGGHSGYIASFTGLI
PFKA1_KLULA   TVSNNVPGTEYSLGSDTCLNALVKYTDAIKQSASSTRRRVFVVEVQGGHSGYVASFTGLV
PFKA1_PICPA   TVSNNVPGTEYSLGSDTCLNTLSGYCDAVKQSASASRRRTFVVEVQGGYSGYLASYAGLI
PFKA1_CANAX   TVSNNVPGTEYSLGADTCLNQLVSYCDAVQQSASSTRRRVFVVEVQGGHSGYVASYCGLI
PFKA2_YEAST   TLSNNVPGTEYSLGSDTALNALMEYCDVVKQSASSTRGRAFVVDCQGGNSGYLATYASLA
PFKA2_KLULA   TLSNNVPGTEYSLGSDTALNSLMQYCDIIKQSAASTRGRVFVVDVQGGNSGYLATHAAVA
PFKA2_CANAX   TISNNVPGTEYSLGADTCLNSLMEYCDIVKQSASATRGTAFIIDVQGGNSGYIATFASLI
PFKA2_PICPA   TISNNVPGTEYSLGSDTCLNSFMEYCDVIKQSAAATRNRVFVVEVQGGNSGYIATHAQLA
PFKA_YARLI    TISNNVPGTDYSLGADTCLNSLVQYCDVLKTSASATRLRLFVVEVQGGNSGYIATVAGLI
PFKA_ASPFU    TISNNVPGTEYSLGSDTCLNTLIDFCDAIRQSASSSRRRVFVIETQGGKSGYIATTAGLA
PFKA_ASPNG    TISNNVPGTEYSLGSDTCLNTLIDFCDAIRQSASSSRRRVFVIETQGGKSGYIATTAGLS
PFKA1_ASPOR   TISNNVPGTEYSLGSDTCLNTLIDFCDAIRQSASSSRRRVFVVETQGGKSGYVATTAGLA
PFKA2_ASPOR   SMSNNVPGTEYSLGSDTSLNTLVYFCDVVRQSASSSGHSVFVVEAQGAE--YQATAAALA
PFKA_SCHPO    TISNNVPGTEFSLGCDTCLNAVMEYCDTIKQSASASRRRVFVCEVQGGRSGYIATVGGLI
         :::*****: *:* ** :*   * :: ** .:  *: : *.  : *  : 

PFKAM_HORSE   AGADAAYIFEEPFTIRDLQVNVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYSTDFIFNL
PFKAM_CANLF   AGADAAYIFEEPFTIRDLQANVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_RABIT   AGADAAYIFEEPFTIRDLQANVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_PIG    AGADAAYIFEEPFTIRDLQVNVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_MOUSE   AGADAAYIFEEPFTIRDLQVNVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_RAT    AGADAAYIFEEPFTIRDLQVNVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_HUMAN   AGADAAYIFEEPFTIRDLQANVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_PONAB   AGADAAYIFGEPFTIRDLQANVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_MACFA   AGADAAYIFEEPFTIRDLQANVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAM_BOVIN   AGADAAYIFEDPFTIRDLQVNVEHLVQKMK----TTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNL
PFKAL_HUMAN   VGADAAYVFEDPFNIHDLKVNVEHMTEKMK----TDIQRGLVLRNEKCHDYYTTEFLYNL
PFKAL_PONAB   VGADAAYVFEDPFNIHDLKVNVEHMTEKMK----TDIQRGLVLRNEKCHDYYTTEFLYNL
PFKAL_RAT    VGADAAYVFEDPFNIHDLKANVEHMTEKMK----TDIQRGLVLRNEKCHEHYTTEFLYNL
PFKAL_MOUSE   VGADAAYVFEDPFNIHDLKANVEHMTEKMK----TDIQRGLVLRNEKCHEHYTTEFLYNL
PFKAL_BOVIN   VGADAAYVFEDPFNIQDLKANVEHMTEKMK----TEIQRGLVLRNEKCHEHYTTEFLYNL
PFKAP_HUMAN   AGADAAYIFEEPFDIRDLQSNVEHLTEKMK----TTIQRGLVLRNESCSENYTTDFIYQL
PFKAP_PONAB   AGADAAYIFEEPFDIRDLQSSVEHLTEKMK----TTIQRGLVLRNESCSENYTTDFIYQL
PFKAP_RABIT   AGADAAYIFEEPFDIRDLQSNVEHLTEKMK----TTIQRGLVLRNESCSENYTTDFIYQL
PFKAP_RAT    AGADAAYIFEEQFDIRDLQSNVMHLTEKMK----TSIQRGLVLRNENCSVNYTTDFIYQL
PFKAP_MOUSE   AGADAAYIFEEPFDIGDLQSNVVHLTEKMK----TSIQRGLVLRNESCSVNYTTDFIYQL
PFKA_HAECO    SGADNAYIFEEKFTV-EISLRRGSHRCKMA----QGVQRYLIVRNEYANKNFTTEFVKQL
PFKA1_CAEEL   SGADNAYIFEEPFTVQDLSDDVDVILSKME----VGAKRYLVVRNEWADKNLTTDFVQNL
PFKA_DROME    GGADAAYIYEEKFSIKDLQQDVYHMASKMA----EGVSRGLILRNEKASENYSTDFIYRL
PFKA_SCHMA    GGADAAYIFEEPFTIDDLREDVVHLRAKID----DNVKRGLVLRADMLINTITSEFIHQL
PFKA_DICDI    SGAERSYIMERGITLNTLTKDLEMFVERFK----REHRIGLIIKSELASNTYSTHFIYSL
PFKA1_YEAST   TGAVSVYTPEKKIDLASIREDITLLKENFRHDKGENRNGKLLVRNEQASSVYSTQLLADI
PFKA1_KLULA   TGAVSVYTPENAINLKTIQEDLALLKESFKHEQGETRNGKLVIRNEMASDVYTTELLADI
PFKA1_PICPA   TGALAVYTPENPINLQTVQEDIELLTRTYEEDDGKNRSGKIFIHNEKASKVYTTDLIAAI
PFKA1_CANAX   TGALATYTPESNINLRELQGDIDLLQKVFATDRGEDHNGTLIVRNEQASAVYSTQLIADI
PFKA2_YEAST   VGAQVSYVPEEGISLEQLSEDIEYLAQSFEKAEGRGRFGKLILKSTNASKALSATKLAEV
PFKA2_KLULA   VGAQVSYVPEEGISLEQLTQDIENLTESFSEAEGRGKFGQLILKSTNASKVLTPEVLAEV
PFKA2_CANAX   SGAQASYVPEEGISLQQLEMDINSLREAFAVEQGMTKSGKLIIKSSNASKVLTPHTLADI
PFKA2_PICPA   CGAQISYVPEEGISLAQLEMDINSLKESFANDQGKTKSGRLILKSENASKVLTTEVISTI
PFKA_YARLI    TGAYVVYTPESGINLRLLQHDISYLKDTFAHQADVNRTGKLLLRNERSSNVFTTDVITGI
PFKA_ASPFU    VGATAVYIPEEGIDIKMLSNDIDFLRENFARDKGANRAGKLILRNECASSTYTTQVIADI
PFKA_ASPNG    VGAVAVYIPEEGIDIKMLARDIDFLRDNFARDKGANRAGKIILRNECASSTYTTQVVADM
PFKA1_ASPOR   VGASAVYIPEEGIDIKMLARDIDFLRNNFAHDKGANRAGKIILRNETASSTYTTQVIADM
PFKA2_ASPOR   AGAMTVYTPERGITLQSLSNDIEYLRQQFSKDHGANRSGKLIIRNDQTSTIYSTTEIANI
PFKA_SCHPO    TGASAIYTPEDGISLDMLRKDIDHLKATFALEAGRNRAGQLILRNECASKVYTTEVIGNI
         **  *   : : :           :.::    :. : :

PFKAM_HORSE   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAM_CANLF   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAM_RABIT   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMAGKIKESY--------
PFKAM_PIG    YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPLDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAM_MOUSE   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAM_RAT    YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGNPTPFDRNFATKMGAKATNWMSGKIKESY--------
PFKAM_HUMAN   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAM_PONAB   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAM_MACFA   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGIIKESY--------
PFKAM_BOVIN   YSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESY--------
PFKAL_HUMAN   YSSEGKGVFDCRTNVLGHLQQGGAPTPFDRNYGTKLGVKAMLWLSEKLREVY--------
PFKAL_PONAB   YSSEGKGVFDCRTNVLGHLQQGGAPTPFDRNYGTKLGVKAMLWLSEKLRDVY--------
PFKAL_RAT    YSSEGRGVFDCRTNVLGHLQQGGAPTPFDRNYGTKLGVKAMLWMSEKLRDVY--------
PFKAL_MOUSE   YSSEGRGVFDCRTNVLGHLQQGGAPTPFDRNYGTKLGVKAMLWVSEKLRDVY--------
PFKAL_BOVIN   YSSEGKGVFDCRTNVLGHLQQGGAPTPFDRNYGTKLGVKAIIWMSEKLRAVY--------
PFKAP_HUMAN   YSEEGKGVFDCRKNVLGHMQQGGAPSPFDRNFGTKISARAMEWITAKLKEAR--------
PFKAP_PONAB   YSEEGKGVFDCRKNVLGHMQQGGAPSPFDRNFGTKISARAMEWITAKLKETR--------
PFKAP_RABIT   YSEEGRGVFDCRKNVLGHMQQGGAPSPFDRNFGTKISARAMQWITTKLKESP--------
PFKAP_RAT    YSEEGKGVFDCRKNVLGHMQQGGAPSPFDRNFGTKISAKAMEWISAKLKGSH--------
PFKAP_MOUSE   YSEEGKGVFDCRKNVLGHMQQGGAPSPFDRNFGTKISAKAMEWISAKLKGSQ--------
PFKA_HAECO    FAEEGKGEFSTRINILGHAQQGGSPTPFDRNMGTKLAARALEYIITQIKESM--------
PFKA1_CAEEL   FDSEGKKNFTTRVNVLGHVQQGGSPTPFDRNMGTKLAARALEFLLIQLKENLT-------
PFKA_DROME    YSEEGKGLFTCRMNILGHMQQGGSPTPFDRNMGTKMAAKCVDWLAAQIKANID-------
PFKA_SCHMA    YAQEGQGIFDCRCNVLGHMQQGDRPSPFDRSLGTKFASKAIDWLDEQINANIV-------
PFKA_DICDI    FKEEGKHLFDVRESILGHLQQGGTPSAIDRIFSTRLMNHYYQFLENDLKEHG--------
PFKA1_YEAST   ISEASKGKFGVRTAIPGHVQQGGVPSSKDRVTASRFAVKCIKFIEQWN--KKNEASPNTD
PFKA1_KLULA   ITEQSNDRFGVRTAIPGHVQQGGVPSSKDRVIASRFAVKCVKFIEQWN--KKNTAADNED
PFKA1_PICPA   IGEAGKGRFESRTAVPGHVQQGKSPSSIDRVNACRLAIKCCNFIEDANFQVKHNANLSAD
PFKA1_CANAX   LKENANKRFETRTAIPGHVQQGFTPSANDRVMAVKFSLKAMEFIETRNGCYGKHDRKFSD
PFKA2_YEAST   ITAEADGRFDAKPAYPGHVQQGGLPSPIDRTRATRMAIKAVGFIK-DNQAAIAEARAAEE
PFKA2_KLULA   ITQEAEGHFDAKCAIPGHVQQGGLPSPIDRTRGTRFAIRAVGFIESQHKVLAAEANLDDD
PFKA2_CANAX   FNDECHGDFDTKTAIPGHVQQGGLPSPIDRSRGDRFAIRAVQFIE--DHCDVLAPYRYEL
PFKA2_PICPA   IDDEASGRFDSKTAIPGHVQQGGIPSPMDRVRASRFAIRAVSFIE--RHSDRCQTFKNSI
PFKA_YARLI    INEEAKGSFDARTAIPGHVQQGGHPSPTDRVRAQRFAIKAVQFIE---------------
PFKA_ASPFU    FKEEAKGRFESRSAVPGHFQQGGKPSPMDRIRALRMAVKCMLHLENYAG-----------
PFKA_ASPNG    IKEEAKGRFESRAAVPGHFQQGGKPSPMDRIRALRMATKCMLHLESYAG-----------
PFKA1_ASPOR   IKEEAKGRFESRAAVPGHFQQGGKPSPMDRIRALRMAIRCMQHIETFSG-----------
PFKA2_ASPOR   IKHEAKNRFDAQGVVPGHFQQGGKVSPIDRIRAFRLAVKCMEHLETFAG-----------
PFKA_SCHPO    ISEEAHKRFSARTAVPGHVQQGGNPTPMDRARAARLAMRAIRFFETC-------------
             * :  ** ***  :. ** . :: :  .        

PFKAM_HORSE   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LKEQTDFEH
PFKAM_CANLF   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LKDQTDFDH
PFKAM_RABIT   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LQNQTDFEH
PFKAM_PIG    RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LKEQTDFEH
PFKAM_MOUSE   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LKDQTDFEH
PFKAM_RAT    RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LKDQTDFEH
PFKAM_HUMAN   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVAE----LKDQTDFEH
PFKAM_PONAB   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALVFQPVAE----LKDQTDFEH
PFKAM_MACFA   RNGRIFAN-----------------TPDSGCVLGMRKRALLFQPVTE----LQGQTDFEH
PFKAM_BOVIN   RNGRIFAN-----------------SPDSGCVLGMRKRALVFQPVTE----LKEQTDFEH
PFKAL_HUMAN   RKGRVFAN-----------------APDSACVIGLKKKAVAFSPVTE----LKKDTDFEH
PFKAL_PONAB   RKGRVFAN-----------------APDSACVIGLKKKAVAFSPVTE----LKKDTDFEH
PFKAL_RAT    RKGRVFAN-----------------APDSACVIGLRKKVVAFSSVTE----LKKETDFEH
PFKAL_MOUSE   RKGRVFAN-----------------APDSACVIGLRKKVVAFSPVTE----LKKETDFEH
PFKAL_BOVIN   RNGRVFAN-----------------ASDSACVIGLQKKVVAFSPVTE----LKKDTDFEH
PFKAP_HUMAN   GRGKKFTT-----------------D-DSICVLGISKRNVIFQPVAE----LKKQTDFEH
PFKAP_PONAB   GRGKKFTT-----------------D-DSVCVLGISKRNVIFQPVAE----LKKQTDFEH
PFKAP_RABIT   GKGKRFVS-----------------D-DSICVLGISKRNVLFQPVAE----LKNETDFEH
PFKAP_RAT    GTGKKFVS-----------------D-DSICVLGIQKRDLLFKPVAE----LRKATDFEH
PFKAP_MOUSE   GTGKKFVS-----------------D-DSICVLGICKRDLLFQPVAE----LKKVTDFEH
PFKA_HAECO    VNGVVSTK-----------------SPERATLLGLTGRRVVFTPVEE----LAAETDFDK
PFKA1_CAEEL   ADNKVIAK-----------------SAHTATLLGLKGRKVVFTPVQD----LKKETDFEH
PFKA_DROME    ANGVVNCK-----------------SPDTATLLGIVSRQYRFSPLVD----LIAETNFDQ
PFKA_SCHMA    QILQSIHQ-----------------TFMLYINWYCTSSDNLFKYSLE----LREHTDFVH
PFKA_DICDI    -------------------------HLQMNGCIGFIDGGIHYTPMQE----MIEEMSDKF
PFKA1_YEAST   AKVLRFKFDTHGEKVPTVEHE-----DDSAAVICVNGSHVSFKPIAN---LWENETNVEL
PFKA1_KLULA   FKILRFNY-VNGVKQYTVLDE-----DLSAAVICVNGSKISFKPIAH---IWENETNIEL
PFKA1_PICPA   ERHLRFFY-DDGVKTSAVSGKSSVIDDNTSVVIGIQGSEVTFTPVKQ---LWENETHHKW
PFKA1_CANAX   EEIS----------------------EHSQVVIGIHGDVVKFTCIKH---LYDNEANVAL
PFKA2_YEAST   NFNADDKT-----------------ISDTAAVVGVKGSHVVYNSIRQ---LYDYETEVSM
PFKA2_KLULA   DFDFDTPK-----------------IIATASVLGVKGSDIVFSSIRQ---LYDFETELNK
PFKA2_CANAX   DFPIDDKK-----------------ILNTAAVLGIKSSRLRFTSIRH---LFDFETELGR
PFKA2_PICPA   SFRQTDE------------------ITSTAVVLGIHKSQLRFTPIRQ---LYDFESDVPR
PFKA_YARLI    -EHHGSKN-----------------NADHCVILGVRGSKFKYTSVSH---LYAHKTEHGA
PFKA_ASPFU    KSRDEIAA-----------------DPMSAAVIGIKGSQVLFSAMGGEDGLEATETDWAR
PFKA_ASPNG    KSADEIAA-----------------DELSASVIGIKGSQVLFSPMGGETGLEATETDWAR
PFKA1_ASPOR   KSADEIAA-----------------DELSATVIGVKGSQVLFSQMGGPNGLEATETDWAR
PFKA2_ASPOR   QSPEEIMN-----------------DENSATVISIKQSRILLLPMGGPTGVEATDTDWKR
PFKA_SCHPO    -RANDLGN-----------------DPSSAVVIGIRGTGVSFSSVAD---VENNETEIEM
                                       

PFKAM_HORSE   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSEHAHLEHISRKRSGEAPA--------------
PFKAM_CANLF   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTTEHAHLEHISRKRSGETSI--------------
PFKAM_RABIT   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSEHAHLEHISRKRSGEATV--------------
PFKAM_PIG    RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSEHAHLEHITRKRSGEATI--------------
PFKAM_MOUSE   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSDHAHLEHISRKRSGEAAV--------------
PFKAM_RAT    RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSDHAHLEHISRKRSGEAAV--------------
PFKAM_HUMAN   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSDHAHLEHITRKRSGEAAV--------------
PFKAM_PONAB   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSDHAHLEHITRKRSGEAAV--------------
PFKAM_MACFA   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSDHAHLEHITRKRSGEGAV--------------
PFKAM_BOVIN   RIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSEHAHLEHISRKRSGEANV--------------
PFKAL_HUMAN   RMPREQWWLSLRLMLKMLAQYRISMAAYVSGELEHVTRRTLSMDKGF-------------
PFKAL_PONAB   RMPREQWWLSLRLMLKMLAQYRISMAAYVSGELEHVTRRTLSMDKGF-------------
PFKAL_RAT    RMPREQWWLNLRLMLKMLAHYRISMADYVSGELEHVTRRTLSIDKGF-------------
PFKAL_MOUSE   RMPREQWWLNLRLMLKMLAHYRISMADYVSGELEHVTRRTLSIDKGF-------------
PFKAL_BOVIN   RMPREQWWLNLRLMLKMLAHYRISMADYVSGELEHVTRRTLSIETGF-------------
PFKAP_HUMAN   RIPKEQWWLKLRPLMKILAKYKASYDVSDSGQLEHVQPWSV-------------------
PFKAP_PONAB   RIPKEQWWLKLRPLMKILAKYKASYDVSDSGQLEHVQPWSV-------------------
PFKAP_RABIT   RIPKEQWWLKLRPLMKILAKYKTSYDVSDSGQLVPVRHRGGPEEPAAI------------
PFKAP_RAT    RIPKQQWWLKLRPIMKILAKYEASYDMSDVGKLEPVHNHGELSAI---------------
PFKAP_MOUSE   RIPKEQWWLKLRPIMKILAKYEASYDMSDSGKLESLQHHEEL------------------
PFKA_HAECO    RLPCDQWWLKLRPLLRILAKHTSIYHTEAMEDTEDYD-----------------------
PFKA1_CAEEL   RLPSEQWWMALRPLLRVLARHRSTVESSAILESVEEESADSHMF----------------
PFKA_DROME    RIPKKQWWLRLRPLLRILAKHDSAYEEEGMYITVEEECDTDAVA----------------
PFKA_SCHMA    RLPKEEWWLSLRPLMRIMAKHDSLYESESIMAGTDRK-----------------------
PFKA_DICDI    RRPRSQWWMDLVETSQNISVFPLDDPSSTNFEGCNSNLSEQDRPIKKSDISSPTSYSQKT
PFKA1_YEAST   RKGFEVHWAEYNKIGDILSGRLKLRAEVAALAAENK------------------------
PFKA1_KLULA   RKGQEIHWEEYNEIGDILSGRSMLRRKIQKEQQEESSLPSVADTPLSSVTVSTSAAKEDS
PFKA1_PICPA   RKGKNVHWEQLNIVSDLLSGRLSIRTT---------------------------------
PFKA1_CANAX   RKGKTVHWTDMIDVANILNGKSLLKKQERY------------------------------
PFKA2_YEAST   RMPKVIHWQATRLIADHLVGRKRVD-----------------------------------
PFKA2_KLULA   RTPKTIHWQSTRTIADHLVGRKKL------------------------------------
PFKA2_CANAX   RMPKTIYWNTIRDISDQLVGRTRLDKP---------------------------------
PFKA2_PICPA   RMRKNIFWSNVREISDMLSGRTSL------------------------------------
PFKA_YARLI    RRPKHSYWHAIGDIANMLVGRKAPPLPETLNDEIEKNIAKEQGIIDPC------------
PFKA_ASPFU    RRPKTEFWLELQNYVNVLSGRASAG--KPLWSCYESKHFPSCCRLYNTDLSIDIDPSALT
PFKA_ASPNG    RRPKTEFWLELQDTVNILSGRASVN--NATWSCYENA-----------------------
PFKA1_ASPOR   RRPKDEFWLDLQSTVNILSGRASFGEGKTGWSCYENC-----------------------
PFKA2_ASPOR   QRPKTQNWLEIQEAVDSLSGRSSLY-------AIPN------------------------
PFKA_SCHPO    RRPKNAWWRDMHNLVNILAGKTFAD-----------------------------------
         :   *     :                     

PFKAM_HORSE   -----------
PFKAM_CANLF   -----------
PFKAM_RABIT   -----------
PFKAM_PIG    -----------
PFKAM_MOUSE   -----------
PFKAM_RAT    -----------
PFKAM_HUMAN   -----------
PFKAM_PONAB   -----------
PFKAM_MACFA   -----------
PFKAM_BOVIN   -----------
PFKAL_HUMAN   -----------
PFKAL_PONAB   -----------
PFKAL_RAT    -----------
PFKAL_MOUSE   -----------
PFKAL_BOVIN   -----------
PFKAP_HUMAN   -----------
PFKAP_PONAB   -----------
PFKAP_RABIT   -----------
PFKAP_RAT    -----------
PFKAP_MOUSE   -----------
PFKA_HAECO    -----------
PFKA1_CAEEL   -----------
PFKA_DROME    -----------
PFKA_SCHMA    -----------
PFKA_DICDI    FDPNVNPQFTL
PFKA1_YEAST   -----------
PFKA1_KLULA   ALYV-------
PFKA1_PICPA   -----------
PFKA1_CANAX   -----------
PFKA2_YEAST   -----------
PFKA2_KLULA   -----------
PFKA2_CANAX   -----------
PFKA2_PICPA   -----------
PFKA_YARLI    -----------
PFKA_ASPFU    SS---------
PFKA_ASPNG    -----------
PFKA1_ASPOR   -----------
PFKA2_ASPOR   -----------
PFKA_SCHPO    -----------