CLUSTAL format seed alignment for MF_03202

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

Q28FK3_XENTR   -----------------------------------------------MEHIEKIDQEVNA
G3W7B3_SARHA   ---------------------MNGSNVKQEKTPCPRSSSFIMAFFYSQEQLIAFDNEVNA
F6YSB5_MONDO   -----------------------------------------------MDRLTIFDNEVNS
G5BN57_HETGA   ------------------MESACSCSEIQAQLAPLQDDYQPITLS--WEHLKVFDDEVNA
ELOV2_MOUSE    -----------------------------------------------MEQLKAFDNEVNA
ELOV2_RAT     ------------------------------------------------------------
L9LA09_TUPCH   -----------------------------------------------MEHLKAFDDEVNA
M3XNL5_MUSPF   --------------------------------------------MCSKEHLKALDDEINA
L5LH67_MYODS   MGAKIFGNHQRLAPMTVIGARLGLAPPLTCSTIPLRPMPAMFRTCPLVELLKAFDDEINA
F1PC12_CANLF   ----------MHRHGSFIFLLRCGKYVPPDASQPDSEGLSPLKTPRQTEHLKAFDDEINA
G1T4J8_RABIT   -----------------------------------------------MEQLKALDDEINA
M3X893_FELCA   -----------------------------MSVLNFPKNRVKCFLLSFQEHLKAFDDEINA
ELOV2_HUMAN    -----------------------------------------------MEHLKAFDDEINA
H2R181_PANTR   -----------------------------------------------MEHLKAFDDEINA
H2PHX6_PONAB   -----------------------------------------------MEHLKAFDDEINA
F7IDA2_CALJA   -----------------------------------------------MEHLKAFDDEINA
H9GE48_ANOCA   -----------------------------------------------MEQLKAFDQEVNE
E1BYE9_CHICK   -----------------------------------------------MEHLKAFDQEVNA
B6V6V1_SALSA   -----------------------------------------------MNHLQSLDERLNK
A3KP14_DANRE   -----------------------------------------------MESYEKIDKLLNS
                                       

Q28FK3_XENTR   FVDYLFGPRDTRTRGWLMLDSYLPTLFLTLLYFLSIWLGTKYMQNRPAFSLRGHLIVYNL
G3W7B3_SARHA   FLDNMFGPRDARVRGWLMLDSYLPTFFLTVIYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILIFYNL
F6YSB5_MONDO   FLDNMFGPRDARVRGWLMLDSYLPTFFLTVIYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILIFYNL
G5BN57_HETGA   FLDRMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTLFLTVLYLLSIWLGNKYMKNRPAFSLRGTLTLYNL
ELOV2_MOUSE    FLDNMFGPRDSRVRGWFLLDSYLPTFILTITYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILTLYNL
ELOV2_RAT     ----MFGPRDSRVRGWFLLDSYLPTFTLTIVYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILTLYNL
L9LA09_TUPCH   FLDNMFGPRDARVRGWLMLDSYLPTFCLTVVYLLSIWLGTKYMKDRPALSLRGVLTLYNL
M3XNL5_MUSPF   FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVLYLLSIWLGNKYMKTRPALSLKGILTLYNL
L5LH67_MYODS   FLVNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFSLTVMYLLSIWLGNKCMKNRPALSLRSILTLYNL
F1PC12_CANLF   FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVLYLLSIWLGNKYMKNRHALSLRGILTLYNL
G1T4J8_RABIT   FLDNMFGPRDSRVRGWFLLDSYLPTFFLTVAYLLSIWLGNKSMKNRPALSLRGILTLYNL
M3X893_FELCA   FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVLYLLSIWLGNKYMKNRHALSLRGILTLYNL
ELOV2_HUMAN    FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVMYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILTLYNL
H2R181_PANTR   FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVMYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILTLYNL
H2PHX6_PONAB   FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVMYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILTLYNL
F7IDA2_CALJA   FLDNMFGPRDSRVRGWFMLDSYLPTFFLTVIYLLSIWLGNKYMKNRPALSLRGILTLYNL
H9GE48_ANOCA   FVDYLFGPRDPRVRGWLLLDSCLPTLFLTFLYLVFIFLGTAFMKNRPALSLRGLLIVYNL
E1BYE9_CHICK   FVDYMFGPRDARVRGWLLLDSYLPTFFLTVAYLLCIWLGNKFMKNRQPFSLKAHLIVYNL
B6V6V1_SALSA   LFYFLFEDRDSRVRGWLLLDSYLPTLSLTILYLLSVYLGSKYMRNRPAYSLKGVLQVYNF
A3KP14_DANRE   VVDSLFGERDTRVRGWLLLDSYTPTFLLTITYLLTIYLGTKYMRNRPAYSLKNVLLLYNF
           :* **.*.***::*** **: **. *:: ::**. *. * . **. * .**:

Q28FK3_XENTR   VVTLLSLYMLIELILSTWEGGYNLQCQNLDSAGKADVRVAKVLWWYYFSKAIEFMDTIFF
G3W7B3_SARHA   GITLLSLYMLVELVLATWEGGYNLQCQNLVSAGEADIRVARVLWWYYFSKLIEFMDTIFF
F6YSB5_MONDO   GITLLSLYMLVELILATWEGGYNLQCQNLVSAGEADIRVARVLWWYYFSKLIEFMDTIFF
G5BN57_HETGA   GITLLSAYMLVELILSTWGGGYNLQCQNLDSAGDADVRVARVLWWYYFSKLVEFLDTIFF
ELOV2_MOUSE    AITLLSAYMLVELILSSWEGGYNLQCQNLDSAGEGDVRVAKVLWWYYFSKLVEFLDTIFF
ELOV2_RAT     GITLLSAYMLVELVLSSWEGGYNLQCQNLDSAGEGDIRVAKVLWWYYFSKLVEFLDTIFF
L9LA09_TUPCH   GITLLSAYMLAELILSSWEGGYNLQCQNLDSAGEADIRVAKVLWWYYFSKLVEFLDTIFF
M3XNL5_MUSPF   GITLLSVYMLAELILSSWEGGYNLQCQDLASAGEADVRVAKVLWWYYFSKSVEFLDTIFF
L5LH67_MYODS   GITLLSMYMLAELILSSWEGGYNLQCQDLASAGEADVRVAKVLWWYYFSKLIEFLDTIFF
F1PC12_CANLF   GITLLSLYMLAELLLSSWEGGYNLQCQDLTSAGEADVRVAKVLWWYYFSKSIEFLDTIFF
G1T4J8_RABIT   GITLLSAYMLAELILSSWEGGYNLQCQDLASAGDADVRVAKVLWWYYFSKLVEFLDTIFF
M3X893_FELCA   GITLLSVYMLAELILSSWEGGYNLQCQDLTSAGEADVRVAKVLWWYYFSKSIEFLDTIFF
ELOV2_HUMAN    GITLLSAYMLAELILSTWEGGYNLQCQDLTSAGEADIRVAKVLWWYYFSKSVEFLDTIFF
H2R181_PANTR   GITLLSAYMLAELILSTWEGGYNLQCQDLTSAGEADIRVAKVLWWYYFSKSVEFLDTIFF
H2PHX6_PONAB   GITLLSAYMLAELILSTWEGGYNLQCQDLTSAGEADIRVAKVLWWYYFSKSVEFLDTIFF
F7IDA2_CALJA   GITLLSAYMLAELILSTWEGGYNLQCQDLTSAGEADIRVAKVLWWYYFSKSVEFLDTIFF
H9GE48_ANOCA   GVTVLSFYMLIELILATWEGGYNLQCQNLDSAGEADIRVAKVLWWYYFSKVIEFADTMFF
E1BYE9_CHICK   GITLLSLYMLIELILATWEGGYNLQCQNLHSAGEADIRVAKVLWWYYFSKVIEFADTIFF
B6V6V1_SALSA   SVTMLSLYMLVELVSATLSAGYRLQCQGLHEAGEADLRVAKVLWWYYFSKVIEFLDTIFF
A3KP14_DANRE   SVTVLSFYMLVELISAVWSAGYRLQCQALDEVGEADIRVAKVLWWYYFSKLIEFLDTIFI
          :*:** *** **: :  .**.**** * ..*..*:***.********* :** **:*:

Q28FK3_XENTR   VLRKKNSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHVLMYSYYGLSVIP
G3W7B3_SARHA   VLRKKTSQITFLHVYHHTSMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVIP
F6YSB5_MONDO   VLRKKTNQITFLHVYHHTSMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVIP
G5BN57_HETGA   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
ELOV2_MOUSE    VLRKKTNQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
ELOV2_RAT     VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
L9LA09_TUPCH   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
M3XNL5_MUSPF   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
L5LH67_MYODS   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
F1PC12_CANLF   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
G1T4J8_RABIT   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
M3X893_FELCA   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
ELOV2_HUMAN    VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
H2R181_PANTR   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
H2PHX6_PONAB   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
F7IDA2_CALJA   VLRKKTSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHILMYSYYGLSVFP
H9GE48_ANOCA   VLRKKNSQITFLHVYHHATMFNIWWCVMNWIPCGQSFFGPTLNSFIHVLMYSYYGLSVIP
E1BYE9_CHICK   VLRKKSSQITFLHVYHHATMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHVLMYSYYGLSVIP
B6V6V1_SALSA   VLRKKNSQITFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHVCMYSYYGLSTIP
A3KP14_DANRE   VLRKKNSQISFLHVYHHASMFNIWWCVLNWIPCGQSFFGPTLNSFIHVLMYSYYGLATIP
         *****..**:*******::********:*******************: *******:.:*

Q28FK3_XENTR   SMHKYLWWKRYLTQAQLVQFLLTITHTLSAAVKPCGFPFGCLMFQASYMATLVILFVNFY
G3W7B3_SARHA   SMHKYLWWKKYLTQAQLIQFVLTISHTLSAVVIPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
F6YSB5_MONDO   SMHKYLWWKKYLTQAQLIQFVLTISHTLSAVVIPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
G5BN57_HETGA   SMHRHLWWKRYLTQAQLVQFLLTITHTLSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMMTLVILFLNFY
ELOV2_MOUSE    SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTLSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMMTLVILFLNFY
ELOV2_RAT     SMHRYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTLSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMMTLVILFLNFY
L9LA09_TUPCH   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFLLTITHTLSAVVRPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
M3XNL5_MUSPF   SMHRYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPLGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
L5LH67_MYODS   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
F1PC12_CANLF   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPLGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
G1T4J8_RABIT   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMMTLVILFLNFY
M3X893_FELCA   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTLSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
ELOV2_HUMAN    SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
H2R181_PANTR   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
H2PHX6_PONAB   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
F7IDA2_CALJA   SMHKYLWWKKYLTQAQLVQFVLTITHTMSAVVKPCGFPFGCLIFQSSYMLTLVILFLNFY
H9GE48_ANOCA   SMRKYLWWKKYLTQAQLIQFVLTITHTLSAAVKPCGFPFGCLMFQSSYMTTLVILFVNFY
E1BYE9_CHICK   SMRKYLWWKKYLTQAQLIQFLLTIVHTLSAAVKPCGFPFGCLMFQSSYMATLVILFVNFY
B6V6V1_SALSA   SMQKYLWWKRYLTQAQLIQFILTITHTLSAIVVPCGFPVGCLLFQFSYMATLVILFVNFY
A3KP14_DANRE   SMHKYLWWKRYLTQAQLVQFVLTITHTVSAWVVPCGFPLGCLKFQTFYMCTLVVLFVNFY
         **..:****.*******:**:*** **:** * *****.*** ** ** ***:**:***

Q28FK3_XENTR   LKTYKKRPSKSDPNGIPALTEMRNGYHK-----DLINASNGIQHKKEK-
G3W7B3_SARHA   VQTYRKKPLRQDTKENPTGKEITNGFPK-----VHFIATNGIGNKKAQ-
F6YSB5_MONDO   VRTYRKKPLTQESKEKLAGKEVTNGFPK-----VHFTEANGIGDKKAL-
G5BN57_HETGA   FQTYRKKPLKKDTQELPAEKEVRNGLSK-----AHFTAANGVMNKKAQ-
ELOV2_MOUSE    IQTYRKKPVKKELQE----KEVKNGFPK-----AHLIVANGMTDKKAQ-
ELOV2_RAT     IQTYRKKPMKKEMPEGAAGKEVKNGFPK-----AHSIAANGVTDKKVQ-
L9LA09_TUPCH   VQALQT----------------------------------GGKGKGEQ-
M3XNL5_MUSPF   MQTYRKKPVKKITEEPPAGKEVKNGFSK-----AYFTATNGVINKKAQ-
L5LH67_MYODS   FQTYRKKPMKKETEELPAGKEVKNGFSK-----AYFTAANGVMNKKAQ-
F1PC12_CANLF   AQTYRKKPVKENMEEPPAGKEVKNGFSK-----AYVTAANGVINKKAQ-
G1T4J8_RABIT   VQTYQKKPRKKDTQEPPAGKEVKNGFSK-----AFFTAANGVMDKKAQ-
M3X893_FELCA   VQTYRKKPMKKNTQEPPAGKEVKNGFSK-----ACFAATNGVINKKAQ-
ELOV2_HUMAN    VQTYRKKPMKKDMQEPPAGKEVKNGFSK-----AYFTAANGVMNKKAQ-
H2R181_PANTR   VQTYRKKPMKKDMQEPPAGKEVKNGFSK-----AYFTAANGVMNKKAQ-
H2PHX6_PONAB   VQTYRKKPMKKDMQEPPAGKEVKNGFSK-----AYFTAANGVMNKKAQ-
F7IDA2_CALJA   VQTYRKKPMKKDLQEPPAGKEVKNGFSK-----AYFTAANGMMNKKAQ-
H9GE48_ANOCA   VKTYRKRPSRTDTKEVPLVMEVKNGFHK-----DYLMAANGALDYKKAQ
E1BYE9_CHICK   IKTYQKAPSRTAAKETPVTTEVKNGYHK-----NYFAASNGFLSNKKAQ
B6V6V1_SALSA   VQTYRKR---------RPEESIKSSRPN-----GHSVSTNGTSFKKRK-
A3KP14_DANRE   IQTYKKR-------KTEGGRMAKVGYPKHSHSNGVSSSLNGANSKQKLQ
          .: ..                 *