CLUSTAL format seed alignment for MF_03204

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

F6XUV5_MONDO     MGLLDAEPARMLDAVSTAVNDTIEFYRWTWTIVDKRVENWPLMQSPLPTLCISTLYLLFV
F6VSU8_HORSE     MGLLDAEPGSVLNVVSTALNDTVELYRWTCSFADKRVENWPLMQSPWTTLGISTLYLLFV
A5PKE6_BOVIN     MGLLDSEPGSVLNAVSTALNDTVEFYRWTLSITDKRVENWPLMQSPLPTLCISTLYLLFV
G3STC8_LOXAF     MGLLDSEPGSVLNVMSTALNDTVEFYRWTWTIADKRVENWPLMQSPLPTLSISTLYLLFV
L5JL40_PTEAL     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSITDKRVENWPLMQSPLPTLCISTLYLLFV
ELOV4_MOUSE      MGLLDSEPGSVLNAMSTAFNDTVEFYRWTWTIADKRVADWPLMQSPWPTISISTLYLLFV
G3H726_CRIGR     MGLLDSEPGSVLNAVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
D4ACH5_RAT      MGLLDSEPGSVLNAVSTAFNDTVEFYRWTWSIADKRVEDWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
H0X3V6_OTOGA     MGLLDSEPGSVLSVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
A0A2I2U7Q6_FELCA   MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSITDKRVENWPLMQSPWPTLCISTFYLLFV
M3Z321_MUSPF     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPLPTLCISTLYLLFV
J9PBB9_CANLF     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSITDKRVENWPLMQSPLPTLCISTLYLLFV
F7HHW6_CALJA     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
G1SNQ0_RABIT     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVEDWPLMRSPWPTLSISTLYLLFV
ELOV4_HUMAN      MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
H2QTB3_PANTR     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
G3R1R5_GORGO     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
ELOV4_MACMU      MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
ELOV4_MACFA      MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
G7MPS8_MACMU     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
G1RP91_NOMLE     MGLLDSEPGSVLNVVSTALNDTVEFYRWTWSIADKRVENWPLMQSPWPTLSISTLYLLFV
E3VVZ7_CHICK     MGAAAAEPPRAAGLVSSVLNDTLEFYRWTWSIRDKRVDDWPLMQSPFPTLTISTIYLLTV
G1KTV6_ANOCA     MAHPAAEPGLIANVV----NDTLEFYRWSWSIRDKRVENWPLMESPFPTIAISTVYLLIV
Q6P978_DANRE     -----------METVVHLMNDSVEFYKWSLTIADKRVEKWPMMSSPLPTLGISVLYLLFL
I3IW52_ORENI     -----------MEVVTHLVNDTVEFYKWSLTIADKRVQHWPMMSSPFPTLAISCLYLIFL
H2MRB7_ORYLA     -----------MEVVTHFMNDTVEFYKWSLTIADKRVENWPMMSSPWPTLAISCLYLIFL
M3ZYC3_XIPMA     -----------MEVVTHLVNDTVEFYKWSLTIADKRVENWPMMSSSSPTLAISCLYLIFL
Q6PBM2_DANRE     -----------MEIIQHIINDTVHFYKWSLTIADKRVEKWPLMDSPLPTLAISSSYLLFL
H2SEY7_TAKRU     -----------MEIIRHLINDTIEFYRWTLTIADKRVEKWPLMDNPLPTLAISTSYLLFL
I3JJQ0_ORENI     -----------MEIITHLINDTIEFYKWTLTIADKRVEKWPLMDNPLPTLAISTSYLLFL
M3ZV72_XIPMA     -----------MEIVKHLINDTIEFYKWTLTIADKRVEKWPLMDNPLPTLAISSSYLLFL
                  :  **:: :*.*: :: **** **:* .. .*: ** **: :

F6XUV5_MONDO     WLGPKWMKNREPFQMRLVLIVYNFGMVLLNMFIFRELFLASTAAGYSYICQSVNYSDDVN
F6VSU8_HORSE     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVFLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQTVDYSDNVH
A5PKE6_BOVIN     WLGPKWMKDREPFQMRLVLILYNFGMVLLNLFIFRELLMGSYNAGYSYICQTVDYSDNVH
G3STC8_LOXAF     WLGPKWMKNREPFQMRLVLILYNFGMVLLNFFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSDNVH
L5JL40_PTEAL     WLGPKWMKDREPFQMRLVLILYNFGMVLLNFFIFRELFMGSYNAGYSYVCQSVDYSENVH
ELOV4_MOUSE      WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNDVN
G3H726_CRIGR     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQTVDYSNNVN
D4ACH5_RAT      WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNDVN
H0X3V6_OTOGA     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIFYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNDVN
A0A2I2U7Q6_FELCA   WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSDNVH
M3Z321_MUSPF     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNFFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSDNVN
J9PBB9_CANLF     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSDNVN
F7HHW6_CALJA     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIFYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSDNVN
G1SNQ0_RABIT     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELLMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVN
ELOV4_HUMAN      WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVH
H2QTB3_PANTR     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVH
G3R1R5_GORGO     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVH
ELOV4_MACMU      WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNFFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVN
ELOV4_MACFA      WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNFFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVN
G7MPS8_MACMU     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNFFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVN
G1RP91_NOMLE     WLGPKWMKDREPFQMRLVLIIYNFGMVLLNLFIFRELFMGSYNAGYSYICQSVDYSNNVN
E3VVZ7_CHICK     WLGPKWMKTREPFQLRFLLVVYNFGMVLLNFFIFKELFLSSRARGYSYVCQTVDYSDNVY
G1KTV6_ANOCA     WLGPKWMKNREPFQLRSLLVTYNFSMVILNFYIFKELFLASRARGYSYICQSVDYSDNEY
Q6P978_DANRE     WAGPLYMQNREPFQLRKTLIVYNFSMVLLNFYICKELLLGSRAAGYSYLCQPVNYSNDVN
I3IW52_ORENI     WAGPKYMQDRQPYTLRKTLIVYNFSMVVLNFYIAKELLIASRAAGYSYLCQPVNYSNDVN
H2MRB7_ORYLA     WAGPKYMQDRQPYTLRKTLIVYNFSMVVLNFYIAKELLLASSAAGYSYLCQPVNYSNDVN
M3ZYC3_XIPMA     WAGPRYMQDRQPFTLRKTLIVYNFSMVVLNFYIAKELLLASRAAGYSYLCQPVNYSNDVN
Q6PBM2_DANRE     WLGPKYMQGREPFQLRKTLIIYNFSMVILNFFIFKELFLAARAANYSYICQPVDYSDDPN
H2SEY7_TAKRU     WLGPKYMKNREPFQLRKTLIVYNFSMVFLNFFIFKELFMAARAAKYSYICQRVDYSDDPN
I3JJQ0_ORENI     WLGPKYMKNREPFQLRKTLIVYNFSMVFLNFFIFKELFMATRAARYSYICQSVDYSDDPN
M3ZV72_XIPMA     WLGPKYMKNRESFQLRKTLIVYNFSMVFLNFFIFKELFMAARAAQYSYICQPVDYSDDPN
           * ** :*: *:.: :* *: ***.**.**::* .**::.:  ***:** *:**:: 

F6XUV5_MONDO     EVRIAGALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
F6VSU8_HORSE     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
A5PKE6_BOVIN     EVRIAAALWWYFISKGIEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G3STC8_LOXAF     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
L5JL40_PTEAL     EVRIASALWWYFVSKGIEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
ELOV4_MOUSE      EVRIAGALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G3H726_CRIGR     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
D4ACH5_RAT      EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
H0X3V6_OTOGA     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
A0A2I2U7Q6_FELCA   EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
M3Z321_MUSPF     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
J9PBB9_CANLF     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
F7HHW6_CALJA     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G1SNQ0_RABIT     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
ELOV4_HUMAN      EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
H2QTB3_PANTR     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G3R1R5_GORGO     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
ELOV4_MACMU      EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
ELOV4_MACFA      EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G7MPS8_MACMU     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G1RP91_NOMLE     EVRIAAALWWYFVSKGVEYLDTVFFILRKKNNQVSFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
E3VVZ7_CHICK     EVRIAAALWWYYVSKGIEYLDTVFFILRKKFNQISFLHVYHHFTMFTLWWIGIKWVAGGQ
G1KTV6_ANOCA     EVRIAGALWWYFVSKGIEYLDTVFFILRKKFNQISFLHVYHHYTMFTLWWIGIKWVAGGQ
Q6P978_DANRE     EVRIASALWWYYISKGVEFLDTVFFIMRKKFNQVSFLHVYHHCTMFILWWIGIKWVPGGQ
I3IW52_ORENI     EVRIASALWWYYISKGVEFLDTVFFILRKKFNQVSFLHVYHHCTMFILWWIGIKWVPGGQ
H2MRB7_ORYLA     EVRIASALWWYYISKGVEFLDTVFFILRKKFNQVSFLHVYHHCTMFILWWIGIKWVPGGQ
M3ZYC3_XIPMA     EVRIASALWWYYISKGVEFLDTVFFILRKKFNQVSFLHVYHHCTMFILWWIGIKWVPGGQ
Q6PBM2_DANRE     EVRVAAALWWYFISKGVEYLDTVFFILRKKFNQISFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
H2SEY7_TAKRU     EVRVAGALWWYFISKGIEYLDTVFFILRKKFSQVTFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
I3JJQ0_ORENI     EVRVAGALWWYFISKGIEYLDTVFFILRKKFNQVTFLHVYHHCSMFTLWWIGIKWVAGGQ
M3ZV72_XIPMA     EVRVAGALWWYFISKGIEYLDTVFFILRKKFNQVTFLHVYHHCTMFTLWWIGIKWVAGGQ
           ***:*.*****::***:*:*******:*** .*::******* :** *********.***

F6XUV5_MONDO     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTILQLVQFYVTIGHTALSLYTD
F6VSU8_HORSE     AFFGAQMNSLIHVIMYSYYGLSAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLIQFHVTIGHTALSLYTD
A5PKE6_BOVIN     AFFGAQINSFIHVIMYSYYGLAAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
G3STC8_LOXAF     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLWND
L5JL40_PTEAL     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFFVTIGHTALSLYTD
ELOV4_MOUSE      AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
G3H726_CRIGR     AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
D4ACH5_RAT      AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
H0X3V6_OTOGA     AFFGAQLNSFIHVVMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
A0A2I2U7Q6_FELCA   AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
M3Z321_MUSPF     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
J9PBB9_CANLF     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
F7HHW6_CALJA     AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
G1SNQ0_RABIT     AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
ELOV4_HUMAN      AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLIQFHVTIGHTALSLYTD
H2QTB3_PANTR     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLIQFHVTIGHTALSLYTD
G3R1R5_GORGO     AFFGAQLNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLIQFHVTIGHTALSLYTD
ELOV4_MACMU      AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLAAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
ELOV4_MACFA      AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLAAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
G7MPS8_MACMU     AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLAAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
G1RP91_NOMLE     AFFGAQMNSFIHVIMYSYYGLTAFGPWIQKYLWWKRYLTMLQLVQFHVTIGHTALSLYTD
E3VVZ7_CHICK     AFFGAQMNAFIHVIMYMYYGLAACGPKVQKYLWWKRYLTILQLVQFHVTIGHTALSIYID
G1KTV6_ANOCA     AFFGAQINSFIHVVMYMYYGLAACGPKFHKYLWWKRYLTIMQLMQFHITLGHTAMSIYID
Q6P978_DANRE     SFFGATINSGIHVLMYGYYGLAAFGPKIQKYLWWKKYLTIIQMIQFHVTIGHAAHSLYTG
I3IW52_ORENI     SFFGATINSSIHVLMYGYYGLAALGPQMQKYLWWKKYLTIIQMIQFHVTIGHAGHSLYTG
H2MRB7_ORYLA     SFFGATINSSIHVLMYGYYGLAALGPHMQKYLWWKKYLTIIQMIQFHVTIGHAGYSLYTG
M3ZYC3_XIPMA     SFFGATINSSIHVLMYGYYGLAALGPHMQKYLWWKKYLTIIQMIQFHVTIGHAGYSLYTG
Q6PBM2_DANRE     SFFGAHMNAAIHVLMYLYYGLAAFGPKIQKFLWWKKYLTIIQMVQFHVTIGHTALSLYSD
H2SEY7_TAKRU     SFFGAHMNAAIHVLMYLYYGLASCGPKIQKYLWWKKYLTIIQMVQFHVTIGHTALSLYVN
I3JJQ0_ORENI     SFFGAHMNAMIHVLMYLYYGLASCGPKIQKYLWWKKYLTIIQMIQFHVTIGHTALSLYVN
M3ZV72_XIPMA     SFFGAHMNALIHVLMYLYYGLASCGPKIQKYLWWKKYLTIIQMVQFHVTIGHTALSLYVN
           :**** :*: ***:** ****:: **..:*:****.***::*::**.:*:**:. *:: .

F6XUV5_MONDO     CPFPKWMHWALIVYAISFIFLFLNFYYQTY-NDPKTS-------KNRTAAANGI------
F6VSU8_HORSE     CPFPKWMHWALIVYSISFILLFLNFYVRTY-NMPKKS-------QTGKPAVNGI------
A5PKE6_BOVIN     CPFPKWMHWALIVYAVSFIFLFLNFYVRTY-KEPKKA-------KPGKTATNGI------
G3STC8_LOXAF     CPFPKWMHWALIVYAISFIFLFLNFYFRTY-NVPKKS-------KTGKTAVNGI------
L5JL40_PTEAL     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-NEPKKS-------KTGKTAVNGI------
ELOV4_MOUSE      CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYTRTY-NEPKQS-------KTGKTATNGI------
G3H726_CRIGR     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYTRTY-NEPKQS-------KTGKAATNGI------
D4ACH5_RAT      CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYTRTY-NEPKKS-------KTGKTATNGI------
H0X3V6_OTOGA     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYVRTY-KEPKKS-------KTGKTAVNGF------
A0A2I2U7Q6_FELCA   CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYVRTY-KEPKKA-------KAGKTAVNGI------
M3Z321_MUSPF     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYVRTY-KEPKKA-------KTGKTAVNGI------
J9PBB9_CANLF     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYVRTY-KEPKKA-------KTGKTAVNGI------
F7HHW6_CALJA     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYVRTY-KEPRKS-------KTGKTAMNGI------
G1SNQ0_RABIT     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-NEPKKP-------KTGKTAMNGI------
ELOV4_HUMAN      CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KAGKTAMNGI------
H2QTB3_PANTR     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KAGKTAMNGI------
G3R1R5_GORGO     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KAGKTAMNGI------
ELOV4_MACMU      CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KTGKTAMNGI------
ELOV4_MACFA      CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KTGKTAMNGI------
G7MPS8_MACMU     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KTGKTAMNGI------
G1RP91_NOMLE     CPFPKWMHWALIAYAISFIFLFLNFYIRTY-KEPKKP-------KAGKTAMNGI------
E3VVZ7_CHICK     CPFPKWMHWGVIFYAITFIFLFGNFYYRTY-KLPKEP------VKNGKIA-NGA------
G1KTV6_ANOCA     CPFPKWMHWGVIFYAITFIVLFGNFYYRTY-KMPKEP------VKNGKIA-NGV------
Q6P978_DANRE     CPFPAWMQWALIGYAVTFIILFANFYYQTYRRQPRL--------KTAKSAVNGV----SM
I3IW52_ORENI     CPFPCWMQWALIGYAVTFIILFANFYYHAYRRKPASS------RKGGKPITNGS----SV
H2MRB7_ORYLA     CPFPCWMQWALIGYAVTFIILFANFYYHAYRRKPSAQ-------KGGKHVANGT----S-
M3ZYC3_XIPMA     CPFPCWMQWALIGYAVTFIILFANFYYHAYRRKPSSH-------KGGKPVANGT----SA
Q6PBM2_DANRE     CPFPKWMHWCLIGYALTFIILFGNFYYQTYRRQPRRD--------KPRALHNGASNGALT
H2SEY7_TAKRU     CDFPHWMHYSLICYAITFIVLFGNFYYQTYRRQQPRR--DASSSKAAKAVANGALNGLSR
I3JJQ0_ORENI     CDFPHWMHYSLICYAITFIVLFGNFYYQTYRRQQPARRDVSSSSKAGKAVSNGTLNGLSK
M3ZV72_XIPMA     CDFPHWMHYSLICYAITFIVLFGNFYYQTYRRQQPARRDAASSSKAGKAVPNGNLNGLSR
           * ** **:: :* *:::**.** *** .:* .          **    

F6XUV5_MONDO     SANGISKS---EKQLVMENGKKKHNGKAKGE
F6VSU8_HORSE     SANGVSKS---EKQLVMENGKKQKTGKAKGE
A5PKE6_BOVIN     SANGVNKS---ENHLVVENGKKQKNGKAKGE
G3STC8_LOXAF     SANGVNKS---EKQLVIENGKKQKSGKAKGE
L5JL40_PTEAL     SANGVNKS---EK-LVMENGKKQKNGKAKGE
ELOV4_MOUSE      SSNGVNKS---EKAL--ENGKPQKNGKPKGE
G3H726_CRIGR     SANGVNKS---EKQLVLENGKPQKNGKPKGE
D4ACH5_RAT      SANGVNKS---EKQLVLENGKPQKNGKPKGE
H0X3V6_OTOGA     SANGVNKS---EKQ--------QKNGKAKGE
A0A2I2U7Q6_FELCA   SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGE
M3Z321_MUSPF     SANGVSKS---EKQLVIENGKKLKNGKAKGE
J9PBB9_CANLF     SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGE
F7HHW6_CALJA     SANGVSKS---EKQLAIENGKNQKNGKAKGE
G1SNQ0_RABIT     SANGVNKS---DNQLVIENGKKQKNGKAKGE
ELOV4_HUMAN      SANGVSKS---EKQLMIENGKKQKNGKAKGD
H2QTB3_PANTR     SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGD
G3R1R5_GORGO     SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGD
ELOV4_MACMU      SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGD
ELOV4_MACFA      SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGD
G7MPS8_MACMU     SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGD
G1RP91_NOMLE     SANGVSKS---EKQLVIENGKKQKNGKAKGD
E3VVZ7_CHICK     VANGVSKP---ENNPVVENGKKQKKGKAKGE
G1KTV6_ANOCA     VANGTSKA---ENSLVVENGKKQK--KAKGE
Q6P978_DANRE     STNGTSKT-----AEVTENGKKQKKGKGKHD
I3IW52_ORENI     VANGHSKAEEEEEDDEEDNGTRQKKGRAKRE
H2MRB7_ORYLA     LTNGHSNK---KKKLLILSGRKK--------
M3ZYC3_XIPMA     VTNGHCNM-----EEVEENGKRQKKGRAKRE
Q6PBM2_DANRE     SSNGNTAK---LEEKPAESGRRRRKGRAKRD
H2SEY7_TAKRU     NANGAAVMGGKDEKPQENSGRRKRKGRAKRD
I3JJQ0_ORENI     AANGAMLMGSKEEKPQENSGRRKRKGRAKRD
M3ZV72_XIPMA     AANGAPLMGSKEEKPQENSGRRKRKGRAKRD
            :**