CLUSTAL format seed alignment for MF_04088

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

NSP1_ROTHI   -MATFKDACYHYKRINKLNHTVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHP   -MATFKDACYHYKRINKLNHTVLKLGVNDTWRSSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHJ   -MATFKDACYHYKRINKLNNNSLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCSGC
NSP1_ROTHK   -MATFKDACYHYKRINKLNNTVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHU   -MATFKDACYHYKRINKLNQTVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHW   -MATFKDACYYYKRINKLNHAVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTAD   -MATFKDTCYYYKRINKLNHAVLKLGVNDTWRPSPPT--RYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHM   -MATFKDTCYYYKRINKLNHAVLKLGVIDTWRPSPLT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHT   -MATFKDACYYYKRINKLNHVVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCQGC
NSP1_ROTP5   -MATFKDACYYYKRINKLNHAVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTWI   -MATFKDACYYYKRINKLNHTVLKLGVNDTWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTPG   -MATFKDACYYYKRLNKLNHAVLKLGVNDAWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTPY   -MATFKDACYHYKRLNKLNHAVLKLGVNDAWRPSPPT--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTHD   -MATFKDACYQYKKLNKLNNAVLKLGANDVWRPSTLT--KRKGWCLDCCQHTDLTYCQGC
NSP1_ROTHL   -MATFKDACYQYKKLNKLNNAVLKLGANDVWRPSTLT--KCKGWCLDCCQYTDLTYCQGC
NSP1_ROTH6   -MATFKDACYQYKKLNKLNNAILKLGANDVWRSSTLT--KRKGWCLDCCQHTDLTYCQGC
NSP1_ROTRF   -MATFKDACYHYKRLNKLNSLVLKLGANDEWRPAPMT--KYKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTW3   -MATFKDACYHYKKLNKLNSLVLKLGANDEWRPAPVT--KYKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTH7   -MATFKDACYHYKKLNKLNNLVLKLGANDEWRPAPVT--KYKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTB4   -MATFKDACYHYKKLNKLNSLVLKLGANDEWRPAPVT--KYKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTBA   -MATFKDACYHYKKLNKLNSLVLKLGANDEWRPAPVT--KYKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTBU   -MATFKDACYHYKKLNKLNSLVLKLGANDEWRPAPVT--KYKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTH3   -MATFKDACYHYRRLNKLNNLVLKLGANDEWRPAPVT--KYKGWCLDCCQHTNLTYCRGC
NSP1_ROTAP   -MATFKDACYHYRKISKLNSSILKLGANDEWRPAPIT--KFKGWCLDCCQYTNLTYCRGC
NSP1_ROTBB   -MATFKDACYHYKKLNKLNGLVLKLGANDAWRPAPVA--KYKGWCLDCCQHTDLTYCRGC
NSP1_ROTS1   -MATFKDACFHYRRLTALNRRLCNIGANSICMPVPDE--KIKGWCLECCQIADLTHCYGC
NSP1_ROTSP   -MATFKDACFHYRRLTALNRRLCNIGANSIWMPVPDA--KIKGWCLECCQIADLTHCYGC
NSP1_ROTSH   -MATFKDACFHYRRLTALNRRLCNIGANSICMPVPDA--KIKGWCLECCQIADLTHCYGC
NSP1_ROTS4   -MATFKDACFHYRRLTALNRRLCNIGANSICMPVPDA--KIKGWCLECCQIADLTHCYGC
NSP1_ROTSF   -MATFKDACFHYRRLTALNRRLCNIGANSICMPVPDE--KIKGWCLECCQIADLTHCYGC
NSP1_ROT41   -MATFKDACFHYRRITKLNRELLRIGANSVWTPVSTN--KIKGWCVECCQLTELTFCHGC
NSP1_ROTRA   -MATFKDACFHYRRVTKLNRELLRIGANSVWTPVSTN--KIRGWCVECCQLTELTFCHGC
NSP1_ROTRH   -MATFKDACFHYRRVTKLNRELLRIGANSVWTPVSSNKIKIKGWCIECCQLTGLTFCHGC
NSP1_ROTTU   -MATFKDACFHYRRITKLNRELLRIGANSVWTPVSSN--KIRGWCIECCQLTELTFCHGC
NSP1_ROTD9   -MATFKDACFHYRKITKLNRELLRIGANSVWIPVSSN--KIKGWCIECCQLTELTFCHGC
NSP1_ROTF6   -MATFKDACFHYRKITKLNRELLRIGANSVWIPVSSN--KIKGWCIECCQLTELTFCHGC
NSP1_ROTEH   -MATFKDACFHYRKITKLNRELLRIGANSVWTSVQSN--KIKGWCVECCQLTELTYCSGC
NSP1_ROTEL   -MATFKDACFHYRKITKINRELLKIGANSIWTPVRSD--KIKGWCIECCQLTELVFCSGC
NSP1_ROTME   -MAAFKDACFHYRRITKLNRELLRIGANSSWTPAPPS--NIRGWCLECCQLTNLTYCYGC
NSP1_ROTHC   MANSFREMLYWYRKI--IDRKLPCVNVNIWRREIAYKA---NGICLNCLNECKVCPCDYC
NSP1_ROTPC   MANSYREMLYWFGKT--IDRNLPYVNTNGWRKQKGRK----DGICLNCLDECKLYSCDHC
          :::: : : :  ::   :..        * *::* :  : * *

NSP1_ROTHI   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--NEPHLLRMRTFKNEVTKDDLKNLIDMYETLFPMNQRIVCR
NSP1_ROTHP   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--NEPHLLRMRTFKNEVTKDDLKNLIDMYEILFPMNQKIVCR
NSP1_ROTHJ   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--NEPHLLRMRTFKNEVTKDDLKNLIDMYETLFPMNHKIVCR
NSP1_ROTHK   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--NEPHLLRMRTFKNEVTKDELKNLIDMYDTLFPMNQKIVCR
NSP1_ROTHU   TIYHVCQWCSQYGRCFLD--DEPHLLRMRTFKNEVTKDNLKNLIDMYNTLFPITQKIIHR
NSP1_ROTHW   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--DEPHLLRMRTFKNEITKDDLKNLIDMYSTLFPMNQKIVCK
NSP1_ROTAD   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--SEPHLLRMRTFKNEVTKNDLMNLIDMYDTLFPINQRIVDK
NSP1_ROTHM   TMYHDCQWCSQYGRCFLD--SEPHLLRMRTFKNEVTKNDLMNLIDMYDTLFPINQRIVDK
NSP1_ROTHT   TMYHDCQWCSQYGRCFLD--SEPHLLRMRTFKNEVTKNDLMNLIDMYNTLFPINQKIVDK
NSP1_ROTP5   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--NEPHLLRMRTFKNEVTKDDLMNLVDMYDTLFPMNQKIVDK
NSP1_ROTWI   TMYHVCQWCSQYGRCFLD--NEPHLLRMRTFKNEVTKDDLMNLIDMYDTLFPMNQKIVDK
NSP1_ROTPG   SIYHVCQWCNQYGRCFLD--DEPHLLRMRTFKNNVTKEDLANLIDMYNVLFPVNQKTVNK
NSP1_ROTPY   SIYHVCQWCNQYGRCFLD--DEPHLLRMRTFKNDITKEDLANLIDMYNVLFPVNQKIVNK
NSP1_ROTHD   LIYHVCEWCSQYNRCFLD--DDPHLLRMRTFRNEITKSDLENLINMYNTLFPINKKIVHK
NSP1_ROTHL   LIYHVCEWCSQYSRCFLD--DNPHLLRMRTFRNEITKDDLENLINMYNTLFPINQKIVHK
NSP1_ROTH6   LIYHVCEWCSQYSRCFLD--DDPHLLRMRTFRNEVTKSDLENLINMYDTLFPINQKIVNK
NSP1_ROTRF   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKDVVTKEDIEGLLTMYETLFPINEKLVNK
NSP1_ROTW3   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKDVVTKEDIEGLLTMYETLFPINEKLVNK
NSP1_ROTH7   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKDAVTKEDIEGLLTMYETLFPINEKLVNK
NSP1_ROTB4   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKDVVTKEDIEGLLTMYETLFPINEKLVNK
NSP1_ROTBA   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKDVVTKEDIEGLLTMYETLFPINEKLVNK
NSP1_ROTBU   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKDVITKEDIEGLLTMYEILFPINEKLVNK
NSP1_ROTH3   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKNVMTKEDIEGLLTMYETLFPINEKLVNK
NSP1_ROTAP   ALYHVCQWCSQYNRCFLD--EEPHLLRMRTFKNTISKEDIENLLNMYDTLFPIHEKIVNK
NSP1_ROTBB   ALFHVCQWCSRYNRCFLD--EEPHLLRMRTFRNEINKEDVEGLINMYNIIFPINERVVDK
NSP1_ROTS1   SLPHVCKWCVQNRRCFLD--NEPHLLKLRTVKHPITKDKLQCIIDLYNIIFPINDKVIRK
NSP1_ROTSP   SLPHVCKWCVQNRRCFLD--NEPHLLKLQQLKHPITKDKLQCIIDLYNIIFPINDKVIRK
NSP1_ROTSH   SLPHVCKWCVQNRRCFLD--NEPHLLKLRTVKHPITKDKLQCIIDLYNIIFPINDKVIRK
NSP1_ROTS4   SLPHVCKWCVQNRRCFLD--NEPHLLKLRTVKHPITKDKLQCIIDLYNIIFPINDKVIRK
NSP1_ROTSF   SLPHVCKWCVQNRRCFLD--NEPHLLKLRTVKHPITKDKLQCIIDLYNIIFPINDKVIRK
NSP1_ROT41   SLAHVCQWCIQNKRCFLD--NEPHLLKLRTFESPITKEKLQCIINLYNMLFPINSSIINK
NSP1_ROTRA   SLAHVCQWCIQNKRCFLD--NEPHLLKLRTFESPITKEKLQCIIDLYNLLFPINSSIVNK
NSP1_ROTRH   SLAHVCQWCIQNKRCFLD--NEPHLLKLRTFESPITKEKLQCIINLYELLFPINHGVINK
NSP1_ROTTU   SLAHVCQWCIQNKRCFLD--NEPHLLKLRTFESPITKEKLQCIIDLYNLLFPISPGIINR
NSP1_ROTD9   SLAHVCQWCIQNKRCFLD--NEPHLLKLRTFESPITKEKLQCIIDLYNLLFPINPGIINR
NSP1_ROTF6   SLAHVCQWCIQNKRCFLD--NEPHLLKLRSFESPITKEKLQCIIDLYNLLFPINPGIINR
NSP1_ROTEH   SLAHVCQLCITNKRCFLD--SQPHLLKLRTFESPITKEKLQCVINLYDKLFPINNTIINK
NSP1_ROTEL   SLAHVCQWCVRNKRCFLD--SQPHLLKLRTFEAPITKEKLQCVISMYNMLFPINENIINR
NSP1_ROTME   SLHHVCQWCVQYGRCFLD--DEPHLLRLRTVKSPITTEKLASIVKMYQLLFPINHSIVKK
NSP1_ROTHC   GIRHKCENCL-NSDCFMNTNNEFNSHRWITFDEEPSQMVLFEYWIMYKDYFLSKFNYNYK
NSP1_ROTPC   GIKHKCGNCV-LSECFLDVKNEFNKYRWLVFDEEPDQAVLLQHWIMYKDYFLQKFNYRLA
         : * * *   **:: .: : :  .    :   :*. *     

NSP1_ROTHI   FINNTRQHKCRNECMTQWYNHLLLPITLQSMSIEL-DGDVYYVFGYYDNMNSINQTPFSF
NSP1_ROTHP   FINNTRQHKCRNECMTQWYNHLLLPITLQSMSIEL-DGDVYYVFGYYDNMNSINQTPFSF
NSP1_ROTHJ   FINTARQHKCRNECMTQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDVYYVFGYYDNMNNINQTPFSF
NSP1_ROTHK   FISNTRQHKCRNECMTQWYNHLLMPITLQSLAIEL-DGDIYYVFGYYDNMNSINQTPFSF
NSP1_ROTHU   FINNTRQHKCRNECMTQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDVYYIFGYYDSMNNINQTPFSF
NSP1_ROTHW   FINNTKQHKCRNECMTQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDVYYVFGYYDNMNSVNQTPFSF
NSP1_ROTAD   FMNSTRQHKCRNECITQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDVYYVFGYYDSMSDINQTPFSF
NSP1_ROTHM   FMNSTRQHKCRNECITQWYNHLLMPITLQSLSVEL-DGDVYYVFGYYDSMSEINQTPFSF
NSP1_ROTHT   FINSTRQHKCRNECMTQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDVYYVFGYYDSMSDINQTPFSF
NSP1_ROTP5   FINNTRQHKCRNECVNQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDVYYIFGYYDDMNNVNQTPFSF
NSP1_ROTWI   FINNTRQHKCRNECMTQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDIYYVFGYYDDMNNVNQTPFSF
NSP1_ROTPG   FINNTKQHKCRNEYVPQWYNHLLMPITLQSLSIEL-DGDTYYIFGYYDNMKNINQTPFSF
NSP1_ROTPY   FINNTKQHKCRNELVPQWYNHLLMPITLQSLSIEL-SGDIYYIFGYYDDMKNVNQTPFSF
NSP1_ROTHD   FANTIKQHKCRNEYSTQWYNHFLMPITLQSLSIEL-DGDIYYIFGYYDDMHKINQTPFSF
NSP1_ROTHL   FANIIKQHKCRNEYLTQRYNHFLMPITLQSLSIEL-DGDIYYIFGYYDDMHKINQTPFSF
NSP1_ROTH6   FTNIIKQHKCRNEYLTQWYNHFLMPITLQSLSIEL-DGDIYYIFGYYDDMHKINQTPFSF
NSP1_ROTRF   FINSVKQRKCRNEYLLEWYNHLLMPITLQALTINL-EDNVYYIFGYYDCMEHENQTPFQF
NSP1_ROTW3   FINSVKQRKCRNEYLLEWYNHLLMPITLQALTINL-EDNVYYIFGYYDCMEHENQTPFQF
NSP1_ROTH7   FINSVKQRKCRNEYLLEWYNHLLMPITLQALTINL-EDNVYHIFGYYDCMEHENQTPFQF
NSP1_ROTB4   FINSVKQRKCRNEYLLEWYNHLLMPITLQALTINL-EDNVYYMFGYYDCMEHENQTPFQF
NSP1_ROTBA   FINFVKQRKCRNEYLLEWYNHLLMPITLQALTINL-EDSAYYIFGYYDCMECENQTPFQF
NSP1_ROTBU   FINSVKQRKCRTEYLLEWYNHLLMPITLQALTIKL-EDSTYYIFGYYDCMEHENQTPFQF
NSP1_ROTH3   FTDFVKQRKCRNEYLLEWYNHLLMPITLQALTVKL-EDNIYYICGYYDCMEHENQTPLQF
NSP1_ROTAP   FINNVKQRKCRNEYLLEWYNHLLLPFTLQALTIQL-ENNTYYIFGYYDCMEQENQTPFNF
NSP1_ROTBB   FINNVKQRKCRNELLIEWYNHLLLPITLQALSIEL-EGDVYYIFGYYDCMGKENQTPFHF
NSP1_ROTS1   FERMIKQRKCRNQYKIEWYNHLLLPITLNAAAFKFDENNLYYVFGLYEKSVSDIYAPYRI
NSP1_ROTSP   FERMIKQRECRNQYKIEWYNHKLLPITLNAAAFKFDENNLYYVFGLYEKSVSDIYAPYRI
NSP1_ROTSH   FERMIKQRKCRNQYKIEWYNHLLLPITLNAAAFKFDENNLYYVFGLYEKSVSDIYAPYRI
NSP1_ROTS4   FERMIKQRKCRNQYKIEWYNHLLLPITLNAAAFKFDENNLYYVFGLYEKSVSDIYAPYRI
NSP1_ROTSF   FERMIKQRKCRNQYKIEWYNHLLLPITLNAAAFKFDENNLYYVFGLYEKSVSDIYAPYRI
NSP1_ROT41   FRKTVKQRKCRNEIDRSWYNQLLLPITLNAAVFKF-HSREVYIFGFYEGSSSCVNLPYRL
NSP1_ROTRA   FKKTVKQRKCRNEFDKLWYNQLLLPITLNAAVFKF-HSRKVYVFGFYEGSSPCVNLPYKL
NSP1_ROTRH   FKKTIKQRKCRNEFDKSWYNQLLLPITLNAAVFKF-HSRDVYVFGFYEGSSPCIDLPYRL
NSP1_ROTTU   FKKAVKQRKCRNESDKSWYNQLLLPITLNAAVFKF-HSREIYIFGFYEGSSACIDLPYRL
NSP1_ROTD9   FKKIVNQRKCRNEFEQSWYNQLLFPITLNAAVFKF-HSREVYVFGLYEGSSSCINLPYRI
NSP1_ROTF6   FKKIVNQRKCRNEFEQSWYNQLLFPITLNAAVFKF-HSREVYVFGLYEGSSSCIDLPYRI
NSP1_ROTEH   FKKSTRQRKCRNGLNETWYNQLLLPITLNAAVFKF-KTRTVYVFGFYEGSVSVENLPYRI
NSP1_ROTEL   FKKNVKQKKCRNEFNATWYNQLLLPITLNAAVFKF-QSRIVYVFGFYEGTTACGYLPYRM
NSP1_ROTME   FVKSTKQHKCRNDFELSWYNQLVLPITLTAAAVHC-DDCIYYIFGHYEGKANQSNLPYRF
NSP1_ROTHC   AQLKILNMNKNRRFHINESKKKALSVPITSQYLKF-----KFNNKIYIMFGTFLTSKIQP
NSP1_ROTPC   TQAKILNMNKNQKFQLNEGRKRALSVPITSQFLKF-----RLFGKIYIQFGTIMTNKIQP
           : : .    .: :...: : ..      *       

NSP1_ROTHI   TNLVDIYDKLLLDDVNFTRMSFLPASLQQEYALRYFSKSRFISEQRKCVNDSHFSINVIE
NSP1_ROTHP   TNLVDIYDKLLLDDVNFARMSFLPASLQQEYALRYFSKSRFISEQRKCVNDSHFSINVLE
NSP1_ROTHJ   INLVDIYDKLLLDDVNFTRMSFLPASLQQEYALRYFSKSRFINEQRKCVNDSHFSINVLE
NSP1_ROTHK   TNLVDIYDKLLLDNVNFVRMSFLPASLQQEYALRYFSKSRFISEQRKCVNDSHFSINVLE
NSP1_ROTHU   TNLVDIYDKLLLDDVNFVRMSFLPTSLQREYALRYFSKSRFISEQRKCVNDSHFSINVLE
NSP1_ROTHW   TNLIDMYDKLLLDDVNFVRMSFLPTSLQQEYAIRYFSKSRFISEQRKCVNDSHFSINVLE
NSP1_ROTAD   TNLIDMYDKLLLDNINFNRMSFLPVTLQQEYALRYFSKSRFISEKRKCVSDLHFSVNVIE
NSP1_ROTHM   TNLIDMYDKLLLDNINFNRMSFLPVALQQEYALRYFSKSRFISEKRKCVSDLHFSANVIE
NSP1_ROTHT   ANLIDIYDKLLLDNINFNRMSFLPVALQQEYALRYFSKSRFISEKRKCVSDLHFSANVIE
NSP1_ROTP5   VNLVDIYDKLLLDDVNFTRMSFLPVTLQQEYALRYFSKSRFISEQRKCVSDSHFSINVLE
NSP1_ROTWI   INLIDICDKLLLDDVNFTRMSFLPITLQQEYALRYFSKSRFISEQRKCVSDSHFSINVLE
NSP1_ROTPG   VNLIDMYDKLLLDDVNFNRMSFLPLILQQEYALRYFSKSRFISEEKRQINHSHFSINILE
NSP1_ROTPY   VNLIDIYDRLLLDDVNFNRMSFLPLVLQQEYAIRYFSKSRFISEEKRQINHSHFSINILE
NSP1_ROTHD   TNLISKYDMLLLDSINFDRMAFLPLTLQQEYALRYFSKSRFITERRKCIEILHFSDNILD
NSP1_ROTHL   TNLISKYDILLLDSINFDRMAFLPLTLQQEYALRYFSKSRFITEKRKCIKISHFSDNILD
NSP1_ROTH6   ANLINKYDVLLLDSINFDRMAFLPLTLQQEYALRYFSKSRFITERRKYIETLHFSDNILN
NSP1_ROTRF   INLLEKYDKLLLDDRNFHRMSHLPVILQQEYALRYFSKSRFLSKGKKRLSRSDFSDNLME
NSP1_ROTW3   INLLEKYDKLLLDDRNFHRMSHLPVILQQEYALRYFSKSRFLSKGKKRLSRSDFSDSLME
NSP1_ROTH7   INLLEKYDKLLLDDRNFNRMSHLPVILQQEYALRYFSKSRFLSKGKKRLSRNDFSDNLME
NSP1_ROTB4   VNLLEKYDKLLLDDRNFHRMSHLPVILQQEYALRYFSKSRFLSKGKKRLSRSDFSDNLME
NSP1_ROTBA   VNLLEKYDKLLLDDRNFHRMSHLPAILQQEYALRYFSKSRFLSKGKKRLSRHDFSDNLME
NSP1_ROTBU   INLLEKYDKLLLDDRNFNRMLHLPTILQQEYALRYFSKSRFLSKGKKRLNRNDFSDNLVE
NSP1_ROTH3   INLLEKYDKLLLDDRNFNRMSYLPTILQQEYALRYFSKSRFFSKKEKRLSRNDFSDNLME
NSP1_ROTAP   VNLVSNYDKLLLDDKNFNRMAYLPPILQQEYALRYFSKSRFLDKPNRGLKRNDFSDNLME
NSP1_ROTBB   VNMINRYDRLLLDDKNFDRMMHLPVALQQEYALRYFSKSRFISQIKREMNRHDFSDNLME
NSP1_ROTS1   VNFINEFDKLLLDDINFTRMSNLPIELRT-IMQEYFQLSRLPSSKLKQIYFSDFTKETVI
NSP1_ROTSP   VNFINEFDKLLLDHINFTRMSNLPIELRA-ITQEYFQLSRLPSSKLKQIYFSDFTKETVI
NSP1_ROTSH   VNFINEFDKLLLDDINFTRMSNLPIELRNHYAKKYFQLSRLPSSKLKQIYFSDFTKETVI
NSP1_ROTS4   VNFINEFDKLLLDDINFTRMSNLPIELRNHYAKKYFQLSRLPSSKLKQIYFSDFTKETVI
NSP1_ROTSF   VNFINEFDKLLLDDINFTRMSNLPIELRNHYAKKYFQLSRLPSSKLKQIYFSDFTKETVI
NSP1_ROT41   VNCIDLYDKLLLDQINFDRMSSLPANLQSIYANKYFKLSRLPSMKLKQIYYSDFSKQNLV
NSP1_ROTRA   VNCIDLYDKLLLDQVNFERMSSLPSNLQSIYANKYFKLSRIPSMKLKQIYYSDFSKQNLI
NSP1_ROTRH   VNCIDLYDKLLLDQVNFERMSSLPDNLQSIYANKYFKLSRLPSMKLKRIYYSDFSKQNLI
NSP1_ROTTU   VNCIDLYDKLLLDQINFERMSCLPDKLQSIYANNYFKLSRLPSMKLKQVYYSDFSKQNLI
NSP1_ROTD9   VNCIDLYDRLLLDQINFERMSSLPASLQSVYANKYFKLSRLPSMKLKQIYYSDFSKQNLI
NSP1_ROTF6   VNCIDLYDRLLLDQINFERMSSLPASLQSVYANKYFKLSRLPSMKLKQIYYSDFSKQNLI
NSP1_ROTEH   INCIDIYDRLLLDQINFERMNSLPVSLQSIYAQKYFRVSRIPSMKLRQIYYSDFTKQNLI
NSP1_ROTEL   VNCIDIYDRLLLDSVNFDRMSALPSDLQALYAQKYFKISRLPSMKLRQVYYSDFTKQNLI
NSP1_ROTME   VNCVDEYDRLLLDDVNFDRMAFLPGRLQKYYAKRYFIASRIPSAQPAKLTYSDFSVKTLI
NSP1_ROTHC   WIQLKSLKVGYIQSLNVDRCAKLIATKGMFATNSFKSSCITEINARRPISECDYLIEACL
NSP1_ROTPC   WLELSTLKIGYLQLLNVERCSELMATRGQFTTNVAKTACITEIKCRRPIYDNDCIIEAYL
          :. .  :: *. *  *        .     :  .  .  

NSP1_ROTHI   NLHNPSFKVQITRNCSELSF---DWNKACKLVKKISAYFDILKTSHIEFYSVSTRCRIFT
NSP1_ROTHP   NLHNPSFKVQITRNCSELSF---DWNEACKLVKNVSAYFDMLKTSHIEFYSVSTRCRIFT
NSP1_ROTHJ   NLHNPSFKIQITRNCSELSF---DWNEACKLVKNVSAYFDMLKTSHIEFYSVSTRCRIFT
NSP1_ROTHK   NLHNPNFKIQITRNCSEMSF---DWNEACKLVKNAGAYFDILKTSHIEFYSVSTRCRIFT
NSP1_ROTHU   NLYNPNFKVQITRNCSELSV---DWNEACKLVKNVSAYFDILKTSHVEFYSVSTRCRIFT
NSP1_ROTHW   NLHNPSFKVQITRNCSELLL---GWNEACKLVKNVSAYFDMLKTSRIEFYSVSTRCRIFT
NSP1_ROTAD   NLHNPSFKIQITRNCSDFSS---DWNGVCKLVKDVSAYFNVLKTSHIEFYSISTRCRVFT
NSP1_ROTHM   NLHNPSFKIQITRNCSDLSS---DWNGVCKLVKDVSAYFNVLKTSHIEFYSISTRCRVFT
NSP1_ROTHT   NLHNPSFKIQITRNCIELSS---DWNGACKLVEDVSAYFDMLKTSHIEFYSISTRCRVFT
NSP1_ROTP5   NLHNPSFKMQITRNCSELSS---DWNGACKLVKDTSAYFNILKTSHVEFYSISTRCRVFT
NSP1_ROTWI   NLHNPSFKIQITRNCSELSS---DWNGACKLVKDTSAYFNILKTSHVEFYSVSTRCRMFT
NSP1_ROTPG   NLHNPNFKIQITRNCSTMSV---RWNEACKLVKDVGTYFDILKTSHVEFYDVSPRCRMFT
NSP1_ROTPY   NLHNPNFKIQITRNCSTMFG---KWNEACTLVKDIGTYFEILKTSHVEFYDVSPRCRMFT
NSP1_ROTHD   NLHNPNFTLQVIRNCSNMSV---EWNKACNIIRNISDYFDILKSSHTEFYNISPRCRMFT
NSP1_ROTHL   NLHDPNFTLQVIRNCSNMSV---EWNEACNLIRNINDYFDILKSSRTEFYDISPRCRMFT
NSP1_ROTH6   NLHNPNFTLQVIRNCSNMSV---EWNKACNLIRNISDYFDILKSSHTESYNISPRCRMFT
NSP1_ROTRF   DRHSPTSLMQVVRNCISIHINDCEWNKACTLIVDARNYISIMNSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTW3   DRHSPTSLMQVVRNCISIHINDCEWNKACTLIVDARNYISIMNSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTH7   DRHSPTSLMQVVRNCISIHINDCEWNKACTLIFDARNYISIMNSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTB4   DRHSPTSLMQVVRNCISIHIDDCEWNKACTLIVDARNYISIMNSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTBA   DRHSPTSLMQVVRNCISTHMNDCEWNKRCHVIVDAKNYISIMNSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTBU   DRHSPTSLIQVVRNCISTHPNDYEWNKACTFVVDARNYINIMNSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTH3   DRHSPISLIQVIRNCISTHMNDSEWNKACTLVVDPKNYIDIINSSYTEHYSVSQRCKLFT
NSP1_ROTAP   DRHSPTSLMQVIRNCVAKHLDDSEWNKACTQVTNAKNYMEVMNSAYTEHYSVSQRCKLYT
NSP1_ROTBB   ERDNPMSFMQVTRNCVSAHMNDNDWNERCKLIGDARNYMELMKSAYTEHYSISNRCKLFT
NSP1_ROTS1   FNTYTKTPGRSIYRNVTEFNWRDELELYSDLKNDKNKLIAAMMTSKYTRFYAHDNNFGRL
NSP1_ROTSP   FNTYTKTPGRSIYRNVTEFNWRDELELYTDLKNDKNKLIAAMMTSKYTRFYAHDNNFGRL
NSP1_ROTSH   FNTYTKTPGRSIYRNVTEFNWRDELELYSDLKNDKNKLIAAMMTSKYTRFYAHDNNFGRL
NSP1_ROTS4   FNTYTKTPGRSIYRNVTEFNWRDELELYSDLKNDKNKLIAAMMTSKYTRFYAHDNNFGRL
NSP1_ROTSF   FNTYTKTPGRSIYRNVTEFNWRDELELYSDLKNDKNKLIAAMMTSKYTRFYAHDNNFGRL
NSP1_ROT41   NKYKSKS--RMVLRNLTEFTWDSQLNLHYDLLNNKDKILAALSTSSLKQFETHDLNLGRI
NSP1_ROTRA   NKYKFKS--RIVLRNFTEFTWDFQLSLHYDLFNNKDKIFAALSTSSLKQFETHDLNLGRV
NSP1_ROTRH   NKYKTKS--RIVLRNLTEFTWDSQTDLHHDLINDKDKILAALSTSSLKQFETHDLNLGRI
NSP1_ROTTU   NKYKTKS--RIVLRNLTEFTWDSQIDLHHDLINNKDKILAALSTSSLKQFETHDLNLGRV
NSP1_ROTD9   NKCKIKS--RIVLRNLTEFTWDSQISLHYDVINNREKILTALSTSSLKRFETHDLNLGRI
NSP1_ROTF6   NKCKIKS--RIVLRNLTEFTWDSQVSLHNDVINNKEKILTALSTSSLKRFETHDLNLGRV
NSP1_ROTEH   TKYRTKS--RIVHRNISKINWNTEIELHNTLTHNKNKILEILSTSIERQFLVHDINLGRV
NSP1_ROTEL   TKYRTKT--RITHRNVSKINWDTDIELHNDLMHNKHRILTALTTAEEKQFEVHDVNLGRI
NSP1_ROTME   NSGAYAR-RRIIYRSVTNFHWQSHEDPLNDLLLDKDKILAALMTNERRPFLTHNLNFTSL
NSP1_ROTHC   CNE-----------------------------NNEWKFSAVMGRDK--------------
NSP1_ROTPC   DKN-----------------------------DRGWKFAAILGRRK--------------
                             :         

NSP1_ROTHI   QCKLKMASKLIKPNYITSNHKTLATEVHNCKWCSVNNSYTVWNDFRIKNIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTHP   QCKLKMASKLIKPNYITSNHKTLATEVHNCKWCSVNNSYTVWNDFRIKKIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTHJ   QCKLKMASKLIKPNYITSNHKTLATEVHNCKWCSVNNSYTVWNDFRIKKIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTHK   QCKLKIASKLIIPNYITSNHKTLATEVHNCEWCSVNNSYTVWNDFRIKKIYDKVFNFLRA
NSP1_ROTHU   RCKLEMASKLIKPNYVTSNHKTLATEVRNCKWCSINNSYTVWNDFRIKKIYNNIFSFLRA
NSP1_ROTHW   QHKLKMASKLIKPNYITSNHRTSATEVHNCKWCSVNNSYTVWNDFRVKKIYDNIFSFLRA
NSP1_ROTAD   QHKLKIASKHIKPNYVTSNHKTSATEVHNCKWCSINNSYTVWNDFRVKKIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTHM   QHKLKIASKHIKPNYVTSNHKTSATEVHNCKWCSINNSYTVWNDFRVKKIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTHT   QHKLKMASKHIKPNYVTSNHRTSATEVHNCKWCSINNSYAVWNDFRVKKIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTP5   QRKLKIASKLIKPNYITSNHRTSATEVHNCKWCSINSSYTVWNDFRVKKIYDNIFNFLRA
NSP1_ROTWI   QRKLQIASKLMKPNYMTSNHRASATEVHNCKWCSTNSSYIVWNDFRVKKIYDNILNFLRA
NSP1_ROTPG   QHKLKAVSKVIKPNYVTSNHRALATEVHNCRWCSVNNNLIVWNDFRLRNICDNILNFIRA
NSP1_ROTPY   QHKLKAVSKVIKPNYATSNHRALATEVYNCRWCSVNTSFIVWNDFRLRNICDNVLNFIRA
NSP1_ROTHD   QYKLKIASKLIKPNYVASNHNSLATEVHNCKWCSINNNSIVWNDFRIKNVYNDIFNFIRA
NSP1_ROTHL   QYKLKIASKLIKPNYVASNHNSLATEVHNCKWCSINNNSIVWDDFRIKNVYNDIFNFIRA
NSP1_ROTH6   QYKLKIASKLIKPNYVASNHNSLATEVHNCKWCSINNNSIVWTDFRIKNVYNDVFNFIRA
NSP1_ROTRF   KYKFGIVSRLVKPNYIFSSHESCALNVHNCKWCQINNHYKVWEDFRLRKIYNNVMDFIRA
NSP1_ROTW3   KYKFGIVSRLVKPNYIFSSHESCALNVHNCKWCQINNHYKVWEDFRLRKIYNNVMDFIRA
NSP1_ROTH7   KYKFGIVSRLVKPNYIFSSHESCALNVHNCKWCQINNHYKVWEDFRLRKIYNNIMDFIRA
NSP1_ROTB4   KYKFGIVSKLVKPNYIFSSHESCALNVHNCKWCQINNHYKVWEDFRLRKIYNNVMDFIRA
NSP1_ROTBA   KYKFGIISKLVKPNYIFSNHESYALNVHNCKWCQINNHYKVWEDFRLRKIYNNIMDFIRA
NSP1_ROTBU   KYKFGIISKLVKPNYIFSSHESCALNVHNCRWCQINSHYKVWEDFRLKKIYNNVMDFIRA
NSP1_ROTH3   KYKLGIVSKLVRPNYIFSSHESCALNVHNCKWCQTNNHYKVWADFRLKKIYNNMMDFVRA
NSP1_ROTAP   KNKLNTLSRLTKPNYILSNHETCALNVHNCKWCQITSCYKIWEDFRIKKIYNNVLDFIRA
NSP1_ROTBB   IYKLNIISKLVKPNYIFSNHGLCALDVNNCKWCKIDNHYEIWNDFRLRKIYNNMMNFIRA
NSP1_ROTS1   KMTIFELGHHCQPNYVASNHPGNASDIQYCKWCNI-KYFLSKIDWRIRDMYNLLMEFIKD
NSP1_ROTSP   KMTIFELGHHCQPNYVASNHPGNASDIQYCKWCNI-KYFLSKIDWRIRDMYNLLMEFIKD
NSP1_ROTSH   KMTIFELGHHCQPNYVASNHPGNASDIQYCKWCNI-KYFLSKIDWRIRDMYNLLMEFIKD
NSP1_ROTS4   KMTIFELGHHCQPNYVASNHPGNASDIQYCKWCNI-KYFLSKIDWRIRDMYNLLMEFIKD
NSP1_ROTSF   KMTIFELGHHCQPNYVASNHPGNASDIQYCKWCNI-KYFLSKIDWRIRDMYNLLMEFIKD
NSP1_ROT41   KADVFELGRHCKPNYISSNHWQPASTISQCKWCNV-KYAFRNMDWKMESMYNELLSFIQS
NSP1_ROTRA   KADVFELGRHCKPNYISSNHWQPASTISQCKWCNV-KYAFRDMDWKMESMYNELLSFIQS
NSP1_ROTRH   KADIFELGHHCKPNYISSNHWQPASKISKCKWCNV-KYAFRDMDWKMESMYNELLSFIQS
NSP1_ROTTU   KADIFELGHHCKPNYISSNHWQPASKIFQCKWCNV-KYAFRDMDWKMESMYNELLSFLQS
NSP1_ROTD9   KADIFELGHHCKPNFISSNHWQPASNVSQCRWCNV-KYVFRNMDWKMESMYNELLSFIQA
NSP1_ROTF6   KADIFELGHHCKPNYISSNHWQPASKVSQCRWCNV-KYVFRNMDWKMESMYNELLSFIQA
NSP1_ROTEH   KADMFELGHQCKPNYVSSNHWQPASKISVCKWCNI-KYAFKDMDWRMESMYNELMSFIQA
NSP1_ROTEL   KADMFELGHHCKPNYISSNHWQPASRVSLCRWCNI-KYAFRNMDWRMESMYNELMSFIQS
NSP1_ROTME   LHELSELVHHAKPCYLHSFHVQPASKV-HCHSCSV-AFDFHTVDWRIRRIYDDVMYFLRA
NSP1_ROTHC   ----IPVTKSLAMKYFCKNINTELFYYGHSKCHVVSECPRWNQQLRVLNASTLNIIFRRQ
NSP1_ROTPC   ----IPVTQKLAMEYFMKSLRAELFYYAHSRCHTLSNCPRWNEGLRLLNSSTLNIVFRRQ
            :   : .      ..       ::    : * : 

NSP1_ROTHI   LVKSNVNIGHCSSQEKIYEYVEDVLNVCDDERWKTSIMEIFNCLEPVELDDVKYVLLNHE
NSP1_ROTHP   LVKSNVNIGHCSSQEKIYEYVEDVLNVCDDERWKTSIMEIFNCLEPVELDDVKYVLFNHE
NSP1_ROTHJ   LVKSNVNIGHCSSQEKIYEYVKDVLNVCDDERWKTSIMEIFNCLEPVELDDVKYVLFNHE
NSP1_ROTHK   FSKFNINIGHCSSQEKMYEYVEDVLNVCNDERWKTSIIEIFNCLEPVELDDVKYVLFNHE
NSP1_ROTHU   LVKSNVNIGHCSSQEKIYEYVENVLNVCDDKRWKTSIMEIFNCLEPVELNDVKYVLFNYE
NSP1_ROTHW   LVKSNVNIGHRSSQEKIYEYVEDVLNVCDNEKWKTSIMKVFNCLEPVELDNVKYVLFNHE
NSP1_ROTAD   LVKSNANVGHCSSQEKIYEYIKDVLDVCDDEKWKIAVTEIFNCLEPVELNNVKYALFNHE
NSP1_ROTHM   LVKSNANVGHCSSQEKIYEYIKDVLDVCDDEKWKIAVTEIFNCLEPVELNNVKYALFNHE
NSP1_ROTHT   LVKSNANVGHCSSQEKIYEHIEDVLDVCDDEKWKTAVTEIFNCLEPVELDAVKYVLFNHE
NSP1_ROTP5   LVKSNVNVGHCSSQEKIYECVENILDVCDNEKWKTSVTKIFNYLEPVELNAVNYVLFNHE
NSP1_ROTWI   LVKSNVNVGHCSSQEKIYECVENILDICDNEKWKTSVTEIFNCLEPVELNAVNYVLFNHE
NSP1_ROTPG   LIKSNTGIGHCSSQERIHIYIRDVFDVCDESKWNASVVGIFNCLEPVELGNAHYILLNHE
NSP1_ROTPY   LVKSNTRIGHCSSQEQIHSYIRDVFDVCDENKWNTSVSGIFNCLESVELDGVHYVLLNHE
NSP1_ROTHD   LVKSNLYVGHCSSEEKIYESIKEVLNVCKENEWNMLVTEMFNQLEPIKLNENNYILLNYE
NSP1_ROTHL   LVKSNLYVGHCSSEEKIYESVKDVLNVCKENEWNILVTEMFNQLEPIKLNDNNYILLNYE
NSP1_ROTH6   LVKSNLYVGHCSSEERIYESIKDILNVCKENEWNMLVTEIFNQLDPIKLNEDSYVLLNYE
NSP1_ROTRF   LMKSNGNVGHCSSQESVYKYIPDLFLICKTEKWNEAVEMLFNYLEPVDINGTEYVLLDYE
NSP1_ROTW3   LVKSNGNVGHCSSQESVYKYIPDLFLICKTEKWNEAVEMLFNYLEPVDINGTEYVLLDYE
NSP1_ROTH7   LVKSNGNVGHCSSQESVYEYISDLFLICKTGKWNEAVEMLFNYLEPVDINGTEYVLLDYE
NSP1_ROTB4   LVKSNVNVGHCSSQESVYKYVPDLFLICKTEKWSEAVEMLFNYLEPVNVNGTEYVLLDYE
NSP1_ROTBA   LVKSNGNVGHCSSQESVYKYIPDIFLICKKEKWNEAVKMLFNYLEPVDINGTEYALLDYE
NSP1_ROTBU   LVKSNGNVGQCSSQESVYKCIPDIFLICKMEKWNEAVEVLFNYLEPVDINGTEYVLLDYE
NSP1_ROTH3   LTKSNGNVGHCSSQESESKCIPDIFLICEMEKWNGPVRVLFRYLEPVDINGEEYVLLDYE
NSP1_ROTAP   LSKSNGMAGHCSSQERIYRYIPKLFLIYDEEQWTESVNSLFKCLEPVEISEVEYVLFDHE
NSP1_ROTBB   LVKSNTNVGHCSSHELVYKCISSVFIVWKIEKWNDSVRTLFEYLEPVEINHVEYVLLDHE
NSP1_ROTS1   CYKSNVNVGHCSSVENIYPLIKRLIWSLFTNHMDQTIEEVFNHMSPVSVEGTNVIMLILG
NSP1_ROTSP   CYKSNVNVGHCSSVENIYPLIKRLIWSLFTNHMDQTIEEVFNHMSPVSVEGTNVIMLILG
NSP1_ROTSH   CYKSNVNVGHCSSVENIYPLIKRLIWSLFTNHMDQTIEEVFNHMSPVSVEGTNVIMLILG
NSP1_ROTS4   CYKSNVNVGHCSSVENIYPLIKRLIWSLFTNHMDQTIEEVFNHMSPVSVEGTNVIMLILG
NSP1_ROTSF   CYKSNVNVGHCSSVENIYPLIKRLIWSLFTNHMDQTIEEVFNHMSPVSVEGTNVIMLILG
NSP1_ROT41   CYKSNVNVGHCSSIERVYPLVKDILWHSITKYLDQTIEKLFNAMNPVQVNDQKVISFHWQ
NSP1_ROTRA   CYKSNVSVGHCSSIERAYPLVKDVLWHSITKYIDQTIEKLFNVMNPVQVNNQKVISFHWQ
NSP1_ROTRH   CYKSNVNVGHCSSIEKAYPLVKDILWHSITEYIDQTVEKLFNTMNPVQVNEQQVIKFCWQ
NSP1_ROTTU   CYKSNVNVGHCSSIESVYPLVKDMLWHSITKYIDQTIEKLFDAMNPVQVNEQLVINFYWQ
NSP1_ROTD9   CYKSNVNVGNCSSIENAYPLVKDMIWHSITKYIDQTIEKLFNVMNPVEVDGQQVISFHWQ
NSP1_ROTF6   CYKSNVNVGNCSSIESAYPLVKDMLWHSITKYIDQTIEKLFNVMNPVKVDGQQVISFHWQ
NSP1_ROTEH   CYKSNTNVDHCSSIESIYPIIRNVYWHSTTNYIDETLNKLFSMMNPVCIDSQSVINFHCQ
NSP1_ROTEL   CYKSNANVDHCSSIESVYPMVRNVFWHSTTKYIDETLEKLFNMMNPVNIDNQKVISFHWQ
NSP1_ROTME   CCRSNVSSGSCSSLDPMDAVVKAALLEMFTESFKHHAHLLFHCFDPVQIDDVSYILFNYP
NSP1_ROTHC   FMNEVVE---------------------WFENFTQLTGMHYDFIKTCVYNKVIISHFRKE
NSP1_ROTPC   FMNEIVE---------------------WFEIFSQYTGSHYEFITECVHDKSAITAFKQE
         .                   : :      :  

NSP1_ROTHI   INWDVINVLVHSI--GKVPQILTLENVIAIMQSIIYEWFDIRYMRNTPMVTFTIDKLRRL
NSP1_ROTHP   INWDVINVLVHSI--GKVPQILTLENVITIMQSIIYEWFDIRYMRNTPMVTFTIDKLRRL
NSP1_ROTHJ   INWDVINVLVHSI--GKVPQILTLENVITIMQSIIYEWFDIRYMRNTPMVTFTIDKLRRL
NSP1_ROTHK   INWDVINVLVHSI--GKVPQILTLENVITIIQSIIYEWFDIRYMRNTPMVTFTIDKLRRL
NSP1_ROTHU   INWDVINVLIHSI--GKVPQILTLENVITIIQSIVYEWFDITYMRNTPMVTFTIDKLRRL
NSP1_ROTHW   INWDVINVLVQSI--GKVPQILTLKNVITIIQSIIYEWFDIRYMRNTPMVTFTIDKLRRL
NSP1_ROTAD   VNWDVINLLVQSV--DKVPQILTLNDIVIIMKSIIYEWFDIRYMRNTPMTTFTVDKLRRL
NSP1_ROTHM   VNWDVINLLVQSV--DKAPQILTLNDIVIIMKSIIYEWFDIRYMRNTPMTTFTVDKLRRL
NSP1_ROTHT   VNWDVINLLVQSV--GKVPQILTLNDIVIIMKSIIYEWFDIRYMRNTPMTTFTVDKLRQL
NSP1_ROTP5   VNWDVINVLVQSI--GKVPQILTLNDVTTIMQSIIYEWFDTKYMRNTPMTTFTVDKLRRL
NSP1_ROTWI   VNWDVINILVQSI--GKVPQILTLNDVVTIMQSIIYEWFDIRYMRNTPMTTFTVDKLRRL
NSP1_ROTPG   VNWDVANVLIQNI--GKIPQILTLNDVITALHSMIYDWFDVRYMRNTPTTTFTVDKLKQL
NSP1_ROTPY   VNWDVANVLIQNI--GKIPQILTLNDVITALHSMIYDWFDIRYMRNTPTTTFTVDKLRQL
NSP1_ROTHD   INWNVMNVLINSI--GKIPKILTLSDVILILRIIIYDWFDIRFMRNTPMTTFTVNKLKQL
NSP1_ROTHL   INWNVMNVLINSI--GKVPKILTLSDVILILRIIIYDWFDIRFMRNTPMTTFTVNKLKQL
NSP1_ROTH6   INWNVMNVLINSI--GKIPKILTLNDVISILRIIIYDWFDIRFMRNTPMTTFTVNKLKQL
NSP1_ROTRF   VNWEVRGLVMQNMD-GKVPRILNMNDTKKILSAMIFDWFDTRYMRETPMTTSTTNQLRTL
NSP1_ROTW3   VNWEVRGLVMQNMD-GKVPRILNMNDTKKILSAMIFDWFDTRYMRETPMTTSTTNQLRTL
NSP1_ROTH7   VNWEVRGLVMQNMD-GKVPRILNMNDTKKILSAMIFDWFDTRYMRETPMTTSTTNQLRTL
NSP1_ROTB4   VNWEVRGLVMQNMD-GKVPRILNMNDTKKILSAMIFDWFDTRYMRETPMTTSTTNQLRTL
NSP1_ROTBA   VNWEVRGLVMQNMD-GKVPRILNMNDTKKILSAIIFDWFDTRYMRETPMTTSTTNQLRTL
NSP1_ROTBU   VNWEVRGLVMQSMD-GKVPRILNINDTKKILSTIIFDWFDVRYMRETPMTTSTTNQLRTL
NSP1_ROTH3   VNWEVRGLIIQNMD-GRVPRILNMDDVKKILSAIIFDWFDVRYMRETPLTTLTTNQLRAL
NSP1_ROTAP   INWEVRGLILQCMN-GSIPRILNLSDVRLILSSLIYDWFDIRYMRDTPMITSTTNELRKL
NSP1_ROTBB   LSWEMSGVIMQIMN-GKVPRILSFDDVKKIMGAIIYDWFDVRYMRETPVIVSTTNELRKL
NSP1_ROTS1   LNISLYNEIKRTLNVDSIPMVLNLNEFSSIVKSISSKWYNVDELDKLPMSIKSTEELIEM
NSP1_ROTSP   LNISLYNEIKRTLNVDSIPMVLNLNEFSSIVKSISSKWYNVDELDKLPMSIKSTEELIEM
NSP1_ROTSH   LNISLYNEIKRTLNVDSIPMVLNLNEFSSIVKSISSKWYNVDELDKLPMSIKSTEELIEM
NSP1_ROTS4   LNISLYNEIKRTLNVDSIPMVLNLNEFSSIVKSISSKWYNVDELDKLPMSIKSTEELIEM
NSP1_ROTSF   LNISLYNEIKRTLNVDSIPMVLNLNEFSSIVKSISSKWYNVDELDKLPMSIKSTEELIEM
NSP1_ROT41   IDIALYTHIKMILKTEALPFTFTLHQFNSIIKGIVNQWCNVSELDDLPLCTEQTDTLVRL
NSP1_ROTRA   IDIALYTHIKMILKTERLPFTFTLDQFNSVIKGIVNQWCNVNELDNLPLCTEQTDTLVRL
NSP1_ROTRH   IDIALYMHIKMILETEALPFTFTLNQFNSIIKGIVNQWCDVAELDHLPLCTEQTDALVKL
NSP1_ROTTU   IDIALYTHIKMILKTEALPFTFTLNQFNSIIKGIINQWCDVAELDLLPLCTEQTDKLVKL
NSP1_ROTD9   IDVALYIHIKMILKTETLPFALTLYQFGSIIKGIVNQWYDVTELDYLPLCTEQTDKLVKL
NSP1_ROTF6   IDVALYIHIKMILKTETLPFAFTLNQFRSIIKGIVNQWYDVTELDYLPLCTEQTDKLVKL
NSP1_ROTEH   IDLSLYLHIKMILEMEVLPFILNVNQFKDIIKGIMNQWCNFSKLSELPLCIESTTTLLEL
NSP1_ROTEL   IDLSLYLHIKMILKTEALPFMLKVHEFQSIVKGIINQWCDFSKVSELPICVESTDTLLRM
NSP1_ROTME   VNYDIYDFIIRTLATERLPFTLSYKQFTTILFALVERWYDLSQIERLPLSIAPTNRLIEL
NSP1_ROTHC   IEDYINSG-------KKISLSSVIPDGHALYTNIDILRISLMLAIDVALNRIESQQMDVL
NSP1_ROTPC   IEDYIKEG-------KQITLKSVVPEEHAAYRHILRLRESLMLAIDAALSRIRSQSMGVL
        :. :       .   :    :   .    .    : :

NSP1_ROTHI   HTGLKTVD-YDSGISDIE----
NSP1_ROTHP   HTGLKTVE-YDSGISDIE----
NSP1_ROTHJ   YTGLKTVE-YDSGISDIE----
NSP1_ROTHK   HTGLKTVE-DDSGISDVE----
NSP1_ROTHU   HIGLKTVD-SDSGISDVE----
NSP1_ROTHW   HTELKTAE-YDSGISDVE----
NSP1_ROTAD   CTGVKTVD-YDSGISDVE----
NSP1_ROTHM   CTGVKTVD-YDSGISDVE----
NSP1_ROTHT   CTGVKTVD-YDSGISDVE----
NSP1_ROTP5   CTGSKTVD-YDSGISDVE----
NSP1_ROTWI   CIEPKTVD-YDSGISDVE----
NSP1_ROTPG   CARRKTVD-YDSGVSDVE----
NSP1_ROTPY   CARRKIAD-YDSGLSDVE----
NSP1_ROTHD   YEKDRTAE-HDSRISDIE----
NSP1_ROTHL   YEKDRPAE-HDSGVSDVE----
NSP1_ROTH6   YEKDKTAE-YDSGISDVE----
NSP1_ROTRF   NKRNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTW3   NKRNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTH7   NKRNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTB4   NKRNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTBA   NKKNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTBU   NKRNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTH3   NRKNELIDEYDLELSDVE----
NSP1_ROTAP   NKKNELIDEYDLELSDIE----
NSP1_ROTBB   NKDNNLMDGYDYELSDIE----
NSP1_ROTS1   KNSGTLTEEFELLISNSEDDNE
NSP1_ROTSP   KNSGTLTEEFELLISNSEDDNE
NSP1_ROTSH   KNSGTLTEEFELLISNSEDDNE
NSP1_ROTS4   KNSGTLTEEFELLISNSEDDNE
NSP1_ROTSF   KNSGTLTEEFELLISNSEDDNE
NSP1_ROT41   EEEGKLAEEYELLISDSEDDD-
NSP1_ROTRA   EEEGKLAEEYELLISDSEDDD-
NSP1_ROTRH   EEEGKLSEEYELLISDSEDDD-
NSP1_ROTTU   KEEGKLSEEYELLISDSEDDD-
NSP1_ROTD9   EEEGKISEEYELLISDSEDDDQ
NSP1_ROTF6   EEEGKISEEHELLISDSEDDD-
NSP1_ROTEH   EKQGKLSEEYDLLISDSDDD--
NSP1_ROTEL   YEQGELSEEYELLISDSDGDE-
NSP1_ROTME   QERGNLAEEFDLLLSSSDSEED
NSP1_ROTHC   ----------------------
NSP1_ROTPC   ----------------------