CLUSTAL format seed alignment for MF_04098

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

E5D089_9GAMC   MLVKSLFIVTLLLALCEGGLVGVN-YTYYYQSGYRPPNGWHMQGGAYKVVNKTTISY---
C7S7Z0_9GAMC   MLGKSLLIVTVLFALCSATLYTHD-YVYYYQSAYRPPNGWHLQGGAYAVVNSINKTNNAG
Q7T833_9GAMC   MLVKSTFLVTLLSALCSAVLYDNGNYVYYYQSAFRPPGGWHLQGGAYAVVNSTNKSNNAG
SPIKE_IBV6    MLERSLLLATLLSALCSANLFGNNSYVYYYQSAFRPSDGWHLHGGAYEVVNVSTESSNAG
SPIKE_IBVD2    MLERSLLLATLLSALCSANLFGNNSYVYYYQSAFRPPDGWHLHGGAYEVVNVFTESSNAG
SPIKE_IBVK    MLVTPLLLVTLLCALCSAALYDSSSYVYYYQSAFRPPDGWHLHGGAYAVVNISSESNNAG
SPIKE_IBVB    MLVTPLLLVTLLCALCSAVLYDSSSYVYYYQSAFRPPSGWHLQGGAYAVVNISSEFNNAG
SPIKE_IBVM    MLVTPLLLVTLLCVLCSAALYDSSSYVYYYQSAFRPPNGWHLHGGAYAVVNISSESNNAG
         ** . ::.*:* .**.. *  . *.*****.:**..***::**** *** .   

E5D089_9GAMC   TNQGCTIGVIRG--------GVTINQSAIAFTSA-TGSSWSKQGVCTVYCNYTSFYVFVT
C7S7Z0_9GAMC   AASECSVGVLFNYTNGN-DVGYNNSASSVAMTAPLPGMSWSKTQFCTAHCNFSDFTVFVT
Q7T833_9GAMC   TASECSVGVLFNYTNGNSDVGYNQSASSIAMTAPLPGMAWSKSQFCTAHCNFSDFTVFIT
SPIKE_IBV6    TT-GCTAGAIYW--------SKNFSAASVAMTAPQNGMSWSTEQFCTAHCNFTDFVVFVT
SPIKE_IBVD2    TT-GCTVGAIYW--------SKNFSAASVAMTAPQNGMSWSTEQFCTAHCNFTDFVVFVT
SPIKE_IBVK    SSSGCTVGTIHG--------GRVVNASSIAMTAPSSGMAWSSSQFCTAYCNFSDTTVFVT
SPIKE_IBVB    SSSGCTVGIIHG--------GRVVNASSIAMTAPSSGMAWSSSQFCTAHCNFSDTTVFVT
SPIKE_IBVM    SSPGCIVGTIHG--------GRVVNASSIAMTAPSSGMAWSSSQFCTAHCNFSDTTVFVT
         :  * * :     .  . :::*:*:. * :**. .**.:**::. **:*

E5D089_9GAMC   HCGGTGHNCIVNTKQLGVLVFGVKNYNDQFIYNRTLGAAGPYANFKAWQCLSNYTSVFLN
C7S7Z0_9GAMC   HCFA---NSCPLTGRIEKNHIRISAMRNGSLFYNLTVSVSKYPKFKSLQCVNNFTSVYLN
Q7T833_9GAMC   HCFA---NSCPLTGRIDQNHIRISAMRNGFLFYNLTVSVTKYPNFKSLQCVNNHTSVYLN
SPIKE_IBV6    HCYKSGHGSCPLTGLIPQNHIRISAMKNSSLFYNLTVAVTKYPRFKSLQCVNNMTSVYLN
SPIKE_IBVD2    HCYKSSHGSCPLTGLIPQNHIRISAMKNSSLFYNLTVAVTKYPRFKSLQCVNNMTSVYLN
SPIKE_IBVK    HCYK--HGGCPITGMLQQHSIRVSAMKNGQLFYNLTVSVAKYPTFKSFQCVNNLTSVYLN
SPIKE_IBVB    HCYK--HGGCPLTGMLQQNLIRVSAMKNGQLFYNLTVSVAKYPTFRSFQCVNNLTSVYLN
SPIKE_IBVM    HCYK--YDGCPITGMLQKNFLRVSAMKNGQLFYNLTVSVAKYPTFKSFQCVNNLTSVYLN
         **   .  * :  : :. .: :: .  :. *. *.: **:.* ***:**

E5D089_9GAMC   GNLLYTSNYTEDVKAAGVYAKQVNGLERRVMRDTPVMAYFVNGTVQDVILCDDSPKGRLA
C7S7Z0_9GAMC   GDLVFTSNKTTDVIGAGVYFKAGGPITYKIMKEFKVLAYFVNGTVQDVILCDDTPRGLLA
Q7T833_9GAMC   GDLVFTSNQTTDVIGAGVYFKAGGPIIYKIMKEFKVLAYFVNGTVQDVVLCDDSPRGLLA
SPIKE_IBV6    GDLVFTSNETKDVSAAGVHFKAGGPITYKVMREVKALAYFVNGTAQDVILCDGSPTGLLA
SPIKE_IBVD2    GDLVFTSNETKDVSAAGVHFKAGGPITYKVMREVKALAYFVNGTAQDVILCDGSPTGLLA
SPIKE_IBVK    GDLVYTSNETTDVTSAGVYFKAVGPITYKVMREVRALAYFVNGTAQDVILCDGSPRGLLA
SPIKE_IBVB    GDLVYTSNETIDVTSAGVYFKAGGPITYKVMREVKALAYFVNGTAQDVILCDGSPRGLLA
SPIKE_IBVM    GDLVYTSNETTDVTSAGVYFKAGGPITYKVMRKVKALAYFVNGTAQDVILCDGSPRGLLA
         *:*::*** * ** .***: * . : .:*.. .:*******.***:***.:* * **

E5D089_9GAMC   CQYNTGNFSDGLYPVYEEPVASNFTFVPLDTSSTSYGVLHNFTFNNVTGVAPNQ---NHI
C7S7Z0_9GAMC   CQYNTGNFSDGFYPFTNSSLVKKKFIVYRENSVNTTLILTNYTFYNVTNAPPNQGGVQSI
Q7T833_9GAMC   CQYNTGNFSDGFYPFTNSSLVKEKFIVYRESSVNTTLTLTNFTFTNQSNAPPNSGSVQTF
SPIKE_IBV6    CQYNTGNFSDGFYPFTNSSLVKEKFIVYRESSVNTTLELTNFTFSNVSNATPNTGGVQTI
SPIKE_IBVD2    CQYNTGNFSDGFYPFTNSSLVKEKFIVYRESSVNTTLELTNFTFSNVSNATPNTGGVQTI
SPIKE_IBVK    CQYNTGNFSDGFYPFTNSSLVKQKFIVYRENSVNTTFTLHNFTFHNETGANPNPSGVQNI
SPIKE_IBVB    CQYNTGNFSDGFYPFTNSSLVKQKFIVYRENSVNTTCTLHNFIFHNETGANPNPSGVQNI
SPIKE_IBVM    CQYNTGNFSDGFYPFINSSLVKQKFIVYRENSVNTTFTLHNFTFHNETGANPNPSGVQNI
         ***********:**. :..:..: :* :.* .:  * *: * * :.. **  : :

E5D089_9GAMC   ARFNISTISEGYVNFKFNFLNSFTYVESDFDRGSYYGKPGSRCNFRLESINRGLSFNSLT
C7S7Z0_9GAMC   LTYQTQTAQSGYYNFNLSFLSSFVYKQSDYMYGSYH----PACNFRLETINNGLWFNSLS
Q7T833_9GAMC   VLYQTQTAQSGYYNFNLSFLNSFVYKASDFMYGSYH----PACHFRPETINSGLWFNSLS
SPIKE_IBV6    QLYQTITAQSGYYNLNFSFLSSFIYKASDYMYGSYH----PSCKFRLETINNGLWFNSLS
SPIKE_IBVD2    QLYQTSTAQSGYYNLNFSFLSSFIYKASDYMYGSYH----PSCKFRLETINNGLWFNSLS
SPIKE_IBVK    QTYQTQTAQSGYYNFNFSFLSSFVYKESNFMYGSYH----PSCSFRLETINNGLWFNSLS
SPIKE_IBVB    QTYQTKTAQSGYYNFNFSFLSSFVYKESNFMYGSYH----PSCKFRLETINNGLWFNSLS
SPIKE_IBVM    LTYQTQTAQSGYYNFNFSFLSSFVYKESNFMYGSYH----PSCNFRLETINNGLWFNSLS
          :: * ..** *:::.**.** * *:: ***:  . * ** *:** ** ****:

E5D089_9GAMC   VSIGYGPISGGCKQSVWKNEATCCFAYKYNGGSRNCKGLYTFDSDVNYECVLLVFISKTD
C7S7Z0_9GAMC   VSLAYGPLQGGCKQSVFSSRATCCYAYSY-NGPRACKGVYAGELRQNFECGLLVYVTKSD
Q7T833_9GAMC   VSLTYGPLQGGCKQSVFSGRTTCCYAYSY-DGPRACKGVYSGELRKDFECGLLVYVTKSD
SPIKE_IBV6    VSLGYGPIQGGCKQSVFANRATCCYAYSY-NGPSLCKGVYRGELTKSFECGLLVFVTKTD
SPIKE_IBVD2    VSLGYGPIQGGCKQSVFANRATCCYAYSY-NGPSLCKGVYRGELTKSFECGLLVFVTKTD
SPIKE_IBVK    VSIAYGPLQGGCKQSVFSGRATCCYAYSY-GGPLLCKGVYSGELDHNFECGLLVYVTKSG
SPIKE_IBVB    VSIAYGPLQGGCKQSVFKGRATCCYAYSY-GGPSLCKGVYSGELDHNFECGLLVYVTKSG
SPIKE_IBVM    VSIAYGPLQGGCKQSVFSGRATCCYAYSY-GGPSLCKGVYSGELDLNFECGLLVYVTKSG
         **: ***:.*******: . :***:**.* .*. ***:* :  .:** ***:::*:.

E5D089_9GAMC   GSRIRTATSPPVYSNNNV-NINLGLCVDYNVYGITGRGLITNITES-VHPGYLDHGGLVL
C7S7Z0_9GAMC   GSRIQTATEPPVITQHNYNNITLNTCVDYNIYGRVGRGFITNVTDLSSSYNYLADGGLAI
Q7T833_9GAMC   GSRIQTRSEPLVLTQHNYNNITLDKCVEYNIYGREGHLRITNVTDSAGNFNYLADGGLAI
SPIKE_IBV6    GSRIQTRNEPFTLTQHNYNNITLDRCVEYNIYGRVGQGFITNVTNYAINYNYLADGGMAI
SPIKE_IBVD2    GSRIQTRNEPFTLTQHNYNNITLDRCVEYNIYGRVGQGFITNVTNYAINYNYLADGGMAI
SPIKE_IBVK    GSRIQTATEPPVITQHNYNNITLNTCVDYNIYGRIGQGFITNVTDSAVSYNYLADAGLAI
SPIKE_IBVB    GSRIQTATEPPVITQNNYNNITLNTCVDYNIYGRTGQGFITNVTDSAVSYNYLADAGLAI
SPIKE_IBVM    GSRIQTATEPPVITRHNYNNITLNTCVDYNIYGRTGQGFITNVTDSAVSYNYLADAGLAI
         ****.* ..* . :.:* **.*. **:**:** *. ***:*:   .** .*:.:

E5D089_9GAMC   LDATGSIDTFVLHSDNLTSYYKVNPCSDINEQYVVSGGNLVGKLTSNNQTVAQQLGDMFY
C7S7Z0_9GAMC   LDTSGAIDIFVVQGEHGFNYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNATGSQPLENQFY
Q7T833_9GAMC   LDASGAIDIFVVHGTYGLNYYKVNPCDDVNKQFVVSGSNIVGILTSKNETGSEQVENQFY
SPIKE_IBV6    LDTSGAIDIFVVQGEYGLNYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNETGSQPLENQFY
SPIKE_IBVD2    LDTSGAIDIFVVQGEYGLNYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNETGSQPLENQFY
SPIKE_IBVK    LDTSGSIDIFVVQSEYGLNYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNETGSQLLENQFY
SPIKE_IBVB    LDTSGSIDIFVVQGEYGLNYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNETGSQLLENQFY
SPIKE_IBVM    LDTSGSIDIFVVQGEYGLTYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNETGSQLLENQFY
         **::*:** **::.  .*******.*:*:*:****.::** ***.* * :: : : **

E5D089_9GAMC   VKFSTSGRRIRRATSENVISCPYVTYGKFCIKPDGGISNIVPEEVKDYTSLLLNRTDYVL
C7S7Z0_9GAMC   IKLTKETRRFRRSTSENVTSCHYVSYGRFCIQPDGSIKQIVPQELENFVAPLLNVTENVL
Q7T833_9GAMC   VKLTNSSRRTRRSSSRNVTSCPYVSYGRFCIEPDGSLKIIVPEELEHFVAPLLNVTEHVL
SPIKE_IBV6    IKIINGTRRSRRSITGNVTNCPYVTYGKFCIKPDGSISTIVPKELEHFVAPLLNVTENVL
SPIKE_IBVD2    IKIINGTRRSRRSITGNVTNCPYVTYGKFCIKPDGSISTIVPKELEHFVAPLLNVTENVL
SPIKE_IBVK    IKITNGTRRFRRSITESVENCPYVSYGKFCIKPDGSISTIVPKYLEQFVAPLLNVTENVL
SPIKE_IBVB    IKITNGTRRFRRSITENVANCPYVSYGKFCIKPDGSIATIVPKQLEQFVAPLFNVTENVL
SPIKE_IBVM    IKITNGTRRFRRSITENVANCPYVSYGKFCIKPDGSIATIVPKQLEQFVAPLLNVTENVL
         :*: . ** **: : .* .* **:**.***:***.: ***: :: :.: *:* *: **

E5D089_9GAMC   IPNSFNLTVTDEFIQTQFQKIQINCIQYVCGSSIQCKQLFQQYGSVCDSILSIVNGIALQ
C7S7Z0_9GAMC   IPNSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYVCGNSLDCRKLFQQYGPVCDNILSIVNSVGQK
Q7T833_9GAMC   IPTGFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYICGNSLECRKLFQQYGPVCDNILSVVNSVSQK
SPIKE_IBV6    IPDSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYVCGNSLECRKLFQQYGPVCDNILSVVNSVGQK
SPIKE_IBVD2    IPDSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYVCGNSLECRKLFQQYGPVCDNILSVVNSVGQK
SPIKE_IBVK    IPNSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYICGNSLECRNLFQQYGPVCDNMLSVVNSVGQK
SPIKE_IBVB    IPNSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYVCGSSLDCRKLFQQYGPVCDNILSVVNSVGQK
SPIKE_IBVM    IPNSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYVCGNSLDCRDLFQQYGPVCDNILSVVNSIGQK
         ** .********:***.::*:****:**:**.*::*..******.***.:**:**.:. :

E5D089_9GAMC   DNAEMLHFYSSTKPRGFDTNSFVNFTAGEFNISLVLPKNGQPTGRSFIEDLLFDKVESLG
C7S7Z0_9GAMC   EDMELLSFYSSTKPAGYNAPVFSNISTGDFNISLLLTPSSSPRGRSFIEDLLFTSVETVG
Q7T833_9GAMC   EDMELLNFYSSTKPSGYNSPVFNNLTTGEFNISLVLTQPSSPSGRSFVEDLLFTSVETVG
SPIKE_IBV6    EDMELLYFYSSTKPSGFNTPVLSNVSTGEFNISLLLTPPSSASGRSFIEDLLFTSVESVG
SPIKE_IBVD2    EDMELLHFYSSTKPSGFNTPVLSNVSTGEFNISLLLTPPSSASGRSFIEDLLFTSVESVG
SPIKE_IBVK    EDMELLNFYSSTKPAGFNTPVLSNVSTGEFNISLFLTTPSSPRRRSFIEDLLFTSVESVG
SPIKE_IBVB    EDMELLNFYSSTKPAGFNTPVLSNVSTGEFNISLLLTNPSSRRKRSLIEDLLFTSVESVG
SPIKE_IBVM    EDMELLNFYSSTKPAGFNTPFLSNVSTGEFNISLLLTTPSSPRRRSFIEDLLFTSVESVG
         :: *:* ******* *::: : *.::*:*****.*. ..  **::***** .**::*

E5D089_9GAMC   LPGDSAYQKCTSGPLGFVKDLVCAQNYNGLLVLPPIITAEMQAMYTSSLVASMAFGGITS
C7S7Z0_9GAMC   LPTDAEYKKCTAGPLGTLKDLVCAREYNGLLVLPPIITADMQTMYTASLVASMAFGGITA
Q7T833_9GAMC   LPTDAEYKKCTAGPLGALKDLVCAREYNGLLMLPPIITADMQTMYTASLVASMAFGGITA
SPIKE_IBV6    LPTDDAYKKCTAGPLGFLKDLACAREYNGLLVLPPIITAEMQTLYTSSLVASMAFGGITS
SPIKE_IBVD2    LPTDDAYKKCTAGPLGFLKDLACAREYNGLLVLPPIITAEMQTLYTSSLVASMAFGGITS
SPIKE_IBVK    LPTDDAYKNCTAGPLGFLKDLVCAREYNGLLVLPPIITAEMQTLYTSSLVASMAFGGITA
SPIKE_IBVB    LPTNDAYKNCTAGPLGFFKDLACAREYNGLLVLPPIITAEMQALYTSSLVASMAFGGITA
SPIKE_IBVM    LPTDDAYKNCTAGPLGFLKDLACAREYNGLLVLPPIITAEMQTLYTSSLVASMAFGGITA
         ** : *::**:**** .***.**.:*****:*******:**::**:************:

E5D089_9GAMC   AGAIPFATQIQARINHLGITQTVLQKNQEKIAASFNKAMKHMQDGFSATSLALQQVQDVV
C7S7Z0_9GAMC   AGAIPFATQIQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIGHMQEGFRSTSLALQQVQDVV
Q7T833_9GAMC   AGAIPFATQIQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIVHMQEGFRSTSLALQQIQDVV
SPIKE_IBV6    AGAIPFATQLQARINHLGITQSLLFKNQEKIAASFNKAIGHMQEGFRSTSLALQQIQDVV
SPIKE_IBVD2    VGAIPFATQLQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIGHMQEGFRSTSLALQQIQDVV
SPIKE_IBVK    AGAIPFATQLQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIGHMQEGFRSTSLALQQIQDVV
SPIKE_IBVB    AGAIPFATQLQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIGHMQEGFRSTSLALQQIQDVV
SPIKE_IBVM    AGAIPFATQLQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIGRMQEGFRSTSLALQQIQDVV
         .********:***********::* *************: .**:** :*******:****

E5D089_9GAMC   NEQGAILQQTMHSLNKNFGAISHVIQDIYKQLDALEANAQVDRIITGRLSSLSVLASAKQ
C7S7Z0_9GAMC   NKQSAILTETMNSLNKNFGAISSVIQDIYAQLDAIQADAQVDRLITGRLSSLSVLASAKQ
Q7T833_9GAMC   NKQSAIPAEALVALNKNFGAISSVMQDIYQQLDAIQADAQVDRLITGRLSSLSVLAAAKQ
SPIKE_IBV6    NKQSSILTETMASLNKNFGAISSVLQDIYQQLDSIQADAQVDRIITGRLSSLSVLASAKQ
SPIKE_IBVD2    NKQSSILTETMASLNKNFGAISSVLQDIYQQLDSIQADAQVDRIITGRLSSLSVLASAKQ
SPIKE_IBVK    NKQSAILTETMASLNKNFGAISSVIQEIYLQLDAIQANAQVDRLITGRLSSLSVLASAKQ
SPIKE_IBVB    SKQSAILTETMASLNKNFGAISSVIQEIYQQFDAIQANAQVDRLITGRLSSLSVLASAKQ
SPIKE_IBVM    NKQSAILTETMASLNKNFGAISSVIQEIYQQLDAIQANAQVDRLITGRLSSLSVLASAKQ
         .:*.:* ::: :********* *:*:** *:*:::*:*****:************:***

E5D089_9GAMC   LEYTKVSQQRELAKEKINECVKSQSNRHGFCGEGMHIMSIPQNAPNGIVFLHFTYTPETY
C7S7Z0_9GAMC   SEYIRVSQQRELATQKINECVKSQSNRYGFCGSGRHVLSIPQNAPNGIVFIHFTYTPESF
Q7T833_9GAMC   SEYLKVSQQRELATQKINECVKSQSTRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFTYTPESF
SPIKE_IBV6    AEYYRVSQQRELATQKINECVKSQSIRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFTYTPESF
SPIKE_IBVD2    AEYYRVSQQRELATQKINECVKSQSIRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFTYTPESF
SPIKE_IBVK    AEYIRVSQQRELATQKINECVKSQSTRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFTYTPESF
SPIKE_IBVB    AEYIRVSQQRELATQKINECVKSQSIRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFSYTPDSF
SPIKE_IBVM    AEHIRVSQQRELATQKINECVKSQSIRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFSYTPDSF
          *: .********.:********** *:.***.* *:::***********:**:***:::

E5D089_9GAMC   ANVTAVVGFCVKPGNGTEYGLVPVVGRGIFIEVNGTYYITGRDMYSPRAITAGDVVKLTS
C7S7Z0_9GAMC   VNVTAIVGFCVQPANASQYAIVPVNGRGIFIQVNGSYYITARDMYMPRDITAGDIVTLTS
Q7T833_9GAMC   VNVTAIVGFCVNPTNASQYAIVPANGRGIFISVNGTYYITARDMYMPRNITSGDIVTLTS
SPIKE_IBV6    VNVTAIVGFCVNPANASQYAIVPANGRGIFIQVNGSYYITARDMYMPRDITAGDIVTLTS
SPIKE_IBVD2    VNVTAIVGFCVNPANASQYAIVPANGRGIFIQVNGSYYITARDMYMPRDITAGDIVTLTS
SPIKE_IBVK    VNVTAIVGFCVKPNNASQYAIVPVNGRGIFIQVNDSYYITARDMYMPRHITAGDIVTLTS
SPIKE_IBVB    VNVTAIVGFCVKPANASQYAIVPANGRGIFIQVNGSYYITARDMYMPRAITAGDVVTLTS
SPIKE_IBVM    VNVTAIVGFCVKPANASQYAIVPANGRGIFIQVNGSYYITARDMYMPRAITAGDIVTLTS
         .****:*****:* *.::*.:**. ******.**.:****.**** ** **:**:*.***

E5D089_9GAMC   CQANYQSINRTVITTFVDEDDFDFDHELSKWWNETSRDFPNLDEFNYTIPVLNISNEIDK
C7S7Z0_9GAMC   CQANYVNVNKTVITTFVEDDDFDFDDELSKWWNDTKHELPDFDDFNYTVPILNISGEIDR
Q7T833_9GAMC   CQANYVSVNKTVVTTFVDNDDFDFDDELSKWWNDTKHELPDFDYFNYTVPILNISSEIDR
SPIKE_IBV6    CQANYVSVNKTVITTFVDNDDFDFDDELSKWWNDTKHELPDFDEFNYTVPILDIGSEIDR
SPIKE_IBVD2    CQANYVSVNKTVITTFVDNDDFDFDDELSKWWNDTKHELPDFDEFNYTVPILDIGSEIDR
SPIKE_IBVK    CQANYVSVNKTVITTFVENDDFDFDDELSKWWIETKYELPDFDQFNYTIPVLNITYDIDK
SPIKE_IBVB    CQANYVSVNKTVITTFVDNDDFDFNDELSKWWNDTKHELPDFDKFNYTVPILDIDSEIDR
SPIKE_IBVM    CQANYVSVNKTVITTFVDNDDFDFNDELSKWWNDTKHELPDFDKFNYTVPILDIDSEIDR
         ***** .:*.**:****::*****: ****** :*. ::*::* ****:*:*:* :**.

E5D089_9GAMC   IQEVIQGLNDSIIDLETLSILKTYIKWPWYVWLAIFFAIIIFILILGWVFFMTGCCGCCC
C7S7Z0_9GAMC   IQGVIQGLNDSIIDLEELSIIKTYIKWPWYVWLAIGFAIIIFILILGWVFFMTGCCGCCC
Q7T833_9GAMC   IQGVIQGLNDSLIDLETLSILKTYIKWPWYVWLAIGFAVIIFILILGWVFFMTGCCGCCC
SPIKE_IBV6    IQGVIQGLNDSLIDLETLSILKTYIKWPWYVWLAIAFLTIIFILVLCWIFFMTGCCGCCC
SPIKE_IBVD2    IQGVIQGLNDSLIDLETLSILKTYIKWPWYVWLAIAFATIIFILILGWLFFMTGCCGCCC
SPIKE_IBVK    IEEVIKGLNDSLIDLETLSILKTYIKWPWYVWLAIAFATIIFILILGWVFFMTGCCGCCC
SPIKE_IBVB    IQGVIQGLNDSLIDLEKLSILKTYIKWPWYVWLAIAFATIIFILILGWVFFMTGCCGCCC
SPIKE_IBVM    IQGVIQGLNDSLIDLEKLSILKTYIKWPWYVWLAIAFATIIFILILGWVFFMTGCCGCCC
         *: **:*****:**** ***:************** * *****:* *:***********

E5D089_9GAMC   GCFGIIPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVTEQYRPKKSV
C7S7Z0_9GAMC   GCFGVIPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVT---------
Q7T833_9GAMC   GCFGIIPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVTEQYRPKKSV
SPIKE_IBV6    GCFGIIPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVYEQYRPKKSV
SPIKE_IBVD2    GCFGIIPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVT---------
SPIKE_IBVK    GCFGIIPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVTEQYRPKKSV
SPIKE_IBVB    GCFGIMPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVTEQYRPKKSV
SPIKE_IBVM    GCFGIMPLMSKCGKKSSYYTTFDNDVVTEQNRPKKSV
         ****::*********************