CLUSTAL format seed alignment for MF_04124

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

VP3_ROTSH    MKVLAL-RHSVAQVYADTQVYVHDDTKDSYENAFLISN-LTTHNILYLNYSI-----KTL
VP3_ROTHP    MKVLAL-RHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSL-----KTL
VP3_ROTHC    MRVLGLFERGNNLNFADTYVYTWNQQYSYHENAFLISNQVATTIILYLDGININEVNKAF
VP3_ROTBS    MRVLGLFERGNNLNFADTYVYTWNKQYSFHENAFLISNQVATTIIIYLDKEIVNQVNEAF
VP3_ROTPC    MRVLGLFERGNNLNFADTYIYTWNKQYSYHENAFLISNQVATTIIIYLSDTIVNEVDKAF
VP3_ROTHT    MKVLAL-RHSVAQVYADTQIYLHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSL-----KTL
VP3_ROTCC    MKVIAL-RRDLVSSYADTQVYEHDVDKDYYENAYLISN-ITAHNVLYVDYSI-----QVI
VP3_ROTP5    MKVLAL-RHSVAQVYADTQTYVHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYINYSV-----KTL
VP3_ROTWI    MKVLAL-RHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSL-----KTL
VP3_ROTEL    MKVLAL-RHSVTQVYADTQTYLHDDMKDDYENAFLISN-LTVHNILYLNYSL-----KTL
VP3_ROTH3    MKVLAL-RRSVAQVYADTQVYTHDDTKDDYENAFLISN-LTTHNILYLNYSI-----KTL
VP3_ROTAD    MKVLAL-RHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSL-----KTL
VP3_ROTYO    MKVLAL-RHSVAQVYADTQTYIHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSF-----KTL
VP3_ROTTU    MKVLAL-RHSVAQVYADTQVYTHDDTKDNYENAFLISN-LTTHNILYLNYST-----KTL
VP3_ROTHK    MKVLAL-RHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISN-LTAHNILYLNYSL-----KTL
VP3_ROTHD    MKVLAL-RHSVAQIYADTQVYTHDDSKDDYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROTBU    MKVLAL-RHSVAQVYADTQIYIHDETKDDYENAFFISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROTH6    MKVLAL-RRSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROTBN    MKVLAL-RHSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROT41    MKVLAL-RHSVAQVYADTQVYTHDDTKDSYENAFLISN-LTTHNILYFNYSV-----KTL
VP3_ROTW3    MKVLAL-RHSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROTH7    MKVLAL-RHSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROTHL    MKVLAL-RHSVAQVYADTQVYTHDNSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
VP3_ROTHS    MKVLAL-RHSVAQVYADTQVYTHDDSKDEYENAFLISN-LTTHNILYLNYSV-----KTL
        *.*:.* ..  :*** * .:  . :***::*** ::. ::*..    :.:

VP3_ROTSH    EILNKSGIAAIALQSLEELFTLIRCNFTYDYELDIIYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTHP    KILNKSGIAAVEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIIYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTHC    ELLNSNGIPAL-IIKPDHIGIFTSSNFTYDWQYKIVYFHEYTYYKNNEFIVSDEFWL-YT
VP3_ROTBS    NLLNSNGIPAL-IIKSDHIGIFTSSNFTYDWQNKIIYFHEYTYYKNNEFIVSDEFWL-NT
VP3_ROTPC    TLLNSNGIPAL-VIRKDHIGIFTSSNFTYDWQHKIVYFHEYTYYKNNEFIVSDEFWL-HT
VP3_ROTHT    KILNKSGIAAVEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIIYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTCC    EILNKSGIASLIAINKDKLEILIKSNYTYDYYKNIVYLHDYSYYNLNE-LRTDQYWLTTT
VP3_ROTP5    KILNKSGIAAVEIQSPDELFALIRCNFTYDYENNTVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTWI    KILNKSGIAAVEVQSLDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTEL    EILNKSGIAAVEVQGIEELLALIRCNFTYDYLNNVVFLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTH3    EILNKSGIAAVEIQSLEELFTLIRCNFTYDYEDNIIYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTAD    KILNKSGIAAVEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTYO    KILNKSGIAAIEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQYWITKT
VP3_ROTTU    EILNKSGIAAVEIQSLEELFTLIRCNFTYDYENNIIYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTHK    KILNKSGIAAVETQSPDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTHD    QILNKSGIAAIEIQKIDELFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYANNE-IRTDQYWVTKT
VP3_ROTBU    QILNKSGIAAVEIQKMDKLFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTH6    QILNKSGIAAVEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIEDIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTBN    QILNKSGIAAVEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIDDIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROT41    EILNKSGIAAIEIQSLEELFTLIRCNFTYDYENNVVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
VP3_ROTW3    QILNKSGIAAVEIQEMDELFTLIRCNFTYDYIDDIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTH7    QILNKSGIAAVEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIEDIVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTHL    QILNKSGIAAIEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWVTKT
VP3_ROTHS    QILNKSGIAAIEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYTNNE-IRTDQHWITKT
         :**..**.::   : : : .*:***: . :::*:*:** ** : :*:.*: *

VP3_ROTSH    NIEEYLLPGWKLTYVGYNGSETRGHYNFSFKCQNAATDDDLIIEYIYSEAL---------
VP3_ROTHP    DIIDYLLPGWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTHC    NINE-LLP-YKILY--YERGMRELYAGREYTLYNTATDDDILYKYIYEKDSIMNGTDYKK
VP3_ROTBS    SIQD-LLP-YKVLF--FERGLRKLYEGEEYILYNTATDDDIIYKYIYEKDVIMSGNDYSK
VP3_ROTPC    NIHE-LLP-YKLLY--YERGMRKLYDGEEYTLYNTATDDDILYKYIYEKDAIMSGDDYSE
VP3_ROTHT    DIIDYLLPGWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTCC    NIEEYILPGWKLTYVGQLGIKTRGHYTYSFICQNTATDDDIIYDYIYSNEV---------
VP3_ROTP5    DIIDYLLPGWKLTYVGYNGKDTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSSEL---------
VP3_ROTWI    DITEYLLPGWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIVEYIYSNEL---------
VP3_ROTEL    DIENYLLPGWKLTYVGYNGKSTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTH3    DIEEYLLPGWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFTCQNAATDDDLIIEYIYSEVL---------
VP3_ROTAD    DIIDYLLPGWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFICQNAATDDDIIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTYO    DIINYLLPGWKLTHVGYNGKNTRGHYNFSFICQNAATDDDIIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTTU    DIEEYLLPGWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFTCQNAATDDDLIIEYIYSEAL---------
VP3_ROTHK    DIIDYLLPGWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIVEYIYSNEL---------
VP3_ROTHD    NIEDYLLPGWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFRCQNAATDDDVIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTBU    NIEDYLLPGWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTH6    NIENYLLPGWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTBN    NIEDYLLPGWKLMYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNEL---------
VP3_ROT41    NIEEYLLPGWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSEAL---------
VP3_ROTW3    NIEDYLLPGWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTH7    NIEDYLLPGWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNEL---------
VP3_ROTHL    NIEDYLLPGWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFRCQNAATDDDAIIEYIYSDEL---------
VP3_ROTHS    NIEDYLLPGWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFRCQNAATDDDAIIEYIYSDEL---------
        .* : :** :*: .     :  .:  *:***** : .***..      

VP3_ROTSH    -----DFQNFMLKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSLLKEHKNVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTHP    -----DFQNFLLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIYKKVINVGPRNESMFT
VP3_ROTHC    LYDTNSVKNFVHFMRLLRMRFAVPFDQLSNRITRSRVFS------KSRIHIGLRNESIPQ
VP3_ROTBS    LYDTKSFKNFVHFMRLLRMRFAVPFDQLSNRVTRSRAFA------KSKIHIGLRNESIPQ
VP3_ROTPC    LYDDKNFRNFVHFMRLLRMRFAVPFDQLSNRVTRSRAFF------KSKIHIGLRNESIPQ
VP3_ROTHT    -----DFQNFLLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIYKKVINVGPRNESMFT
VP3_ROTCC    -----DFLPFLLQALNKRLTTAVNFHRLSNRIFREYLYSKVP---KDTINIGPRNESMFT
VP3_ROTP5    -----DFQTFLLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIHKRVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTWI    -----DFQNFLLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIMNIHKKVINVGPRNESMFT
VP3_ROTEL    -----DFQNFMLSKIKERMTTALPIARLSNRVFRDKLFQSLSLNNDKIVNVGPRNESMFT
VP3_ROTH3    -----DFQNFMLKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPLLSKKRQRILNIGPRNESMFT
VP3_ROTAD    -----DFQNFLLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIHKKVINVGPRNESMFT
VP3_ROTYO    -----DFQNFLLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIHKKVINVGPRNESMFT
VP3_ROTTU    -----DFQNFMLKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSLRKKYQHIVNVGPRNESMFT
VP3_ROTHK    -----DFQNFMLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPSIANMHKRVINVGPRNESMFT
VP3_ROTHD    -----DFQNFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLSVNHDKVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTBU    -----DFQNFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSKIVNVGPRNESMFT
VP3_ROTH6    -----DFQNFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDYSKVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTBN    -----DFQNFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSRVVNVGPRNESMFT
VP3_ROT41    -----DFQNFMLKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPLLVKKHKRVINVGPRNESMFT
VP3_ROTW3    -----DFQNFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSRVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTH7    -----DFQNFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSKVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTHL    -----DFQSFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLSVNHDKVVNVGPRNESMFT
VP3_ROTHS    -----DFQSFILKKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFKTLSVNHDKVVNIGPRNESMFT
           .. *:   *: :: : .****: *. :    . :::* ****: 

VP3_ROTSH    FLN--YPTIKQFSNGAYLVKDTIKLKQERWLGKRISQFDIGQYKNMLNVLTAIYYYYNLY
VP3_ROTHP    FLN--FPTIKQFSNGAYIVKHTIKLKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLY
VP3_ROTHC    ALDNIHSQWINYSANGIVISELKGLGS--YSEKKISEFGIGQFKNYMNFLTLMFYIKNM-
VP3_ROTBS    ALDNIHHYWINYSANGMRVSELKGSGS--YSEKKISEFDIGQFKNYMNFLTLMFYIKNM-
VP3_ROTPC    ALDNINSQWINYSANGIMISELKGSGS--YSEKRISEFDIGQFKNYMNFLTLMFYIKNM-
VP3_ROTHT    FLN--FPTIKQFSNGAYIVKHTIKLKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLY
VP3_ROTCC    LLR--YPYITNYAANEFKVSDLIRLTQEKWIGAENSQFDIGQFKNMCNVLSTIYYYYNKY
VP3_ROTP5    FLN--FPTIKQFSNGAYLVKHTIKLKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLH
VP3_ROTWI    FLN--FPTIKQFSNGAYIVKHTIKLKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNIVTTIYYYYNLY
VP3_ROTEL    FLK--FPSIKQFSDGPYLVKDTIKLKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVITTIYYYYNLY
VP3_ROTH3    FLN--FPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMMNVITTVYYYYNLY
VP3_ROTAD    FLN--FPTIKQFSNGAYIVKHTIKLKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLY
VP3_ROTYO    FLN--FPTIKQFSNGAYIVKHTIKLKQEKWLGKRISQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLY
VP3_ROTTU    FLN--FPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMMNVITTVYYYYNLY
VP3_ROTHK    FLN--FPTIKQFSNGAYIVKHTIKLKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLY
VP3_ROTHD    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMY
VP3_ROTBU    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNYVKCINNLISIYDMY
VP3_ROTH6    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMY
VP3_ROTBN    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMY
VP3_ROT41    FLN--FPSIRQFSNGPYLVKNTIKLKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMMNVITTIYHYYNLY
VP3_ROTW3    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMY
VP3_ROTH7    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMY
VP3_ROTHL    FLD--YPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMY
VP3_ROTHS    FLD--HPSIKQFSNGPYLVKDTIKLKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDIY
         *    ::: .  :.   . :   *:*.***:** : :. :  : 

VP3_ROTSH    KSKPIIYMIGSAPSYWIYDVRHYSDFFFETWDPLDTPYSSIHHKELFFINDVKKLKDNSI
VP3_ROTHP    HSKPIIYMLGSAPSYWIHDIKQYSDFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFDKDVNKLKDNSV
VP3_ROTHC    KKKPSCTIIGAAPGYWISSMKKY--FTIVTYDNKEVD-STEHHNRYFTDDDIVNVKTNGV
VP3_ROTBS    KKKPSCTIIGAAPGYWIPSMKKY--FNIVTYDDKHVD-STEHYNRYFTDDDIASVKTNGV
VP3_ROTPC    KKRPSCTIIGAAPGYWIPSMKRY--FTIITYDDKIVD-STEHHNRYFSEEDITKVRTNGV
VP3_ROTHT    HSKPIIYMLGSAPSHWIHDIKQYSDFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFYKDVNKLKDNSI
VP3_ROTCC    HAYPRIYMLGSAPSYWLYDLLQVYNFDIETWDPLDTPFSKRHHKAMFAISDTEKLSDNSI
VP3_ROTP5    SSKPVIYMLGSAPSYWIYDIRQYSDFTFETWDPLDTPYSTTHHKELFFDKDVTKLKDNSI
VP3_ROTWI    HSKPIIYMLGSAPSYWIHDIKQYSDFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFDKDVNKLRDNSV
VP3_ROTEL    AEKPIVYMLGSAPSYWIYDIKQYSEFVFETWDPLDTPYSNMHHKELFFEKDTIKLKDNSI
VP3_ROTH3    QKKPTIYMVGSAPSYWIYDVKQYSDFTFETWDPFDTPYSSMHHKELFSEKDIAKLKDDSI
VP3_ROTAD    YSKPIIYMLGSAPSYWIYDIKQYSDFTFETWDPLDTPYSTTHHKELFFDKDVNKLKDNSV
VP3_ROTYO    YSKPVIYMLGSAPSYWIYDIKQYSDFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFDKDINKLKDNSV
VP3_ROTTU    QKKPIIYMVGSAPSYWIYDVKQYSDFTFETWDPLDTPYSSIHHKELFFEKDVAKLRDNSI
VP3_ROTHK    HSKPIIYMLGSAPSYWIYNVKQYSDFTFETWDPVDTPYSTTHHKELFFDKDVMKLKDDSV
VP3_ROTHD    HEKPIIYMIGSAPSYWIYDVKQYSDLKFETWDPLDTPYSNLHHKELFYINDVQKLKDNSI
VP3_ROTBU    HEKPIIYMLGSAPSYWIHDVKQYSNLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSI
VP3_ROTH6    HEKPIIYMVGSAPSYWIHDVRQYSNLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSI
VP3_ROTBN    HEKPIIYMVGSAPSYWIHDVKQYSDLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYASDVTKLKDNSI
VP3_ROT41    QEKPIIYMVGSAPSYWIYDVRQYSEFLFETWDPLDTPYSSIHHKELFFEKDIGKLKDNSI
VP3_ROTW3    HEKPIIYMVGSAPSYWIHDVRQYSNLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSI
VP3_ROTH7    HEKPIIYMIGSAPSYWIYDVKQYSNLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSI
VP3_ROTHL    HEKPIVYMIGSAPSYWIYDVKQYSDLKFETWDPLDTPYSNLHHKELFYINDVQKLKDNSI
VP3_ROTHS    HEKPIVYMIGSAPSYWIYDVKQYSDLKFETWDPLDTPYSNLHHKELFYINDVQRLKDNSI
          *  ::*:**.:*: .: .  : : *:*  . * *:: * .*  : :.:

VP3_ROTSH    LYIDIRTDRGNADWKKWRKTVEEQTINNLDIAYEYLRTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTHP    LYIDIRTDRKNMDWKEWRKVVEQQTVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTHC    -YIDVRSEFKTNDWRQRRKLIEEETIKWLEISYKLLENKRVEAILLKMTAMDGEIP-DGY
VP3_ROTBS    -YIDVRSDFKNYDWKKRRQLVEEETMRWLSITYKLLENRYVEAVLLKMTAMDIEIP-DGY
VP3_ROTPC    -YIDVRSDFDKSDWKKRRQLVEEETKRWLEISYRLLEGKYVEAVLLKMTAMDIEIP-DGY
VP3_ROTHT    LYIDIRTDRKNMDWKEWRKVVEQQTVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTCC    LYIDIRSDRNGADWREWRQRVEDETKINLEIMRKYLQRGKTRICCCKITAMDIELPATSI
VP3_ROTP5    LYIDIRTDRGNMDWKEWRKVVEQQTVSNLSIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTWI    LYIDIRTDRKNIDWKEWRKIVEQQTVSNLNIAYKYLATGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTEL    LYIDIRTDRGDIDWKEWRKIVKEQTLSNLNIAYKYLSTGKSKVCCVKMTAMDIELPISAK
VP3_ROTH3    LYIDIRTDRGNIDWKEWRKIVEAQTVSNLKLAYQYLASGKSKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTAD    LYIDIRTDRGNMDWKEWRKIVEQQTVSNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTYO    LYIDIRTDRGNMDWKEWRKIVEQQTVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTTU    LYIDIRTDRRNADWREWRKTVEEQTISNLKLAYQYLASGKSKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTHK    LYIDIRTDRKNMDWKEWRKVVEQQTVSNLNIAYNYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAK
VP3_ROTHD    LYIDIRTDRGNMDWKEWRKVVEGQTADNLHIAYKYLSTGKAKICCVKMTAMDVELPISAK
VP3_ROTBU    LYIDIRTDRENADWKTWRKIVEEQTVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTH6    LYVDIRTDRESIDWKTWRKIVEEQTINNLNIAYRYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTBN    LYVDIRTDRENADWKTWRKIVEEQTANNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROT41    LYIDIRTDRGNVDWKEWRKIVELQTINNLDLAYKYLATGKSKVCCVKLTAMDLELPVSAK
VP3_ROTW3    LYVDIRTDRENTDWKAWRKIVEEQTINNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTH7    LYVDIRTDRENMDWKTWRKIVEEQTINNLNIAYRYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTHL    LYIDIRTDRGNMDWKEWRKVVERQTADNLYIAYKYLSTGRAKICCVKMTAMDLELPISAK
VP3_ROTHS    LYIDIRTDRGTMDWKEWRKMVERQTTDNLHIAYKYLSTGKAKICCVKMTAMDLELPISAK
         *:*:*::  **. .*: :: :* .* :  *     *:**** *:* . 

VP3_ROTSH    LLHHPTTEIRSEFYLLLDTWDLTNIRRFIPKGVLYSFINNIITENVFIQQPFKVKVLNDS
VP3_ROTHP    LLHHPTTEVRSEFYAILDAWDIITIKRFIPKGVFYAFINNITTENVFIQPPFKLKASPTD
VP3_ROTHC    CVHSPTTYRKSEYYLLIDKHIIKRQKIKVTKSLMYNAINTIYSDNVFISGKYSLRG-KTE
VP3_ROTBS    FVHFPTTYRKSEYYLLVDKQTVKRPKIKITKSLAYGAINTIFSDNVFISGKYSLKG-KTE
VP3_ROTPC    FVHFPTTYRKSEYYLLIDKQIIKKQKVKVTKSLMYNAINTIYSDNVFISGKYTLRG-KTE
VP3_ROTHT    LLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIITIKRFIPKGVFYAFINNITTENVFIQPPFKLKASPTD
VP3_ROTCC    LLHFPTTKIQSECYVICTQEMLQDKKRFVPKGAFYSFINNTKTDNVFVSPVYKVKP-TNK
VP3_ROTP5    LLHHPTTEIRSEFYAILDVWDISTIKRFVPKGVFYAFINNVTTENVFIQPPFKLRTLPND
VP3_ROTWI    LLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIINIKRFIPKGVFYAFINNITTDNVFIQPPFKLKASPTD
VP3_ROTEL    LLHHPTTEIRSEFYMIVDLSDFKNIKRFVPKGVLYSFINNITTENVFIQHPFKLRKMKNE
VP3_ROTH3    LLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDISNVKRFIPKGVLYSFINNVITENVFIQPPFKIKTFKND
VP3_ROTAD    LLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIITIKRFIPKGVFYAFINNVTTENVFIQPPFKLKTSPTD
VP3_ROTYO    LLHHPTTEIRSEFYAILDVWDIITIKRFIPKGVFYAFINNVTTENVFIQPPFKLKMSPTD
VP3_ROTTU    LLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDISNVKRFIPKGVLYSFINNIITENVFIQPPFKIKTSKNE
VP3_ROTHK    LLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIITIKRFIPKGVFYAFINNITTENVFIQPPFKLKASPTD
VP3_ROTHD    LLHHPTTEIRSEFYLMMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNTITENVFIQQPFKLKTLKNE
VP3_ROTBU    LLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNIITENVFIQQPFKLKTLRNE
VP3_ROTH6    LLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNIITENVFIQQPFKLKTLRNE
VP3_ROTBN    LLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKNTKRFIPKGVLYSYINNTITENVFIQQPFKLRTLRNE
VP3_ROT41    LLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDVNNVKRFIPKGVLYSFINNVITDNVFIQSPFKIRTSMSD
VP3_ROTW3    LLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNVITENVFIQQPFKLKTLRNE
VP3_ROTH7    LLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNVITENVFIQQPFKLKTLRNE
VP3_ROTHL    LLHHPTTEIRSEFYLMMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNIITENVFIQQPFKLKTLKNE
VP3_ROTHS    LLHHPTTEIRSEFYLMMDIWDSKNIKRFIPKGVLYSYINNTITENVFIQQPFKLKTLKNE
         :* *** .** * :     . :.*. * **. ::***:. :.:.  .

VP3_ROTSH    YIVALYALSNDFNNRSEVIKLINNQKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFD
VP3_ROTHP    YIVALYALSNDFNSRQDVINLINKQKQSLITVRMNNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTHC    GVLALYCLSNTINQKEKVIQYANSFSGTCMTVRLNNTYEVDKIIDFKTNSDHTFLPSDFT
VP3_ROTBS    GVLALYCLSNTINPKEKVVQYANSFSGTCMTVRLNNTYILNKIIDFKTNADYTFLPSDFQ
VP3_ROTPC    GVVALYCLSNTINQKDKVIQYANSFSGTCMTVRLNNTYEVNKVINL-NNADYTFLPSDFV
VP3_ROTHT    YIVALYALSNDFNSRQDVINLINKQKQSLITVRMNNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTCC    FVVALYSLSNENNDRDKVIDFTQKQKRGIITLRMNNTFNYEYRLQFKSTYDYLYLPSEVS
VP3_ROTP5    YIVALYALSNDFNPRQDIINLINKQKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTWI    YIVALYALSNDFNSRQDVINLINKQKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTEL    YIVALYALSNDFNNRENVIKLINEQEKSLITVRLNNTFKDEPKIGFKNIYDWTFLPTDFN
VP3_ROTH3    YIVALYALSNDFNDRTDVINLINNQKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFN
VP3_ROTAD    YIVALYALSNDFNSRQDVINLINKQKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTYO    YIVALYALSNDFNSRQDIINLINKQKQSLITVRINNTFKDEPKVSFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTTU    YIVALYALSNDFNDRMNVINLINNQKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFN
VP3_ROTHK    YIVALYALSNDFNSRQDVINLINKQKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTHD    YVIALYALSNDLNNREDVVKLINNQKRALITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTBU    YVVALYALSNDFNNREDVIKLINNQKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTH6    YVVALYALSNDFNNREDVIKLVNNQKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTBN    YVVALYALSNDFNNREDVVKLVNNQKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFE
VP3_ROT41    YIVALYALSNDFNNRADIINLINNQKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFD
VP3_ROTW3    YVVALYALSNDFNNREDVIKLVNNQKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTH7    YVVALYALSNDFNNREDVIKLVNNQKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTHL    YVIALYALSNDLNNREDVIKLINNQKKALITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFE
VP3_ROTHS    YIIALYALSNDLNNREDVVKLINNQKKALITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFE
         ::***.*** * . .::. :. .  :*:*:***: : : :  * :**::. 

VP3_ROTSH    TK-EAIITSYDGCLGLFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTDKYYKLDQFANHTSISRRSHQ
VP3_ROTHP    LK-DSIITSYDGCLGMFGLSISLSSKPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMGISRRSHQ
VP3_ROTHC    CSLNTILTSYRGYAGIFGYAITKDLKSNGNNHIYIIPNARDENNFDTFGSHLGLSRYSHS
VP3_ROTBS    CSIKTVLTSYRGYAGVFGYAITKDLKSDGNNHIYIIPNARDDDNFDTFASHLGLSRYSHS
VP3_ROTPC    CPVNTVLTSYRGYAGVFGYAITKDLKSDGNNHIYIIPNARDENNFDTFASHLGLSRYSHS
VP3_ROTHT    LK-DSIITSYDGCLGMFGLSISLSSKPTGNNHLFIINGNDKYYKLDQYANHMGISRRSHQ
VP3_ROTCC    RE-GTIVTSYDGYIAMHNLSLSLESKATGNNHLFISFSDANYGQIDSYCTHMGISRRSHS
VP3_ROTP5    IK-DSIITSYDGCLGIFGLSTSLSSKPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMGISRRSHQ
VP3_ROTWI    LK-DSVITSYDGCLGMFGLSISLSSKPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMSISRRSHQ
VP3_ROTEL    TR-NSIITSYDGCIGMFGLSISLSSKPTGNNHIFILNGTDKYEMIDQFANHMGISRRSHQ
VP3_ROTH3    TT-DTIITSYDGCLGIFGLSISLASKPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQ
VP3_ROTAD    LK-DSIITSYDGCLGIFGLSISLSSKPTGNNHLFIINGTDKYDKLDQYANHMGISRRSHQ
VP3_ROTYO    LK-DSVITSYDGCLGMFGLSISLSPKPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHTGISRRSHQ
VP3_ROTTU    TT-DSIITSYDGCLGIFGLSISLASKPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQ
VP3_ROTHK    LK-DSVITSYDGCLGMFGLSLSLSSKPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMGISRRSHQ
VP3_ROTHD    MN-GSIITSYDGCLGIFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTDKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROTBU    TN-ESIITSYDGCLGVFGLSISLASKPTGNNHLFMLSGTNKYFNMDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROTH6    TN-ESIITSYDGCLGMFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROTBN    TN-ESIITSYDGCLGMFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROT41    TT-NAIVTSYDGCLGMFGLSISLASKPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQ
VP3_ROTW3    TN-ESIITSYDGCLGMFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROTH7    TN-ESIITSYDGCLGMFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROTHL    TS-ESIITSYDGCLGIFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTDKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
VP3_ROTHS    TN-GSIITSYDGCLGIFGLSISLASKPTGNNHLFILSGTDKYFKLDQFANHMSISRRSHQ
          :::*** * .:.. : :  *. ****::: . .  :* : .* .:** **.

VP3_ROTSH    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTHP    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLH
VP3_ROTHC    KRFSESATTMSGYIFRDMVSGKENMQDTDKDNYASGHVFNAIAHYRFDYTYDIVGWLRLH
VP3_ROTBS    KRFSESATTMSGYLFRDMVSGKENMEDTDTENLASGHVFNAIAHYRFDYTYDIVGWLKLH
VP3_ROTPC    KRFSESATTMSGYLFRDMVSGKEDMGDTDKANYASGHVFNAIAHYRFDYTYDIVGWLRLH
VP3_ROTHT    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLH
VP3_ROTCC    VRFSEAATTLSGYMFRDITNGKFNLINTNVENAVSGHVYNALVYFRYNYRFDLLRWINLH
VP3_ROTP5    VRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLH
VP3_ROTWI    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYTFDLKRWIYLH
VP3_ROTEL    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNAIIYFRYNYSFDLKRWIHLH
VP3_ROTH3    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTAD    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLH
VP3_ROTYO    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLH
VP3_ROTTU    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTHK    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLH
VP3_ROTHD    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTBU    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTH6    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTBN    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROT41    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTW3    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTH7    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTHL    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
VP3_ROTHS    IRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLH
         ****:**: ***:***: ..: :: .*: * .****:**: ::*::* :*: *: **

VP3_ROTSH    SIDKVDIEGGKYYELAPIELIYACRSAKEFATLQDDLTVLRYSNEIENYINTVYSITYAD
VP3_ROTHP    SIGKVTVEGGRYYEHAPIELIYACRSAKEFAILQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYAD
VP3_ROTHC    KTGQFKVKSDIYKEHTDSEIRNAIESAYVYYLLDGDKVGEKYSKKM--------------
VP3_ROTBS    KMRKFRVKSNIYGEHTDDEIRNAIEAAYVYYLLDGDEVGKEYAKRI--------------
VP3_ROTPC    KNKQFRVKSDIYEEHTSDEVRNAIEAAYTYYLLDGDRVGKEYAKKI--------------
VP3_ROTHT    SIGKVAIEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFAILQDDLTVLRYADEIEGYINKVYSITYAD
VP3_ROTCC    AKDEVMIQGGRYYEHAPPELLYACQSALVFAKLQNDLTLIEYVNSVNRYILNKYNLKYAD
VP3_ROTP5    SIGEVTVEGGKYYEHAPIELIYACRSAKEFAALQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYAD
VP3_ROTWI    SIGKVAVQGGRYYEHAPIELIYACRSAREFAILQDDLTVLRYANEIEEYINKVYSITYAD
VP3_ROTEL    SVDKVKIEGGRYYEHAPIELIYACRSAKEFAKMQDDLTTLRYANEIERYINKVYSIVYAD
VP3_ROTH3    SIEKADIEGGKYYEHAPIELIYACKSAKEFASLQDDLTVLRYANEIERYINKVYSITYAD
VP3_ROTAD    SIGKVAVEGGRYYEHAPIELIYACRSAKEFAILQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYAD
VP3_ROTYO    SIGKVAVEGGRYYEHAPIELIYACRSAKEFAILQDDLTVLRYANEIERYINKVYSITYAD
VP3_ROTTU    SIEKADIEGGKYYEHAPIELIYACRSAKEFALLQDDLTVLRYANEIERYIHKVYSITYAD
VP3_ROTHK    SIGKVAVEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFAILQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYAD
VP3_ROTHD    STGKASIEGGKYYEHAPIELIYACRSAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROTBU    STNKASIEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROTH6    STNKASIEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFARLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROTBN    STNKASIEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROT41    SIEKVDIEGGKYYEHAPIELIYACRSAKEFALLQDDLTVLRYANEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROTW3    ATNKAGIEGGRYYEHAPIELIYACRSAKEFAKLQDDLTVLRYSNEIEDYINKVYSITYAD
VP3_ROTH7    STNKASIEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFARLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROTHL    STGKASIEGGRYYEHAPIELIYACRSAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
VP3_ROTHS    STGKASIEGGKYYEHAPIELIYACRSAREFAKLQDDVTVLRYSNEIENYINKVYSITYAD
          : ::.. * * : *: * :* : ::.* .  * . :       

VP3_ROTSH    DPNYFIGIQFRNIPYKYDVKIPHLTFGVLHISDNMVPDVIDILKIMKNELFKMDITTSYT
VP3_ROTHP    DPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLTLGVLFISDNMIHDVVTVLKKMKTELFKTEISTSYT
VP3_ROTHC    -----------------------------------------------MEIWEVQV-----
VP3_ROTBS    -----------------------------------------------MEIWDVQ------
VP3_ROTPC    -----------------------------------------------MEIWEAQV-----
VP3_ROTHT    DPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLTLGVLFISDNMIHNVVTVLKKMKTELFKTEISTSYT
VP3_ROTCC    DPNYYIHIDFVDLPFKYTVPDPHLTGGLLFLNDFDIQNTITILRSVKEDLIALNLLTQYT
VP3_ROTP5    DPNYFIGVRFDSIPYEYDVKVPHLTFGVLFISDNMIHDVITVLKKMKTELFKMEVSTSYT
VP3_ROTWI    DPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLTLGVLFISDNMIHDVVTVLKKMKTELFKTEISTSYT
VP3_ROTEL    DPNYFIGIKFVSIPYKYDVKVPHLTFGVLHISDNMIPDVISILNQMKVELFKMNITTSYT
VP3_ROTH3    DPNYFIGIKFRHIPYKYDVKVPHLTFGVLFISDSMIPDVVKIMKNMRNELFEMDVTTSYT
VP3_ROTAD    DPNYFIGIKFNSIPYEYDVKIPHLTLGVLFISDNMIHDVITALKKMKTELFKMEISTSYT
VP3_ROTYO    DPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLTLGVLFISDNMVHNVITVLKKMKTELFKMEISTSYT
VP3_ROTTU    DPNYFIGIKFKHIPYKYDVKIPHLTFGVLFISDNMIPDVTRIIKDMKKELFEMDVTTSYT
VP3_ROTHK    DPNYFIGITFNNIPYEYDVKVPHLTLGVLFISDNMIDEVVAVLKEMKTELFKTEISTSYN
VP3_ROTHD    DPNYFIGIKFKNIPYKYNVKVPHLTFGVLNISEQMLPDAIAILKKFKNELFGMDITTSYT
VP3_ROTBU    DPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLTFGVLNISDSMVPDVVVILKKFKSELFRMDVTTSYT
VP3_ROTH6    DPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLTFGVLNISDSMVPDVIAILKKFKSELFRMDITTSYT
VP3_ROTBN    DPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLTFGVLNISDSMVPDVVAILKKFKNELFRMDVTTSYT
VP3_ROT41    DPNYFIGIKFDNIPYTYDVKVPHLTFGVLYISDNMIPDVVKIMKSMKQELFGMDVTTSYT
VP3_ROTW3    DPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLTFGVLNISDSMVPDVVAILKKFKSELFRMDVTTSYT
VP3_ROTH7    DPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLTFGVLNISNSMVPDVVAILKKFKSELFRMDVTTSYT
VP3_ROTHL    DPNYFIGVKFKNIPYKYNVKVPHLTFGVLNISEQMLPDAIAILKKFKNELFGMDITTSYT
VP3_ROTHS    DPNYFIGVKFKNIPYKYNVKVPHLTFGVLNISEQMLPDVIVILKKFKNELFGMEITTSYT
                                ::  :   

VP3_ROTSH    YMLSDGIYVANVSGVLSTYFKIYNVFYKNQITFGQSRMFIPHITLSFNNMRTVRIETTKL
VP3_ROTHP    YMLSDNIYVANASGVLSTYFKLYNMFYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKQTVRIESTRL
VP3_ROTHC    ------------------------------------------------------------
VP3_ROTBS    -------------------------------TWG--------------------------
VP3_ROTPC    ------------------------------------------------------------
VP3_ROTHT    YMLSDNIYVANASGVLSTYFKLYNMFYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSTKQTVRIESTRL
VP3_ROTCC    YMLTDSIYVANVDGYLQFYYKLYMKFYRKQIVFGQSRMFLPHITLSKEKKKPVRIDATKL
VP3_ROTP5    YMLSDGIHVANASGVLSTYFKLYNMFYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKRTVRIENTRL
VP3_ROTWI    YMLSDNMYVANASGVLSTYFKLYNMFYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKQTVRIESTRL
VP3_ROTEL    YMLSDGIHVANVSGVLLTYFKIYNVFYKKQITFGQSRMFIPHITLSFKTNKTIRINITKL
VP3_ROTH3    YMLSDGVYVANVSGVLATYFKMYNLFYKSQITFGQSRMFIPHITLSFNNNRTVRIETTKL
VP3_ROTAD    YMLSDNTYVANASGVLSTYFKLYNMFYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKRTVRIESIKL
VP3_ROTYO    YMLSDNTYVANVSGVLSTYFKLYNMFYRNHVTFGQSRMFIPHITLSFSNKQTVRIESTKL
VP3_ROTTU    YMLSDGTYVANISGVLSTYFKMYNLFYKNQITFGQSRMFIPHITLSFSSRKTVRIETVKL
VP3_ROTHK    YMLFDNVYVANASGVLSTYFKLYNMFYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKRTIRIESTRL
VP3_ROTHD    YMLSDEVYVANISGVLSTYFKIYNAFYKEQITFGQSRMFIPHVTLSFSNEKTVRIDTTKL
VP3_ROTBU    YMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNAFYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSNKKVVRIDSTRL
VP3_ROTH6    YMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNAFYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSDKKVVRIDSTRL
VP3_ROTBN    YMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNAFYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSNKRVVRIGSTRL
VP3_ROT41    YMLSDGIYVANVSGVLATYFKMYNLFYKNQITFGQSRMFIPHITLSFRNNKTVRIETTKL
VP3_ROTW3    YMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNAFYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSNKKVVRIDSTRL
VP3_ROTH7    YMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNAFYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSDKKVVRIDSTRL
VP3_ROTHL    YMLSDEVYVANISGVLSTYFKIYNAFYKEQITFGQSRMFIPHVTLSFSNEKTVRIDTTKL
VP3_ROTHS    YMLSDEVYVANISGVLSTYFKIYNAFYKEQITFGQSRMFIPHVTLSFSNEKTVRIDNTKL
                                      

VP3_ROTSH    QIKSIYLRKIKGDTVFDMVE
VP3_ROTHP    KINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTHC    --------------------
VP3_ROTBS    --------------------
VP3_ROTPC    --------------------
VP3_ROTHT    KINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTCC    VIKSIKLRKIKSDVEYCI--
VP3_ROTP5    KINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTWI    KINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTEL    KIESIYLRKIKGETVFAMTE
VP3_ROTH3    KINSIYLRKIRGDTVFDMSE
VP3_ROTAD    RINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTYO    RINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTTU    KIDSIYLRKIRGDTVFDMSE
VP3_ROTHK    KINSIYLRKIRGETVFDMSE
VP3_ROTHD    YIDSIYLRKIKGDTVFDMTE
VP3_ROTBU    NIDFIYLRKIKGDTVFDMAE
VP3_ROTH6    NIDFIYLRKIKGDTVFDMAE
VP3_ROTBN    NIDFIYLRKIKGDTVFDMTE
VP3_ROT41    RIKSIYLRKIRGDTMFDMSE
VP3_ROTW3    NIDFIYLRKIKGDTVFDMTE
VP3_ROTH7    NIDFIYLRKIKGDTVFDMAE
VP3_ROTHL    YIDSIYLRKIKGDTVFDMTG
VP3_ROTHS    YIDSIYLRKIKGDTVFDMTG