CLUSTAL format seed alignment for MF_04207

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

HEMA_CVHN1   -----------MLIIFLFFYF-CYGF-NEPLNVVSHLNHDWFLFGDSRSDCNHINNLKIK
HEMA_CVHN2   -----------MLIIFLFFNF-CYGF-NEPLNVVSHLNHDWFLFGDSRSDCNHINNLKIK
HEMA_CVHN5   -----------MLIIFLFFNF-CYGF-NEPLNVVSHLNHDWFLFGDSRSDCNHINNLKIK
HEMA_CVP67   -----MFLLPR--FCLVCSIIGTFGFENPPTNVVSHFNDDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVPIA   -----MFLLPR--FCLVCSIISTFGFQNPPTNVVSHFNDDWFLFGDSRTDCNHVVKTNPR
HEMA_CVHOC   -----MFLLPR--FILVSCIIGSLGFYNPPTNVVSHVNGDWFLFGDSRSDCNHIVNINPH
HEMA_CVBLS   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVTTNPR
HEMA_CVBLU   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVTTNPR
HEMA_CVBOK   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVTTNPR
HEMA_CVBON   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVTTNPR
HEMA_CVBEN   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVTTNPR
HEMA_CVBF    -----MFLLPR--FILVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVBL9   -----MFLLLR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVBQ    -----MFLLLR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVBM    -----MFLLLR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVBLY   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFDNPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVBG9   -----MFLLPR--FVLVSCIIGSLGFENPPTNVVSHLNGDWFLFGDSRSDCNHVVNTNPR
HEMA_CVMDV   -MARTDAMAPRTLLLVLSLGY-AFGF-NEPLNVVSHLNDDWFLFGDSRSDCNHINNLSQQ
HEMA_CVPV    MGSMCIAMAPRTLLLLIGCQL-ALGF-NEPLNVVSHLSDDWFLFGDSRSDCSYVENNGHP
HEMA_CVRSD   MGRMCIAMAPRTLLLLIGCQL-VFGF-NEPINIVSHLNDDWFLFGDSRSDCTYVENNGHP
HEMA_CVMA5   ---MCIAMAPRTLLLLIXCQL-VFGF-NEPLNIVSHLNDDWFLFGDSRSDCTYVENNGHP
HEMA_CVMJH   MGSTCIAMAPRTLLLLIGCQL-VFGF-NEPLNIVSHLNDDWFLFGDSRSDCTYVENNGHP
HEMA_CVMS    MGCMCIAMAPRTLLLLIGCQL-VFGF-NEPLNIVSHLNDDWFLFGDSRSDCTYVENNGHP
               : .:    ** * * *:***.. *********:**.:: .  

HEMA_CVHN1   NFDYLDIHPSLCNNGKISSSAGDSIFKSFHFTRFYNYTGEGDQIIFYEGVNFNPYHRFKC
HEMA_CVHN2   NYGYLDIHPSLCNNGKISSSAGDSIFKSYHFTRFYNYTGEGDQIIFYEGVNFNPHHRFKC
HEMA_CVHN5   NYGYLDIHPSLCNNGKISSSAGDSIFKSYHFTRFYNYTGEGDQIIFYEGVNFSPHHRFKC
HEMA_CVP67   NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVPIA   NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVHOC   NYSYMDLNPVLCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBLS   NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBLU   NYSYMDLNPALCGSGKISAKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBOK   NYSYMDLNPALCGSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBON   NYSYMDLNPALCGSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBEN   NYSYMDLNPALCGSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBF    NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBL9   NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGLNFTPYHAFKC
HEMA_CVBQ    NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGLNFTPYHAFKC
HEMA_CVBM    NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBLY   NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVBG9   NYSYMDLNPALCDSGKISSKAGNSIFRSFHFTDFYNYTGEGQQIIFYEGVNFTPYHAFKC
HEMA_CVMDV   NYNYMDINPELCKSGKISAKAGNSLFKSFHFTDFYNYTGEGSQIIFYEGVNFTPYVGFKC
HEMA_CVPV    AFDWLDLPQELCHSGKISAKSGNSLFKSFHFTDWYNYTGEGDQVIFYEGVNFSPSHGFKC
HEMA_CVRSD   KLDWLDLDPKLCNSGKIAAKSGNSLFRSFHFTDFYNYTGEGDQIIFYEGVSFSPSHGFKC
HEMA_CVMA5   KLDWLDLDPKLCNSGKISAKSGNSLFRSFHFTDFYNYTGEGDQIVFYEGVNFSPSHGFKC
HEMA_CVMJH   KLDWLDLDPKLCNSGKISAKSGNSLFRSFHFTDFYNYTGEGDQIVFYEGVNFSPNHGFKC
HEMA_CVMS    KLDWLDLDPKLCNSGRISAKSGNSLFRSFHFIDFYNYSGEGDQVIFYEGVNFSPSHGFKC
         .::*:  ** .*.*::.:*:*:*.*:** :***:***.*::****:.*.*  ***

HEMA_CVHN1   FPNGSNDVWLLNKVRFYRALYSNMAFFRYLTFVDIPYNV--SLSKFNSCKS----DILSL
HEMA_CVHN2   FFNGSNDVWIFNKVRFYRALYSNMALFRYLTFVDILYNFSFSIK-ANICNS----NILSL
HEMA_CVHN5   FFNGSNDVWIFNKVRFYRALYSNMALFRYLTFVDILYNFSFSIK-ANICNS----NILSL
HEMA_CVP67   TSAGNNDIWMQNKGLFYTQVYKKMAVYRSLTLVNVPYVYNGSAQPTAFCKS----GSLIL
HEMA_CVPIA   TSVGNNDIWMQNKGLFYTQVYKKMAVYRSLTLVNVPYVYNGSAQPTALCKS----GSLIL
HEMA_CVHOC   NRSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBLS   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQLYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBLU   ITSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBOK   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBON   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBEN   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBF    TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBL9   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBQ    TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBM    TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBLY   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVBG9   TTSGSNDIWMQNKGLFYTQVYKNMAVYRSLTFVNVPYVYNGSAQSTALCKS----GSLVL
HEMA_CVMDV   LNNGDNNRWMGNKARFYTQLYQKMAHYRSLSVINITYTYNGSAGPVSMCKHIANGVTLTL
HEMA_CVPV    LAEGDNKRWMGNKARFYALVYKKMAYYRSLSFVNVSYSYGGKAKPTAICKD----NTLTL
HEMA_CVRSD   LVEGDNNKWMGNKARFYALLYKKMAQYRSLSFVTVPYAYGGNAKPTSICKD----KTLTL
HEMA_CVMA5   LAHGDNKRWMGNKARFYARVYEKMAQYRSLSFVNVSYAYGGNAKPASICKD----NTLTL
HEMA_CVMJH   LAYGDNKRWMGNKARFYARVYEKMAQYRSLSFVNVPYAYGGKAKPTSICKH----KTLTL
HEMA_CVMS    LAYGDNKRWMGNKARFYARVYEKMAQYRSLSFVNVSYAYGGNAKPTSICKD----KTLTL
          *.*. *: ** ** :*.:** :* *:.: : *  .   *:    * *

HEMA_CVHN1   NNPIFIN---------YSKEVYFTLLGCSLYLVPLCLFKSNF--------------SQYY
HEMA_CVHN2   NNPIFISTN-------YSKDVYFTLSGCSLYLVPLCLFKSNF--------------SQYY
HEMA_CVHN5   NNPIFISTN-------YSKDVYFTLSGCSLYLVPLCLFKSNF--------------SQYY
HEMA_CVP67   NNPAYIAREANVGDYYYKSEADFSLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVPIA   NNPAYIAREANVGDYYYKSEADFSLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVHOC   NNPAYIAPQANSGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBLS   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBLU   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBOK   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBON   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBEN   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBF    NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBL9   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBQ    NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBM    NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBLY   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVBG9   NNPAYIAREANFGDYYYKVEADFYLSGCDEYIVPLCIFNGKFLSNT-----KYYDDSQYY
HEMA_CVMDV   NNPTFIGKEVSKPDYYYESEANFTLQGCDEFIVPLCVFNGQYLSSK-----LYYDDSQYY
HEMA_CVPV    NNPTFISKESNYVDYYYESDANFTLEGCDEFIVPLCVFNGHSRGSSSDPANKYYMDSQMY
HEMA_CVRSD   NNPTFISKESNYVDYYYVSEANFTLQGCDEFIVPLCVFNGHSRGSSSDPANKYYTDSQSY
HEMA_CVMA5   NNPTFISKESNYVDYYYESEANFTLEGCDEFIVPLCGFNGHSKGSSSDAANKYYTDSQSY
HEMA_CVMJH   NNPTFISKESNYVDYYYESEANFTLAGCDEFIVPLCVFNGHSKGSSSDPANKYYMDSQSY
HEMA_CVMS    NNPTFISKESNYVDYYYESEANFTLQGCDEFIVPLCVFNGHSKGSSSDPANKYYTDSQSY
        *** :*     * :. * * **. ::**** *:.:        ** *

HEMA_CVHN1   YNIDTGSVYGFSNVVYP---------DLDCIYISLKPGSYKVSTTAPFLSLPTKALCFDK
HEMA_CVHN2   YNMDTGFAYGYSNFVSS---------DLDCTYISLKPGSYKIFSTGFVLSIPTKALCFNK
HEMA_CVHN5   YNMDTGFAYGYSNFVSS---------DLDCTYISLKSGSYKIFSTGFVLSIPTKALCFNK
HEMA_CVP67   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVPIA   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVHOC   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDLNCYYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBLS   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBLU   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBOK   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBON   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBEN   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBF    FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBL9   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBQ    FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBM    FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBLY   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVBG9   FNKDTGVIYGLNSTETI-----TTGFDFNCHYLVLPSGNYLAISNELLLTVPTKAICLNK
HEMA_CVMDV   YNVDTGVLYGFNSTLNI-----TSGLDLTCIYLALTPGNYISISNELLLTVPSKAICLRK
HEMA_CVPV    YNMDTGVFYGFNSTLDVGNTAQNPGLDLTCIYYALTPGNYKAVSLEYLLTIPSKAICLRK
HEMA_CVRSD   YNIDTGVLYGFNSTLDVGNTAQNPGLDLTCMYLVLTPGNYKAVSLEYLLTIPSKAICLRK
HEMA_CVMA5   YNMDIGVLYGFNSTLDVGNTAKDPGLDLTCRYLALTPGNYKAVSLEYLLSLPSKAICLHK
HEMA_CVMJH   YNMDTGVLYGFNSTLDVGNTAKDPGLDLTCRYLALTPGNYKAVSLEYLLSLPSKAICLRK
HEMA_CVMS    YNMDTGVLYGFNSTLDVGNTVQNPGLDLTCRYLALTPGNYKAVSLEYLLSLPSKAICLRK
        :* * * ** ..       *: * * * .*.*  :  .*::*:**:*: *

HEMA_CVHN1   SKQFVPVQVVDSRWNNERASDISLSVACQLPYCYFRNSSANYVG-KYDINHGDSGFISIL
HEMA_CVHN2   SKQFVPVQVVDSRWNNLRASDTSLSDACQLPYCYFRNSSGNYVG-KYDINHGDNGFTSIL
HEMA_CVHN5   SKQFVPVQVVDSRWNNLRASDTSLSDACQLPYCYFRNSSGNYVG-KYDINHGDNGFTSIL
HEMA_CVP67   RKVFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQLPYCYFRNSTSNYVG-IHDVNHGDAGFTSIL
HEMA_CVPIA   RKVFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQLPYCYFRNSTSNYVG-IYDVNHGDAGFTSIL
HEMA_CVHOC   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBLS   RKDFTPVQVVDSRWNNAMQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBLU   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBOK   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBON   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBEN   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBF    RKDFTPVQVVHSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBL9   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBQ    RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBM    RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBLY   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVBG9   RKDFTPVQVVDSRWNNARQSDNMTAVACQPPYCYFRNSTTNYVG-VYDINHGDAGFTSIL
HEMA_CVMDV   PKAFTPVQVVDSRWHSNRQSDNMTAIACQLPYCYFRNTTSDYNG-VYDSHHGDAGFTSIL
HEMA_CVPV    PKRFMPVQVVDSRWNNAKHSDNMTAVACQTPYCLFRNTSSGYNGSTHDVHHGGFHFRKLL
HEMA_CVRSD   PKRFMPVQVVDSRWNSTRQSDNMTAVACQLPYCFFRNTSADYSGDTHDVHHGDFYFRQLL
HEMA_CVMA5   TKRFMPVQVVDSRWSSIRQSDNMTAAACQLPYCFFRNTSANYSGGTHDAHHGDFHFRQLL
HEMA_CVMJH   PKRFMPVQVVDSRWNSTRQSDNMTAVACQLPYCFFRNTSADYSGGTHDVHHGDFHFRQLL
HEMA_CVMS    PKSFMPVQVVDSRWNSTRQSDNMTAVACQLPYCFFRNTSADYSGGTHDVHHGDFHFRQLL
         * * ***** *** .  **  : *** *** ***:: .* * :* :**. * .:*

HEMA_CVHN1   SGLLYNVSCISYYGVFLYDNFTSIWPYYSFGRCPTSSIIK---HPICVYDFLPIILQGIL
HEMA_CVHN2   SGLLYNVSCISYYGSFLYDNFTSIWPRFSFGNCPTSAYIKLN----CFYDPLPIILQGIL
HEMA_CVHN5   SGLLYNVSCISYYGSFLYDNFTSIWPRFSFGNCPTSAYIKLN----CFYDPLPIILQGIL
HEMA_CVP67   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSTVWPLFPFGNCPTAASIISSDLPICVYDPLPIILLGIL
HEMA_CVPIA   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSTVWPLFPFGNCPTAASIISSDLPICVYDPLPIILLGIL
HEMA_CVHOC   SGLLYNSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINNPDLPICVYDPLPVILLGIL
HEMA_CVBLS   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPIILLGIL
HEMA_CVBLU   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPIILLGIL
HEMA_CVBOK   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPIILLGIL
HEMA_CVBON   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPIIFLGIL
HEMA_CVBEN   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPIILLGIL
HEMA_CVBF    SGLLYDSPCFSQQGVFRYNNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPLILLGIL
HEMA_CVBL9   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYSYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPLILLGIL
HEMA_CVBQ    SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYSYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPLILLGIL
HEMA_CVBM    SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYSYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPLILLGIL
HEMA_CVBLY   SGLLYDSPCFSQQGVFRYDNVSSVWPLYPYGRCPTAADINNPDVPICVYDPLPLILLGIL
HEMA_CVBG9   SGLLYDSPCFSQQGVFRYNNVSSVWPLYPYGRCPTAADINTPDVPICVYDPLPLILLGIL
HEMA_CVMDV   AGLMYNVSCLAQQGAFVYNNVSSSWPQYPYGHCPTAANIVFM-APVCMYDPLPVILLGVL
HEMA_CVPV    SGLLYNVSCIAQQGAFFYNNVSSQWPVLGYGQCPTAANIEFI-APVCLYDPLPVILLGVL
HEMA_CVRSD   SGLLYNVSCIAQQGAFLYNNVSSIWPVYGYGHCPTAANIGYM-APVCLYDPLPVILLGVL
HEMA_CVMA5   SGLLYNVSCIAQQGAFLYNNVSSSWPAYGYGHCPTAANIGYM-APVCIYDPLPVILLGVL
HEMA_CVMJH   SGLLLNVSCIAQQGAFLYNNVSSSWPAYGYGQCPTAANIGYM-APVCIYDPLPVVLLGVL
HEMA_CVMS    SGLLYNVSCIAQQGAFVYNNVSSSWPAYGYGHCPTAANIGYM-APVCIYDPLPVILLGVL
        :**: : .*:: * * *:*.:: **  :*.***:: *    *.** **::: *:*

HEMA_CVHN1   LCLALLFVVFLLFLLYNDKSH-----
HEMA_CVHN2   LFLALLFIVFLLFLVYHG--------
HEMA_CVHN5   LFLALLFIVFLLFLVYHG--------
HEMA_CVP67   LGVAVIVIVVLLLYFMVDNGIRQHYA
HEMA_CVPIA   LGVAVIVIVVLLLYFMVDNGIRQHYA
HEMA_CVHOC   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBLS   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBLU   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBOK   LSVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBON   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBEN   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBF    LGVAVIIIVVLLLYFMVENGTRL---
HEMA_CVBL9   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBQ    LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBM    LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBLY   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVBG9   LGVAVIIIVVLLLYFMVDNGTRLHDA
HEMA_CVMDV   LGIAVLIIVFLMFYFMTDSGVRLHEA
HEMA_CVPV    LGIAVLIIVFLLFYFMTDSGVRLHEA
HEMA_CVRSD   LGIAVLIIVFLILYFMADSSVRLHEA
HEMA_CVMA5   LGIAVLIIVFLNVLFYDG--------
HEMA_CVMJH   LGIAVLIIVFLILYFMTDSGVRLHEA
HEMA_CVMS    LGIAVLIIVFLMFYFMTDSGVRLHEA
        * :*::.:*.* . .