HAMAP logo


Taxonomic distribution of MF_00601 matches in UniProtKB reference proteomes

Archaea

-

Asgard group (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Lokiarchaeota Candidatus Lokiarchaeia Candidatus Prometheoarchaeales Candidatus Prometheoarchaeaceae Candidatus Prometheoarchaeum Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum (UP000321408) Candidatus Thorarchaeota Thorarchaeota archaeon (strain OWC) (UP000723406)

-

Candidatus Aenigmarchaeota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Aenigmarchaeota archaeon (UP000769039)

-

Candidatus Altiarchaeota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Altiarchaeota archaeon (UP000701373) Candidatus Altiarchaeales Candidatus Altiarchaeales archaeon WOR_SM1_SCG (UP000094058)

-

Candidatus Bathyarchaeota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Bathyarchaeota archaeon (UP000246112)

-

Candidatus Diapherotrites (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Diapherotrites archaeon (UP000809243)

-

Candidatus Korarchaeota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Korarchaeum Korarchaeum cryptofilum (strain OPF8) (UP000001686)

-

Candidatus Micrarchaeota (0/4, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Mancarchaeum Candidatus Mancarchaeum acidiphilum (UP000197679) Candidatus Micrarchaeia Candidatus Micrarchaeales Candidatus Micrarchaeaceae Candidatus Micrarchaeum Candidatus Micrarchaeum acidiphilum ARMAN-2 (UP000332487) Candidatus Micrarchaeum sp. AZ1 (UP000184145) Micrarchaeota archaeon (UP000729398)

-

Candidatus Nanohaloarchaeota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Nanohalobia Candidatus Nanohalobiales Candidatus Nanohalobiaceae Candidatus Nanohalobium Candidatus Nanohalobium constans (UP000377803)

-

Candidatus Parvarchaeota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Parvarchaeum Candidatus Parvarchaeum acidiphilum ARMAN-4 (UP000009375) Candidatus Parvarchaeum acidophilus ARMAN-5 (UP000009376)

-

Candidatus Thermoplasmatota (0/24, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Poseidoniia Candidatus Poseidoniales Candidatus Poseidoniales archaeon (UP000267582) DHVE2 group Aciduliprofundum Aciduliprofundum boonei (strain DSM 19572 / T469) (UP000001400) Thermoplasmata Methanomassiliicoccales Candidatus Methanomethylophilaceae Candidatus Methanomethylophilus Candidatus Methanomethylophilus sp. 1R26 (UP000054237) Methanomethylophilus alvus (strain Mx1201) (UP000012672) Methanomassiliicoccaceae Candidatus Methanoplasma Candidatus Methanoplasma termitum (UP000030787) Methanomassiliicoccaceae archaeon DOK (UP000464077) Methanomassiliicoccus Methanomassiliicoccus intestinalis (strain Issoire-Mx1) (UP000014070) Methanomassiliicoccales archaeon RumEn M1 (UP000051144) Methanomassiliicoccales archaeon RumEn M2 (UP000053922) Thermoplasmatales Ferroplasmaceae Acidiplasma Acidiplasma cupricumulans (UP000050301) Ferroplasma Ferroplasma acidarmanus Fer1 (UP000014660) Picrophilaceae Picrophilus Picrophilus torridus (strain ATCC 700027 / DSM 9790 / JCM 10055 / NBRC... (UP000000438) Thermoplasmataceae Thermoplasma Thermoplasma acidophilum (strain ATCC 25905 / DSM 1728 / JCM 9062 / NB... (UP000001024) Thermoplasmatales archaeon (strain BRNA1) (UP000012076) Thermoplasmatales archaeon A-plasma (UP000018337) Thermoplasmatales archaeon B_DKE (UP000197915) Thermoplasmatales archaeon E-plasma (UP000018052) Thermoplasmatales archaeon Gpl (UP000018202) Thermoplasmatales archaeon I-plasma (UP000017931) Thermoplasmatales archaeon SCGC AB-539-C06 (UP000053361) Thermoplasmatales archaeon SCGC AB-539-N05 (UP000053781) Thermoplasmatales archaeon SCGC AB-540-F20 (UP000018432) Thermoplasmatales archaeon (strain ISO4-H5) (UP000058290) Thermoplasmatota archaeon (UP000723558)

-

Candidatus Undinarchaeota (0/3, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Undinarchaeia Candidatus Naiadarchaeales Candidatus Naiadarchaeaceae Candidatus Naiadarchaeum Candidatus Naiadarchaeum limnaeum (UP000646946) Candidatus Naiadarchaeales archaeon SRR2090159.bin1288 (UP000652933) Candidatus Undinarchaeales Candidatus Undinarchaeaceae Candidatus Undinarchaeum Candidatus Undinarchaeum marinum (UP000604391)

-

Candidatus Woesearchaeota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Woesearchaeota archaeon (UP000773181)

-

Euryarchaeota (9/237, 9 hits, 0 weak hit)
Archaeoglobi Archaeoglobales Archaeoglobaceae Archaeoglobus Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC... (UP000002199) Archaeoglobus profundus (strain DSM 5631 / JCM 9629 / NBRC 100127 / Av... (UP000001901) Archaeoglobus sulfaticallidus PM70-1 (UP000013307) Archaeoglobus veneficus (strain DSM 11195 / SNP6) (UP000008136) Ferroglobus Ferroglobus placidus (strain DSM 10642 / AEDII12DO) (UP000002613) Geoglobus Geoglobus ahangari (UP000034723) Euryarchaeota archaeon (UP000292987) Methanomada group Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobacterium Methanobacterium alkalithermotolerans (UP000681041) Methanobacterium congolense (UP000094707) Methanobacterium lacus (strain AL-21) (UP000007490) Methanobacterium sp. A39 (UP000094736) Methanobacterium sp. MB1 (UP000017867) Methanobrevibacter Methanobrevibacter arboriphilus JCM 13429 = DSM 1125 (UP000191661) Methanobrevibacter curvatus (UP000077245) Methanobrevibacter cuticularis (UP000077275) Methanobrevibacter filiformis (UP000077066) Methanobrevibacter ruminantium (strain ATCC 35063 / DSM 1093 / JCM 134... (UP000008680) Methanobrevibacter sp. AbM4 (UP000014066) Methanobrevibacter sp. NOE (UP000253099) Methanobrevibacter thaueri (UP000251717) Methanobrevibacter woesei (UP000245577) Methanosphaera Methanosphaera sp. SHI613 (UP000249359) Methanosphaera sp. rholeuAM270 (UP000249457) Methanosphaera sp. rholeuAM6 (UP000248984) Methanosphaera sp. rholeuAM74 (UP000248971) Methanosphaera stadtmanae (strain ATCC 43021 / DSM 3091 / JCM 11832 / ... (UP000001931) Methanothermobacter Methanothermobacter tenebrarum (UP000249782) Methanothermobacter thermautotrophicus (strain ATCC 29096 / DSM 1053 /... (UP000005223) Methanothermaceae Methanothermus Methanothermus fervidus (strain ATCC 43054 / DSM 2088 / JCM 10308 / V2... (UP000002315) Methanococci Methanococcales Methanocaldococcaceae Methanocaldococcus Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / ... (UP000000805) Methanotorris Methanotorris igneus (strain DSM 5666 / JCM 11834 / Kol 5) (UP000009227) Methanococcaceae Methanococcus Methanococcus maripaludis (strain S2 / LL) (UP000000590) Methanococcus voltae (strain ATCC BAA-1334 / A3) (UP000007722) Methanothermococcus Methanothermococcus sp. SCGC AD-155-M21 (UP000766671) Methanofervidicoccus Methanofervidicoccus abyssi (UP000290527) Methanopyri Methanopyrales Methanopyraceae Methanopyrus Methanopyrus kandleri (strain AV19 / DSM 6324 / JCM 9639 / NBRC 100938) (UP000001826) Methanonatronarchaeia Methanonatronarchaeales Methanonatronarchaeaceae Candidatus Methanohalarchaeum Methanohalarchaeum thermophilum (UP000185744) Methanonatronarchaeum Methanonatronarchaeum thermophilum (UP000195137) Stenosarchaea group Candidatus Methanofastidiosa Candidatus Methanofastidiosa archaeon (UP000704381) Halobacteria Halobacteriales Haloarculaceae Halapricum Halapricum desulfuricans (UP000663292) Halapricum salinum (UP000296706) Halapricum sp. CBA1109 (UP000468503) Haloarcula Haloarcula marismortui (strain ATCC 43049 / DSM 3752 / JCM 8966 / VKM ... (UP000001169) Halococcoides Halococcoides cellulosivorans (UP000244727) Haloglomus Haloglomus irregulare (UP000319894) Halomicroarcula Halomicroarcula limicola (UP000766550) Halomicroarcula salinisoli (UP000783863) Halomicrobium Halomicrobium mukohataei (strain ATCC 700874 / DSM 12286 / JCM 9738 / ... (UP000001746) Halomicrobium zhouii (UP000199062) Halorhabdus Halorhabdus sp. CBA1104 (UP000426082) Halorhabdus utahensis (strain DSM 12940 / JCM 11049 / AX-2) (UP000002071) Halorientalis Halorientalis sp. IM1011 (UP000187924) Halosegnis Halosegnis rubeus (UP000326865) Halosimplex Halosimplex carlsbadense 2-9-1 (UP000011626) Natronomonas Natronomonas moolapensis (strain DSM 18674 / CECT 7526 / JCM 14361 / 8... (UP000011867) Natronomonas pharaonis (strain ATCC 35678 / DSM 2160 / CIP 103997 / JC... (UP000002698) Natronomonas salsuginis (UP000308037) Natronomonas sp. CBA1123 (UP000431469) Halobacteriaceae Haladaptatus Haladaptatus litoreus (UP000186914) UniProtKB Star A0A1N7F0C0_9EURY Haladaptatus paucihalophilus DX253 (UP000184203) Halalkalicoccus Halalkalicoccus paucihalophilus (UP000075321) UniProtKB Star A0A151AEJ6_9EURY Halanaeroarchaeum Halanaeroarchaeum sulfurireducens (UP000069906) Halarchaeum rubridurum (UP000614609) Haloarchaeobius Haloarchaeobius iranensis (UP000199370) Halobacterium Halobacterium bonnevillei (UP000471521) Halobacterium hubeiense (UP000066737) Halobacterium jilantaiense (UP000198518) Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (UP000000554) Halobacterium sp. DL1 (UP000004595) Halocalculus Halocalculus aciditolerans (UP000607197) Halocatena Halocatena salina (UP000831768) Halodesulfurarchaeum Halodesulfurarchaeum formicicum (UP000186165) Halomarina Halomarina oriensis (UP000451471) Halorubellus Halorubellus sp. JP-L1 (UP000752746) Halorussus Halorussus sp. XZYJT40 (UP000830434) Halovenus Halovenus aranensis (UP000198856) Halovenus carboxidivorans (UP000466535) Salarchaeum sp. JOR-1 (UP000320004) Halococcaceae Halococcus Halococcus hamelinensis 100A6 (UP000011566) Halococcus morrhuae DSM 1307 (UP000011568) Halococcus saccharolyticus DSM 5350 (UP000011669) Natronoarchaeaceae Halostella Halostella sp. JP-L12 (UP000753532) Natranaeroarchaeum Natranaeroarchaeum sulfidigenes (UP000663586) UniProtKB Star A0A897MZA2_9EURY Natronoarchaeum philippinense (UP000219453) Salinarchaeum Salinarchaeum sp. Harcht-Bsk1 (UP000014072) Salinarchaeum sp. IM2453 (UP000826685) halophilic archaeon (UP000252983) Haloferacales Haloferacaceae Halobellus Halobellus clavatus (UP000199170) Halobellus limi (UP000236740) Halobellus salinus (UP000653099) Halobellus sp. Atlit-38R (UP000277703) Haloferax Haloferax volcanii (strain ATCC 29605 / DSM 3757 / JCM 8879 / NBRC 147... (UP000008243) Halogeometricum Halogeometricum borinquense (strain ATCC 700274 / DSM 11551 / JCM 1070... (UP000006663) Halogeometricum limi (UP000243250) Halogeometricum sp. CBA1124 (UP000487987) Halogranum gelatinilyticum (UP000199451) Halopelagius inordinatus (UP000198876) UniProtKB Star A0A1I2VID5_9EURY Haloplanus Haloplanus rallus (UP000428325) Haloplanus vescus (UP000236755) Haloprofundus Haloprofundus sp. MHR1 (UP000298727) UniProtKB Star A0A4D7H8P5_9EURY Haloquadratum Haloquadratum sp. J07HQX50 (UP000030642) Haloquadratum walsbyi (strain DSM 16790 / HBSQ001) (UP000001975) Halorubraceae Candidatus Halobonum Candidatus Halobonum tyrrellensis G22 (UP000017840) Halalkaliarchaeum Halalkaliarchaeum desulfuricum (UP000263012) Halobaculum Halobaculum gomorrense (UP000184357) Halobaculum halophilum (UP000509750) Halobaculum salinum (UP000509626) Halohasta Halohasta litchfieldiae (UP000198888) Halolamina pelagica (UP000050535) Halolamina salifodinae (UP000823736) Halolamina sp. CBA1230 (UP000191169) Halonotius Halonotius aquaticus (UP000276588) Halonotius sp. J07HN4 (UP000030639) Halonotius sp. J07HN6 (UP000030638) Halonotius terrestris (UP000705823) Halopenitus Halopenitus malekzadehii (UP000199215) Halorubrum Halorubrum alkaliphilum (UP000823588) Halorubrum distributum group Halorubrum distributum (UP000216287) Halorubrum halodurans (UP000216308) Halorubrum hochstenium ATCC 700873 (UP000011689) Halorubrum lipolyticum DSM 21995 (UP000011650) Halorubrum saccharovorum (UP000053331) Halorubrum sp. AJ67 (UP000018894) Halorubrum sp. CBA1125 (UP000432575) Halorubrum sp. E3 (UP000215704) Halorubrum sp. Ib24 (UP000216554) Halorubrum sp. J07HR59 (UP000054356) Halorubrum sp. JWXQ-INN 858 (UP000473608) UniProtKB Star A0A6G2HHR9_9EURY Halorubrum sp. SD626R (UP000305339) Halorubrum vacuolatum (UP000198397) UniProtKB Star A0A238WU17_HALVU Salinigranum Salinigranum rubrum (UP000236584) halophilic archaeon DL31 (UP000010096) Natrialbales Natrialbaceae Halobiforma Halobiforma lacisalsi AJ5 (UP000011555) Halobiforma nitratireducens JCM 10879 (UP000011607) Halopiger Halopiger xanaduensis (strain DSM 18323 / JCM 14033 / SH-6) (UP000006794) Halostagnicola Halostagnicola larsenii XH-48 (UP000019024) Halostagnicola sp. A56 (UP000027027) Haloterrigena Haloterrigena salina JCM 13891 (UP000011657) Halovivax Halovivax ruber (strain DSM 18193 / JCM 13892 / XH-70) (UP000010846) Natrarchaeobaculum Natrarchaeobaculum aegyptiacum (UP000250088) Natrarchaeobaculum sulfurireducens (UP000258613) Natrarchaeobius Natrarchaeobius halalkaliphilus (UP000273828) Natrialba Natrialba asiatica (strain ATCC 700177 / DSM 12278 / JCM 9576 / FERM P... (UP000011554) Natrialba magadii (strain ATCC 43099 / DSM 3394 / CCM 3739 / CIP 10454... (UP000001879) Natrialba swarupiae (UP000324104) Natrinema Haloterrigena limicola JCM 13563 (UP000011615) Natrinema altunense (strain JCM 12890 / CGMCC 1.3731 / AJ2) (UP000011511) Natrinema halophilum (UP000509241) Natrinema saccharevitans (UP000189370) Natrinema salifodinae (UP000183275) Natronobacterium Natronobacterium gregoryi (strain ATCC 43098 / DSM 3393 / CCM 3738 / C... (UP000010468) Natronococcus Natronococcus occultus SP4 (UP000010878) UniProtKB Star L0JSW3_9EURY Natronococcus pandeyae (UP000766904) UniProtKB Star A0A8J8Q8R1_9EURY Natronolimnobius Natronolimnobius baerhuensis (UP000196084) Natronolimnohabitans Natronolimnohabitans innermongolicus JCM 12255 (UP000011602) Natronorubrum Natronorubrum daqingense (UP000185687) Natronorubrum halalkaliphilum (UP000434101) Natronorubrum sulfidifaciens JCM 14089 (UP000011661) Salinadaptatus Salinadaptatus halalkaliphilus (UP000318864) Methanomicrobia Methanocellales Methanocellaceae Methanocella Methanocella arvoryzae (strain DSM 22066 / NBRC 105507 / MRE50) (UP000000663) Methanocella conradii (strain DSM 24694 / JCM 17849 / CGMCC 1.5162 / H... (UP000005233) Methanomicrobia archaeon (UP000740934) Methanomicrobiales Methanocalculaceae Methanocalculus Methanocalculus chunghsingensis (UP000730161) Methanocorpusculaceae Methanocorpusculum Methanocorpusculum labreanum (strain ATCC 43576 / DSM 4855 / Z) (UP000000365) Methanomicrobiaceae Methanoculleus Methanoculleus bourgensis (UP000069850) Methanoculleus bourgensis (strain ATCC 43281 / DSM 3045 / OCM 15 / MS2) (UP000009007) Methanoculleus taiwanensis (UP000290932) Methanofollis Methanofollis fontis (UP000292580) Methanofollis formosanus (UP000826709) Methanolacinia Methanolacinia petrolearia (strain DSM 11571 / OCM 486 / SEBR 4847) (UP000006565) Methanoplanus Methanoplanus limicola DSM 2279 (UP000005741) Methanoregulaceae Methanoregula Methanoregula boonei (strain DSM 21154 / JCM 14090 / 6A8) (UP000002408) Methanoregula formicica (strain DSM 22288 / NBRC 105244 / SMSP) (UP000010824) Methanosphaerula Methanosphaerula palustris (strain ATCC BAA-1556 / DSM 19958 / E1-9c) (UP000002457) Methanospirillaceae Methanospirillum Methanospirillum hungatei JF-1 (strain ATCC 27890 / DSM 864 / NBRC 100... (UP000001941) Methanospirillum lacunae (UP000245657) Methanophagales Methanophagales archaeon (UP000247916) Methanosarcinales Candidatus Methanoperedenaceae Candidatus Methanoperedens Candidatus Methanoperedens nitroreducens (UP000027153) Candidatus Methanoperedens sp. (UP000813842) Methanosarcinaceae Methanimicrococcus Methanimicrococcus blatticola (UP000294855) Methanococcoides Methanococcoides methylutens MM1 (UP000033048) Methanohalobium Methanohalobium evestigatum (strain ATCC BAA-1072 / DSM 3721 / NBRC 10... (UP000000391) Methanohalophilus Methanohalophilus mahii (strain ATCC 35705 / DSM 5219 / SLP) (UP000001059) Methanolobus Methanolobus halotolerans (UP000297295) Methanolobus tindarius DSM 2278 (UP000019483) Methanomethylovorans Methanomethylovorans hollandica (strain DSM 15978 / NBRC 107637 / DMS1) (UP000010866) Methanosalsum Methanosalsum zhilinae (strain DSM 4017 / NBRC 107636 / OCM 62 / WeN5) (UP000006622) Methanosarcina Methanosarcina acetivorans (strain ATCC 35395 / DSM 2834 / JCM 12185 /... (UP000002487) Methanosarcina sp. MTP4 (UP000033049) Methanosarcinales archaeon (UP000293923) Methanosarcinales incertae sedis ANME-2 cluster ANME-2 cluster archaeon (UP000248329) Candidatus Syntrophoarchaeum Candidatus Syntrophoarchaeum butanivorans (UP000185779) Candidatus Syntrophoarchaeum caldarius (UP000186940) Methanotrichales Methanotrichaceae Methanothrix Methanothrix harundinacea (strain 6Ac) (UP000005877) Methanothrix soehngenii (strain ATCC 5969 / DSM 3671 / JCM 10134 / NBR... (UP000007807) Methanothrix thermoacetophila (strain DSM 6194 / JCM 14653 / NBRC 1013... (UP000000674) Nanohaloarchaea Candidatus Haloredivivus Haloredivivus sp. (strain G17) (UP000003484) Candidatus Nanosalina Nanosalina sp. (strain J07AB43) (UP000009379) Candidatus Nanosalinarum Nanosalinarum sp. (strain J07AB56) (UP000009382) Nanohaloarchaea archaeon (UP000509296) Theionarchaea Theionarchaea archaeon (UP000732480) Thermococci Thermococcales Thermococcaceae Pyrococcus Pyrococcus furiosus (strain ATCC 43587 / DSM 3638 / JCM 8422 / Vc1) (UP000001013) Thermococcus Thermococcus kodakarensis (strain ATCC BAA-918 / JCM 12380 / KOD1) (UP000000536) Thermococcus paralvinellae (UP000019027) Thermococcus sibiricus (strain DSM 12597 / MM 739) (UP000009079) candidate division MSBL1 candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259A05 (UP000070163) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259B11 (UP000070184) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259D14 (UP000070589) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259D18 (UP000070195) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259E17 (UP000070373) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259E19 (UP000070284) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259E22 (UP000070657) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259I07 (UP000070155) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259I09 (UP000070463) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259I14 (UP000070414) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259J03 (UP000070257) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259M10 (UP000070341) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA259O05 (UP000070344) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA261C02 (UP000070520) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA261D19 (UP000070400) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA261F17 (UP000070035) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA261F19 (UP000070565) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA261G05 (UP000070405) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA261O19 (UP000070076) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382A03 (UP000070549) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382A13 (UP000070311) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382A20 (UP000070263) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382C18 (UP000070404) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382F02 (UP000070491) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382K21 (UP000070504) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382M17 (UP000070633) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA382N08 (UP000070175) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA385D11 (UP000070256) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA385M02 (UP000070248) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA385M11 (UP000070171) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA833F18 (UP000070399) candidate division MSBL1 archaeon SCGC-AAA833K04 (UP000070038)

-

Nanoarchaeota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Nanoarchaeia Nanoarchaeales Nanoarchaeaceae Nanoarchaeum Nanoarchaeum equitans (strain Kin4-M) (UP000000578) Nanopusillaceae Candidatus Nanobsidianus Nanobsidianus stetteri (UP000053279)

-

Nitrososphaerota (0/23, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Caldarchaeum Caldiarchaeum subterraneum (UP000008120) Candidatus Nitrosotalea Candidatus Nitrosotalea sinensis (UP000232412) Candidatus Nitrosotalea sp. TS (UP000800317) Candidatus Nitrosotenuis Candidatus Nitrosotenuis cloacae (UP000266745) Cenarchaeales Cenarchaeaceae Cenarchaeum Cenarchaeum symbiosum (strain A) (UP000000758) Conexivisphaeria Conexivisphaerales Conexivisphaeraceae Conexivisphaera Conexivisphaera calida (UP000509448) Marine Group I Marine Group I thaumarchaeote (UP000554454) Marine Group I thaumarchaeote SCGC AAA799-B03 (UP000029384) Marine Group I thaumarchaeote SCGC AAA799-D07 (UP000031311) Marine Group I thaumarchaeote SCGC AAA799-O18 (UP000031363) Marine Group I thaumarchaeote SCGC AAA799-P11 (UP000029387) Nitrososphaeria Nitrosopumilales Nitrosopumilaceae Nitrosarchaeum Candidatus Nitrosarchaeum limnium BG20 (UP000014065) Nitrosopumilus Nitrosopumilus maritimus (strain SCM1) (UP000000792) Nitrosopumilus sp. PRT-SC01 (UP000054200) Nitrosopumilales archaeon (UP000470911) Nitrososphaerales Nitrososphaeraceae Candidatus Nitrosocosmicus Candidatus Nitrosocosmicus franklandus (UP000294299) Candidatus Nitrosocosmicus oleophilus (UP000058925) Candidatus Nitrosocosmicus sp. SS (UP000323283) Nitrososphaera Nitrososphaera gargensis (strain Ga9.2) (UP000008037) Nitrososphaera viennensis EN76 (UP000027093) Nitrososphaeraceae archaeon (UP000452269) Nitrososphaerota archaeon (UP000724514) Thaumarchaeota archaeon SCGC AB-539-E09 (UP000031483)

-

Thermoproteota (0/46, 0 hit, 0 weak hit)
Thermoprotei Acidilobales Acidilobaceae Acidilobus Acidilobus saccharovorans (strain DSM 16705 / JCM 18335 / VKM B-2471 /... (UP000000346) Acidilobus sp. SCGC AC-742_E15 (UP000245556) Acidilobus sp. SCGC AC-742_M05 (UP000245834) Caldisphaeraceae Caldisphaera Caldisphaera lagunensis (strain DSM 15908 / JCM 11604 / ANMR 0165 / IC... (UP000010469) Desulfurococcales Desulfurococcaceae Aeropyrum Aeropyrum pernix (strain ATCC 700893 / DSM 11879 / JCM 9820 / NBRC 100... (UP000002518) Desulfurococcaceae archaeon AG1 (UP000245022) Desulfurococcus Desulfurococcus mucosus (strain ATCC 35584 / DSM 2162 / JCM 9187 / O7/1) (UP000001068) Ignicoccus Ignicoccus hospitalis (strain KIN4/I / DSM 18386 / JCM 14125) (UP000000262) Ignicoccus islandicus DSM 13165 (UP000060778) Ignisphaera Ignisphaera aggregans (strain DSM 17230 / JCM 13409 / AQ1.S1) (UP000001304) Staphylothermus Staphylothermus marinus (strain ATCC 43588 / DSM 3639 / JCM 9404 / F1) (UP000000254) Thermogladius Thermogladius calderae (strain DSM 22663 / VKM B-2946 / 1633) (UP000005270) Thermosphaera Thermosphaera aggregans (strain DSM 11486 / M11TL) (UP000002376) Pyrodictiaceae Hyperthermus Hyperthermus butylicus (strain DSM 5456 / JCM 9403 / PLM1-5) (UP000002593) Pyrodictium Pyrodictium occultum (UP000053352) Pyrolobus Pyrolobus fumarii (strain DSM 11204 / 1A) (UP000001037) Fervidicoccales Fervidicoccaceae Fervidicoccus Fervidicoccus fontis (strain DSM 19380 / JCM 18336 / VKM B-2539 / Kam9... (UP000007391) Sulfolobales Sulfolobaceae Acidianus Acidianus brierleyi (UP000248044) Acidianus sulfidivorans JP7 (UP000248410) Candidatus Acidianus copahuensis (UP000024332) Candidatus Aramenus Candidatus Aramenus sulfurataquae (UP000054284) Metallosphaera Metallosphaera sedula (strain ATCC 51363 / DSM 5348 / JCM 9185 / NBRC ... (UP000000242) Metallosphaera yellowstonensis MK1 (UP000003980) Saccharolobus Saccharolobus solfataricus (strain ATCC 35092 / DSM 1617 / JCM 11322 /... (UP000001974) Stygiolobus Stygiolobus azoricus (UP000423396) Sulfodiicoccus Sulfodiicoccus acidiphilus (UP000276741) Sulfolobus Sulfolobus acidocaldarius (strain ATCC 33909 / DSM 639 / JCM 8929 / NB... (UP000001018) Sulfolobus sp. A20-N-F6 (UP000796781) Sulfolobus sp. SCGC AB-777_G05 (UP000245619) Sulfolobus sp. SCGC AB-777_L09 (UP000245548) Sulfuracidifex Sulfuracidifex metallicus DSM 6482 = JCM 9184 (UP000470772) Sulfurisphaera Sulfurisphaera tokodaii (strain DSM 16993 / JCM 10545 / NBRC 100140 / 7) (UP000001015) Sulfolobales archaeon HS-7 (UP000825755) Sulfolobales archaeon SCGC AB-777_J03 (UP000245635) Sulfolobales archaeon SCGC AB-777_K09 (UP000245662) Sulfolobales archaeon SCGC AB-777_K20 (UP000245763) Thermofilales Thermofilaceae Infirmifilum Infirmifilum lucidum (UP000594121) Infirmifilum uzonense (UP000067434) Thermofilum Thermofilum adornatum (UP000015543) Thermofilum pendens (strain DSM 2475 / Hrk 5) (UP000000641) Thermoproteales Thermoproteaceae Caldivirga Caldivirga maquilingensis (strain ATCC 700844 / DSM 13496 / JCM 10307 ... (UP000001137) Pyrobaculum Pyrobaculum aerophilum (strain ATCC 51768 / DSM 7523 / JCM 9630 / CIP ... (UP000002439) Thermocladium Thermocladium modestius (UP000610960) Thermoproteus Thermoproteus tenax (strain ATCC 35583 / DSM 2078 / JCM 9277 / NBRC 10... (UP000002654) Vulcanisaeta Vulcanisaeta distributa (strain DSM 14429 / JCM 11212 / NBRC 100878 / ... (UP000006681) Vulcanisaeta sp. SCGC AB-777_J10 (UP000245871)

-

environmental samples (0/4, 0 hit, 0 weak hit)
uncultured archaeon A07HB70 (UP000030648) uncultured archaeon A07HR60 (UP000030679) uncultured archaeon A07HR67 (UP000030660)
Bacteria

-

Abditibacteriota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Abditibacteriia Abditibacteriales Abditibacteriaceae Abditibacterium Abditibacterium utsteinense (UP000237684)

-

Acidobacteriota (28/47, 29 hits, 1 weak hit)
Acidobacteria bacterium AB60 (UP000324789) UniProtKB Star A0A5M8SIY6_9BACT Acidobacteria bacterium SCGC AG-212-P17 (UP000078500) UniProtKB Star A0A177RFG0_9BACT Acidobacteriota bacterium (UP000588066) Blastocatellia Blastocatellales Pyrinomonadaceae Pyrinomonadaceae bacterium (UP000625862) Pyrinomonas Pyrinomonas methylaliphatogenes (UP000031518) Chloracidobacterium Chloracidobacterium thermophilum (strain B) (UP000006791) Holophagae Acanthopleuribacterales Acanthopleuribacteraceae Acanthopleuribacter Acanthopleuribacter pedis (UP000664417) Sulfidibacter Sulfidibacter corallicola (UP000663929) Holophagales Holophagaceae Geothrix Geothrix sp. (UP000653166) Thermotomaculales Thermotomaculaceae Thermotomaculum Thermotomaculum hydrothermale (UP000595564) Terriglobia Bryobacterales Bryobacteraceae Bryobacteraceae bacterium (UP000625220) Paludibaculum Paludibaculum fermentans (UP000593892) UniProtKB Star A0A7S7NYB6_9BACT Candidatus Acidoferrales Candidatus Acidoferrum Candidatus Acidoferrum panamensis (UP000567293) Terriglobales Acidobacteriaceae Acidipila Acidipila rosea (UP000295210) UniProtKB Star A0A4R1LBU5_9BACT Acidipila sp. EB88 (UP000279598) UniProtKB Star A0A3P0XIU7_9BACT Acidisarcina Acidisarcina polymorpha (UP000253606) UniProtKB Star A0A2Z5G6T5_9BACT Acidobacterium Acidobacterium capsulatum (strain ATCC 51196 / DSM 11244 / BCRC 80197 ... (UP000002207) Alloacidobacterium Alloacidobacterium dinghuense (UP000515312) UniProtKB Star A0A7G8BIB8_9BACT Bryocella Bryocella elongata (UP000236728) UniProtKB Star A0A1H6BNK0_9BACT Candidatus Koribacter Koribacter versatilis (strain Ellin345) (UP000002432) Edaphobacter Edaphobacter acidisoli (UP000648801) UniProtKB Star A0A916W3W8_9BACT Edaphobacter aggregans (UP000269669) UniProtKB Star A0A428MLK1_9BACT Edaphobacter dinghuensis (UP000647241) UniProtKB Star A0A917H9N3_9BACT Edaphobacter lichenicola (UP000568106) UniProtKB Star A0A7W8IKW7_9BACT Edaphobacter modestus (UP000292958) UniProtKB Star A0A4V2G3Y0_9BACT UniProtKB Star A0A4Q7YQT4_9BACT Edaphobacter sp. 4G125 (UP000515460) Granulicella Granulicella aggregans (UP000540989) UniProtKB Star A0A7W7ZHA1_9BACT Granulicella arctica (UP000589520) UniProtKB Star A0A7Y9THM2_9BACT Granulicella mallensis (strain ATCC BAA-1857 / DSM 23137 / MP5ACTX8) (UP000007113) UniProtKB Star G8NVX4_GRAMM Granulicella pectinivorans (UP000199024) UniProtKB Star A0A1I6LC81_9BACT Granulicella rosea (UP000198356) UniProtKB Star A0A239KVP5_9BACT Granulicella sibirica (UP000289437) Granulicella sp. 5B5 (UP000515496) UniProtKB Star A0A7D8FGE5_9BACT Granulicella sp. WH15 (UP000513480) UniProtKB Star A0A7L5A4K7_9BACT Granulicella tundricola (strain ATCC BAA-1859 / DSM 23138 / MP5ACTX9) (UP000000343) UniProtKB Star E8X4S1_GRATM Paracidobacterium Paracidobacterium acidisoli (UP000264702) Silvibacterium Silvibacterium bohemicum (UP000538666) UniProtKB Star A0A841JY75_9BACT Silvibacterium dinghuense (UP000290253) UniProtKB Star A0A4Q1S940_9BACT Terriglobus Terriglobus albidus (UP000321820) UniProtKB Star A0A5B9E7I2_9BACT Terriglobus roseus (UP000182427) UniProtKB Star A0A1G7KJ63_9BACT Terriglobus roseus (strain DSM 18391 / NRRL B-41598 / KBS 63) (UP000006056) UniProtKB Star I3ZEC7_TERRK Terriglobus saanensis (strain ATCC BAA-1853 / DSM 23119 / SP1PR4) (UP000006844) UniProtKB Star E8UZT7_TERSS Thermoanaerobaculia Thermoanaerobaculales Thermoanaerobaculaceae Thermoanaerobaculum Thermoanaerobaculum aquaticum (UP000027284) Thermoanaerobaculia bacterium (UP000600187) Vicinamibacteria Vicinamibacterales Vicinamibacteraceae Luteitalea Luteitalea pratensis (UP000076079) UniProtKB Star A0A143PNM8_LUTPR Luteitalea sp. (UP000441471) Luteitalea sp. TBR-22 (UP000604530) UniProtKB Star A0A915UG71_9BACT

-

Actinomycetota (221/2029, 226 hits, 3 weak hits)
Acidimicrobiia Acidimicrobiales Acidimicrobiaceae Acidimicrobium Acidimicrobium ferrooxidans (strain DSM 10331 / JCM 15462 / NBRC 10388... (UP000000771) Acidithrix Acidithrix ferrooxidans (UP000032360) Ferrimicrobium Ferrimicrobium acidiphilum DSM 19497 (UP000032336) Ferrithrix Ferrithrix thermotolerans DSM 19514 (UP000184295) Iamiaceae Actinomarinicola Actinomarinicola tropica (UP000334019) Ilumatobacteraceae Ilumatobacter Ilumatobacter coccineus (strain NBRC 103263 / KCTC 29153 / YM16-304) (UP000011863) Ilumatobacter fluminis (UP000294558) UniProtKB Star A0A4R7I0A6_9ACTN Microthrixaceae Candidatus Microthrix Candidatus Microthrix parvicella RN1 (UP000018291) Acidimicrobiia bacterium (UP000473322) Actinobacteria bacterium SCGC AG-212-D09 (UP000186970) Actinomycetes Acidothermales Acidothermaceae Acidothermus Acidothermus cellulolyticus (strain ATCC 43068 / DSM 8971 / 11B) (UP000008221) Actinobacteria bacterium IMCC26207 (UP000036180) Actinobacteria bacterium IMCC26256 (UP000035517) Actinobacteria bacterium OK006 (UP000037912) UniProtKB Star A0A0N0MZN1_9ACTN Actinobacteria bacterium OK074 (UP000037991) UniProtKB Star A0A0N0NCL8_9ACTN Actinobacteria bacterium OV320 (UP000037870) UniProtKB Star A0A0N1H478_9ACTN Actinomycetales Actinomycetaceae Actinobaculum Actinobaculum massiliense ACS-171-V-Col2 (UP000009888) Actinobaculum sp. 352 (UP000273303) Actinobaculum sp. oral taxon 183 str. F0552 (UP000016495) Actinobaculum suis (UP000182744) Actinomyces Actinomyces bowdenii (UP000271272) Actinomyces gaoshouyii (UP000614239) Actinomyces glycerinitolerans (UP000184291) Actinomyces graevenitzii C83 (UP000003822) Actinomyces howellii (UP000266895) Actinomyces massiliensis F0489 (UP000002941) Actinomyces respiraculi (UP000594637) Actinomyces ruminis (UP000194577) Actinomyces slackii (UP000276899) Actinomyces sp. 2119 (UP000284680) Actinomyces sp. HMSC065F12 (UP000176960) Actinomyces sp. HMT897 (UP000595973) Actinomyces sp. S4-C9 (UP000035029) Actinomyces sp. S6-Spd3 (UP000029604) Actinomyces sp. oral taxon 180 str. F0310 (UP000006252) Actinomyces sp. oral taxon 448 str. F0400 (UP000005351) Actinomyces sp. oral taxon 849 str. F0330 (UP000003600) Actinomyces sp. zg-332 (UP000662896) Actinomyces urogenitalis DSM 15434 (UP000004778) Actinomyces weissii (UP000595895) Actinotignum Actinotignum schaalii FB123-CNA-2 (UP000014393) Actinotignum urinale (UP000235308) Ancrocorticia Ancrocorticia populi (UP000245283) Arcanobacterium Arcanobacterium bovis (UP000293036) Arcanobacterium haemolyticum (strain ATCC 9345 / DSM 20595 / CCUG 1721... (UP000000376) Arcanobacterium sp. S3PF19 (UP000054502) Boudabousia Boudabousia liubingyangii (UP000186785) Boudabousia marimammalium (UP000186465) Boudabousia tangfeifanii (UP000176288) Bowdeniella Bowdeniella nasicola (UP000185628) Buchananella Buchananella hordeovulneris (UP000185612) Fannyhessea Fannyhessea vaginae DSM 15829 (UP000005947) Flaviflexus Flaviflexus ciconiae (UP000280344) Flaviflexus salsibiostraticola (UP000270021) Gleimia Gleimia coleocanis DSM 15436 (UP000010301) Gleimia hominis (UP000235448) Mobiluncus Mobiluncus curtisii (strain ATCC 43063 / DSM 2711 / V125) (UP000006742) Mobiluncus mulieris ATCC 35239 (UP000003045) Nanchangia Nanchangia anserum (UP000627538) Pauljensenia Pauljensenia hongkongensis (UP000095214) Peptidiphaga Peptidiphaga gingivicola (UP000078368) Schaalia Schaalia canis (UP000280444) Schaalia cardiffensis F0333 (UP000013015) Schaalia hyovaginalis (UP000617426) Schaalia sp. 19OD2882 (UP000683503) Schaalia sp. ZJ405 (UP000594631) Schaalia turicensis ACS-279-V-Col4 (UP000003994) Trueperella Trueperella bernardiae (UP000054404) Trueperella bialowiezensis (UP000269542) Varibaculum Varibaculum cambriense DORA_20 (UP000018843) Winkia Winkia neuii BV029A5 (UP000006075) Actinomycetales bacterium (UP000292654) UniProtKB Star A0A4Q5TA44_9ACTO Actinomycetales bacterium JB111 (UP000196124) Actinomycetales bacterium SN12 (UP000233335) Actinomycetes incertae sedis Halopolyspora Halopolyspora algeriensis (UP000253495) Actinopolysporales Actinopolysporaceae Actinopolyspora Actinopolyspora mortivallis (UP000239352) Actinopolyspora mzabensis (UP000199213) Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Aeriscardovia Aeriscardovia aeriphila (UP000228976) Alloscardovia Alloscardovia macacae (UP000243657) Alloscardovia omnicolens F0580 (UP000016519) Bifidobacteriaceae bacterium MCC01966 (UP000681417) Bifidobacteriaceae bacterium NR015 (UP000257506) Bifidobacteriaceae bacterium NR021 (UP000266454) Bifidobacterium Bifidobacterium actinocoloniiforme DSM 22766 (UP000029015) Bifidobacterium adolescentis (strain ATCC 15703 / DSM 20083 / NCTC 118... (UP000008702) Bifidobacterium aemilianum (UP000252530) Bifidobacterium animalis subsp. lactis (strain AD011) (UP000002456) Bifidobacterium aquikefiri (UP000216451) Bifidobacterium biavatii DSM 23969 (UP000029108) Bifidobacterium bifidum BGN4 (UP000006173) Bifidobacterium bohemicum DSM 22767 (UP000029096) Bifidobacterium bombi DSM 19703 (UP000028730) Bifidobacterium boum (UP000029093) Bifidobacterium callitrichos (UP000240228) Bifidobacterium canis (UP000487882) Bifidobacterium choloepi (UP000469292) Bifidobacterium commune (UP000242610) Bifidobacterium cuniculi (UP000029067) Bifidobacterium dolichotidis (UP000287609) Bifidobacterium felsineum (UP000229239) Bifidobacterium goeldii (UP000287533) Bifidobacterium indicum LMG 11587 = DSM 20214 (UP000028569) Bifidobacterium italicum (UP000217986) Bifidobacterium jacchi (UP000326336) Bifidobacterium lemurum (UP000216352) Bifidobacterium leontopitheci (UP000441772) Bifidobacterium longum (strain NCC 2705) (UP000000439) Bifidobacterium magnum (UP000029052) Bifidobacterium margollesii (UP000235050) Bifidobacterium merycicum (UP000029060) Bifidobacterium minimum (UP000029014) Bifidobacterium mongoliense DSM 21395 (UP000029082) Bifidobacterium primatium (UP000229095) Bifidobacterium pseudolongum PV8-2 (UP000030636) Bifidobacterium psychraerophilum (UP000029050) Bifidobacterium pullorum subsp. gallinarum (UP000029046) Bifidobacterium pullorum subsp. saeculare (UP000718821) Bifidobacterium ramosum (UP000482084) Bifidobacterium reuteri DSM 23975 (UP000028984) Bifidobacterium samirii (UP000287470) Bifidobacterium scaligerum (UP000228755) Bifidobacterium scardovii (UP000029033) Bifidobacterium sp. DSM 109957 (UP000532194) Bifidobacterium sp. DSM 109958 (UP000588277) Bifidobacterium sp. DSM 109963 (UP000553756) Bifidobacterium stellenboschense (UP000029004) Bifidobacterium subtile (UP000029055) Bifidobacterium tissieri (UP000216444) Bifidobacterium tsurumiense (UP000029080) Bombiscardovia Bombiscardovia coagulans (UP000216004) Galliscardovia Galliscardovia ingluviei (UP000619536) Gardnerella Gardnerella vaginalis 6420B (UP000033124) Parascardovia Parascardovia denticolens DSM 10105 = JCM 12538 (UP000004946) Pseudoscardovia Pseudoscardovia suis (UP000216454) Scardovia Scardovia inopinata F0304 (UP000005777) Scardovia wiggsiae F0424 (UP000006415) Candidatus Nanopelagicales Candidatus Nanopelagicaceae Candidatus Nanopelagicus Candidatus Nanopelagicus abundans (UP000217210) Candidatus Planktophila Candidatus Planktophila limnetica (UP000217221) Candidatus Planktophila sulfonica (UP000217215) Candidatus Planktophila vernalis (UP000217186) Catenulisporales Actinospicaceae Actinocrinis Actinocrinis puniceicyclus (UP000677913) Actinospica Actinospica acidithermotolerans (UP000676325) Actinospica durhamensis (UP000675781) Actinospica robiniae DSM 44927 (UP000019485) Catenulisporaceae Catenulispora Catenulispora acidiphila (strain DSM 44928 / JCM 14897 / NBRC 102108 /... (UP000000851) Catenulispora sp. (UP000600608) UniProtKB Star A0A973SDS2_9ACTN Cryptosporangiales Cryptosporangiaceae Cryptosporangium Cryptosporangium arvum DSM 44712 (UP000021053) Cryptosporangium aurantiacum (UP000184440) UniProtKB Star A0A1M7RP12_9ACTN Cryptosporangium phraense (UP000317982) Frankiales Frankiaceae Frankia Candidatus Frankia alpina (UP000305282) UniProtKB Star A0A4S5ESD7_9ACTN Frankia alni (strain DSM 45986 / CECT 9034 / ACN14a) (UP000000657) UniProtKB Star Q0REB6_FRAAA Frankia canadensis (UP000234331) UniProtKB Star A0A2I2KSC1_9ACTN Frankia casuarinae (strain DSM 45818 / CECT 9043 / HFP020203 / CcI3) (UP000001937) Frankia sp. CN6 (UP000604475) UniProtKB Star A0A937RDG0_9ACTN Frankia sp. EI5c (UP000077018) Frankia sp. R43 (UP000050262) Frankiaceae bacterium (UP000633387) UniProtKB Star A0A924SL29_9ACTN Parafrankia Parafrankia colletiae (UP000179627) Parafrankia soli (UP000179769) Protofrankia Candidatus Protofrankia californiensis (UP000199013) Candidatus Protofrankia datiscae (UP000001549) Pseudofrankia Pseudofrankia asymbiotica (UP000188929) UniProtKB Star A0A1V2IBA4_9ACTN Pseudofrankia inefficax (strain DSM 45817 / CECT 9037 / DDB 130130 / E... (UP000002484) UniProtKB Star E3IZD7_PSEI1 Frankiales bacterium (UP000599133) Frankineae bacterium MT45 (UP000243755) Geodermatophilales Antricoccaceae Antricoccus Antricoccus suffuscus (UP000237752) Geodermatophilaceae Blastococcus Blastococcus haudaquaticus (UP000219482) Blastococcus mobilis (UP000198403) Blastococcus saxobsidens (UP000292507) Blastococcus saxobsidens (strain DD2) (UP000007517) Blastococcus sp. CCUG 61487 (UP000305560) Blastococcus sp. CT_GayMR16 (UP000297781) Blastococcus sp. CT_GayMR19 (UP000298197) Blastococcus sp. CT_GayMR20 (UP000297836) Blastococcus sp. DSM 46786 (UP000198952) UniProtKB Star A0A1H7RIE2_9ACTN Blastococcus sp. DSM 46838 (UP000198589) Blastococcus sp. TF02-8 (UP000252403) Blastococcus sp. TF02-9 (UP000253272) UniProtKB Star A0A366ZIA6_9ACTN Blastococcus sp. TF02A-26 (UP000252630) UniProtKB Star A0A367AP10_9ACTN Blastococcus sp. TF02A-30 (UP000253175) UniProtKB Star A0A367AU94_9ACTN Geodermatophilus Geodermatophilus daqingensis (UP000541969) Geodermatophilus dictyosporus (UP000198857) UniProtKB Star A0A1I5R334_9ACTN Geodermatophilus nigrescens (UP000184471) UniProtKB Star A0A1M5JIZ4_9ACTN Geodermatophilus obscurus (strain ATCC 25078 / DSM 43160 / JCM 3152 / ... (UP000001382) UniProtKB Star D2SC87_GEOOG Geodermatophilus ruber (UP000199152) Geodermatophilus sabuli (UP000219514) UniProtKB Star A0A285EB62_9ACTN Geodermatophilus sp. DF01_2 (UP000297607) UniProtKB Star A0A4Y9N6Y6_9ACTN Geodermatophilus sp. LHW52908 (UP000262362) UniProtKB Star A0A372IXZ0_9ACTN Geodermatophilus sp. Leaf369 (UP000051830) UniProtKB Star A0A0Q5VHE0_9ACTN Geodermatophilus sp. TF02-6 (UP000253027) UniProtKB Star A0A366ZUD7_9ACTN Goekera Goekera deserti (UP000470470) UniProtKB Star A0A7K3WKL2_9ACTN Modestobacter Modestobacter caceresii (UP000029713) UniProtKB Star A0A098Y3Z2_9ACTN Modestobacter marinus (UP000006461) UniProtKB Star I4F182_9ACTN Modestobacter muralis (UP000468828) UniProtKB Star A0A6P0H1V8_9ACTN Modestobacter roseus (UP000321490) UniProtKB Star A0A562IRR7_9ACTN Modestobacter sp. DSM 44400 (UP000199500) UniProtKB Star A0A1H3HCP7_9ACTN Modestobacter sp. VKM Ac-2676 (UP000093049) Modestobacter versicolor (UP000247602) UniProtKB Star A0A323V9H2_9ACTN Glycomycetales Glycomycetaceae Glycomyces Glycomyces buryatensis (UP000308760) Glycomyces paridis (UP000305792) Glycomyces terrestris (UP000277256) Natronoglycomyces Natronoglycomyces albus (UP000662939) Stackebrandtia Stackebrandtia albiflava (UP000321617) Stackebrandtia endophytica (UP000317043) Stackebrandtia nassauensis (strain DSM 44728 / CIP 108903 / NRRL B-163... (UP000000844) Jatrophihabitantales Jatrophihabitantaceae Jatrophihabitans Jatrophihabitans endophyticus (UP000186132) UniProtKB Star A0A1M5SUG0_9ACTN Jiangellales Jiangellaceae Haloactinopolyspora Haloactinopolyspora alba (UP000243528) Jiangella Jiangella asiatica (UP000294739) Jiangella aurantiaca (UP000295217) Phytoactinopolyspora Phytoactinopolyspora alkaliphila (UP000469185) Phytoactinopolyspora halophila (UP000250462) Phytoactinopolyspora halotolerans (UP000475214) Phytoactinopolyspora mesophila (UP000460435) Kineosporiales Kineosporiaceae Angustibacter sp. Root456 (UP000051170) Kineococcus Kineococcus aurantiacus (UP000521922) Kineococcus radiotolerans (strain ATCC BAA-149 / DSM 14245 / SRS30216) (UP000001116) Kineococcus xinjiangensis (UP000239485) Pseudokineococcus Pseudokineococcus lusitanus (UP000276232) Pseudokineococcus marinus (UP000555552) Quadrisphaera Quadrisphaera granulorum (UP000245469) Quadrisphaera setariae (UP000321234) Quadrisphaera sp. DSM 44207 (UP000199015) Kitasatosporales Carbonactinosporaceae Carbonactinospora Carbonactinospora thermoautotrophica (UP000070188) Streptomycetaceae Actinacidiphila Actinacidiphila alni (UP000199323) Actinacidiphila glaucinigra (UP000198280) Actinacidiphila guanduensis (UP000199341) Actinacidiphila oryziradicis (UP000305778) UniProtKB Star A0A4U0SKN7_9ACTN Actinacidiphila paucisporea (UP000184111) Actinacidiphila rubida (UP000181951) Actinacidiphila yanglinensis (UP000236754) Allostreptomyces Allostreptomyces psammosilenae (UP000567795) Embleya Embleya scabrispora (UP000190037) Kitasatospora Kitasatospora acidiphila (UP000319103) Kitasatospora albolonga (UP000192251) Kitasatospora atroaurantiaca (UP000318416) Kitasatospora aureofaciens (UP000037395) Kitasatospora cheerisanensis KCTC 2395 (UP000027178) Kitasatospora griseola (UP000032066) Kitasatospora indigofera (UP000617734) Kitasatospora kifunensis (UP000540506) Kitasatospora setae (strain ATCC 33774 / DSM 43861 / JCM 3304 / KCC A-... (UP000007076) Kitasatospora sp. MMS16-BH015 (UP000239175) Kitasatospora sp. Root187 (UP000051829) Kitasatospora viridis (UP000317940) Mangrovactinospora Mangrovactinospora gilvigrisea (UP000243342) UniProtKB Star A0A1J7C7L0_9ACTN Peterkaempfera Peterkaempfera bronchialis (UP000249340) Streptacidiphilus Streptacidiphilus fuscans (UP000657385) Streptacidiphilus jiangxiensis (UP000183015) Streptacidiphilus pinicola (UP000248889) Streptantibioticus Streptantibioticus cattleyicolor (strain ATCC 35852 / DSM 46488 / JCM ... (UP000007842) Streptomyces Streptomyces abyssalis (UP000176087) Streptomyces acidiscabies (UP000037151) Streptomyces actinomycinicus (UP000661858) Streptomyces actuosus (UP000247634) Streptomyces adustus (UP000325849) Streptomyces afghaniensis 772 (UP000015001) Streptomyces agglomeratus (UP000095759) Streptomyces aidingensis (UP000199207) Streptomyces alanosinicus (UP000655443) Streptomyces albidoflavus group Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) (UP000001973) Streptomyces albiflavescens (UP000600365) Streptomyces alboflavus (UP000195880) Streptomyces albus (strain ATCC 21838 / DSM 41398 / FERM P-419 / JCM 4... (UP000031523) Streptomyces alkaliphilus (UP000538929) Streptomyces alkaliterrae (UP000320857) Streptomyces ambofaciens (strain ATCC 23877 / 3486 / DSM 40053 / JCM 4... (UP000061018) Streptomyces apricus (UP000324965) Streptomyces armeniacus (UP000254425) Streptomyces aurantiacus group Streptomyces alboniger (UP000326553) Streptomyces aurantiacus (UP000516444) Streptomyces aurantiacus JA 4570 (UP000014629) Streptomyces dioscori (UP000240429) Streptomyces flaveus (UP000637788) UniProtKB Star A0A917VM29_9ACTN Streptomyces griseoaurantiacus M045 (UP000003022) Streptomyces resistomycificus (UP000037251) UniProtKB Star A0A0L8KXS7_9ACTN Streptomyces aurantiogriseus (UP000658320) Streptomyces auratus AGR0001 (UP000009036) Streptomyces avermitilis (strain ATCC 31267 / DSM 46492 / JCM 5070 / N... (UP000000428) UniProtKB Star Q82ER8_STRAW Streptomyces beijiangensis (UP000664167) Streptomyces benahoarensis (UP000320888) Streptomyces bingchenggensis (strain BCW-1) (UP000000377) Streptomyces boluensis (UP000598297) Streptomyces boncukensis (UP000477722) Streptomyces brasiliensis (UP000657574) Streptomyces buecherae (UP000509303) Streptomyces bungoensis (UP000053024) Streptomyces caatingaensis (UP000037288) Streptomyces cacaoi (UP000319210) Streptomyces caelestis (UP000037773) Streptomyces caeruleatus (UP000053429) Streptomyces calvus (UP000316215) Streptomyces candidus (UP000540423) Streptomyces capitiformicae (UP000603227) Streptomyces carminius (UP000230407) Streptomyces cellostaticus (UP000054241) Streptomyces chattanoogensis (UP000037982) Streptomyces chromofuscus (UP000594008) Streptomyces chumphonensis (UP000632289) Streptomyces cinnamoneus group Streptomyces cinnamoneus (UP000222531) Streptomyces clavuligerus (UP000002357) Streptomyces collinus (strain DSM 40733 / Tue 365) (UP000015423) Streptomyces colonosanans (UP000179935) Streptomyces coryli (UP000481583) Streptomyces corynorhini (UP000253741) Streptomyces curacoi (UP000054024) Streptomyces cyaneogriseus subsp. noncyanogenus (UP000032234) Streptomyces daliensis (UP000675554) Streptomyces dangxiongensis (UP000268329) Streptomyces davaonensis (strain DSM 101723 / JCM 4913 / KCC S-0913 / ... (UP000008043) Streptomyces diacarni (UP000252914) Streptomyces dysideae (UP000053260) UniProtKB Star A0A124IE19_9ACTN Streptomyces echinatus (UP000585836) Streptomyces echinoruber (UP000623010) Streptomyces eurocidicus (UP000235945) Streptomyces fagopyri (UP000326179) Streptomyces ferrugineus (UP000594205) Streptomyces filamentosus (UP000632849) Streptomyces filipinensis (UP000618795) Streptomyces finlayi (UP000515307) Streptomyces formicae (UP000221011) Streptomyces fructofermentans (UP000645555) Streptomyces fulvorobeus (UP000498980) Streptomyces fumanus (UP000630718) Streptomyces fumigatiscleroticus (UP000654529) Streptomyces fungicidicus (UP000282170) Streptomyces fuscichromogenes (UP000653411) UniProtKB Star A0A917XC10_9ACTN Streptomyces galilaeus (UP000325988) UniProtKB Star A0A5J6ETN0_STRGJ Streptomyces genisteinicus (UP000516230) Streptomyces gilvosporeus (UP000192726) Streptomyces glaucescens (UP000029482) Streptomyces globosus (UP000252004) Streptomyces griseicoloratus (UP000621210) Streptomyces griseochromogenes (UP000092659) Streptomyces griseorubiginosus (UP000054375) UniProtKB Star A0A117QZH1_9ACTN Streptomyces griseostramineus (UP000579523) Streptomyces griseoviridis (UP000271291) Streptomyces hainanensis (UP000295345) Streptomyces harbinensis (UP000198873) Streptomyces hoynatensis (UP000272474) Streptomyces humidus (UP000606194) Streptomyces hundungensis (UP000271554) Streptomyces indicus (UP000199155) Streptomyces inhibens (UP000262477) Streptomyces inusitatus (UP000630936) Streptomyces ipomoeae 91-03 (UP000010411) Streptomyces jeddahensis (UP000077381) Streptomyces jumonjinensis (UP000419138) Streptomyces kanasensis (UP000054011) Streptomyces kaniharaensis (UP000450000) Streptomyces kasugaensis (UP000292452) Streptomyces katsurahamanus (UP000460558) Streptomyces klenkii (UP000270343) Streptomyces laurentii (UP000217676) Streptomyces lavendofoliae (UP000636661) Streptomyces lavendulae subsp. lavendulae (UP000231791) Streptomyces liangshanensis (UP000501179) Streptomyces lincolnensis (UP000092598) UniProtKB Star A0A1B1MEM7_STRLN Streptomyces lonarensis (UP000578686) Streptomyces longispororuber (UP000608024) Streptomyces longwoodensis (UP000053271) Streptomyces lucensis JCM 4490 (UP000620224) Streptomyces lunaelactis (UP000244201) Streptomyces luteolifulvus (UP000442707) Streptomyces luteoverticillatus (UP000267900) Streptomyces lydicamycinicus (UP000048965) Streptomyces lydicus (UP000094094) Streptomyces malaysiense (UP000034838) Streptomyces mangrovisoli (UP000034196) Streptomyces marincola (UP000194218) Streptomyces mashuensis (UP000638313) Streptomyces mexicanus (UP000517694) Streptomyces minutiscleroticus (UP000619244) Streptomyces monashensis (UP000179642) UniProtKB Star A0A1S2PRG5_9ACTN Streptomyces montanisoli (UP000670475) Streptomyces morookaense (UP000587462) Streptomyces mutabilis (UP000029095) Streptomyces naganishii JCM 4654 (UP000608955) Streptomyces netropsis (UP000290342) Streptomyces nitrosporeus (UP000326178) Streptomyces niveoruber (UP000653493) Streptomyces nodosus (UP000031526) Streptomyces noursei (UP000236047) Streptomyces nymphaeiformis (UP000582643) Streptomyces oceani (UP000176101) Streptomyces olivoverticillatus (UP000556084) Streptomyces palmae (UP000297948) Streptomyces paludis (UP000253868) Streptomyces peucetius subsp. caesius ATCC 27952 (UP000230011) Streptomyces phaeofaciens (UP000646776) Streptomyces phyllanthi (UP000326979) Streptomyces pilosus (UP000656732) Streptomyces piniterrae (UP000308697) Streptomyces pluripotens (UP000031501) Streptomyces poonensis (UP000622166) Streptomyces populi (UP000236178) Streptomyces pristinaespiralis (strain ATCC 25486 / DSM 40338 / CBS 91... (UP000002805) Streptomyces pseudogriseolus group Streptomyces gancidicus BKS 13-15 (UP000011732) Streptomyces purpureus (UP000619486) Streptomyces qinglanensis (UP000175829) Streptomyces qinzhouensis (UP000320580) Streptomyces radiopugnans (UP000199055) Streptomyces regalis (UP000053923) Streptomyces roseochromogenus subsp. oscitans DS 12.976 (UP000017984) Streptomyces roseolilacinus (UP000654123) Streptomyces roseus (UP000035932) Streptomyces rubellomurinus (strain ATCC 31215) (UP000033699) Streptomyces ruber (UP000620156) Streptomyces rubrolavendulae (UP000095349) Streptomyces scabichelini (UP000472335) UniProtKB Star A0A6G4VKZ8_9ACTN Streptomyces scabiei (strain 87.22) (UP000001444) Streptomyces scopuliridis RB72 (UP000245992) Streptomyces seoulensis (UP000292547) Streptomyces shenzhenensis (UP000270471) UniProtKB Star A0A3M0HY09_9ACTN Streptomyces showdoensis (UP000265325) Streptomyces silvensis (UP000054804) Streptomyces smaragdinus (UP000466345) Streptomyces solincola (UP000239322) Streptomyces sp. (UP000629222) Streptomyces sp. (strain CB03234) (UP000186270) Streptomyces sp. (strain SirexAA-E / ActE) (UP000001397) Streptomyces sp. 1-11 (UP000317474) Streptomyces sp. 13-12-16 (UP000193313) Streptomyces sp. 136MFCol5.1 (UP000199326) Streptomyces sp. 150FB (UP000031584) Streptomyces sp. 3213.3 (UP000198754) UniProtKB Star A0A1H5EG59_9ACTN Streptomyces sp. 3214.6 (UP000190947) UniProtKB Star A0A1M5YJJ9_9ACTN Streptomyces sp. 7-21 (UP000637916) Streptomyces sp. 846.5 (UP000295370) UniProtKB Star A0A4V3F0T3_9ACTN Streptomyces sp. 8K308 (UP000294502) Streptomyces sp. A0642 (UP000310616) Streptomyces sp. A1136 (UP000307332) Streptomyces sp. A73 (UP000680340) Streptomyces sp. ADI93-02 (UP000281963) Streptomyces sp. ADI95-17 (UP000274768) Streptomyces sp. ADI96-02 (UP000273170) Streptomyces sp. ADI97-07 (UP000281409) Streptomyces sp. AJS327 (UP000555167) Streptomyces sp. AS58 (UP000037758) Streptomyces sp. AVP053U2 (UP000054731) Streptomyces sp. AcH 505 (UP000031567) Streptomyces sp. Act143 (UP000245455) Streptomyces sp. Ag109_G2-6 (UP000277533) Streptomyces sp. Ag109_O5-10 (UP000198812) Streptomyces sp. Amel2xC10 (UP000192930) Streptomyces sp. B93 (UP000677896) Streptomyces sp. BA2 (UP000431136) Streptomyces sp. BK239 (UP000292555) Streptomyces sp. BR123 (UP000528419) Streptomyces sp. CB00455 (UP000185643) Streptomyces sp. CB01249 (UP000186839) Streptomyces sp. CB01373 (UP000232070) Streptomyces sp. CB01580 (UP000186318) Streptomyces sp. CB01635 (UP000232157) Streptomyces sp. CB01881 (UP000323285) Streptomyces sp. CB01883 (UP000186398) Streptomyces sp. CB02056 (UP000186379) Streptomyces sp. CB02488 (UP000186200) Streptomyces sp. CB02923 (UP000185893) Streptomyces sp. CB02959 (UP000231976) Streptomyces sp. CB02980 (UP000633161) Streptomyces sp. CC53 (UP000179639) Streptomyces sp. CNQ-509 (UP000034283) Streptomyces sp. CdTB01 (UP000068029) Streptomyces sp. DI166 (UP000198690) Streptomyces sp. DJ (UP000235150) Streptomyces sp. DSM 15324 (UP000053431) UniProtKB Star A0A101UCC9_9ACTN Streptomyces sp. DSM 40868 (UP000501663) Streptomyces sp. DvalAA-14 (UP000199020) Streptomyces sp. ERV7 (UP000078470) Streptomyces sp. F-1 (UP000095403) Streptomyces sp. F-3 (UP000078145) Streptomyces sp. F001 (UP000293662) Streptomyces sp. FH025 (UP000664166) Streptomyces sp. FXJ1.172 (UP000077074) Streptomyces sp. GKU 257-1 (UP000659510) Streptomyces sp. GS7 (UP000464558) Streptomyces sp. Go-475 (UP000253251) Streptomyces sp. H-KF8 (UP000093719) Streptomyces sp. HG99 (UP000231274) Streptomyces sp. HGB0020 (UP000014410) Streptomyces sp. HPH0547 (UP000014390) Streptomyces sp. IB201691-2A2 (UP000317862) UniProtKB Star A0A550HSV7_9ACTN Streptomyces sp. ICBB 8177 (UP000245673) Streptomyces sp. ICC1 (UP000250268) Streptomyces sp. ISL-1 (UP000686739) Streptomyces sp. ISL-10 (UP000685402) Streptomyces sp. ISL-11 (UP000693098) Streptomyces sp. ISL-12 (UP000686402) Streptomyces sp. ISL-63 (UP000687896) Streptomyces sp. ISL-66 (UP000692692) Streptomyces sp. ISL-86 (UP000690178) Streptomyces sp. ISL-94 (UP000689511) Streptomyces sp. ISL-96 (UP000686288) Streptomyces sp. ISL-98 (UP000686833) Streptomyces sp. JV178 (UP000230369) Streptomyces sp. KM273126 (UP000294981) Streptomyces sp. M41(2017) (UP000192467) Streptomyces sp. MBRL 10 (UP000053687) Streptomyces sp. MMG1121 (UP000037687) Streptomyces sp. MMG1533 (UP000037741) UniProtKB Star A0A0M8THW9_9ACTN Streptomyces sp. MP131-18 (UP000189065) Streptomyces sp. MZ04 (UP000297691) Streptomyces sp. Mg1 (UP000035653) Streptomyces sp. MnatMP-M17 (UP000198886) Streptomyces sp. NA02950 (UP000509142) Streptomyces sp. NA04227 (UP000509509) Streptomyces sp. NBRC 110611 (UP000094479) Streptomyces sp. NRRL B-3648 (UP000037702) Streptomyces sp. NRRL F-4428 (UP000033569) Streptomyces sp. NRRL F-4489 (UP000053256) Streptomyces sp. NRRL F-5122 (UP000054048) Streptomyces sp. NRRL S-1521 (UP000053420) Streptomyces sp. NRRL WC-3605 (UP000052945) Streptomyces sp. NRRL WC-3618 (UP000037738) Streptomyces sp. NTH33 (UP000248559) Streptomyces sp. NWU339 (UP000245372) Streptomyces sp. NWU49 (UP000245632) Streptomyces sp. Ncost-T10-10d (UP000198750) Streptomyces sp. PAN_FS17 (UP000199275) Streptomyces sp. PBH53 (UP000036399) Streptomyces sp. PT12 (UP000252839) Streptomyces sp. PTY087I2 (UP000093256) Streptomyces sp. QHH-9511 (UP000429360) Streptomyces sp. R302 (UP000541839) Streptomyces sp. RB17 (UP000435531) Streptomyces sp. RG38 (UP000677875) Streptomyces sp. RKND-216 (UP000308406) Streptomyces sp. Rer75 (UP000509480) Streptomyces sp. Root264 (UP000051177) UniProtKB Star A0A0Q9AY55_9ACTN Streptomyces sp. Ru71 (UP000237414) Streptomyces sp. Ru72 (UP000237426) Streptomyces sp. Ru73 (UP000236956) Streptomyces sp. Ru87 (UP000222409) Streptomyces sp. S4.7 (UP000472328) Streptomyces sp. SA15 (UP000217715) UniProtKB Star A0A2A2YZ12_9ACTN Streptomyces sp. SAJ15 (UP000437567) Streptomyces sp. SAT1 (UP000078022) Streptomyces sp. SDr-06 (UP000253031) Streptomyces sp. SID10115 (UP000475437) Streptomyces sp. SID10815 (UP000481022) Streptomyces sp. SID10853 (UP000478642) Streptomyces sp. SID12488 (UP000480610) UniProtKB Star A0A6G3Q8L5_9ACTN Streptomyces sp. SID13031 (UP000474737) Streptomyces sp. SID13726 (UP000476900) Streptomyces sp. SID14478 (UP000473262) Streptomyces sp. SID161 (UP000479902) Streptomyces sp. SID2119 (UP000462206) Streptomyces sp. SID2131 (UP000460669) Streptomyces sp. SID3343 (UP000470372) Streptomyces sp. SID4985 (UP000452311) Streptomyces sp. SID5785 (UP000444212) Streptomyces sp. SID5789 (UP000451726) Streptomyces sp. SID5910 (UP000465865) Streptomyces sp. SID625 (UP000469395) Streptomyces sp. SID7760 (UP000462747) Streptomyces sp. SID7803 (UP000470946) Streptomyces sp. SID7982 (UP000482171) Streptomyces sp. SID8111 (UP000472955) Streptomyces sp. SID8352 (UP000463027) Streptomyces sp. SID8379 (UP000450869) Streptomyces sp. SID8455 (UP000481552) Streptomyces sp. SJ1-7 (UP000579177) Streptomyces sp. SLBN-118 (UP000318566) Streptomyces sp. SN-593 (UP000595703) Streptomyces sp. SW4 (UP000248554) Streptomyces sp. So13.3 (UP000310490) Streptomyces sp. T1317-0309 (UP000297826) Streptomyces sp. TLI_185 (UP000276963) UniProtKB Star A0A3N4ZT27_9ACTN Streptomyces sp. TLI_235 (UP000218662) Streptomyces sp. TRM68367 (UP000641258) Streptomyces sp. TRM68416 (UP000602348) Streptomyces sp. TS71-3 (UP000677732) Streptomyces sp. TSRI0281 (UP000186952) Streptomyces sp. TSRI0384-2 (UP000232010) Streptomyces sp. TYQ1024 (UP000552511) Streptomyces sp. Tue6028 (UP000217789) Streptomyces sp. TverLS-915 (UP000198957) Streptomyces sp. UH6 (UP000545961) Streptomyces sp. W1SF4 (UP000273501) Streptomyces sp. WAC 01438 (UP000271045) Streptomyces sp. WAC00469 (UP000269080) Streptomyces sp. WAC04657 (UP000075363) Streptomyces sp. WAC06614 (UP000277644) Streptomyces sp. WM4235 (UP000037699) Streptomyces sp. WM6386 (UP000033641) UniProtKB Star A0A0F5VRE4_9ACTN Streptomyces sp. WMMB 714 (UP000182206) Streptomyces sp. WZ.A104 (UP000217525) Streptomyces sp. YIM 121038 (UP000308220) Streptomyces sp. YIM 130001 (UP000266479) Streptomyces sp. Z26 (UP000288048) Streptomyces sp. adm13(2018) (UP000466190) Streptomyces sp. cf386 (UP000198720) Streptomyces sp. e14 (UP000004704) Streptomyces sp. ms191 (UP000431352) Streptomyces sp. sk2.1 (UP000483393) Streptomyces sp. yr375 (UP000198568) UniProtKB Star A0A1H9I3H7_9ACTN Streptomyces sparsogenes DSM 40356 (UP000186168) Streptomyces spinoverrucosus (UP000317881) Streptomyces spiralis (UP000641386) Streptomyces spongiae (UP000400924) Streptomyces sporangiiformans (UP000317378) Streptomyces subrutilus (UP000095705) Streptomyces sulfonofaciens (UP000603708) Streptomyces taklimakanensis (UP000473014) Streptomyces tardus (UP000694501) Streptomyces tateyamensis (UP000248039) Streptomyces termitum (UP000644020) Streptomyces tirandamycinicus (UP000244900) Streptomyces toyocaensis (UP000028341) Streptomyces triculaminicus (UP000664781) Streptomyces tsukubensis (UP000190539) Streptomyces turgidiscabies Car8 (UP000010931) Streptomyces uncialis (UP000186455) Streptomyces varsoviensis (UP000037020) Streptomyces venezuelae (strain ATCC 10712 / CBS 650.69 / DSM 40230 / ... (UP000006854) Streptomyces violaceusniger group Streptomyces albiflaviniger (UP000636850) Streptomyces hygroscopicus subsp. jinggangensis (strain 5008) (UP000007170) Streptomyces malaysiensis (UP000236520) Streptomyces viridochromogenes (strain DSM 40736 / JCM 4977 / BCRC 120... (UP000004184) Streptomyces wuyuanensis (UP000199063) Streptomyces xanthii (UP000516428) Streptomyces xanthophaeus (UP000600026) Streptomyces xinghaiensis (UP000028058) Streptomyces yokosukanensis (UP000053127) Streptomyces zagrosensis (UP000588098) Streptomyces zhaozhouensis (UP000219072) Streptomyces zinciresistens K42 (UP000004217) Streptomycetaceae bacterium (UP000561568) Streptomycetaceae bacterium MP113-05 (UP000017915) Wenjunlia Wenjunlia tyrosinilytica (UP000641932) Wenjunlia vitaminophila (UP000050867) Micrococcales Beutenbergiaceae Beutenbergia Beutenbergia cavernae (strain ATCC BAA-8 / DSM 12333 / NBRC 16432) (UP000007962) Miniimonas Miniimonas arenae (UP000313849) Salana Salana multivorans (UP000275356) Serinibacter Serinibacter arcticus (UP000297318) Serinibacter salmoneus (UP000224915) Bogoriellaceae Bogoriella Bogoriella caseilytica (UP000280668) Georgenia Georgenia muralis (UP000280726) Georgenia ruanii (UP000429644) Georgenia satyanarayanai (UP000250222) Georgenia soli (UP000222106) Georgenia subflava (UP000437709) Georgenia yuyongxinii (UP000318693) Brevibacteriaceae Brevibacterium Brevibacterium casei S18 (UP000009879) Brevibacterium celere (UP000253509) Brevibacterium jeotgali (UP000234462) Brevibacterium linens (UP000031488) Brevibacterium luteolum (UP000235703) Brevibacterium mcbrellneri ATCC 49030 (UP000005714) Brevibacterium ravenspurgense (UP000243589) Brevibacterium rongguiense (UP000469215) Brevibacterium sp. CS2 (UP000298752) Sediminivirga Sediminivirga luteola (UP000616114) Spelaeicoccus Spelaeicoccus albus (UP000539111) Cellulomonadaceae Actinotalea Actinotalea fermentans (UP000321484) Actinotalea ferrariae CF5-4 (UP000019753) Actinotalea soli (UP000664209) Cellulomonas Cellulomonas aerilata (UP000321181) Cellulomonas bogoriensis 69B4 = DSM 16987 (UP000054314) Cellulomonas carbonis T26 (UP000029839) Cellulomonas cellasea DSM 20118 (UP000029833) Cellulomonas chitinilytica (UP000632740) Cellulomonas composti (UP000321720) Cellulomonas denverensis (UP000581206) Cellulomonas fimi (UP000562124) Cellulomonas fimi (strain ATCC 484 / DSM 20113 / JCM 1341 / NBRC 15513... (UP000008460) Cellulomonas flavigena (strain ATCC 482 / DSM 20109 / BCRC 11376 / JCM... (UP000000849) Cellulomonas gilvus (strain ATCC 13127 / NRRL B-14078) (UP000000485) Cellulomonas hominis (UP000321723) Cellulomonas marina (UP000199012) Cellulomonas pakistanensis (UP000642125) Cellulomonas persica (UP000321386) Cellulomonas shaoxiangyii (UP000296469) Cellulomonas soli (UP000321798) Cellulomonas sp. (UP000659298) Cellulomonas sp. B6 (UP000054319) Cellulomonas sp. HLT2-17 (UP000293764) Cellulomonas sp. JH27-2 (UP000612875) Cellulomonas sp. KH9 (UP000199404) Cellulomonas sp. Leaf395 (UP000051971) Cellulomonas sp. NEAU-YY56 (UP000269289) Cellulomonas sp. PhB143 (UP000276333) Cellulomonas sp. PhB150 (UP000273256) Cellulomonas sp. SLBN-39 (UP000315994) Cellulomonas sp. WB94 (UP000245142) Oerskovia Oerskovia sp. Root918 (UP000051694) Paraoerskovia Paraoerskovia marina (UP000185663) Pseudactinotalea Pseudactinotalea sp. HY158 (UP000374843) Sediminihabitans Sediminihabitans luteus (UP000231693) Demequinaceae Demequina Demequina activiva (UP000652354) Demequina lutea (UP000547973) Demequina mangrovi (UP000183315) Dermabacteraceae Brachybacterium Brachybacterium alimentarium (UP000218598) Brachybacterium endophyticum (UP000245590) Brachybacterium faecium (strain ATCC 43885 / DSM 4810 / JCM 11609 / LM... (UP000001919) Brachybacterium muris UCD-AY4 (UP000019754) Brachybacterium nesterenkovii (UP000195981) Brachybacterium phenoliresistens (UP000023067) Brachybacterium sp. SGAir0954 (UP000301626) Brachybacterium sp. UMB0905 (UP000235560) Brachybacterium sp. Z12 (UP000515984) Brachybacterium vulturis (UP000218165) Dermabacter Dermabacter sp. HFH0086 (UP000014577) Helcobacillus Helcobacillus massiliensis (UP000568050) Dermacoccaceae Allobranchiibius Allobranchiibius huperziae (UP000571817) UniProtKB Star A0A853DQT5_9MICO Barrientosiimonas Barrientosiimonas humi (UP000318336) Branchiibius Branchiibius sp. NY16-3462-2 (UP000075667) UniProtKB Star A0A151BXF5_9MICO Dermacoccus Dermacoccus nishinomiyaensis (UP000027986) Dermacoccus sp. 147Ba (UP000294039) Flexivirga Flexivirga aerilata (UP000557772) Flexivirga caeni (UP000271678) Flexivirga endophytica (UP000636793) Flexivirga oryzae (UP000559182) Leekyejoonella Leekyejoonella antrihumi (UP000320244) Luteipulveratus Luteipulveratus halotolerans (UP000037397) Luteipulveratus mongoliensis (UP000066480) Metallococcus Metallococcus carri (UP000744769) Rudaeicoccus Rudaeicoccus suwonensis (UP000318297) Yimella Yimella sp. RIT 621 (UP000291176) Yimella sp. cx-51 (UP000637846) Dermatophilaceae Austwickia Austwickia chelonae NBRC 105200 (UP000008495) Dermatophilaceae bacterium (UP000584016) Dermatophilus Dermatophilus congolensis (UP000242637) Kineosphaera Kineosphaera limosa NBRC 100340 (UP000008366) UniProtKB Star K6WVN8_9MICO Mobilicoccus Mobilicoccus pelagius NBRC 104925 (UP000004367) Intrasporangiaceae Arsenicicoccus Arsenicicoccus cauae (UP000431092) Humibacillus Humibacillus sp. DSM 29435 (UP000175826) Humibacillus xanthopallidus (UP000316747) Intrasporangium Intrasporangium calvum (strain ATCC 23552 / DSM 43043 / JCM 3097 / NBR... (UP000008914) Intrasporangium chromatireducens Q5-1 (UP000019494) Intrasporangium oryzae NRRL B-24470 (UP000019489) Janibacter Janibacter alkaliphilus (UP000592181) Janibacter cremeus (UP000554054) Janibacter indicus (UP000182938) Janibacter melonis (UP000076976) Janibacter sp. HTCC2649 (UP000005063) Knoellia Knoellia locipacati (UP000321793) Knoellia remsis (UP000237822) Knoellia sp. DB2414S (UP000588586) Knoellia subterranea KCTC 19937 (UP000030011) Lapillicoccus Lapillicoccus jejuensis (UP000317893) Marihabitans Marihabitans asiaticum (UP000315628) Ornithinicoccus Ornithinicoccus hortensis (UP000319516) Oryzihumus Oryzihumus leptocrescens (UP000319514) Pedococcus Pedococcus badiiscoriae (UP000573599) Pedococcus cremeus (UP000199019) Phycicoccus Phycicoccus duodecadis (UP000233781) Phycicoccus elongatus Lp2 (UP000013167) Phycicoccus endophyticus (UP000515976) Phycicoccus flavus (UP000287866) Phycicoccus sp. BSK3Z-2 (UP000677016) Phycicoccus sp. DTK01 (UP000663787) Phycicoccus sp. HDW14 (UP000501702) Phycicoccus sp. Root563 (UP000051641) Terrabacter Terrabacter aerolatus (UP000321534) Terrabacter sp. (UP000661553) Terrabacter sp. MAHUQ-38 (UP000614522) Terracoccus Terracoccus luteus (UP000278440) Tetrasphaera Tetrasphaera australiensis Ben110 (UP000035763) Tetrasphaera japonica T1-X7 (UP000035721) Tetrasphaera jenkinsii Ben 74 (UP000035720) Tetrasphaera sp. F2B08 (UP000437955) UniProtKB Star A0A6I1G1I7_9MICO Tetrasphaera sp. HKS02 (UP000423741) Jonesiaceae Flavimobilis Flavimobilis marinus (UP000198520) Flavimobilis soli (UP000221394) Jonesia Jonesia denitrificans (strain ATCC 14870 / DSM 20603 / BCRC 15368 / CI... (UP000000628) Kytococcaceae Kytococcus Kytococcus aerolatus (UP000198122) Kytococcus sp. HMSC28H12 (UP000176675) Luteimicrobium Luteimicrobium subarcticum (UP000231586) Luteimicrobium xylanilyticum (UP000326702) Microbacteriaceae Agreia Agreia sp. Leaf210 (UP000051653) Agrococcus Agrococcus casei LMG 22410 (UP000195787) Agrococcus pavilionensis RW1 (UP000016462) Agrococcus sp. SGAir0287 (UP000302312) Agromyces Agromyces agglutinans (UP000431080) Agromyces albus (UP000293865) Agromyces archimandritae (UP000671914) Agromyces atrinae (UP000292686) Agromyces aureus (UP000078437) Agromyces badenianii (UP000244729) Agromyces bauzanensis (UP000636956) Agromyces flavus (UP000199482) Agromyces intestinalis (UP000324678) Agromyces mariniharenae (UP000325243) Agromyces mediolanus (UP000610303) Agromyces protaetiae (UP000291259) Agromyces seonyuensis (UP000438182) Agromyces sp. (UP000645035) Agromyces sp. NDB4Y10 (UP000185889) Agromyces tardus (UP000275048) Alpinimonas Alpinimonas psychrophila (UP000524237) Amnibacterium Amnibacterium flavum (UP000244893) Amnibacterium setariae (UP000265742) Aurantimicrobium Aurantimicrobium minutum (UP000243847) Canibacter Canibacter oris (UP000571183) Chryseoglobus Chryseoglobus frigidaquae (UP000552883) Chryseoglobus sp. 28M-23 (UP000517724) Clavibacter Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (UP000195062) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (strain NCPPB 382) (UP000001564) Cnuibacter Cnuibacter physcomitrellae (UP000192775) Compostimonas Compostimonas suwonensis (UP000230161) Conyzicola Conyzicola lurida (UP000536685) Conyzicola nivalis (UP000606922) Cryobacterium Cryobacterium cheniae (UP000298433) Cryobacterium frigoriphilum (UP000297447) Cryobacterium fucosi (UP000298313) Cryobacterium lyxosi (UP000298424) Cryobacterium psychrophilum (UP000298218) Cryobacterium psychrotolerans (UP000198701) Cryobacterium roopkundense (UP000029864) Cryobacterium sp. (UP000611963) Cryobacterium sp. MDB2-A-2 (UP000297903) Cryobacterium sp. MLB-32 (UP000028923) Cryobacterium sp. SO1 (UP000293303) Cryobacterium tepidiphilum (UP000279859) Curtobacterium Curtobacterium oceanosedimentum (UP000072763) Curtobacterium sp. ISL-83 (UP000684586) Curtobacterium sp. Leaf261 (UP000050821) Curtobacterium sp. MCBD17_040 (UP000249296) Curtobacterium sp. MCSS17_008 (UP000248620) Curtobacterium sp. MR_MD2014 (UP000069933) Diaminobutyricibacter Diaminobutyricibacter tongyongensis (UP000474967) Diaminobutyricimonas Diaminobutyricimonas aerilata (UP000228758) Frigoribacterium Frigoribacterium sp. CG_9.8 (UP000619453) Frigoribacterium sp. JB110 (UP000195356) Frigoribacterium sp. Leaf164 (UP000051005) Frigoribacterium sp. Leaf172 (UP000051720) Frigoribacterium sp. PhB160 (UP000280987) Frigoribacterium sp. RIT-PI-h (UP000037934) Frondihabitans Frondihabitans australicus (UP000280008) Frondihabitans sp. 762G35 (UP000264876) Frondihabitans sp. Leaf304 (UP000051456) Frondihabitans sp. PAMC 28766 (UP000070552) Frondihabitans sp. PhB188 (UP000269803) Galbitalea Galbitalea soli (UP000479756) Glaciibacter Glaciibacter flavus (UP000307380) Glaciihabitans Glaciihabitans arcticus (UP000294194) Glaciihabitans sp. INWT7 (UP000515346) Glaciihabitans tibetensis (UP000237983) Gryllotalpicola Gryllotalpicola protaetiae (UP000275069) Gulosibacter Gulosibacter chungangensis (UP000433493) Gulosibacter macacae (UP000274391) Gulosibacter sp. 10 (UP000195931) Herbiconiux Herbiconiux flava (UP000549913) Herbiconiux ginsengi (UP000198891) Herbiconiux sp. SALV-R1 (UP000501494) Homoserinibacter Homoserinibacter sp. GY 40078 (UP000321701) Homoserinimonas Homoserinimonas aerilata (UP000317998) Humibacter Humibacter ginsenosidimutans (UP000320216) Klugiella Klugiella xanthotipulae (UP000318331) Labedella Labedella populi (UP000288603) Lacisediminihabitans Lacisediminihabitans changchengi (UP000636458) Lacisediminihabitans profunda (UP000321379) Leifsonia Leifsonia aquatica ATCC 14665 (UP000016605) Leifsonia psychrotolerans (UP000537260) Leifsonia sp. 21MFCrub1.1 (UP000198709) Leifsonia sp. AK011 (UP000537030) Leifsonia sp. CL147 (UP000198997) Leifsonia sp. Leaf336 (UP000050966) Leifsonia sp. Root112D2 (UP000051914) Leifsonia sp. Root227 (UP000051819) Leifsonia sp. Root60 (UP000051073) Leifsonia xyli subsp. xyli (strain CTCB07) (UP000001306) Leucobacter Leucobacter chromiiresistens (UP000070810) Leucobacter chromiisoli (UP000608530) Leucobacter coleopterorum (UP000503441) Leucobacter denitrificans (UP000515934) Leucobacter exalbidus (UP000675163) Leucobacter insecticola (UP000501387) Leucobacter komagatae (UP000032120) Leucobacter luti (UP000295601) Leucobacter massiliensis (UP000238650) Leucobacter ruminantium (UP000664398) Leucobacter soli (UP000693892) Leucobacter sp. 7(1) (UP000195513) Leucobacter sp. Ag1 (UP000033836) Leucobacter sp. CSA2 (UP000618733) Leucobacter sp. G161 (UP000053012) Leucobacter sp. OH1287 (UP000281351) Leucobacter sp. UCD-THU (UP000026917) Leucobacter sp. cx-328 (UP000658476) Leucobacter sp. cx-87 (UP000628933) Leucobacter sp. wl10 (UP000263010) Leucobacter tardus (UP000668403) Leucobacter triazinivorans (UP000289260) Leucobacter viscericola (UP000502677) Leucobacter weissii (UP000664382) Luna cluster Luna-1 subcluster Aquiluna Aquiluna borgnonia (UP000501003) Candidatus Aquiluna sp. IMCC13023 (UP000054510) Candidatus Aquiluna sp. UB-MaderosW2red (UP000243284) Rhodoluna Candidatus Rhodoluna planktonica (UP000243784) Rhodoluna lacicola (UP000067708) Lysinibacter Lysinibacter cavernae (UP000541033) Marisediminicola Marisediminicola antarctica (UP000464507) Microbacteriaceae bacterium (UP000637419) Microbacteriaceae bacterium MWH-Ta3 (UP000244011) Microbacterium Microbacterium aerolatum (UP000321225) Microbacterium agarici (UP000221369) Microbacterium album (UP000657592) Microbacterium aurum (UP000187185) Microbacterium azadirachtae (UP000033448) Microbacterium bovistercoris (UP000262172) Microbacterium caowuchunii (UP000326838) Microbacterium chocolatum (UP000037737) Microbacterium esteraromaticum (UP000196320) Microbacterium faecale (UP000633205) Microbacterium foliorum (UP000033572) Microbacterium ginsengisoli (UP000033451) Microbacterium halimionae (UP000526083) Microbacterium humi (UP000199183) Microbacterium hydrocarbonoxydans (UP000033900) Microbacterium immunditiarum (UP000576969) Microbacterium ketosireducens (UP000033956) Microbacterium kyungheense (UP000320235) Microbacterium lacticum (UP000319804) Microbacterium laevaniformans (UP000075357) Microbacterium lemovicicum (UP000276888) Microbacterium mangrovi (UP000031030) Microbacterium marinum (UP000573729) Microbacterium maritypicum MF109 (UP000016033) Microbacterium mitrae (UP000321196) Microbacterium oleivorans (UP000024001) Microbacterium oryzae (UP000422989) Microbacterium paludicola (UP000298358) Microbacterium protaetiae (UP000293995) Microbacterium pseudoresistens (UP000552045) Microbacterium pygmaeum (UP000199009) Microbacterium rhizomatis (UP000325827) Microbacterium saccharophilum (UP000321949) Microbacterium saperdae (UP000317209) Microbacterium schleiferi (UP000594480) Microbacterium sediminis (UP000093355) Microbacterium sorbitolivorans (UP000253508) Microbacterium sp. (UP000315916) Microbacterium sp. ABRD_28 (UP000280903) Microbacterium sp. BK668 (UP000294645) Microbacterium sp. C448 (UP000028883) Microbacterium sp. CGR2 (UP000278458) Microbacterium sp. CH12i (UP000027096) Microbacterium sp. Gd 4-13 (UP000245623) Microbacterium sp. Leaf203 (UP000051381) Microbacterium sp. MYb72 (UP000238041) Microbacterium sp. NIBRBAC000506063 (UP000672021) Microbacterium sp. No. 7 (UP000059097) Microbacterium sp. RG1 (UP000298650) Microbacterium sp. RU33B (UP000187047) Microbacterium sp. Root166 (UP000051650) Microbacterium sp. Root180 (UP000050802) Microbacterium sp. Root53 (UP000051407) Microbacterium sp. Root61 (UP000051216) Microbacterium sp. SA39 (UP000033425) Microbacterium sp. SLBN-146 (UP000318564) Microbacterium sp. SUBG005 (UP000032117) Microbacterium sp. SYP-A9085 (UP000432812) Microbacterium sp. Se63.02b (UP000515718) Microbacterium sp. T32 (UP000076494) Microbacterium sp. TNHR37B (UP000076535) Microbacterium sp. XT11 (UP000065197) Microbacterium sp. Yaish 1 (UP000215463) Microbacterium sp. ZXX196 (UP000440939) Microbacterium sp. cf046 (UP000199422) Microbacterium sp. dk485 (UP000297593) Microbacterium stercoris (UP000680132) Microbacterium telephonicum (UP000273158) Microbacterium thalassium (UP000537775) Microbacterium trichothecenolyticum (UP000034098) Microbacterium ulmi (UP000543598) Microcella Microcella putealis (UP000293519) Microterricola Microterricola viridarii (UP000058305) Mycetocola Mycetocola lacteus (UP000269438) Mycetocola manganoxydans (UP000270299) Mycetocola miduiensis (UP000198867) Mycetocola reblochoni REB411 (UP000196778) Mycetocola zhujimingii (UP000244962) Naasia Naasia lichenicola (UP000309133) Okibacterium Okibacterium fritillariae (UP000190857) Planctomonas Planctomonas sp. JC2975 (UP000558183) Plantibacter Plantibacter sp. Leaf314 (UP000051200) Pontimonas Pontimonas salivibrio (UP000243077) Protaetiibacter Protaetiibacter intestinalis (UP000278886) Protaetiibacter larvae (UP000322159) Protaetiibacter sp. SSC-01 (UP000516154) Pseudoclavibacter Pseudoclavibacter caeni (UP000481339) Pseudoclavibacter chungangensis (UP000467240) Pseudoclavibacter endophyticus (UP000431744) Pseudoclavibacter sp. CFCC 13611 (UP000437453) Pseudoclavibacter sp. RFBA6 (UP000237697) Pseudoclavibacter triregionum (UP000694249) Pseudolysinimonas Pseudolysinimonas yzui (UP000617531) Rathayibacter Rathayibacter sp. Leaf294 (UP000051858) Rathayibacter sp. Leaf296 (UP000050868) Rathayibacter tanaceti (UP000076717) Rathayibacter toxicus (UP000052979) Rathayibacter tritici (UP000077071) Rhodoglobus Rhodoglobus vestalii (UP000316560) Salinibacterium Salinibacterium hongtaonis (UP000244978) Salinibacterium sp. (UP000661634) Salinibacterium sp. dk2585 (UP000321885) Salinibacterium xinjiangense (UP000219440) Schumannella Schumannella sp. 10F1B-5-1 (UP000315365) Subtercola Subtercola boreus (UP000256486) Subtercola lobariae (UP000598775) Subtercola sp. PAMC28395 (UP000679172) Subtercola vilae (UP000306192) Terrimesophilobacter Terrimesophilobacter mesophilus (UP000298488) Yonghaparkia Yonghaparkia sp. Root332 (UP000051768) Micrococcaceae Arthrobacter Arthrobacter alpinus (UP000062833) Arthrobacter cavernae (UP000664164) Arthrobacter crusticola (UP000295411) Arthrobacter crystallopoietes (UP000181917) Arthrobacter crystallopoietes BAB-32 (UP000010729) Arthrobacter deserti (UP000523795) Arthrobacter echini (UP000305233) Arthrobacter glacialis (UP000237061) Arthrobacter globiformis NBRC 12137 (UP000003828) Arthrobacter jiangjiafuii (UP000676885) Arthrobacter livingstonensis (UP000247832) Arthrobacter mobilis (UP000544090) Arthrobacter nitrophenolicus (UP000011189) Arthrobacter oryzae (UP000273807) Arthrobacter pigmenti (UP000547458) Arthrobacter psychrochitiniphilus (UP000246303) Arthrobacter psychrolactophilus (UP000247980) Arthrobacter rhombi (UP000195913) Arthrobacter sp. (UP000665995) Arthrobacter sp. (strain FB24) (UP000000754) Arthrobacter sp. 7749 (UP000199762) Arthrobacter sp. Bz4 (UP000244710) Arthrobacter sp. CAU 1506 (UP000305124) Arthrobacter sp. ERGS1:01 (UP000060433) Arthrobacter sp. Edens01 (UP000054460) Arthrobacter sp. HMWF013 (UP000244718) Arthrobacter sp. ISL-28 (UP000692783) Arthrobacter sp. ISL-30 (UP000683653) Arthrobacter sp. ISL-48 (UP000687525) Arthrobacter sp. KBS0703 (UP000190512) Arthrobacter sp. MN05-02 (UP000283134) Arthrobacter sp. MYb227 (UP000239972) Arthrobacter sp. NamB2 (UP000306826) Arthrobacter sp. PAMC 25486 (UP000030301) Arthrobacter sp. PAMC25564 (UP000296209) Arthrobacter sp. RIT-PI-e (UP000053253) Arthrobacter sp. S39 (UP000291856) Arthrobacter sp. SRS-W-1-2016 (UP000190514) Arthrobacter sp. SW1 (UP000176251) Arthrobacter sp. U41 (UP000095776) Arthrobacter sp. UKPF54-2 (UP000317144) Arthrobacter subterraneus (UP000199258) Arthrobacter terrae (UP000655366) Arthrobacter terricola (UP000295511) Arthrobacter ulcerisalmonis (UP000280861) Arthrobacter wenxiniae (UP000543556) Arthrobacter woluwensis (UP000182652) Arthrobacter yangruifuii (UP000326852) Auritidibacter Auritidibacter sp. NML120636 (UP000247286) Citricoccus Citricoccus muralis (UP000256727) Citricoccus sp. SGAir0253 (UP000306924) Enteractinococcus coprophilus (UP000319746) Galactobacter Galactobacter caseinivorans (UP000273119) Galactobacter valiniphilus (UP000265419) Garicola Garicola koreensis (UP000547528) Glutamicibacter Glutamicibacter arilaitensis (strain DSM 16368 / CIP 108037 / IAM 1531... (UP000006878) Glutamicibacter creatinolyticus (UP000307000) Glutamicibacter sp. BW77 (UP000218926) Glutamicibacter uratoxydans (UP000316612) Kocuria Kocuria coralli (UP000325957) Kocuria dechangensis (UP000638848) Kocuria flava (UP000057181) Kocuria palustris PEL (UP000009877) Kocuria rhizophila (strain ATCC 9341 / DSM 348 / NBRC 103217 / DC2201) (UP000008838) Kocuria soli (UP000270616) Kocuria sp. HSID16901 (UP000277032) Kocuria sp. WRN011 (UP000218573) Micrococcus Micrococcus cohnii (UP000540191) Micrococcus endophyticus (UP000297339) Micrococcus luteus (strain ATCC 4698 / DSM 20030 / JCM 1464 / NBRC 333... (UP000000738) Micrococcus sp. HMSC067E09 (UP000177882) Micrococcus terreus (UP000198881) Neomicrococcus Neomicrococcus aestuarii (UP000183530) Nesterenkonia Nesterenkonia alkaliphila (UP000460157) Nesterenkonia cremea (UP000633136) Nesterenkonia jeotgali (UP000054023) Nesterenkonia natronophila (UP000266615) Nesterenkonia sedimenti (UP000523139) Nesterenkonia xinjiangensis (UP000535437) Paenarthrobacter Paenarthrobacter aurescens (UP000317715) Paenarthrobacter sp. YJN-5 (UP000594187) Paeniglutamicibacter Paeniglutamicibacter cryotolerans (UP000523000) Pseudarthrobacter Pseudarthrobacter enclensis (UP000053199) Pseudarthrobacter sp. (UP000642116) Pseudarthrobacter sp. BIM B-2242 (UP000522009) Pseudarthrobacter sp. NBSH8 (UP000515474) Pseudoglutamicibacter Pseudoglutamicibacter albus DNF00011 (UP000053528) Psychromicrobium Psychromicrobium lacuslunae (UP000061839) Psychromicrobium silvestre (UP000521748) Renibacterium Renibacterium salmoninarum (strain ATCC 33209 / DSM 20767 / JCM 11484 ... (UP000002007) Rothia Rothia aeria (UP000250241) Rothia aerolata (UP000600171) Rothia amarae (UP000516421) Rothia dentocariosa (UP000219947) Rothia kristinae (UP000053171) Rothia mucilaginosa (strain DY-18) (UP000001883) Rothia nasimurium (UP000192359) Rothia sp. ZJ932 (UP000663268) Rothia terrae (UP000516404) Sinomonas Sinomonas atrocyanea (UP000070134) Sinomonas humi (UP000030982) Sinomonas sp. (UP000649814) Sinomonas sp. R1AF57 (UP000199767) Tersicoccus Tersicoccus phoenicis (UP000187085) Zafaria Zafaria cholistanensis (UP000325307) Zhihengliuella Zhihengliuella flava (UP000625033) Zhihengliuella halotolerans (UP000292685) Micrococcales bacterium KH10 (UP000198369) Ornithinimicrobiaceae Ornithinimicrobium Ornithinimicrobium avium (UP000253790) Ornithinimicrobium cerasi (UP000219688) Ornithinimicrobium ciconiae (UP000315395) Ornithinimicrobium humiphilum (UP000315133) Ornithinimicrobium pratense (UP000326546) Ornithinimicrobium sp. CNJ-824 (UP000185694) Ornithinimicrobium tianjinense (UP000605670) Serinicoccus Serinicoccus chungangensis (UP000054837) Serinicoccus hydrothermalis (UP000092482) Pengzhenrongella Pengzhenrongella sicca (UP000663937) Promicromonosporaceae Cellulosimicrobium Cellulosimicrobium arenosum (UP000610846) Cellulosimicrobium funkei (UP000035265) Cellulosimicrobium sp. CUA-896 (UP000185790) Cellulosimicrobium sp. MM (UP000028634) Isoptericola Isoptericola dokdonensis DS-3 (UP000076794) Isoptericola sediminis (UP000557204) Isoptericola sp. CG 20/1183 (UP000239858) Isoptericola variabilis (strain 225) (UP000009236) Krasilnikoviella Krasilnikoviella flava (UP000189777) Myceligenerans Myceligenerans xiligouense (UP000280501) Promicromonospora Promicromonospora citrea (UP000655589) Promicromonospora sp. AC04 (UP000244801) Promicromonospora sukumoe (UP000540568) Xylanibacterium Xylanibacterium ulmi (UP000293852) UniProtKB Star A0A4Q7LZP4_9MICO Xylanimonas Xylanimonas allomyrinae (UP000291758) UniProtKB Star A0A4P6EL15_9MICO Xylanimonas cellulosilytica (strain DSM 15894 / CECT 5975 / LMG 20990 ... (UP000002255) Xylanimonas oleitrophica (UP000248783) Xylanimonas protaetiae (UP000292118) Rarobacteraceae Rarobacter Rarobacter faecitabidus (UP000315389) Rarobacter incanus (UP000316181) Ruaniaceae Occultella Occultella aeris (UP000419743) Ruania Ruania alkalisoli (UP000593758) Ruaniaceae bacterium KH17 (UP000214750) Sanguibacteraceae Sanguibacter Sanguibacter antarcticus (UP000225548) Sanguibacter gelidistatuariae (UP000199039) Sanguibacter sp. HDW7 (UP000503453) Sanguibacter sp. Leaf3 (UP000050811) Sanguibacter suaedae (UP000602087) Tropherymataceae Tropheryma Tropheryma whipplei (strain Twist) (UP000002200) Micromonosporales Micromonosporaceae Actinocatenispora Actinocatenispora rupis (UP000612808) Actinocatenispora sera (UP000680750) Actinoplanes Actinoplanes abujensis (UP000542742) Actinoplanes atraurantiacus (UP000219612) Actinoplanes auranticolor (UP000681340) Actinoplanes aureus (UP000598146) Actinoplanes awajinensis subsp. mycoplanecinus (UP000053244) Actinoplanes campanulatus (UP000590749) Actinoplanes consettensis (UP000680865) Actinoplanes cyaneus (UP000619479) Actinoplanes derwentensis (UP000198688) Actinoplanes digitatis (UP000578112) Actinoplanes ferrugineus (UP000598174) Actinoplanes friuliensis DSM 7358 (UP000017746) Actinoplanes italicus (UP000239415) Actinoplanes lutulentus (UP000249341) Actinoplanes missouriensis (strain ATCC 14538 / DSM 43046 / CBS 188.64... (UP000007882) Actinoplanes nipponensis (UP000647172) Actinoplanes octamycinicus (UP000546162) Actinoplanes philippinensis (UP000199645) Actinoplanes regularis (UP000198415) Actinoplanes rishiriensis (UP000636960) Actinoplanes siamensis (UP000629619) Actinoplanes sp. (strain ATCC 31044 / CBS 674.73 / SE50/110) (UP000005440) Actinoplanes sp. (strain N902-109) (UP000013541) Actinoplanes sp. ATCC 53533 (UP000287606) Actinoplanes sp. TBRC 11911 (UP000539830) Actinoplanes teichomyceticus (UP000320239) Actinoplanes tereljensis (UP000623608) Actinoplanes utahensis (UP000054537) Allocatelliglobosispora Allocatelliglobosispora scoriae (UP000587527) Asanoa Asanoa hainanensis (UP000198362) Catellatospora Catellatospora methionotrophica (UP000660339) Catellatospora sp. IY07-71 (UP000676360) Catellatospora sp. TT07R-123 (UP000680286) Couchioplanes Couchioplanes caeruleus subsp. caeruleus (UP000182486) Dactylosporangium Dactylosporangium siamense (UP000660611) Dactylosporangium sucinum (UP000642070) Hamadaea Hamadaea sp. (UP000610721) Krasilnikovia Krasilnikovia cinnamomea (UP000292564) Longispora Longispora fulva (UP000622552) Mangrovihabitans Mangrovihabitans endophyticus (UP000656042) Micromonospora Micromonospora aurantiaca (strain ATCC 27029 / DSM 43813 / BCRC 12538 ... (UP000001908) Micromonospora avicenniae (UP000186004) Micromonospora citrea (UP000199001) Micromonospora craniellae (UP000262621) Micromonospora craterilacus (UP000248924) Micromonospora deserti (UP000248749) Micromonospora echinaurantiaca (UP000198217) Micromonospora echinofusca (UP000198251) Micromonospora endolithica (UP000281726) Micromonospora fluostatini (UP000295626) Micromonospora haikouensis (UP000032254) Micromonospora halophytica (UP000199408) Micromonospora inositola (UP000198221) Micromonospora inyonensis (UP000198906) Micromonospora lupini str. Lupac 08 (UP000003448) Micromonospora maris (strain DSM 45365 / JCM 31040 / NBRC 109089 / NRR... (UP000008308) Micromonospora narathiwatensis (UP000198765) Micromonospora nigra (UP000199699) Micromonospora olivasterospora (UP000319825) Micromonospora pattaloongensis (UP000242415) Micromonospora pisi (UP000277671) Micromonospora polyrhachis (UP000578819) Micromonospora radicis (UP000283832) Micromonospora rhizosphaerae (UP000199413) Micromonospora rosaria (UP000070620) Micromonospora siamensis (UP000198210) Micromonospora sonchi (UP000608890) Micromonospora sp. (strain ATCC 39149 / NRRL 15099 / SCC 1413) (UP000010307) Micromonospora sp. 4G51 (UP000246050) Micromonospora sp. ATA32 (UP000631287) Micromonospora sp. CB01531 (UP000186700) Micromonospora sp. CP22 (UP000437171) Micromonospora sp. HM5-17 (UP000281230) Micromonospora sp. KC723 (UP000295555) Micromonospora sp. Llam0 (UP000275308) Micromonospora sp. MH33 (UP000240342) Micromonospora sp. MW-13 (UP000258607) Micromonospora sp. WMMC415 (UP000427831) Micromonospora wenchangensis (UP000197174) Micromonospora yangpuensis (UP000198937) Micromonosporaceae bacterium (UP000439336) Natronosporangium Natronosporangium hydrolyticum (UP000662857) Phytohabitans flavus (UP000502508) Phytohabitans houttuyneae (UP000482800) Phytohabitans rumicis (UP000482960) Phytohabitans suffuscus (UP000503011) Phytomonospora Phytomonospora endophytica (UP000548476) Pilimelia Pilimelia anulata (UP000649739) Pilimelia terevasa (UP000662200) Planosporangium Planosporangium flavigriseum (UP000653674) Planosporangium mesophilum (UP000599074) Plantactinospora Plantactinospora soyae (UP000649753) Plantactinospora sp. BB1 (UP000240645) Plantactinospora sp. KBS50 (UP000216795) Polymorphospora Polymorphospora rubra (UP000680866) Pseudosporangium Pseudosporangium ferrugineum (UP000239209) Rhizocola Rhizocola hellebori (UP000612899) Rugosimonospora Rugosimonospora africana (UP000642748) Salinispora Salinispora tropica (strain ATCC BAA-916 / DSM 44818 / JCM 13857 / NBR... (UP000000235) Spirilliplanes Spirilliplanes yamanashiensis (UP000652013) Virgisporangium Virgisporangium aliadipatigenens (UP000619260) Virgisporangium aurantiacum (UP000612585) Virgisporangium ochraceum (UP000635606) Motilibacterales Motilibacteraceae Motilibacter Motilibacter peucedani (UP000281955) UniProtKB Star A0A420XJZ4_9ACTN Motilibacter rhizosphaerae (UP000293638) UniProtKB Star A0A4Q7NSD3_9ACTN Vallicoccaceae Vallicoccus Vallicoccus soli (UP000265614) Mycobacteriales Corynebacteriaceae Corynebacterium Corynebacterium alimapuense (UP000266975) Corynebacterium aquatimens (UP000658613) Corynebacterium aquilae DSM 44791 (UP000185478) Corynebacterium argentoratense DSM 44202 (UP000016943) Corynebacterium atypicum (UP000028504) Corynebacterium aurimucosum (strain ATCC 700975 / DSM 44827 / CIP 1073... (UP000002077) Corynebacterium bovis (UP000278422) Corynebacterium camporealensis (UP000033566) Corynebacterium canis (UP000320791) Corynebacterium choanae (UP000269019) Corynebacterium diphtheriae (strain ATCC 700971 / NCTC 13129 / Biotype... (UP000002198) Corynebacterium doosanense CAU 212 = DSM 45436 (UP000029914) Corynebacterium durum F0235 (UP000010445) Corynebacterium efficiens (strain DSM 44549 / YS-314 / AJ 12310 / JCM ... (UP000001409) Corynebacterium endometrii (UP000296352) Corynebacterium epidermidicanis (UP000035368) Corynebacterium falsenii (UP000285278) Corynebacterium flavescens (UP000185479) Corynebacterium frankenforstense DSM 45800 (UP000185434) Corynebacterium freneyi DNF00450 (UP000029548) Corynebacterium genitalium ATCC 33030 (UP000004208) Corynebacterium gerontici (UP000271587) Corynebacterium glaucum (UP000217209) Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / BCRC 11384... (UP000000582) Corynebacterium glyciniphilum AJ 3170 (UP000023703) Corynebacterium halotolerans YIM 70093 = DSM 44683 (UP000011723) Corynebacterium heidelbergense (UP000251577) Corynebacterium hindlerae (UP000515570) Corynebacterium humireducens NBRC 106098 = DSM 45392 (UP000031524) Corynebacterium imitans (UP000028780) Corynebacterium incognita (UP000515743) Corynebacterium jeikeium (strain K411) (UP000000545) Corynebacterium kalinowskii (UP000427071) Corynebacterium kroppenstedtii (strain DSM 44385 / JCM 11950 / CIP 105... (UP000001473) UniProtKB Star C4LG78_CORK4 Corynebacterium kutscheri (UP000033457) Corynebacterium lizhenjunii (UP000594681) Corynebacterium lowii (UP000050488) Corynebacterium marinum DSM 44953 (UP000031928) Corynebacterium maris DSM 45190 (UP000015388) Corynebacterium matruchotii ATCC 14266 (UP000004218) Corynebacterium meridianum (UP000645966) Corynebacterium mustelae (UP000035199) Corynebacterium mycetoides (UP000199350) Corynebacterium occultum (UP000424462) Corynebacterium otitidis ATCC 51513 (UP000006078) Corynebacterium phocae (UP000185491) Corynebacterium pilosum (UP000254467) Corynebacterium poyangense (UP000516320) Corynebacterium provencense (UP000247696) Corynebacterium pseudotuberculosis (strain C231) (UP000000276) Corynebacterium pyruviciproducens ATCC BAA-1742 (UP000014408) Corynebacterium renale (UP000221653) Corynebacterium resistens (strain DSM 45100 / JCM 12819 / GTC 2026 / S... (UP000000492) Corynebacterium riegelii (UP000060016) Corynebacterium sp. 13CS0277 (UP000238368) Corynebacterium sp. 366 (UP000439070) Corynebacterium sp. ATCC 6931 (UP000029247) Corynebacterium sp. CCM 8862 (UP000664332) Corynebacterium sp. DNF00584 (UP000070591) Corynebacterium sp. ED61 (UP000639349) Corynebacterium sp. HMSC04H06 (UP000177657) Corynebacterium sp. HMSC08D02 (UP000177600) Corynebacterium sp. KPL1821 (UP000017152) Corynebacterium sp. KPL1989 (UP000017102) Corynebacterium sp. TAE3-ERU30 (UP000762474) Corynebacterium sp. sy039 (UP000317518) UniProtKB Star A0A5B8NTY8_9CORY Corynebacterium sphenisci DSM 44792 (UP000185469) Corynebacterium spheniscorum (UP000199065) Corynebacterium stationis (UP000076947) Corynebacterium striatum (UP000254054) Corynebacterium tapiri (UP000312032) Corynebacterium testudinoris (UP000035540) Corynebacterium timonense (UP000182237) Corynebacterium tuscaniense (UP000235836) Corynebacterium urealyticum (strain ATCC 43042 / DSM 7109) (UP000001727) Corynebacterium ureicelerivorans (UP000028939) Corynebacterium urogenitale (UP000326711) Corynebacterium uterequi (UP000035548) Corynebacterium vitaeruminis DSM 20294 (UP000019222) UniProtKB Star W5XZ62_9CORY Corynebacterium yudongzhengii (UP000244989) Corynebacteriales bacterium (UP000545161) Dietziaceae Dietzia Dietzia sp. ANT_WB102 (UP000323458) Gordoniaceae Gordonia Gordonia aichiensis NBRC 108223 (UP000010988) UniProtKB Star L7KP39_9ACTN Gordonia amarae NBRC 15530 (UP000006023) UniProtKB Star G7GS25_9ACTN Gordonia asplenii (UP000550729) Gordonia bronchialis (strain ATCC 25592 / DSM 43247 / BCRC 13721 / JCM... (UP000001219) UniProtKB Star D0L9X6_GORB4 Gordonia crocea (UP000444980) Gordonia effusa NBRC 100432 (UP000035034) UniProtKB Star H0QYY3_9ACTN Gordonia hirsuta DSM 44140 = NBRC 16056 (UP000053405) Gordonia humi (UP000551501) Gordonia insulae (UP000271469) UniProtKB Star A0A3G8JNW8_9ACTN Gordonia iterans (UP000239814) Gordonia jinhuaensis (UP000621454) UniProtKB Star A0A916WYF0_9ACTN Gordonia malaquae NBRC 108250 (UP000035009) Gordonia mangrovi (UP000475545) UniProtKB Star A0A6L7GYW5_9ACTN Gordonia polyisoprenivorans (strain DSM 44266 / VH2) (UP000009154) UniProtKB Star H6MYH5_GORPV Gordonia rhizosphera NBRC 16068 (UP000008363) UniProtKB Star K6WIV0_9ACTN Gordonia sihwensis NBRC 108236 (UP000035083) Gordonia soli NBRC 108243 (UP000011666) Gordonia sp. NB41Y (UP000011989) UniProtKB Star A0A0N0CDY1_9ACTN Gordonia sp. YY1 (UP000467328) UniProtKB Star A0A7J5WVP0_9ACTN Skermania Skermania sp. ID1734 (UP000320451) Hoyosellaceae Hoyosella Hoyosella rhizosphaerae (UP000641514) UniProtKB Star A0A916UHX0_9ACTN Hoyosella subflava (strain DSM 45089 / JCM 17490 / NBRC 109087 / DQS3-... (UP000009235) UniProtKB Star F6EKT8_HOYSD Lolliginicoccus Lolliginicoccus lacisalsi (UP000642993) Lawsonellaceae Lawsonella Lawsonella clevelandensis (UP000068137) Mycobacteriaceae Mycobacteriaceae bacterium (UP000553294) Mycobacterium Mycobacterium asiaticum (UP000093629) Mycobacterium avium complex (MAC) Mycobacterium [tuberculosis] TKK-01-0051 (UP000025947) Mycobacterium avium subsp. avium 2285 (UP000019908) Mycolicibacterium paratuberculosis (strain ATCC BAA-968 / K-10) (UP000000580) Mycobacterium bohemicum (UP000193990) Mycobacterium botniense (UP000465361) Mycobacterium celatum (UP000193907) Mycobacterium conspicuum (UP000193407) Mycobacterium cookii (UP000465866) Mycobacterium dioxanotrophicus (UP000195331) UniProtKB Star A0A1Y0C9C8_9MYCO Mycobacterium fragae (UP000194000) Mycobacterium grossiae (UP000178953) UniProtKB Star A0A1E8PWY8_9MYCO Mycobacterium haemophilum (UP000036334) UniProtKB Star A0A0I9YE42_9MYCO Mycobacterium helveticum (UP000320513) UniProtKB Star A0A557XYL6_9MYCO Mycobacterium kansasii (UP000516380) Mycobacterium kansasii 824 (UP000022044) Mycobacterium lacus (UP000466396) Mycobacterium leprae (strain TN) (UP000000806) Mycobacterium numidiamassiliense (UP000240424) Mycobacterium pseudokansasii (UP000268285) Mycobacterium shinjukuense (UP000467236) Mycobacterium simiae complex Mycobacterium heidelbergense (UP000192566) Mycobacterium intermedium (UP000094976) Mycobacterium parmense (UP000467105) Mycobacterium saskatchewanense (UP000193387) Mycobacterium sherrisii (UP000094224) UniProtKB Star A0A1E3SRU3_9MYCO Mycobacterium shigaense (UP000217736) UniProtKB Star A0A1Z4ECP8_9MYCO Mycobacterium simulans (UP000554965) Mycobacterium sp. 1164966.3 (UP000092060) Mycobacterium sp. 1274761.0 (UP000092027) Mycobacterium sp. 852002-51057_SCH5723018 (UP000092171) Mycobacterium sp. 852013-51886_SCH5428379 (UP000091910) Mycobacterium sp. ACS1612 (UP000092025) Mycobacterium sp. E740 (UP000092151) Mycobacterium sp. GA-2829 (UP000053444) Mycobacterium sp. ITM-2016-00318 (UP000238462) Mycobacterium sp. NAZ190054 (UP000070146) Mycobacterium sp. Root135 (UP000051127) Mycobacterium sp. YC-RL4 (UP000077143) UniProtKB Star A0A172USM1_9MYCO Mycobacterium sp. shizuoka-1 (UP000223528) Mycobacterium spongiae (UP000682202) UniProtKB Star A0A975JUX8_9MYCO Mycobacterium talmoniae (UP000179734) Mycobacterium tuberculosis complex Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) (UP000001419) Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25177 / H37Ra) (UP000001988) Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) (UP000001584) Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 35801 / TMC 107 / Erdman) (UP000007568) Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) (UP000001020) Mycobacterium tuberculosis CPHL_A (UP000053275) Mycobacterium tuberculosis T46 (UP000242483) Mycobacterium ulcerans group Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) (UP000001190) UniProtKB Star B2HPU7_MYCMM Mycobacterium ulcerans str. Harvey (UP000020681) UniProtKB Star X8FJC8_MYCUL Mycobacterium xenopi 3993 (UP000023198) Mycobacterium xenopi RIVM700367 (UP000003584) Mycobacteroides Mycobacteroides abscessus Mycobacteroides abscessus subsp. abscessus (UP000185014) UniProtKB Star A0A1N0FBQ5_9MYCO Mycobacteroides franklinii (UP000295165) UniProtKB Star A0A4R8R834_9MYCO UniProtKB Star A0A4V3HUN6_9MYCO Mycolicibacillus Mycolicibacillus trivialis (UP000193090) Mycolicibacter Mycolicibacter sinensis (strain JDM601) (UP000009224) Mycolicibacterium Mycolicibacterium agri (UP000220914) Mycolicibacterium anyangense (UP000467249) UniProtKB Star A0A6N4WJN1_9MYCO Mycolicibacterium aurum (UP000279306) UniProtKB Star A0A448ITB5_MYCAU Mycolicibacterium brumae (UP000230551) UniProtKB Star A0A2G5PHA3_9MYCO Mycolicibacterium chitae (UP000282551) UniProtKB Star A0A3S4TP52_MYCCI Mycolicibacterium chubuense (UP000036176) Mycolicibacterium chubuense (strain NBB4) (UP000006057) UniProtKB Star I4BF13_MYCCN Mycolicibacterium confluentis (UP000466931) UniProtKB Star A0A7I7XUM7_9MYCO Mycolicibacterium cosmeticum (UP000028870) UniProtKB Star W9AW07_MYCCO UniProtKB Star W9AVF5_MYCCO Mycolicibacterium doricum (UP000193564) Mycolicibacterium duvalii (UP000467006) Mycolicibacterium fallax (UP000193484) UniProtKB Star A0A1X1RLK1_MYCFA Mycolicibacterium fortuitum (UP000057134) UniProtKB Star A0A0N9XDK0_MYCFO Mycolicibacterium hassiacum (strain DSM 44199 / CIP 105218 / JCM 12690... (UP000006265) Mycolicibacterium insubricum (UP000192801) UniProtKB Star A0A1X0D1R9_9MYCO Mycolicibacterium llatzerense (UP000032221) UniProtKB Star A0A0D1JRN9_9MYCO Mycolicibacterium madagascariense (UP000466517) Mycolicibacterium neoaurum VKM Ac-1815D (UP000018763) UniProtKB Star V5X7F2_MYCNE Mycolicibacterium obuense (UP000034150) UniProtKB Star A0A0J6Y7H9_9MYCO Mycolicibacterium phlei DSM 43239 = CCUG 21000 (UP000325690) UniProtKB Star A0A5N5UUB9_MYCPH Mycolicibacterium poriferae (UP000466785) UniProtKB Star A0A6N4V9H3_9MYCO Mycolicibacterium rhodesiae (strain NBB3) (UP000005442) Mycolicibacterium sarraceniae (UP000466445) Mycolicibacterium sediminis (UP000467193) UniProtKB Star A0A7I7QPS3_9MYCO Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) (UP000000757) UniProtKB Star A0QSP7_MYCS2 Mycolicibacterium sp. P9-64 (UP000323700) Mycolicibacterium thermoresistibile (strain ATCC 19527 / DSM 44167 / C... (UP000004915) Mycolicibacterium tokaiense (UP000254978) UniProtKB Star A0A378TNN2_9MYCO Mycolicibacterium vanbaalenii (UP000430146) UniProtKB Star A0A5S9QQ45_MYCVN Mycolicibacterium wolinskyi (UP000070612) UniProtKB Star A0A132PV45_9MYCO Nocardiaceae Antrihabitans Antrihabitans sp. YC2-6 (UP000620813) UniProtKB Star A0A934U7R5_9NOCA Antrihabitans stalactiti (UP000535543) UniProtKB Star A0A848KFP9_9NOCA Antrihabitans stalagmiti (UP000655868) UniProtKB Star A0A934U1U8_9NOCA Nocardia Nocardia amikacinitolerans (UP000219565) UniProtKB Star A0A285KZ62_9NOCA Nocardia arthritidis (UP000503540) UniProtKB Star A0A6G9YKN2_9NOCA Nocardia asteroides NBRC 15531 (UP000017048) UniProtKB Star U5E8D3_NOCAS Nocardia aurantia (UP000431401) UniProtKB Star A0A7K0DI04_9NOCA Nocardia aurantiaca (UP000432464) UniProtKB Star A0A6I3KZ05_9NOCA Nocardia bovistercoris (UP000655751) UniProtKB Star A0A931IGZ1_9NOCA Nocardia brasiliensis (strain ATCC 700358 / HUJEG-1) (UP000006304) Nocardia camponoti (UP000612956) UniProtKB Star A0A917QFK9_9NOCA Nocardia cerradoensis (UP000215506) UniProtKB Star A0A231H2I4_9NOCA Nocardia cyriacigeorgica (strain GUH-2) (UP000008190) UniProtKB Star H6R322_NOCCG Nocardia donostiensis (UP000188836) UniProtKB Star A0A1W0ATX3_9NOCA Nocardia farcinica (strain IFM 10152) (UP000006820) UniProtKB Star Q5YXQ6_NOCFA Nocardia gamkensis (UP000540698) Nocardia huaxiensis (UP000515512) UniProtKB Star A0A7D6ZFY2_9NOCA Nocardia ignorata (UP000295087) UniProtKB Star A0A4R6PV18_NOCIG Nocardia jinanensis (UP000638263) UniProtKB Star A0A917R8R4_9NOCA Nocardia macrotermitis (UP000438448) Nocardia mangyaensis (UP000183810) UniProtKB Star A0A1J0VXZ1_9NOCA Nocardia mexicana (UP000255355) Nocardia nova SH22a (UP000019150) UniProtKB Star W5TRY0_9NOCA Nocardia otitidiscaviarum (UP000255467) UniProtKB Star A0A378YTY3_9NOCA UniProtKB Star A0A378YTQ0_9NOCA Nocardia panacis (UP000266677) Nocardia pseudobrasiliensis (UP000254869) UniProtKB Star A0A370I1T4_9NOCA Nocardia puris (UP000252586) UniProtKB Star A0A366E4I5_9NOCA Nocardia seriolae (UP000019401) UniProtKB Star A0A0B8NBS1_9NOCA Nocardia sp. (UP000619481) Nocardia sp. NRRL S-836 (UP000037746) Nocardia sp. SYP-A9097 (UP000429627) UniProtKB Star A0A6I2GBE1_9NOCA Nocardia speluncae (UP000565715) UniProtKB Star A0A846XCH9_9NOCA Nocardia stercoris (UP000279275) UniProtKB Star A0A3M2L2D9_9NOCA Nocardia tenerifensis (UP000247569) Nocardia tengchongensis (UP000683310) UniProtKB Star A0A975QDN0_9NOCA Nocardia terpenica (UP000076512) UniProtKB Star A0A164P494_9NOCA Nocardia transvalensis (UP000540412) Nocardia uniformis (UP000586827) UniProtKB Star A0A849C104_9NOCA UniProtKB Star A0A849C4D8_9NOCA Nocardia vermiculata (UP000565711) Nocardia wallacei (UP000516173) UniProtKB Star A0A7G1KHF7_9NOCA Prescottella Prescottella equi ATCC 33707 (UP000004245) UniProtKB Star E9SW16_RHOHA Rhodococcus Rhodococcus cavernicola (UP000322244) Rhodococcus coprophilus (UP000249091) UniProtKB Star A0A2X4U8L4_9NOCA Rhodococcus fascians (UP000076038) UniProtKB Star A0A143QNC3_RHOFA Rhodococcus gordoniae (UP000254569) UniProtKB Star A0A379M0E6_9NOCA Rhodococcus jostii (strain RHA1) (UP000008710) UniProtKB Star Q0S3M4_RHOJR Rhodococcus kyotonensis (UP000077519) UniProtKB Star A0A177Y6C1_9NOCA Rhodococcus maanshanensis (UP000198677) UniProtKB Star A0A1H7JYB2_9NOCA Rhodococcus opacus PD630 (UP000265669) Rhodococcus oxybenzonivorans (UP000245711) UniProtKB Star A0A2S2BYI3_9NOCA Rhodococcus rhodnii LMG 5362 (UP000013525) Rhodococcus ruber (UP000042997) UniProtKB Star A0A098BLK7_9NOCA Rhodococcus sp. (strain AD45) (UP000032323) UniProtKB Star A0A0D8HTQ1_RHOSX Rhodococcus sp. 1168 (UP000192546) UniProtKB Star A0A1X0UEF5_9NOCA Rhodococcus sp. ABRD24 (UP000292013) UniProtKB Star A0A4P6U8R7_9NOCA Rhodococcus sp. B50 (UP000618014) Rhodococcus sp. CUA-806 (UP000186743) UniProtKB Star A0A1Q9U6Z5_9NOCA Rhodococcus sp. CX (UP000640043) UniProtKB Star A0A931HRF4_9NOCA Rhodococcus sp. EPR-157 (UP000077673) UniProtKB Star A0A164NS19_9NOCA Rhodococcus sp. Leaf258 (UP000051962) UniProtKB Star A0A0Q6K7L7_9NOCA Rhodococcus sp. PBTS 1 (UP000076180) UniProtKB Star A0A143Q5U6_9NOCA Rhodococcus sp. RD6.2 (UP000044872) UniProtKB Star A0A0K2YSY1_9NOCA Rhodococcus sp. SMB37 (UP000295305) UniProtKB Star A0A4R2DKC1_9NOCA Rhodococcus sp. WMMA185 (UP000178767) UniProtKB Star A0A1D8T3G0_9NOCA Rhodococcus spelaei (UP000316256) UniProtKB Star A0A541B8V1_9NOCA Rhodococcus triatomae (UP000183263) UniProtKB Star A0A1G8JLV4_9NOCA Rhodococcus trifolii (UP000654257) UniProtKB Star A0A917CTJ2_9NOCA Rhodococcus tukisamuensis (UP000199417) UniProtKB Star A0A1G6ZP86_9NOCA Rhodococcus xishaensis (UP000283479) UniProtKB Star A0A3S3ZHR4_9NOCA Williamsia Williamsia sp. 1138 (UP000193618) UniProtKB Star A0A261CUT6_9NOCA Williamsia sp. Leaf354 (UP000051980) UniProtKB Star A0A0Q5R725_9NOCA Williamsia sterculiae (UP000186218) UniProtKB Star A0A1N7F0X0_9NOCA Segniliparaceae Segniliparus Segniliparus rotundus (strain ATCC BAA-972 / CDC 1076 / CIP 108378 / D... (UP000002247) Segniliparus rugosus (strain ATCC BAA-974 / DSM 45345 / CCUG 50838 / C... (UP000004816) Tomitella Tomitella fengzijianii (UP000317344) Tsukamurellaceae Tsukamurella Tsukamurella paurometabola (strain ATCC 8368 / DSM 20162 / CCUG 35730 ... (UP000001213) UniProtKB Star D5UMW5_TSUPD Nakamurellales Nakamurellaceae Nakamurella Nakamurella aerolata (UP000562984) Nakamurella antarctica (UP000268084) Nakamurella endophytica (UP000655208) Nakamurella flava (UP000306985) UniProtKB Star A0A4U6QCR3_9ACTN Nakamurella flavida (UP000663801) UniProtKB Star A0A939C127_9ACTN Nakamurella leprariae (UP000663792) UniProtKB Star A0A939BV28_9ACTN Nakamurella multipartita (strain ATCC 700099 / DSM 44233 / CIP 104796 ... (UP000002218) UniProtKB Star C8X921_NAKMY Nakamurella panacisegetis (UP000198741) Nakamurella sp. PAMC28650 (UP000515859) Nakamurella sp. YIM 132087 (UP000460221) Propionibacteriales Actinopolymorphaceae Actinopolymorpha Actinopolymorpha pittospori (UP000638648) Actinopolymorpha singaporensis (UP000198983) Kribbellaceae Kribbella Kribbella amoyensis (UP000318380) Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) (UP000007967) Kribbella sandramycini (UP000534306) Kribbella solani (UP000558997) Kribbella sp. VKM Ac-2500 (UP000295820) Kribbella sp. VKM Ac-2527 (UP000295388) Kribbella sp. VKM Ac-2541 (UP000295573) Kribbella sp. VKM Ac-2575 (UP000295151) Kribbella turkmenica (UP000295172) Kribbellaceae bacterium (UP000564852) Nocardioidaceae Aeromicrobium Aeromicrobium camelliae (UP000275225) UniProtKB Star A0A3N6WK50_9ACTN Aeromicrobium erythreum (UP000067689) UniProtKB Star A0A0U3SZ97_9ACTN Aeromicrobium flavum (UP000321769) Aeromicrobium marinum DSM 15272 (UP000003111) Aeromicrobium sp. (UP000601017) Aeromicrobium sp. A1-2 (UP000257855) Aeromicrobium sp. IC_218 (UP000293071) Aeromicrobium sp. PE09-221 (UP000195423) Aeromicrobium sp. Root344 (UP000051702) Aeromicrobium sp. Root472D3 (UP000050971) Aeromicrobium sp. Root495 (UP000051970) UniProtKB Star A0A0Q7QAA2_9ACTN Aeromicrobium terrae (UP000321571) Aeromicrobium yanjiei (UP000392064) Friedmanniella Friedmanniella luteola (UP000199092) Marmoricola Marmoricola endophyticus (UP000649179) UniProtKB Star A0A917F3J0_9ACTN Marmoricola ginsengisoli (UP000267128) Marmoricola mangrovicus (UP000281708) Marmoricola pocheonensis (UP000279994) Marmoricola solisilvae (UP000277094) Marmoricola sp. Leaf446 (UP000051542) Micropruina Micropruina glycogenica (UP000238164) Micropruina sp. (UP000510929) Mumia Mumia flava (UP000230842) Mumia sp. ZJ1417 (UP000515537) Nocardioidaceae bacterium (UP000510787) Nocardioides Nocardioides acrostichi (UP000656804) UniProtKB Star A0A930UWZ0_9ACTN UniProtKB Star A0A930YC07_9ACTN Nocardioides agariphilus (UP000660668) Nocardioides albidus (UP000313231) Nocardioides anomalus (UP000502996) Nocardioides antri (UP000324351) Nocardioides baekrokdamisoli (UP000271573) Nocardioides caeni (UP000307087) Nocardioides cavernae (UP000549911) Nocardioides cavernaquae (UP000276542) UniProtKB Star A0A3A5HEU6_9ACTN Nocardioides currus (UP000244867) Nocardioides daedukensis (UP000540656) Nocardioides dokdonensis FR1436 (UP000077868) Nocardioides donggukensis (UP000616839) Nocardioides euryhalodurans (UP000294894) Nocardioides flavescens (UP000473325) Nocardioides ganghwensis (UP000293291) Nocardioides gansuensis (UP000246018) Nocardioides guangzhouensis (UP000295198) Nocardioides humilatus (UP000325003) Nocardioides immobilis (UP000283644) Nocardioides iriomotensis (UP000291189) Nocardioides islandensis (UP000640489) Nocardioides jejuensis (UP000295453) Nocardioides jishulii (UP000307808) Nocardioides lianchengensis (UP000199034) Nocardioides luteus (UP000033772) UniProtKB Star A0A1J4N420_9ACTN Nocardioides luti (UP000523955) Nocardioides marinus (UP000537326) Nocardioides mesophilus (UP000515947) Nocardioides panacis (UP000683575) Nocardioides panaciterrulae (UP000535511) Nocardioides perillae (UP000544110) Nocardioides piscis (UP000502035) Nocardioides psychrotolerans (UP000198649) Nocardioides seonyuensis (UP000294853) Nocardioides silvaticus (UP000245507) Nocardioides soli (UP000589626) Nocardioides sp. (UP000308550) UniProtKB Star A0A4S5AD25_9ACTN Nocardioides sp. (strain ATCC BAA-499 / JS614) (UP000000640) UniProtKB Star A1SNZ5_NOCSJ Nocardioides sp. AX2bis (UP000432847) Nocardioides sp. CF8 (UP000015971) Nocardioides sp. GY 10113 (UP000304990) UniProtKB Star A0A4T0V8I0_9ACTN Nocardioides sp. GY 10127 (UP000308193) UniProtKB Star A0A4T0UNM4_9ACTN Nocardioides sp. HDW12B (UP000502132) Nocardioides sp. J9 (UP000320031) Nocardioides sp. JQ2195 (UP000500693) Nocardioides sp. LS1 (UP000288271) Nocardioides sp. Leaf285 (UP000051495) UniProtKB Star A0A0S9Q751_9ACTN Nocardioides sp. MAH-18 (UP000473525) Nocardioides sp. PD653 (UP000194147) Nocardioides sp. Root122 (UP000051395) Nocardioides sp. Root1257 (UP000051939) Nocardioides sp. Root151 (UP000051274) Nocardioides sp. Root190 (UP000050886) Nocardioides sp. Root614 (UP000051699) Nocardioides sp. Root79 (UP000051414) Nocardioides sp. S-1144 (UP000309647) Nocardioides sp. S5 (UP000663365) Nocardioides sp. dk884 (UP000326325) Nocardioides sp. zg-1228 (UP000662940) Nocardioides sp. zg-536 (UP000663791) Nocardioides sp. zg-579 (UP000433406) Nocardioides szechwanensis (UP000199004) Nocardioides terrae (UP000198832) Nocardioides thalensis (UP000530424) Nocardioides zeae (UP000468687) UniProtKB Star A0A6P0HH40_9ACTN Nocardioides zhouii (UP000291101) Pimelobacter Nocardioides simplex (UP000030300) UniProtKB Star A0A0A1DQV8_NOCSI Propionicimonas Propionicimonas paludicola (UP000226079) UniProtKB Star A0A2A9CNM2_9ACTN Thermasporomyces Thermasporomyces composti (UP000256485) Propionibacteriaceae Acidipropionibacterium Acidipropionibacterium jensenii (UP000277858) UniProtKB Star A0A448P1B2_9ACTN Acidipropionibacterium virtanenii (UP000251995) Arachnia Arachnia propionica (UP000273044) Auraticoccus Auraticoccus cholistanensis (UP000435304) Auraticoccus monumenti (UP000198546) Cutibacterium Cutibacterium acnes JCM 18909 (UP000019082) Cutibacterium acnes JCM 18916 (UP000019080) Cutibacterium acnes JCM 18918 (UP000019081) Cutibacterium acnes JCM 18920 (UP000019083) Cutibacterium avidum ATCC 25577 (UP000005332) Cutibacterium granulosum DSM 20700 (UP000016307) Desertihabitans Desertihabitans brevis (UP000252770) Enemella Enemella dayhoffiae (UP000216311) Enemella evansiae (UP000215896) Luteococcus Luteococcus japonicus LSP_Lj1 (UP000188342) Microlunatus Microlunatus antarcticus (UP000565572) Microlunatus elymi (UP000319263) Microlunatus endophyticus (UP000613840) Microlunatus kandeliicorticis (UP000523079) Microlunatus parietis (UP000569914) Microlunatus phosphovorus (strain ATCC 700054 / DSM 10555 / JCM 9379 /... (UP000007947) Microlunatus sagamiharensis (UP000198825) Microlunatus soli (UP000199103) Microlunatus sp. Gsoil 973 (UP000425099) Naumannella Naumannella cuiyingiana (UP000527616) Naumannella halotolerans (UP000295371) Parenemella Parenemella sanctibonifatiensis (UP000216300) Propionibacteriaceae bacterium (UP000293861) Propionibacterium Propionibacterium australiense (UP000263928) UniProtKB Star A0A383S8K5_9ACTN Propionibacterium cyclohexanicum (UP000198815) UniProtKB Star A0A1H9TY50_9ACTN Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii (strain ATCC 9614 / ... (UP000000936) Propionibacterium sp. oral taxon 192 str. F0372 (UP000014567) UniProtKB Star S3X9Q1_9ACTN Propioniciclava Propioniciclava coleopterorum (UP000501058) Propioniciclava flava (UP000290624) UniProtKB Star A0A4Q2ECA4_9ACTN Propioniciclava sinopodophylli (UP000292373) Propioniciclava tarda (UP000291933) UniProtKB Star A0A4Q9KHN7_PROTD Propioniferax Propioniferax innocua (UP000316196) Propionimicrobium Propionimicrobium lymphophilum ACS-093-V-SCH5 (UP000014417) Raineyella Raineyella antarctica (UP000199086) Raineyella fluvialis (UP000386847) Tessaracoccus Tessaracoccus antarcticus (UP000275256) UniProtKB Star A0A3M0G6V6_9ACTN Tessaracoccus aquimaris (UP000188145) UniProtKB Star A0A1Q2CMW9_9ACTN Tessaracoccus bendigoensis DSM 12906 (UP000184512) Tessaracoccus defluvii (UP000516117) UniProtKB Star A0A7H0H966_9ACTN UniProtKB Star A0A7H0H747_9ACTN Tessaracoccus flavescens (UP000188235) Tessaracoccus flavus (UP000188324) Tessaracoccus lapidicaptus (UP000093501) UniProtKB Star A0A1C0AKP7_9ACTN Tessaracoccus oleiagri (UP000199475) Tessaracoccus rhinocerotis (UP000317638) Tessaracoccus sp. OH4464_COT-324 (UP000274803) Tessaracoccus sp. ZS01 (UP000187142) UniProtKB Star A0A1R1IIW5_9ACTN Propionibacteriales bacterium (UP000444577) Pseudonocardiales Pseudonocardiaceae Actinoalloteichus Actinoalloteichus hoggarensis (UP000204221) Actinocrispum Actinocrispum wychmicini (UP000295680) Actinokineospora Actinokineospora alba (UP000199651) Actinokineospora auranticolor (UP000239203) Actinokineospora bangkokensis (UP000186040) Actinokineospora fastidiosa (UP000660680) Actinokineospora iranica (UP000199501) Actinokineospora spheciospongiae (UP000019277) Actinokineospora terrae (UP000199051) Actinomycetospora Actinomycetospora cinnamomea (UP000245639) UniProtKB Star A0A2U1FI64_9PSEU Actinomycetospora corticicola (UP000535890) UniProtKB Star A0A7Y9E2K4_9PSEU Actinomycetospora sp. TBRC 11914 (UP000584836) UniProtKB Star A0A7Y0KFM4_9PSEU Actinophytocola algeriensis (UP000520767) Actinophytocola oryzae (UP000294927) Actinophytocola sp. (UP000478898) Actinophytocola xanthii (UP000185596) Actinophytocola xinjiangensis (UP000185696) Actinosynnema Actinosynnema mirum (strain ATCC 29888 / DSM 43827 / JCM 3225 / NBRC 1... (UP000002213) Alloactinosynnema sp. L-07 (UP000076116) Allokutzneria Allokutzneria albata (UP000183376) Allosaccharopolyspora Allosaccharopolyspora coralli (UP000371041) Amycolatopsis Amycolatopsis acidicola (UP000319769) Amycolatopsis acidiphila (UP000318578) Amycolatopsis alkalitolerans (UP000305546) Amycolatopsis antarctica (UP000242444) Amycolatopsis arida (UP000198727) Amycolatopsis bartoniae (UP000658656) Amycolatopsis cihanbeyliensis (UP000320876) Amycolatopsis eburnea (UP000267081) Amycolatopsis endophytica (UP000549616) Amycolatopsis japonica group Amycolatopsis keratiniphila (UP000013968) Amycolatopsis jiangsuensis (UP000581769) Amycolatopsis marina (UP000243799) Amycolatopsis methanolica group Amycolatopsis methanolica 239 (UP000062973) Amycolatopsis pithecellobii (UP000440096) Amycolatopsis rhizosphaerae (UP000320011) Amycolatopsis rifamycinica (UP000027345) Amycolatopsis saalfeldensis (UP000198582) Amycolatopsis sacchari (UP000199025) Amycolatopsis sp. CA-230715 (UP000679054) Amycolatopsis sp. FDAARGOS 1241 (UP000641283) Amycolatopsis sp. M39 (UP000078429) Amycolatopsis sp. YIM 10 (UP000327322) Amycolatopsis suaedae (UP000292003) Amycolatopsis sulphurea (UP000243542) Amycolatopsis xylanica (UP000199515) Crossiella Crossiella cryophila (UP000533598) Haloechinothrix Haloechinothrix alba (UP000198348) Haloechinothrix halophila YIM 93223 (UP000054357) Halosaccharopolyspora Halosaccharopolyspora lacisalsi (UP000569329) Herbihabitans Herbihabitans rhizosphaerae (UP000294257) Kibdelosporangium Kibdelosporangium aridum (UP000192674) Kibdelosporangium phytohabitans (UP000063699) Kutzneria Kutzneria albida DSM 43870 (UP000019225) Kutzneria kofuensis (UP000585638) Kutzneria sp. 744 (UP000030658) Labedaea Labedaea rhizosphaerae (UP000295444) Lentzea Lentzea aerocolonigenes (UP000033393) Lentzea albidocapillata (UP000192840) Lentzea tibetensis (UP000316639) Longimycelium Longimycelium tulufanense (UP000637578) Prauserella Prauserella cavernicola (UP000635245) Prauserella flavalba (UP000247892) Prauserella isguenensis (UP000550714) UniProtKB Star A0A839S6G2_9PSEU Prauserella marina (UP000199494) Prauserella muralis (UP000249915) Prauserella shujinwangii (UP000238362) Pseudonocardia Pseudonocardia ammonioxydans (UP000199614) UniProtKB Star A0A1I4RVQ2_PSUAM Pseudonocardia asaccharolytica DSM 44247 = NBRC 16224 (UP000321328) Pseudonocardia autotrophica (UP000194360) UniProtKB Star A0A1Y2N0C8_PSEAH Pseudonocardia bannensis (UP000586918) Pseudonocardia broussonetiae (UP000505377) UniProtKB Star A0A6M6JMD0_9PSEU Pseudonocardia cypriaca (UP000319818) Pseudonocardia dioxanivorans (strain ATCC 55486 / DSM 44775 / JCM 1385... (UP000007809) Pseudonocardia endophytica (UP000295560) UniProtKB Star A0A4R1HTM9_PSEEN Pseudonocardia hydrocarbonoxydans (UP000320338) UniProtKB Star A0A4Y3WIG8_9PSEU Pseudonocardia oroxyli (UP000198967) UniProtKB Star A0A1G8DDT1_PSEOR Pseudonocardia sediminis (UP000291591) UniProtKB Star A0A4Q7UU28_PSEST Pseudonocardia sp. (UP000317004) Pseudonocardia sp. C8 (UP000650035) UniProtKB Star A0A923ENM7_9PSEU Pseudonocardia sp. CNS-004 (UP000186863) Pseudonocardia sp. CNS-139 (UP000185593) Pseudonocardia sp. EC080619-01 (UP000066228) UniProtKB Star A0A0N7JZJ5_9PSEU Pseudonocardia sp. HH130629-09 (UP000062082) UniProtKB Star A0A0M4QSC5_9PSEU Pseudonocardia sp. HH130630-07 (UP000092926) Pseudonocardia sp. MH-G8 (UP000216936) Pseudonocardia thermophila (UP000184363) Pseudonocardiaceae bacterium (UP000468742) Pseudonocardiaceae bacterium YIM PH 21723 (UP000285726) Saccharomonospora Saccharomonospora glauca K62 (UP000005087) UniProtKB Star I1D2T0_9PSEU Saccharomonospora marina XMU15 (UP000004926) Saccharomonospora piscinae (UP000192591) Saccharomonospora sp. CUA-673 (UP000186761) UniProtKB Star A0A1Q9VAR3_9PSEU Saccharomonospora viridis (strain ATCC 15386 / DSM 43017 / JCM 3036 / ... (UP000000841) UniProtKB Star C7MWQ8_SACVD Saccharopolyspora Saccharopolyspora elongata (UP000294947) Saccharopolyspora erythraea (strain ATCC 11635 / DSM 40517 / JCM 4748 ... (UP000006728) Saccharopolyspora gloriosae (UP000580474) Saccharopolyspora hordei (UP000587002) Saccharopolyspora phatthalungensis (UP000584374) Saccharopolyspora rectivirgula (UP000031419) Saccharopolyspora rhizosphaerae (UP000274515) Saccharopolyspora sp. ASAGF58 (UP000501808) Saccharopolyspora sp. HNM0983 (UP000598360) Saccharopolyspora subtropica (UP000597989) Saccharothrix Saccharothrix algeriensis (UP000671828) Saccharothrix australiensis (UP000282084) Saccharothrix coeruleofusca (UP000639606) Saccharothrix ecbatanensis (UP000552097) Saccharothrix espanaensis (strain ATCC 51144 / DSM 44229 / JCM 9112 / ... (UP000006281) Saccharothrix sp. (UP000658924) Saccharothrix sp. ALI-22-I (UP000188617) Saccharothrix sp. CB00851 (UP000186828) Saccharothrix sp. ST-888 (UP000033409) Saccharothrix syringae (UP000325787) Saccharothrix tamanrassetensis (UP000547510) Saccharothrix variisporea (UP000272729) Saccharothrix violaceirubra (UP000542674) Solihabitans Solihabitans fulvus (UP000323454) Streptoalloteichus Streptoalloteichus hindustanus (UP000184501) Tamaricihabitans Tamaricihabitans halophyticus (UP000294911) Umezawaea Umezawaea tangerina (UP000239494) Sporichthyales Sporichthyaceae Epidermidibacterium Epidermidibacterium keratini (UP000463857) UniProtKB Star A0A7M3T508_9ACTN Streptosporangiales Allonocardiopsis Allonocardiopsis opalescens (UP000237846) Nocardiopsaceae Actinorugispora Actinorugispora endophytica (UP000295281) Haloactinospora Haloactinospora alba (UP000317422) Lipingzhangella Lipingzhangella halophila (UP000523007) Marinactinospora Marinactinospora thermotolerans DSM 45154 (UP000190637) Marinitenerispora Marinitenerispora sediminis (UP000253318) Murinocardiopsis Murinocardiopsis flavida (UP000240542) Nocardiopsaceae bacterium YIM 96095 (UP000269198) Nocardiopsis Nocardiopsis alba (strain ATCC BAA-2165 / BE74) (UP000003779) Nocardiopsis algeriensis (UP000536604) Nocardiopsis composta (UP000572635) Nocardiopsis dassonvillei (strain ATCC 23218 / DSM 43111 / CIP 107115 ... (UP000002219) Nocardiopsis eucommiae (UP000682416) Nocardiopsis flavescens (UP000184452) Nocardiopsis gilva YIM 90087 (UP000215005) Nocardiopsis kunsanensis (UP000654947) Nocardiopsis metallicus (UP000579647) Nocardiopsis sp. CNR-923 (UP000185703) Nocardiopsis sp. JB363 (UP000195722) Nocardiopsis sp. NRRL B-16309 (UP000037694) Spinactinospora Spinactinospora alkalitolerans (UP000589036) Streptomonospora Streptomonospora alba (UP000031675) Streptomonospora litoralis (UP000292235) Streptomonospora nanhaiensis (UP000575985) Thermobifida Thermobifida cellulosilytica TB100 (UP000074382) Streptosporangiaceae Acrocarpospora Acrocarpospora corrugata (UP000334990) Acrocarpospora phusangensis (UP000640052) Acrocarpospora pleiomorpha (UP000377595) Bailinhaonella Bailinhaonella thermotolerans (UP000265768) Herbidospora Herbidospora galbida (UP000308705) Microbispora Microbispora bryophytorum (UP000653480) Microbispora fusca (UP000309033) Microbispora oryzae (UP000674234) Microbispora rosea subsp. aerata (UP000628304) Microbispora sp. ATCC PTA-5024 (UP000018869) Nonomuraea Nonomuraea aridisoli (UP000249304) Nonomuraea cavernae (UP000646523) Nonomuraea cypriaca (UP000605361) Nonomuraea dietziae (UP000579945) Nonomuraea endophytica (UP000568380) Nonomuraea fuscirosea (UP000238312) Nonomuraea glycinis (UP000660745) Nonomuraea jabiensis (UP000579153) Nonomuraea jiangxiensis (UP000199202) Nonomuraea longispora (UP000295157) Nonomuraea maritima (UP000198683) Nonomuraea montanisoli (UP000586042) Nonomuraea muscovyensis (UP000583800) Nonomuraea phyllanthi (UP000312512) Nonomuraea polychroma (UP000284824) Nonomuraea pusilla (UP000198953) Nonomuraea solani (UP000236732) Nonomuraea soli (UP000530928) Nonomuraea sp. (UP000631874) Nonomuraea sp. ATCC 55076 (UP000190797) Nonomuraea sp. C10 (UP000321164) Nonomuraea sp. PA05 (UP000323687) Nonomuraea sp. WAC 01424 (UP000286861) Nonomuraea wenchangensis (UP000199361) Nonomuraea zeae (UP000306628) Planobispora Planobispora rosea (UP000655044) Planobispora takensis (UP000634476) Planomonospora Planomonospora sphaerica (UP000077701) Planotetraspora Planotetraspora silvatica (UP000644610) Planotetraspora thailandica (UP000605992) Sinosporangium Sinosporangium album (UP000198923) Sinosporangium siamense (UP000606172) Sphaerimonospora Sphaerimonospora thailandensis (UP000610966) Sphaerisporangium Sphaerisporangium album (UP000253094) Sphaerisporangium krabiense (UP000588112) Sphaerisporangium melleum (UP000645217) Sphaerisporangium rubeum (UP000555564) Sphaerisporangium rufum (UP000655287) Spongiactinospora Spongiactinospora rosea (UP000253303) Streptosporangiaceae bacterium NEAU-GS5 (UP000677189) Streptosporangium Streptosporangium album (UP000534286) Streptosporangium becharense (UP000540685) Streptosporangium roseum (strain ATCC 12428 / DSM 43021 / JCM 3005 / N... (UP000002029) Streptosporangium saharense (UP000552644) Streptosporangium sandarakinum (UP000576393) Streptosporangium subroseum (UP000198282) Streptosporangium violaceochromogenes (UP000633934) Thermoactinospora Thermoactinospora sp. (UP000611125) Thermobispora Thermobispora bispora (strain ATCC 19993 / DSM 43833 / CBS 139.67 / JC... (UP000006640) Thermocatellispora Thermocatellispora tengchongensis (UP000578449) Thermopolyspora Thermopolyspora flexuosa (UP000319213) Streptosporangiales bacterium (UP000440306) Thermomonosporaceae Actinoallomurus Actinoallomurus bryophytorum (UP000316096) Actinocorallia Actinocorallia herbida (UP000272400) Actinomadura Actinomadura barringtoniae (UP000669179) Actinomadura chibensis (UP000323380) Actinomadura coerulea (UP000546324) Actinomadura craniellae (UP000251891) Actinomadura darangshiensis (UP000295578) Actinomadura hallensis (UP000316706) Actinomadura harenae (UP000282674) Actinomadura latina (UP000579250) Actinomadura litoris (UP000432015) Actinomadura logoneensis (UP000261811) Actinomadura macrotermitis (UP000487268) Actinomadura madurae (UP000183413) Actinomadura meyerae (UP000198318) Actinomadura namibiensis (UP000572680) Actinomadura rubrisoli (UP000294513) Actinomadura rubteroloni (UP000242367) Actinomadura rudentiformis (UP000468735) Actinomadura sp. BRA 177 (UP000522477) Actinomadura sp. CNU-125 (UP000186753) Actinomadura sp. J1-007 (UP000435732) Actinomadura sp. KC06 (UP000295596) Actinomadura sp. KC345 (UP000295623) Actinomadura sp. WAC 06369 (UP000288610) Actinomadura spongiicola (UP000262882) Actinomadura verrucosospora (UP000501240) Actinomadura viridis (UP000614047) Thermomonospora Thermomonospora cellulosilytica (UP000539313) Thermomonospora curvata (strain ATCC 19995 / DSM 43183 / JCM 3096 / KC... (UP000001918) Thermomonospora echinospora (UP000236723) Thermomonospora umbrina (UP000256661) Thermostaphylospora Thermostaphylospora chromogena (UP000217103) Treboniaceae Trebonia Trebonia kvetii (UP000460272) marine actinobacterium PHSC20C1 (UP000003868) Actinomycetota bacterium (UP000678472) Actinomycetota incertae sedis Candidatus Hakubanella Candidatus Hakubanella thermoalkaliphilus (UP000588083) Coriobacteriia Coriobacteriales Atopobiaceae Atopobiaceae bacterium FL090493 (UP000659211) Atopobium Atopobium deltae (UP000070675) Atopobium minutum 10063974 (UP000012651) Atopobium sp. oral taxon 199 str. F0494 (UP000014384) Lancefieldella Lancefieldella parvula (strain ATCC 33793 / DSM 20469 / CCUG 32760 / J... (UP000000960) Muricaecibacterium Muricaecibacterium torontonense (UP000310263) Olsenella Olsenella profusa F0195 (UP000016638) Olsenella sp. An290 (UP000196134) Olsenella sp. HMSC062G07 (UP000176754) Olsenella sp. KH1P3 (UP000190585) Olsenella sp. oral taxon 809 str. F0356 (UP000003446) Olsenella uli (strain ATCC 49627 / DSM 7084 / CIP 109912 / JCM 12494 /... (UP000000333) Parafannyhessea Parafannyhessea umbonata (UP000198528) Parolsenella Parolsenella catena (UP000273154) Thermophilibacter Thermophilibacter immobilis (UP000593735) Tractidigestivibacter Tractidigestivibacter scatoligenes (UP000054078) Coriobacteriaceae Collinsella Collinsella aerofaciens (UP000095441) Collinsella intestinalis (UP000283983) Collinsella sp. AK_207A (UP000400317) Collinsella sp. An2 (UP000195399) Collinsella sp. An271 (UP000195889) Collinsella sp. An307 (UP000196349) Collinsella sp. BA40 (UP000321063) Collinsella sp. zg1085 (UP000681649) Collinsella stercoris DSM 13279 (UP000003560) Collinsella tanakaei YIT 12063 (UP000004830) environmental samples Collinsella sp. CAG:289 (UP000017952) Coriobacteriaceae bacterium BV3Ac1 (UP000016652) Coriobacteriaceae bacterium CHKCI002 (UP000199067) Coriobacteriaceae bacterium EMTCatB1 (UP000191049) Coriobacterium Coriobacterium glomerans (strain ATCC 49209 / DSM 20642 / JCM 10262 / ... (UP000006851) Enorma Enorma massiliensis (UP000196560) [Collinsella] massiliensis (UP000195781) Parvibacter Parvibacter caecicola (UP000309454) Senegalimassilia Senegalimassilia anaerobia (UP000253792) Coriobacteriales bacterium DNF00809 (UP000070490) Coriobacteriales bacterium OH1046 (UP000289029) Eggerthellales Eggerthellaceae Adlercreutzia Adlercreutzia caecimuris B7 (UP000014204) Adlercreutzia mucosicola (UP000463388) Berryella Berryella intestinalis (UP000031121) Berryella wangjianweii (UP000503297) Cryptobacterium Cryptobacterium curtum (strain ATCC 700683 / DSM 15641 / CCUG 43107 / ... (UP000000954) environmental samples Cryptobacterium sp. CAG:338 (UP000018369) Denitrobacterium Denitrobacterium detoxificans (UP000182975) Eggerthella Eggerthella lenta (strain ATCC 25559 / DSM 2243 / CCUG 17323 / JCM 997... (UP000001377) Eggerthella sp. (strain YY7918) (UP000008929) environmental samples Eggerthella sp. CAG:209 (UP000018042) Eggerthella sp. CAG:298 (UP000018266) Eggerthella sp. CAG:368 (UP000018088) Eggerthellaceae bacterium zg-893 (UP000486668) Ellagibacter Ellagibacter isourolithinifaciens (UP000468668) Enterorhabdus Enterorhabdus sp. P55 (UP000486032) Enteroscipio Enteroscipio rubneri (UP000236197) Gordonibacter Gordonibacter pamelaeae 7-10-1-b (UP000008805) Gordonibacter sp. 28C (UP000253913) Paraeggerthella Paraeggerthella hongkongensis (UP000253865) Slackia Slackia equolifaciens (UP000269591) Slackia exigua (strain ATCC 700122 / DSM 15923 / CIP 105133 / JCM 1102... (UP000006001) Slackia heliotrinireducens (strain ATCC 29202 / DSM 20476 / NCTC 11029... (UP000002026) Slackia isoflavoniconvertens (UP000271472) Slackia piriformis YIT 12062 (UP000006069) Nitriliruptoria Egibacterales Egibacteraceae Egibacter Egibacter rhizosphaerae (UP000291469) Egicoccales Egicoccaceae Egicoccus Egicoccus halophilus (UP000650511) Euzebyales Euzebya pacifica (UP000264006) Nitriliruptorales Nitriliruptoraceae Nitriliruptoraceae bacterium ZYF776 (UP000460165) Nitriliruptorales bacterium (UP000451738) Rubrobacteria Gaiellales Gaiellaceae Gaiella Gaiella occulta (UP000254134) Gaiella sp. SCGC AG-212-M14 (UP000243240) Rubrobacterales Baekduiaceae Baekduia Baekduia soli (UP000321805) Rubrobacteraceae Rubrobacter Rubrobacter marinus (UP000502706) Rubrobacter radiotolerans (UP000025229) Rubrobacter taiwanensis (UP000295244) Rubrobacter tropicus (UP000501452) Rubrobacter xylanophilus (strain DSM 9941 / NBRC 16129 / PRD-1) (UP000006637) Thermoleophilia Solirubrobacterales Conexibacteraceae Conexibacter Conexibacter arvalis (UP000585272) Conexibacter woesei (strain DSM 14684 / CIP 108061 / JCM 11494 / NBRC ... (UP000008229) Paraconexibacteraceae Paraconexibacter Paraconexibacter algicola (UP000240739) Patulibacteraceae Patulibacter Patulibacter medicamentivorans (UP000005143) Solirubrobacteraceae Solirubrobacter Solirubrobacter pauli (UP000278962) Solirubrobacteraceae bacterium (UP000668897) UniProtKB Star A0A940F685_9ACTN Solirubrobacterales bacterium (UP000435342) Thermoleophilales Thermoleophilaceae Thermoleophilum Thermoleophilum album (UP000222056) Thermoleophilia bacterium (UP000522733)

-

Aquificota (0/16, 0 hit, 0 weak hit)
Aquificae Aquificales Aquificaceae Aquifex Aquifex aeolicus (strain VF5) (UP000000798) Hydrogenivirga Hydrogenivirga caldilitoris (UP000267841) Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1 (UP000005981) Hydrogenobacter Hydrogenobacter sp. T-8 (UP000501418) Hydrogenobacter thermophilus (strain DSM 6534 / IAM 12695 / TK-6) (UP000002574) Hydrogenobaculum Hydrogenobaculum sp. HO (UP000011725) Thermocrinis Thermocrinis albus (strain DSM 14484 / JCM 11386 / HI 11/12) (UP000002043) Thermocrinis minervae (UP000189810) Thermocrinis ruber (UP000018914) Hydrogenothermaceae Hydrogenothermus Hydrogenothermus marinus (UP000280842) Persephonella Persephonella marina (strain DSM 14350 / EX-H1) (UP000001366) Sulfurihydrogenibium Sulfurihydrogenibium azorense (strain Az-Fu1 / DSM 15241 / OCM 825) (UP000001369) Sulfurihydrogenibium yellowstonense SS-5 (UP000005540) Thermosulfidibacter takaii (strain DSM 17441 / JCM 13301 / NBRC 103674... (UP000063234) Desulfurobacteriales Desulfurobacteriaceae Desulfurobacterium Desulfurobacterium indicum (UP000187408) Desulfurobacterium thermolithotrophum (strain DSM 11699 / BSA) (UP000007102)

-

Armatimonadota (2/9, 2 hits, 0 weak hit)
Armatimonadetes bacterium Uphvl-Ar1 (UP000196284) Armatimonadetes bacterium Uphvl-Ar2 (UP000195582) Armatimonadia Armatimonadales Armatimonadaceae Armatimonas Armatimonas rosea (UP000520814) Capsulimonadales Capsulimonadaceae Capsulimonas Capsulimonas corticalis (UP000287394) UniProtKB Star A0A402D1I0_9BACT Armatimonadota bacterium (UP000609350) Chthonomonadetes Chthonomonadales Chthonomonadaceae Chthonomonadaceae bacterium (UP000601118) Chthonomonas Chthonomonas calidirosea (strain DSM 23976 / ICMP 18418 / T49) (UP000014227) Fimbriimonadia Fimbriimonadales Fimbriimonadaceae Fimbriimonadaceae bacterium (UP000621694) Fimbriimonas Fimbriimonas ginsengisoli Gsoil 348 (UP000027982) UniProtKB Star A0A068NUZ1_FIMGI

-

Atribacterota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Atribacteria Atribacterales Atribacteraceae Atribacter Atribacter laminatus (UP000594463) Candidatus Atribacteria bacterium MT.SAG.1 (UP000297787)

-

Bacillota (280/1863, 327 hits, 5 weak hits)
Bacilli Bacillales Alicyclobacillaceae Alicyclobacillaceae bacterium I2511 (UP000286298) Alicyclobacillus Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. acidocaldarius (strain ATCC 270... (UP000001917) Alicyclobacillus acidoterrestris (strain ATCC 49025 / DSM 3922 / CIP 1... (UP000829401) Alicyclobacillus cellulosilyticus (UP000637695) Alicyclobacillus ferrooxydans (UP000050482) Alicyclobacillus hesperidum (UP000182589) Alicyclobacillus macrosporangiidus (UP000183508) Alicyclobacillus montanus (UP000184016) Alicyclobacillus sp. SO9 (UP000595468) Effusibacillus Effusibacillus dendaii (UP000593802) Effusibacillus lacus (UP000217785) Ferroacidibacillus Ferroacidibacillus organovorans (UP000190229) Kyrpidia Kyrpidia spormannii (UP000231932) UniProtKB Star A0A2K8NBC6_9BACL Sulfoacidibacillus Sulfoacidibacillus thermotolerans (UP000245380) Tumebacillus Tumebacillus algifaecis (UP000214688) Tumebacillus flagellatus (UP000027931) Bacillaceae Aeribacillus Aeribacillus pallidus (UP000076476) Alkalibacillus Alkalibacillus haloalkaliphilus (UP000321440) Alkalicoccus Alkalicoccus daliensis (UP000198778) Alkalicoccus halolimnae (UP000321816) Alkalicoccus urumqiensis (UP000243650) Alkalihalobacillus Alkalihalobacillus alcalophilus ATCC 27647 = CGMCC 1.3604 (UP000002754) Alkalihalobacillus clausii (strain KSM-K16) (UP000001168) Alkalihalobacillus hemicellulosilyticus JCM 9152 (UP000018895) Alkalihalobacillus lehensis G1 (UP000027142) Alkalihalobacillus lonarensis (UP000242662) Alkalihalobacillus macyae (UP000035996) Alkalihalobacillus nanhaiisediminis (UP000315711) Alkalihalobacillus okhensis (UP000030832) Alkalihalobacillus trypoxylicola (UP000075806) Alkalihalophilus Alkalihalophilus pseudofirmus (strain ATCC BAA-2126 / JCM 17055 / OF4) (UP000001544) Allobacillus Allobacillus sp. SKP2-8 (UP000316127) Alteribacillus Alteribacillus bidgolensis (UP000199017) UniProtKB Star A0A1G8KFX1_9BACI Alteribacillus iranensis (UP000199516) Alteribacillus persepolensis (UP000199163) Alteribacter Alteribacter keqinensis (UP000278746) Alteribacter lacisalsi (UP000248066) Amphibacillus Amphibacillus marinus (UP000199300) Amphibacillus xylanus (strain ATCC 51415 / DSM 6626 / JCM 7361 / LMG 1... (UP000006294) Anaerobacillus Anaerobacillus alkalidiazotrophicus (UP000180057) Anaerobacillus alkaliphilus (UP000290649) Anaerobacillus arseniciselenatis (UP000180098) Anaerobacillus isosaccharinicus (UP000180175) Anoxybacillus Anoxybacillus amylolyticus (UP000076865) Anoxybacillus caldiproteolyticus (UP000523087) Anoxybacillus calidus (UP000580891) Anoxybacillus flavithermus (strain DSM 21510 / WK1) (UP000000742) Anoxybacillus sp. B7M1 (UP000076753) Anoxybacillus sp. BCO1 (UP000030702) UniProtKB Star A0A0B0HE72_9BACI Aquibacillus Aquibacillus halophilus (UP000799092) UniProtKB Star A0A6A8DBI1_9BACI Aquisalibacillus Aquisalibacillus elongatus (UP000276443) Aureibacillus Aureibacillus halotolerans (UP000295632) Bacillaceae bacterium SAS-127 (UP000217062) Bacillus Bacillus aerolatus (UP000429595) UniProtKB Star A0A6I1FF56_9BACI Bacillus aquiflavi (UP000472971) Bacillus benzoevorans (UP000531594) Bacillus cereus group Bacillus anthracis (UP000000594) Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31 / CCUG 7414 / JCM 2152 / N... (UP000001417) Bacillus manliponensis (UP000027822) Bacillus coahuilensis p1.1.43 (UP000074108) Bacillus dafuensis (UP000321555) Bacillus gobiensis (UP000067625) Bacillus infantis NRRL B-14911 (UP000017805) Bacillus licheniformis (strain ATCC 14580 / DSM 13 / JCM 2505 / CCUG 7... (UP000000606) Bacillus mesophilum (UP000441354) Bacillus mesophilus (UP000481043) Bacillus methanolicus (strain MGA3 / ATCC 53907) (UP000027602) Bacillus oleivorans (UP000219546) Bacillus safensis (UP000325032) Bacillus salacetis (UP000265801) Bacillus smithii 7_3_47FAA (UP000011747) Bacillus solimangrovi (UP000095209) Bacillus sp. (strain OxB-1) (UP000031651) UniProtKB Star A0A0A8JG67_BACSX UniProtKB Star A0A0A8JEA0_BACSX Bacillus sp. 165 (UP000666543) Bacillus sp. 1NLA3E (UP000013300) Bacillus sp. 2_A_57_CT2 (UP000003283) UniProtKB Star E5WM99_9BACI UniProtKB Star E5WM91_9BACI Bacillus sp. 7586-K (UP000216230) Bacillus sp. 7884-1 (UP000216214) Bacillus sp. AFS018417 (UP000220085) Bacillus sp. AFS040349 (UP000222674) Bacillus sp. AFS041924 (UP000226441) Bacillus sp. AFS073361 (UP000223997) Bacillus sp. B-jedd (UP000042335) Bacillus sp. B1-b2 (UP000437773) Bacillus sp. DNRA2 (UP000575961) Bacillus sp. FJAT-18017 (UP000060713) Bacillus sp. FJAT-26390 (UP000092623) Bacillus sp. FJAT-27231 (UP000037077) UniProtKB Star A0A0K9H5M6_9BACI Bacillus sp. FJAT-27916 (UP000036953) Bacillus sp. FJAT-27986 (UP000092673) Bacillus sp. FJAT-49711 (UP000678491) Bacillus sp. FJAT-49736 (UP000679638) Bacillus sp. FJAT-50079 (UP000678477) Bacillus sp. HMF5848 (UP000274811) Bacillus sp. HNG (UP000263943) Bacillus sp. J14TS2 (UP000677829) Bacillus sp. MRMR6 (UP000185615) Bacillus sp. MUM 116 (UP000180019) UniProtKB Star A0A1S2QMI9_9BACI Bacillus sp. MUM 13 (UP000180199) Bacillus sp. OK048 (UP000199133) Bacillus sp. OVS6 (UP000831896) Bacillus sp. P16(2019) (UP000318521) Bacillus sp. PS06 (UP000615181) Bacillus sp. SA1-12 (UP000034887) Bacillus sp. SG-1 (UP000004417) Bacillus sp. SJS (UP000028527) Bacillus sp. T33-2 (UP000235118) Bacillus sp. THAF10 (UP000326479) Bacillus sp. UFRGS-B20 (UP000236014) Bacillus sp. V3-13 (UP000234805) Bacillus sp. V5-8f (UP000235260) UniProtKB Star A0A2N5MEC6_9BACI Bacillus sp. V59.32b (UP000258625) Bacillus sp. VT-16-64 (UP000188748) Bacillus sp. Y1 (UP000265711) UniProtKB Star A0A385NKA0_9BACI Bacillus sp. cl95 (UP000199578) Bacillus suaedae (UP000678228) Bacillus subtilis (strain 168) (UP000001570) Bacillus taeanensis (UP000253314) Bacillus thermotolerans (UP000031563) Bacillus weihaiensis (UP000181936) Bacillus yapensis (UP000271374) environmental samples Bacillus sp. CAG:988 (UP000018014) Caldalkalibacillus Caldalkalibacillus thermarum (strain TA2.A1) (UP000010716) Caldibacillus Caldibacillus debilis GB1 (UP000286235) Caldibacillus thermoamylovorans (UP000040576) Calditerricola Calditerricola satsumensis (UP000637720) Calidifontibacillus/Schinkia group Calidifontibacillus Calidifontibacillus erzurumensis (UP000625804) UniProtKB Star A0A8J8KDT4_9BACI Schinkia Schinkia azotoformans LMG 9581 (UP000006315) Cerasibacillus Cerasibacillus quisquiliarum (UP000321491) Cerasibacillus terrae (UP000321574) Compostibacillus Compostibacillus humi (UP000602050) UniProtKB Star A0A8J2ZSL6_9BACI Cytobacillus Cytobacillus depressus (UP000481030) Cytobacillus horneckiae (UP000233343) Cytobacillus kochii (UP000215137) Cytobacillus solani (UP000050996) Domibacillus Domibacillus epiphyticus (UP000188613) Domibacillus iocasae (UP000095658) Domibacillus mangrovi (UP000186524) Evansella Evansella caseinilytica (UP000198935) Evansella cellulosilytica (strain ATCC 21833 / DSM 2522 / FERM P-1141 ... (UP000001401) Falsibacillus Falsibacillus albus (UP000276770) Falsibacillus pallidus (UP000255326) Fictibacillus Fictibacillus aquaticus (UP000215059) UniProtKB Star A0A235F3V9_9BACI Fictibacillus arsenicus (UP000077412) Fictibacillus enclensis (UP000054099) UniProtKB Star A0A0V8J539_9BACI Fictibacillus macauensis ZFHKF-1 (UP000004080) UniProtKB Star I8UIP2_9BACI Filobacillus Filobacillus milosensis (UP000297975) Geobacillus Geobacillus sp. BCO2 (UP000037948) UniProtKB Star A0A0N0I7J3_9BACI Geobacillus sp. CAMR12739 (UP000029104) Geobacillus thermoleovorans group Geobacillus kaustophilus (strain HTA426) (UP000001172) Gottfriedia Gottfriedia endophyticus (UP000682134) Gracilibacillus Gracilibacillus boraciitolerans JCM 21714 (UP000019102) Gracilibacillus dipsosauri (UP000245624) Gracilibacillus halophilus YIM-C55.5 (UP000012283) Gracilibacillus halotolerans (UP000572212) Gracilibacillus kekensis (UP000184184) Gracilibacillus thailandensis (UP000435187) Gracilibacillus ureilyticus (UP000199687) Halalkalibacillus Halalkalibacillus sediminis (UP000243524) Halalkalibacter Halalkalibacter akibai (strain ATCC 43226 / DSM 21942 / CIP 109018 / J... (UP000018896) Halalkalibacter krulwichiae (UP000193006) Halalkalibacter wakoensis JCM 9140 (UP000018890) Halalkalibacterium (ex Joshi et al. 2022) Halalkalibacterium halodurans (strain ATCC BAA-125 / DSM 18197 / FERM ... (UP000001258) Halobacillus Halobacillus andaensis (UP000660110) Halobacillus halophilus (strain ATCC 35676 / DSM 2266 / JCM 20832 / KC... (UP000007397) Halobacillus karajensis (UP000028868) Halobacillus salinus (UP000297982) Halobacillus sp. BAB-2008 (UP000010769) Halobacillus sp. BBL2006 (UP000030879) UniProtKB Star A0A0B0D4S6_9BACI UniProtKB Star A0A0B0D1Z0_9BACI Halobacillus sp. KCTC 3957 (UP000614490) UniProtKB Star A0A931HUM2_9BACI UniProtKB Star A0A931MUV6_9BACI Halolactibacillus Halolactibacillus alkaliphilus (UP000321400) Heyndrickxia Heyndrickxia oleronia (UP000189761) Heyndrickxia sporothermodurans (UP000075666) Lederbergia Lederbergia citrea (UP000676456) Lederbergia galactosidilytica (UP000077881) Lederbergia lenta (UP000249134) Lentibacillus Lentibacillus amyloliquefaciens (UP000050331) Lentibacillus cibarius (UP000319280) Lentibacillus halodurans (UP000198642) Lentibacillus kapialis (UP000658382) Lentibacillus salicampi (UP000298484) Lentibacillus sp. CBA3610 (UP000509424) Lentibacillus sp. JNUCC-1 (UP000435583) Litchfieldia Litchfieldia salsa (UP000199159) Lottiidibacillus Lottiidibacillus patelloidae (UP000217083) Lysinibacillus Lysinibacillus alkalisoli (UP000616608) Lysinibacillus composti (UP000274033) Lysinibacillus contaminans (UP000050668) Lysinibacillus endophyticus (UP000272238) Lysinibacillus halotolerans (UP000279909) Lysinibacillus mangiferihumi (UP000308744) UniProtKB Star A0A4U2YRH9_9BACI Lysinibacillus odysseyi 34hs-1 = NBRC 100172 (UP000030437) Lysinibacillus sp. 2017 (UP000244315) UniProtKB Star A0A2S1H773_9BACI Lysinibacillus sp. BF-4 (UP000029097) Lysinibacillus sphaericus (UP000237319) UniProtKB Star A0A2S5D1U6_LYSSH Lysinibacillus telephonicus (UP000276349) Lysinibacillus yapensis (UP000265692) Mangrovibacillus Mangrovibacillus cuniculi (UP000593626) Margalitia Margalitia shackletonii (UP000051888) Marinococcus Marinococcus luteus (UP000199488) Melghiribacillus Melghiribacillus thermohalophilus (UP000294650) Mesobacillus Mesobacillus boroniphilus JCM 21738 (UP000018949) Mesobacillus campisalis (UP000034166) Mesobacillus foraminis (UP000295689) Mesobacillus persicus (UP000198553) Mesobacillus selenatarsenatis SF-1 (UP000031014) Mesobacillus subterraneus (UP000032512) Mesobacillus zeae (UP000265816) UniProtKB Star A0A398B8Q1_9BACI Metabacillus Metabacillus arenae (UP000626844) Metabacillus indicus (UP000028549) Metabacillus lacus (UP000448867) Metabacillus litoralis (UP000078534) Metabacillus sediminilitoris (UP000310334) Natribacillus Natribacillus halophilus (UP000198853) Neobacillus Neobacillus bataviensis LMG 21833 (UP000006316) Neobacillus citreus (UP000677265) UniProtKB Star A0A942YF47_9BACI Neobacillus cucumis (UP000234950) Neobacillus massiliamazoniensis (UP000199087) UniProtKB Star A0A0U1NXH2_9BACI Neobacillus mesonae (UP000282892) UniProtKB Star A0A3T0I039_9BACI UniProtKB Star A0A3Q9QW52_9BACI Neobacillus piezotolerans (UP000257144) Neobacillus thermocopriae (UP000481621) Neobacillus vireti LMG 21834 (UP000018877) UniProtKB Star W1SJ36_9BACI Niallia Niallia circulans (UP000036045) Niallia endozanthoxylica (UP000326671) Niallia nealsonii (UP000233375) Niallia taxi (UP000288024) Oceanobacillus Oceanobacillus bengalensis (UP000281813) Oceanobacillus halophilus (UP000269301) Oceanobacillus iheyensis (strain DSM 14371 / CIP 107618 / JCM 11309 / ... (UP000000822) Oceanobacillus indicireducens (UP000624041) UniProtKB Star A0A917XXZ6_9BACI Oceanobacillus limi (UP000198618) Oceanobacillus oncorhynchi (UP000040453) Oceanobacillus picturae (UP000028863) Oceanobacillus piezotolerans (UP000270219) Oceanobacillus profundus (UP000285456) Oceanobacillus sp. J11TS1 (UP000678504) Oceanobacillus zhaokaii (UP000253908) Ornithinibacillus Ornithinibacillus bavariensis (UP000676917) Ornithinibacillus caprae (UP000469125) Ornithinibacillus halophilus (UP000183988) Ornithinibacillus halotolerans (UP000613512) Ornithinibacillus sp. BX22 (UP000637359) Paenalkalicoccus Paenalkalicoccus suaedae (UP000318138) Parageobacillus Parageobacillus caldoxylosilyticus NBRC 107762 (UP000023561) UniProtKB Star A0A023DIQ3_9BACI Paraliobacillus Paraliobacillus quinghaiensis (UP000618460) Paraliobacillus ryukyuensis (UP000252254) Paraliobacillus sp. PM-2 (UP000199066) Pelagirhabdus Pelagirhabdus alkalitolerans (UP000242949) Peribacillus Peribacillus asahii (UP000266016) Peribacillus cavernae (UP000267430) Peribacillus deserti (UP000234748) Peribacillus faecalis (UP000602076) Peribacillus loiseleuriae (UP000037146) Peribacillus muralis (UP000077926) Peribacillus psychrosaccharolyticus (UP000595254) Peribacillus saganii (UP000264541) Piscibacillus Piscibacillus halophilus (UP000199427) Pontibacillus Pontibacillus chungwhensis BH030062 (UP000030153) Pontibacillus halophilus JSM 076056 = DSM 19796 (UP000030528) Pontibacillus litoralis JSM 072002 (UP000030401) UniProtKB Star A0A0A5G0D1_9BACI Pontibacillus marinus BH030004 = DSM 16465 (UP000030403) Pontibacillus yanchengensis Y32 (UP000030147) Priestia Priestia filamentosa (UP000036202) UniProtKB Star A0A1X7E3B6_9BACI Priestia koreensis (UP000037558) Priestia megaterium (strain ATCC 12872 / QMB1551) (UP000000935) UniProtKB Star D5E1W5_PRIM1 UniProtKB Star D5DTA7_PRIM1 Priestia taiwanensis (UP000605259) Priestia veravalensis (UP000053681) UniProtKB Star A0A0V8JMS8_9BACI Pseudalkalibacillus Pseudalkalibacillus caeni (UP000308230) Pseudogracilibacillus Pseudogracilibacillus auburnensis (UP000247978) UniProtKB Star A0A2V3W106_9BACI Psychrobacillus Psychrobacillus glaciei (UP000325517) Psychrobacillus insolitus (UP000248646) Psychrobacillus psychrotolerans (UP000198734) Psychrobacillus soli (UP000318937) Psychrobacillus sp. BL-248-WT-3 (UP000544039) Psychrobacillus sp. FJAT-21963 (UP000051878) Pueribacillus Pueribacillus theae (UP000245998) UniProtKB Star A0A2U1K7C7_9BACI Radiobacillus Radiobacillus deserti (UP000315215) Robertmurraya Robertmurraya siralis (UP000682111) UniProtKB Star A0A919WLL7_9BACI Rossellomorea Rossellomorea aquimaris (UP000182062) UniProtKB Star A0A1J6WU92_9BACI UniProtKB Star A0A1J6W589_9BACI Rossellomorea marisflavi (UP000037405) Rossellomorea vietnamensis (UP000050398) Salibacterium qingdaonense (UP000199668) Salibacterium salarium (UP000275076) Salicibibacter Salicibibacter halophilus (UP000319756) Salimicrobium Salimicrobium jeotgali (UP000011746) Salinibacillus Salinibacillus xinjiangensis (UP000480185) Salipaludibacillus keqinensis (UP000248214) Salipaludibacillus neizhouensis (UP000281498) Salirhabdus Salirhabdus euzebyi (UP000581688) Salisediminibacterium Salisediminibacterium beveridgei (UP000094463) Salisediminibacterium haloalkalitolerans (UP000199318) Saliterribacillus Saliterribacillus persicus (UP000252585) Salsuginibacillus Salsuginibacillus halophilus (UP000242310) Sediminibacillus Sediminibacillus albus (UP000198694) Siminovitchia Siminovitchia fortis (UP000273811) Streptohalobacillus Streptohalobacillus salinus (UP000247922) Sutcliffiella Sutcliffiella cohnii (UP000215224) Tenuibacillus Tenuibacillus multivorans (UP000199334) Tepidibacillus Tepidibacillus decaturensis (UP000070352) Tepidibacillus fermentans (UP000295788) Tepidibacillus sp. HK-1 (UP000095212) Terribacillus Terribacillus goriensis (UP000027980) Terribacillus sp. AE2B 122 (UP000497360) Terrilactibacillus Terrilactibacillus tamarindi (UP000440978) UniProtKB Star A0A6N8CRE9_9BACI Texcoconibacillus Texcoconibacillus texcoconensis (UP000551878) Thalassobacillus Thalassobacillus cyri (UP000198584) Thermolongibacillus Thermolongibacillus altinsuensis (UP000295658) Virgibacillus Virgibacillus dakarensis (UP000447719) Virgibacillus indicus (UP000216498) Virgibacillus massiliensis (UP000028875) Virgibacillus necropolis (UP000204391) UniProtKB Star A0A221M9P3_9BACI Virgibacillus oceani (UP000622860) Virgibacillus pantothenticus (UP000036780) Virgibacillus phasianinus (UP000198312) Virgibacillus profundi (UP000218887) Virgibacillus salarius (UP000675284) Virgibacillus salinus (UP000199444) Virgibacillus sp. MSP4-1 (UP000478414) Virgibacillus sp. SK37 (UP000027985) Vulcanibacillus Vulcanibacillus modesticaldus (UP000243739) Weizmannia Weizmannia acidilactici (UP000391919) Weizmannia coagulans 36D1 (UP000009283) Weizmannia ginsengihumi (UP000030588) Bacillales Family X. Incertae Sedis Brockia Brockia lithotrophica (UP000267019) Hydrogenibacillus Hydrogenibacillus schlegelii (UP000243024) Bacillales Family XI. Incertae Sedis Gemella Gemella asaccharolytica (UP000070467) Gemella morbillorum (UP000249871) Gemella sp. GH3 (UP000590819) Gemella sp. WT2a (UP000297602) Gemella sp. zg-570 (UP000676219) Bacillales Family XII. Incertae Sedis Exiguobacterium Exiguobacterium chiriqhucha RW-2 (UP000016464) Exiguobacterium profundum (UP000510768) Exiguobacterium sibiricum (strain DSM 17290 / CIP 109462 / JCM 13490 /... (UP000001681) Geomicrobium Geomicrobium halophilum (UP000568839) Geomicrobium sp. JCM 19038 (UP000027014) Geomicrobium sp. JCM 19039 (UP000027177) Listeriaceae Brochothrix Brochothrix campestris FSL F6-1037 (UP000019243) UniProtKB Star W7CJG9_9LIST Brochothrix thermosphacta (UP000243591) UniProtKB Star A0A1D2LYJ2_BROTH Listeria Listeria booriae (UP000029844) Listeria fleischmannii subsp. fleischmannii (UP000250257) Listeria floridensis FSL S10-1187 (UP000019249) Listeria grayi DSM 20601 (UP000010119) Listeria kieliensis (UP000257055) Listeria monocytogenes serovar 1/2a (strain ATCC BAA-679 / EGD-e) (UP000000817) UniProtKB Star EUTC_LISMO Paenibacillaceae Aneurinibacillus group Ammoniphilus Ammoniphilus oxalaticus (UP000284219) Ammoniphilus sp. CFH 90114 (UP000289396) Aneurinibacillus Aneurinibacillus danicus (UP000321157) UniProtKB Star A0A511V4G8_9BACL UniProtKB Star A0A511V986_9BACL Aneurinibacillus migulanus (UP000037269) UniProtKB Star A0A0D1YIV2_ANEMI UniProtKB Star A0A0M0H3W4_ANEMI Aneurinibacillus soli (UP000217696) Aneurinibacillus sp. XH2 (UP000065566) UniProtKB Star A0A0X8D2I7_9BACL UniProtKB Star A0A109QIQ0_9BACL Brevibacillus Brevibacillus borstelensis AK1 (UP000012081) UniProtKB Star M8DAV6_9BACL UniProtKB Star M8DZI3_9BACL Brevibacillus brevis (strain 47 / JCM 6285 / NBRC 100599) (UP000001877) UniProtKB Star C0ZCS9_BREBN UniProtKB Star C0Z8G4_BREBN Brevibacillus centrosporus (UP000198915) UniProtKB Star A0A1I3V4E0_9BACL Brevibacillus fluminis (UP000271031) UniProtKB Star A0A3M8DRG5_9BACL Brevibacillus fulvus (UP000717624) Brevibacillus laterosporus LMG 15441 (UP000005850) UniProtKB Star A0A075RBI4_BRELA UniProtKB Star A0A075R568_BRELA Brevibacillus panacihumi W25 (UP000017973) UniProtKB Star V6M9S5_9BACL UniProtKB Star V6MKE8_9BACL Brevibacillus sp. SYP-B805 (UP000478765) UniProtKB Star A0A6M1UF85_9BACL UniProtKB Star A0A6M1UF83_9BACL Brevibacillus sp. WF146 (UP000093585) Chengkuizengella Chengkuizengella marina (UP000448943) Cohnella Cohnella abietis (UP000289856) Cohnella candidum (UP000269097) UniProtKB Star A0A3G3K4X8_9BACL Cohnella cholangitidis (UP000515679) Cohnella endophytica (UP000282076) UniProtKB Star A0A494Y0Y7_9BACL Cohnella faecalis (UP000266340) Cohnella fermenti (UP000310636) Cohnella herbarum (UP000502248) Cohnella kolymensis (UP000054526) Cohnella lubricantis (UP000574133) Cohnella luojiensis (UP000297900) UniProtKB Star A0A4Y8LRN7_9BACL Cohnella lupini (UP000256869) UniProtKB Star A0A3D9ISP3_9BACL Cohnella nanjingensis (UP000547209) Cohnella pontilimi (UP000309673) UniProtKB Star A0A4U0FG48_9BACL Cohnella sp. (UP000667105) Cohnella sp. AR92 (UP000267180) UniProtKB Star A0A433RF17_9BACL Cohnella sp. CIP 111063 (UP000215193) Cohnella sp. OV330 (UP000198686) Cohnella terricola (UP000316330) Cohnella thailandensis (UP000535838) Cohnella xylanilytica (UP000553776) Cohnella zeiphila (UP000564644) Fontibacillus Fontibacillus panacisegetis (UP000198972) Fontibacillus phaseoli (UP000253090) Gorillibacterium Gorillibacterium sp. (UP000602051) Insulambacter Insulambacter thermoxylanivorax (UP000654993) Paenibacillaceae bacterium (UP000289243) Paenibacillaceae bacterium GAS479 (UP000198637) UniProtKB Star A0A1H1S8M2_9BACL Paenibacillus Paenibacillus abyssi (UP000644756) Paenibacillus agri (UP000564806) Paenibacillus albicereus (UP000502136) Paenibacillus albidus (UP000637643) Paenibacillus albiflavus (UP000295418) Paenibacillus albilobatus (UP000679779) Paenibacillus albus (UP000272528) Paenibacillus algicola (UP000300879) Paenibacillus anaericanus (UP000279446) Paenibacillus antarcticus (UP000077355) Paenibacillus antri (UP000309676) Paenibacillus apis (UP000678895) Paenibacillus aquistagni (UP000193834) UniProtKB Star A0A1X7LNY7_9BACL Paenibacillus arenilitoris (UP000632125) Paenibacillus athensensis (UP000298246) Paenibacillus baekrokdamisoli (UP000275368) UniProtKB Star A0A3G9J260_9BACL Paenibacillus beijingensis (UP000032633) UniProtKB Star A0A0D5NJV1_9BACL Paenibacillus bovis (UP000078148) Paenibacillus catalpae (UP000198855) Paenibacillus cellulosilyticus (UP000246635) Paenibacillus contaminans (UP000250369) Paenibacillus crassostreae (UP000077134) Paenibacillus cremeus (UP000317036) Paenibacillus curdlanolyticus (UP000524716) Paenibacillus curdlanolyticus YK9 (UP000005387) Paenibacillus darwinianus (UP000052954) UniProtKB Star A0A015KYB0_9BACL Paenibacillus dendritiformis C454 (UP000003900) UniProtKB Star H3SFQ7_9BACL Paenibacillus dendrobii (UP000460318) Paenibacillus donghaensis (UP000249890) Paenibacillus durus (UP000029409) UniProtKB Star A0A089HH14_PAEDU Paenibacillus endophyticus (UP000518605) Paenibacillus faecis (UP000325218) Paenibacillus ferrarius (UP000190626) UniProtKB Star A0A1V4HHS6_9BACL Paenibacillus flagellatus (UP000247476) Paenibacillus foliorum (UP000641588) Paenibacillus ginsengarvi (UP000282311) Paenibacillus graminis (UP000029500) Paenibacillus hemerocallicola (UP000307943) Paenibacillus larvae subsp. larvae DSM 25430 (UP000029431) UniProtKB Star V9W443_9BACL Paenibacillus lemnae (UP000565468) Paenibacillus lentus (UP000273145) Paenibacillus lutimineralis (UP000270678) Paenibacillus lutrae (UP000490800) Paenibacillus lycopersici (UP000476064) Paenibacillus macerans (UP000029278) Paenibacillus methanolicus (UP000323257) UniProtKB Star A0A5S5CC83_9BACL Paenibacillus montanisoli (UP000249260) UniProtKB Star A0A328TXB3_9BACL Paenibacillus montaniterrae (UP000683139) Paenibacillus monticola (UP000463051) UniProtKB Star A0A7X2H2S5_9BACL Paenibacillus mucilaginosus 3016 (UP000007523) UniProtKB Star H6NCA6_9BACL Paenibacillus nanensis (UP000266482) Paenibacillus naphthalenovorans (UP000061660) Paenibacillus nasutitermitis (UP000612456) Paenibacillus nuruki (UP000094578) Paenibacillus oceani (UP000639396) Paenibacillus oryzae (UP000092024) Paenibacillus paeoniae (UP000261905) Paenibacillus pectinilyticus (UP000093309) UniProtKB Star A0A1C1A809_9BACL Paenibacillus phyllosphaerae (UP000570361) Paenibacillus pini JCM 16418 (UP000019364) Paenibacillus piri (UP000295636) Paenibacillus polymyxa (strain SC2) (UP000006868) Paenibacillus popilliae ATCC 14706 (UP000029453) Paenibacillus prosopidis (UP000252415) Paenibacillus protaetiae (UP000293568) Paenibacillus psychroresistens (UP000426246) UniProtKB Star A0A6B8REC1_9BACL Paenibacillus radicis (ex Gao et al. 2016) (UP000600247) Paenibacillus rhizosphaerae (UP000187172) Paenibacillus rigui (UP000215509) Paenibacillus roseus (UP000640274) Paenibacillus sabuli (UP000621560) Paenibacillus sambharensis (UP000249522) Paenibacillus sedimenti (UP000650466) UniProtKB Star A0A926QI38_9BACL Paenibacillus selenitireducens (UP000190188) UniProtKB Star A0A1T2X629_9BACL UniProtKB Star A0A1T2XK88_9BACL Paenibacillus silvestris (UP000481087) UniProtKB Star A0A6L8UTN9_9BACL Paenibacillus solanacearum (UP000693672) Paenibacillus solani (UP000036932) Paenibacillus sp. 32O-W (UP000059673) Paenibacillus sp. 598K (UP000288287) Paenibacillus sp. 7541 (UP000215741) Paenibacillus sp. CAA11 (UP000244407) Paenibacillus sp. D9 (UP000036611) Paenibacillus sp. DMB20 (UP000034827) UniProtKB Star A0A0M2VQB9_9BACL Paenibacillus sp. FSL H7-0331 (UP000187480) Paenibacillus sp. FSL H7-0737 (UP000029519) Paenibacillus sp. FSL H8-0548 (UP000187405) Paenibacillus sp. FSL R7-0331 (UP000029487) Paenibacillus sp. GP183 (UP000199177) UniProtKB Star A0A1H4VGK0_9BACL Paenibacillus sp. GSMTC-2017 (UP000649612) Paenibacillus sp. HGF7 (UP000003445) Paenibacillus sp. IHBB 10380 (UP000032320) UniProtKB Star A0A0D3V9E4_9BACL Paenibacillus sp. J2TS4 (UP000678008) Paenibacillus sp. J31TS4 (UP000676098) Paenibacillus sp. J45TS6 (UP000677034) Paenibacillus sp. JCM 10914 (UP000018028) Paenibacillus sp. KS1 (UP000092663) UniProtKB Star A0A1B8UKZ3_9BACL Paenibacillus sp. Leaf72 (UP000051722) UniProtKB Star A0A0Q4RAV1_9BACL Paenibacillus sp. MY03 (UP000195591) Paenibacillus sp. N3.4 (UP000321402) UniProtKB Star A0A5C8LK65_9BACL Paenibacillus sp. NEAU-GSW1 (UP000462417) Paenibacillus sp. NFR01 (UP000198735) Paenibacillus sp. OAS669 (UP000608782) UniProtKB Star A0A927LWF5_9BACL Paenibacillus sp. P1XP2 (UP000030851) Paenibacillus sp. Root444D2 (UP000051657) UniProtKB Star A0A0Q7K5P9_9BACL Paenibacillus sp. TCA20 (UP000028160) Paenibacillus sp. UNC496MF (UP000198714) Paenibacillus sp. UNCCL117 (UP000182480) Paenibacillus sp. VKM B-2647 (UP000031967) UniProtKB Star A0A0C2V592_9BACL Paenibacillus sp. YN15 (UP000251619) Paenibacillus sp. oral taxon 786 str. D14 (UP000003981) Paenibacillus sp. yr247 (UP000198936) UniProtKB Star A0A1H0DEX3_9BACL Paenibacillus spiritus (UP000367750) Paenibacillus stellifer (UP000029507) UniProtKB Star A0A089LTJ5_9BACL Paenibacillus swuensis (UP000076927) UniProtKB Star A0A172TG61_9BACL Paenibacillus thalictri (UP000293142) UniProtKB Star A0A4Q9DRW9_9BACL Paenibacillus tyrfis (UP000028123) UniProtKB Star A0A081P8N9_9BACL Paenibacillus uliginis N3/975 (UP000192940) UniProtKB Star A0A1X7H7U8_9BACL UniProtKB Star A0A1X7HH54_9BACL Paenibacillus validus (UP000450917) Paenibacillus whitsoniae (UP000276128) Paenibacillus wynnii (UP000029734) Paenibacillus xerothermodurans (UP000214746) Paenibacillus xylanivorans (UP000037688) Paenibacillus yonginensis (UP000092573) Paenibacillus zeisoli (UP000272464) Saccharibacillus Saccharibacillus sacchari DSM 19268 (UP000053380) Saccharibacillus sp. O23 (UP000198069) Thermobacillus Thermobacillus composti (strain DSM 18247 / JCM 13945 / KWC4) (UP000010795) Xylanibacillus Xylanibacillus composti (UP000677918) Planococcaceae Bhargavaea Bhargavaea cecembensis DSE10 (UP000011919) Caryophanon Caryophanon tenue (UP000093199) Filibacter Filibacter tadaridae (UP000270468) Jeotgalibacillus Jeotgalibacillus alimentarius (UP000031950) Jeotgalibacillus campisalis (UP000031972) Jeotgalibacillus soli (UP000031938) Jeotgalibacillus sp. R-1-5s-1 (UP000297458) Jeotgalibacillus sp. S-D1 (UP000295327) Kurthia Kurthia sibirica (UP000245938) Kurthia sp. 11kri321 (UP000058129) Kurthia sp. 3B1D (UP000288623) Paenisporosarcina Paenisporosarcina antarctica (UP000294292) UniProtKB Star A0A4V1ANF1_9BACL UniProtKB Star A0A4P7A1K1_9BACL Paenisporosarcina cavernae (UP000265725) Paenisporosarcina sp. HGH0030 (UP000014412) Planococcaceae bacterium Storch 2/2-2 (UP000446825) Planococcus Planococcus halotolerans (UP000251002) Planococcus lenghuensis (UP000188184) Planococcus massiliensis (UP000043699) Planococcus rifietoensis (UP000067683) Planococcus salinarum (UP000242153) Planococcus salinus (UP000275473) Planococcus sp. PAMC 21323 (UP000031496) Planomicrobium Planomicrobium sp. CPCC 101110 (UP000316502) Planomicrobium sp. YIM 101495 (UP000473875) Rummeliibacillus Rummeliibacillus sp. TYF005 (UP000271255) Rummeliibacillus stabekisii (UP000076021) Savagea Savagea serpentis (UP000622653) Solibacillus Solibacillus silvestris (strain StLB046) (UP000006691) Solibacillus sp. R5-41 (UP000222866) Sporosarcina Sporosarcina limicola (UP000658225) Sporosarcina luteola (UP000321901) Sporosarcina pasteurii (UP000254519) Sporosarcina sp. BI001-red (UP000256461) Sporosarcina sp. HYO08 (UP000070230) UniProtKB Star A0A135WFZ8_9BACL Sporosarcina sp. JAI121 (UP000519817) Sporosarcina sp. Marseille-Q4063 (UP000680589) Sporosarcina sp. P19 (UP000231607) UniProtKB Star A0A2G5XMD6_9BACL Sporosarcina sp. Te-1 (UP000663910) UniProtKB Star A0A975C9G4_9BACL Tetzosporium Tetzosporium hominis (UP000217065) Ureibacillus Ureibacillus manganicus DSM 26584 (UP000030416) Ureibacillus massiliensis 4400831 = CIP 108448 = CCUG 49529 (UP000030595) Ureibacillus sinduriensis BLB-1 = JCM 15800 (UP000030408) Ureibacillus terrenus (UP000315753) Viridibacillus Viridibacillus arenosi FSL R5-213 (UP000019062) Sporolactobacillaceae Pullulanibacillus Pullulanibacillus camelliae (UP000628775) Pullulanibacillus pueri (UP000656813) Scopulibacillus Scopulibacillus darangshiensis (UP000295416) Sinobaca Sinobaca qinghaiensis (UP000285120) Sporolactobacillus Sporolactobacillus inulinus (UP000319716) Sporolactobacillus inulinus CASD (UP000035553) Sporolactobacillus laevolacticus DSM 442 (UP000018296) UniProtKB Star V6J7E6_9BACL Sporolactobacillus putidus (UP000654670) Sporolactobacillus shoreae (UP000298347) UniProtKB Star A0A4Z0GRT0_9BACL Sporolactobacillus sp. THM19-2 (UP000293819) Sporolactobacillus sp. THM7-4 (UP000293901) Sporolactobacillus sp. THM7-7 (UP000293103) Staphylococcaceae Abyssicoccus albus (UP000277108) Aliicoccus Aliicoccus persicus (UP000243605) Jeotgalicoccus Jeotgalicoccus pinnipedialis (UP000588186) Jeotgalicoccus saudimassiliensis (UP000044136) Macrococcus Macrococcus caseolyticus (strain JCSC5402) (UP000001383) Macrococcus lamae (UP000294802) Macrococcus sp. DPC7161 (UP000293889) Mammaliicoccus Mammaliicoccus stepanovicii (UP000242084) Nosocomiicoccus Nosocomiicoccus massiliensis (UP000243626) Salinicoccus Salinicoccus alkaliphilus DSM 16010 (UP000184206) Salinicoccus roseus (UP000031546) Staphylococcus Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325 / PS 47) (UP000008816) Staphylococcus auricularis (UP000242470) Staphylococcus epidermidis (strain ATCC 35984 / RP62A) (UP000000531) Staphylococcus gallinarum (UP000283788) Staphylococcus massiliensis S46 (UP000009885) Staphylococcus saccharolyticus (UP000255425) Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus (strain ATCC 15305 /... (UP000006371) Staphylococcus simulans (UP000240371) Staphylococcus sp. 17KM0847 (UP000510789) Staphylococcus sp. DORA_6_22 (UP000053737) Staphylococcus sp. HMSC078E07 (UP000185836) environmental samples Staphylococcus sp. CAG:324 (UP000018360) Thermoactinomycetaceae Baia Baia soyae (UP000294746) Desmospora Desmospora activa DSM 45169 (UP000241639) Hazenella Hazenella coriacea (UP000294937) Hazenella sp. IB182357 (UP000661691) Kroppenstedtia Kroppenstedtia eburnea (UP000186795) Kroppenstedtia pulmonis (UP000503088) Laceyella Laceyella sacchari (UP000236590) Lihuaxuella Lihuaxuella thermophila (UP000199695) Marininema Marininema mesophilum (UP000198534) Marinithermofilum Marinithermofilum abyssi (UP000625210) Melghirimyces Melghirimyces algeriensis (UP000315636) Melghirimyces profundicolus (UP000244240) UniProtKB Star A0A2T6C8M8_9BACL Melghirimyces thermohalophilus (UP000199387) Novibacillus Novibacillus thermophilus (UP000188603) Paenactinomyces Paenactinomyces guangxiensis (UP000535491) Paludifilum Paludifilum halophilum (UP000215459) Planifilum Planifilum fulgidum (UP000198661) Polycladomyces Polycladomyces abyssicola (UP000677436) Seinonella Seinonella peptonophila (UP000184476) Shimazuella Shimazuella alba (UP000430692) Thermoactinomyces Thermoactinomyces daqus (UP000530514) Thermoactinomyces mirandus (UP000538292) Thermoactinomyces sp. AS95 (UP000076382) Thermoflavimicrobium Thermoflavimicrobium daqui (UP000251213) Thermoflavimicrobium dichotomicum (UP000199545) Bacilli bacterium VT-13-104 (UP000034981) Lactobacillales Aerococcaceae Abiotrophia Abiotrophia defectiva ATCC 49176 (UP000019050) Aerococcus Aerococcus christensenii (UP000234775) Aerococcus sanguinicola (UP000069912) Aerococcus sp. HMSC10H05 (UP000177048) Aerococcus suis (UP000243884) Aerococcus urinae (strain ACS-120-V-Col10a) (UP000008129) Aerococcus urinaehominis (UP000062260) Dolosicoccus Dolosicoccus paucivorans (UP000235682) Eremococcus Eremococcus coleocola ACS-139-V-Col8 (UP000005990) Facklamia Facklamia hominis CCUG 36813 (UP000004465) Facklamia languida CCUG 37842 (UP000006190) Facklamia miroungae (UP000199708) Facklamia sp. 252 (UP000483027) Falseniella Falseniella ignava CCUG 37419 (UP000005147) Fundicoccus Fundicoccus ignavus (UP000430975) Globicatella Globicatella sp. HMSC072A10 (UP000176615) Ignavigranum Ignavigranum ruoffiae (UP000198833) UniProtKB Star A0A1H9GII9_9LACT Ruoffia Ruoffia halotolerans (UP000571018) Suicoccus Suicoccus acidiformans (UP000263232) UniProtKB Star A0A347WLZ1_9LACT Carnobacteriaceae Alkalibacterium Alkalibacterium kapii (UP000321662) Alkalibacterium pelagium (UP000199081) Alkalibacterium sp. 20 (UP000182750) Alkalibacterium sp. AK22 (UP000020164) Alloiococcus Alloiococcus otitis ATCC 51267 (UP000009875) Atopobacter Atopobacter sp. AH10 (UP000283681) Atopostipes Atopostipes suicloacalis DSM 15692 (UP000184128) Carnobacteriaceae bacterium zg-C25 (UP000680540) Carnobacterium Carnobacterium divergens DSM 20623 (UP000051658) Carnobacterium iners (UP000193435) Carnobacterium maltaromaticum LMA28 (UP000000212) UniProtKB Star K8EDV4_CARML Carnobacterium sp. (strain 17-4) (UP000008304) Carnobacterium sp. CP1 (UP000064734) Desemzia Desemzia incerta (UP000199136) Dolosigranulum Dolosigranulum pigrum ATCC 51524 (UP000003599) Granulicatella Granulicatella adiacens ATCC 49175 (UP000005926) Granulicatella balaenopterae (UP000198556) Granulicatella elegans ATCC 700633 (UP000002939) Granulicatella sp. WM01 (UP000298203) UniProtKB Star A0A4Y9J6Q0_9LACT Granulicatella sp. zg-ZJ (UP000473671) UniProtKB Star A0A6M0L2W5_9LACT Isobaculum Isobaculum melis (UP000198948) UniProtKB Star A0A1H9U4A7_9LACT Jeotgalibaca Jeotgalibaca dankookensis (UP000188993) UniProtKB Star A0A1S6IML8_9LACT Jeotgalibaca porci (UP000501830) Jeotgalibaca sp. PTS2502 (UP000187137) Marinilactibacillus Marinilactibacillus sp. 15R (UP000184433) Pisciglobus halotolerans (UP000198668) Trichococcus Trichococcus palustris (UP000242754) Enterococcaceae Catellicoccus Catellicoccus marimammalium M35/04/3 (UP000016057) Enterococcus Enterococcus alcedinis (UP000622610) Enterococcus aquimarinus (UP000182149) Enterococcus asini ATCC 700915 (UP000013777) Enterococcus canis (UP000181884) UniProtKB Star A0A1L8RI46_9ENTE Enterococcus casseliflavus EC20 (UP000012675) Enterococcus cecorum DSM 20682 = ATCC 43198 (UP000017415) Enterococcus columbae DSM 7374 = ATCC 51263 (UP000014113) Enterococcus dispar ATCC 51266 (UP000014127) Enterococcus faecalis (strain ATCC 700802 / V583) (UP000001415) UniProtKB Star EUTC_ENTFA Enterococcus florum (UP000290567) Enterococcus haemoperoxidus ATCC BAA-382 (UP000013858) Enterococcus hermanniensis (UP000182077) Enterococcus hirae (strain ATCC 9790 / DSM 20160 / JCM 8729 / LMG 6399... (UP000002895) Enterococcus italicus (strain DSM 15952 / CCUG 50447 / LMG 22039 / TP ... (UP000010296) Enterococcus lacertideformus (UP000637757) Enterococcus pallens ATCC BAA-351 (UP000013782) Enterococcus phoeniculicola ATCC BAA-412 (UP000013785) Enterococcus pseudoavium (UP000256950) Enterococcus ratti (UP000182152) UniProtKB Star A0A1L8WPU9_9ENTE Enterococcus rivorum (UP000095256) UniProtKB Star A0A1E5KWF8_9ENTE Enterococcus saccharolyticus subsp. saccharolyticus ATCC 43076 (UP000014136) Enterococcus sp. 079 (UP000676742) Enterococcus sp. 10A9_DIV0425 (UP000194933) Enterococcus sp. 9E7_DIV0242 (UP000195141) Enterococcus sp. HSIEG1 (UP000015939) Enterococcus sp. NBRC 3427 (UP000321556) Enterococcus sulfureus ATCC 49903 (UP000015961) Enterococcus thailandicus (UP000078516) Melissococcus Melissococcus plutonius (strain ATCC 35311 / CIP 104052 / LMG 20360 / ... (UP000008456) Pilibacter Pilibacter termitis (UP000190328) UniProtKB Star A0A1T4K6C3_9ENTE Tetragenococcus Tetragenococcus muriaticus 3MR10-3 (UP000029381) Tetragenococcus osmophilus (UP000268310) Vagococcus Vagococcus acidifermentans (UP000286773) Vagococcus allomyrinae (UP000674938) UniProtKB Star A0A940PB83_9ENTE Vagococcus carniphilus (UP000288028) UniProtKB Star A0A430B6U4_9ENTE Vagococcus coleopterorum (UP000500890) Vagococcus elongatus (UP000287605) Vagococcus entomophilus (UP000288669) Vagococcus fessus (UP000287101) UniProtKB Star A0A430ADG4_9ENTE Vagococcus fluvialis (UP000288197) Vagococcus fluvialis bH819 (UP000195918) UniProtKB Star A0A1X6WPM1_9ENTE Vagococcus humatus (UP000277864) Vagococcus lutrae LBD1 (UP000018126) Vagococcus penaei (UP000188246) Vagococcus salmoninarum (UP000287239) UniProtKB Star A0A429ZEQ2_9ENTE Vagococcus silagei (UP000310506) Vagococcus teuberi (UP000191200) Vagococcus vulneris (UP000287857) Vagococcus zengguangii (UP000298615) Lactobacillaceae Acetilactobacillus Acetilactobacillus jinshanensis (UP000294321) Agrilactobacillus Agrilactobacillus composti DSM 18527 = JCM 14202 (UP000051236) Amylolactobacillus Amylolactobacillus amylophilus DSM 20533 = JCM 1125 (UP000051230) Apilactobacillus Apilactobacillus kunkeei (UP000037778) Apilactobacillus ozensis DSM 23829 = JCM 17196 (UP000052012) Bombilactobacillus Bombilactobacillus apium (UP000563523) Bombilactobacillus mellifer (UP000033558) Bombilactobacillus mellis (UP000033695) UniProtKB Star A0A0C4PN72_9LACO Companilactobacillus Companilactobacillus allii (UP000187499) Companilactobacillus farciminis (UP000295257) Companilactobacillus tucceti DSM 20183 (UP000050929) Companilactobacillus versmoldensis DSM 14857 = KCTC 3814 (UP000051647) Dellaglioa Dellaglioa algida DSM 15638 (UP000051450) Fructilactobacillus Fructilactobacillus florum 8D (UP000019474) Fructilactobacillus fructivorans (UP000031397) Fructilactobacillus lindneri DSM 20690 = JCM 11027 (UP000051565) Fructilactobacillus sanfranciscensis (strain TMW 1.1304) (UP000001285) Fructobacillus Fructobacillus durionis (UP000199376) Fructobacillus pseudoficulneus (UP000061227) Furfurilactobacillus Furfurilactobacillus rossiae DSM 15814 (UP000051999) UniProtKB Star A0A0R1RGM2_9LACO Furfurilactobacillus siliginis (UP000051139) Holzapfeliella Holzapfeliella floricola DSM 23037 = JCM 16512 (UP000051378) Lacticaseibacillus Lacticaseibacillus brantae DSM 23927 (UP000051672) Lacticaseibacillus camelliae DSM 22697 = JCM 13995 (UP000050865) Lacticaseibacillus manihotivorans DSM 13343 = JCM 12514 (UP000051790) Lacticaseibacillus nasuensis JCM 17158 (UP000051804) Lacticaseibacillus paracasei (strain ATCC 334 / BCRC 17002 / CCUG 3116... (UP000001651) Lacticaseibacillus rhamnosus MTCC 5462 (UP000003637) Lacticaseibacillus saniviri JCM 17471 = DSM 24301 (UP000050969) Lacticaseibacillus sharpeae JCM 1186 = DSM 20505 (UP000051679) Lacticaseibacillus thailandensis DSM 22698 = JCM 13996 (UP000051789) Lactiplantibacillus Lactiplantibacillus mudanjiangensis (UP000289996) Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) (UP000000432) Lactobacillus Lactobacillus acetotolerans (UP000035709) Lactobacillus acidophilus (strain ATCC 700396 / NCK56 / N2 / NCFM) (UP000006381) Lactobacillus apis (UP000033682) Lactobacillus corticis (UP000677218) Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (strain ATCC 11842 / DSM 2... (UP000001259) Lactobacillus helveticus CIRM-BIA 951 (UP000017248) Lactobacillus hominis DSM 23910 = CRBIP 24.179 (UP000009320) Lactobacillus iners DSM 13335 (UP000004115) Lactobacillus johnsonii (strain CNCM I-12250 / La1 / NCC 533) (UP000000581) Lactobacillus pasteurii DSM 23907 = CRBIP 24.76 (UP000009311) Lactobacillus psittaci DSM 15354 (UP000051931) Lactobacillus rodentium (UP000257317) Lactobacillus selangorensis (UP000051645) Lactobacillus sp. LL6 (UP000319179) Lactobacillus xujianguonis (UP000288291) Lapidilactobacillus Lapidilactobacillus concavus DSM 17758 (UP000051315) Lapidilactobacillus dextrinicus DSM 20335 (UP000051813) Latilactobacillus Latilactobacillus sakei subsp. sakei (strain 23K) (UP000002707) Lentilactobacillus Lentilactobacillus buchneri subsp. silagei Lentilactobacillus buchneri subsp. silagei CD034 (UP000007332) Lentilactobacillus curieae (UP000030361) Lentilactobacillus diolivorans DSM 14421 (UP000052013) UniProtKB Star A0A0R1SRM5_9LACO Lentilactobacillus hilgardii (strain ATCC 8290 / DSM 20176 / CCUG 3014... (UP000003752) UniProtKB Star C0XK59_LENH9 Lentilactobacillus kisonensis F0435 (UP000005025) Lentilactobacillus parafarraginis F0439 (UP000004625) UniProtKB Star G9ZKD1_9LACO Lentilactobacillus senioris DSM 24302 = JCM 17472 (UP000051256) Leuconostoc Leuconostoc carnosum (strain JB16) (UP000006299) Leuconostoc fallax (UP000295681) Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides (strain ATCC 8293 / DSM... (UP000000362) Leuconostoc sp. DORA_2 (UP000053785) Leuconostocaceae bacterium R-53105 (UP000199277) Levilactobacillus Levilactobacillus bambusae (UP000245080) Levilactobacillus brevis (strain ATCC 367 / BCRC 12310 / CIP 105137 / ... (UP000001652) Levilactobacillus suantsaii (UP000290602) Ligilactobacillus Ligilactobacillus agilis DSM 20509 (UP000051008) Ligilactobacillus apodemi DSM 16634 = JCM 16172 (UP000051324) Ligilactobacillus araffinosus DSM 20653 (UP000051291) Ligilactobacillus ceti DSM 22408 (UP000051500) Ligilactobacillus equi DPC 6820 (UP000018559) Ligilactobacillus hayakitensis DSM 18933 = JCM 14209 (UP000051054) Ligilactobacillus pobuzihii (UP000051886) Ligilactobacillus ruminis (strain ATCC 27782 / RF3) (UP000001279) Ligilactobacillus saerimneri 30a (UP000011912) Ligilactobacillus salivarius (strain UCC118) (UP000006559) Limosilactobacillus Limosilactobacillus coleohominis 101-4-CHN (UP000003987) Limosilactobacillus coleohominis DSM 14060 (UP000051013) Limosilactobacillus equigenerosi DSM 18793 = JCM 14505 (UP000051084) Limosilactobacillus fermentum (UP000094714) Limosilactobacillus frumenti DSM 13145 (UP000051445) Limosilactobacillus gastricus PS3 (UP000004567) Limosilactobacillus ingluviei (UP000051639) Limosilactobacillus mucosae LM1 (UP000003645) Limosilactobacillus panis DSM 6035 (UP000051412) Limosilactobacillus reuteri (strain DSM 20016) (UP000001991) Limosilactobacillus secaliphilus (UP000050934) Liquorilactobacillus Liquorilactobacillus cacaonum DSM 21116 (UP000051131) Liquorilactobacillus capillatus DSM 19910 (UP000051621) Liquorilactobacillus ghanensis DSM 18630 (UP000051451) Liquorilactobacillus oeni DSM 19972 (UP000051686) Liquorilactobacillus vini DSM 20605 (UP000051576) Loigolactobacillus Loigolactobacillus backii (UP000078582) Loigolactobacillus bifermentans DSM 20003 (UP000051461) Loigolactobacillus coryniformis subsp. coryniformis CECT 5711 (UP000007271) UniProtKB Star J2ZRJ1_9LACO UniProtKB Star J3EQ02_9LACO Loigolactobacillus rennini DSM 20253 (UP000051638) UniProtKB Star A0A0R2D9E6_9LACO Oenococcus Oenococcus alcoholitolerans (UP000030023) Oenococcus kitaharae DSM 17330 (UP000004959) Oenococcus oeni (strain ATCC BAA-331 / PSU-1) (UP000000774) Paucilactobacillus Paucilactobacillus oligofermentans DSM 15707 = LMG 22743 (UP000051697) Paucilactobacillus vaccinostercus DSM 20634 (UP000051733) Paucilactobacillus wasatchensis (UP000032279) Pediococcus Pediococcus acidilactici group Pediococcus acidilactici DSM 20284 (UP000004470) Pediococcus argentinicus (UP000051249) Pediococcus cellicola (UP000051568) Pediococcus claussenii (strain ATCC BAA-344 / DSM 14800 / JCM 18046 / ... (UP000005444) Pediococcus stilesii (UP000051859) Periweissella Periweissella cryptocerci (UP000292886) Periweissella fabalis (UP000549765) Schleiferilactobacillus Schleiferilactobacillus perolens DSM 12744 (UP000051330) Secundilactobacillus Secundilactobacillus collinoides DSM 20515 = JCM 1123 (UP000051845) UniProtKB Star A0A0R2BC07_SECCO Secundilactobacillus kimchicus JCM 15530 (UP000050911) Secundilactobacillus malefermentans (UP000294854) Secundilactobacillus mixtipabuli (UP000198374) Secundilactobacillus similis DSM 23365 = JCM 2765 (UP000051442) UniProtKB Star A0A0R2FCI9_9LACO UniProtKB Star A0A0R2FC10_9LACO Weissella Weissella ceti (UP000029079) Weissella cibaria (UP000032287) Weissella diestrammenae (UP000515800) Weissella halotolerans DSM 20190 (UP000051296) Weissella kandleri (UP000051655) Weissella koreensis (UP000516446) Weissella oryzae (strain DSM 25784 / JCM 18191 / LMG 30913 / SG25) (UP000030643) Weissella paramesenteroides ATCC 33313 (UP000004528) Weissella soli (UP000254912) Weissella viridescens (UP000051992) Streptococcaceae Floricoccus Floricoccus tropicus (UP000178622) UniProtKB Star A0A1E8GPA8_9LACT Lactococcus Lactococcus allomyrinae (UP000269374) Lactococcus cremoris subsp. cremoris Lactococcus cremoris subsp. cremoris TIFN6 (UP000015854) Lactococcus fujiensis JCM 16395 (UP000218181) Lactococcus garvieae (strain Lg2) (UP000008520) Lactococcus hircilactis (UP000439550) Lactococcus hodotermopsidis (UP000480303) Lactococcus insecticola (UP000475928) Lactococcus lactis subsp. lactis (strain IL1403) (UP000002196) Lactococcus plantarum (UP000242246) Lactococcus reticulitermitis (UP000218689) Lactococcus termiticola (UP000245021) Lactovum Lactovum miscens (UP000562464) Streptococcus Streptococcus acidominimus (UP000186437) Streptococcus agalactiae serotype V (strain ATCC BAA-611 / 2603 V/R) (UP000000821) Streptococcus anginosus group Streptococcus intermedius B196 (UP000016233) Streptococcus downei MFe28 (UP000254082) Streptococcus ferus (UP000249495) Streptococcus gordonii (strain Challis / ATCC 35105 / BCRC 15272 / CH1... (UP000001131) Streptococcus henryi (UP000182508) Streptococcus hillyeri (UP000279194) Streptococcus himalayensis (UP000660801) UniProtKB Star A0A917EGX8_9STRE Streptococcus hyointestinalis (UP000254924) Streptococcus ictaluri 707-05 (UP000003330) Streptococcus infantis SK1302 (UP000003291) Streptococcus infantis SK970 (UP000005460) Streptococcus massiliensis (UP000254634) Streptococcus merionis (UP000215185) UniProtKB Star A0A239SPA5_9STRE Streptococcus minor (UP000281771) Streptococcus mutans serotype c (strain ATCC 700610 / UA159) (UP000002512) Streptococcus ovuberis (UP000522720) UniProtKB Star A0A7X6S1S5_9STRE Streptococcus pantholopis (UP000077317) Streptococcus pasteurianus (strain ATCC 43144 / JCM 5346 / CDC 1723-81) (UP000007946) Streptococcus pluranimalium (UP000238956) Streptococcus pneumoniae (strain ATCC BAA-255 / R6) (UP000000586) Streptococcus pneumoniae 2070335 (UP000002642) Streptococcus pneumoniae SP14-BS69 (UP000004914) Streptococcus pneumoniae serotype 2 (strain D39 / NCTC 7466) (UP000001452) Streptococcus pneumoniae serotype 4 (strain ATCC BAA-334 / TIGR4) (UP000000585) Streptococcus pyogenes serotype M1 (UP000000750) Streptococcus sanguinis (strain SK36) (UP000002148) UniProtKB Star A3CLB2_STRSV Streptococcus sp. DD10 (UP000072050) Streptococcus sp. DD12 (UP000070638) Streptococcus sp. DD13 (UP000070387) Streptococcus sp. WM07 (UP000298191) Streptococcus sp. X16XC17 (UP000291494) Streptococcus sp. sy004 (UP000318879) Streptococcus suis (strain BM407) (UP000009077) Streptococcus thermophilus (strain ATCC BAA-250 / LMG 18311) (UP000001170) Streptococcus thermophilus CNCM I-1630 (UP000004150) Streptococcus uberis (strain ATCC BAA-854 / 0140J) (UP000000449) Streptococcus urinalis 2285-97 (UP000005388) Streptococcus varani (UP000198604) UniProtKB Star A0A0E4CTD6_9STRE Streptococcus zalophi (UP000644875) Bacillota bacterium (UP000681864) Capillibacterium Capillibacterium thermochitinicola (UP000657177) Clostridia Candidatus Borkfalkiales Candidatus Borkfalkiaceae Candidatus Borkfalkia Candidatus Borkfalkia ceftriaxoniphila (UP000291269) Clostridia bacterium (UP000629893) Eubacteriales Anaerotalea Anaerotalea alkaliphila (UP000461585) Anaerovirgula Anaerovirgula multivorans (UP000198304) UniProtKB Star A0A239BYQ3_9FIRM Bianqueaceae Bianquea Bianquea renquensis (UP000657006) UniProtKB Star A0A926DSK9_9FIRM Caldicoprobacteraceae Caldicoprobacter Caldicoprobacter faecalis (UP000198577) Cellulosilyticaceae Cellulosilyticum Cellulosilyticum lentocellum (strain ATCC 49066 / DSM 5427 / NCIMB 117... (UP000008467) UniProtKB Star F2JLY7_CELLD Christensenellaceae Christensenella Christensenella hongkongensis (UP000034076) Christensenella minuta (UP000070366) Gehongia Gehongia tenuis (UP000623172) Guopingia Guopingia tenuis (UP000617951) Luoshenia Luoshenia tenuis (UP000654279) Clostridiaceae Alkaliphilus Alkaliphilus metalliredigens (strain QYMF) (UP000001572) UniProtKB Star A6TJX1_ALKMQ Alkaliphilus oremlandii (strain OhILAs) (UP000000269) UniProtKB Star A8MEM0_ALKOO Alkaliphilus peptidifermentans DSM 18978 (UP000198636) UniProtKB Star A0A1G5KUL1_9CLOT Alkaliphilus pronyensis (UP000432715) Alkaliphilus serpentinus (UP000465601) UniProtKB Star A0A833HLB1_9CLOT Alkaliphilus sp. (UP000678142) UniProtKB Star A0A942LHS7_9CLOT Alkaliphilus sp. B6464 (UP000679658) UniProtKB Star A0A975J3N3_9CLOT Anaeromicrobium Anaeromicrobium sediminis (UP000216024) Anaeromonas Anaeromonas frigoriresistens (UP000724672) UniProtKB Star A0A942V0J9_9CLOT Anaerosolibacter Anaerosolibacter carboniphilus (UP000579281) Butyricicoccus Butyricicoccus porcorum (UP000194903) Butyricicoccus pullicaecorum 1.2 (UP000013981) UniProtKB Star R8W007_9CLOT Butyricicoccus sp. TM10-16AC (UP000284078) Caloramator Caloramator australicus RC3 (UP000007652) Caloramator fervidus (UP000242850) Caloramator mitchellensis (UP000052015) UniProtKB Star A0A0R3JSQ2_CALMK Caloramator sp. E03 (UP000304999) Caminicella Caminicella sporogenes DSM 14501 (UP000184082) UniProtKB Star A0A1M6S082_9CLOT Candidatus Arthromitus Candidatus Arthromitus sp. SFB-turkey (UP000078233) Clostridiaceae bacterium 14S0207 (UP000250207) UniProtKB Star A0A2Z4W9A5_9CLOT Clostridiaceae bacterium AF29-16BH (UP000284946) UniProtKB Star A0A416KGE2_9CLOT Clostridiaceae bacterium JG1575 (UP000237298) Clostridiaceae bacterium OM08-6BH (UP000284832) UniProtKB Star A0A3R6VR76_9CLOT UniProtKB Star A0A417P9Y7_9CLOT Clostridium Clostridium aceticum (UP000035704) UniProtKB Star A0A0D8IF25_9CLOT Clostridium acetireducens DSM 10703 (UP000175744) Clostridium acetobutylicum (strain ATCC 824 / DSM 792 / JCM 1419 / LMG... (UP000000814) UniProtKB Star EUTC_CLOAB Clostridium acidisoli DSM 12555 (UP000192468) UniProtKB Star A0A1W1XER5_9CLOT Clostridium aciditolerans (UP000622687) UniProtKB Star A0A934HW74_9CLOT Clostridium aminobutyricum (UP000664545) UniProtKB Star A0A939IJQ6_CLOAM Clostridium amylolyticum (UP000184080) Clostridium argentinense CDC 2741 (UP000031366) UniProtKB Star A0A0C1R9N3_9CLOT Clostridium baratii str. Sullivan (UP000030635) Clostridium bornimense (UP000019426) Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A) (UP000001986) Clostridium botulinum C str. Eklund (UP000003482) Clostridium botulinum CFSAN002367 (UP000015064) Clostridium butyricum E4 str. BoNT E BL5262 (UP000003081) Clostridium cadaveris (UP000182135) UniProtKB Star A0A1I2JNT6_9CLOT UniProtKB Star A0A1I2JUF1_9CLOT Clostridium carboxidivorans P7 (UP000004198) Clostridium cavendishii DSM 21758 (UP000184310) Clostridium celatum DSM 1785 (UP000010420) Clostridium cellulovorans (strain ATCC 35296 / DSM 3052 / OCM 3 / 743B) (UP000002730) Clostridium chauvoei JF4335 (UP000190476) Clostridium chromiireducens (UP000191056) UniProtKB Star A0A1V4I794_9CLOT Clostridium colicanis DSM 13634 (UP000075374) Clostridium collagenovorans DSM 3089 (UP000184526) UniProtKB Star A0A1M5TC28_9CLOT Clostridium cylindrosporum DSM 605 (UP000036756) Clostridium disporicum (UP000095594) Clostridium estertheticum subsp. estertheticum (UP000182569) Clostridium fallax (UP000184035) Clostridium frigidicarnis (UP000198619) UniProtKB Star A0A1I0XGU9_9CLOT UniProtKB Star A0A1I0ZRL8_9CLOT Clostridium fungisolvens (UP000580568) UniProtKB Star A0A6V8SP18_9CLOT Clostridium gasigenes (UP000198597) UniProtKB Star A0A1H0VBB6_9CLOT Clostridium grantii DSM 8605 (UP000184447) UniProtKB Star A0A1M5TRI1_9CLOT Clostridium homopropionicum DSM 5847 (UP000037043) Clostridium indicum (UP000260680) UniProtKB Star A0A3E2NCJ3_9CLOT Clostridium intestinale URNW (UP000016721) Clostridium isatidis (UP000264883) Clostridium kluyveri (strain ATCC 8527 / DSM 555 / NCIMB 10680) (UP000002411) Clostridium liquoris (UP000239706) Clostridium ljungdahlii (UP000077407) UniProtKB Star A0A168MN55_9CLOT Clostridium luticellarii (UP000237798) UniProtKB Star A0A2T0BNM7_9CLOT Clostridium magnum DSM 2767 (UP000076603) Clostridium manihotivorum (UP000286268) UniProtKB Star A0A3R5V867_9CLOT Clostridium neonatale (UP000220840) Clostridium niameyense (UP000473885) Clostridium novyi (strain NT) (UP000008220) Clostridium oryzae (UP000190080) Clostridium paraputrificum (UP000092714) Clostridium paridis (UP000623681) Clostridium pasteurianum BC1 (UP000013523) Clostridium pasteurianum DSM 525 = ATCC 6013 (UP000030905) UniProtKB Star A0A0H3J768_CLOPA Clostridium perfringens (strain 13 / Type A) (UP000000818) UniProtKB Star EUTC_CLOPE Clostridium polyendosporum (UP000679179) Clostridium puniceum (UP000190890) Clostridium putrefaciens (UP000254664) UniProtKB Star A0A381JC84_9CLOT Clostridium saccharobutylicum DSM 13864 (UP000017118) UniProtKB Star U5MW61_CLOSA Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4 (UP000011728) UniProtKB Star M1M988_9CLOT Clostridium sartagoforme (UP000306888) Clostridium senegalense (UP000481872) UniProtKB Star A0A6M0H2N5_9CLOT Clostridium sp. 'deep sea' (UP000594441) Clostridium sp. (strain SY8519) (UP000008937) Clostridium sp. 7_2_43FAA (UP000017809) Clostridium sp. AM33-3 (UP000286369) Clostridium sp. AM58-1XD (UP000266320) Clostridium sp. BL8 (UP000015873) UniProtKB Star T0NHE5_9CLOT Clostridium sp. C105KSO13 (UP000198973) Clostridium sp. CT7 (UP000230839) UniProtKB Star A0A2M8TEF3_9CLOT UniProtKB Star A0A2M8THC5_9CLOT Clostridium sp. D5 (UP000003978) Clostridium sp. DL-VIII (UP000005106) UniProtKB Star G7M650_9CLOT Clostridium sp. DMHC 10 (UP000037118) Clostridium sp. DSM 8431 (UP000198524) Clostridium sp. FS41 (UP000033604) Clostridium sp. HMP27 (UP000030009) Clostridium sp. JN-9 (UP000287890) Clostridium sp. KNHs216 (UP000320543) Clostridium sp. MD294 (UP000012445) Clostridium sp. MSTE9 (UP000004073) Clostridium sp. Maddingley MBC34-26 (UP000001325) Clostridium sp. N3C (UP000184869) Clostridium sp. SM-530-WT-3G (UP000545014) Clostridium sp. USBA 49 (UP000190748) Clostridium sp. cel8 (UP000559354) UniProtKB Star A0A7W2G1Z4_9CLOT Clostridium sp. chh4-2 (UP000236356) Clostridium sulfidigenes (UP000028542) UniProtKB Star A0A084JFY0_9CLOT Clostridium taeniosporum (UP000094652) Clostridium tagluense (UP000287872) UniProtKB Star A0A401UH29_9CLOT Clostridium tarantellae (UP000430345) UniProtKB Star A0A6I1MHM5_9CLOT Clostridium tepidiprofundi DSM 19306 (UP000075531) Clostridium tetani (strain Massachusetts / E88) (UP000001412) UniProtKB Star EUTC_CLOTE Clostridium tetanomorphum (UP000563151) UniProtKB Star A0A923E879_CLOTT Clostridium thailandense (UP000694308) UniProtKB Star A0A949TEJ7_9CLOT Clostridium thermobutyricum (UP000013097) Clostridium tyrobutyricum DIVETGP (UP000019482) UniProtKB Star W6NFH9_CLOTY Clostridium uliginosum (UP000199263) Clostridium vincentii (UP000239471) UniProtKB Star A0A2T0BDD7_9CLOT environmental samples Clostridium bartlettii CAG:1329 (UP000017980) Clostridium clostridioforme CAG:132 (UP000018009) Clostridium clostridioforme CAG:511 (UP000018273) Clostridium leptum CAG:27 (UP000018168) Clostridium nexile CAG:348 (UP000018368) Clostridium sp. CAG:1000 (UP000018325) Clostridium sp. CAG:1013 (UP000018382) Clostridium sp. CAG:1024 (UP000017946) Clostridium sp. CAG:1193 (UP000018000) Clostridium sp. CAG:1219 (UP000018225) Clostridium sp. CAG:122 (UP000017991) Clostridium sp. CAG:127 (UP000018025) Clostridium sp. CAG:138 (UP000017905) Clostridium sp. CAG:149 (UP000017912) Clostridium sp. CAG:167 (UP000018023) Clostridium sp. CAG:169 (UP000018302) Clostridium sp. CAG:217 (UP000018364) Clostridium sp. CAG:226 (UP000018047) Clostridium sp. CAG:230 (UP000017961) Clostridium sp. CAG:242 (UP000017919) Clostridium sp. CAG:245 (UP000018065) Clostridium sp. CAG:264 (UP000018342) Clostridium sp. CAG:265 (UP000018277) Clostridium sp. CAG:269 (UP000018363) Clostridium sp. CAG:273 (UP000018327) Clostridium sp. CAG:288 (UP000017968) Clostridium sp. CAG:299 (UP000017929) Clostridium sp. CAG:306 (UP000018008) Clostridium sp. CAG:307 (UP000018128) Clostridium sp. CAG:343 (UP000018148) Clostridium sp. CAG:349 (UP000018231) Clostridium sp. CAG:352 (UP000018340) Clostridium sp. CAG:354 (UP000018313) Clostridium sp. CAG:356 (UP000017951) Clostridium sp. CAG:389 (UP000017978) Clostridium sp. CAG:411 (UP000018022) Clostridium sp. CAG:413 (UP000018076) Clostridium sp. CAG:417 (UP000018303) Clostridium sp. CAG:43 (UP000018284) Clostridium sp. CAG:433 (UP000018401) Clostridium sp. CAG:440 (UP000018067) Clostridium sp. CAG:448 (UP000018074) Clostridium sp. CAG:451 (UP000017947) Clostridium sp. CAG:452 (UP000018319) Clostridium sp. CAG:465 (UP000018244) Clostridium sp. CAG:492 (UP000018041) Clostridium sp. CAG:508 (UP000018169) Clostridium sp. CAG:510 (UP000018120) Clostridium sp. CAG:524 (UP000018086) Clostridium sp. CAG:533 (UP000017920) Clostridium sp. CAG:557 (UP000017926) Clostridium sp. CAG:568 (UP000018045) Clostridium sp. CAG:571 (UP000018370) Clostridium sp. CAG:575 (UP000018299) Clostridium sp. CAG:58 (UP000018263) Clostridium sp. CAG:590 (UP000017939) Clostridium sp. CAG:594 (UP000018205) Clostridium sp. CAG:62 (UP000018137) Clostridium sp. CAG:628 (UP000018081) Clostridium sp. CAG:632 (UP000018242) Clostridium sp. CAG:678 (UP000017959) UniProtKB Star R5KKV5_9CLOT Clostridium sp. CAG:7 (UP000018268) Clostridium sp. CAG:710 (UP000018190) Clostridium sp. CAG:715 (UP000018125) Clostridium sp. CAG:75 (UP000018032) Clostridium sp. CAG:762 (UP000017955) Clostridium sp. CAG:780 (UP000018374) Clostridium sp. CAG:793 (UP000018310) Clostridium sp. CAG:798 (UP000018223) Clostridium sp. CAG:81 (UP000018235) Clostridium sp. CAG:914 (UP000018170) Clostridium sp. CAG:921 (UP000018193) Clostridium sp. CAG:964 (UP000018136) Crassaminicella Crassaminicella thermophila (UP000324646) UniProtKB Star A0A5C0SG08_9CLOT Fervidicella Fervidicella metallireducens AeB (UP000019681) Fonticella Fonticella tunisiensis (UP000295325) Geosporobacter Geosporobacter ferrireducens (UP000095743) UniProtKB Star A0A1D8GJ17_9CLOT Hathewaya Hathewaya histolytica (UP000308489) UniProtKB Star A0A4U9R0E7_HATHI Hathewaya proteolytica DSM 3090 (UP000183952) UniProtKB Star A0A1M6KBV0_9CLOT Hungatella Hungatella hathewayi (UP000095651) Hungatella hathewayi WAL-18680 (UP000005384) Lactonifactor Lactonifactor longoviformis DSM 17459 (UP000184245) UniProtKB Star A0A1M4VE24_9CLOT Lutispora Lutispora thermophila DSM 19022 (UP000184442) UniProtKB Star A0A1M6FIN5_9CLOT Maledivibacter Maledivibacter halophilus (UP000190285) UniProtKB Star A0A1T5IG24_9CLOT UniProtKB Star A0A1T5LZX3_9CLOT Marinisporobacter Marinisporobacter balticus (UP000294919) Mordavella Mordavella massiliensis (UP000713880) Natronincola Natronincola ferrireducens (UP000198718) Natronincola peptidivorans (UP000199568) UniProtKB Star A0A1I0EUR2_9CLOT Oxobacter Oxobacter pfennigii (UP000050326) Paraclostridium Paraclostridium benzoelyticum (UP000034407) UniProtKB Star A0A0M3DDH1_9CLOT Paramaledivibacter Paramaledivibacter caminithermalis DSM 15212 (UP000184465) UniProtKB Star A0A1M6PNU6_9CLOT Proteiniclasticum Proteiniclasticum aestuarii (UP000664218) UniProtKB Star A0A939HBA3_9CLOT UniProtKB Star A0A939HFC6_9CLOT Proteiniclasticum ruminis (UP000181899) UniProtKB Star A0A1I4XK61_9CLOT UniProtKB Star A0A1I5D6M5_9CLOT Proteiniclasticum sediminis (UP000675379) Sarcina Sarcina sp. DSM 11001 (UP000199127) Sarcina ventriculi (UP000095488) Senegalia Senegalia massiliensis (UP000467132) UniProtKB Star A0A845QV87_9CLOT Serpentinicella Serpentinicella alkaliphila (UP000295504) Thermobrachium Thermobrachium celere DSM 8682 (UP000014923) Thermotalea Thermotalea metallivorans (UP000070456) Tindallia Tindallia californiensis (UP000199230) UniProtKB Star A0A1H3LTT1_9CLOT Youngiibacter Youngiibacter fragilis 232.1 (UP000017747) Clostridiales Family XVI. Incertae Sedis Carboxydocella Carboxydocella sporoproducens DSM 16521 (UP000189933) Clostridiales Family XVII. Incertae Sedis Candidatus Hydrogenisulfobacillus Candidatus Hydrogenisulfobacillus filiaventi (UP000503399) Sulfobacillus Sulfobacillus acidophilus (strain ATCC 700253 / DSM 10332 / NAL) (UP000005439) Sulfobacillus harzensis (UP000533476) Sulfobacillus sp. hq2 (UP000237334) Sulfobacillus thermosulfidooxidans (strain DSM 9293 / VKM B-1269 / AT-1) (UP000192660) Thermaerobacter Thermaerobacter marianensis (strain ATCC 700841 / DSM 12885 / JCM 1024... (UP000008915) Clostridiales bacterium (UP000192328) Clostridiales bacterium CHKCI001 (UP000198774) Clostridiales bacterium CHKCI006 (UP000198633) Clostridiales bacterium COT073_COT-073 (UP000266937) Clostridiales bacterium KA00134 (UP000070500) Clostridiales bacterium KA00274 (UP000070080) Clostridiales bacterium KLE1615 (UP000077212) Clostridiales bacterium PH28_bin88 (UP000034222) Clostridiales bacterium oral taxon 876 str. F0540 (UP000016490) Colidextribacter Colidextribacter sp. OB.20 (UP000461734) Defluviitaleaceae Defluviitalea Defluviitalea raffinosedens (UP000483018) Desulfallaceae Desulfallas Desulfallas thermosapovorans DSM 6562 (UP000323166) Desulfoscipio Desulfoscipio geothermicus DSM 3669 (UP000199584) UniProtKB Star A0A1I6CNS4_9FIRM Desulfoscipio gibsoniae DSM 7213 (UP000013520) Desulfotruncus Desulfotruncus arcticus DSM 17038 (UP000199337) Desulfitobacteriaceae Dehalobacter Dehalobacter sp. CF (UP000000482) Desulfitobacterium Desulfitobacterium dichloroeliminans (strain LMG P-21439 / DCA1) (UP000010797) Desulfitobacterium hafniense (strain Y51) (UP000001946) UniProtKB Star Q24MJ2_DESHY Desulfitobacterium metallireducens DSM 15288 (UP000010847) Desulfosporosinus Desulfosporosinus acididurans (UP000036356) Desulfosporosinus fructosivorans (UP000298460) UniProtKB Star A0A4Z0QYZ0_9FIRM UniProtKB Star A0A4Z0QY92_9FIRM Desulfosporosinus metallidurans (UP000186102) UniProtKB Star A0A1Q8QG74_9FIRM UniProtKB Star A0A1Q8QLW4_9FIRM Desulfosporosinus orientis (strain ATCC 19365 / DSM 765 / NCIMB 8382 /... (UP000006346) UniProtKB Star G7WEV8_DESOD UniProtKB Star G7WB34_DESOD Desulfosporosinus sp. BG (UP000094434) Desulfosporosinus sp. HMP52 (UP000029916) UniProtKB Star A0A099RUB1_9FIRM UniProtKB Star A0A099S3Q0_9FIRM Desulfosporosinus sp. I2 (UP000033442) UniProtKB Star A0A0F2JFA5_9FIRM UniProtKB Star A0A0F2J9P8_9FIRM Desulfosporosinus sp. Sb-LF (UP000297375) Desulfosporosinus sp. Tol-M (UP000030439) Desulfosporosinus youngiae DSM 17734 (UP000005104) UniProtKB Star H5XTP8_9FIRM Syntrophobotulus Syntrophobotulus glycolicus (strain DSM 8271 / FlGlyR) (UP000007488) Desulfocucumaceae Desulfocucumis Desulfocucumis palustris (UP000239549) Desulfotomaculaceae Desulfotomaculum Desulfotomaculum copahuensis (UP000078532) Desulfotomaculum nigrificans (strain DSM 14880 / VKM B-2319 / CO-1-SRB) (UP000009226) Pelotomaculum Pelotomaculum propionicicum (UP000297597) Pelotomaculum schinkii (UP000298324) Pelotomaculum thermopropionicum (strain DSM 13744 / JCM 10971 / SI) (UP000006556) Eubacteriaceae Acetobacterium Acetobacterium bakii (UP000036873) UniProtKB Star A0A0L6U2G6_9FIRM Acetobacterium paludosum (UP000616595) Acetobacterium woodii (strain ATCC 29683 / DSM 1030 / JCM 2381 / KCTC ... (UP000007177) Alkalibacter Alkalibacter rhizosphaerae (UP000663499) Alkalibacter saccharofermentans DSM 14828 (UP000184251) Alkalibaculum Alkalibaculum bacchi (UP000253490) Alkalibaculum sporogenes (UP000440004) UniProtKB Star A0A6A7K805_9FIRM Aminicella Aminicella lysinilytica (UP000295500) Anaerofustis Anaerofustis stercorihominis DSM 17244 (UP000005178) Eubacteriaceae bacterium (UP000285774) Eubacteriaceae bacterium CHKCI004 (UP000199324) Eubacteriaceae bacterium CHKCI005 (UP000199521) Eubacteriaceae bacterium Marseille-Q4139 (UP000678227) Eubacterium Eubacterium aggregans (UP000199394) UniProtKB Star A0A1H4CN77_9FIRM Eubacterium coprostanoligenes (UP000190657) Eubacterium limosum (UP000061973) Eubacterium oxidoreducens (UP000199228) Eubacterium plexicaudatum ASF492 (UP000012589) Eubacterium pyruvativorans (UP000198817) Eubacterium ruminantium (UP000189857) Eubacterium sp. 14-2 (UP000014176) Eubacterium sp. AF22-8LB (UP000284400) Eubacterium sp. AF36-5BH (UP000262191) Eubacterium uniforme (UP000190814) Eubacterium ventriosum (UP000284779) [Eubacterium] cellulosolvens 6 (UP000005753) environmental samples Eubacterium dolichum CAG:375 (UP000018093) Eubacterium rectale CAG:36 (UP000018162) Eubacterium siraeum CAG:80 (UP000018142) Eubacterium sp. CAG:115 (UP000018005) Eubacterium sp. CAG:146 (UP000018404) Eubacterium sp. CAG:156 (UP000018124) Eubacterium sp. CAG:161 (UP000018318) Eubacterium sp. CAG:180 (UP000018411) UniProtKB Star R5N1S7_9FIRM Eubacterium sp. CAG:202 (UP000017996) Eubacterium sp. CAG:248 (UP000018194) Eubacterium sp. CAG:251 (UP000018414) Eubacterium sp. CAG:274 (UP000017904) Eubacterium sp. CAG:38 (UP000017954) Eubacterium sp. CAG:581 (UP000017975) Eubacterium sp. CAG:603 (UP000018312) Eubacterium sp. CAG:841 (UP000017924) Eubacterium sp. CAG:86 (UP000017940) Garciella Garciella nitratireducens DSM 15102 (UP000196365) Pseudoramibacter Pseudoramibacter alactolyticus ATCC 23263 (UP000004754) UniProtKB Star E6MIA0_9FIRM Eubacteriales Family XII. Incertae Sedis Acidaminobacter Acidaminobacter hydrogenoformans DSM 2784 (UP000199208) Fusibacter Fusibacter sp. 3D3 (UP000095197) UniProtKB Star A0A1B6B877_9FIRM Fusibacter sp. A1 (UP000290764) Eubacteriales Family XIII. Incertae Sedis Aminipila Aminipila butyrica (UP000466848) UniProtKB Star A0A858C068_9FIRM Aminipila luticellarii (UP000287601) UniProtKB Star A0A410PXW1_9FIRM Aminipila terrae (UP000463883) UniProtKB Star A0A6P1MEW2_9FIRM Clostridiales bacterium S5-A14a (UP000029601) Emergencia Emergencia timonensis (UP000284841) UniProtKB Star A0A415DX63_9FIRM Eubacterium brachy ATCC 33089 (UP000017536) Eubacterium infirmum F0142 (UP000004504) Eubacterium nodatum ATCC 33099 (UP000018868) Eubacterium saphenum ATCC 49989 (UP000018436) Hornefia Hornefia porci (UP000187404) Lentihominibacter Lentihominibacter faecis (UP000644115) Lentihominibacter hominis (UP000610862) Mogibacterium Mogibacterium sp. CM50 (UP000003142) Sinanaerobacter Sinanaerobacter chloroacetimidivorans (UP000675664) UniProtKB Star A0A8J7W5U0_9FIRM Zhenpiania Zhenpiania hominis (UP000602647) UniProtKB Star A0A923NNC7_9FIRM Feifaniaceae Feifania Feifania hominis (UP000620366) Flintibacter Flintibacter sp. BX5 (UP000602260) Flintibacter sp. NSJ-23 (UP000628736) Gemmiger Gemmiger formicilis (UP000190286) Gemmiger sp. An120 (UP000195783) Gemmiger sp. An194 (UP000196090) Heliobacteriaceae Heliobacterium Heliobacterium mobile (UP000430670) Heliomicrobium Heliobacterium modesticaldum (strain ATCC 51547 / Ice1) (UP000008550) Heliophilum Heliophilum fasciatum (UP000294813) Heliorestis Heliorestis acidaminivorans (UP000468766) Intestinimonas Intestinimonas butyriciproducens (UP000064844) UniProtKB Star A0A0S2W7B8_9FIRM UniProtKB Star A0A0S2W5X3_9FIRM UniProtKB Star A0A0S2W630_9FIRM Lachnospiraceae Acetatifactor Acetatifactor muris (UP000236311) Acetitomaculum Acetitomaculum ruminis DSM 5522 (UP000198838) UniProtKB Star A0A1I0ZY45_9FIRM Agathobacter Agathobacter ruminis (UP000224563) Anaerobium Anaerobium acetethylicum (UP000199315) Anaerocolumna Anaerocolumna aminovalerica (UP000198806) UniProtKB Star A0A1I5IF35_9FIRM Anaerocolumna cellulosilytica (UP000515561) UniProtKB Star A0A6S6R693_9FIRM Anaerocolumna chitinilytica (UP000515703) Anaerocolumna jejuensis DSM 15929 (UP000184386) Anaerocolumna sedimenticola (UP000464314) Anaerocolumna xylanovorans DSM 12503 (UP000184612) Anaeromicropila Anaeromicropila herbilytica (UP000595897) UniProtKB Star A0A7R7IC08_9FIRM Anaeromicropila populeti (UP000199659) Anaerosacchariphilus Anaerosacchariphilus polymeriproducens (UP000255036) Anaerosacchariphilus sp. NSJ-68 (UP000649345) Anaerosporobacter Anaerosporobacter mobilis DSM 15930 (UP000184038) UniProtKB Star A0A1M7L347_9FIRM Anaerostipes Anaerostipes butyraticus (UP000613208) Anaerostipes rhamnosivorans (UP000298653) Anaerostipes sp. 494a (UP000242190) Anaerostipes sp. 992a (UP000187371) Anaerotignum Anaerotignum neopropionicum (UP000070539) Blautia Blautia argi (UP000250003) UniProtKB Star A0A2Z4UEJ2_9FIRM Blautia liquoris (UP000593601) UniProtKB Star A0A7M2RKN1_9FIRM Blautia luti (UP000408482) Blautia obeum (UP000095409) Blautia pseudococcoides (UP000092574) UniProtKB Star A0A1C7IA51_9FIRM Blautia sp. An249 (UP000195974) Blautia sp. An46 (UP000196301) Blautia sp. OF03-15BH (UP000285119) Blautia wexlerae (UP000095431) environmental samples Blautia hydrogenotrophica CAG:147 (UP000018163) Blautia sp. CAG:257 (UP000018056) Blautia sp. CAG:37 (UP000018204) Blautia sp. CAG:52 (UP000018177) Butyrivibrio Butyrivibrio fibrisolvens (UP000245488) Butyrivibrio hungatei (UP000179284) Butyrivibrio proteoclasticus (UP000182624) Butyrivibrio proteoclasticus (strain ATCC 51982 / DSM 14932 / B316) (UP000001299) Butyrivibrio sp. CB08 (UP000281491) Butyrivibrio sp. INlla14 (UP000199551) Butyrivibrio sp. M55 (UP000199511) Butyrivibrio sp. XB500-5 (UP000280135) Butyrivibrio sp. YAB3001 (UP000198944) Butyrivibrio sp. ob235 (UP000199418) environmental samples Butyrivibrio crossotus CAG:259 (UP000018300) Butyrivibrio sp. CAG:318 (UP000018075) Candidatus Epulonipiscium Epulopiscium sp. AS2M-Bin001 (UP000190284) Epulopiscium sp. Nele67-Bin004 (UP000190174) Epulopiscium sp. Nele67-Bin005 (UP000190895) Epulopiscium sp. Nuni2H_MBin001 (UP000189057) Epulopiscium sp. Nuni2H_MBin003 (UP000189211) UniProtKB Star A0A1V2YKP9_9FIRM Epulopiscium sp. SCG-B10WGA-EpuloA2 (UP000188822) Epulopiscium sp. SCG-B10WGA-EpuloB (UP000189438) Epulopiscium sp. SCG-C07WGA-EpuloA2 (UP000189533) Epulopiscium sp. SCG-D08WGA-EpuloA1 (UP000188637) Candidatus Galacturonibacter Candidatus Galacturonibacter soehngenii (UP000461768) Catenibacillus Catenibacillus scindens (UP000543642) Catonella Catonella morbi ATCC 51271 (UP000018227) Coprococcus Coprococcus catus (UP000261231) UniProtKB Star A0A3E2XPD4_9FIRM Coprococcus eutactus (UP000095519) Coprococcus sp. AF21-14LB (UP000285019) environmental samples Coprococcus comes CAG:19 (UP000017957) Coprococcus sp. CAG:782 (UP000018002) Cuneatibacter Cuneatibacter caecimuris (UP000292927) Diplocloster Diplocloster agilis (UP000712157) Dorea Dorea longicatena (UP000095380) Dorea phocaeensis (UP000528555) Dorea sp. 5-2 (UP000014211) Dorea sp. AF36-15AT (UP000266623) Dorea sp. D27 (UP000037233) environmental samples Dorea formicigenerans CAG:28 (UP000018109) Dorea sp. CAG:105 (UP000017921) Dorea sp. CAG:317 (UP000018262) Eisenbergiella Eisenbergiella massiliensis (UP000260812) Enterocloster Enterocloster aldenensis (UP000261057) Enterocloster lavalensis (UP000198508) UniProtKB Star A0A1I0GDT9_9FIRM Faecalicatena Faecalicatena orotica (UP000245845) Frisingicoccus Frisingicoccus caecimuris (UP000295711) UniProtKB Star A0A4R2LER4_9FIRM Herbinix Herbinix hemicellulosilytica (UP000236497) Herbinix luporum (UP000196053) Hespellia Hespellia stercorisuis DSM 15480 (UP000184301) Johnsonella Johnsonella ignava ATCC 51276 (UP000003011) Kineothrix Kineothrix alysoides (UP000295718) Lachnobacterium Lachnobacterium bovis DSM 14045 (UP000183918) Lachnoclostridium phytofermentans (strain ATCC 700394 / DSM 18823 / IS... (UP000000370) UniProtKB Star EUTC_LACP7 Lachnoclostridium sp. An118 (UP000199786) Lachnoclostridium sp. An131 (UP000199743) Lachnoclostridium sp. An14 (UP000196089) Lachnoclostridium sp. An169 (UP000195962) Lachnoclostridium sp. An181 (UP000242090) Lachnoclostridium sp. An196 (UP000199780) UniProtKB Star A0A1Y4IYB3_9FIRM Lachnoclostridium sp. An76 (UP000199802) Lachnoclostridium sp. YL32 (UP000092703) Lachnospira Lachnospira eligens (strain ATCC 27750 / DSM 3376 / VPI C15-48 / C15-B4) (UP000001476) Lachnospira multipara (UP000236726) Lachnospiraceae bacterium (UP000191179) Lachnospiraceae bacterium 10-1 (UP000014134) Lachnospiraceae bacterium 1_4_56FAA (UP000004289) Lachnospiraceae bacterium 28-4 (UP000014112) Lachnospiraceae bacterium 2_1_46FAA (UP000018451) Lachnospiraceae bacterium 3-1 (UP000014188) Lachnospiraceae bacterium 3_1_57FAA_CT1 (UP000003336) Lachnospiraceae bacterium 5_1_57FAA (UP000005617) Lachnospiraceae bacterium 9_1_43BFAA (UP000003620) Lachnospiraceae bacterium A10 (UP000198998) Lachnospiraceae bacterium A2 (UP000014150) Lachnospiraceae bacterium A4 (UP000014118) Lachnospiraceae bacterium AM48-27BH (UP000285913) Lachnospiraceae bacterium C7 (UP000198643) Lachnospiraceae bacterium G11 (UP000198652) Lachnospiraceae bacterium G41 (UP000199016) Lachnospiraceae bacterium KH1T2 (UP000198626) Lachnospiraceae bacterium KHCPX20 (UP000199590) Lachnospiraceae bacterium KM106-2 (UP000424606) Lachnospiraceae bacterium M18-1 (UP000014090) Lachnospiraceae bacterium MD308 (UP000014117) Lachnospiraceae bacterium MD329 (UP000461358) Lachnospiraceae bacterium MD335 (UP000014081) Lachnospiraceae bacterium NE2001 (UP000199680) Lachnospiraceae bacterium NK3A20 (UP000199449) Lachnospiraceae bacterium OF09-33XD (UP000265865) Lachnospiraceae bacterium OM04-12BH (UP000284430) Lachnospiraceae bacterium RM5 (UP000199252) Lachnospiraceae bacterium TWA4 (UP000032079) Lachnospiraceae bacterium XBB1006 (UP000199554) Lachnospiraceae bacterium XBB2008 (UP000199089) Lachnospiraceae bacterium XBD2001 (UP000199425) Lachnospiraceae bacterium XPB1003 (UP000199543) Lachnospiraceae bacterium YSD2013 (UP000199278) Lachnospiraceae oral taxon 107 str. F0167 (UP000003263) Lachnotalea Lachnotalea glycerini (UP000216411) UniProtKB Star A0A255I246_9FIRM Lachnotalea sp. AF33-28 (UP000285302) Lacrimispora Lacrimispora algidixylanolytica (UP000284277) Lacrimispora celerecrescens (UP000028525) UniProtKB Star A0A084JJS1_9FIRM Marvinbryantia Marvinbryantia formatexigens DSM 14469 (UP000005561) UniProtKB Star C6LEX5_9FIRM Mediterraneibacter Mediterraneibacter butyricigenes (UP000265643) Mediterraneibacter catenae (UP000322025) Mediterraneibacter sp. NSJ-55 (UP000652477) [Ruminococcus] gnavus CC55_001C (UP000018690) [Ruminococcus] lactaris ATCC 29176 (UP000003254) Mobilisporobacter Mobilisporobacter senegalensis (UP000273083) Mobilitalea Mobilitalea sibirica (UP000623269) Oribacterium Oribacterium parvum ACB1 (UP000018461) Oribacterium sinus F0268 (UP000004121) Oribacterium sp. C9 (UP000190219) Oribacterium sp. KHPX15 (UP000199483) Oribacterium sp. oral taxon 078 str. F0263 (UP000016659) Parablautia Parablautia intestinalis (UP000280696) Parasporobacterium Parasporobacterium paucivorans DSM 15970 (UP000184342) Pseudobutyrivibrio Pseudobutyrivibrio ruminis (UP000182321) Pseudobutyrivibrio xylanivorans DSM 14809 (UP000184185) Qiania Qiania dongpingensis (UP000515823) Robinsoniella Robinsoniella sp. RHS (UP000036477) UniProtKB Star A0A0J1G0Y5_9FIRM UniProtKB Star A0A0J1J145_9FIRM Roseburia Roseburia hominis (strain DSM 16839 / JCM 17582 / NCIMB 14029 / A2-183) (UP000008178) UniProtKB Star G2SZ37_ROSHA Roseburia sp. 1XD42-69 (UP000279120) Roseburia sp. 499 (UP000186602) Roseburia sp. 831b (UP000186530) Roseburia sp. AM16-25 (UP000286373) Roseburia sp. AM59-24XD (UP000285778) Roseburia sp. BX1005 (UP000606720) environmental samples Roseburia intestinalis CAG:13 (UP000018030) Roseburia inulinivorans CAG:15 (UP000018212) Roseburia sp. CAG:100 (UP000018092) Roseburia sp. CAG:18 (UP000018230) Roseburia sp. CAG:182 (UP000018104) Roseburia sp. CAG:197 (UP000018336) Roseburia sp. CAG:303 (UP000018355) Roseburia sp. CAG:309 (UP000018292) Roseburia sp. CAG:380 (UP000017909) Roseburia sp. CAG:45 (UP000018173) Roseburia sp. CAG:50 (UP000018378) Schaedlerella Schaedlerella arabinosiphila (UP000274920) Sellimonas Sellimonas intestinalis (UP000261080) Shuttleworthia Shuttleworthia satelles DSM 14600 (UP000003494) Sporofaciens Sporofaciens musculi (UP000460412) Tyzzerella Tyzzerella sp. An114 (UP000196526) Variimorphobacter Variimorphobacter saccharofermentans (UP000574276) Zhenhengia Zhenhengia yiwuensis (UP000655830) UniProtKB Star A0A926EHP6_9FIRM [Clostridium] aminophilum (UP000199820) [Clostridium] fimetarium (UP000199701) [Clostridium] polysaccharolyticum (UP000199800) [Clostridium] symbiosum WAL-14163 (UP000002970) UniProtKB Star E7GNG9_CLOSY environmental samples Lachnospiraceae bacterium CAG:364 (UP000017986) Natranaerovirga Natranaerovirga hydrolytica (UP000294545) UniProtKB Star A0A4R1N1H0_9FIRM Natranaerovirga pectinivora (UP000294902) Oscillospiraceae Acetanaerobacterium Acetanaerobacterium elongatum (UP000199182) Acetivibrio Acetivibrio clariflavus (strain DSM 19732 / NBRC 101661 / EBR45) (UP000005435) Acetivibrio ethanolgignens (UP000054874) Acetivibrio saccincola (UP000233534) Acetivibrio straminisolvens JCM 21531 (UP000019109) Acetivibrio thermocellus (strain ATCC 27405 / DSM 1237 / JCM 9322 / NB... (UP000002145) Acutalibacter Acutalibacter sp. 1XD8-33 (UP000270929) Agathobaculum Agathobaculum sp. NSJ-28 (UP000606499) UniProtKB Star A0A923LVS5_9FIRM Anaerobacterium Anaerobacterium chartisolvens (UP000253034) Anaerofilum Anaerofilum hominis (UP000659630) Anaerofilum sp. An201 (UP000195817) Anaeromassilibacillus Anaeromassilibacillus sp. An172 (UP000195869) Anaeromassilibacillus sp. An200 (UP000195336) Anaeromassilibacillus sp. An250 (UP000195568) Anaerotruncus Anaerotruncus colihominis (UP000095765) Anaerotruncus sp. 22A2-44 (UP000276301) Anaerotruncus sp. AF02-27 (UP000284135) UniProtKB Star A0A413G3G0_9FIRM Anaerotruncus sp. G3(2012) (UP000014129) UniProtKB Star R9LSW6_9FIRM environmental samples Anaerotruncus sp. CAG:390 (UP000018385) Anaerotruncus sp. CAG:528 (UP000018024) UniProtKB Star R5XVV0_9FIRM Bittarella Bittarella massiliensis (UP000474718) Caproicibacter Caproicibacter fermentans (UP000469440) Caproicibacterium Caproicibacterium amylolyticum (UP000516046) Caproiciproducens Caproiciproducens galactitolivorans (UP000297714) Caproiciproducens sp. NJN-50 (UP000287564) Congzhengia Congzhengia minquanensis (UP000611762) Drancourtella Drancourtella sp. An57 (UP000196207) Dysosmobacter Dysosmobacter sp. BX15 (UP000620327) Dysosmobacter sp. Marseille-Q4140 (UP000682958) Dysosmobacter welbionis (UP000298642) Ethanoligenens Ethanoligenens harbinense (strain DSM 18485 / JCM 12961 / CGMCC 1.5033... (UP000001551) Faecalibacterium Faecalibacterium duncaniae (strain DSM 17677 / JCM 31915 / A2-165) (UP000004619) Faecalibacterium prausnitzii (UP000095722) Faecalibacterium prausnitzii L2-6 (UP000008804) Faecalibacterium sp. An121 (UP000196164) environmental samples Faecalibacterium sp. CAG:1138 (UP000018132) Faecalibacterium sp. CAG:74 (UP000018328) Faecalibacterium sp. CAG:82 (UP000018070) Flavonifractor Flavonifractor plautii 1_3_50AFAA (UP000029585) UniProtKB Star A0A096CQ75_FLAPL UniProtKB Star A0A096CKA5_FLAPL UniProtKB Star A0A096B5E3_FLAPL Flavonifractor sp. An10 (UP000196537) UniProtKB Star A0A1Y4WPB4_9FIRM Flavonifractor sp. An100 (UP000196191) Flavonifractor sp. An135 (UP000196472) Flavonifractor sp. An306 (UP000195472) UniProtKB Star A0A1Y4C617_9FIRM Flavonifractor sp. An52 (UP000195424) UniProtKB Star A0A1Y3XBV8_9FIRM Fumia Fumia xinanensis (UP000610760) Hungateiclostridiaceae bacterium KB18 (UP000092525) Hydrogeniiclostridium Hydrogeniiclostridium mannosilyticum (UP000249377) Hydrogenoanaerobacterium Hydrogenoanaerobacterium saccharovorans (UP000199158) UniProtKB Star A0A1H7ZI02_9FIRM Jilunia Jilunia laotingensis (UP000651085) Lawsonibacter Lawsonibacter hominis (UP000661435) UniProtKB Star A0A8J6J8L0_9FIRM Ligaoa Ligaoa zhengdingensis (UP000653127) Mageeibacillus Mageeibacillus indolicus (strain UPII9-5) (UP000008234) Massiliimalia Massiliimalia timonensis (UP000632659) Monoglobus Monoglobus pectinilyticus (UP000235589) Neglectibacter Neglectibacter sp. 59 (UP000469514) Neobittarella Neobittarella massiliensis (UP000597668) Oscillibacter Oscillibacter hominis (UP000515960) Oscillibacter sp. 1-3 (UP000014108) Oscillibacter sp. PC13 (UP000198573) environmental samples Oscillibacter sp. CAG:155 (UP000017942) Oscillibacter sp. CAG:241 (UP000018113) Oscillospiraceae bacterium HV4-5-C5C (UP000526778) Oscillospiraceae bacterium Marseille-Q3528 (UP000678348) Oscillospiraceae incertae sedis [Clostridium] cellulosi (UP000032431) [Clostridium] leptum (UP000284751) [Clostridium] methylpentosum DSM 5476 (UP000003340) Papillibacter Papillibacter cinnamivorans DSM 12816 (UP000192790) Pseudobacteroides Pseudobacteroides cellulosolvens ATCC 35603 = DSM 2933 (UP000036923) Pseudoclostridium Pseudoclostridium thermosuccinogenes (UP000236151) Pseudoflavonifractor Pseudoflavonifractor capillosus ATCC 29799 (UP000003639) UniProtKB Star A6NPH5_9FIRM UniProtKB Star A6NTN0_9FIRM UniProtKB Star A6NTL1_9FIRM Pseudoflavonifractor sp. AF19-9AC (UP000285063) Pseudoflavonifractor sp. An176 (UP000196146) Pseudoflavonifractor sp. An184 (UP000196588) Pseudoflavonifractor sp. BIOML-A18 (UP000442513) UniProtKB Star A0A844K5Y8_9FIRM UniProtKB Star A0A844K1R3_9FIRM Pusillibacter Pusillibacter faecalis (UP000679848) Qingrenia Qingrenia yutianensis (UP000647416) Ruminiclostridium Ruminiclostridium cellobioparum subsp. termitidis CT1112 (UP000014155) Ruminiclostridium cellulolyticum (strain ATCC 35319 / DSM 5812 / JCM 6... (UP000001349) Ruminiclostridium herbifermentans (UP000306409) Ruminiclostridium hungatei (UP000191554) Ruminiclostridium sufflavum DSM 19573 (UP000248132) Ruminococcaceae bacterium AF10-16 (UP000283331) Ruminococcaceae bacterium AM28-23LB (UP000284026) Ruminococcaceae bacterium BL-4 (UP000509748) Ruminococcaceae bacterium BL-6 (UP000509668) Ruminococcaceae bacterium CPB6 (UP000195433) Ruminococcaceae bacterium D16 (UP000002801) Ruminococcaceae bacterium D5 (UP000198621) Ruminococcaceae bacterium FB2012 (UP000199364) Ruminococcaceae bacterium KH2T8 (UP000198503) Ruminococcaceae bacterium P7 (UP000199540) Ruminococcaceae bacterium YAD3003 (UP000199204) Ruminococcaceae bacterium YRB3002 (UP000199293) Ruminococcus Ruminococcus albus 8 (UP000004259) Ruminococcus albus SY3 (UP000021369) Ruminococcus champanellensis (strain DSM 18848 / JCM 17042 / KCTC 1532... (UP000007054) Ruminococcus flavefaciens 007c (UP000019365) Ruminococcus sp. AF31-8BH (UP000262205) Ruminococcus sp. AF41-9 (UP000285673) Ruminococcus sp. AM42-11 (UP000284976) Ruminococcus sp. M6(2020) (UP000633365) Ruminococcus sp. OM06-36AC (UP000264338) Ruminococcus sp. YE71 (UP000182164) environmental samples Ruminococcus sp. CAG:108 (UP000018037) Ruminococcus sp. CAG:177 (UP000018315) Ruminococcus sp. CAG:254 (UP000018181) Ruminococcus sp. CAG:330 (UP000018377) Ruminococcus sp. CAG:353 (UP000017936) UniProtKB Star R7L3K4_9FIRM Ruminococcus sp. CAG:382 (UP000018166) Ruminococcus sp. CAG:403 (UP000017925) Ruminococcus sp. CAG:55 (UP000018366) Ruminococcus sp. CAG:563 (UP000018082) Ruminococcus sp. CAG:57 (UP000018131) Ruminococcus sp. CAG:579 (UP000018387) Ruminococcus sp. CAG:624 (UP000017977) Ruminococcus sp. CAG:724 (UP000018243) [Ruminococcus] torques CAG:61 (UP000017998) Ruthenibacterium Ruthenibacterium lactatiformans (UP000032483) Sporobacter Sporobacter termitidis DSM 10068 (UP000183995) Subdoligranulum Subdoligranulum sp. APC924/74 (UP000253465) Subdoligranulum variabile DSM 15176 (UP000003438) environmental samples Subdoligranulum sp. CAG:314 (UP000017993) Thermoclostridium Thermoclostridium caenicola (UP000324781) Thermoclostridium stercorarium (strain ATCC 35414 / DSM 8532 / NCIMB 1... (UP000011220) Vescimonas Vescimonas fastidiosa (UP000681343) Youxingia Youxingia wuxianensis (UP000623678) UniProtKB Star A0A926ERM4_9FIRM Zongyangia Zongyangia hominis (UP000660861) Peptococcaceae Candidatus Desulforudis Desulforudis audaxviator (strain MP104C) (UP000008544) Desulfofarcimen Desulfofarcimen acetoxidans (strain ATCC 49208 / DSM 771 / KCTC 5769 /... (UP000002217) Desulfofundulus Desulfofundulus salinum (UP000271256) Desulfofundulus thermobenzoicus (UP000441717) Desulfonispora Desulfonispora thiosulfatigenes DSM 11270 (UP000192731) Desulforamulus Desulforamulus aquiferis (UP000290087) Desulforamulus ferrireducens (UP000189464) Desulforamulus hydrothermalis Lam5 = DSM 18033 (UP000009315) Desulforamulus profundi (UP000222564) Desulforamulus reducens (strain ATCC BAA-1160 / DSM 100696 / MI-1) (UP000001556) UniProtKB Star A4J427_DESRM Desulforamulus ruminis (strain ATCC 23193 / DSM 2154 / NCIMB 8452 / DL) (UP000009234) UniProtKB Star F6DN59_DESRL Peptococcaceae bacterium (UP000681387) Peptococcaceae bacterium CEB3 (UP000035957) Peptococcaceae bacterium SCADC1_2_3 (UP000027084) Peptococcus Peptococcus niger (UP000198995) Thermanaerosceptrum Thermanaerosceptrum fracticalcis (UP000515847) Peptostreptococcaceae Acetoanaerobium Acetoanaerobium sticklandii (strain ATCC 12662 / DSM 519 / JCM 1433 / ... (UP000007041) UniProtKB Star E3PUB7_ACESD Asaccharospora Asaccharospora irregularis DSM 2635 (UP000243255) Clostridioides Clostridioides difficile (strain 630) (UP000001978) UniProtKB Star EUTC_CLOD6 Criibacterium Criibacterium bergeronii (UP000093352) Filifactor Filifactor alocis (strain ATCC 35896 / CCUG 47790 / D40 B5) (UP000007468) Paeniclostridium Paeniclostridium sordellii (strain ATCC 9714 / DSM 2141 / JCM 3814 / L... (UP000015748) Peptacetobacter Peptacetobacter hiranonis (strain DSM 13275 / JCM 10541 / KCTC 15199 /... (UP000003178) Peptacetobacter hominis (UP000317863) Peptoanaerobacter Peptoanaerobacter stomatis (UP000005244) Peptoclostridium Peptoclostridium acidaminophilum DSM 3953 (UP000019591) Peptoclostridium litorale DSM 5388 (UP000027946) Peptostreptococcaceae bacterium AS15 (UP000006605) Peptostreptococcaceae bacterium oral taxon 113 str. W5053 (UP000016618) Peptostreptococcaceae bacterium pGA-8 (UP000242361) UniProtKB Star A0A1I1ZQL4_9FIRM Peptostreptococcus Peptostreptococcus russellii (UP000199512) Peptostreptococcus sp. D1 (UP000199190) Peptostreptococcus stomatis DSM 17678 (UP000003244) environmental samples Peptostreptococcus anaerobius CAG:621 (UP000018261) Romboutsia Romboutsia hominis (UP000245695) Romboutsia ilealis (UP000245622) Romboutsia lituseburensis DSM 797 (UP000199068) UniProtKB Star A0A1G9I2S8_9FIRM Romboutsia maritimum (UP000243494) UniProtKB Star A0A371ISN2_9FIRM Romboutsia sp. CE17 (UP000503601) Romboutsia weinsteinii (UP000215694) Tepidibacter Tepidibacter thalassicus DSM 15285 (UP000242520) Terrisporobacter Terrisporobacter mayombei (UP000661088) Terrisporobacter othiniensis (UP000031189) [Clostridium] thermoalcaliphilum (UP000190140) Proteiniborus Proteiniborus ethanoligenes (UP000198625) Proteiniborus sp. DW1 (UP000185208) Proteinivoraceae Alkalicella Alkalicella caledoniensis (UP000516160) Anaerobranca Anaerobranca californiensis DSM 14826 (UP000243547) Symbiobacteriaceae Symbiobacterium Symbiobacterium thermophilum (strain T / IAM 14863) (UP000000417) Syntrophomonadaceae Candidatus Syntrophocurvum Candidatus Syntrophocurvum alkaliphilum (UP000426444) Dethiobacter Dethiobacter alkaliphilus AHT 1 (UP000006443) Dethiobacter sp. (UP000677327) Syntrophomonadaceae bacterium (UP000678406) Syntrophomonas Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei (strain DSM 2245B / Goettingen) (UP000001968) Syntrophomonas zehnderi OL-4 (UP000045545) Syntrophothermus Syntrophothermus lipocalidus (strain DSM 12680 / TGB-C1) (UP000000378) Thermosyntropha Thermosyntropha lipolytica DSM 11003 (UP000242329) Thermincolaceae Thermincola Thermincola potens (strain JR) (UP000002377) UniProtKB Star D5X8F2_THEPJ Vallitaleaceae Petrocella Petrocella atlantisensis (UP000279029) UniProtKB Star A0A3P7PXL1_9FIRM Vallitalea Vallitalea guaymasensis (UP000677305) Vallitalea pronyensis (UP000683246) Vallitaleaceae bacterium (UP000646459) Yeguiaceae Yeguia Yeguia hominis (UP000651482) butyrate-producing bacterium SM4/1 (UP000008959) Halanaerobiales Anoxybacter Anoxybacter fermentans (UP000267250) Halanaerobiaceae Halanaerobium Halanaerobium hydrogeniformans (UP000007434) UniProtKB Star E4RJS7_HALHG Halanaerobium praevalens (strain ATCC 33744 / DSM 2228 / GSL) (UP000006866) UniProtKB Star E3DN29_HALPG Halanaerobium saccharolyticum subsp. saccharolyticum DSM 6643 (UP000012063) Halanaerobium salsuginis (UP000199006) Halanaerobium sp. DL-01 (UP000253016) Iocasia Iocasia fonsfrigidae (UP000665020) UniProtKB Star A0A8A7KBV8_9FIRM Halarsenatibacteraceae Halarsenatibacter Halarsenatibacter silvermanii (UP000199476) Halonatronomonas Halonatronomonas betaini (UP000621436) Halobacteroidaceae Acetohalobium Acetohalobium arabaticum (strain ATCC 49924 / DSM 5501 / Z-7288) (UP000001661) Halanaerobacter Halanaerobacter jeridensis (UP000774000) Halobacteroides Halobacteroides halobius (strain ATCC 35273 / DSM 5150 / MD-1) (UP000010880) Orenia Orenia marismortui (UP000295832) Orenia metallireducens (UP000093514) Selenihalanaerobacter Selenihalanaerobacter shriftii (UP000190625) Halothermotrichaceae Halothermothrix Halothermothrix orenii (strain H 168 / OCM 544 / DSM 9562) (UP000000719) Koleobacterales Koleobacteraceae Koleobacter Koleobacter methoxysyntrophicus (UP000662904) Moorellales Calderihabitantaceae Calderihabitans Calderihabitans maritimus (UP000197032) Moorellaceae Moorella Moorella humiferrea (UP000238415) Moorella thermoacetica (UP000182811) Thermanaeromonas Thermanaeromonas sp. C210 (UP000498820) Thermanaeromonas toyohensis ToBE (UP000192569) Natranaerobiales Natranaerobiaceae Natranaerobius Natranaerobius thermophilus (strain ATCC BAA-1301 / DSM 18059 / JW/NM-... (UP000001683) Natranaerobius trueperi (UP000214588) Thermoanaerobacterales Thermoanaerobacteraceae Ammonifex Ammonifex degensii (strain DSM 10501 / KC4) (UP000002620) Caldanaerobacter Caldanaerobacter subterraneus subsp. tengcongensis (strain DSM 15242 /... (UP000000555) Caldanaerobius Caldanaerobius fijiensis DSM 17918 (UP000184088) Calorimonas Calorimonas adulescens (UP000322976) Carboxydothermus Carboxydothermus hydrogenoformans (strain ATCC BAA-161 / DSM 6008 / Z-... (UP000002706) Thermacetogenium Thermacetogenium phaeum (strain ATCC BAA-254 / DSM 26808 / PB) (UP000000467) UniProtKB Star K4LFR9_THEPS Thermoanaerobacter Thermoanaerobacter pseudethanolicus (strain ATCC 33223 / 39E) (UP000002156) Thermoanaerobacteraceae bacterium SP2 (UP000271566) Thermodesulfitimonas Thermodesulfitimonas autotrophica (UP000282654) Thermoanaerobacterales Family III. Incertae Sedis Caldicellulosiruptor Caldicellulosiruptor owensensis (strain ATCC 700167 / DSM 13100 / OL) (UP000006889) Syntrophaceticus Syntrophaceticus schinkii (UP000046155) Thermoanaerobacterium Thermoanaerobacterium sp. RBIITD (UP000218492) Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum (strain ATCC 7956 / DSM 57... (UP000001626) Thermoanaerobacterales Family IV. Incertae Sedis Mahella Mahella australiensis (strain DSM 15567 / CIP 107919 / 50-1 BON) (UP000008457) Thermodesulfobiaceae Thermodesulfobium Thermodesulfobium narugense DSM 14796 (UP000011765) Thermosediminibacterales Tepidanaerobacteraceae Tepidanaerobacter Tepidanaerobacter acetatoxydans (strain DSM 21804 / JCM 16047 / Re1) (UP000010802) Tepidanaerobacter syntrophicus (UP000062160) UniProtKB Star A0A0U9HBG8_9FIRM UniProtKB Star A0A0U9HBJ0_9FIRM Thermosediminibacteraceae Fervidicola Fervidicola ferrireducens (UP000070427) Thermosediminibacter Thermosediminibacter oceani (strain ATCC BAA-1034 / DSM 16646 / JW/IW-... (UP000000272) Thermovenabulum Thermovenabulum gondwanense (UP000075737) UniProtKB Star A0A162M610_9FIRM UniProtKB Star A0A161PSN6_9FIRM Culicoidibacteria Culicoidibacterales Culicoidibacteraceae Culicoidibacter Culicoidibacter larvae (UP000306912) Desulfuribacillia Desulfuribacillales Desulfuribacillaceae Desulfuribacillus Desulfuribacillus alkaliarsenatis (UP000094296) Desulfuribacillus stibiiarsenatis (UP000095255) Erysipelotrichia Erysipelotrichales Coprobacillaceae Catenibacterium environmental samples Catenibacterium sp. CAG:290 (UP000018308) Coprobacillus Coprobacillus cateniformis (UP000003157) environmental samples Coprobacillus sp. CAG:235 (UP000018196) Coprobacillus sp. CAG:605 (UP000017988) Coprobacillus sp. CAG:698 (UP000018297) Coprobacillus sp. CAG:826 (UP000017997) Eggerthia Eggerthia catenaformis OT 569 = DSM 20559 (UP000011758) Kandleria Kandleria vitulina DSM 20405 (UP000051841) Sharpea Sharpea azabuensis (UP000183028) Thomasclavelia Erysipelatoclostridium sp. AM42-17 (UP000284957) Erysipelatoclostridium sp. An173 (UP000196550) Thomasclavelia cocleata (UP000198558) Thomasclavelia ramosa DSM 1402 (UP000005798) Thomasclavelia spiroformis DSM 1552 (UP000004910) [Clostridium] innocuum 2959 (UP000013051) Erysipelotrichaceae Absicoccus Absicoccus porci (UP000276568) Absiella Absiella sp. AM09-45 (UP000262570) Amedibacterium Amedibacterium intestinale (UP000464754) Anaerorhabdus Anaerorhabdus furcosa (UP000243297) Bulleidia Bulleidia extructa W1219 (UP000005017) Catenisphaera Catenisphaera adipataccumulans (UP000539953) Copranaerobaculum Copranaerobaculum intestinale (UP000434036) Dielma Dielma fastidiosa (UP000247612) Dubosiella Dubosiella newyorkensis (UP000186705) Erysipelothrix Erysipelothrix inopinata (UP000515928) Erysipelothrix larvae (UP000063781) Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC 19414 (UP000003028) Erysipelothrix sp. HDW6A (UP000500713) Erysipelothrix sp. HDW6B (UP000503239) Erysipelothrix sp. HDW6C (UP000503549) Erysipelotrichaceae bacterium 5_2_54FAA (UP000016858) Erysipelotrichaceae bacterium MTC7 (UP000093409) Erysipelotrichaceae bacterium OH741_COT-311 (UP000270315) Erysipelotrichaceae bacterium RD49 (UP000655907) Faecalibaculum Faecalibaculum rodentium (UP000069771) Faecalicoccus Faecalicoccus pleomorphus (UP000255523) Holdemania Holdemania filiformis (UP000284178) Ileibacterium Ileibacterium valens (UP000186341) Intestinibaculum Intestinibaculum porci (UP000268059) Longibaculum Longibaculum muris (UP000295515) Massilimicrobiota Massilimicrobiota sp. An134 (UP000195713) Solobacterium Solobacterium moorei F0204 (UP000004097) Turicibacteraceae Turicibacter Turicibacter sp. H121 (UP000057144) Turicibacter sp. HGF1 (UP000003021) Erysipelotrichia bacterium (UP000679022) Firmicutes bacterium AF12-30 (UP000262638) Firmicutes bacterium ASF500 (UP000017395) Firmicutes bacterium M10-2 (UP000014154) Hydrogenispora Hydrogenispora ethanolica (UP000295008) Limnochordia Limnochordales Limnochordaceae Limnochorda Limnochorda pilosa (UP000065807) Negativicutes Acidaminococcales Acidaminococcaceae Acidaminococcus Acidaminococcus fermentans (strain ATCC 25085 / DSM 20731 / CCUG 9996 ... (UP000001902) Acidaminococcus intestini (strain RyC-MR95) (UP000007093) environmental samples Acidaminococcus sp. CAG:917 (UP000018048) Phascolarctobacterium Phascolarctobacterium faecium (UP000014944) Phascolarctobacterium sp. CAG:266 (UP000014925) Phascolarctobacterium succinatutens YIT 12067 (UP000004923) Succiniclasticum Succiniclasticum ruminis DSM 9236 (UP000198896) Selenomonadales Selenomonadaceae Anaerovibrio Anaerovibrio lipolyticus (UP000030993) UniProtKB Star A0A0B2K1W7_9FIRM Megamonas Megamonas hypermegale (UP000215383) Mitsuokella Mitsuokella jalaludinii (UP000095546) Mitsuokella sp. oral taxon 131 str. W9106 (UP000016614) Pectinatus Pectinatus brassicae (UP000559117) Pectinatus cerevisiiphilus (UP000295188) Propionispira Propionispira arboris (UP000199662) UniProtKB Star A0A1H6XFK1_9FIRM Schwartzia Schwartzia succinivorans DSM 10502 (UP000184404) Selenomonas Selenomonas bovis (UP000543804) Selenomonas ruminantium (UP000182958) Selenomonas sp. F0473 (UP000009883) Selenomonas sp. mPRGC5 (UP000323646) UniProtKB Star A0A5D6WDF5_9FIRM Selenomonas sputigena (strain ATCC 35185 / DSM 20758 / VPI D19B-28) (UP000011124) Selenomonadales bacterium (UP000682650) Sporomusaceae Acetonema Acetonema longum DSM 6540 (UP000003240) Anaerospora Anaerospora hongkongensis (UP000295063) Anaerosporomusa Anaerosporomusa subterranea (UP000076268) Dendrosporobacter Dendrosporobacter quercicolus (UP000214880) UniProtKB Star A0A1G9WBQ8_9FIRM Methylomusa Methylomusa anaerophila (UP000276437) Pelosinus Pelosinus fermentans JBW45 (UP000005361) UniProtKB Star I9NUH1_9FIRM Pelosinus sp. UFO1 (UP000027983) Propionispora Propionispora sp. 2/2-37 (UP000041641) UniProtKB Star A0A0K8JCM7_9FIRM UniProtKB Star A0A0K8JB82_9FIRM Propionispora vibrioides (UP000198847) UniProtKB Star A0A1H8VN28_9FIRM Sporomusa Sporomusa acidovorans DSM 3132 (UP000216052) UniProtKB Star A0A259UTF1_9FIRM UniProtKB Star A0A259UHC9_9FIRM UniProtKB Star A0A259UUI3_9FIRM Sporomusa malonica (UP000192738) UniProtKB Star A0A1W1YIR6_9FIRM UniProtKB Star A0A1W2F4A7_9FIRM UniProtKB Star A0A1W2EZ70_9FIRM Sporomusa ovata (UP000049855) Sporomusa silvacetica DSM 10669 (UP000216752) Sporomusa sphaeroides DSM 2875 (UP000186950) Sporomusa termitida (UP000320776) Sporomusaceae bacterium (UP000287175) UniProtKB Star A0A402BMC9_9FIRM Thermosinus Thermosinus carboxydivorans Nor1 (UP000005139) Veillonellales Veillonellaceae Allisonella Allisonella histaminiformans (UP000199689) Anaeroglobus Anaeroglobus geminatus F0357 (UP000005481) Dialister Dialister micraerophilus DSM 19965 (UP000003503) Dialister succinatiphilus YIT 11850 (UP000003277) environmental samples Dialister invisus CAG:218 (UP000017966) Dialister sp. CAG:357 (UP000018365) Dialister sp. CAG:486 (UP000017985) Dialister sp. CAG:588 (UP000018383) Lucifera Lucifera butyrica (UP000277811) UniProtKB Star A0A498RFB8_9FIRM Megasphaera Megasphaera cerevisiae DSM 20462 (UP000036503) Megasphaera elsdenii DSM 20460 (UP000010111) Megasphaera micronuciformis F0359 (UP000003195) Megasphaera paucivorans (UP000199309) Megasphaera sp. AM44-1BH (UP000284368) Megasphaera sp. An286 (UP000195529) Megasphaera sp. UPII 135-E (UP000004137) Megasphaera vaginalis (UP000017090) Negativicoccus Negativicoccus succinicivorans (UP000591941) Veillonella Veillonella criceti (UP000255367) Veillonella montpellierensis DNF00314 (UP000029628) Veillonella sp. DORA_B_18_19_23 (UP000053161) Veillonella sp. HPA0037 (UP000014380) Veillonella sp. oral taxon 780 str. F0422 (UP000010295) Veillonellaceae bacterium DNF00626 (UP000070542) Tissierellia Dethiosulfatibacter Dethiosulfatibacter aminovorans DSM 17477 (UP000184052) UniProtKB Star A0A1M6DQY0_9FIRM Ezakiella Ezakiella coagulans (UP000245793) Sedimentibacter Sedimentibacter hydroxybenzoicus DSM 7310 (UP000611629) Sedimentibacter saalensis (UP000315343) Sedimentibacter sp. zth1 (UP000663361) Tissierellales Gottschalkiaceae Andreesenia Andreesenia angusta (UP000180254) Gottschalkia Gottschalkia acidurici (strain ATCC 7906 / DSM 604 / BCRC 14475 / CIP ... (UP000006094) Gottschalkia purinilytica (UP000037267) Peptoniphilaceae Anaerococcus Anaerococcus lactolyticus ATCC 51172 (UP000005984) Anaerococcus nagyae (UP000261011) Anaerococcus prevotii ACS-065-V-Col13 (UP000005286) Anaerococcus vaginalis ATCC 51170 (UP000003821) Anaerosphaera Anaerosphaera aminiphila DSM 21120 (UP000184032) Finegoldia Finegoldia magna (strain ATCC 29328 / DSM 20472 / WAL 2508) (UP000001319) Helcococcus Helcococcus kunzii ATCC 51366 (UP000004191) Helcococcus ovis (UP000297454) Parvimonas Parvimonas micra (UP000031386) Peptoniphilus Peptoniphilus coxii (UP000070442) Peptoniphilus duerdenii ATCC BAA-1640 (UP000003280) Peptoniphilus harei ACS-146-V-Sch2b (UP000003705) Peptoniphilus indolicus ATCC 29427 (UP000003422) Peptoniphilus ivorii (UP000269544) Peptoniphilus lacrimalis 315-B (UP000005711) Peptoniphilus sp. BV3C26 (UP000017105) Peptoniphilus sp. ING2-D1G (UP000032409) Peptoniphilus sp. oral taxon 386 str. F0131 (UP000004712) Urinicoccus Urinicoccus massiliensis (UP000377798) UniProtKB Star A0A8H2MAS5_9FIRM Sporanaerobacteraceae Sporanaerobacter Sporanaerobacter acetigenes DSM 13106 (UP000184389) Sporanaerobacter sp. PP17-6a (UP000179042) Tepidimicrobiaceae Keratinibaculum Keratinibaculum paraultunense (UP000294567) Schnuerera [Clostridium] ultunense Esp (UP000245423) Tepidimicrobium Tepidimicrobium xylanilyticum (UP000198828) Thermohalobacteraceae Caldisalinibacter Caldisalinibacter kiritimatiensis (UP000013378) Caloranaerobacter Caloranaerobacter sp. TR13 (UP000050435) Thermohalobacter Thermohalobacter berrensis (UP000284177) Tissierellaceae Paratissierella Paratissierella segnis (UP000601171) Soehngenia Soehngenia longivitae (UP000298381) Tissierella Tissierella creatinophila DSM 6911 (UP000186112) Tissierella praeacuta DSM 18095 (UP000184114) Tissierella sp. P1 (UP000216906) UniProtKB Star A0A265QBG2_9FIRM Tissierellia bacterium KA00581 (UP000070503) endosymbiont 'TC1' of Trimyema compressum (UP000196836) environmental samples Firmicutes bacterium CAG:102 (UP000018112) Firmicutes bacterium CAG:103 (UP000018290) Firmicutes bacterium CAG:110 (UP000018021) UniProtKB Star R5EQ40_9FIRM Firmicutes bacterium CAG:114 (UP000018090) Firmicutes bacterium CAG:124 (UP000018269) Firmicutes bacterium CAG:129 (UP000018410) Firmicutes bacterium CAG:137 (UP000018011) UniProtKB Star R6H863_9FIRM Firmicutes bacterium CAG:145 (UP000018044) Firmicutes bacterium CAG:170 (UP000018279) Firmicutes bacterium CAG:176 (UP000017932) Firmicutes bacterium CAG:194 (UP000018384) Firmicutes bacterium CAG:212 (UP000018345) Firmicutes bacterium CAG:227 (UP000018294) Firmicutes bacterium CAG:238 (UP000018260) UniProtKB Star R6DS40_9FIRM Firmicutes bacterium CAG:24 (UP000017963) Firmicutes bacterium CAG:240 (UP000018051) Firmicutes bacterium CAG:272 (UP000017938) Firmicutes bacterium CAG:308 (UP000017945) Firmicutes bacterium CAG:313 (UP000018373) Firmicutes bacterium CAG:321 (UP000017979) Firmicutes bacterium CAG:345 (UP000018232) Firmicutes bacterium CAG:41 (UP000018139) Firmicutes bacterium CAG:424 (UP000018167) Firmicutes bacterium CAG:449 (UP000018133) Firmicutes bacterium CAG:460 (UP000018155) Firmicutes bacterium CAG:466 (UP000018338) Firmicutes bacterium CAG:475 (UP000018161) Firmicutes bacterium CAG:534 (UP000018220) Firmicutes bacterium CAG:536 (UP000018332) Firmicutes bacterium CAG:552 (UP000018403) Firmicutes bacterium CAG:555 (UP000018402) Firmicutes bacterium CAG:56 (UP000018123) Firmicutes bacterium CAG:582 (UP000018398) Firmicutes bacterium CAG:631 (UP000018035) Firmicutes bacterium CAG:646 (UP000018386) Firmicutes bacterium CAG:65 (UP000018207) Firmicutes bacterium CAG:791 (UP000018038) Firmicutes bacterium CAG:822 (UP000017964) Firmicutes bacterium CAG:83 (UP000018101) Firmicutes bacterium CAG:882 (UP000017928) Firmicutes bacterium CAG:884 (UP000018073) Firmicutes bacterium CAG:94 (UP000018237) Firmicutes bacterium CAG:95 (UP000018182)

-

Bacteroidota (115/1038, 115 hits, 9 weak hits)
Bacteroidetes bacterium B1(2017) (UP000216329) Bacteroidetes bacterium SCGC AAA795-G10 (UP000246014) Bacteroidetes bacterium UKL13-3 (UP000075224) Bacteroidetes bacterium oral taxon 272 str. F0290 (UP000015345) Bacteroidetes oral taxon 274 str. F0058 (UP000004685) Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteroidaceae bacterium (UP000490506) Bacteroidaceae bacterium HV4-6-C5C (UP000319088) Bacteroides Bacteroides caccae (UP000095657) Bacteroides caecimuris (UP000092631) Bacteroides coprosuis DSM 18011 (UP000018439) Bacteroides faecichinchillae (UP000184436) Bacteroides finegoldii (UP000095517) Bacteroides fluxus YIT 12057 (UP000003416) Bacteroides fragilis (strain ATCC 25285 / DSM 2151 / CCUG 4856 / JCM 1... (UP000006731) Bacteroides graminisolvens DSM 19988 = JCM 15093 (UP000027601) Bacteroides helcogenes (strain ATCC 35417 / DSM 20613 / JCM 6297 / CCU... (UP000008630) Bacteroides heparinolyticus (UP000279562) Bacteroides luti (UP000184509) Bacteroides nordii CL02T12C05 (UP000003089) Bacteroides pyogenes (UP000324383) Bacteroides reticulotermitis JCM 10512 (UP000019131) Bacteroides sp. An322 (UP000195527) Bacteroides sp. D2 (UP000003135) Bacteroides sp. OF04-15BH (UP000284249) Bacteroides sp. OM05-12 (UP000264777) Bacteroides sp. OM08-11 (UP000262405) Bacteroides stercoris (UP000056419) Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / DSM 2079 / JCM 5827 ... (UP000001414) Bacteroides uniformis dnLKV2 (UP000014212) environmental samples Bacteroides cellulosilyticus CAG:158 (UP000018191) Bacteroides coprocola CAG:162 (UP000018362) Bacteroides coprophilus CAG:333 (UP000018018) Bacteroides pectinophilus CAG:437 (UP000018141) Bacteroides plebeius CAG:211 (UP000018372) Bacteroides sp. CAG:1060 (UP000018006) Bacteroides sp. CAG:144 (UP000018228) Bacteroides sp. CAG:189 (UP000018406) Bacteroides sp. CAG:462 (UP000018063) Bacteroides sp. CAG:530 (UP000018392) Bacteroides sp. CAG:545 (UP000018187) Bacteroides sp. CAG:633 (UP000018121) Bacteroides sp. CAG:661 (UP000018335) Bacteroides sp. CAG:709 (UP000018293) Bacteroides sp. CAG:714 (UP000018068) Bacteroides sp. CAG:754 (UP000017906) Bacteroides sp. CAG:770 (UP000018390) Bacteroides sp. CAG:927 (UP000017907) Mediterranea Mediterranea sp. An20 (UP000196631) Phocaeicola Phocaeicola massiliensis B84634 = Timone 84634 = DSM 17679 = JCM 13223 (UP000017831) Phocaeicola vulgatus (strain ATCC 8482 / DSM 1447 / JCM 5826 / CCUG 49... (UP000002861) Bacteroidales bacterium (UP000308886) Bacteroidales bacterium 6E (UP000251980) Bacteroidales bacterium Barb4 (UP000078495) Bacteroidales bacterium Barb6XT (UP000078346) Bacteroidales bacterium Barb7 (UP000078281) Bacteroidales bacterium CF (UP000017642) Bacteroidales bacterium KA00251 (UP000070662) Bacteroidales bacterium KA00344 (UP000070254) Bacteroidales bacterium KHT7 (UP000198526) Bacteroidales bacterium WCE2004 (UP000189975) Bacteroidales bacterium WCE2008 (UP000190446) Balneicellaceae Balneicella Balneicella halophila (UP000251835) Barnesiellaceae Barnesiella Barnesiella sp. An55 (UP000196624) Barnesiella sp. WM24 (UP000298121) Candidatus Azobacteroides Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2 (UP000000723) Dysgonomonadaceae Dysgonamonadaceae bacterium (UP000234415) Dysgonomonadaceae bacterium zrk40 (UP000661001) Dysgonomonas Dysgonomonas capnocytophagoides (UP000297861) Dysgonomonas gadei ATCC BAA-286 (UP000004913) Dysgonomonas hofstadii (UP000555103) Dysgonomonas macrotermitis (UP000184480) Dysgonomonas mossii DSM 22836 (UP000006420) Dysgonomonas sp. BGC7 (UP000633952) Dysgonomonas sp. HDW5A (UP000501314) Dysgonomonas sp. Marseille-P4677 (UP000629836) Fermentimonas Fermentimonas caenicola (UP000032417) Petrimonas Petrimonas mucosa (UP000178485) Proteiniphilum Proteiniphilum saccharofermentans (UP000187464) Lentimicrobiaceae Lentimicrobium Lentimicrobium saccharophilum (UP000053091) Muribaculaceae Duncaniella Duncaniella freteri (UP000297635) Duncaniella muris (UP000244905) Muribaculaceae bacterium (UP000305401) Muribaculaceae bacterium Isolate-002 (UP000290632) Muribaculaceae bacterium Isolate-004 (UP000290992) Muribaculaceae bacterium Isolate-013 (UP000290879) Muribaculaceae bacterium Isolate-037 (UP000275399) Muribaculaceae bacterium Isolate-080 (UP000277934) Muribaculaceae bacterium Isolate-102 (UP000272558) Muribaculaceae bacterium Isolate-104 (UP000266993) Muribaculaceae bacterium Isolate-110 (UP000275373) Muribaculaceae bacterium Isolate-114 (UP000273368) Muribaculum Muribaculum intestinale (UP000186351) Muribaculum sp. An287 (UP000243574) Odoribacteraceae Butyricimonas Butyricimonas sp. An62 (UP000196559) Odoribacter Odoribacter splanchnicus (strain ATCC 29572 / DSM 20712 / CIP 104287 /... (UP000006657) environmental samples Odoribacter laneus CAG:561 (UP000017974) Odoribacter sp. CAG:788 (UP000018100) Paludibacteraceae Paludibacter Paludibacter jiangxiensis (UP000076586) Paludibacter propionicigenes (strain DSM 17365 / JCM 13257 / WB4) (UP000008718) UniProtKB Star E4T0G1_PALPW Porphyromonadaceae Microbacter Microbacter margulisiae (UP000544222) Porphyromonadaceae bacterium COT-184 OH4590 (UP000030107) Porphyromonas Porphyromonas asaccharolytica (strain ATCC 25260 / DSM 20707 / BCRC 10... (UP000006545) Porphyromonas cangingivalis (UP000030125) Porphyromonas catoniae ATCC 51270 (UP000023482) Porphyromonas crevioricanis (UP000249300) Porphyromonas endodontalis (strain ATCC 35406 / BCRC 14492 / JCM 8526 ... (UP000004295) Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83) (UP000000588) Porphyromonas gingivicanis (UP000030134) Porphyromonas levii (UP000297225) Porphyromonas macacae (UP000030103) Porphyromonas sp. COT-108 OH1349 (UP000030126) Porphyromonas sp. COT-239 OH1446 (UP000030150) Porphyromonas sp. COT-290 OH860 (UP000030116) Porphyromonas sp. HMSC065F10 (UP000177035) Porphyromonas sp. HMSC077F02 (UP000178655) Porphyromonas sp. oral taxon 279 str. F0450 (UP000004156) Sanguibacteroides Sanguibacteroides justesenii (UP000031980) Prevotellaceae Alloprevotella Alloprevotella rava F0323 (UP000015993) Alloprevotella sp. OH1205_COT-284 (UP000272376) Alloprevotella sp. oral taxon 473 str. F0040 (UP000010460) Alloprevotella tannerae ATCC 51259 (UP000003460) Hallella Hallella bergensis DSM 17361 (UP000003160) Hallella multisaccharivorax DSM 17128 (UP000002772) Hoylesella Prevotella marshii DSM 16973 = JCM 13450 (UP000004394) Prevotella oralis ATCC 33269 (UP000005580) Prevotella pleuritidis F0068 (UP000016600) Prevotella saccharolytica F0055 (UP000010433) Prevotella timonensis CRIS 5C-B1 (UP000004001) Paraprevotella environmental samples Paraprevotella clara CAG:116 (UP000017958) Prevotella Prevotella aff. ruminicola Tc2-24 (UP000199373) Prevotella baroniae F0067 (UP000016648) Prevotella bivia DSM 20514 (UP000002786) Prevotella brunnea (UP000321612) Prevotella bryantii B14 (UP000004524) Prevotella buccae ATCC 33574 (UP000003112) Prevotella corporis (UP000070533) Prevotella dentalis (strain ATCC 49559 / DSM 3688 / JCM 13448 / NCTC 1... (UP000010862) Prevotella histicola F0411 (UP000004597) Prevotella intermedia ATCC 25611 = DSM 20706 (UP000187195) Prevotella koreensis (UP000278983) Prevotella maculosa OT 289 (UP000003167) Prevotella micans F0438 (UP000016023) Prevotella multiformis DSM 16608 (UP000005697) Prevotella oryzae DSM 17970 (UP000243438) Prevotella oulorum F0390 (UP000005141) Prevotella ruminicola (strain ATCC 19189 / JCM 8958 / 23) (UP000000927) Prevotella sp. 885 (UP000216632) Prevotella sp. AM34-19LB (UP000285328) Prevotella sp. BP1-145 (UP000199134) Prevotella sp. KH2C16 (UP000198560) Prevotella sp. P3-120 (UP000216094) Prevotella sp. P3-122 (UP000215645) Prevotella sp. P5-92 (UP000216769) Prevotella sp. S7 MS 2 (UP000029732) Prevotella sp. S7-1-8 (UP000029597) Prevotella sp. ne3005 (UP000199132) Prevotella sp. oral taxon 299 str. F0039 (UP000015929) Prevotella sp. oral taxon 317 str. F0108 (UP000003829) Prevotella sp. tc2-28 (UP000199625) Prevotella sp. tf2-5 (UP000198673) Prevotella veroralis F0319 (UP000003327) environmental samples Prevotella copri CAG:164 (UP000018361) Prevotella sp. CAG:1031 (UP000018183) Prevotella sp. CAG:1058 (UP000018314) Prevotella sp. CAG:1092 (UP000017987) Prevotella sp. CAG:1124 (UP000017956) Prevotella sp. CAG:1185 (UP000018054) Prevotella sp. CAG:1320 (UP000018111) Prevotella sp. CAG:279 (UP000018375) Prevotella sp. CAG:386 (UP000018046) Prevotella sp. CAG:474 (UP000018116) Prevotella sp. CAG:485 (UP000018062) Prevotella sp. CAG:487 (UP000018275) Prevotella sp. CAG:520 (UP000018359) Prevotella sp. CAG:5226 (UP000018184) Prevotella sp. CAG:592 (UP000018343) Prevotella sp. CAG:604 (UP000018295) Prevotella sp. CAG:617 (UP000018057) Prevotella sp. CAG:732 (UP000018039) Prevotella sp. CAG:755 (UP000018353) Prevotella sp. CAG:873 (UP000018078) Prevotella sp. CAG:891 (UP000018147) Prevotella sp. CAG:924 (UP000018357) Prevotellaceae bacterium HUN156 (UP000182805) Prevotellaceae bacterium KH2P17 (UP000214740) Pseudoprevotella Pseudoprevotella muciniphila (UP000249375) Rikenellaceae Acetobacteroides Acetobacteroides hydrogenigenes (UP000294830) Alistipes Alistipes communis (UP000318946) Alistipes dispar (UP000319374) Alistipes indistinctus YIT 12060 (UP000006008) Alistipes shahii WAL 8301 (UP000008794) Alistipes sp. (UP000490592) Alistipes sp. AF17-16 (UP000265869) Alistipes sp. An31A (UP000196483) Alistipes sp. An66 (UP000195674) Alistipes sp. CHKCI003 (UP000198813) Alistipes sp. HGB5 (UP000002960) Alistipes timonensis JC136 (UP000183253) environmental samples Alistipes putredinis CAG:67 (UP000018026) Alistipes sp. CAG:157 (UP000018346) Alistipes sp. CAG:268 (UP000018329) Alistipes sp. CAG:514 (UP000018254) Alistipes sp. CAG:831 (UP000018094) Mucinivorans Mucinivorans hirudinis (UP000027616) Rikenella Rikenella microfusus (UP000255233) Salinivirgaceae Salinivirga Salinivirga cyanobacteriivorans (UP000064893) Tannerellaceae Parabacteroides Parabacteroides chartae (UP000190852) Parabacteroides chinchillae (UP000236725) Parabacteroides distasonis (strain ATCC 8503 / DSM 20701 / CIP 104284 ... (UP000000566) Parabacteroides gordonii MS-1 = DSM 23371 (UP000033035) Parabacteroides johnsonii CL02T12C29 (UP000001218) Parabacteroides sp. AF48-14 (UP000283361) Parabacteroides sp. AM08-6 (UP000285678) Parabacteroides sp. An277 (UP000196154) environmental samples Parabacteroides sp. CAG:409 (UP000018199) Tannerella Tannerella forsythia (strain ATCC 43037 / JCM 10827 / CCUG 21028 A / K... (UP000005436) Tannerella sp. oral taxon 808 (UP000235918) environmental samples Tannerella sp. CAG:118 (UP000018396) Tannerella sp. CAG:51 (UP000018150) Tenuifilaceae Tenuifilum Tenuifilum thalassicum (UP000500961) Williamwhitmaniaceae Williamwhitmania Williamwhitmania taraxaci (UP000199452) Bacteroidia bacterium (UP000635402) Marinilabiliales Marinifilaceae Ancylomarina Ancylomarina longa (UP000282985) Ancylomarina salipaludis (UP000289703) Labilibaculum Labilibaculum filiforme (UP000233535) Marinifilum sp. N1E240 (UP000472801) Marinilabiliaceae Alkalitalea Alkalitalea saponilacus (UP000191055) Breznakibacter Breznakibacter xylanolyticus (UP000249239) Carboxylicivirga Carboxylicivirga sediminis (UP000679220) Carboxylicivirga sp. M1479 (UP000317149) Geofilum Geofilum rubicundum JCM 15548 (UP000032900) Labilibacter Labilibacter sediminis (UP000307168) Marinilabilia Marinilabilia rubra (UP000244956) Marinilabilia salmonicolor (UP000252733) Marinilabiliaceae bacterium JC017 (UP000292675) Saccharicrinis Saccharicrinis carchari (UP000319040) Saccharicrinis fermentans DSM 9555 = JCM 21142 (UP000019402) Thermophagus Thermophagus xiamenensis (UP000181976) Prolixibacteraceae Draconibacterium Draconibacterium sediminis (UP000032544) Mangrovibacterium Mangrovibacterium diazotrophicum (UP000283387) UniProtKB Star A0A419VYH3_9BACT Mangrovibacterium marinum (UP000243525) Maribellus Maribellus comscasis (UP000428260) Maribellus luteus (UP000265926) Mariniphaga Mariniphaga anaerophila (UP000184164) Mariniphaga sediminis (UP000266441) Prolixibacter Prolixibacter sp. SD074 (UP000353036) Prolixibacteraceae bacterium (UP000626802) Sunxiuqinia Sunxiuqinia dokdonensis (UP000036958) Sunxiuqinia elliptica (UP000198964) Tangfeifania Tangfeifania diversioriginum (UP000184050) Bacteroidota bacterium (UP000509427) Candidatus [Bacteroides] periocalifornicus (UP000054172) Chitinophagia Chitinophagales Chitinophagaceae Arachidicoccus Arachidicoccus ginsenosidivorans (UP000321291) Arachidicoccus rhizosphaerae (UP000199041) Arachidicoccus soli (UP000266118) Arachidicoccus sp. B3-10 (UP000292424) UniProtKB Star A0A5P2G3S6_9BACT Arachidicoccus sp. BS20 (UP000078308) Chitinophaga Chitinophaga agri (UP000476411) UniProtKB Star A0A6B9ZN59_9BACT Chitinophaga alhagiae (UP000246099) Chitinophaga barathri (UP000279089) UniProtKB Star A0A3N4MJR0_9BACT Chitinophaga caeni (UP000220133) Chitinophaga costaii (UP000242818) UniProtKB Star A0A1C4FNH8_9BACT Chitinophaga cymbidii (UP000321436) Chitinophaga flava (UP000253410) Chitinophaga ginsengisegetis (UP000190166) Chitinophaga japonensis (UP000316778) UniProtKB Star A0A562SRT7_CHIJA Chitinophaga jiangningensis (UP000184420) Chitinophaga lutea (UP000278351) Chitinophaga niastensis (UP000240971) Chitinophaga oryziterrae (UP000468388) UniProtKB Star A0A6N8J4K3_9BACT Chitinophaga parva (UP000244450) UniProtKB Star A0A2T7BHB0_9BACT Chitinophaga rupis (UP000198984) UniProtKB Star A0A1H7ZA33_9BACT Chitinophaga silvatica (UP000260644) Chitinophaga skermanii (UP000249547) Chitinophaga solisilvae (UP000281028) Chitinophaga sp. MD30 (UP000217148) Chitinophaga sp. SYP-B3965 (UP000468432) UniProtKB Star A0A6N7P810_9BACT Chitinophaga tropicalis (UP000461730) UniProtKB Star A0A7K1UAY3_9BACT [Flexibacter] sp. ATCC 35208 (UP000188534) UniProtKB Star A0A1V2AZS8_9BACT Chitinophagaceae bacterium (UP000293149) Chitinophagaceae bacterium BSSC1 (UP000217121) Chitinophagaceae bacterium IBVUCB1 (UP000194327) Chitinophagaceae bacterium IBVUCB2 (UP000194400) Cnuella Cnuella takakiae (UP000184368) Deminuibacter Deminuibacter soli (UP000261284) UniProtKB Star A0A3E1NE46_9BACT Dinghuibacter Dinghuibacter silviterrae (UP000294498) UniProtKB Star A0A4R8DG79_9BACT Ferruginibacter Ferruginibacter sp. (UP000615892) Filimonas Filimonas effusa (UP000290545) UniProtKB Star A0A4Q1D9T0_9BACT Filimonas lacunae (UP000186917) UniProtKB Star A0A173MG05_9BACT Filimonas zeae (UP000627292) UniProtKB Star A0A917IZ02_9BACT Flavihumibacter Flavihumibacter petaseus NBRC 106054 (UP000033121) UniProtKB Star A0A0E9MWI3_9BACT Flavihumibacter soli (UP000474375) Flavihumibacter solisilvae (UP000031408) Flavihumibacter sp. ZG627 (UP000031400) Flavipsychrobacter Flavipsychrobacter stenotrophus (UP000239872) Flavisolibacter Flavisolibacter ginsengisoli DSM 18119 (UP000184048) Flavisolibacter ginsenosidimutans (UP000321204) Flavisolibacter sp. (UP000665315) Flavisolibacter tropicus (UP000077177) Ginsengibacter Ginsengibacter hankyongi (UP000326903) Hanamia Hanamia caeni (UP000267223) Hydrobacter Hydrobacter penzbergensis (UP000198711) Hydrotalea Hydrotalea sandarakina (UP000249720) Ilyomonas Ilyomonas limi (UP000305848) Lacibacter Lacibacter luteus (UP000290204) UniProtKB Star A0A4Q1CG15_9BACT Limnovirga Limnovirga soli (UP000598971) Niabella Niabella drilacis (strain DSM 25811 / CCM 8410 / LMG 26954 / E90) (UP000198757) Niabella ginsenosidivorans (UP000077667) Niabella soli DSM 19437 (UP000003586) Niastella Niastella populi (UP000192276) UniProtKB Star A0A1V9G3E6_9BACT Niastella vici (UP000192796) UniProtKB Star A0A1V9FVM4_9BACT Niastella yeongjuensis (UP000192610) UniProtKB Star A0A1V9F198_9BACT Panacibacter Panacibacter ginsenosidivorans (UP000321533) UniProtKB Star A0A5B8VFP5_9BACT Panacibacter microcysteis (UP000628448) UniProtKB Star A0A931H016_9BACT Parafilimonas Parafilimonas terrae (UP000199031) Paraflavitalea Paraflavitalea soli (UP000263900) UniProtKB Star A0A3B7MJC7_9BACT Phnomibacter Phnomibacter ginsenosidimutans (UP000426027) Pseudobacter Pseudobacter ginsenosidimutans (UP000293874) Pseudoflavitalea Pseudoflavitalea sp. G-6-1-2 (UP000569858) Puia Puia dinghuensis (UP000607559) Sediminibacterium Sediminibacterium ginsengisoli (UP000190888) Sediminibacterium sp. Gen4 (UP000579846) Segetibacter Segetibacter aerophilus (UP000321513) Taibaiella Taibaiella chishuiensis (UP000240572) Taibaiella lutea (UP000323632) Taibaiella soli (UP000248745) Taibaiella sp. (UP000648888) Taibaiella sp. KBW10 (UP000279469) Terrimonas Terrimonas sp. (UP000244333) Thermoflavifilum Thermoflavifilum thermophilum (UP000199537) Chitinophagales bacterium (UP000612333) Cytophagia Cytophagales Amoebophilaceae Candidatus Amoebophilus Amoebophilus asiaticus (strain 5a2) (UP000001227) Candidatus Cardinium Candidatus Cardinium hertigii (UP000245872) Cardinium endosymbiont cBtQ1 of Bemisia tabaci (UP000024482) Cardinium endosymbiont of Culicoides punctatus (UP000294777) Cardinium endosymbiont of Dermatophagoides farinae (UP000320483) Bernardetiaceae Bernardetia Bernardetia litoralis (strain ATCC 23117 / DSM 6794 / NBRC 15988 / NCI... (UP000006054) Catalimonadaceae Catalinimonas Catalinimonas alkaloidigena (UP000198510) UniProtKB Star A0A1G9AMY9_9BACT Cesiribacteraceae Cesiribacter Cesiribacter andamanensis AMV16 (UP000011910) Cyclobacteriaceae Algoriphagus Algoriphagus aquimarinus (UP000198790) Algoriphagus kandeliae (UP000297647) Algoriphagus machipongonensis (UP000003919) UniProtKB Star A3HU19_9BACT Algoriphagus sanaruensis (UP000073816) Algoriphagus zhangzhouensis (UP000184609) UniProtKB Star A0A1M7ZDZ9_9BACT Aquiflexum Aquiflexum balticum DSM 16537 (UP000192333) Belliella Belliella baltica (strain DSM 15883 / CIP 108006 / LMG 21964 / BA134) (UP000006050) Cecembia Cecembia lonarensis LW9 (UP000004478) Cyclobacteriaceae bacterium (UP000509630) Cyclobacterium Cyclobacterium lianum (UP000184513) Cyclobacterium marinum (strain ATCC 25205 / DSM 745 / LMG 13164 / NCIM... (UP000001635) Echinicola Echinicola pacifica (UP000619457) Echinicola vietnamensis (strain DSM 17526 / LMG 23754 / KMM 6221) (UP000010796) UniProtKB Star L0FWL7_ECHVK Indibacter alkaliphilus (strain CCUG 57479 / KCTC 22604 / LW1) (UP000006073) Lunatimonas lonarensis (UP000013909) Mariniradius Mariniradius saccharolyticus AK6 (UP000010953) Mongoliitalea Mongoliitalea lutea (UP000642809) Nitritalea Nitritalea halalkaliphila LW7 (UP000005551) Cytophagaceae Anditalea Anditalea andensis (UP000027821) Aquirufa Aquirufa antheringensis (UP000293583) Aquirufa nivalisilvae (UP000245468) Arundinibacter Arundinibacter roseus (UP000295706) UniProtKB Star A0A4R4KB69_9BACT Chryseotalea Chryseotalea sanaruensis (UP000288227) Cytophaga Cytophaga hutchinsonii (strain ATCC 33406 / DSM 1761 / CIP 103989 / NB... (UP000001822) UniProtKB Star A0A6N4SV69_CYTH3 Cytophaga sp. (UP000625995) Cytophagaceae bacterium (UP000292505) Cytophagaceae bacterium BCCC1 (UP000215757) UniProtKB Star A0A257IXY5_9BACT Cytophagaceae bacterium SJW1-29 (UP000479293) UniProtKB Star A0A7C9BT52_9BACT Rhabdobacter Rhabdobacter roseus (UP000557307) Rhodocytophaga Rhodocytophaga rosea (UP000480178) Rhodonellum Rhodonellum psychrophilum GCM71 = DSM 17998 (UP000016843) Rudanella Rudanella paleaurantiibacter (UP000488299) UniProtKB Star A0A7J5TZS4_9BACT Sandaracinomonas Sandaracinomonas limnophila (UP000282832) Siphonobacter Siphonobacter aquaeclarae (UP000198901) UniProtKB Star A0A1G9IJI5_9BACT Siphonobacter sp. BAB-5385 (UP000215802) UniProtKB Star A0A261Q391_9BACT Siphonobacter sp. BAB-5404 (UP000233394) Spirosoma Spirosoma agri (UP000477386) UniProtKB Star A0A6M0IFY5_9BACT Spirosoma endophyticum (UP000198598) UniProtKB Star A0A1I1M0V3_9BACT Spirosoma montaniterrae (UP000187941) UniProtKB Star A0A1P9WUZ9_9BACT Spirosoma profusum (UP000598820) UniProtKB Star A0A927AQG2_9BACT Spirosoma radiotolerans (UP000033054) UniProtKB Star A0A0E3ZWP4_9BACT Spirosoma rhododendri (UP000501128) UniProtKB Star A0A7L5DNB5_9BACT Spirosoma sordidisoli (UP000290407) UniProtKB Star A0A4Q2ULC1_9BACT Spirosoma sp. (UP000637011) UniProtKB Star A0A924FD94_9BACT Spirosoma sp. KCTC 42546 (UP000319550) UniProtKB Star A0A514ZXB9_9BACT Spirosoma sp. KUDC1026 (UP000509425) UniProtKB Star A0A8U0MBS8_9BACT Spirosoma taeanense (UP000502756) UniProtKB Star A0A6M5Y453_9BACT Spirosoma telluris (UP000249016) UniProtKB Star A0A327NR75_9BACT Spirosoma validum (UP000653797) UniProtKB Star A0A927AWY4_9BACT Sporocytophaga Sporocytophaga myxococcoides (UP000030185) marine bacterium AO1-C (UP000186474) Cytophagales bacterium (UP000615487) Cytophagales bacterium TFI 002 (UP000217493) UniProtKB Star A0A286IT45_9BACT Cytophagales bacterium WSM2-2 (UP000628204) Flammeovirgaceae Flammeovirga Flammeovirga pacifica (UP000179797) Flammeovirga pectinis (UP000267268) Flammeovirga sp. SJP92 (UP000075267) Flammeovirgaceae bacterium 311 (UP000064112) Imperialibacter Imperialibacter sp. EC-SDR9 (UP000383022) Marinigracilibium Marinigracilibium pacificum (UP000559010) Sediminitomix Sediminitomix flava (UP000245535) Flexibacteraceae Flexibacter Flexibacter flexilis DSM 6793 (UP000199514) Fulvivirgaceae Chryseolinea Chryseolinea serpens (UP000184212) Fulvivirga Fulvivirga imtechensis AK7 (UP000011135) Fulvivirga lutea (UP000662783) Fulvivirga marina (UP000614216) Fulvivirga sediminis (UP000659388) UniProtKB Star A0A937F857_9BACT Fulvivirga sp. M361 (UP000317847) Ohtaekwangia Ohtaekwangia koreensis (UP000190961) UniProtKB Star A0A1T5MGF3_9BACT Pseudochryseolinea Pseudochryseolinea flava (UP000251889) Hymenobacteraceae Adhaeribacter Adhaeribacter aerolatus (UP000321532) Adhaeribacter pallidiroseus (UP000253919) UniProtKB Star A0A369QH54_9BACT Adhaeribacter soli (UP000326570) Hymenobacter Hymenobacter actinosclerus (UP000198697) Hymenobacter aquaticus (UP000297549) Hymenobacter crusticola (UP000194873) UniProtKB Star A0A243WEW4_9BACT Hymenobacter daecheongensis DSM 21074 (UP000184418) Hymenobacter ginkgonis (UP000441336) UniProtKB Star A0A7K1T9A7_9BACT Hymenobacter jejuensis (UP000305398) UniProtKB Star A0A5B7ZTT4_9BACT Hymenobacter montanus (UP000612233) Hymenobacter oligotrophus (UP000262802) Hymenobacter polaris (UP000559626) UniProtKB Star A0A7Y0ADC3_9BACT Hymenobacter psoromatis (UP000075086) UniProtKB Star A0A142HF24_9BACT Hymenobacter qilianensis (UP000516093) Hymenobacter roseosalivarius DSM 11622 (UP000192266) Hymenobacter sedentarius (UP000059542) UniProtKB Star A0A0U4BP77_9BACT Hymenobacter sp. (UP000315006) Hymenobacter sp. 5116S-3 (UP000831796) Hymenobacter sp. 5317J-9 (UP000829903) Hymenobacter sp. APR13 (UP000028590) Hymenobacter sp. BRD67 (UP000501630) Hymenobacter sp. CRA2 (UP000189843) Hymenobacter sp. DG25B (UP000030789) Hymenobacter sp. KIGAM108 (UP000322791) UniProtKB Star A0A5D6US59_9BACT Hymenobacter sp. NBH84 (UP000515410) Hymenobacter sp. PAMC 26628 (UP000059956) UniProtKB Star A0A126P963_9BACT Hymenobacter swuensis DY53 (UP000019423) UniProtKB Star W8EXY0_9BACT Hymenobacter taeanensis (UP000501623) Hymenobacter telluris (UP000664144) UniProtKB Star A0A939ES94_9BACT Hymenobacteraceae bacterium (UP000628647) Pontibacter Pontibacter akesuensis (UP000182491) Pontibacter arcticus (UP000251692) Pontibacter cellulosilyticus (UP000603640) Pontibacter diazotrophicus (UP000256708) UniProtKB Star A0A3D8LIE4_9BACT Pontibacter fetidus (UP000478546) Pontibacter korlensis (UP000033109) Pontibacter lucknowensis (UP000185924) Pontibacter sp. 172403-2 (UP000632594) Pontibacter sp. GY10130 (UP000321926) Pontibacter sp. SGAir0037 (UP000303242) UniProtKB Star A0A4P8RLR7_9BACT Pontibacter ummariensis (UP000198432) Rufibacter Rufibacter quisquiliarum (UP000563094) Rufibacter radiotolerans (UP000036458) Rufibacter sp. DG15C (UP000070672) Rufibacter tibetensis (UP000061382) Marivirgaceae Marivirga Marivirga atlantica (UP000642920) Marivirga lumbricoides (UP000240608) Marivirga sp. S37H4 (UP000611723) Marivirga tractuosa (strain ATCC 23168 / DSM 4126 / NBRC 15989 / NCIMB... (UP000008720) Microscillaceae Microscilla Microscilla marina ATCC 23134 (UP000004095) Raineyaceae Raineya Raineya orbicola (UP000233387) Reichenbachiellaceae Ekhidna Ekhidna lutea (UP000198393) Marinoscillum Marinoscillum furvescens DSM 4134 (UP000256779) Marinoscillum sp. 108 (UP000437459) Reichenbachiella Reichenbachiella faecimaris (UP000192472) Reichenbachiella sp. 5M10 (UP000229466) UniProtKB Star A0A2G5L7A8_9BACT Roseivirgaceae Roseivirga Roseivirga ehrenbergii (strain DSM 102268 / JCM 13514 / KCTC 12282 / N... (UP000075583) Roseivirga misakiensis (UP000095552) Roseivirga pacifica (UP000199437) UniProtKB Star A0A1I0RRT3_9BACT Roseivirga spongicola (UP000075606) Spirosomaceae Arcicella Arcicella aurantiaca (UP000245489) UniProtKB Star A0A316EGH6_9BACT Arcicella rosea (UP000524404) UniProtKB Star A0A841ERU8_9BACT Arcicella sp. (UP000616469) UniProtKB Star A0A923ZWM6_9BACT Arcticibacterium Arcticibacterium luteifluviistationis (UP000249873) UniProtKB Star A0A2Z4GDX1_9BACT Arsenicibacter Arsenicibacter rosenii (UP000181790) Dyadobacter Dyadobacter fermentans (strain ATCC 700827 / DSM 18053 / CIP 107007 / ... (UP000002011) Dyadobacter jejuensis (UP000245880) Dyadobacter koreensis (UP000199532) Dyadobacter luteus (UP000256373) Dyadobacter luticola (UP000306402) Dyadobacter psychrotolerans (UP000294850) UniProtKB Star A0A4R5DA63_9BACT Dyadobacter sp. CECT 9275 (UP000680038) Dyadobacter sp. Leaf189 (UP000051810) Emticicia Emticicia aquatilis (UP000609064) Emticicia sp. TH156 (UP000234203) Fibrella Fibrella aestuarina BUZ 2 (UP000011058) UniProtKB Star I0K4V3_9BACT Fibrella rubiginis (UP000664034) UniProtKB Star A0A939K547_9BACT Fibrella sp. (UP000613525) UniProtKB Star A0A926H327_9BACT Fibrella sp. ES10-3-2-2 (UP000193660) UniProtKB Star A0A1W6E445_9BACT Fibrisoma Fibrisoma limi BUZ 3 (UP000009309) UniProtKB Star I2GLN3_9BACT Flectobacillus Flectobacillus sp. BAB-3569 (UP000215844) UniProtKB Star A0A267TLK1_9BACT Jiulongibacter Jiulongibacter sediminis (UP000050454) Larkinella Larkinella knui (UP000274271) UniProtKB Star A0A3P1CQI2_9BACT Leadbetterella Leadbetterella byssophila (strain DSM 17132 / JCM 16389 / KACC 11308 /... (UP000007435) Persicitalea Persicitalea jodogahamensis (UP000598271) UniProtKB Star A0A8J3D8V6_9BACT Pseudarcicella Pseudarcicella hirudinis (UP000199306) UniProtKB Star A0A1I5QN78_9BACT Runella Runella slithyformis (strain ATCC 29530 / DSM 19594 / LMG 11500 / NCIM... (UP000000493) Runella sp. SP2 (UP000270973) Thermoflexibacteraceae Thermoflexibacter Thermoflexibacter ruber (UP000199513) UniProtKB Star A0A1I2D7X3_9BACT Thermonemataceae Thermonema Thermonema lapsum (UP000537126) Cytophagia bacterium (UP000533470) UniProtKB Star A0A7Y7BDJ1_9BACT Flavobacteriia Flavobacteria bacterium (strain BBFL7) (UP000002172) Flavobacteria bacterium MS024-3C (UP000003631) Flavobacteriales Blattabacteriaceae Blattabacterium Blattabacterium sp. subsp. Periplaneta americana (strain BPLAN) (UP000002225) Candidatus Karelsulcia Karelsulcia muelleri (strain CARI) (UP000002231) Candidatus Uzinura Candidatus Uzinura diaspidicola str. ASNER (UP000011174) Candidatus Walczuchella Candidatus Walczuchella monophlebidarum (UP000027148) Crocinitomicaceae Brumimicrobium Brumimicrobium salinarum (UP000236654) Brumimicrobium sp. C305 (UP000245370) Fluviicola Fluviicola taffensis (strain DSM 16823 / NCIMB 13979 / RW262) (UP000007463) Lishizhenia Lishizhenia tianjinensis (UP000236454) Putridiphycobacter Putridiphycobacter roseus (UP000249248) Taishania Taishania pollutisoli (UP000652681) Cryomorphaceae Acidiluteibacter Acidiluteibacter ferrifornacis (UP000470771) Cryomorpha Cryomorpha ignava (UP000486602) Cryomorphaceae bacterium (UP000664968) Flavobacteria bacterium BAL38 (UP000003784) Flavobacteriaceae Aequorivita Aequorivita aquimaris (UP000070138) Aequorivita sp. CIP111184 (UP000250201) Aequorivita sp. H23M31 (UP000285517) Aequorivita viscosa (UP000184172) Aestuariibaculum marinum (UP000621516) Aggregatimonas Aggregatimonas sangjinii (UP000310017) Algibacter Algibacter alginicilyticus (UP000057981) Algibacter aquaticus (UP000095713) Algibacter lectus (UP000029644) Algibacter mikhailovii (UP000636004) Algibacter pectinivorans (UP000199439) Altibacter/Constantimarinum group Constantimarinum Constantimarinum furrinae (UP000515514) Antarcticibacterium Antarcticibacterium arcticum (UP000321954) Antarcticibacterium flavum (UP000309016) Aquaticitalea Aquaticitalea lipolytica (UP000598120) Aquimarina Aquimarina aggregata (UP000076715) Aquimarina algicola (UP000315540) Aquimarina algiphila (UP000318833) Aquimarina amphilecti (UP000198521) Aquimarina atlantica (UP000023541) Aquimarina brevivitae (UP000292262) Aquimarina intermedia (UP000324376) Aquimarina muelleri (UP000601108) Aquimarina mytili (UP000651057) Aquimarina sp. MMG016 (UP000680284) Aquimarina sp. RZ0 (UP000323420) Aquimarina sp. TRL1 (UP000509763) Aquimarina spongiae (UP000184432) Arenibacter Arenibacter certesii (UP000634668) Arenibacter nanhaiticus (UP000184231) Arenibacter sp. NBRC 103722 (UP000095208) Arenitalea lutea (UP000184396) Aurantibacter Aurantibacter aestuarii (UP000238426) Aureibaculum Aureibaculum marinum (UP000270856) Aureicoccus Aureicoccus marinus (UP000239366) Aureitalea Aureitalea marina (UP000239800) Avrilella Avrilella dinanensis (UP000231960) Bizionia Bizionia arctica (UP000625976) Bizionia argentinensis JUB59 (UP000003730) Bizionia paragorgiae (UP000198846) Capnocytophaga Capnocytophaga canimorsus (strain 5) (UP000008895) Capnocytophaga canis (UP000045051) Capnocytophaga cynodegmi (UP000038055) Capnocytophaga ochracea (strain ATCC 27872 / DSM 7271 / JCM 12966 / NC... (UP000006650) Capnocytophaga sp. oral taxon 332 str. F0381 (UP000010419) Capnocytophaga sp. oral taxon 338 str. F0234 (UP000003023) Cellulophaga Cellulophaga lytica (strain ATCC 23178 / DSM 7489 / JCM 8516 / NBRC 14... (UP000007487) Cellulophaga tyrosinoxydans (UP000192360) Christiangramia Christiangramia flava JLT2011 (UP000186230) UniProtKB Star A0A1L7HZW0_9FLAO Christiangramia fulva (UP000241507) Christiangramia salexigens (UP000182510) Cochleicola Cochleicola gelatinilyticus (UP000077013) Confluentibacter Confluentibacter flavum (UP000233435) Costertonia Costertonia aggregata (UP000509302) Croceibacter Croceibacter atlanticus (strain ATCC BAA-628 / HTCC2559 / KCTC 12090) (UP000002297) Croceitalea Croceitalea dokdonensis DOKDO 023 (UP000050280) Croceivirga Croceivirga lutea (UP000628403) Croceivirga radicis (UP000191680) Dokdonia Dokdonia donghaensis DSW-1 (UP000030140) Dokdonia pacifica (UP000198379) Dokdonia sinensis (UP000281985) Euzebyella Euzebyella marina (UP000276309) Flaviramulus Flaviramulus basaltis (UP000182544) UniProtKB Star A0A1K2IKN4_9FLAO Flavivirga Flavivirga eckloniae (UP000235826) Flavivirga rizhaonensis (UP000307602) Flavobacteriaceae bacterium (UP000260281) Flavobacteriaceae bacterium (strain 3519-10) (UP000001512) Flavobacteriaceae bacterium 144Ye (UP000293664) Flavobacteriaceae bacterium Ap0902 (UP000435338) Flavobacteriaceae bacterium MAR_2010_188 (UP000199442) Flavobacteriaceae bacterium MAR_2010_72 (UP000265779) Flavobacteriaceae bacterium PRS1 (UP000276892) Flavobacteriaceae bacterium R38 (UP000481537) Flavobacteriaceae bacterium UJ101 (UP000183895) Flavobacterium Flavobacterium aciduliphilum (UP000248840) Flavobacterium agri (UP000535020) Flavobacterium agrisoli (UP000609172) Flavobacterium akiainvivens (UP000037755) Flavobacterium album (UP000244929) Flavobacterium alvei (UP000237310) Flavobacterium amnicola (UP000290283) Flavobacterium aquatile LMG 4008 = ATCC 11947 (UP000029554) Flavobacterium arcticum (UP000253951) Flavobacterium aurantiibacter (UP000216035) Flavobacterium beibuense F44-8 (UP000030129) Flavobacterium bizetiae (UP000479938) Flavobacterium branchiophilum (strain FL-15) (UP000009186) Flavobacterium caeni (UP000199354) Flavobacterium cellulosilyticum (UP000295479) Flavobacterium cerinum (UP000287527) Flavobacterium cheongpyeongense (UP000247903) Flavobacterium columnare (strain ATCC 49512 / CIP 103533 / TG 44/87) (UP000005638) Flavobacterium commune (UP000178198) Flavobacterium crassostreae (UP000093510) Flavobacterium croceum DSM 17960 (UP000237056) Flavobacterium cyanobacteriorum (UP000216605) Flavobacterium dankookense (UP000295260) Flavobacterium enshiense DK69 (UP000030149) Flavobacterium faecale (UP000244527) Flavobacterium fluvii (UP000184516) Flavobacterium fontis (UP000184147) Flavobacterium haoranii (UP000184232) Flavobacterium hercynium (UP000198345) Flavobacterium humi (UP000297407) Flavobacterium indicum (strain DSM 17447 / CIP 109464 / GPTSA100-9) (UP000007599) Flavobacterium kingsejongi (UP000244677) Flavobacterium lutivivi (UP000604177) Flavobacterium macacae (UP000271937) Flavobacterium micromati (UP000184020) Flavobacterium muglaense (UP000641454) Flavobacterium noncentrifugens (UP000199580) Flavobacterium orientale (UP000625735) Flavobacterium pallidum (UP000244937) Flavobacterium piscinae (UP000289734) Flavobacterium psychrophilum (strain ATCC 49511 / DSM 21280 / CIP 1035... (UP000006394) Flavobacterium psychrotolerans (UP000245449) Flavobacterium restrictum (UP000316371) Flavobacterium rivuli WB 3.3-2 = DSM 21788 (UP000030152) Flavobacterium sangjuense (UP000296862) Flavobacterium sediminis (UP000245429) Flavobacterium silvaticum (UP000712080) Flavobacterium soyangense (UP000646211) UniProtKB Star A0A930XU40_9FLAO Flavobacterium sp. (UP000316154) Flavobacterium sp. 123 (UP000271452) Flavobacterium sp. 316 (UP000032747) Flavobacterium sp. 9AF (UP000437116) Flavobacterium sp. A45 (UP000188437) Flavobacterium sp. ABG (UP000036173) Flavobacterium sp. AG291 (UP000254305) Flavobacterium sp. ALD4 (UP000233842) Flavobacterium sp. BFFFF2 (UP000216176) Flavobacterium sp. CS20 (UP000671923) Flavobacterium sp. GT3R68 (UP000315429) Flavobacterium sp. HMWF030 (UP000244410) Flavobacterium sp. IMCC34852 (UP000536509) Flavobacterium sp. LPB0248 (UP000509423) Flavobacterium sp. Leaf359 (UP000051024) Flavobacterium sp. NKUCC04_CG (UP000761667) Flavobacterium sp. PL002 (UP000630340) Flavobacterium sp. Sd200 (UP000649634) Flavobacterium sp. TAB 87 (UP000059935) Flavobacterium sp. xlx-221 (UP000557042) Flavobacterium subsaxonicum WB 4.1-42 = DSM 21790 (UP000030111) Flavobacterium succinicans (UP000093807) Flavobacterium supellecticarium (UP000307507) Flavobacterium tangerinum (UP000275719) Flavobacterium terrae (UP000184488) Flavobacterium tiangeerense (UP000317519) Flavobacterium tibetense (UP000253319) Flavobacterium urocaniciphilum (UP000198648) Flavobacterium weaverense (UP000280368) Formosa Formosa agariphila (strain DSM 15362 / KCTC 12365 / LMG 23005 / KMM 39... (UP000016160) Formosa sediminum (UP000319209) Formosa sp. Hel1_31_208 (UP000199458) Formosa sp. Hel1_33_131 (UP000094750) Formosa sp. Hel3_A1_48 (UP000094318) Gaetbulibacter Gaetbulibacter sp. 4G1 (UP000228907) Galbibacter Galbibacter marinus (UP000007364) Gelidibacter Gelidibacter algens (UP000248987) Gelidibacter salicanalis (UP000321734) Gillisia Gillisia hiemivivida (UP000321367) Gillisia limnaea (strain DSM 15749 / LMG 21470 / R-8282) (UP000003844) Gillisia sp. Hel1_33_143 (UP000199552) Gilvibacter Gilvibacter sp. SZ-19 (UP000196054) Haloflavibacter Haloflavibacter putidus (UP000317169) Hanstruepera Hanstruepera neustonica (UP000236641) Hyunsoonleella aquatilis (UP000656244) Hyunsoonleella jejuensis (UP000198999) Hyunsoonleella pacifica (UP000292372) Ichthyenterobacterium Ichthyenterobacterium magnum (UP000284892) Imtechella Imtechella halotolerans K1 (UP000005938) Joostella Joostella marina DSM 19592 (UP000004690) Kordia Kordia algicida OT-1 (UP000002945) Kordia antarctica (UP000464657) Kordia sp. SMS9 (UP000253780) Kriegella Kriegella aquimaris (UP000199440) Kriegella sp. EG-1 (UP000431755) Lacinutrix Lacinutrix sp. (strain 5H-3-7-4) (UP000008297) Lacinutrix sp. Bg11-31 (UP000232662) Lacinutrix sp. WUR7 (UP000662963) Leeuwenhoekiella Leeuwenhoekiella blandensis (strain CECT 7118 / CCUG 51940 / KCTC 2210... (UP000001601) UniProtKB Star A3XLC5_LEEBM Leptobacterium Leptobacterium flavescens (UP000468581) Lutibacter Lutibacter agarilyticus (UP000198384) Lutibacter maritimus (UP000199312) Lutibacter oceani (UP000256429) Lutibacter oricola (UP000199595) Lutibacter profundi (UP000059672) Lutibacter sp. B1 (UP000583015) Lutibacter sp. HS1-25 (UP000290960) Lutibacter sp. Hel_I_33_5 (UP000316877) Mangrovimonas Mangrovimonas sp. DI 80 (UP000188854) UniProtKB Star A0A1V1ZD47_9FLAO Mangrovimonas yunxiaonensis (UP000028521) Maribacter Maribacter algarum (UP000310314) Maribacter cobaltidurans (UP000215244) Maribacter hydrothermalis (UP000092164) Maribacter luteus (UP000443153) Maribacter sp. (strain HTCC2170 / KCCM 42371) (UP000001602) Maribacter sp. 4U21 (UP000243243) Maribacter sp. ACAM166 (UP000304908) Maribacter sp. MMG018 (UP000676486) Maribacter vaceletii (UP000269412) Mariniflexile Mariniflexile fucanivorans (UP000295455) Mariniflexile sp. TRM1-10 (UP000259852) Marixanthomonas Marixanthomonas spongiae (UP000245962) Mesoflavibacter Mesoflavibacter sp. HG96 (UP000238805) Mesohalobacter Mesohalobacter halotolerans (UP000306552) Mesonia Mesonia algae (UP000249542) Mesonia hippocampi (UP000553034) Mesonia phycicola (UP000184225) Mesonia sp. HuA40 (UP000321259) Mesonia sp. K7 (UP000249791) Muricauda Muricauda alvinocaridis (UP000310406) Muricauda aurantiaca (UP000248536) Muricauda chongwuensis (UP000558089) Muricauda eckloniae (UP000050827) Muricauda lutaonensis (UP000032726) Muricauda nanhaiensis (UP000261828) Muricauda ochracea (UP000667650) Muricauda pacifica (UP000237640) Muricauda ruestringensis (strain DSM 13258 / CIP 107369 / LMG 19739 / ... (UP000008908) Muricauda sp. (UP000280438) Muriicola Muriicola soli (UP000290889) Myroides Myroides albus (UP000438760) Myroides aquimaris (UP000199634) Myroides guanonis (UP000243887) Myroides indicus (UP000295215) Myroides pelagicus (UP000488936) Myroides phaeus (UP000243588) Myroides sp. NP-2 (UP000549188) Nonlabens Nonlabens ponticola (UP000279600) Nonlabens sp. MB-3u-79 (UP000232401) Nonlabens spongiae (UP000193431) Nonlabens tegetincola (UP000029221) Oceanihabitans Oceanihabitans sediminis (UP000252249) Oceanihabitans sp. IOP_32 (UP000325630) Olleya aquimaris (UP000248703) Olleya namhaensis (UP000199559) Patiriisocius Patiriisocius marinistellae (UP000326994) Patiriisocius marinus (UP000326509) Paucihalobacter Paucihalobacter ruber (UP000317332) Pelagihabitans Pelagihabitans pacificus (UP000707206) Planktosalinus Planktosalinus lacus (UP000652231) Polaribacter atrinae (UP000076923) Polaribacter cellanae (UP000663920) Polaribacter gangjinensis (UP000237608) Polaribacter glomeratus (UP000239068) Polaribacter irgensii 23-P (UP000003053) Polaribacter pacificus (UP000633278) Polaribacter pectinis (UP000515808) Polaribacter porphyrae (UP000238882) Polaribacter reichenbachii (UP000092612) Polaribacter sp. ALD11 (UP000232878) Polaribacter sp. Hel1_33_78 (UP000198843) Polaribacter sp. Hel1_85 (UP000029991) Polaribacter sp. IC066 (UP000321094) Polaribacter sp. KT25b (UP000199117) Polaribacter sp. MED152 (UP000006470) Polaribacter sp. SA4-10 (UP000195822) Polaribacter sp. WD7 (UP000252687) Polaribacter vadi (UP000092584) Pontimicrobium Pontimicrobium aquaticum (UP000307657) Poritiphilus Poritiphilus flavus (UP000475249) UniProtKB Star A0A6L9EEW7_9FLAO Pricia Pricia antarctica (UP000199109) Pseudozobellia Pseudozobellia thermophila (UP000184543) Psychroflexus Psychroflexus gondwanensis ACAM 44 (UP000012317) Psychroflexus halocasei (UP000198820) Psychroflexus maritimus (UP000643701) Psychroflexus salarius (UP000184462) Psychroflexus salis (UP000599688) Psychroflexus sediminis (UP000199296) Psychroserpens Psychroserpens burtonensis (UP000321938) Pukyongia Pukyongia salina (UP000238442) Pustulibacterium Pustulibacterium marinum (UP000199138) Rasiella Rasiella rasia (UP000505306) Robertkochia Robertkochia marina (UP000305939) Robiginitalea Robiginitalea biformata (strain ATCC BAA-864 / HTCC2501 / KCTC 12146) (UP000009049) Robiginitalea myxolifaciens (UP000199534) Salegentibacter Salegentibacter echinorum (UP000183945) Salegentibacter flavus (UP000199153) Salegentibacter mishustinae (UP000051643) Salinimicrobium Salinimicrobium catena (UP000199448) Salinimicrobium marinum (UP000610456) Saonia Saonia flava (UP000590442) UniProtKB Star A0A846QZ42_9FLAO Sediminicola Sediminicola luteus (UP000219559) Sediminicola sp. YIK13 (UP000063759) Seonamhaeicola algicola (UP000321790) Seonamhaeicola aphaedonensis (UP000256629) Seonamhaeicola sp. S2-3 (UP000187101) Siansivirga Siansivirga zeaxanthinifaciens CC-SAMT-1 (UP000032229) Sinomicrobium Sinomicrobium oceani (UP000182248) Sinomicrobium sp. N-1-3-6 (UP000250485) Sinomicrobium weinanense (UP000653730) Snuella Snuella sedimenti (UP000610931) Spongiivirga Spongiivirga citrea (UP000474296) Subsaximicrobium Subsaximicrobium wynnwilliamsii (UP000321578) Tamlana Tamlana fucoidanivorans (UP000308713) Tamlana haliotis (UP000441333) Tamlana nanhaiensis (UP000032361) Tenacibaculum Tenacibaculum adriaticum (UP000323136) Tenacibaculum aiptasiae (UP000467305) Tenacibaculum holothuriorum (UP000194221) Tenacibaculum jejuense (UP000215214) Tenacibaculum lutimaris (UP000285780) Tenacibaculum maritimum NCIMB 2154 (UP000231564) Tenacibaculum piscium (UP000234211) Tenacibaculum soleae (UP000093186) Tenacibaculum sp. Bg11-29 (UP000233844) Tenacibaculum sp. M341 (UP000291944) Tenacibaculum sp. MAR_2009_124 (UP000199366) Tenacibaculum sp. MAR_2010_89 (UP000198792) Tenacibaculum sp. SG-28 (UP000239112) Tenacibaculum sp. SZ-18 (UP000232695) Tenacibaculum todarodis (UP000181898) Ulvibacter Ulvibacter antarcticus (UP000271339) Ulvibacter litoralis (UP000199321) Ulvibacterium Ulvibacterium marinum (UP000276603) Urechidicola Urechidicola croceus (UP000176050) Wenyingzhuangia Wenyingzhuangia fucanilytica (UP000092967) Winogradskyella Winogradskyella arenosi (UP000253436) Winogradskyella aurantia (UP000216840) Winogradskyella endarachnes (UP000478208) Winogradskyella epiphytica (UP000248054) Winogradskyella flava (UP000533900) Winogradskyella sediminis (UP000198963) Winogradskyella sp. J14-2 (UP000187462) Winogradskyella sp. KYW1333 (UP000253188) Winogradskyella sp. PC-19 (UP000195547) Winogradskyella sp. PG-2 (UP000031636) Xanthomarina Xanthomarina gelatinilytica (UP000012024) Yeosuana Yeosuana aromativorans (UP000612329) Zeaxanthinibacter Zeaxanthinibacter enoshimensis (UP000295468) Zhouia Zhouia amylolytica AD3 (UP000018850) Zobellia Zobellia galactanivorans (strain DSM 12802 / CCUG 47099 / CIP 106680 /... (UP000008898) Zunongwangia Zunongwangia atlantica 22II14-10F7 (UP000192746) UniProtKB Star A0A1Y1T141_9FLAO Flavobacteriales bacterium (UP000293179) Flavobacteriales bacterium ALC-1 (UP000003630) Ichthyobacteriaceae Ichthyobacterium Ichthyobacterium seriolicida (UP000243197) Luteibaculaceae Luteibaculum Luteibaculum oceani (UP000321168) Parvicellaceae Parvicella Parvicella tangerina (UP000683507) Salibacteraceae Salibacter Salibacter halophilus (UP000435357) Schleiferiaceae Croceimicrobium Croceimicrobium hydrocarbonivorans (UP000516305) Owenweeksia Owenweeksia hongkongensis (strain DSM 17368 / CIP 108786 / JCM 12287 /... (UP000005631) Phaeocystidibacter Phaeocystidibacter luteus (UP000468650) Phaeocystidibacter marisrubri (UP000484164) Thermaurantimonas Thermaurantimonas aggregans (UP000286715) Vicingaceae Vicingus Vicingus serpentipes (UP000321721) Weeksellaceae Apibacter Apibacter adventoris (UP000238042) Apibacter mensalis (UP000182761) Apibacter muscae (UP000319499) Bergeyella Bergeyella cardium (UP000464318) Bergeyella zoohelcum ATCC 43767 (UP000006085) Chryseobacterium group Chryseobacterium Chryseobacterium hagamense (UP000321863) Chryseobacterium koreense CCUG 49689 (UP000035900) Chryseobacterium lacus (UP000252172) Chryseobacterium piperi (UP000028709) Chryseobacterium salivictor (UP000294419) Chryseobacterium sp. (UP000319994) Chryseobacterium sp. (strain P1-3) (UP000028723) Chryseobacterium sp. 3008163 (UP000273471) Chryseobacterium sp. 6424 (UP000270538) Chryseobacterium sp. FH1 (UP000028641) Chryseobacterium sp. GCR5 (UP000694480) Chryseobacterium sp. Leaf180 (UP000051405) Chryseobacterium sp. MOF25P (UP000092708) Chryseobacterium sp. RU37D (UP000185978) Chryseobacterium sp. SC28 (UP000279525) Chryseobacterium taklimakanense (UP000215196) Halpernia Halpernia frigidisoli (UP000198931) Soonwooa Soonwooa buanensis (UP000191112) Cloacibacterium normanense (UP000095601) Cruoricaptor Cruoricaptor ignavus (UP000184335) Elizabethkingia Elizabethkingia argenteiflava (UP000553459) Elizabethkingia meningoseptica (UP000188947) Elizabethkingia sp. JS20170427COW (UP000309120) Empedobacter Empedobacter falsenii (UP000254737) Faecalibacter Faecalibacter rhinopitheci (UP000608754) Frigoriflavimonas Frigoriflavimonas asaccharolytica (UP000610746) Moheibacter Moheibacter lacus (UP000552241) Moheibacter sediminis (UP000192393) Ornithobacterium Candidatus Ornithobacterium hominis (UP000262142) Ornithobacterium rhinotracheale (strain ATCC 51463 / DSM 15997 / CCUG ... (UP000006051) Riemerella Riemerella anatipestifer RA-CH-1 (UP000006276) Riemerella columbipharyngis (UP000198517) Weeksella Weeksella virosa (strain ATCC 43766 / DSM 16922 / JCM 21250 / CCUG 305... (UP000008641) Saprospiria Saprospirales Haliscomenobacteraceae Haliscomenobacter Haliscomenobacter hydrossis (strain ATCC 27775 / DSM 1100 / LMG 10767 ... (UP000008461) UniProtKB Star F4KYE7_HALH1 Phaeodactylibacter Phaeodactylibacter luteus (UP000321580) Phaeodactylibacter xiamenensis (UP000029736) Lewinellaceae Flavilitoribacter Flavilitoribacter nigricans (strain ATCC 23147 / DSM 23189 / NBRC 1026... (UP000223913) Lewinella Lewinella sp. 4G2 (UP000076582) Lewinella sp. W8 (UP000297740) Lewinellaceae bacterium SD302 (UP000223945) Neolewinella Neolewinella agarilytica (UP000199021) Neolewinella aurantiaca (UP000321907) Neolewinella lacunae (UP000650081) Neolewinella marina (UP000226437) Saprospiraceae Membranihabitans Membranihabitans marinus (UP000753961) Saprospira Saprospira grandis (strain Lewin) (UP000007519) Saprospiraceae bacterium (UP000602168) Sphingobacteriia Sphingobacteriales Sphingobacteriaceae Albibacterium Albibacterium bauzanense (UP000294616) Anseongella Anseongella ginsenosidimutans (UP000295807) Arcticibacter Arcticibacter pallidicorallinus (UP000238034) Arcticibacter svalbardensis MN12-7 (UP000014174) Arcticibacter tournemirensis (UP000290848) Daejeonella Daejeonella lutea (UP000189981) Daejeonella rubra (UP000199226) Mucilaginibacter Mucilaginibacter agri (UP000638732) UniProtKB Star A0A965ZGY0_9SPHI Mucilaginibacter aquatilis (UP000434850) Mucilaginibacter arboris (UP000462014) Mucilaginibacter auburnensis (UP000242687) UniProtKB Star A0A2H9VME9_9SPHI Mucilaginibacter corticis (UP000318733) UniProtKB Star A0A556MHN9_9SPHI Mucilaginibacter frigoritolerans (UP000317010) UniProtKB Star A0A562UGA6_9SPHI Mucilaginibacter galii (UP000662074) Mucilaginibacter gilvus (UP000286701) UniProtKB Star A0A444MU34_9SPHI Mucilaginibacter ginkgonis (UP000429232) Mucilaginibacter ginsenosidivorans (UP000321479) UniProtKB Star A0A5B8V0Q3_9SPHI Mucilaginibacter glaciei (UP000619078) UniProtKB Star A0A926NM23_9SPHI Mucilaginibacter gotjawali (UP000218263) UniProtKB Star A0A0X8X3I5_9SPHI Mucilaginibacter gracilis (UP000268007) UniProtKB Star A0A495J0V4_9SPHI Mucilaginibacter humi (UP000566071) Mucilaginibacter hurinus (UP000253209) UniProtKB Star A0A367GRI1_9SPHI Mucilaginibacter limnophilus (UP000282759) UniProtKB Star A0A437MTN4_9SPHI Mucilaginibacter mali (UP000505355) Mucilaginibacter mallensis (UP000199679) UniProtKB Star A0A1H1Z980_9SPHI Mucilaginibacter myungsuensis (UP000622475) UniProtKB Star A0A929KZM0_9SPHI Mucilaginibacter oryzae (UP000245678) UniProtKB Star A0A316H8A6_9SPHI Mucilaginibacter pallidiroseus (UP000320042) Mucilaginibacter paludis DSM 18603 (UP000002774) UniProtKB Star H1Y7S7_9SPHI Mucilaginibacter pedocola (UP000189739) UniProtKB Star A0A1S9PJ76_9SPHI Mucilaginibacter pineti (UP000199072) UniProtKB Star A0A1G6SWP9_9SPHI Mucilaginibacter polytrichastri (UP000186720) UniProtKB Star A0A1Q6A573_9SPHI Mucilaginibacter robiniae (UP000503278) Mucilaginibacter segetis (UP000613193) UniProtKB Star A0A934PU04_9SPHI Mucilaginibacter sp. (UP000597751) Mucilaginibacter sp. E4BP6 (UP000538158) UniProtKB Star A0A7Y9L6S9_9SPHI Mucilaginibacter sp. FT3.2 (UP000556237) UniProtKB Star A0A7X0A9U3_9SPHI Mucilaginibacter sp. JRF (UP000646821) UniProtKB Star A0A929JY79_9SPHI Mucilaginibacter sp. MD40 (UP000242486) Mucilaginibacter sp. PPCGB 2223 (UP000095113) UniProtKB Star A0A1C2GRQ3_9SPHI Mucilaginibacter sp. SP1R1 (UP000521691) UniProtKB Star A0A7W9XI88_9SPHI Mucilaginibacter terrenus (UP000260823) UniProtKB Star A0A3E2NM74_9SPHI Mucilaginibacter terrigena (UP000293331) Mucilaginibacter xinganensis (UP000215002) UniProtKB Star A0A223NVY0_9SPHI Mucilaginibacter yixingensis (UP000244168) Olivibacter Olivibacter sp. LS-1 (UP000323829) Olivibacter sp. SDN3 (UP000515877) Parapedobacter Parapedobacter composti (UP000199577) Parapedobacter indicus (UP000198670) Parapedobacter luteus (UP000190541) Parapedobacter pyrenivorans (UP000660862) Parapedobacter sp. SGR-10 (UP000474712) Pararcticibacter Pararcticibacter amylolyticus (UP000245647) Pedobacter Pedobacter africanus (UP000192756) Pedobacter antarcticus 4BY (UP000028007) Pedobacter changchengzhani (UP000295668) Pedobacter chinensis (UP000253961) Pedobacter chitinilyticus (UP000284120) Pedobacter cryoconitis (UP000071561) Pedobacter cryophilus (UP000308181) Pedobacter cryotolerans (UP000310477) Pedobacter duraquae (UP000295499) UniProtKB Star A0A4V6PSC6_9SPHI Pedobacter frigoris (UP000307244) Pedobacter glucosidilyticus (UP000031461) Pedobacter hartonius (UP000198850) UniProtKB Star A0A1H4FGF6_9SPHI Pedobacter heparinus (strain ATCC 13125 / DSM 2366 / CIP 104194 / JCM ... (UP000000852) Pedobacter insulae (UP000199666) Pedobacter metabolipauper (UP000295620) UniProtKB Star A0A4R6SZM2_9SPHI Pedobacter nutrimenti (UP000248198) Pedobacter nyackensis (UP000192678) Pedobacter planticolens (UP000601055) Pedobacter polaris (UP000309488) Pedobacter psychrophilus (UP000078459) Pedobacter psychroterrae (UP000293347) Pedobacter quisquiliarum (UP000651668) Pedobacter rhizosphaerae (UP000199572) Pedobacter sp. (UP000315466) Pedobacter sp. BAL39 (UP000003664) Pedobacter sp. BMA (UP000036014) UniProtKB Star A0A0J0YB69_9SPHI Pedobacter sp. BS3 (UP000325329) Pedobacter sp. HMF7056 (UP000451233) UniProtKB Star A0A7K1XYT7_9SPHI Pedobacter sp. HMF7647 (UP000466586) Pedobacter sp. HMWF019 (UP000244301) Pedobacter sp. Hv1 (UP000050543) Pedobacter sp. Leaf194 (UP000051708) Pedobacter sp. Leaf216 (UP000051744) Pedobacter sp. MC2016-24 (UP000601292) Pedobacter sp. PACM 27299 (UP000062859) Pedobacter sp. V48 (UP000019145) Pedobacter sp. ok626 (UP000198594) Pedobacter steynii (UP000094313) Pedobacter yulinensis (UP000240912) Pelobium Pelobium manganitolerans (UP000283433) Pseudopedobacter Pseudopedobacter saltans (strain ATCC 51119 / DSM 12145 / JCM 21818 / ... (UP000000310) Pseudopedobacter sp. (UP000657382) Solitalea Solitalea canadensis (strain ATCC 29591 / DSM 3403 / NBRC 15130 / NCIM... (UP000007590) Solitalea koreensis (UP000315971) Solitalea longa (UP000236893) Sphingobacteriaceae bacterium (UP000217505) Sphingobacteriaceae bacterium WQ 2009 (UP000679691) Sphingobacterium Sphingobacterium composti Yoo et al. 2007 non Ten et al. 2007 (UP000325105) Sphingobacterium corticibacter (UP000245627) Sphingobacterium daejeonense (UP000307775) Sphingobacterium deserti (UP000031802) Sphingobacterium gobiense (UP000238642) Sphingobacterium hungaricum (UP000616201) Sphingobacterium olei (UP000306808) Sphingobacterium paucimobilis HER1398 (UP000016584) Sphingobacterium psychroaquaticum (UP000192980) Sphingobacterium soli (UP000614460) Sphingobacterium sp. CZ-2 (UP000294533) Sphingobacterium sp. HMSC13C05 (UP000178216) Sphingobacterium sp. IITKGP-BTPF85 (UP000034376) Sphingobacterium sp. JB170 (UP000195951) Sphingobacterium sp. ML3W (UP000028992) Sphingobacterium sp. SGG-5 (UP000473835) Sphingobacterium sp. SGL-16 (UP000472777) Sphingobacterium sp. dk4302 (UP000326921) Sphingobacterium spiritivorum ATCC 33861 (UP000006258) Sphingobacterium thalpophilum (UP000308196) Sphingobacterium wenxiniae (UP000198785) Sphingobacteriales bacterium (UP000292830) Sphingobacteriales bacterium UPWRP_1 (UP000240367) environmental samples unidentified eubacterium SCB49 (UP000003659)

-

Balneolota (0/13, 0 hit, 0 weak hit)
Balneolia Balneolales Balneolaceae Aliifodinibius Aliifodinibius halophilus (UP000479132) Aliifodinibius roseus (UP000184041) Aliifodinibius sediminis (UP000317593) Aliifodinibius sp. WN023 (UP000218831) Balneola Balneola sp. (UP000280416) Balneola sp. EhC07 (UP000078514) Gracilimonas Gracilimonas mengyeensis (UP000317557) Halalkalibaculum Halalkalibaculum roseum (UP000473278) Rhodohalobacter Rhodohalobacter barkolensis (UP000233398) Rhodohalobacter mucosus (UP000245533) Rhodohalobacter sp. SW132 (UP000263328) Cyclonatronaceae Cyclonatronum Cyclonatronum proteinivorum (UP000254808) Natronogracilivirga Natronogracilivirga saccharolytica (UP000673975)

-

Bdellovibrionota (2/21, 2 hits, 0 weak hit)
Bacteriovoracia Bacteriovoracales Bacteriovoracaceae Bacteriovorax Bacteriovorax sp. (UP000612995) Bacteriovorax sp. BSW11_IV (UP000015857) Bacteriovorax sp. DB6_IX (UP000015812) Bacteriovorax sp. Seq25_V (UP000015895) Bacteriovorax stolpii (UP000235584) Halobacteriovoraceae Halobacteriovorax Halobacteriovorax marinus (strain ATCC BAA-682 / DSM 15412 / SJ) (UP000008963) Halobacteriovorax sp. DA5 (UP000237396) Bdellovibrionia Bdellovibrionales Pseudobdellovibrionaceae Bdellovibrio Bdellovibrio bacteriovorus (UP000075320) Bdellovibrio bacteriovorus (strain ATCC 15356 / DSM 50701 / NCIMB 9529... (UP000008080) Bdellovibrio sp. (UP000640405) Bdellovibrio sp. NC01 (UP000316460) Bdellovibrio sp. SKB1291214 (UP000197566) Micavibrio Micavibrio aeruginosavorus (strain ARL-13) (UP000009286) Pseudobdellovibrio Pseudobdellovibrio exovorus JSS (UP000012040) Pseudobdellovibrionaceae bacterium (UP000600680) Oligoflexia Oligoflexales Oligoflexaceae Oligoflexus Oligoflexus sp. (UP000653894) Pseudobacteriovoracaceae Pseudobacteriovorax Pseudobacteriovorax antillogorgiicola (UP000192907) Oligoflexia bacterium (UP000610699) Silvanigrellales Silvanigrellaceae Fluviispira Fluviispira multicolorata (UP000442694) UniProtKB Star A0A833N3H5_9BACT Silvanigrella Silvanigrella aquatica (UP000184731) UniProtKB Star A0A1L4D0K2_9BACT Spirobacillus Spirobacillus cienkowskii (UP000253934)

-

Caldisericota/Cryosericota group (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Caldisericota Caldisericia Caldisericales Caldisericaceae Caldisericum Caldisericum exile (strain DSM 21853 / NBRC 104410 / AZM16c01) (UP000004793) Candidatus Cryosericota Candidatus Cryosericia Candidatus Cryosericales Candidatus Cryosericaceae Candidatus Cryosericum Candidatus Cryosericum terrychapinii (UP000266328)

-

Calditrichota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Calditrichia Calditrichales Calditrichaceae Caldithrix Caldithrix abyssi DSM 13497 (UP000004671)

-

Campylobacterota (1/85, 1 hit, 0 weak hit)
Desulfurellia Desulfurellales Desulfurellaceae Desulfurella Desulfurella amilsii (UP000194141) Hippeaceae Hippea Hippea maritima (strain ATCC 700847 / DSM 10411 / MH2) (UP000008139) Epsilonproteobacteria Campylobacterales Arcobacteraceae Aliarcobacter Aliarcobacter butzleri (strain RM4018) (UP000001136) Arcobacter Arcobacter caeni (UP000251135) Arcobacter nitrofigilis (strain ATCC 33309 / DSM 7299 / CCUG 15893 / L... (UP000000939) UniProtKB Star D5V2F0_ARCNC Arcobacter sp. FWKO B (UP000516527) Candidatus Marinarcus Candidatus Marinarcus aquaticus (UP000290657) Halarcobacter Halarcobacter anaerophilus (UP000290191) Halarcobacter bivalviorum (UP000253850) Malaciobacter Malaciobacter halophilus (UP000233248) Poseidonibacter Poseidonibacter parvus (UP000186074) Campylobacteraceae Campylobacter Campylobacter avium LMG 24591 (UP000201169) Campylobacter blaseri (UP000240535) Campylobacter corcagiensis (UP000594749) Campylobacter curvus (strain 525.92) (UP000006380) Campylobacter fetus subsp. fetus (strain 82-40) (UP000000760) Campylobacter geochelonis (UP000069632) Campylobacter gracilis RM3268 (UP000005709) Campylobacter hominis (strain ATCC BAA-381 / LMG 19568 / NCTC 13146 / ... (UP000002407) Campylobacter insulaenigrae NCTC 12927 (UP000031163) Campylobacter jejuni subsp. jejuni serotype O:2 (strain ATCC 700819 / ... (UP000000799) Campylobacter lanienae (UP000194309) Campylobacter massiliensis (UP000552683) Campylobacter mucosalis CCUG 21559 (UP000503264) Campylobacter pinnipediorum subsp. caledonicus (UP000190868) Campylobacter portucalensis (UP000476338) Campylobacter sp. MIT 12-5580 (UP000306069) Campylobacter sp. RM16192 (UP000502820) Campylobacter sputorum subsp. sputorum (UP000254920) Campylobacter ureolyticus ACS-301-V-Sch3b (UP000014539) Candidatus Campylobacter infans (UP000509414) Helicobacteraceae Helicobacter Helicobacter anseris (UP000256695) Helicobacter apodemus (UP000029920) Helicobacter bilis ATCC 43879 (UP000005085) Helicobacter bizzozeronii (strain CIII-1) (UP000008387) Helicobacter bizzozeronii CCUG 35545 (UP000004083) Helicobacter canadensis MIT 98-5491 (UP000007032) Helicobacter canis NCTC 12740 (UP000018688) Helicobacter cholecystus (UP000257067) Helicobacter didelphidarum (UP000256379) Helicobacter enhydrae (UP000092884) Helicobacter fennelliae MRY12-0050 (UP000018143) Helicobacter hepaticus (strain ATCC 51449 / 3B1) (UP000002495) Helicobacter jaachi (UP000029733) Helicobacter macacae MIT 99-5501 (UP000018731) Helicobacter muridarum (UP000255139) Helicobacter mustelae (strain ATCC 43772 / LMG 18044 / NCTC 12198 / 12... (UP000001522) Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (UP000000429) Helicobacter saguini (UP000029714) Helicobacter sp. 10-6591 (UP000251062) Helicobacter sp. 11S03491-1 (UP000216568) Helicobacter sp. 13S00401-1 (UP000216091) Helicobacter sp. 15-1451 (UP000251881) Helicobacter sp. CLO-3 (UP000092701) Helicobacter sp. MIT 14-3879 (UP000256842) Helicobacter sp. MIT 99-10781 (UP000256765) Helicobacter sp. MIT 99-5507 (UP000256421) Helicobacter sp. TUL (UP000218502) Helicobacter suis HS5 (UP000054093) Helicobacter valdiviensis (UP000249746) Wolinella Wolinella succinogenes (strain ATCC 29543 / DSM 1740 / LMG 7466 / NCTC... (UP000000422) Hydrogenimonadaceae Hydrogenimonas Hydrogenimonas sp. (UP000272365) Hydrogenimonas thermophila (UP000199227) Sulfurimonadaceae Sulfuricurvum Sulfuricurvum kujiense (strain ATCC BAA-921 / DSM 16994 / JCM 11577 / ... (UP000008721) Sulfuricurvum sp. MLSB (UP000029313) Sulfurimonas Candidatus Sulfurimonas marisnigri (UP000593836) Sulfurimonas aquatica (UP000671852) Sulfurimonas autotrophica (strain ATCC BAA-671 / DSM 16294 / JCM 11897... (UP000007803) Sulfurimonas denitrificans (strain ATCC 33889 / DSM 1251) (UP000002714) Sulfurimonas gotlandica (strain DSM 19862 / JCM 16533 / GD1) (UP000006431) Sulfurimonas hongkongensis (UP000015520) Sulfurimonas lithotrophica (UP000326944) Sulfurimonas marina (UP000593910) Sulfurimonas sp. UBA12504 (UP000230230) Thiovulum Thiovulum sp. ES (UP000005330) Sulfurospirillaceae Sulfurospirillum Sulfurospirillum cavolei (UP000231638) Sulfurospirillum deleyianum (strain ATCC 51133 / DSM 6946 / 5175) (UP000002222) Sulfurospirillum sp. UBA12182 (UP000229442) Sulfurovaceae Nitratifractor Nitratifractor salsuginis (strain DSM 16511 / JCM 12458 / E9I37-1) (UP000008633) Sulfurovum Sulfurovum lithotrophicum (UP000034444) Sulfurovum sp. AR (UP000003180) Sulfurovum sp. UBA12169 (UP000230780) Sulfurovum sp. bin170 (UP000476761) Nautiliales Nautiliaceae Lebetimonas Lebetimonas natsushimae (UP000217944) Nitratiruptoraceae Nitratiruptor Nitratiruptor sp. (strain SB155-2) (UP000001118)

-

Candidatus Absconditabacteria (0/3, 0 hit, 0 weak hit)
SR1 bacterium human oral taxon HOT-345 (UP000249647) candidate division SR1 bacterium (UP000249642) candidate division SR1 bacterium RAAC1_SR1_1 (UP000217256)

-

Candidatus Bipolaricaulota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Bipolaricaulis Candidatus Bipolaricaulis anaerobius (UP000249818)

-

Candidatus Cloacimonadota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Cloacimonadia Candidatus Cloacimonadales Candidatus Cloacimonadaceae Candidatus Cloacimonas Cloacimonas acidaminovorans (strain Evry) (UP000002019) Candidatus Syntrophosphaera Candidatus Syntrophosphaera thermopropionivorans (UP000294588)

-

Candidatus Dependentiae (0/4, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Babeliae Candidatus Babeliales Candidatus Babeliaceae Candidatus Babela Candidatus Babela massiliensis (UP000018769) Candidatus Chromulinivoraceae Candidatus Chromulinivorax Candidatus Chromulinivorax destructor (UP000254834) Vermiphilus candidate division TM6 bacterium JCVI TM6SC1 (UP000032214) candidate division TM6 bacterium Zodletone_IIa (UP000242648)

-

Candidatus Dormibacteraeota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Dormibacteraeota bacterium (UP000612893)

-

Candidatus Gracilibacteria (0/3, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Gracilibacteria bacterium GN02-872 (UP000249870) Candidatus Gracilibacteria bacterium GN02-873 (UP000249820) Gracilibacteria bacterium (UP000249337)

-

Candidatus Hydrogenedentes (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Hydrogenedentes bacterium (UP000582321)

-

Candidatus Kapabacteria (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Kapabacteria bacterium (UP000608526)

-

Candidatus Kryptonia (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Kryptonium Candidatus Kryptonium thompsoni (UP000182011)

-

Candidatus Latescibacteria (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Latescibacteria bacterium (UP000681675)

-

Candidatus Margulisbacteria (0/11, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Marinamargulisbacteria Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AAA071-K20 (UP000249251) Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AG-333-B06 (UP000249350) Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AG-343-D04 (UP000249596) Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AG-343-K17 (UP000248590) Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AG-410-N11 (UP000249836) Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AG-414-C22 (UP000248844) Candidatus Marinamargulisbacteria bacterium SCGC AG-439-L15 (UP000248780) Candidatus Termititenacia Candidatus Termititenacales Candidatus Termititenacaceae Candidatus Termititenax Candidatus Termititenax dinenymphae (UP000282196) Candidatus Termititenax persephonae (UP000275925) Candidatus Termititenax spirochaetophilus (UP000276170) Termititenax aidoneus (UP000269352)

-

Candidatus Marinimicrobia (0/4, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Marinimicrobia bacterium MT.SAG.2 (UP000298410) Candidatus Marinimicrobia bacterium MT.SAG.3 (UP000297774) Candidatus Marinimicrobia bacterium MT.SAG.4 (UP000297497) Candidatus Marinimicrobia bacterium PRS2 (UP000276503)

-

Candidatus Mcinerneyibacteriota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Mcinerneyibacteria Candidatus Mcinerneyibacteriales Candidatus Mcinerneyibacteriaceae Candidatus Mcinerneyibacterium Candidatus Mcinerneyibacterium aminivorans (UP000324143)

-

Candidatus Melainabacteria (1/2, 1 hit, 0 weak hit)
Candidatus Gastranaerophilales Candidatus Gastranaerophilus Candidatus Gastranaerophilus sp. (ex Termes propinquus) (UP000243008) Candidatus Melainabacteria bacterium (UP000643110) UniProtKB Star A0A925S6K0_9BACT

-

Candidatus Nomurabacteria (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Nomurabacteria bacterium (UP000557613)

-

Candidatus Omnitrophota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Omnitrophus Candidatus Omnitrophus magneticus (UP000033428) Candidatus Velamenicoccus Velamenicoccus archaeovorus (UP000287243)

-

Candidatus Pacebacteria (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Pacebacteria bacterium (UP000616146)

-

Candidatus Parcubacteria (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Parcubacteria bacterium (UP000648592) Parcubacteria bacterium RAAC4_OD1_1 (UP000018547)

-

Candidatus Poribacteria (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Poribacteria bacterium (UP000269781)

-

Candidatus Saccharibacteria (0/16, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Minimicrobia Candidatus Minimicrobia naudis (UP000679129) Candidatus Minimicrobia vallesae (UP000677117) Candidatus Saccharibacteria bacterium (UP000608889) Candidatus Saccharibacteria bacterium RAAC3_TM7_1 (UP000018523) Candidatus Saccharimonadia Candidatus Nanosynbacterales Candidatus Nanosynbacteraceae Candidatus Nanosynbacter Candidatus Nanosynbacter lyticus (UP000030902) Candidatus Saccharimonadales Candidatus Saccharimonadaceae Candidatus Chaera Candidatus Chaera renei (UP000289269) Candidatus Microsaccharimonas Candidatus Microsaccharimonas sossegonensis (UP000289257) Candidatus Saccharimonas Candidatus Saccharimonas aalborgensis (UP000013893) TM7 phylum sp. oral taxon 346 (UP000319437) TM7 phylum sp. oral taxon 348 (UP000320363) TM7 phylum sp. oral taxon 349 (UP000320292) TM7 phylum sp. oral taxon 350 (UP000320921) TM7 phylum sp. oral taxon 351 (UP000319745) TM7 phylum sp. oral taxon 353 (UP000317007) TM7 phylum sp. oral taxon 356 (UP000319378) candidate division TM7 genomosp. GTL1 (UP000003056)

-

Candidatus Sericytochromatia (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Sericytochromatia bacterium (UP000641645)

-

Candidatus Vecturithrix (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Vecturithrix granuli (UP000030661)

-

Chlamydiota (0/19, 0 hit, 0 weak hit)
Chlamydiia Chlamydiales Chlamydiaceae Chlamydia/Chlamydophila group Chlamydia Chlamydia psittaci 84-8471/1 (UP000014827) Chlamydia trachomatis (UP000049987) Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) (UP000000431) Chlamydiales bacterium SCGC AB-751-O23 (UP000196784) Chlamydiales bacterium SCGC AG-110-M15 (UP000196862) Chlamydiales bacterium SCGC AG-110-P3 (UP000196763) Parachlamydiales Candidatus Parilichlamydiaceae Candidatus Similichlamydia Candidatus Similichlamydia laticola (UP000253816) Criblamydiaceae Criblamydia Criblamydia sequanensis CRIB-18 (UP000031552) Estrella Estrella lausannensis (UP000220251) Parachlamydiaceae Candidatus Protochlamydia Candidatus Protochlamydia naegleriophila (UP000069902) Protochlamydia amoebophila (strain UWE25) (UP000000529) Neochlamydia Neochlamydia sp. S13 (UP000289195) Parachlamydia Parachlamydia acanthamoebae (strain UV7) (UP000000495) Parachlamydia sp. AcF125 (UP000676288) Parachlamydiaceae bacterium (UP000509179) Rhabdochlamydiaceae Candidatus Rhabdochlamydia Candidatus Rhabdochlamydia sp. T3358 (UP000335940) Simkaniaceae Simkania Simkania negevensis (strain ATCC VR-1471 / Z) (UP000000496) Simkania sp. (UP000681280) Waddliaceae Waddlia Waddlia chondrophila (strain ATCC VR-1470 / WSU 86-1044) (UP000001505)

-

Chlorobiota (0/12, 0 hit, 0 weak hit)
Chlorobiia Chlorobiales Chlorobiaceae Chlorobaculum Chlorobaculum tepidum (strain ATCC 49652 / DSM 12025 / NBRC 103806 / T... (UP000001007) Chlorobium/Pelodictyon group Chlorobium Chlorobium ferrooxidans DSM 13031 (UP000004162) Chlorobium limicola (UP000053937) Chlorobium phaeobacteroides (strain DSM 266 / SMG 266 / 2430) (UP000008701) Chlorobium sp. (UP000317986) Pelodictyon Chlorobium luteolum (strain DSM 273 / BCRC 81028 / 2530) (UP000002709) Pelodictyon phaeoclathratiforme (strain DSM 5477 / BU-1) (UP000002724) Prosthecochloris Prosthecochloris aestuarii (strain DSM 271 / SK 413) (UP000002725) Prosthecochloris sp. CIB 2401 (UP000092496) Prosthecochloris sp. GSB1 (UP000201322) Chlorobiales bacterium (UP000648403) Chloroherpetonaceae Chloroherpeton Chloroherpeton thalassium (strain ATCC 35110 / GB-78) (UP000001208)

-

Chloroflexota (4/62, 4 hits, 0 weak hit)
Anaerolineae Anaerolineae bacterium (UP000510895) Anaerolineales Anaerolineaceae Anaerolinea Anaerolinea thermolimosa (UP000253922) Anaerolinea thermophila (strain DSM 14523 / JCM 11388 / NBRC 100420 / ... (UP000008922) UniProtKB Star E8N2E8_ANATU Bellilinea Bellilinea caldifistulae (UP000050514) Brevefilum Brevefilum fermentans (UP000195514) UniProtKB Star A0A1Y6K282_9CHLR Flexilinea Flexilinea flocculi (UP000053370) Leptolinea Leptolinea tardivitalis (UP000050430) Levilinea Levilinea saccharolytica (UP000050501) Longilinea Longilinea arvoryzae (UP000055060) Ornatilinea Ornatilinea apprima (UP000050417) Pelolinea Pelolinea submarina (UP000256388) Thermanaerothrix Thermanaerothrix daxensis (UP000050544) Anaerolineales bacterium (UP000664790) Ardenticatenia Ardenticatenales Ardenticatenaceae Ardenticatena Ardenticatena maritima (UP000037784) Ardenticatenia incertae sedis Candidatus Promineifilum Candidatus Promineofilum breve (UP000215027) Caldilineae Caldilineales Caldilineaceae Caldilinea Caldilinea aerophila (strain DSM 14535 / JCM 11387 / NBRC 104270 / STL... (UP000007880) Litorilinea Litorilinea aerophila (UP000317371) Candidatus Thermofonsia Phototrophicales Phototrophicaceae Phototrophicus Phototrophicus methaneseepsis (UP000594468) Chloroflexi bacterium AL-W (UP000655226) Chloroflexia Chloroflexales Chloroflexales bacterium (UP000644411) Chloroflexales bacterium ZM16-3 (UP000517844) Chloroflexineae Chloroflexaceae Chloroflexus Chloroflexus aurantiacus (strain ATCC 29366 / DSM 635 / J-10-fl) (UP000002008) Oscillochloridaceae Candidatus Chloroploca Candidatus Chloroploca asiatica (UP000220922) Candidatus Viridilinea Candidatus Viridilinea mediisalina (UP000220527) Oscillochloris Oscillochloris trichoides DG-6 (UP000054010) Roseiflexineae Roseiflexaceae Kouleothrix Kouleothrix aurantiaca (UP000050509) Roseiflexaceae bacterium (UP000650618) Roseiflexus Roseiflexus sp. (strain RS-1) (UP000006554) Chloroflexia bacterium SDU3-3 (UP000462167) UniProtKB Star A0A7V7ZG86_9CHLR Herpetosiphonales Herpetosiphonaceae Herpetosiphon Herpetosiphon geysericola (UP000050277) UniProtKB Star A0A0P6YAY0_9CHLR Chloroflexota bacterium (UP000291445) Dehalococcoidia Dehalococcoidales Dehalococcoidaceae Dehalococcoides Dehalococcoides mccartyi (strain VS) (UP000002506) Dehalococcoidia bacterium (UP000471295) Dehalogenimonas Dehalogenimonas alkenigignens (UP000053947) Dehalogenimonas formicexedens (UP000185934) Ktedonobacteria Ktedonobacterales Dictyobacteraceae Dictyobacter Dictyobacter alpinus (UP000287171) Dictyobacter arantiisoli (UP000322530) Dictyobacter aurantiacus (UP000287224) Dictyobacter kobayashii (UP000287188) Dictyobacter vulcani (UP000326912) Tengunoibacter Tengunoibacter tsumagoiensis (UP000287352) Ktedonobacteraceae Ktedonobacter Ktedonobacter racemifer DSM 44963 (UP000004508) Ktedonospora Ktedonospora formicarum (UP000612362) Ktedonosporobacteraceae Ktedonosporobacter Ktedonosporobacter rubrisoli (UP000290365) Reticulibacteraceae Reticulibacter Reticulibacter mediterranei (UP000597444) Thermosporotrichaceae Thermosporothrix Thermosporothrix hazakensis (UP000248806) Ktedonobacteria bacterium brp13 (UP000593783) Thermogemmatisporales Thermogemmatisporaceae Thermogemmatispora Thermogemmatispora tikiterensis (UP000248706) SAR202 cluster SAR202 cluster bacterium AC-409-J13_OGT_754m (UP000327238) SAR202 cluster bacterium AC-647-N09_OGT_505m (UP000327242) SAR202 cluster bacterium AC-647-P02_OGT_505m (UP000391590) SAR202 cluster bacterium AD-493-K16_JPT_193m (UP000326424) SAR202 cluster bacterium AD-802-E10_MRT_200m (UP000327239) SAR202 cluster bacterium AD-802-F09_MRT_200m (UP000327232) SAR202 cluster bacterium AD-802-K11_MRT_200m (UP000327261) SAR202 cluster bacterium AD-802-L14_MRT_200m (UP000327263) SAR202 cluster bacterium AD-804-J14_MRT_500m (UP000327227) SAR202 cluster bacterium AD-812-D07_MRT_10900m (UP000326137) Tepidiformia Tepidiformales Tepidiformaceae Tepidiforma Tepidiforma thermophila (strain KCTC 52669 / CGMCC 1.13589 / G233) (UP000223071) Thermobaculum Thermobaculum terrenum (strain ATCC BAA-798 / YNP1) (UP000000323) Thermoflexia Thermoflexales Thermoflexaceae Thermoflexus Candidatus Thermoflexus japonica (UP000236642) Thermoflexales bacterium (UP000664289)

-

Chrysiogenota (0/2, 0 hit, 0 weak hit)
Chrysiogenetes Chrysiogenales Chrysiogenaceae Desulfurispira Desulfurispira natronophila (UP000528322) Desulfurispirillum Desulfurispirillum indicum (strain ATCC BAA-1389 / DSM 22839 / S5) (UP000002572)

-

Coprothermobacterota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Coprothermobacteria Coprothermobacterales Coprothermobacteraceae Coprothermobacter Coprothermobacter proteolyticus (strain ATCC 35245 / DSM 5265 / OCM 4 ... (UP000001732)

-

Cyanobacteriota (0/243, 0 hit, 0 weak hit)
Cyanobacteria bacterium FACHB-502 (UP000627505) Cyanobacteria bacterium FACHB-DQ100 (UP000621849) Cyanobacteria bacterium PMG_004 (UP000293124) Cyanobacteria bacterium PMG_012 (UP000292185) Cyanophyceae Chroococcidiopsidales Aliterellaceae Aliterella Aliterella atlantica CENA595 (UP000032452) Chroococcidiopsidaceae Chroococcidiopsis Chroococcidiopsis thermalis (strain PCC 7203) (UP000010384) Desertifilales Desertifilaceae Desertifilum Desertifilum sp. IPPAS B-1220 (UP000095472) Roseofilum Roseofilum reptotaenium AO1-A (UP000183940) Gloeobacterales Gloeobacteraceae Gloeobacter Gloeobacter kilaueensis JS1 (UP000017396) Gloeobacter violaceus (strain ATCC 29082 / PCC 7421) (UP000000557) Gloeobacterales cyanobacterium ES-bin-141 (UP000641214) Gloeobacterales cyanobacterium ES-bin-313 (UP000654741) Gloeomargaritales Gloeomargaritaceae Gloeomargarita Gloeomargarita lithophora Alchichica-D10 (UP000180235) Gloeomargaritaceae cyanobacterium C42_A2020_066 (UP000638652) Nodosilineales Nodosilineaceae Nodosilinea Nodosilinea sp. LEGE 07088 (UP000624767) Nostocales Aphanizomenonaceae Cuspidothrix Cuspidothrix issatschenkoi CHARLIE-1 (UP000239589) Cylindrospermopsis Cylindrospermopsis raciborskii CENA303 (UP000192997) Nodularia Nodularia spumigena UHCC 0039 (UP000244056) Sphaerospermopsis Sphaerospermopsis kisseleviana Sphaerospermopsis kisseleviana NIES-73 (UP000217919) Umezakia Umezakia ovalisporum (UP000051809) Calotrichaceae Calothrix Calothrix brevissima NIES-22 (UP000218201) Calothrix elsteri CCALA 953 (UP000218238) Calothrix sp. 336/3 (UP000065745) Calothrix sp. C42_A2020_038 (UP000596768) Calothrix sp. HK-06 (UP000185789) Calothrix sp. NIES-3974 (UP000218621) Calothrix sp. NIES-4101 (UP000290974) Calothrix sp. PCC 6303 (UP000010477) Calothrix sp. PCC 7507 (UP000010390) Chlorogloeopsidaceae Chlorogloeopsis Chlorogloeopsis fritschii PCC 6912 (UP000268857) Cyanomargaritaceae Cyanomargarita Cyanomargarita calcarea GSE-NOS-MK-12-04C (UP000729701) Fortieaceae Roholtiella aff. Roholtiella sp. LEGE 12411 (UP000641405) Hapalosiphonaceae Fischerella Fischerella thermalis JSC-11 (UP000004344) Mastigocladus Mastigocladus laminosus WC112 (UP000254891) Mastigocoleus Mastigocoleus testarum BC008 (UP000053372) Nostocaceae Anabaena Anabaena cylindrica (strain ATCC 27899 / PCC 7122) (UP000010474) Anabaena sp. 90 (UP000010101) Anabaena sp. FACHB-1237 (UP000640021) Atlanticothrix Atlanticothrix silvestris Atlanticothrix silvestris CENA357 (UP000599391) Cylindrospermum Cylindrospermum sp. NIES-4074 (UP000282767) Cylindrospermum stagnale PCC 7417 (UP000010475) Mojavia pulchra JT2-VF2 (UP000715781) Nostoc Nostoc cf. edaphicum LEGE 07299 (UP000647836) Nostoc commune NIES-4072 (UP000245124) Nostoc flagelliforme CCNUN1 (UP000232003) Nostoc minutum NIES-26 (UP000252107) Nostoc punctiforme (strain ATCC 29133 / PCC 73102) (UP000001191) Nostoc sp. 'Peltigera malacea cyanobiont' DB3992 (UP000223928) Nostoc sp. (strain ATCC 29411 / PCC 7524) (UP000010378) Nostoc sp. (strain PCC 7120 / SAG 25.82 / UTEX 2576) (UP000002483) Nostoc sp. ATCC 43529 (UP000252906) Nostoc sp. FACHB-888 (UP000642483) Nostoc sp. NIES-4103 (UP000218514) Nostoc sp. PCC 7107 (UP000010381) Nostoc sp. T09 (UP000195076) Nostoc sphaeroides CCNUC1 (UP000326678) Richelia Richelia intracellularis HH01 (UP000053051) Richelia intracellularis HM01 (UP000054004) Richelia sinica FACHB-800 (UP000683511) Trichormus Nostoc azollae (strain 0708) (UP000001511) Trichormus variabilis SAG 1403-4b (UP000276103) Nostocales cyanobacterium HT-58-2 (UP000196302) Nostocales cyanobacterium LEGE 11386 (UP000625354) Rivulariaceae Rivularia Rivularia sp. PCC 7116 (UP000010380) Scytonemataceae Iningainema tapete Iningainema tapete BLCC-T55 (UP000629098) Scytonema Scytonema hofmannii PCC 7110 (UP000076925) Scytonema sp. HK-05 (UP000218472) Scytonema tolypothrichoides VB-61278 (UP000031959) Tolypothrichaceae Tolypothrix Tolypothrix bouteillei VB521301 (UP000029738) Tolypothrix sp. NIES-4075 (UP000198313) Tolypothrix tenuis PCC 7101 (UP000218785) Oscillatoriophycideae Chroococcales Aphanothecaceae Aphanothece Aphanothece hegewaldii CCALA 016 (UP000239001) Aphanothece sacrum FPU1 (UP000287247) Candidatus Atelocyanobacterium Candidatus Atelocyanobacterium thalassa Atelocyanobacterium thalassa (isolate ALOHA) (UP000001405) Crocosphaera Crocosphaera subtropica Crocosphaera subtropica (strain ATCC 51142 / BH68) (UP000001203) Crocosphaera watsonii WH 8501 (UP000003922) Gloeothece Gloeothece citriformis Gloeothece citriformis (strain PCC 7424) (UP000002384) Gloeothece verrucosa Gloeothece verrucosa (strain PCC 7822) (UP000008206) Halothece cluster Euhalothece Euhalothece natronophila Z-M001 (UP000318453) Halothece Halothece sp. (strain PCC 7418) (UP000010481) Rippkaea Rippkaea orientalis Rippkaea orientalis (strain PCC 8801 / RF-1) (UP000008204) Rubidibacter Rubidibacter lacunae KORDI 51-2 (UP000016960) Chroococcaceae Chondrocystis Chondrocystis sp. NIES-4102 (UP000217698) Geminocystis Geminocystis sp. M7585_C2015_104 (UP000639877) Geminocystis sp. NIES-3708 (UP000060542) Gloeocapsa Gloeocapsa sp. PCC 73106 (UP000011180) Gloeocapsa sp. PCC 7428 (UP000010476) Entophysalidaceae Chlorogloea Chlorogloea sp. CCALA 695 (UP000238278) Geminocystaceae Cyanobacterium Cyanobacterium aponinum (strain PCC 10605) (UP000010480) Cyanobacterium sp. T60_A2020_053 (UP000633016) Cyanobacterium stanieri (strain ATCC 29140 / PCC 7202) (UP000010483) Gomphosphaeriaceae Gomphosphaeria Gomphosphaeria aponina SAG 52.96 = DSM 107014 (UP000767446) Microcystaceae Microcystis Microcystis aeruginosa Ma_AC_P_19900807_S299 (UP000318639) Microcystis aeruginosa NIES-4325 (UP000376575) Oscillatoriales Coleofasciculaceae Allocoleopsis Allocoleopsis franciscana Allocoleopsis franciscana PCC 7113 (UP000010471) Coleofasciculus Coleofasciculus chthonoplastes PCC 7420 (UP000003835) Coleofasciculus sp. FACHB-SPT36 (UP000607678) Coleofasciculus sp. LEGE 07092 (UP000619145) Geitlerinema Geitlerinema sp. PCC 7407 (UP000010383) Gomontiellaceae Crinalium Crinalium epipsammum PCC 9333 (UP000010472) Microcoleaceae Hydrocoleum Hydrocoleum sp. CS-953 (UP000215798) Kamptonema Kamptonema sp. PCC 6506 (UP000004532) Microcoleus Microcoleus sp. FACHB-1515 (UP000646638) Microcoleus sp. FACHB-68 (UP000627787) Microcoleus sp. FACHB-831 (UP000619409) Oxynema Oxynema aestuarii Oxynema aestuarii AP17 (UP000500857) Planktothricoides Planktothricoides sp. SR001 (UP000037054) Planktothrix Planktothrix agardhii NIVA-CYA 126/8 (UP000027395) Planktothrix sp. FACHB-1375 (UP000641646) Planktothrix tepida PCC 9214 (UP000184315) Symplocastrum Symplocastrum torsivum CPER-KK1 (UP000753908) Tychonema Tychonema bourrellyi FEM_GT703 (UP000226442) Oscillatoriaceae Lyngbya Lyngbya sp. (strain PCC 8106) (UP000000737) Moorena Moorena producens PAL-8-15-08-1 (UP000177870) Okeania Okeania hirsuta (UP000269154) Okeania sp. KiyG1 (UP000642724) Oscillatoria Oscillatoria acuminata PCC 6304 (UP000010367) Oscillatoria nigro-viridis PCC 7112 (UP000010478) Oscillatoria sp. FACHB-1406 (UP000634205) Oscillatoria sp. FACHB-1407 (UP000645501) Oscillatoriaceae cyanobacterium M33_DOE_052 (UP000662178) Oscillatoriaceae cyanobacterium M7585_C2015_266 (UP000654088) Phormidium Phormidium ambiguum IAM M-71 (UP000185860) Phormidium tenue FACHB-886 (UP000632892) Phormidium tenue NIES-30 (UP000185557) Plectonema Plectonema cf. radiosum LEGE 06105 (UP000620559) Oscillatoriales cyanobacterium M59_W2019_021 (UP000626371) Oscillatoriales cyanobacterium USR001 (UP000093314) Oscillatoriales incertae sedis Zarconia Zarconia navalis Zarconia navalis LEGE 11467 (UP000621799) Sirenicapillariaceae Limnoraphis Limnoraphis robusta CS-951 (UP000033607) Limnospira Limnospira maxima CS-328 (UP000004061) filamentous cyanobacterium LEGE 07170 (UP000627638) Pleurocapsales Dermocarpellaceae Stanieria Stanieria cyanosphaera (strain ATCC 29371 / PCC 7437) (UP000010473) Hyellaceae Hyella Hyella patelloides LEGE 07179 (UP000320055) Pleurocapsa Pleurocapsa sp. CCALA 161 (UP000239836) Pleurocapsa sp. PCC 7327 (UP000010382) Waterburya Waterburya agarophytonicola Waterburya agarophytonicola KI4 (UP000729733) Pleurocapsales cyanobacterium LEGE 06147 (UP000646314) Pleurocapsales cyanobacterium LEGE 10410 (UP000651301) Xenococcaceae Xenococcus Xenococcus sp. PCC 7305 (UP000011203) Pseudanabaenales Leptolyngbyaceae Alkalinema Alkalinema sp. CACIAM 70d (UP000194922) Leptolyngbya Leptolyngbya boryana NIES-2135 (UP000217895) Leptolyngbya cf. ectocarpi LEGE 11479 (UP000615026) Leptolyngbya sp. 'hensonii' (UP000186296) Leptolyngbya sp. 7M (UP000694476) Leptolyngbya sp. BL0902 (UP000596184) Leptolyngbya sp. Cla-17 (UP000658199) Leptolyngbya sp. ES-bin-22 (UP000653322) Leptolyngbya sp. FACHB-16 (UP000624057) Leptolyngbya sp. FACHB-261 (UP000602621) Leptolyngbya sp. FACHB-321 (UP000619131) Leptolyngbya sp. FACHB-36 (UP000661179) Leptolyngbya sp. LK (UP000292459) Leptolyngbya sp. NIES-3755 (UP000062150) Leptolyngbya sp. PCC 7375 (UP000009889) Leptolyngbyaceae cyanobacterium JSC-12 (UP000001332) Leptolyngbyaceae cyanobacterium LF-bin-113 (UP000659660) Leptolyngbyaceae cyanobacterium LF-bin-369 (UP000635701) Leptolyngbyaceae cyanobacterium M33_DOE_097 (UP000628794) Leptolyngbyaceae cyanobacterium M65_K2018_010 (UP000624942) Leptolyngbyaceae cyanobacterium T60_A2020_046 (UP000659248) Leptothoe Leptothoe spongobia Leptothoe spongobia TAU-MAC 1115 (UP000717364) Myxacorys Myxacorys almedinensis Myxacorys almedinensis A (UP000646053) Neosynechococcus Neosynechococcus sphagnicola sy1 (UP000030170) Phormidesmis Phormidesmis priestleyi ULC007 (UP000238634) cf. Phormidesmis sp. LEGE 11477 (UP000631728) Romeriopsis Romeriopsis navalis Romeriopsis navalis LEGE 11480 (UP000625316) Stenomitos Stenomitos frigidus ULC18 (UP000239576) Oculatellaceae Drouetiella Drouetiella hepatica Uher 2000/2452 (UP000757435) Elainella Elainella sp. C42_A2020_010 (UP000627856) Oculatella Oculatella sp. FACHB-28 (UP000627988) Oculatella sp. LEGE 06141 (UP000642708) Pegethrix Pegethrix bostrychoides GSE-TBD4-15B (UP000707356) Thermoleptolyngbya Thermoleptolyngbya sichuanensis Thermoleptolyngbya sichuanensis PKUAC-SCTA183 (UP000505210) Prochlorotrichaceae Halomicronema Halomicronema hongdechloris C2206 (UP000191901) Prochlorothrix Prochlorothrix hollandica PCC 9006 = CALU 1027 (UP000034681) Pseudanabaenaceae Limnothrix Limnothrix rosea IAM M-220 (UP000185811) Limnothrix sp. P13C2 (UP000093334) Lusitaniella Lusitaniella coriacea LEGE 07157 (UP000654482) Pseudanabaena Pseudanabaena sp. FACHB-1277 (UP000631421) Pseudanabaena sp. FACHB-2040 (UP000648700) Pseudanabaena sp. PCC 7367 (UP000010386) Pseudanabaena sp. SR411 (UP000215660) Pseudanabaena sp. lw0831 (UP000608065) Pseudanabaenaceae cyanobacterium LEGE 13415 (UP000597582) Romeriaceae Romeria Romeria aff. gracilis LEGE 07310 (UP000636505) Thermosynechococcaceae Thermosynechococcus Thermosynechococcus vestitus (strain NIES-2133 / IAM M-273 / BP-1) (UP000000440) Synechococcales Acaryochloridaceae Acaryochloris Acaryochloris marina (strain MBIC 11017) (UP000000268) Acaryochloris marina S15 (UP000679193) Acaryochloris thomasi Acaryochloris thomasi RCC1774 (UP000248857) Chamaesiphonaceae Chamaesiphon Chamaesiphon minutus (strain ATCC 27169 / PCC 6605) (UP000010366) Merismopediaceae Merismopedia Merismopedia glauca CCAP 1448/3 (UP000238762) Synechocystis Synechocystis sp. (strain PCC 6803 / Kazusa) (UP000001425) Petrachlorosaceae Petrachloros Petrachloros mirabilis Petrachloros mirabilis ULC683 (UP000607397) Prochlorococcaceae Cyanobium Cyanobium sp. CACIAM 14 (UP000028237) Cyanobium sp. PCC 7001 (UP000003950) Cyanobium usitatum str. Tous (UP000243002) Parasynechococcus Parasynechococcus marenigrum Parasynechococcus marenigrum (strain WH8102) (UP000001422) Prochlorococcus Prochlorococcus marinus (strain MIT 9211) (UP000000788) Prochlorococcus marinus (strain MIT 9301) (UP000001430) Prochlorococcus marinus (strain MIT 9313) (UP000001423) Prochlorococcus marinus (strain NATL2A) (UP000002535) Prochlorococcus marinus (strain SARG / CCMP1375 / SS120) (UP000001420) Prochlorococcus sp. HOT_208_60 (UP000242907) Synechococcaceae Dactylococcopsis Dactylococcopsis salina (strain PCC 8305) (UP000010482) Synechococcus Candidatus Synechococcus spongiarum (UP000182631) Candidatus Synechococcus spongiarum LMB bulk10D (UP000242449) Candidatus Synechococcus spongiarum LMB bulk10E (UP000243251) Candidatus Synechococcus spongiarum LMB bulk15M (UP000242636) Synechococcus elongatus (strain ATCC 33912 / PCC 7942 / FACHB-805) (UP000889800) Synechococcus lacustris str. Tous (UP000240206) Synechococcus sp. (strain ATCC 27144 / PCC 6301 / SAUG 1402/1) (UP000001175) Synechococcus sp. (strain ATCC 27167 / PCC 6312) (UP000010379) Synechococcus sp. (strain ATCC 27264 / PCC 7002 / PR-6) (UP000001688) Synechococcus sp. (strain ATCC 29403 / PCC 7335) (UP000005766) Synechococcus sp. (strain CC9311) (UP000001961) Synechococcus sp. (strain JA-2-3B'a(2-13)) (UP000001938) Synechococcus sp. (strain RCC307) (UP000001115) Synechococcus sp. (strain WH7803) (UP000001566) Synechococcus sp. (strain WH7805) (UP000001224) Synechococcus sp. CBW1002 (UP000594557) Synechococcus sp. CBW1004 (UP000594525) Synechococcus sp. GFB01 (UP000035901) Synechococcus sp. KORDI-100 (UP000028591) Synechococcus sp. LTW-R (UP000515370) Synechococcus sp. MIT S9508 (UP000076799) Synechococcus sp. PCC 7502 (UP000010385) Synechococcus sp. RS9916 (UP000004972) Synechococcus sp. RSCCF101 (UP000325996) Synechococcus sp. SynAce01 (UP000182608) Synechococcus sp. WH 5701 (UP000002935) Synechococcales cyanobacterium C42_A2020_086 (UP000599975) Synechococcales cyanobacterium K44_A2020_017 (UP000628648) Synechococcales cyanobacterium M55_K2018_004 (UP000615182) Synechococcales cyanobacterium T60_A2020_003 (UP000645786) Trichocoleusaceae Trichocoleus Trichocoleus sp. FACHB-262 (UP000631777) Trichocoleus sp. FACHB-832 (UP000622887) cyanobiont of Ornithocercus magnificus (UP000321200) cyanobacterium G8-9 (UP000243335) cyanobacterium endosymbiont of Rhopalodia gibberula (UP000264686) filamentous cyanobacterium CCP2 (UP000239512) filamentous cyanobacterium CCP5 (UP000240885) filamentous cyanobacterium Phorm 6 (UP000239157)

-

Deferribacterota (0/7, 0 hit, 0 weak hit)
Deferribacteres Deferribacterales Calditerrivibrionaceae Calditerrivibrio nitroreducens (strain DSM 19672 / NBRC 101217 / Yu37-1) (UP000007039) Deferribacteraceae Deferribacter Deferribacter desulfuricans (strain DSM 14783 / JCM 11476 / NBRC 10101... (UP000001520) Flexistipitaceae Flexistipes Flexistipes sinusarabici (strain ATCC 49648 / DSM 4947 / MAS 10) (UP000006621) Geovibrionaceae Denitrovibrio Denitrovibrio acetiphilus (strain DSM 12809 / NBRC 114555 / N2460) (UP000002012) Geovibrio Geovibrio thiophilus (UP000287502) Seleniivibrio Seleniivibrio woodruffii (UP000294614) Mucispirillaceae Mucispirillum Mucispirillum schaedleri ASF457 (UP000017429)

-

Deinococcota (5/33, 5 hits, 0 weak hit)
Deinococci Deinococcales Deinococcaceae Deinobacterium Deinobacterium chartae (UP000569951) Deinococcus Deinococcus aquiradiocola (UP000635726) UniProtKB Star A0A917UNL2_9DEIO Deinococcus arboris (UP000483286) Deinococcus cavernae (UP000286287) Deinococcus cellulosilyticus (strain DSM 18568 / NBRC 106333 / KACC 11... (UP000321306) UniProtKB Star A0A511N5U3_DEIC1 Deinococcus deserti (strain DSM 17065 / CIP 109153 / LMG 22923 / VCD115) (UP000002208) Deinococcus ficus (UP000259030) Deinococcus geothermalis (strain DSM 11300 / AG-3a) (UP000002431) Deinococcus hopiensis KR-140 (UP000192582) Deinococcus irradiatisoli (UP000245368) UniProtKB Star A0A2Z3JIM1_9DEIO Deinococcus koreensis (UP000236379) UniProtKB Star A0A2K3UZE9_9DEIO Deinococcus maricopensis (strain DSM 21211 / LMG 22137 / NRRL B-23946 ... (UP000008635) Deinococcus peraridilitoris (strain DSM 19664 / LMG 22246 / CIP 109416... (UP000010467) Deinococcus proteolyticus (strain ATCC 35074 / DSM 20540 / JCM 6276 / ... (UP000007718) Deinococcus puniceus (UP000077363) Deinococcus radiodurans (strain ATCC 13939 / DSM 20539 / JCM 16871 / C... (UP000002524) Deinococcus radiopugnans (UP000030634) Deinococcus ruber (UP000603865) UniProtKB Star A0A918FDU5_9DEIO Deinococcus soli (ex Cha et al. 2016) (UP000034024) Deinococcus sp. Leaf326 (UP000051652) Deinococcus sp. RL (UP000027898) Deinococcus yavapaiensis KR-236 (UP000248326) Deinococcales bacterium (UP000607505) Thermales Thermaceae Allomeiothermus Allomeiothermus silvanus (strain ATCC 700542 / DSM 9946 / NBRC 106475 ... (UP000001916) Calidithermus Calidithermus roseus (UP000265341) Marinithermus Marinithermus hydrothermalis (strain DSM 14884 / JCM 11576 / T1) (UP000007030) Meiothermus Meiothermus granaticius NBRC 107808 (UP000266178) Meiothermus sp. QL-1 (UP000255346) Oceanithermus Oceanithermus profundus (strain DSM 14977 / NBRC 100410 / VKM B-2274 /... (UP000008722) Thermus Thermus parvatiensis (UP000061630) Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) (UP000000532) Trueperales Trueperaceae Truepera Truepera radiovictrix (strain DSM 17093 / CIP 108686 / LMG 22925 / RQ-... (UP000000379) Truepera sp. (UP000680755)

-

Deltaproteobacteria (1/11, 1 hit, 0 weak hit)
Bradymonadales Bradymonadaceae Bradymonas Bradymonas sediminis (UP000249799) Persicimonas Persicimonas caeni (UP000315995) Lujinxingiaceae Lujinxingia Lujinxingia litoralis (UP000249169) Microvenatoraceae Microvenator Microvenator marinus (UP000321595) UniProtKB Star A0A5B8XY41_9DELT Deltaproteobacteria bacterium (UP000247423) Dissulfurirhabdaceae Dissulfurirhabdus Dissulfurirhabdus thermomarina (UP000469346) Olavius algarvensis Delta 1 endosymbiont (UP000476952) Olavius algarvensis Delta 4 endosymbiont (UP000614654) Olavius algarvensis associated proteobacterium Delta 3 (UP000502914) Olavius sp. associated proteobacterium Delta 1 (UP000482590) delta proteobacterium NaphS2 (UP000003834)

-

Dictyoglomota (0/1, 0 hit, 0 weak hit)
Dictyoglomia Dictyoglomales Dictyoglomaceae Dictyoglomus Dictyoglomus turgidum (strain DSM 6724 / Z-1310) (UP000007719)

-

Elusimicrobiota (0/4, 0 hit, 0 weak hit)
Elusimicrobia Elusimicrobiales Elusimicrobiaceae Elusimicrobium Elusimicrobium minutum (strain Pei191) (UP000001029) Elusimicrobium sp. An273 (UP000196368) Endomicrobiia Endomicrobiales Endomicrobiaceae Endomicrobium Endomicrobium proavitum (UP000035337) Endomicrobium trichonymphae (UP000095237)

-

Fibrobacterota (0/5, 0 hit, 0 weak hit)
Chitinivibrionia Chitinivibrionales Chitinivibrionaceae Chitinivibrio Chitinivibrio alkaliphilus ACht1 (UP000017148) Fibrobacteria Fibrobacterales Fibrobacteraceae Fibrobacter Fibrobacter sp. UWB4 (UP000197626) Fibrobacter sp. UWR2 (UP000197391) Fibrobacter sp. UWT2 (UP000184421) Hallerella Hallerella succinigenes (UP000231134)

-

Fusobacteriota (9/22, 9 hits, 0 weak hit)
Fusobacteriia Fusobacteriales Fusobacteriaceae Cetobacterium Cetobacterium ceti (UP000191153) UniProtKB Star A0A1T4MBF8_9FUSO Cetobacterium somerae ATCC BAA-474 (UP000017081) UniProtKB Star U7VBH2_9FUSO Cetobacterium sp. 2A (UP000542230) UniProtKB Star A0A842J0P6_9FUSO Fusobacterium Fusobacterium animalis ATCC 51191 (UP000005392) UniProtKB Star F9EMD6_9FUSO Fusobacterium gonidiaformans 3-1-5R (UP000002975) Fusobacterium hominis (UP000515913) Fusobacterium necrogenes (UP000255328) Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme 1_1_36S (UP000003092) Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum (strain ATCC 25586 / DSM 1564... (UP000002521) UniProtKB Star EUTC_FUSNN Fusobacterium sp. FSA-380-WT-3A (UP000591197) Fusobacterium varium ATCC 27725 (UP000004505) UniProtKB Star C6JME6_FUSVA environmental samples Fusobacterium sp. CAG:815 (UP000018095) Ilyobacter Ilyobacter polytropus (strain ATCC 51220 / DSM 2926 / LMG 16218 / CuHB... (UP000006875) Psychrilyobacter Psychrilyobacter sp. S5 (UP000253914) UniProtKB Star A0A369XWH3_9FUSO Leptotrichiaceae Leptotrichia Leptotrichia hofstadii F0254 (UP000006233) UniProtKB Star C9MZM8_9FUSO Leptotrichia shahii (UP000322617) Leptotrichia sp. oral taxon 215 str. W9775 (UP000016640) Oceanivirga Oceanivirga miroungae (UP000419017) Pseudoleptotrichia Pseudoleptotrichia goodfellowii F0264 (UP000004226) Sebaldella Sebaldella termitidis (strain ATCC 33386 / NCTC 11300) (UP000000845) UniProtKB Star D1AFN8_SEBTE Sneathia Sneathia vaginalis (UP000033103) Streptobacillus Streptobacillus moniliformis (strain ATCC 14647 / DSM 12112 / NCTC 106... (UP000002072)

-

Gemmatimonadota (0/7, 0 hit, 0 weak hit)
Gemmatimonadetes Gemmatimonadales Gemmatimonadaceae Gemmatimonadaceae bacterium (UP000544508) Gemmatimonas Gemmatimonas aurantiaca (strain T-27 / DSM 14586 / JCM 11422 / NBRC 10... (UP000002209) Gemmatimonas groenlandica (UP000500938) Gemmatimonas phototrophica (UP000076404) Gemmatimonas sp. (UP000470823) Gemmatirosa Gemmatirosa kalamazoonensis (UP000019151) Longimicrobiia Longimicrobiales Longimicrobiaceae Longimicrobium Longimicrobium terrae (UP000582837)

-

Ignavibacteriota (0/5, 0 hit, 0 weak hit)
Ignavibacteria Ignavibacteriales Ignavibacteriaceae Ignavibacterium Ignavibacterium album (strain DSM 19864 / JCM 16511 / NBRC 101810 / Ma... (UP000007394) Ignavibacterium sp. (UP000682732) Ignavibacteriales bacterium (UP000678872) Melioribacteraceae Melioribacter Melioribacter roseus (strain JCM 17771 / P3M-2) (UP000009011) Melioribacter sp. (UP000680570)

-

Kiritimatiellota (0/4, 0 hit, 0 weak hit)
Kiritimatiellia Kiritimatiellales Kiritimatiellaceae Kiritimatiella Kiritimatiella glycovorans (UP000035268) Pontiellaceae Pontiella Pontiella desulfatans (UP000366872) Pontiella sulfatireligans (UP000346198) Tichowtungiia Tichowtungiales Tichowtungiaceae Tichowtungia Tichowtungia aerotolerans (UP000464954)

-

Lentisphaerota (1/3, 1 hit, 0 weak hit)
Lentisphaeria Lentisphaerales Lentisphaeraceae Lentisphaera Lentisphaera araneosa HTCC2155 (UP000004947) UniProtKB Star A6DI03_9BACT Victivallales Victivallaceae Victivallis Victivallis vadensis (UP000245959) Lentisphaerota bacterium (UP000663363)

-

Mycoplasmatota (0/141, 0 hit, 0 weak hit)
Candidatus Izimaplasma Candidatus Izemoplasmatales Candidatus Izemoplasmataceae Xianfuyuplasma Xianfuyuplasma coldseepsis (UP000514720) Candidatus Izimaplasma bacterium HR1 (UP000029408) Candidatus Izimaplasma bacterium HR2 (UP000029254) Candidatus Izimaplasma bacterium ZiA1 (UP000217826) Mollicutes Acholeplasmatales Acholeplasmataceae Acholeplasma Acholeplasma hippikon (UP000290909) Acholeplasma laidlawii (strain PG-8A) (UP000008558) Acholeplasma oculi (UP000032434) environmental samples Acholeplasma sp. CAG:878 (UP000017930) Alteracholeplasma Alteracholeplasma palmae (strain ATCC 49389 / J233) (UP000032740) Candidatus Phytoplasma 'Parthenium sp.' phyllody phytoplasma (UP000593661) 16SrI (Aster yellows group) 'Catharanthus roseus' aster yellows phytoplasma (UP000289726) 16SrII (Peanut WB group) Candidatus Phytoplasma aurantifolia (UP000189722) 16SrIII (X-disease group) Candidatus Phytoplasma pruni (UP000037386) 16SrIX (Pigeon pea witches'-broom group) Candidatus Phytoplasma phoenicium (UP000037086) 16SrV (Elm yellows group) Ziziphus jujuba witches'-broom phytoplasma (UP000272462) 16SrVIII (Loofah witches'-broom group) Loofah witches'-broom phytoplasma (UP000672038) 16SrX (Apple proliferation group) Phytoplasma mali (strain AT) (UP000002020) 16SrXI (Rice yellow dwarf group) Candidatus Phytoplasma oryzae (UP000249343) 16SrXII (Stolbur group) Candidatus Phytoplasma solani (UP000283896) Phytoplasma australiense (UP000008323) Candidatus Phytoplasma pini (UP000320078) Haploplasma Haploplasma axanthum (UP000289841) Mariniplasma Mariniplasma anaerobium (UP000620133) Paracholeplasma Paracholeplasma brassicae (UP000032737) Anaeroplasmatales Anaeroplasmataceae Anaeroplasma Anaeroplasma bactoclasticum (UP000266506) Entomoplasmatales Entomoplasmataceae Entomoplasma Entomoplasma freundtii (UP000232222) Mesoplasma Mesoplasma corruscae (UP000239785) Mesoplasma florum (strain ATCC 33453 / NBRC 100688 / NCTC 11704 / L1) (UP000006647) Mesoplasma lactucae ATCC 49193 (UP000232227) Mesoplasma syrphidae (UP000233419) Spiroplasmataceae Spiroplasma Spiroplasma apis B31 (UP000018550) Spiroplasma chinense (UP000323144) Spiroplasma clarkii (UP000231179) Spiroplasma culicicola AES-1 (UP000019267) Spiroplasma diminutum CUAS-1 (UP000014983) Spiroplasma endosymbiont of Danaus chrysippus (UP000480080) Spiroplasma endosymbiont of Megaselia nigra (UP000270797) Spiroplasma eriocheiris (UP000035661) Spiroplasma gladiatoris (UP000294309) Spiroplasma helicoides (UP000094378) Spiroplasma litorale (UP000067476) Spiroplasma melliferum (UP000298715) Spiroplasma mirum ATCC 29335 (UP000019260) Spiroplasma platyhelix PALS-1 (UP000584587) Spiroplasma sabaudiense Ar-1343 (UP000019265) Spiroplasma sp. NBRC 100390 (UP000182033) Spiroplasma sp. TIUS-1 (UP000464855) Spiroplasma sp. WSS (UP000319340) Spiroplasma syrphidicola EA-1 (UP000013963) Spiroplasma taiwanense CT-1 (UP000014984) Williamsoniiplasma Williamsoniiplasma luminosum (UP000232063) Williamsoniiplasma somnilux (UP000232230) Haloplasmatales Haloplasmataceae Haloplasma Haloplasma contractile SSD-17B (UP000005707) Mycoplasmataceae Candidatus Hepatoplasma Candidatus Hepatoplasma crinochetorum Av (UP000019450) Mesomycoplasma Mesomycoplasma bovoculi M165/69 (UP000019229) Mesomycoplasma conjunctivae (strain ATCC 25834 / NCTC 10147 / HRC/581) (UP000001491) Mesomycoplasma flocculare ATCC 27399 (UP000031129) Mesomycoplasma hyorhinis SK76 (UP000009399) Mesomycoplasma mobile (strain ATCC 43663 / 163K / NCTC 11711) (UP000009072) Mesomycoplasma neurolyticum (UP000289440) Mycoplasma Candidatus Mycoplasma haemobos (UP000077623) Mycoplasma amphoriforme A39 (UP000261764) Mycoplasma crocodyli (strain ATCC 51981 / MP145) (UP000001845) Mycoplasma haemocanis (strain Illinois) (UP000009135) Mycoplasma haemolamae (strain Purdue) (UP000006502) Mycoplasma marinum (UP000294192) Mycoplasma miroungigenitalium (UP000500686) Mycoplasma miroungirhinis (UP000502118) Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (strain PG1) (UP000001016) Mycoplasma nasistruthionis (UP000315201) Mycoplasma ovis str. Michigan (UP000018745) Mycoplasma parvum str. Indiana (UP000017119) Mycoplasma phocoenae (UP000501060) Mycoplasma putrefaciens (UP000259606) Mycoplasma putrefaciens Mput9231 (UP000012984) Mycoplasma sp. (ex Biomphalaria glabrata) (UP000063836) Mycoplasma sp. Mirounga ES2805-ORL (UP000663392) Mycoplasma sp. NEAQ87857 (UP000430783) Mycoplasma sp. OR1901 (UP000509375) Mycoplasma sp. Pen4 (UP000515910) Mycoplasma struthionis (UP000275883) Mycoplasma suis (strain Illinois) (UP000007484) Mycoplasma tauri (UP000772186) Mycoplasma testudineum (UP000295518) Mycoplasma todarodis (UP000291072) Mycoplasma wenyonii (UP000249762) Mycoplasma wenyonii (strain Massachusetts) (UP000009005) environmental samples Mycoplasma sp. CAG:472 (UP000018408) Mycoplasma sp. CAG:611 (UP000018049) Mycoplasma sp. CAG:776 (UP000018174) Mycoplasma sp. CAG:877 (UP000018280) Mycoplasma sp. CAG:956 (UP000018117) Mycoplasmataceae bacterium RV_VA103A (UP000035282) Mycoplasmopsis Mycoplasmopsis agalactiae (strain NCTC 10123 / CIP 59.7 / PG2) (UP000007065) Mycoplasmopsis agassizii (UP000216943) Mycoplasmopsis anatis 1340 (UP000005055) Mycoplasmopsis bovigenitalium 51080 (UP000013220) Mycoplasmopsis californica (UP000027088) Mycoplasmopsis canis UFG4 (UP000006229) Mycoplasmopsis citelli (UP000290985) Mycoplasmopsis columbina SF7 (UP000004978) Mycoplasmopsis columbinasalis (UP000290876) Mycoplasmopsis columboralis (UP000289497) Mycoplasmopsis cynos (strain C142) (UP000010466) Mycoplasmopsis edwardii (UP000257559) Mycoplasmopsis felis (UP000464317)